Szükségtelen, értelmetlen, káros

2012.07.27. | Szigetvári Viktor | 95 komment

                     

miniszterelnök és Kósa Lajos bejelentette, hogy a kormánypárt bevezeti a kötelező regisztrációt a következő parlamenti választásokon. A homályos bejelentésben foglalt jogintézmény hazánkban szükségtelen. Az utóbbi évek meghatározó nemzetközi választási jogi változtatásai szélesíteni, könnyíteni és elmélyíteni akarták a választói részvétel lehetőségeit. Magyarországon most nehezíteni és szűkíteni akar a kormány. A mögöttesen meghúzódó politikai szándék, amely a választási részvétel korlátozását kívánja elérni, a Fidesz újraválasztási érdekei szempontjából jelenleg még érthető. A parlamenti egyeztetéseket nélkülöző, a Fidesz által tavasszal kezdeményezett egyeztetési folyamatot sem tisztelő kezdeményezés folytatja az egypárti választási reformot hazánkban, amelynek során még a látszatok szintjén sem törekszik arra kormánytöbbség, hogy az ellenzék pártjainak véleményét kikérje. Az így bevezetendő cenzusról lehet politikai értékvitákat folytatni. A Haza és Haladás szerint az ilyen cenzus káros. Egy esetlegesen kialakuló leváltó hangulatot a regisztráció sem tud megakadályozni. Így az egész kezdeményezés célszerűtlen, drága, szükségtelen, a nemzetközi trendekkel ellentétes és a köztársaság demokratikus legitimációját romboló.

                        

A kormányoldal nem egyeztet a választási reformról, még csak nem is elbábozza a parlamenti formákat, hanem bejelenti, hogy mi lesz. Természetesen törvényjavaslat nélkül. Amit most a hírekből tudni lehet, az annyi, hogy lesz kötelező előzetes regisztrációs eljárás a következő parlamenti választáson. Ez az eljárás jogvesztő határidőt tartalmaz, amely után már nincs lehetősége az állampolgárnak feliratkoznia. A feliratkozás pontos formájáról nincs információ, lehet szó levélben történő eljárásról vagy pedig személyes, például jegyzői hivatali bejelentkezésről. De Kósa Lajos szavai arra utalnak, hogy az általános választások közötti négy évből két hónap híján mindig fel lehetne iratkozni, csak a választások előtt nem. Tehát inkább nem levélben történne a regisztráció, hiszen folyamatosan nem lehet leveleket küldeni minden állampolgárnak. Az előterjesztők a jogintézményt a Magyarországon állandó lakhellyel nem rendelkező magyar állampolgárok regisztrációjának kényszerével indokolják belföldön is.

                            

A világban sokféle regisztrációs eljárás van. Döntően ott, ahol nincs egységes népességnyilvántartás, vagy ha van is, akkor a választási rendszer részletszabályai miatt az állandó lakhelyből nem következik evidensen a szavazás szándékolt helye, és ez az állampolgárnak előzetesen deklarálnia kell. Van olyan, hogy valakinek csak egyszer kell az életében regisztrálnia, van olyan is, hogy költözés esetén az új lakhelyen be kell jelentkezni választási célból is, de van olyan is, hogy kötelező a regisztráció minden választás előtt. Ismerünk olyan megoldást, ahol ez megtörténhet a választás napjáig, de van olyan rendszer is, ahol a jogvesztő határidő hónapokkal előzi meg a választás napját, napjait. A nemzetközi emberi jogi kötelezettségek szempontjából indokolhatónak kell lennie a választási eljáráshoz történő hozzáférés bürokratikus eszközökkel történő szűkítésének, ha túl szigorú lesz az új szabályozás, akkor a Velencei Bizottság leginkább ebből az irányból emelhet kifogást az új magyarországi szabályozás ellen, de az Európai Emberi Jogi Bíróság is elmeszelheti az előzetes regisztrációt.

                     

Olyan rendszert, ahol van teljes és korszerű népesség-, illetve lakcímnyilvántartás, ahol az állandó lakcím és a választójog gyakorlásának helye között rendezett az összefüggés a vonatkozó jogszabályokban, de közben választásonkénti előzetes, aktív részvételt igénylő, jogvesztő határidőt épít be regisztrációs céllal a jogalkotó, mi nem ismerünk. A francia példa, mint arra a Political Capital korábbi cikke már rámutatott azért sántít, mert a jogalkalmazás fejlődése ott is – mint sok más országban – a könnyítés, a választási eljáráshoz való hozzáférés szélesítése irányába tart.

                                  

Félreértés ne essék, a jelenleg kétharmaddal kormányzó erőknek minden jogi lehetőségük rendelkezésre áll a választási eljárás ilyetén átalakítására. Ugyanakkor a folyamat újabb egypárti lépése egyértelműen arra utal, hogy az a cél vezérli a kormánypártokat, hogy saját, vélt hatalmi, politikai érdekeik szerint alakítsák át a teljes választási rendszert, immár a részvételi formákra kiterjedően. Továbbra is igaz, amit korábban a választási reform előző állomásai kapcsán írtunk: egyelőre nincs olyan része az új választási rendszernek és eljárási szabályoknak, amely bármilyen formában is kedvezne a jelenlegi demokratikus ellenzék pártjainak, csak olyanok vannak, amelyek vagy semlegesek, vagy pedig egyértelműen a mostani kormánypártok (nem a mindenkori kormánypártok!) érdekeit szolgálják.

                                 

                        

Mit jelent a jogvesztő regisztráció?

                                  

A választók névjegyzéke az új rendszerben néhány hónappal a választás előtt alulról felfelé futó rendszerben áll majd össze. Eddig az erre rendelt nyilvántartó hivatal publikálta mindig az adott területi egységben általa nyilvántartott választók listáját, ha valakinek panasza volt, megfelelő formában eljárhatott. A panaszok száma persze minimális volt, mert a magyar népesség-nyilvántartás nagyon jó minőségű. Most ez a lista az előzetes feliratkozások alapján áll majd össze, holott a népességnyilvántartást természetesen nem szünteti meg ezzel párhuzamosan a kormány. Így egy olyan lista összeállítása érdekében kell regisztrálni majd, amellyel a közigazgatás amúgy rendelkezik.

                                         

Ha ez levél útján történik, akkor egyszerűbb az eljárás a választó szempontjából, és talán kisebb a mesterséges részvételszűkítő hatás. Ez viszont így végképp teljesen értelmetlen és szükségtelen volna, csak drágítaná az eljárást a kétszeri postaköltséggel. Kósa Lajos szavai azonban másra utalnak. Ha netán személyesen kell majd a helyi közigazgatási intézményben megjelenni, és például az okmányirodai eljáráshoz hasonlóan sorszámot húzni, majd regisztrálni, azt a választók döntő része megpróbáltatásként fogja megélni. És ha végre is hajtja, valószínűleg későre fogja halasztani, ahogyan ez már az adóbevallásokkal is csak lenni szokott. A városias részeken formálisan ez könnyebb, de a kisfalvas településeken erősen megkérdőjelezhető az idősebb választók lakhelyelhagyásának kikényszerítése, a mozgó regisztráció pedig a mozgóurnák politikai problémájához hasonlatos eljárási panaszok tömegét állítaná elő. A választott eszközről – normaszöveg-javaslat híján – még nem tudhatunk semmit, így csak bízni tudunk abban, hogy a levél útján történő regisztrációt választja a jogalkotó, amely legalább enyhíti az egyébként szükségtelen nehézségeket.

                                     

A határontúliak miatt erre egyébként nincs szükség, a homogén állampolgárság elvét a választási eljáráson belül a megfelezett szavazati jog vonatkozásában nem sértené, ha a Magyarországon állandó lakhellyel nem rendelkezők más eljárásban szavazhatnának. Az ő esetükben nincs népességnyilvántartási adat Magyarországon, hiszen nincs itthoni állandó lakhelyük és az elmúlt évek során átalakított honosítási eljárási szabályok sem hoztak létre egységes, hivatalos listát – az előzetes regisztráció az ő esetükben így elengedhetetlen. A szavazati joguk gyakorlása esetén pedig nem lehet majd elvárni, hogy a konzulátusokra fáradjon be egy nap alatt soktízezer ember, így ott is marad a levélben történő eljárás. De a speciális helyzetek speciális szabályokkal történő megoldása – ahogyan az eddigi nagykövetségi szavazások rendje is – helyénvaló és demokratikus tud lenni.

                       

                                      

A cenzusról

                                       

Ismerjük, de nem szeretjük mindazokat a félművelt, középosztályi gőggel és kivagyisággal áthatott, szociáldarwinista közhelyeket, amelyek szerint jobb is a regisztráció, mert a „parasztokat”, „vadbarmokat” távol kell tartani a szavazófülkéktől. Tudniillik ők egyesek szerint csak az utolsó pillanatban döntenek, nem veszik a fáradságot, hogy a választási aktus mellett még egy alkalommal deklarálják állampolgári kötelességük gyakorlásának szándékát, és manipulálhatóak, csak populista ígéretekkel mozdíthatóak ki.

                                  

Mi inkább úgy tudjuk, hogy a politikai bölcsesség társadalmi státusztól, anyagi jólléttől független. Továbbá azt is tudjuk, hogy jól működő, bejáratott polgári demokráciákban is van úgy, hogy a választók 20-30 százaléka csak az utolsó napokon dönt. Arra vonatkozóan is van tapasztalatunk, hogy nem diplomától vagy észtől függ, hogy ki, mennyire dől be populista ígéreteknek, az elmúlt évek politikai tapasztalatai erre mindkét politikai oldalról számos példát szolgáltattak már.

                                     

A Fidesz által választott kötelező és jogvesztő regisztráció leginkább azokat a választói részvételükben mindeddig aktív szavazói csoportokat szoríthatja ki a részvételből, akik társadalmilag, szociálisan vagy pedig településszerkezetileg kevésbé integráltak. Lehet ez egy naponta a boltba lejáró, nyolcvanéves városi kisnyugdíjas, akinek már a banki ügyeit is a gyerekei intézik, az önkormányzati irodába pedig végképp nehezen jutna el. De lehet ez egy tartósan munkanélküli, megözvegyül falusi férfi is, aki ugyan lehet, hogy küzd alkoholproblémákkal, és egyes politikusok csak az ígéretekkel lekenyerezhető választót látják benne, de polgári jogait az elmúlt választásokon – beleértve a szociálisnak nevezett népszavazást is – felelősen gyakorolta. De ilyen lesz egy beregi roma család is, amelynek tagjai szavazni szoktak, és bár a politikusok tésztával járnak körükbe a választás napja előtt, de politikai döntéseiket mégis inkább a helyi közösségük véleménye alapján hozzák meg. Végül lehet ilyen egy dombóvári vállalkozó, aki oly sok hivatali ügyintézése közepette egy újabbra már nem akarja ragadtatni magát.

                                             

A felsorolt példák állampolgárai azonos jogú polgárai a köztársaságnak. Eddig úgy volt, hogy ha akartak szavazni, elmentek. Ha nem akartak, otthon maradtak. Nincs tudomásunk arról, hogy tömegesen az utóbbiért bármikor szankció ért volna bármilyen társadalmi csoportot. Ha a legszigorúbb megoldást választja a kormányoldal – a jelenlegi információk erre utalnak –, akkor pedig minden ellenzéki párt a hosszú előkampányban lesz érdekelt, mert ezzel tudja csak rábírni a támogatóit a későbbi aktív szavazás jogának megszerzésére. Így a Fidesz kezdeményezése miatt már 2013 is folyamatos kampányban fog telni, és arra kényszerülnek a demokratikus ellenzék pártjai, hogy saját választói táborukat mihamarabb megszervezzék. A népszerűtlen és erodálódó kormányoldal, illetve a leváltó hangulat esetleges erősödése mellett ez az eljárás idővel akár a kiábrándult, passzivitásba burkolózó ex-Fidesz szavazókat is megfoszthatja választójoguktól. Hiszen a mai közel 50 százaléknyi bizonytalan pártválasztási, de választási részvételét biztosra ígérő állampolgár között sok olyan kiábrándult Fideszes is van, akit maximum csak egy felhevült, hosszú kampány után, a választások előtt pár nappal lehet rábírni korábbi szavazata megismétlésére. Ha hónapokkal korábban kell ennek feltételeit megteremteniük, akkor lehet, hogy még nem lesznek megfelelő hangulatban, és így távol maradnak. És bár ez könnyítené a jelenlegi ellenzék esélyeit, de mégis rossz volna, mert a fejlett világ abba az irányba tart, hogy ha hozzányúl a részvétel szabályaihoz, akkor inkább könnyíti a választójog gyakorlását.

                                 

Lehet, hogy Fidesz most olyanokat akar távol tartani, akiket ők még a nemzet részeinek sem tekintenek, de könnyen lehet, hogy végül olyanokat veszít el a kötelező regisztráció révén, akik leginkább még rájuk szavaznának egy utolsó pillanatban meghozott döntéssel. Választási rendszert egy elitcsoportnak nem illik önmagára szabnia, de ha már így jár el, akkor érdemes egyszerre gondolni a konjunktúrára és a dekonjunktúrára is. A most választott forma az utóbbira egyáltalán nem gondol.

                                          

· 5 trackback

Címkék: választás választójog alkotmány 2014 választási rendszer

A bejegyzés trackback címe:

https://hazaeshaladas.blog.hu/api/trackback/id/tr834681460

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Hagyjuk már a sopánkodást: regisztráljunk! 2012.08.03. 01:33:32

Lesz választási névjegyzékbe vételhez szükséges regisztráció, és valószínűleg kötelező lesz a választási részvétel is.  A legrémisztőbb mégis az, ahogyan ezekre a hírekre a politizáló közvélemény túlnyomó többsége reagál.  A legtöbben újra elsorolj...

Trackback: Előzetes választói regisztráció – jobbra lejt a pálya 2012.07.30. 09:21:56

A minap mondta Orbán Viktor, hogy „reméljük, a demokrácia helyett nem kell új politikai rendszert bevezetni". Az első ránézésre furcsa mondatot tartalommal töltheti meg annak a választójogi módosításnak az ötlete, amely alapján, immáron a választói név...

Trackback: Szükségtelen, értelmetlen, káros 2012.07.27. 21:22:56

A Haza és Haladás szerint az ilyen cenzus káros. Egy esetlegesen kialakuló leváltó hangulatot a regisztráció sem tud megakadályozni. Így az egész kezdeményezés célszerűtlen, drága, szükségtelen, a nemzetközi trendekkel ellentétes és a köztársaság demokrat

Trackback: magyar állatfarm: választási feliratkozást akar a fidesz 2012.07.27. 11:39:13

Nem úgy van az, kéremszépen, hogy valaki egy ilyen fontos joggal csak úgy élhet! Az ilyen joghoz méltónak kell lenni, az ilyen jogot ki kell érdemelni! Nincs liberalizmus, rend van! Nehogy már ! A fidesz – akik demokratikus szenzoraik helyére valami ag...

Trackback: magyar állatfarm: választási feliratkozást akar a fidesz 2012.07.27. 11:38:38

Nem úgy van az, kéremszépen, hogy valaki egy ilyen fontos joggal csak úgy élhet! Az ilyen joghoz méltónak kell lenni, az ilyen jogot ki kell érdemelni! Nincs liberalizmus, rend van! Nehogy már ! A fidesz – akik demokratikus szenzoraik helyére valami ag...

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Regisztráltatom magam.Aztán segítek ezt a nagyképű,pökhendi bandát kiszavazni a hatalomból. Remélem, úgy járnak, mint a kioktató, bugris elődjük az mdf, melynek ma már híre-hamva sincs.
..."Választási rendszert egy elitcsoportnak nem illik önmagára szabnia"... :)))

bárcsak kizárólag az illemszabályokat szegné meg "tisztelt" félázsiai kormányunk!

amit a mi kis viktorkánk - úgy tűnik - képtelen felfogni, az az, hogy még ha a választási szabályok átalakítása révén újra kormányt is képes alakítani 2014ben, a jelenlegi gazdaságpolitikájának a folytatása előbb vagy utóbb fletó sorsára fogja juttatni (persze magasabbról leesni, nagyobb fájdalommal is jár).

reméljük - az ország érdekében - változtat gazdaságpolitikáján és jó szokásaihoz híven elmagyarázza félázsiai híveinek, hogy miért is nyert ismét csatát/harcot/háborút/szabadságharcot/stb. az újabb pálfordulással.
nekik úgy is mindegy, oktondi, könnyen manipulálható, önrendelkezésre képtelen félázsiai népség az ő tábora; és ebben végre maximálisan egyet is értek a mi kis viktorkánkkal...
@malacz69 rezignált:

:))) Szerintem is, bár végigolvastam, hátha mond valami érdekeset is. Hát nem.
nem értem, mi a gond elvtársak

HA lesz is regisztráció, senki nem tiltja meg, hogy híveitek milliárdjai regisztráljanak 2014-ben és elmenjenek szavazni a példaképükre dopeman-re/ferenc-re vagy más felsőbbrendű értelmiségire, aki a ti almotokból való

UltraTotálBrutál (törölt) 2012.07.27. 15:31:41

Ne jajgassatok már. A nyugati demokráciák bástyájának tekintett USA-ban is előzetesen regisztrálnia kell magát a választópolgárnak az önkorminál, mégsem siratja, temeti senki a demokráciát. Senki sem lett/lesz kevesebb a regisztrációtól. Nem pofázni kell a demokráciáról, hanem tenni érte. És igen, ehhez el is kell menni szavazni.
Tenyleg kurva hosszu, az elso ket bekezdes pont eleg lett volna.
Amugy jo otlet lenne ha, megvalogatnak a szavazokat. Peldaul egy tv2, rtl klub nezo, blikk olvaso ember nyilvan nincs olyan ertelmi alapotban, hogy valaszthason.
Szerintem helyes irány a Fidesztől. Az ország irányításába az szóljon bele, aki hajlandóságot is mutat arra, hogy a maga bármilyen mértékű képességeivel annak ügyeiről rendszeres tájékozósdással véleményt alkosson.
Hiányolom a poszt végéről a megoldási javaslatot. Anélkül mindez csak erőtlen értelmiségi siránkozás.

Tehát: mikor, hol, hány órakor fogjuk a packázásuk miatt rájuk borítani az asztalt? Hol lehet jelentkezni, honnan lehet szórólapokat letölteni, ki vállalja anyagárban a flyerek, molinók nyomtatását, milyen tiltakozó cikkek, közlemények, riportanyagok, youtube-videók jelennek meg a tiltakozással kapcsolatban a helyi és az országos médiában?

Hol a megmozdulás Facebook oldala, blogja?

Ki vállalja a hatalom által vegzált önkéntesek jogi képviseletét? Hol van a fővárosi és a vidéki szervezők címlistája?

Enélkül minden csak üres pampogás.
@malacz69 rezignált: ah malacz... régen nem láttalak kommentelni. gondolom súlyos égési sérüléseket okoztak a ner sugarai.:D
és látod bazmeg már megint micsináltak ezek a találékony fiúk?
Nyilvánvaló, hogy mi akarnak! Nehogy a bizonytalanok döntsenek. Jelenleg a 60-70% ide tartozik. Köszönet ezért a Bölcs Vezérnek! Cserébe pedig a csíkos komenisták túl lesznek reprezentálva. Így egy narancsos komenista és csíkos komenista konglomerátum fog nyerni a következő választásokon! A Magyarok Istene mentsen meg ettől minket!

Szánalmas! :(
Igen, lehetett volna 2 mondatban is, mint én.

Ha a HazaésHaladásnak nem tetszik a választói reg., akkor az valami nagyon jó dolog lehet!
Én valószínűnek tartom hogy valami olyan terv is lehet emögött, hogy a saját szimpatizánsokat a Kubatov-listák alapján össze lehet szedni és szervezetten, közpénzen utaztatva, a sóhivatalban a sorbanállást elkerülve is be lehet regisztrálni.

A többiek meg oldják meg maguknak.
mivel a válság bizonyosan elhúzódik és látványos javulás Mo.-n nem lesz, csak munka és veríték, ezért én azt várom, hogy a Fidesz lassan tovább fog morzsolódni, szavazói elbizonytalanodnak. Ebben az esetben az előzetes választói regisztráció hatalmas öngól lesz.
Akik biztosan el fognak menni regisztrálni, azok a jobbikosok. Alaposan átrendezheti a képet ez az új rendszer, mert az elkötelezett szavazók fognak biztosan regisztrálni, ebbe az irányba fognak eltolódni a parlamenti arányok. Vona Gábor bonthatja a pezsgőt.
Tényleg nem értem, mi a baj.

A regisztráció mutat egy fajta elkötelezettséget illetve politikai aktivitást.
Ettől semmi nem csorbul, max. a tudatos választók erősebben érvényesíthetik az akaratukat, csökkeni fog a "nincs-jobb-dolgom-megyek-ikszelni-valamit" szavazatok száma.

Vinnyogni akkor lehetne, hogy ha végzettséghez, büntetlen előélethez, n hónapnyi folyamatos munkaviszonyhoz vagy adózáshoz lenne kötve a dolog.

Bár személy szerint úgy gondolom, hogy a folyamatos adófizetéshez kötés még nem is lenne akkora baj, de most nem akarok flame-et indítani.
nagyon jó írás! minden jó volt ahogy volt! a fidesz mindent meg akar változtatni, holott minden jó volt ahogy volt

hajrámagyar!

és várjuk már az új hiteleket!
"...akik társadalmilag, szociálisan vagy pedig településszerkezetileg kevésbé integráltak... naponta a boltba lejáró, nyolcvanéves városi kisnyugdíjas, akinek már a banki ügyeit is a gyerekei intézik...egy tartósan munkanélküli, megözvegyül falusi férfi is, aki ugyan lehet, hogy küzd alkoholproblémákkal...egy beregi roma család is, amelynek tagjai szavazni szoktak..."
Ha ezek a csoportok mind kihullanak, akkor könnyen lehet, hogy végre egyszer értelmes dolgot csinál a fityesz. A vállalkozónak meg valószínűleg a sok dolga mellett is lesz ideje elintézni ezt a dolgot, tehát az a rész sántít kissé.
@wmiki: @endike:
Miután elolvastam a hozzászólásaitokat, sokkal vidámabb lett a napom!

Egyébként mi a véleményetek a választói cenzusról, vagy az előzetes regisztrációról?
Lehet Magyarországnak annyi. Egy ember tönkreteszi 10 millió életét.
11 embert tudok, aki csak emiatt biztos elmegy szavazni és _nem_ a Fidesz-re.
Keep up the good work!
Nincs-e nemzetközi példa?:D
Regisztrációhoz kötik a választásokon való részvételt a világ sok országában.

Egyrészt kapásból francia mintára vezetné be a választásokat megelőző előzetes regisztráció intézményét a Fidesz.

Franciaországban minden 18. évét betöltő szavazót automatikusan regisztrálnak a helyi választási irodák.
A 18. életévüket betöltő franciák számára egész napos programot szerveznek, amikor állampolgári kötelességeikről és jogaikról kapnak oktatást. Ezt körülbelül honvédelmi és állampolgári felkészítő napnak szokták nevezni (la journée d'appel de préparation a la defense), és ekkor regisztrálják őket szavazóként is. Ezután mindenki kap egy azonosító kártyát, amin adataik mellett szerepel az is, hogy hol szavazhat.
Lakcímváltozáskor újra kell regisztrálni, a hatóságok minden ilyen napon lehetőséget biztosítanak az adatok módosítására. Az állampolgároknak az adataikban történt minden változást maguknak kell bejelenteni. Az esetleges kettős regisztrációkat a statisztikai hivatal segítségével, az elhunytakat a halálozások bejelentése alapján szűrik ki. A listát évente frissítik.

Az Egyesült Államokban - egyetlen államot, Észak-Dakotát kivéve - mindenütt az egyes állampolgárokra bízzák a regisztrációt.
A regisztrációt mindenkinek magának kell intéznie az állami hivatalokban.

Nagy-Britanniában is kötelező feliratkozni a választói ívekre, aki ezt elmulasztja, azt akár ezer font büntetéssel is sújthatják. Minden 16 év feletti brit állampolgárt regisztrálni kell - de szavazni csak 18. évüket betöltők szavazhatnak.

Technikailag a családfő, vagy az adott háztartás vezetője a felelős az ott lakó szavazók regisztrációjáért. Ő az, aki az évente kiküldött ellenőrző íveken gyakorlatilag bárkit kihúzhat az háztartásában nyilvántartott, korábban regisztrált szavazók közül. Ezt 2014-től akarják felszámolni, a rendszer megújítását május elején jelentette be Erzsébet királynő. Egyéni szavazói regisztrációt vezetnek be, amit a legjelentősebb változtatásnak neveznek azóta, hogy bevezették az általános választójogot. Az új rendszertől azt várják, hogy kevesebb lesz a visszaélés, és az emberek könnyebben leadhatják majd szavazataikat.

Ausztráliában minden 18. életévét betöltő állampolgárnak regisztráltatnia kell magát a választásokra, 18. születésnapját követő 8 héten belül. Nem kap büntetést az, aki késik, vagy nem regisztrál. A választásokon nem szavazókra azonban már kiszabhatnak bírságot, hacsak nem mutatnak be hiteles és elfogadható igazolást távolmaradásuk okáról.
Ha kiegészítik azzal, hogy csak az adót fizető állampolgárok szavazhatnak, akkor tőlem rendben van.
@filburt:
1. A regisztrációs lista létezik, vagyis regisztrálva vagyok.
2. Én felelősséggel el tudom dönteni a választás reggelén -és ezt feltételezem minden polgártársamról-, hogy el kívánok-e menni szavazni vagy sem, és ezt a jogomat fenntartom.
Ilyen egyszerű.
@MACISAJT:

nemzetkozi pelda arra nincs, hogy ilyen feltetelekkel, ilyen adottsagok kozepette lenne ilyen szigoru rendszer.

vagy esetleg ismer on kotelezo, jogveszto regisztraciot, szemelyes megjelenesi kotelezettseggel, teljes lakcim- es nepessegnyilvantartas mellett, automatizmusok nelkul? kerek peldat!
@UltraTotálBrutál: Te barom állat! Miért csak akkor hozakodtok elő az USÁ-val, vagy akármelyik nyugati hatalommal, amikor egy faszságot akartok bevezetni? Amikor a fizetésekről kell beszélni, akkor Gabon a példa. Menjen mindenki a jó anyjába, aki ezt a cigányt ránk szabadította!
Te meg ne ugass nekem demokráciáról!
@UltraTotálBrutál: "Ne jajgassatok már. A nyugati demokráciák bástyájának tekintett USA-ban is előzetesen regisztrálnia kell magát a választópolgárnak az önkorminál, mégsem siratja, temeti senki a demokráciát."
Yipikus kommancs hazugas. Ott nincs nyilvantartas, kizarlog a lakcim szerinti szavazas miatt kell regsiztraljal, mert amugy azt sem tudjak, hogy letezel-e. Majd ha itt sem lesz szemelyi (nem is kerhetik), akkor van mirol beszleni.
@KaPé: Akkor ezen logika szerint a közszolgák nem szavazhatnának(nagyon helyesen).
Akkor szokott ilyen faramuci, nyakatekert hülyeségekkel jönni egy magyar ötletmester, ha valamit a magyaroknak nagyon akar, a cigányoknak meg nagyon nem. Az összes demográfiai, redisztibúciós ötlet így lesz teljesen agyament, mire kiszivárog az ötletszobából. Szvsz a választási reg is ilyen.

Ha megpróbálok fidesz-fejjel gondolkodni, valszeg az impulse voting-ot akarták lenyomni, így a végé minden potenciális választót személyesen meg is lehet látogatni. Hová fogok akor elbújni? Plusz az is bejátszott, hogy a bizonytalanok inkább maradjanak ki, nem elég elhivatott hívők. @TrueY:-nak van igaza, ebből csak a vonalasok jönnek ki jól. Meg hát a kampány lesz még drágább.

Engem az érdekelne, hogy ez most a pártállásomat firtató kopogtatócédulák helyett lesz? És erre is fel kell majd írni a pártomat és szupertitkosan (névve, címmel) valaki kezébe nyomni?
@UltraTotálBrutál:

". A nyugati demokráciák bástyájának tekintett USA-ban is előzetesen regisztrálnia kell magát a választópolgárnak az önkorminál, mégsem siratja, temeti senki a demokráciát. "

*

Hazudsz.

Csak a 18. évüket az utolsó választás után betöltött választóknak kell regisztrálniuk, és azoknak, akik az utolsó választások óta elköltöztek a lakóhelyükről, amelyiknek az adatbázisában benne voltak, mert az új lakóhely adatbázisába nem kerülnek be automatikusan.
@filburt:

"A regisztráció mutat egy fajta elkötelezettséget illetve politikai aktivitást."

*

Milyen jogon vársz el bárkitől akár elkötelezettséget, akár "politikai aktivitást" azon kívül, hogy négy évente minden korlátozás nélkül elmenjen, és kifejezze az akaratát?

Nem kommunizmusban élünk, bazzeg, ahol még xarni is csak úgy mehetsz, ha közben lelkesítő mozgalmi indulókat dúdolsz.
@Quadrille Lobster: Vagy.

Mivel a nyugati megyékben élők, a magasabb iskolai végzettségűek és a jobboldali szavazók aktívabbak, az Orbán által bejelentett előzetes regisztráció a kormánypárt esélyeit növeli./Origo/

-Vagyis a kontraszelektált impotens bandátoknak nem kedvez, de az igazi az lenne ha adófizetéshez kötnék a választójogot.
@MACISAJT: Jól hangzó érvek, csak hát az általad sorolt angolszász országokban nincs népességnyilvántartás. Nálunk meg van.
Az új ötlet megint a régi módon születik: mindenhonnan összeszedni, helyi kontextusból kiemelve az egyes elemeket, tákolni belőlük valamit, és aztán úgy érvelni, hogy hiszen minden eleme létezik már valahol.
Kell, jó és hasznos.
Nem kötelező.
Sok demokráciában bevált.
De azért gyorsan háborodjunk fel, és nagyon féljünk :DDD
Az a helyzet hogy a választójogot korlátozni kéne, különben vége az országnak.

Ide vezet, hogy már az eltartottak kegyeit kell keresni lassan 15 éve.
13. havi nyugdíj meg a legnagyobb szar közben is az évi rendes 200 milliárdos nyugdíjemelés a költségvetés 60%-át kitevő nyugdíjköltség mellett...
A rengeteg nyugdíjaskedvezménnyel amit ugye az aktívaknak kell fizetniük (a szolgáltatásokat persze ők 10x-es áron igénybe sem veszik), vagy az erre felvett hitelt még az unokáiknak is (akik meg sem születnek egy ilyen aktívakat kizsákmányoló rendszerben).

Nem véletlen, hogy a magyar 30-on aluliak fele(!) próbálja elhagyni az országot.

Szóval a rövidtávú megoldás, ami _mindenkinek_ az érdeke lenne hosszútávon az a szavazók nettó adóbefizetőkre történő redukálását jelentené.

Aki szavazni szeretne próbáljon adófizetővé válni...

Tudom, tudom micsoda diktatúra, milyen szörnyű gondolat.

Akkor szopjatok tovább.
@Szigetvári Viktor:

Ezt a kérdést érdemes lenni nyílt levélben, MTI közleményben és fizetett/szponzorált hirdetésekben is feltenni, a megfelelő rövid, közérthető ellenérvekkel megtoldva.

Azért, hogy egyrészt kénytelenek legyenek valamit válaszolni (hazudni) rá, aminek szintén neki lehetne ugrani utána, másrészt hogy az átlagember is lássa a propaganda mögött a hazugságot, ne csak a panel-magyarázatot ismételgesse a tájékozatlansága miatt.
Szerintem is szűrni kell a választókat. Aki elhiszi amit a törpe dakota viktátor összehord az eleve ki van zárva elégtelen agyi képességei miatt.
Tökéletesen jól regisztrálva vagyok, meg is kaptam kedves vezetőnk levelét, konzultációs jelleggel.
A cél tehát nem az, hogy megfelelő regisztráció, címlista, névlista stb. legyen, hanem az, hogy megnehezítsék a választáson való részvételt és lehetőleg olyanok szavazzanak, akik elkötelezett szavazók. Mivel a közvéleménykutatások alapján a fidesz (elkötelezett) törzsbázisa nagyobb, mint a teljes ellenzéké, ez egy plusz esély a győzelemre. A sportban is az nyer, aki a részleteket a legjobban összerakja. A választásokon is az fog. Ha tehát egy kis hátszél van innen, egy kicsi onnan, meg amonnan, akkor nagy eséllyel lehet továbbra is a fidesz hatalmon. A saját média, az egyfordulós választási rendszer, a szavazókörzetek átírása, az előzetes regisztráció mind ilyen. Ehhez majd hozzájön a választások előtti kampányhajrá, amire csak a fidesznek lesz elég pénze és már tuti is a recept. És a hátralévő két évben még egyebeket is ki lehet találni, ami jelent + pár %-ot és az akár szűken elég is lehet egy újabb győzelemhez. Erről szól a dolog, minden más csak maszlag!
@Zuckerbrot:
Piszkos gyorsan eljár a billentyűzeted.

A szellemi felsőbbrendűség miatt alakult ki? Ez valamiféle intellektuális ejaculatio praecox?
@KaPé: Mindenki fizet Áfát, ha vesz valamit a boltban, de feltételezem, nem egészen erre gondoltál.
Ha lelki szemeid előtt a személyi jövedelemadó, vagy a vagyonadó jelent meg, azzal meg az a probléma, hogy maga az állam mondja meg, ki fizessen adót és ki ne. Például a házicselédek már ma sem fizetnek semmit, helyettük az uraság fizet adót, mivel ő a leadózott pénzéből szipolyozza őket.
@KaPé: Ezek szerint szerinted akkor is rendben lesz, ha munkanélküliként esetleg elmennél véleményt mondani a szavazófülkében arról, aki volt annyira unortodox, hogy elkergette a multi munkaadódat és ezért elvesztetted a munkahelyedet? De sajnos a fülkénél azzal fogadnak, hogy "cimbora, nem fizettél adót az elmúlt 3 hónapban, lehet hazamenni, oszt' jónapot!"

Szentjánosbogárként szikrázik a kiömlött zacskó Negró cukorka...
@bucbuc: Az "eltartottak" fizették a Te sulidat, egészségügyi ellátásodat stb. Akkor kellett volna tiltakoznod, hogy nem veszed igénybe.
@Kármentő:
"Kell, jó és hasznos.
Nem kötelező."

Sajnos nem kell, nem jó és nem hasznos. Továbbá kötelező (lesz, ha bevezetik).
A regisztrálás azért fontos a Fidesznek, mert a rejtőzködő, de választani akaró ellenzékre szavazók számát még időben megtudják becsülni ahhoz, hogy a választások előtt a kétharmados többségükkel az utolsó pillanatban megváltoztassák a választási szabályokat. Akkor, amikor már az ellenzéki pártoknak nem marad idejük stratégiát váltani.

A Fidesz pontosan fel tudja mérni saját szavazóinak számát.

Jelenleg az a probléma, hogy az ellenzékre szavazni akarók számát megbecsülni sem lehet. A munkahely elvesztésének félelme, félelem a listákra kerüléstől és sok évszázados beidegződés okán is az erőt használó hatalommal elégedetlen magyarok rejtőzködnek, nem árulják el pártszimpátiájukat sem, de még választási hajlandóságukat sem. (Ne feledjük 2002-őt amikor a Fidesz megnyerte a közvélemény kutatásokat, de elveszítette a választást. Ez a helyzet azóta még inkább fokozódott.)

A Fidesznek semmi más dolga nem lesz, csak kivonja a regisztráltak számából a saját szavazóik számát és megkapja az ellenzékre voksolók számát. Ezek után okosan módosítja a választási szabályokat, hogy maximalizálja a Fidesz nyerését.

Ez a lépés logikus, igen csodálkoztam volna, ha nem lépnék meg. Egyébként pedig a Fidesz az ellenzékkel szemben hihetetlen pontossággal tartja a menetrendet.
@Kármentő:

"Sok demokráciában bevált."

*

Ostoba vagy és tájékozatlan, ráadásul fölényes és kioktató.

Itt olvasgass:

en.wikipedia.org/wiki/Voter_registration

Tizennégy nyugati típusú demokrácia választás előtti regisztrációs szabályairól olvashatsz a lapon, közte a Fidesz által szívesen hivatkozott USA és UK szabályairól is.

A 14 ország közül egyikben sincs olyan szisztéma, mint amilyet a Fidesz be akar vezetni Magyarországon.
@Zuckerbrot: "Mivel a nyugati megyékben élők, a magasabb iskolai végzettségűek és a jobboldali szavazók aktívabbak..."
Elég beteg az agyad, de légy türelmes, várd ki a végét...
@UltraTotálBrutál:
Tudomásom szerint az USA-ban nincs központi lakcímnyilvántartó.
Ezért kell regisztrálni.
@wmiki:

XXIII. cikk

(1) Minden nagykorú magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy az országgyűlési képviselők, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint az európai parlamenti képviselők választásán választó és választható legyen.
(2) Az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező minden nagykorú állampolgárának joga van ahhoz, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint az európai parlamenti képviselők választásán választó és választható legyen.
(3) Magyarországon menekültként, bevándoroltként vagy letelepedettként elismert minden nagykorú személynek joga van ahhoz, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választó legyen.
(4) Sarkalatos törvény a választójogot vagy annak teljességét magyarországi lakóhelyhez, a választhatóságot további feltételekhez kötheti.
(5) A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a választópolgár lakóhelyén vagy bejelentett tartózkodási helyén választhat. A választópolgár a szavazás jogát lakóhelyén vagy bejelentett tartózkodási helyén gyakorolhatja.
(6) Nem rendelkezik választójoggal az, akit bűncselekmény elkövetése vagy belátási képességének korlátozottsága miatt a bíróság a választójogból kizárt. Nem választható az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező állampolgára, ha az állampolgársága szerinti állam jogszabálya, bírósági vagy hatósági döntése alapján hazájában kizárták e jog gyakorlásából.
(7) Mindenkinek joga van országos népszavazáson részt venni, aki az országgyűlési képviselők választásán választó. Mindenkinek joga van helyi népszavazáson részt venni, aki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választó.
(8) Minden magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy rátermettségének, képzettségének és szakmai tudásának megfelelően közhivatalt viseljen. Törvény határozza meg azokat a közhivatalokat, amelyeket párt tagja vagy tisztségviselője nem tölthet be.

Meg vagyon szabva, hogy ki választhat és ki választható.

Ha az alaptörvény szerint választhatok, miért zárnának ki, ha nem irtkozok fel valami listára?

Ott a lakcím nyilvántartó, nézzék meg mint eddig is.
@bucbuc: Lehet, hogy olyat akarnál a szavazásból kizárni, aki 45 évig adót fizetett és tízszer annyit mint te!
@thomaszka: :x

HA bevezetik a rendszert, akkor sem vagy kizárva hiszen ugyanúgy jogod van választani

szóval még mindig nem értem mi a probléma
hogy kevesebb ember megy el, aki fasszal szavaz, mint amire az indexen buzdítottak?

no, az tényleg nagy veszteség lenne :((
a választások hármo fő ismérve:
- szabad
- titkos
- egyenlő
A választójog az a jog, amellyel a választó a választás napján élhet.
Ebbe beletartozik az is, hogy a választás napjának reggelén döntsem el, hogy szavazok-e, akarok-e szavazni.
@wmiki:

Példa: Ha van jogsid vezethetsz. Holnaptól csak úgy, hogy mellékelsz egy aláírási ívet, amit három szomszédod aláírt, hogy láttak már vezetni. Biztos be tudnád szerezni a három aláírást, de ha egy törvény már megengedte, hogy vezess , milyen jogon állítanak még egyéb feltételek elé ?
Hosszu, de tartalmas iras, ravilagit a lenyegre.
Talan egyetlen pont van ahol en vitatkoznek nevezetesen az, hogy mibol feltetelezi barki is, hogy barmifele valasztas lesz 2014-ben ?
Meggyozodesem, hogy nem lesz.
Akkor egeszen biztosan nem, ha az a Fidesz vereseget vetitene elore.
majd valami nemzeti Konzultacioval megoldjak, de lehet, hogy egyszerubb lesz bevezetni a szuksegallapotot, vagy ilyesmi.
Arra most nem terek ki, hogy a valasztason kik indulhatnak, es ezt milyen eszkozokkel fogjak akadalyozni ellehetetleniteni.
Sajna ez varhato.
@thomaszka:

Haggyadmá :)

Magyarázol jogállamról a félázsiai népségnek :)
@malacz69 rezignált: "Ezt lehetett volna kb. 10 mondatban is... "

Lássuk....
@thomaszka: Akkor fizessen most is, ha szavazni akar.

Van valami egyéb ötleted arra, hogy ne egy hangyafasznyira legyünk az állandó csődtől, miközben a környezetünk elhúz mellettünk (meg a tehetségesek java, aki tud és elmegy innen)?

Tudod, hogy a szlovákoknál a 2000-es éveke lején nagymértékű nyugdíj és segélycsökkentés volt?
Hogy nálunk a világon a 2. legmagasabb az aktívakra jutó nyugdíjasok száma? És hogy világelsők vagyunk a költségvetésünkből nyugdíjra fordított összeg arányára? Abba is mi vezetünk, hogy mekkora nyugellátást kap egy átlagnyugdíjas egy átlag aktívhoz képest.

Tényleg lehetetlen felfogni milyen abszurd rendszer alakult ki itt és lehet hogy nem én vagyok a köcsög csak a rossz hír hozója?
hol lesz már a Fidesz 2014-ben ??????! :)
"Így az egész kezdeményezés célszerűtlen, drága, szükségtelen, a nemzetközi trendekkel ellentétes"

1. Megtekintheti mindenki, hogy a nemzetközi trendek a gazdasági rendszer üzemeltetésében pontosan hová is vezettek. Az elmúlt két-három év a világméretű gazdasági válság köré épült, és a világ "fejlett" fele még nincs kint a szarból.

2. Miért kötelező nekünk mindig többediknek lenni valami új jó bevezetésében? Majd a nemzetköz fogja felismerni az újítás értékeit – és most bármilyen újításunkról beszélhetünk –, és ők szintén bevezetik.
@nu pagagyí: Demagóg hazugság barátom, mint az hogy megdolgoztak ezért a pénzért.

Csak hogy a valósággal ne kelljen törődni: azért rohad az ország, emrt az eltartásuk erőn felüli elvonásokat követel.

A mai nyugdíjasok 85%-a nem lenne jogosult ilyen ellátásra ha azok a feltételek vonatkoznak rájuk mint ami a mostani aktívakra.

De a 10000000000 abszurd faszságból egyet kiragadva, ugyan mondd már meg miért van kedvezményes meg ingyenes utazás, kedvezményes strandbelépő meg kedvezményes isten****a, amit az aktívaktól pótolnak ki?

Jó ehet fogalmatlanul élni, meg könnyű is. Azért mégsem irigyellek, ilyen áron nem kell a "boldogság".
@thomaszka: Erősebb jogán. Mondjuk ez nem annyira demokratikus, de amíg van lehetőség leváltani a kormányt, addig ez demokrácia, még ha kissé beteg is. A nyugati demokráciák is itt ingadoztak, mi sem ússzuk meg a tanulási folyamatot.

Tessék regisztrálni, aktívan segíteni a kampányt és leszavazni a Fideszt. Utána erőből újra lehet írni az alkotmánytól kezdve, a választási rendszeren keresztül mindent.

Tekintet nélkül a fideszes szavazókra. Ők ezt akarják. Tehát nincs más választásunk, végig kell játszanunk, mert nélkülük nem tudunk országot építeni. Meg kell tapasztalniuk, csak így tanulhatnak. Sajnos nekünk is velük együtt kell pokolra menni.
A cél világos: Várhatóan azok fognak nagyobb arányban feliratkozni, akik elkötelezettek, akik a mai kurzus kedvezményezettjei.

De lehet még ezen javítani: Pl a feliratkozásnál egyben meg kell majd mondani, hogy kire szavazok, a szavazófülkébe lépés előtt meg be kell mutatni a szavazócédulát. (A műltbéli eseményekkel történő bármilyen egyezés nem véletlen).
A poszttal alapvetően az a bajom, hogy a lelkére próbál beszélni a kormánypártnak, és esdeklő kutyaszemekkel próbálja győzködni őket, hogy miért nem lenne jó nekik, ha bevezetnék az előzetes regisztrációt.

Ez alapvetően rossz hozzáállás.

Az ellenzéknek nem az a dolga, hogy a kormánypárt lelkét ápolgassa, vagy hogy udvariasan és tisztelettudóan győzködje őket bármiről.

Az ellenzéknek az a dolga, hogy kieressze a hangját, érthetően elmondja a SAJÁT véleményét, meggyőzze vele az embereket, és a lehető legtöbb támogatót maga mellé állítsa.

Majd amikor ezzel végzett, akkor erejének a tudatában, és támogatóit felsorakoztatva addig üsse a kormánypártot, amíg le nem tesz a szándékáról.

Nos, ettől még fényévekre vagyunk.

Először is fel kellene hagynia az ellenzéknek azzal, hogy a vitákat a Fidesz kommunikációjához igazodva, a Fidesz szabályai szerint játssza le, és átvegye a Fidesz szóhasználatát.

Az ellenzéknek ki kell alakítania a saját szabályait, és azok szerint kell játszania. Saját pályán.

De legelőször is fel kellene hagyni ezzel az elsőbálozó szűzleányos hozzáállással.
@Mária: "Az ellenzéknek az a dolga, hogy kieressze a hangját, ... addig üsse a kormánypártot, amíg le nem tesz a szándékáról."

Hát ez az, te szerencsétlen. Ezért szívunk a rendszerváltás óta, mert az ellenzék szerepéről ez az ostobaság rögzült a fejekben. Az ellenzék dolga valójában az lenne, hogy más szempontok alapján vizsgálja a hatalom terveit, és ha kell, akkor hát üsse addig a kormánypártot, amíg meg nem találják a KÖZÖS MEGOLDÁST. Az ellenzék ne mindig az ellenkezőjét akarja, basszus, csakazértis. Nem kell mindig pont az ellenkező irányba húzni, nem értitek? Lehet, hogy jó irányba kormányoznak éppen, és lehet az is, hogy nem rossz, de nem is jó irányba. Az ellenzéknek nem ellenkezőnek és ellenségeskedőnek kell lennie, hanem ELLENSÚLYNAK. Ellenőrnek, az éppen őket támogatók elvárásait eredményesen képviselő, építő szándékú résztvevőnek. De nem, itt mindig vagy–vagy csata folyt, basztatták egymást a pártok és főleg a hívek, csakazértis. Sokra is jutottunk vele.
@Szigetvári Viktor: ("nemzetkozi pelda arra nincs, hogy ilyen feltetelekkel, ilyen adottsagok kozepette lenne ilyen szigoru rendszer.")

Ne tessék velem viccelni..:)
Mi az hogy "szigorú",mikor a Fidesz törvénye még meg sem született??!!

És a kitétel az volt hogy nincs ilyen nemzetközi példa.
Idéztem, konkrétan un "demokratikus" országokból konkrét példákat( ha van regisztráció,van szavazat-ha nincs, akkor mint az USA-ban, több tízmillió ember így járt..)

De megkockáztatom, ha egy az egyben a Fidesz átvenné a francia, sőt , Uram ne hagy el, az angol példákat...akkor milyen sikoltozás törne ki a Pannon síkságon..:)

Ugyan kérem.
És még egyszer:ugyan kérem.

Inkább arról beszéljünk őszintén, hogy a balliberális pártok VALÓJÁBAN miért nem szeretnék az előzetes regisztráció bevezetését?
Félnek tán a ron werberizmustól? A láncszavazásoktól?
Vagy?
@déjá vu39: Amíg a szavazófülkébe lépés ELŐTT, addig nem találok kifogásolnivalót.
@Androsz:

Szerintem szállj le Máriáról.

Ezt írod:

"Az ellenzék dolga valójában az lenne, hogy más szempontok alapján vizsgálja a hatalom terveit, és ha kell, akkor hát üsse addig a kormánypártot, amíg meg nem találják a KÖZÖS MEGOLDÁST. "

A kokik és sallerek kormánya szerinted mikor ért a diszkrét javaslatokból, és a finom úri jómodorból?

Az ellenzéknek egyébként se az a dolga, hogy finomkodjon, hanem az, hogy bírálja a kormányt, maga mellé állítsa a választókat és átvegye a kormányzást. Sehol nem is finomkodik az ellenzék, ha bírálni kell a kormányt.

Vagy szerinted ez csak akkor helyes hozzáállás, amikor a Fidesz ellenzékben van? Amikor meg hatalomhoz jutnak, akkor az ő ellenzékük legyen finom és nőies?
@MACISAJT:

Macisajt, NINCS példa nemzetközi összehasonlításban olyan rendszerre, mint amit a Fidesz tervez az előzetes regiszztrációval.

Ebbe nyugodj bele, felesleges ezen rugóznod.
vityát olyanok fogják felhúzni a lámpavasra, akik nem is regisztráltak előtte. Ez külön fog neki fájni, de mi leszarjuk. Elmebeteg barom, jó lesz neki már kinn, Bécs mellett vénába kapni a kurva erős nyugtatót és átaludni a következő 30 évet.
@bucbuc:

Nem lehetsz ennyire sötét. Vagy mégis?

Ezt írod:

*

"Akkor fizessen most is, ha szavazni akar."

Ostobaság. Alkotmányos alapjogában akarsz korlátozni valakit, azért, mert az állam rosszul gazdálkodik a beszedett, Európában egyedülállóan magas adókkal?

*

"Van valami egyéb ötleted arra, hogy ne egy hangyafasznyira legyünk az állandó csődtől, miközben a környezetünk elhúz mellettünk (meg a tehetségesek java, aki tud és elmegy innen)?"

Tisztában vagy azzal, mennyibe került az országnak az, hogy Orbánék másfél éve halogatják a megegyezést az IMF-fel? Miközben orbitális ökör módján arra hivatkoznak, hogy akkor nem hozhatták volna meg azokat a pénzügyi döntéseket, amelyek olyan plusz bevételekkel jártak, ami plusz bevételek beszedésére a megállapodást követően szükség se lett volna?

Elárulom:

Naponta 700 millió, hetente 5 milliárd, havonta 20 milliárd, éves szinten pedig 250 milliárd adóforintba került a "pávatánc" amit a hájas törpe járt, csak állami szinten került annyiba, és kerül ma is, minden egyes napon. Amit a magánemberek veszítettek és veszítenek ma is az árfolyamnövekedésen, az a desszert hozzá.

*

"Tudod, hogy a szlovákoknál a 2000-es évek elején nagymértékű nyugdíj és segélycsökkentés volt?"

A szlovákokkal ne példálózz, náluk nem szokás szétlopni az országot. A drasztikus megszorítás jutalma pedig az euro bevezetése lett, aminek az előnye, hogy nem cibálja az egykor volt nemzeti valutájuk, a korona árfolyamát az idióta politikusok meggondolatlan nyilatkozata.

Nálunk persze gond lenne, ha euroban fizetnénk, nem lehetne a megfelelő jól informált pozíciókban önfeledten kaszálgatni az árfolyamváltozásokon, meg nem lehetne trükközni a statisztikákkal.

*

"Hogy nálunk a világon a 2. legmagasabb az aktívakra jutó nyugdíjasok száma? És hogy világelsők vagyunk a költségvetésünkből nyugdíjra fordított összeg arányára?"

Ezen mit csodálkozol? Ez azt jelenti, hogy kevés aktívnak jut normálisan fizető munka, ezért rossz a tényleges aktívak, a munkaképes inaktívak, a kiskorúak és a nyugdíjasok aránya. Meg azt jelenti, hogy a béka segge alatti bérekből béka segge alatti SZJA meg ÁFA folyik be az államkasszába.

Tetszettek volna nem közmunkásországban, hanem gazdaságélénkítésben gondolkozni.

*

"Abba is mi vezetünk, hogy mekkora nyugellátást kap egy átlagnyugdíjas egy átlag aktívhoz képest."

Az átlag aktívak és családtagjaik fele, a kisnyugdíjasokkal együtt összesen négymillió ember a létminimum alatti, vagyis 88.000 forintnál kevesebb nettó bérből gazdálkodik. Az átlagnyugdíj 86.000 forint, vagyis éppen alulról verdesi a létminimum összegét. A minimál nyugdíj pedig 28.500 forint már 2008 óta.

*

"Tényleg lehetetlen felfogni milyen abszurd rendszer alakult ki itt és lehet hogy nem én vagyok a köcsög csak a rossz hír hozója?"

Nem mondod. Pedig jövőre el kellene, hogy rugaszkodjunk. Hogy lesz ebből egy éven belül tündérország?
@Androsz: jó neked, én pl. rengeteget. Mást ne mondjak: sokan az utolsó pillanatig nem döntik el, hogy elmenjenek-e vagy sem.
A kötelező regisztráció plusz nyűg, foglalkozni kell vele, idő, sokan lesznek úgy, hogy emiatt hagyják a 'csába az egészet. Kivétel a fidesz zombik, akik a Vezír szavának engedelmeskedve loholnak, hogy újra a szent Pártra szavazzanak, még ha beledöglenek is.
És van még egy-két ilyen apróság...
Csak röviden, egyébként mivel bárki regisztrálhat, így senkinek nem csorbul az a lehetősége, hogy akár a szavazás napján döntse el, kire fog szavazni (ezt csak azért írom, mert elég sokszor írták ellenérvként).

De a lényeg: holt mindegy, hogy regisztrálni kell-e vagy sem. Aki akar szavaz így is, úgy is.
Viszont ennél sokkal nagyobb probléma, hogy nincs kire szavazni! Ki van ma olyan erő, aki képes lenne jó irányba vinni az országot?
Ki van ma olyan erő, aki egyáltalán képes lenne kormányozni?
MSZP, DK bizonyítottak, semmivel sem jobbak a fidesznél, csak nem teljesen ugyanazok a súlyos hibáik, de főleg: ők már a tetteikkel beszéltek, szavuknak így kisebb a súlya.
Jobbik? Aki vissza szeretne menni az időben, vagy kicsit jobban erőltetné a tartós leszakadást jelentő gazdasági pályát, hajrá!
LMP: gittegylet, jó, hogy vannak, de a kormányképességük legalábbis erősen megkérdőjelezhető.
4K, Milla, Szolidaritás: újbaloldali viccek.
Én mondjuk a magam részéről azt sajnálom, hogy hiteles kapitalista párt nincsen. Ilyen szempontból mondjuk még a Bajnai kormány volt ehhez a legközelebb, de Bajnainak sem két év, mire kormányképes erőt hozhatna össze, ráadásul ott van az MSZP bélyege rajta.
Nem flame-elni akartam ezzel, de szerintem nevetséges, hogy mindig mindenbe belekötnek a tisztelt ellenzéki "erők" (és itt mindegy, hogy jogosan, vagy nem!), de azzal nem foglalkoznak, hogy esetleg ők maguk hiteles alternatívává váljanak.
Ilyen ez az ország, rombolni és fikázni, széthúzni és bomlasztani tudnak az emberek, felelősen cselekedni viszont nem...
A regisztracio (feliratkozas stb.) nem azert fontos, mert sokan otthon maradnak (akik meglepetest okozhatnak).

A Fidesz agresszivitasa es valasztasi strategiaja teljesen egyertelemuen a - nagyon sikeres, evtizedek ota celtuastosan finomitott - republikanus valasztasi gepezeten alapul.

Ti. mikorra bezarul a listaosszeallitas addigra a Fidesz pontosan tudja a sajat adatbazaisai alapjan, hogy kik az o szavazoi es kik az ellenzeke. Jol mukodod munkahapoteziseket tud felallitani. Raadasul a sajat hivet sokkal konnyebben tudja regisztraciora osztonozni.

Aztan ha a regisztracio megvan, sokkal pontosabban tudja kalibralni a vegso (az utolso hetekre vonatkozo) strategiajat.

Tudja, kiket kell targeteleni, hogy elmenjenek, kiket kell arra targetelni, hogy ne menjenek el megsem (vagy ha igen, akkor egy masik ellenzeki part, jelolt fele orientalni) stb.

Ezzel az adatabazis know how-val (ami teljes egeszebene amerikai ihletettsegu) es gepezettel (nekem is vannak - onkentes - rokonaim akiknek meg van adva, hogy kiket kell hivogatni, hogy ugye tenyleg elment szavazni, oriasi hivo csapatrol van szo stb.) senki mas megkozelitoleg sem rendelkezik a Fideszen kivul.

Ok hazra lebontva tudjak a potencialis szavazokat sokszor meg azt is (mert a barati szavazo, mint regen a hazmester, megsugja a Fidesznek), hogy a tobbiek milyen iranyultsaguak. Osszessegeben nem egy nagy adatbazis: 8 millio adat egy memory stocken elfer, de masoknak oszzeallitani nem konnyu.

Ha pedig pl. egy ellenzeki part adatbazis nelkul akar feliratkozasra osztonozni, akkor kockaztatja azt, hogy az ellenfeleinek hivet is feliratkozasra buzditja (lasd pl. Kerry kampany kudarcat Ohioban).

Vagyis a rendszer nagyon (tovabb) megneheziti a belepesi koltseget egy uj partnak, mert nemcsak, hogy a mostani rendszerben egy orszagos halozat kell (jelolteket rekrutalni sem konnyu, nemhogy a cedulakat osszegyujteni) a helyi szavazatok nagyobb sulya miatt, de a strategiat kidolgozni adatbazis nelkul (plane legalisan - pl. a nemzetbiztonsagaiak ilyen indokkal siman lehallgathatjak a kampanyta es lecsaphatnak megfelelo idoben peldat statualva, vagy eppen csak megtartva az infot, de nem fognak a Fideszre az sicher) irto nehez, ha nem lehetetlen.

Hozzateszem a Jobbiknek jelentos orszagos halozata van es aktiv es buszke tamogatoi kore, tehat nekik ez nem problema. Az mszp-nek nehez, meg a tobbi ellenzeki partnak (plusz a baloldal, liberalisok sokkal kevesbe katonasak es elkotelezettek, tehat az adataikat sem szereteik megadni egy partnak, ugy mint a jobboldaliak).

Nem szabad azt sem elfeledni, hogy mint azt a szerzo irta korabban, ha nagy az ellenzek tobbsege akkor le lehet gyozni a Fideszt (de a gyoztes siman lehet a Jobbik is), de amig (i) a Fidesz 5-15 szazalekkal kevesebbet (!) kap mint a baloldal es/ vagy amig (ii) a fidesz a jobboldal vezeto partja (ez amiatt van, mert az atkalibralt korzetek nagyreszeben kis tulzassal minding a jobboldal nyer, kerdes ki az erosebb part azon a terfelen) akar relative kis szazalekkal is, addig nyert (legalabb egy tobbseget, de 2/3 is konnyen a pakliban van).

Namarmost, mig a valasztoi preferencia 2002 es 2006 kozott nem nagyon valtzott, 2010 sokat valtozott es azt hiszem, hogy 2014-ben is nagyon mas lesz (mas kerdes, hogy nem lesz jo alternativa vagy egyszeruen nem eri meg kormanyra kerulni a bebetonozott hatalmi struktura maitt) vagyis van esely a fidesz megdontesere - a megszoritasok folytatodnak, a kulso gazdasagi kornyezet romlik (export piacok gyengulnek), belso fogyasztas csoekkeni fog, munkanelkulisge noni fog es az arrogancia nem fog csokkeni. Nem lesz jobb semmilyen szempontbol (bar a nyugdijasok el lesznek relative jol).

A problema, hogy a gazadasagot nem nagyon lehet rendbe tenni a nyugdjak komly megvagasa nelkul (amit pl. beruhazsra lehetne kolteni vagy oktatasra). Midenestre barhogy is trukkoznek, abszolut belathatatlan mi lesz a vegkimenetele a valasztasnak, viszont a fidesz levaltasara is van komoly esely (bar ez onmagaban nem old meg semmit).

Sajnos ahelyett, hogy policy kerdesekel foglalkoznanak iszonyatos energia megy ilyen hatalami bebetonozo ugyekbe - de hat a szaz milliardok stb (Deberenceben is csurranak azert penzek nem csak a Kozgepnek) nagy osztonzo.
@No_Fidesz_No_Problem: Ember, nem olvasol elég figyelmesen. "ha kell, hát üsse", én ezt írtam, szót sem ejtettem finomkodásról. Csak arról, hogy az ellenzéknek ne célja legyen az ellenkezés, hanem tennivalója akkor, amikor az esedékes. Meditálj, és talán megérted a lényeges különbséget.

"zerinted ez csak akkor helyes hozzáállás, amikor a Fidesz ellenzékben van?"

Lásd fent. "itt mindig vagy–vagy csata folyt", ezt írtam. Mindig, érted? Én a Fideszre már nagyon haragudtam az utolsó választás előtti másfél év buta kötekedése miatt. Az embereket pedig nézd meg, hallgasd, amit mondanak, és azt hallod hogy Fidesz vagy hogy MSZP. Idáig látnak. Mint valami focimeccsen. Ez nem focimeccs, itt lehet részben igaza mindkét félnek is, és lehet egyiknek sem. Nem a pártokból áll a világ, az csak egy kellék, nem maga a lényeg. Nekem tökmindegy, hogy ki cseszi el az uniós támogatás felhasználását vagy hagyja félbe a kötelező iskolábajárás (újra) bevezetését, és ezeket már mindkét párt bemutatta, tudsz róla? Itt már fölösleges pártokkal foglalkozni, mert mindegyik levizsgázott. Jó lenne már a döntésekkel foglalkozni végre.

Nem tudom, hogy feltűnt-e, hogy az MSZP már vagy egy éve nem mondott semmi olyat, hogy a kormány mit csináljon ahelyett, amit most csinál. Már azt sem mondják olyan sokszor, hogy mit csinálnak rosszul, de jobb ötlettel pedig csak nagynéha állnak elő. Ők is tudják, hogy már ők is cseszték el ugyanezeket, és hogy most már tényleg alig van kiút. Most az MSZP a maga módján talán már okosabb, mint a híveik. Ezt is megértük. Jobb lett volna nem eljutni ide.
én biztos regisztrálok. ez az egyetlen eszköz a kezemben, hogy visszavágjak ezekenek a szaros kommunistáknak, amiért ellopták a manyup pénzemet.
@MACISAJT:

"Mi az hogy "szigorú",mikor a Fidesz törvénye még meg sem született??!!"

Ha meg sem született,hogyan merülhet fel az, hogy nemzetközi példa? Minek kezdtél el vitatkozni róla, ha utána ilyen érvvel jössz?
Nyilván a cikkíró és te is azt feltételezted, amit eddig tudsz a tervekről. Ez a primitív logika része. Nem tudom, minek kell erre felhívni a figyelmedet.
Ezek után ilyen sületlenséggel, mint fent ne érvelj!

Erre reagálj, mert ez a lényeg:

"vagy esetleg ismer on kotelezo, jogveszto regisztraciot, szemelyes megjelenesi kotelezettseggel, teljes lakcim- es nepessegnyilvantartas mellett, automatizmusok nelkul? kerek peldat! "
@VonS:

"De a lényeg: holt mindegy, hogy regisztrálni kell-e vagy sem."

Nem holtmindegy. A hájas törpe reggel nyilatkozta, hogy azért akarja a regisztrálást, hogy "jó előre tudja a kormány" hányan akarnak szavazni majd.

A kormánynak SEMMI szüksége erre az információra, és semmi köze hozzá. Az állampolgárt viszont az alkotmányos jogának a gyakorlásában nehezítik, az állam feladata ugyanis az lenne, hogy ELHÁRÍTSA az akadályokat az alkotmányos jogod gyakorlása elöl, nem pedig az, hogy plisz akadályokat gyártson.

*

"Viszont ennél sokkal nagyobb probléma, hogy nincs kire szavazni! Ki van ma olyan erő, aki képes lenne jó irányba vinni az országot?"

Ennek a kérdésnek így semmi értelme. Az, hogy ki melyik pártra fog szavazni, az az adott választópolgár magánügye. Minden választópolgár választható is egyben, ha nem tetszik a választék, gyűjts magad köré embereket, kampányolj és indulj. Mindegyik párt így kezdte.

*

"Ki van ma olyan erő, aki egyáltalán képes lenne kormányozni?
MSZP, DK bizonyítottak, semmivel sem jobbak a fidesznél, csak nem teljesen ugyanazok a súlyos hibáik, de főleg: ők már a tetteikkel beszéltek, szavuknak így kisebb a súlya."

Ez a szokásos kormányzati, kormánypárti aktivista mantra. Jobb lenne, ha magatokba néznétek inkább.

*

"Jobbik? Aki vissza szeretne menni az időben, vagy kicsit jobban erőltetné a tartós leszakadást jelentő gazdasági pályát, hajrá!"

Tiszteletben kell tartanod, hogy vannak, akik a Jobbikra szavaznának. Ha neked ez nem tetszik, csábítsd el tőlük okos érvekkel a szavazóikat.

*

"LMP: gittegylet, jó, hogy vannak, de a kormányképességük legalábbis erősen megkérdőjelezhető. 4K, Milla, Szolidaritás: újbaloldali viccek."

Ezek nem érvek, hanem lejárató propaganda. Érvelj inkább.

*

"Én mondjuk a magam részéről azt sajnálom, hogy hiteles kapitalista párt nincsen. Ilyen szempontból mondjuk még a Bajnai kormány volt ehhez a legközelebb, de Bajnainak sem két év, mire kormányképes erőt hozhatna össze, ráadásul ott van az MSZP bélyege rajta."

177 olyan pártot fogyasztott az ország 1990 óta, amelyik legalább egy választásra jelöltet tudott állítani. Volt a választékban mindenféle irányzat. Ha nem találsz olyat a jelenlegi felhozatalból, amelyikről úgy gondolod, hogy képviselni tudja az érdekeidet, kompromisszumot kell kötnöd, vagy saját pártot kell alapítanod. Az első megoldás a reálisabb.

*

"Nem flame-elni akartam ezzel, de szerintem nevetséges, hogy mindig mindenbe belekötnek a tisztelt ellenzéki "erők" (és itt mindegy, hogy jogosan, vagy nem!), de azzal nem foglalkoznak, hogy esetleg ők maguk hiteles alternatívává váljanak."

Ezt soha nem tudhatod. Másrészt minden kommentezőnek joga van ahhoz, hogy a véleményét leírja. Neked pedig lehetőséged van reagálni rá.

Azt hogy érted, hogy neked mindegy, hogy jogosan, vagy ok nélkül tesznek valamit szóvá? Szerintem egyáltalán nem mindegy.

*

"Ilyen ez az ország, rombolni és fikázni, széthúzni és bomlasztani tudnak az emberek, felelősen cselekedni viszont nem..."

Nem véletlenül mondják, hogy minden népnek olyan vezetők jutnak, amilyet megérdemel. Két éve az ország rossz döntést hozott. A rossz döntésének az oka részben a kormányzati rossz döntések kritikája, részben az ellenzék agresszivitása és kompromisszumképtelensége, részben pedig a választók éretlensége volt.

Legközelebb okosabbak leszünk.
@Androsz:

"az MSZP már vagy egy éve nem mondott semmi olyat, hogy a kormány mit csináljon ahelyett, amit most csinál. "

*

Nézd, te is tudod, hogy a Fidesz a kétharmados többséggel nem vesz figyelembe semmilyen ellenzéki álláspontot. A saját frakciójuk tagjainak a véleményére sem kíváncsiak, a döntéseket a szűk, legbelsőbb csoport hozza.

Ki is jelentették mindjárt a ciklus elején, hogy ők ellenzék nélkül is képesek kormányozni, és ehhez tartják is magukat.

Az MSZP meg mond "olyanokat", mint ahogy más ellenzéki pártok is mondanak "olyanokat", de valóban, az ellenzék jellemzően nem dolgozik olyan munkaanyagokon, amelyekről tudni lehet, hogy érdemi egyeztetés nélkül küldi őket a Fidesz a kukába.
@thomaszka: :x

a példádnak semmi köze nincs a tervezethez, ugyanis itt nem idegeneket kell toborozni

de persze megszoktuk már, hogy olyan dolgokkal jöttök, amiknek semmi közük nincs a valósághoz, ezért kajáljátok be az evo elméletet is

mivel én viszont a valóságban élek, maradok a fidesznél, nektek pedig sok sikert 2014-re elvtársak

(egyébként még mindig nem sikerült elsirnotok, hogy mi a a konkrét problémátok ezzel a tervezettel, de ebben sincs semmi meglepő
konkrétumot erről az oldalról még egyszer sem láttunk, csak a rendszeres ajvékolást)
@No_Fidesz_No_Problem: Értem az érveidet, és pont erről írtam, hogy ebből az érvrendszerből kellene kilépni egy pillanatra és a lényegre koncentrálni: nevezetesen, hogy sokkal nagyobb annál a baj, minthogy akár az összes érved megvalósításával orvosolni lehetne.
Csak hogy pontosítsak mire gondolok:
Én pl tiszteletben tartom, ki hova szavaz, a véleményemet írtam le, amit nem kötelező érvényű figyelembe venni a pártválasztásodnál nyilván, és nem is akarok egyik vagy másik mellett vagy ellen érvelni, mert szerintem nem ez a lényeg.
A lényeg, hogy nagyon gyenge a felhozatal, még pedig azért, mert ebben az országban még valós következménye nem volt politikus tettének, de sajnos ez nem csak politikusokra igaz.
Általam nem túl nagy becsben tartott Fritz Tamás politológus jellemezte egy mondatban az országot: "Magyarország egy következmények nélküli ország"
Ennél okosabbat sajnos senki nem mondott még '89 óta. Ez a baj, nem a választási regisztráció. Amíg nem jön olyan párt létre, aki ezt meg tudja változtatni, addig ráadásul a társadalom is úgy tűnik elvergődik ebben az apátiában.
Ebből következik, hogy nem fogja megváltani a világot a fidesz bukása, mint ahogy jól láthatóan az mszp bukása se váltotta meg. És akkor tekintsünk el a politikai preferenciámtól és tegyük fel a kérdést, hogy van-e olyan párt ma Magyarországon, amelyik felelősen tudna kormányozni? Szerintem nincs, de olyan sincs, aki egyáltalán megközelíthetné a "felelősség" mércéjét.
És felelősség alatt elsősorban azt értem, hogy a kitűzött céljait vagy eléri, vagy ha nem, akkor annak következménye kell, hogy legyen.
De itthon kitűzött célok sincsenek, max az, hogy "ezeket takarítsuk el a hatalomból", és ez amíg megfelel a legtöbb állampolgárnak, addig a többiek szépen kivándorolnak és az ország lassan eléri azt a pontot a lezüllésben, ahonnan már nem lehet visszafordulni.

A megoldás szerintem pedig az lenne, ha a civil társadalom rákényszerítené a politikára akaratát tevőlegesen, nem csak blogírással. Ehhez viszont fel kellene ismerni az érdekeket, de ahogy egyes pártok előretöréséből is látszik, a rendszerváltás óta nem sikerült felfognia a magyar népnek, hogy a boldogulás, tetszik-nem tetszik, gazdasági alapokon nyugszik a kapitalizmusban.

A gazdasági alapokhoz pedig bizalom kellene, a bizalomhoz pedig felelősség. Amíg a felelősség nem terjed el felülről vagy alulról indulva, addig alacsony a relevanciája annak, hogy melyik párt kormányoz.

Kötve hiszem, hogy ez az állapot gyorsan megváltozna magától, gyorsítana rajta, ha olyan politikai erő jönne létre, ami ezt tudja képviselni.

De azért nagyon kíváncsi lennék, hogy van-e olyan ember, aki a felelősség szót bármelyik párthoz tudná asszociálni!
hát ha te itt nem látsz konkrét problémafelvetést, akkor nagyon erős lehet a narancsszemüveged

de mondjuk esetedben ez már senkit nem lep meg itt
@No_Fidesz_No_Problem: "de valóban, az ellenzék jellemzően nem dolgozik olyan munkaanyagokon, amelyekről tudni lehet, hogy érdemi egyeztetés nélkül küldi őket a Fidesz a kukába"

Akkor konkrétan mivel is foglalkozik mostanában az MSZP?

Nekem nagyon is lényeges lenne, hogy mondjanak olyanokat, amiktől több sikert lehetne remélni, mint amit a kormány elér. Éppenséggel ennél jobb módját a saját tábor gyarapításának nem tudnék elképzelni. De többé-kevésbé hallgatnak, és ebben most nem az a leglényegesebb, hogy ez a részükről mit tükröz, hanem az, hogy ha az ellenzék hallgat, akkor ők sem tudnak jobbat. Nem az MSZP hallgatása fáj nekem, hanem az, amit ez már jelez.
@wmiki: Kevesen lesztek,szokás szerint,hehe.
@Androsz: konkrétan tökmindegy, hogy mivel foglalkozik az ellenzék, mert a kedves fideszed magasról leszar mindent és mindenkit, ami nem felel meg a diktatórikus céljaiknak.
@déjá vu39:

Szuper elégtétel! Gratulálok! valóban, Lássuk azt a 10 mondatos lényeg-hordozó megfogalmazást!
ugyanis: mint mindig....ebből az okoskodásból ismét kimaradt egy rétegre vonatkozó megoldási javaslat...Hogyan gondolják ezt a regisztrációt? ...diszkvalifikálják a mozgó-urnát???? Mi van az esélyegyenlőséggel? ...és mi van a szabad választással? ...mi van az állampolgári jogok szabad gyakorlásával? Mi van? ....mi van még a polgár-pukkasztók tarsolyában?
Az un. "választási reformnak") az előzetes regisztrációnak semmi értelme nincs.
Ezzel nem lehet a társadalmi csoportokat, rétegeket távol tartani, vagy éppen arra ösztönözni, hogy menjenek szavazni (elvileg).
A gyakorlatban pedig lehet, hogy vissza fog "ütni". Mert a társadalom egy hatalmas - azon csoportja - kik, most nagyot "estek", szegények, elszegényednek/elszegényedtek, azok a vállalkozók/kényszervállalkozók kik csődbe mentek/mennek, csak azért is el fognak menni szavazni.
"Bármi" lehet az eredmény.....

Egy esetlegesen kialakuló leváltó hangulatot a regisztráció sem tud megakadályozni."

Esetleg a regisztráció csak fokozni tudja.
Egyébként (is) némely társadalmi csoportban hatalmas indulat van felhalmozódva. Ők is mindenképpen élnek majd a "kényszerrel".
Úgy gondolom.
Látom még mindig nem kevesek agyát üli meg a narancsos köd és még mindig nem látják, hogy ez a lépés pontosan beilleszkedik abba a demokráciát romboló irányba amerre a fidesz az elmúlt 2 évben halad.
Aki pedig az USA-val példálózik, javaslom még egyszer végigolvasni a fenti blogbejegyzést. Magyarországon semmi szükség ilyen lépésre, mert a népességnyilvántartás által tökéletes az összekapcsolhatóság a lakhely és a szavazat leadásának helye között. Továbbá nem tudok róla, hogy annyi illegális bevándorló lenne itt, mint az USA-ban, ahol e miatt is szükséges az előzetes regisztráció.
@márta)):
A bumerángnak megvan a maga törvényszerűsége....az emberek tűrőképességének is...A korsó is addig jár a kútra...míg el nem törik...majd...és ez függ össze a felelőtlen intézkedésekkel: kitódul a tartalma...A hasonlattal élve...ma még csak szivárog....a megbomlott felületen végbemegy a fizika törvényszerűsége....Az a bizonyos kritikus tömeg....hasonlít, úgy a bumeránghoz, mint a "tóduláshoz"....Ha mást nem...de ezeket az összefüggéseket kellene mérlegelni...mert ezek ellen a kénysszer is...ideig-óráig hatásos...

Hazárdírozás...folyamatos kockázat-emelés...Szj: ezt nem lehet 10 mondatban elintézni!
A regisztrációról való elképzelés - ha jól tudom - ütközik a közigazgatási törvénynek azzal a kitételével, miszerint a közhivatalokban rendelkezésre álló adatok közléséért nem lehet az állampolgárt abajgatni, hanem az adott közhivatali adatnyilvántartásból kell beszerezni. Ebben a nagy fene jogalkotási rohamban persze, lehet hogy törölték már ezt az értelmes rendelkezést. (Én még akkor tettem köztisztviselői szakvizsgát, amikor ez érvényben volt.) Megnézhetné az ombudsman.

Kérdéses számomra az is, hogy a külföldön élő kettős állampolgárok esetében mit szól majd a regisztrációhoz a másik állam, amelynek a területén él a kettős állampolgár, és állampolgára annak a másik országnak is. Magyarul: mit fog szólni a román állam ahhoz, ha egy román-magyar kettős állampolgár székely ember regisztráltatja magát a magyraországi választásokra? Szerintem bunkósbottal várják a mócok a kijáratnál... Hinnye, lesznek még itt nemzetközi nagy balhék!

A Velencei Bizottság már a választási törvényünk kritikájának megfogalmazásánál jelezte, hogy a végrehajtási szabályok megalkotásakor további problémák merülhetnek fel. Hát itt vannak.
Hogy nincs elég bajunk enélkül is?!

Persze, lehet, hogy ez egy gumicsont, amit odadobtak, hogy elvonják a figyelmünket az IMF-tárgyalásokról, és aztán, megérezve a nagy össznépi ellenszenvet, nagy nehezen feladják végzetes tervüket. Hát, szóval, érzékeltessük csak! Hátha megyünk vele valamire. Álmodik a nyomor...
@Kármentő: "Kell, jó és hasznos.
Nem kötelező.
Sok demokráciában bevált.
De azért gyorsan háborodjunk fel, és nagyon féljünk :DDD "

Tegyük fel, hogy igazad van. Ettől még maga a módszer, ahogy bevezetik, nem nevezhető sem demokratikusnak, sem átgondoltnak. A fidesz a saját vezetőségén kívül kivel egyeztetett erről? Készültek-e hatástanulmányok? Készült-e indoklás, hogy miért kell a korábbi rendszert megváltoztatni? Lehet-e majd mérni bármi módon, hogy a változtatás elérte-e célját vagy sem? Akkor lehet-e majd mérni, hogy a változtatásnak volt-e értelme vagy sem? Készültek-e számítások, hogy ez jár-e plusz költséggel, vagy sem? Ha annyira jó az ötlet, nyilvánvalóan nyugodtan egyeztethetnének az ellenzékkel, hiszen mind számokkal, mind kutatásokkal alá van támasztva elképzelésük, amiből egyértelműen kiderül, az országnak általában jobb, ha ezt bevezetik. Miért ellenkezne az ellenzék, ha egyszer az országnak ez jobb?

Nyilvánvalóan feltételezhetjük, ha vki vita nélkül akar bevezetni BÁRMIT, ott vmi sántít. Először is túl nagyra, tévedhetetlennek és tökéletesre tartja magát, vagy eleve tudja, hogy egy tisztességes vitában alul maradna. Egyik eset sem túl biztató. "A vita a tudás cseréje, a vitatkozás a tudatlanságé."

A Fidesz, és legfőképpen Orbán Viktor eddig nem sokat vitatkozott, vagy versenyeztetett. Kommunista ügynök múlt feltárása? Sehol nincs. Gazdasági válság kellős közepén mi az első teendő? Új alkotmány. Nyilván, csak a vak nem látta, hogy a régi alkotmány fogja vissza az egyébként pörgő gazdaságot (facepalm) Nyilván nem időhúzási szándék állt a háttérben, hogy "na, hátha, amíg ezzel foglalkozunk, megszűnik a világválság és magával ránt minket is". Azon módosítás, hogy az alkotmány bírósághoz csak akkor fordulhatsz, ha érintve vagy és egyénként kell benyújtanod a panaszod, az is biztosan nem a kormány ostoba agymenéseit védi, hanem a választópolgárok ellenőrzési jogkörét bővíti, mi? SP nem csak érdekes módon szerezte "doktoriját", hanem ő egy olyan korszakban lehetett szálloda igazgató, amikor az én nagybátyámat nyíltan azért nem vették fel az egyetemre, mert a szülők nem voltak párttagok és ő maga sem volt aktív kommunista gimi alatt. Ja, és a Közgép :D Aminél a napnál is világosabb, hogy vmi nem stimmel, de ha máshol nem, a vasút felújításoknál pontosan lehet tudni, hogy többszörös áron számlázzák ki azt a munkát, amit UGYANAZ az OSZTRÁK alvállalkozó cég huszad áron csinál Horvátországban, a horvátoknak.
Na, ha ezek után szerinted minden szép és jó a Fidesz környékén, akkor kérlek, te ne regisztráltasd magad, mert lehet, hogy foglalkozol a napi gazdasági folyamatokkal, de hogy téged simán palira lehet venni apró marketinggel, és simán bekajálod, hogy a Fidesz nem ugyanaz a kommunista brancs, mint a másik oldal, csak más névvel és színnel, az 100%.
Arra vonatkozóan is van tapasztalatunk, hogy nem diplomától vagy észtől függ, hogy ki, mennyire dől be populista ígéreteknek, "

Ez egy fantasztikus gondolat. Ebben szinte minden benne van.
Az a hatalmas probléma, hogy a társadalom egy csoportja, még a napi politikai események értelmezéséhez sem nőtt fel.
Lesz, nem lesz kötelező regisztráció) mindenképpen szükséges lesz, hogy az baloldali pártok, időben megszólitsák ezen társadalmi csoportot, kiépüljön az a bizonyos országos háló. Világosan értsék, miért is kell elmenni szavazni.
@No_Fidesz_No_Problem: ön ugye teljesen hülye? :) Semmiféle kommunizmusról nincs szó, több nyugati országban is van előzetes regisztráció, vagy éppen tervezik bevezetni.

Hirtelen előrángatott pro érvek:
- ki lehetne lőni a folyamatos mindkét oldali rinyálást, hogy "reggelenként busszal viszik a szavazókat"
- jobban lehetne tervezni az egész eseményt, pl. ne várjanak valahová 5000 embert, amikor csak 800 fog biztosan elmenni szavazni
- ésatöbbi.
Úgy elképzelem a regisztráció kivitelezését a gyakorlatban... Rohadt nagy macera elé néz a tudatos választó. Ha levélben regisztrálhatunk, akkor ismerve a postát és a hivatali érkeztetés hiányosságait, hát először is expressz-ajánlott levélben kell megtenni, különben elsikkasztható. Ha személyesen kell elmenni az önkormányzathoz, akkor állhatunk sorba, öregek, betegek, testi fogyatékosok - és nyelhetjük a joggal idegrohamban szenvedő tisztviselők megnyilatkozásait. Akinek ezért még utaznia is kell, az fizetheti az útiköltséget, oda-vissza. Szóval kontraproduktív, még a Fidesz-hívőknek is. Vagy nekik külön sort tartanak makjd fenn?

Valamelyik nap elpottyantott egy értelmesnek tűnő elgondolást egy parlamenti képviselő az ATV Egyenes beszéd c. műsorában. Mintha volna egy olyan elképzelés a Fidesz berkeiben, hogy csak annak kelljen regisztráltatnia magát, aki nem Magyarországon él. Nocsak, ennek még értelme is lenne! Nem is lesz belőle semmi.

Rólunk

A Haza és Haladás Közpolitikai Alapítvány szakpolitikai publikáció, konferenciái mellett rendszeres blog-bejegyzésekkel is hozzá kíván járulni napjaink legfontosabb kérdéseinek higgadt, szakszerű és elmélyült megvitatásához.

Tovább

Legutóbbi bejegyzések

Támogasson minket

Legutóbbi kommentek

Címkék

2011 (3) 2012 (8) 2013-as költségvetés (2) 2014 (3) adó (3) adósság (1) adósságrendezés (1) adósságválság (2) afganisztán (1) agrárpolitika (1) akadályok (1) alap (1) alaptanterv (1) alaptörvény (1) alkotmány (9) állam (1) államadósság (6) államilag finanszírozott keretzámok (1) Állami Számvevőszék (1) államosítás (2) állampolgárság (2) antikorrupciós technikák (1) arab (3) ÁSZ-jelentés (1) átalakítás (3) átláthatóság (1) atomenergia (3) atomprogram (1) autonómia (1) autópályafejlesztés (1) bajnai (1) Bajnai Gordon (1) Bajnai Gordon. (1) balkán (1) balti út (1) belpolitika (1) Best of (1) beszéd (1) bevezetése (1) bíró andrás (1) birtokpolitika (1) biztonság (1) btk. (1) budapest (1) Budapest Pride (1) büntetés (1) büntethetőségi korhatár leszállítása (1) business (1) cenzúra (1) cigányok (1) Címkék (1) demokrácia (2) demokratizálódás (2) devizahitel (1) Diktátorok Kézikönyve (1) Drogjelentés 2012 (1) drogpolitika (1) drogstratégia (1) dzsong (1) e-útdíj (2) e.on (1) E.on (1) EB jelentés (1) egyházak (1) egyiptom (1) Egyiptom (1) együttélés (1) ekb (1) eljárás (1) elnökválasztás (3) előadás (1) energetikai privatizáció (1) energiapolitika (3) energiastratégia (1) esélyegyenlőség (1) észak korea (1) EU (3) eu (9) EU-csúcs (2) euro (1) euró (1) eurobarométer (1) euróbevezetés (1) európai (2) európai bizottság (1) Európai Bizottság (2) európai bizottság jelentése a magyar gazdaságról (1) Európai Unió (2) eurózóna (2) euró zóna (7) euro zóna válság (1) EU költségvetés (1) EU támogatások (1) évértékelő beszéd (1) Fehér könyv (1) fejlesztési támogatások (1) fejlesztéspolika (1) fejlesztéspolitika (6) Fejlesztéspolitika Kormánybizottság (1) felsőoktatás (11) feltételes (1) felvételi (1) fiatalkorúak büntető igazságszolgáltatása (1) fico (1) finanszírozás (1) foglalkoztatás (2) foglalkoztatáspolitika (4) földtörvény (1) forradalom (1) forum (1) franciaország (2) fukushima (1) fukusima (1) gazdasági (3) gazdaságpolitika (19) gordon (1) görögország (5) görög válság (1) görög válságkezelés (1) grexit (1) használatarányos útdíj (1) határon túli magyarok (3) határon túli magyar közösségek (5) Haza és Haladás Alapítvány (1) Haza és Haladás Blog (1) hiány (1) hollande (1) hungarian (1) identitás (1) ideológiai (1) il (1) illeték (1) imf (2) IMF-hitel (1) ingatlanválság (1) integráció (2) interjú (1) intézkedések (1) intézménytelenítés (1) irán (1) iskolaátadás (1) iskolai szegregáció (1) Izrael (1) izrael (1) janukovics (1) járások (1) javaslat (1) jó kormányzás (1) K+F (1) kaczynski (1) kampányszabályozás (1) Karabah (1) katonai intervenció (1) keretszámok (1) kettős (1) kettős állampolgárság (1) kiemelt egyetemek (1) kifizetési stop (1) kilépés (1) kim (1) kína (1) Kína (1) kínai-magyar gazdasági kapcsolatok (1) kockázatelemzés (2) koháziós politika (1) kohéziós (1) kohéziós politika (1) költségtérítés (1) költségvetés (12) költségvetés. (1) költségvetési (1) költségvetés 2013 (1) konvergenciaprogram (3) kormány (2) kormányzás (1) kormányzat (1) kormányzati (1) korrupció (2) kötelezettségszegési (1) közbeszerzés (1) közbeszerzési (1) közel kelet (2) középosztály (1) középtávú gazdasági előrejelzés (1) Közgép (1) közigazgatási (1) közmédia (1) közmunka (2) közoktatás (6) közöskassza.hu (8) közpolitika (2) közvélemény kutatás (1) külföldi befektetés (1) külpolitika (8) lakásfenntartási (1) leaders (1) leminősítés (1) lengyelország (1) leszállítás (1) líbia (1) magyar (1) magyarország (7) Magyarország (4) magyar gazdaság (1) magyar gazdaságpolitika (1) magyar GDP (1) magyar labdarúgás (1) makrogazdaság egyensúlyhiány (1) mandiner (1) Mario Monti (1) Matolcsy (1) médiapolitika (1) megoldási (1) megszorítás (2) melegjogok (1) merkel (2) messziről (5) messzirőlnézve (17) Messziről nézve (1) messziről nézve (1) mezőgazdaság (3) migráció (1) mol (2) MOL (1) monarchia (1) munkába (1) munkahelyteremtés (3) munkanélküliség (3) MVM (1) mvm (2) nabucco (1) nagykoalíció (1) nagy britannia (1) nato (1) NEM (1) német (1) németország (1) nemzeti (1) nemzetpolitika (6) nézve (5) NFÜ (3) nők (1) non-profit közszolgáltatások (1) nonprofit közszolgáltatások (1) növekedés (1) nyilvánosság (1) nyugdíj (1) nyugdíjrendszer (2) obama (1) off shore (1) oktatás (1) oktatási (1) oktatáspolitika (7) olajembargó (1) olaszország (1) Olaszország (1) olimpia (1) önkormányzat (2) önkormányzatok (1) orbán (1) orbán viktor (1) örmény-azeri konfliktus (1) oroszország (2) Oroszország. (1) országgyűlési képviselő (1) országjelentés (1) összefoglaló (1) paks (1) Paksi Atomerőmű (1) palesztin-kérdés (1) palikot (1) pályázatok (1) parlament (2) parlamenti (1) pedagógusok (1) polgárháború (2) politika (1) politikai realizmus (1) portugália (1) privátsarok (18) privatsarok (2) putyin (1) recesszió (1) reform (13) rendszer. (1) rokkantnyugdíjas (1) roma (1) romaintegráció (1) Románia (1) romapolitika (1) Safarov-ügy (1) sarkozy (1) segély (1) segélyezés (1) segítés (1) selectorate elmélet (1) semjén zsolt (1) soros elnökség (2) spanyolország (1) sportfinanszírozás (1) sps (1) stadionprogram (1) stratégia (1) szabadságharc (1) szakképzés (2) széchenyi (1) szegénység (6) szegregáció (1) Széll Kálmán Terv 2.0 (1) szigorítás (1) szimbolikus (1) Szíria (2) szlovákia (1) szociális (1) szociális ellátórendszer (1) szociálpolitika (4) szolgáltatások (1) támogatás (1) támogatások (3) támogatáspolitika (1) tandíj (1) tankötelezettség (1) tavasz (1) technikai kivetítés (2) terv (1) tervezete (1) timosenko (1) törökország (1) törvény (2) transzfer (1) trianon (2) túlzott deficiteljárás (1) túlzott deficit eljárás (1) túlzott hiány eljárás (1) tusk (1) új (1) Új Btk. (1) ukrajna (1) ün (1) unió (2) uniós (3) uniós fejlesztések (1) uniós fejlesztések intézményrendszere (1) uniós források (4) uniós költségvetés (1) uniós költségvetés 2014-20 (2) uniós támogatások (3) USA (1) usa (3) USzt (1) válásgkezelés (1) választás (6) választási rendszer (11) választások (5) választójog (12) válság (16) válságadók (1) válságkezelés (17) vegyifegyverek (2) vezető (1) vidékfejlesztési stratégia (1) világháború (1) wen jibao (1) Címkefelhő

Impresszum

Felelős kiadó: Schmidt-Hegedüs Dóra kuratóriumi elnök
Felelős szerkesztő:Pikó András
Szerkeszti az alapítvány kuratóriuma

süti beállítások módosítása