„A hideg ráz, amikor roma integrációs programokról hallok…”

2012.05.14. | pikoandras | 61 komment

 

Vajon milyenek a magyarországi romák integrációjának esélyei és mi az az ár, amelyet egy sikeres felzárkózásért a többségi társadalomnak vállalnia kell? Van-e békés, konfliktusmentes útja az integrációnak és miért rossz a nyelv, amit használunk a romákkal kapcsolatban. BÍRÓ ANDRÁS, alternatív Nobel-díjas, polgárjogi aktivistát kérdezte Pikó András.

 

 

Két évvel ezelőtt jelent meg az ÉS-ben egy írása,”Az integráció ára” volt a címe, melyben azt írta, hogy „a roma integráció szénája soha nem állt rosszabbul”, mint akkor. Azóta eltelt két év, megtörténtek a romákat érintő sorozatgyilkosságok, most folyik a per, bejutott a parlamentbe a többek között a romák elleni előítéleteket politikai programmá emelő Jobbik, sőt, lassan a második legerősebb párttá válik, túl vagyunk az EU magyar elnökségén, mely az európai roma integráció ügyét tette a féléves program fő elemévé és a kormány elfogadott egy a felzárkóztatási programot is. Most milyennek látja az integráció esélyét?

 

Sajnos nem tudok semmi jót mondani, az esélyek tovább romlottak. De, hogy legalább ez a beszélgetés ne csússzon félre, kérem, ne beszéljünk általában a cigányokról, hanem a romák különböző rétegeiről. Ezzel kapcsolatban először is arról a még inkább szembetűnő jelenségről kell szót ejtenünk, mely főleg a falun, mélyszegénységben élő romák helyzetét jellemzi: a slumosodásról. A magyar helyzet különlegessége pont abban rejlik, hogy a slumkultúra elterjedése a falusi és nem a városi romákat érinti mindenek előtt. Gyakorlatilag ezeken a településeken a törvény és a törvényesség, mint olyan megszűnt létezni. De ezen nincs is mit csodálkozni, munkalehetőség nincs, semmilyen perspektíva nem adódik az ott élők számára. A válság ezeket a településeket és az ott élőket sújtja a legjobban. Ha az ember elmegy ezekbe a falvakba, tömegével lát tizen- és huszonéves erős fiatalembereket az utcán lődörögni – hát ne csodálkozzon senki, hogy nő a roma fiatalok között az agresszió és hogy az ott élők, különösen az idősek, félnek. 

 

Ezek a Jobbiktól állandóan hallott mondatok….

 

Igen, mert sajnos ezeken a helyeken a Jobbik használta sztereotípiákban sok empirikus igazság van. Azóta, amióta a Jobbik visszahozta és tömegesen elterjesztett a cigánybűnözés sztereotípiáját, az legitimmé és elfogadhatóvá vált a magyar társadalom többsége számára is. Ezért nyert polgárjogot a rasszista indíttatású cigánybűnözés jelző, ahelyett, hogy bűnöző cigányokról beszélnénk. Ezért etnicizálódott annyira a probléma, és azon már píszí diskurzussal, jóindulattal segíteni, attól tartok, nem lehetséges.

 

A slumosodás, a slumkultúra etnicizálható?

 

Én azt hiszem, hogy a slumkultúra nem csak a mélyszegénységben élő romákra jellemző, de rájuk inkább jellemző, mint a nem roma mélyszegényekre. Ezzel kapcsolatban fontosnak tartom jelezni, hogy mennyire hiányos az szó és kifejezéskészlet, melyet használunk. Beszélünk szegénységről, mélyszegénységről, de nem használjuk kategóriaként a kirekesztettség jelenségét, többek között azért sem, mert ezzel kikerülhetetlenné válnának a probléma etnikai és emberi jogi aspektusainak egybekapcsolódása. Márpedig a mélyszegénységben élő romákról, szemben a nem roma sorstársaikról, a rasszista alapú etnikai jellegű kirekesztettség gyakorlata a jellemző. Ezt a helyzetet egy több évszázados megkülönböztetési gyakorlat alapozza meg, az intenzitása koronként változik, de amely beépült a magyar társadalom kollektív öntudatlanába, és amelyet felerősítenek azok az esetek, melyeket a rasszisták érvként, politikai fegyverként használnak. Ez ellen más és más okból, de védtelen a magyar többségi társadalom és védtelenek a magyarországi romák is. Utóbbiak azért, mert nem alakult ki egy hiteles, a társadalmi és politikai képviseletük ellátásra is alkalmas roma vezetőréteg. A cigány vezetők többségének egyszerűen nincs legitimitása. Másrészt mélyebb is a baj: az öngyűlölő elemekkel tarkított szub-etnikai identitástudat továbbra is dominál a romák többségénél, míg a civil, össz-etnikai identitásuk csak húsz éve van épülőben. Ezek azok a témák, amelyekről tapasztalatom szerint nem lehet objektív, tárgyilagos vitát folytatni, már csak azért sem, mert mára végletesen beleragadtunk a „rasszista-píszí” paradigmába. Az un. cigányszociológia a 70-es évek eleje óta nagyszerű, elismerésre méltó teljesítményt nyújt, de bizonyos szakmai korlátokon nem lépett túl, így az antropológiai aspektusokat kihagyja az elemzéséből, talán azért, mert akkor ki kellene lépnie diszciplínája, illetve a politikai korrektség kereteiből. Azonban a valóság a szociológiai és etnikai problémák szoros egymásba fonódásából épül. Az ezzel való szembenézéstől annyira fél a jóérzésű, píszí értelmiségünk, hogy lehetetlenné teszi a problémákat, akár konceptuális szinten is, komplexen módon vizsgálni, mivel hisztérikusan tart attól, hogy ily módon érvanyagot nyújt a rasszisták diskurzusának.

DSC_8366.jpg

Fotó: Csoszó Gabriella

 

Ön ezt a problémát évek óta felveti, mindig meg is kapja érte a kritikákat minden oldalról, de most, amikor a válság miatt amúgy is sokkal több előítélet éri a szegényeket, különösen a romákat, most, a romagyilkosságok után, a paramilitáris erőszakszervezetet gründoló Jobbik nyomulását látva nem lenne tényleg tanácsosabb az óvatosság ezen a téren?

 

Nézze, lehet igazság abban, amit mond, de azért látni kell, hogy a szőnyegalásöprés stratégiája szinte elönti egész publikus életünket. Ezért is lett ilyen kormányunk, amilyen. De emlékezzen csak vissza, mi történt az olaszliszkai tragédia után! Attól való félelmében, hogy nehogy ételt adjon a rasszista vadnak, a roma és a vele szimpatizáló értelmiség kínjában egy rosszul értelmezett szolidaritásból néma maradt, ahelyett hogy elítélte volna a bűnözőket, még ha azok történetesen romák is. Hiszen ők elsősorban gyilkosok, és nem cigányok! A szolidaritás és a kegyelet az áldozatot illeti meg, e tekintetben nem lehet válogatni a szerepek között, komolyan venni vagy negligálni a megszólalást a szerint, mikor áldozatok a romák és mikor nem. 

 

Értem, amit mond, de azokat is megértem, akik azzal érvelnek, hogy csak olaj lett volna a tűzre, ha tömegével mennek el romák Szögi Lajos temetésére.

 

Nem tudom. Bátorság és intellektuális becsületesség kell ahhoz, hogy az ember ne legitimálja azt, ami nem legitimálható.

 

Van egy másik félelem is, mégpedig az, hogy ha erőteljesen fogalmazzuk meg ezt az igényt a romák felé az olaszliszkai eset kapcsán, akkor ezzel párhuzamos és összemérhető történetté tesszük a romákat ért sorozatgyilkosságokkal. Márpedig nem tehetők azzá: az egyik egy indulati lincselés, ahol Szögi Lajost nem azért támadták meg, mert nem volt roma, míg a másik eset egy előre eltervelt rasszista gyilkosságsorozat, ahol az áldozatokat azért támadták meg, mert romák voltak.

 

Ez pontosan így van, egyetértek. De mégis, ezt az ügyet kihasználta a rasszista jobboldal, és társadalmi kommunikációjában úgy tálalta, mint egy specifikus cigány elkövetési módot. És ezzel szemben senkinek nem volt egyetlen szava sem! Stikában elfogadottá vált az előítéletteli diskurzus. De nem akarok igazságtalan lenni, könnyű nekem kibicként beleszólni, és tudom, roma és velük együtt érző értelmiségi barátaim irtózatosan nehéz helyzetben voltak. De mégis, a történet rávilágít szerintem arra, amitől alapvetően szenvedünk: nem merünk a dolgok, a jelenségek mélyére ásni, nincs tárgyilagos, minden szempontra nyitott közbeszéd, így aztán könnyen megesszük azt, amit a mindent fekete-fehérben látók megfőztek. Ez nem kiút.

 

Erről jut eszembe egy dilemmám, mely a Haza és Haladás Közpolitikai Alapítvány legutóbbi kutatása kapcsán támadt. Ennek az egyéves kutatásnak a célja a mélyszegénység csökkentését szolgáló szociálpolitikai eszközök megtalálása volt. A kutatók végül az un. feltételes készpénz transzfer eszközök sokoldalú felhasználását ajánlották, amelyeknek a mögöttes filozófiája leegyszerűsítve annyi, hogy a támogatásért cserébe a támogatottól együttműködést vár el az állam. A kutatást alátámasztó közvélemény-kutatások megmutatták, hogy a megkérdezettek többsége egyetért a segélyek és támogatások feltételhez kötésével, de az indítékuk nem az volt, hogy a feltételek teljesítésével a támogatottaknak lehetőségük lesz kitörni a mélyszegénységből, hanem az, hogy a feltételszabással büntetni akartak. Büntetni, az úgymond érdemtelen, mindenhez ingyen jutó romákat. Nyilvánvaló, hogy csak olyan szociálpolitikai eszközrendszer hatékony, amelyet támogat a többség, de mi van, ha az eszköz támogatása nem nemes célból fakad?

 

Ön szerint ez egy specifikusan magyar probléma?

 

Nem tudom.

 

Ezt a jelenséget a jóléti állam elmúlt évtizedei éve alatt összegyűlt szociálpolitikai konfliktus és a neokonzervatív diskurzus ütközése táplálja. A vita ugyanígy jelen van Nyugat-Európa számos társadalmában, bár ott a fő téma nem a cigányok, hanem a bevándorlók, i extraeuropei, ahogyan az olaszok fogalmaznak. Azonban mindig a másikról van szó. A francia, a holland meg a dán Jobbikok nem cigányokkal meg zsidókkal foglalkoznak – zsidózni amúgy is szalonképtelen – hanem a muzulmánokkal. De a motiváció ugyanaz: verseny a szűkös állami forrásokért, most meg a válság okozta csökkenő állami juttatások miatt a többség sokkal fogékonyabbá vált az ilyen érvekre. Le Pen-nek sosem volt 18 százaléka korábban! De nem szeretném, ha túlságosan elkalandoznánk a hazai problémáktól.

 

De akkor hogyan lehet mégis beszélni a romák integrációjának esélyeiről, ha a többségi társadalom ez irányú indíttatása negatív, ha büntetni akar?

 

A legnagyobb bajnak azt látom, hogy a romák problémájának megoldásában csak a romáknak nincs szerepük. Az ő szerepük nem más, mint végrehajtani vagy elszenvedni azt az integrációs politikát, oktatáspolitikát, amit mi, a többség tartunk helyesnek. Nem is tudjuk, ők mit tartanának a maguk szempontjából kívánatosnak, mert nincs semmiféle dialógus. De nem is igen fogalmazódik meg a romák álláspontja és itt visszatérünk a romák belső mozgalmának a roma elitnek a problémájához. Magyarország rettenetes átka az, hogy a roma mozgalmat még csírájában elfojtották a rendszerváltás hajnalán, amikor a kisebbségi önkormányzatiság bevezetésével úgymond államosították a roma mozgalmat. A szomszédos országokban sokkal jobb állapotban vannak a roma mozgalmak. Nem hiszem, hogy a kisebbségi önkormányzatiság 93-as bevezetésének ez lett volna explicite a szándéka, de a következménye ez lett

 

Most akkor mi a teendő, számoljuk fel a kisebbségi önkormányzatokat, csak hogy legyen esélye alulról megszerveződnie egy új roma elitnek?

 

DSC_8351.jpg 

Fotó: Csoszó Gabriella

 

Nem kell tenni semmi ilyesmit, mert a dolgok történnek maguktól is. Most már megjelent egy, a többé-kevésbé iskolázott vidéken élő fiatal romák rétege, amelyben kezd kialakulni egy új, pozitív tartalmú roma civil öntudat is. A tevékenységüknek erős emberi jogi alapozottsága van, és ami fontos: többségük helyben marad, nem feltétlenül jönnek fel Pestre nemzetközi szervezetekbe, nem karriert vagy megélhetést látnak abban, hogy ők roma aktivisták. Még nagyon a kezdetén vagyunk ennek a jelenségnek, de ez a dolgok természetes menete. Ahogy szoktam mondani és erre a helyzetre is igaz: senki sem hajlandó feláldozni magát azért, hogy a GDP 1 százalékkal nőjön. Ahhoz több, más, az anyagiakon túljutó motiváló erő kell. Ha ez kialakul Magyarországon is, gyökeresen más lesz a helyzet, elindul a vezetők és a közösség egymásra találása, a romák elhiszik majd, hogy ők is szereplők a magyar közélet színpadán. Akkor majd természetes lesz számukra, hogy egy többségében romák lakta településen roma legyen a polgármester és a roma lakosság kontrollja alatt működjön.

 

Ebből rengeteg konfliktus lesz. A többségi társadalomnak el kell fogadnia, hogy a roma integráció ügyében erős tárgyalópartnerrel néz szembe és fel kell dolgoznia azt a sokkot, hogy többszázezer roma jelenhet meg a helyi és országos politikában tudatos szavazóként. De ennek előfeltétele egy másik konfliktus végig vitele is, hogy az új roma vezetők háttérbe tudják szorítani az államosított önkormányzatokban ülő régieket, és persze van egy harmadik konfliktus is, hogy a romáknak, vezetőknek és képviselteknek is meg kell tapasztalniuk és meg kell tanulniuk a demokratikus kontrollmechanizmusokat az egymás közötti viszonyban. Ez utóbbi kettő sem lesz egyszerű menet, ismerve a régi roma vezetők kapcsolati hálóját és a szavazatoknak konzervre váltó politikai gyakorlatnak az elterjedtségét. Vajon vannak-e a magyarországi romák a tudatosságnak olyan fokán, amely a vezetőik feletti kontroll lehetőségét megteremtheti?

 

Ha ez a tudatosság még nem is általánosan jellemző, de az a kritika, amellyel a társadalom a politikusi réteget illeti, megvan a romákban is a saját politikusaival szemben. Ebben a kérdésben egyelőre az igény kialakulása a fontosabb és nem egyszerűen az iskolázottság vagy a jövedelem. Ami a kérdésében megfogalmazott konfliktusokat illeti, egyetértve elemzésével, hadd tegyem hozzá, hogy a roma elit még nem folytatta le a romák magyarországi helyzetéről és szerepéről szükséges konceptuális vitákat. Ezzel adósok maradtak, a koncról sokkal több szó esett közöttük, mint a koncepcióról. Hiányolom az önálló, roma szempontból megfogalmazott elemzéseket és stratégiákat. Azért nem születtek meg ezek, mert a roma vezetők között is általános a nézet, hogy a roma felzárkózás megoldása kizárólag az állam feladata. Márpedig a romáknak csak akkor van esélyük valódi felzárkózásra és integrációra, ha a vezetőik legitimek lesznek, olyanok, akik az általuk képviseltek támogatását és voksait megszervezve felkészülten ülnek le az állam képviselőivel a tárgyalóasztalhoz, úgy, hogy pontosan tudják, mit akarnak elérni.  Ez még tizenöt-húsz év, de a folyamat, válaszként a gyilkosságokra, a Jobbik és a Gárda sétálgatásaira is, már elindult. Kétségtelenül rendkívül ellentmondásos, kemény időszak előtt állunk.

 

Én azt hiszem, hogy ez az az út, amelyet a magyar többségi társadalom, ha lehetne, megspórolna. Szerintem ott, ahol a társadalom előítéletessége ilyen fokú, ahol a rasszista szélsőségnek politikai képviselete és gárdája van, tényleg jogos a félelem attól, milyen konfliktusokat okoz majd, ha a romák is megszervezik magukat. Talán nem tudatos, de lehet, hogy pont emiatt is szeretett bele a romák sorsáért felelősséget érző értelmiség is a különböző sikeres integrációt lehetővé tévő iskolai programokba. Lehet, hogy azért, mert az a békés út lehetőségét nyújtja?

 

Ezekre az iskolai programokra természetesen szükség van, - halkan megjegyzem az adekvát pedagógia módszertannal együtt - de meggyőződésem, a konfliktusok nem úszhatók meg. Szörnyűnek hangozhat, amit mondok, de nekem ez a véleményem: a magyar társadalom rendkívüli módon el van kényeztetve. A negyven év puha pornográfiájának a következménye, hogy a konfliktusok elkerülésének az ars poétikája dominál továbbra is, mert valaki mindig helyettünk oldotta meg azokat. A magyar társadalom idioszinkráziájának mottójává vált a konfliktusok mindenáron történő elkerülése. De ezek akarva-akaratlan úgyis előjönnek, kikerülhetetlenül!  Engem a hideg ráz, amikor a roma integrációs programokról hallok, mert azt kérdezem: ki fogja ezeket megvalósítani? Ki az a nem roma tanító, állami alkalmazott, akik jóindulattal beleállna megvalósításukba. vállalva a konfliktusokat is. Ki lesz az a rendőr, aki érvényt szerez az igazságnak a helyett, hogy büntesse a romát, mert nincs lámpa a biciklijén? Amikor Johnson idején a déli államok hatalmi struktúrája sűrűn ellenállt a fekete gyerekek iskolai buszozásának, akkor a kormány leküldte a katonaságot. Ha az államnak határozott álláspontja, politikája van, akkor érvényt akar és tud szerezni a törvénynek, egy rasszista helyi elittel szemben is. Ha másképp nem megy az erőszak monopóliumával.

 

Az amerikai elnök támaszkodhatott a közvélemény többségére és persze a törvények tiszteletének foka is sokkal magasabb ott, mint nálunk. Nincs az a magyar kormány, amely leküldené a csapatokat Borsodba a roma gyerekek diszkriminációja miatt és többek között azért sem, mert nincs az a magyar kormány, amely biztos lehetne abban, hogy a közvélemény többsége támogatja ebben.

 

Lehet, de ha így folytatjuk nem is lesz soha ilyen magyar kormány. Nyilván most elképzelhetetlen egy ilyen kormánymagatartás, de ha nem vállaljuk el a konfliktusokat, akkor meg a növekvő problémahalmaznak nem lesz megoldása. Nem az a cél, hogy csapatokat küldjünk bárhová, de sikert csak akkor remélhetünk, ha készek vagyunk szükség esetén ehhez az eszközhöz is nyúlni. De mindezek előtt az un. romakérdést kell kiszabadítani a nyelvi béklyókból is, egy kritikus és egyben empatikus, tárgyilagos beszédmódnak kell felváltania a mai „rasszista - píszí paradigmát”. Amíg ez érzelmek által motivált szeretem - nem szeretem típusú téma marad, és nem válik olyanná, mint az egészségügy vagy az oktatásügy kérdése, nincs esélyünk az előrelépésre. 

 

· 1 trackback

Címkék: interjú bíró andrás romaintegráció

A bejegyzés trackback címe:

https://hazaeshaladas.blog.hu/api/trackback/id/tr1004506627

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: A Fidesz nem hisz magában 2012.05.16. 04:33:30

"Mikor van vége a demokráciának?" - kérdezi Török Gábor, majd kifejti, hogy még nincs. Egyetértek vele. A Fidesz demokrácia-romboló pótcselekvéssorozata a végtelen önbizalomhiányukból fakad, abból, hogy képtelenek a valós teljesítményre, és ezt tudják....

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Megint egy "örökzöld" probléma, ami volt van és lesz is.

A lényeg az, hogy megint csak a szavak szintjén próbáljuk megoldani a problémát.
A cigányság felzárkóztatása még a 70-es évek elején indult el, amikor is országszerte épitették a "C" lakásokat, országszerte panellakásokat adtak azoknak, akik hajlandóak voltak beköltözni.

A problémák akkor is megvoltak már, csak akkor nem joga volt elsősorban, hanem az számitott mint elsődleges szempont, hogy hogyan teljesitette a "kötelességét". Hogyan dolgozott, hogyan élt, és hogyan nevelte gyerekeit.
Igaz, akkoriban voltak olyan ipari ágazatok, amelyek felszivták az iskolázatlan tömegeket egyfelől, másfelől pedig, hogy ugy mondjam kötelező volt dolgozni.Aki nem dolgozott az "KMK"-s volt. A "Ratkósok" és az idősebbek tudják hogy mit is jelentett ez.
Akkoriban is voltak problémák, de a kényszer az nagy úr volt.Ugyanis, hogy kapjon csp-t, ahhoz 15 napot le kellett dolgozni.Ha hiánya volt akkor a 3-ik után kirúgták!
De nagyon gyorsan munka után kellett néznie, mert nem volt segély, sem szociális, sem rendszeres, sem másféle .
Ez nagy kényszer volt, de hathatós is egyben!

De eljött a gengszterváltás és a romák is elhitték hogy jön a Kánaán és munka nélkül is meg lehet élni!
Jön az alanyi jogon járó mindenfajta segély, mert az jár.
Generációk nőttek, nőnek fel ugy hogy semmiféle munkát nem végeznek,otthon vannak és várják a "póstást" vagy az önkorinál kuncsorognak valamilyen támogatásért.
A közmunka program nem más, mint pénzkidobás, ami nem hoz kitörést számukra , csak elodázza a problémát.

Elhitették velük hogy ők is számitanak a társadalomnak, pedig nem igy van.Ők is, mint általában a leszakadó régiók lakosai, a nyugdijasok csak koloncok a politikai elit részére.
Csak akkor polgárok, zemberek, tisztelt választók--ha szavazni kell és a voksokért harcolnak, a hazugságaikat hazugsággal tetőzve igérnek fűt-fát, virágot és jólétet.

De hogy itt tartanak a cigányok, arról ők is tehetnek, nem is keveset.Ugyanis egy olyan népcsoportot, amelyik nem vagy csak egy részük akar kikecmeregni a nyomorból, azzal nem lehet mit tenni.
Hogy mi a kivezető út, azt én sem tudom megmondani, de félő, hogy ez a helyzet csak rosszabbodni fog, jobb nem lesz.

Ugyanakkor a cigányok bünözését, azzal magyarázni, hogy nincs törvény, megszünt a törvényesség--nem lehet!
Akkor minek van az állam? Vagy már az állam sem létezik?
Akkor mégis igaza van a Jobbiknak, hogy az állam nem képes és nem tud rendet tartani és ezért ezeken a helyeken a Gárdának kell a rendet fenntartani?

Ugyanis lehet magyarázni, de tudomásul kell venni, hogy a vidék--elsősorban a 3H országrészek, elpusztulnak, leamortizálódnak. A falvak valaha volt lakói vagy kihaltak vagy a cigányok életmódja, zaklatása miatt elköltöznek gyerekeikhez, otthagyva mindazt az enyészetnek, a betöröknek,a zsiványoknak, amiért gürcöltek, dolgoztak életük folyamán.

Végezetül még egy gondolat. Szerintem az a baj ebben az országban, hogy a politikusok, az elitnek, az értelmiségnek önmagát nevező( mert nem biztos hogy az) réteg, csak a tanulmányokat irja, előadásokat tart a kérdésről.
Miközben halvány lila göze sincs arról, hogy mi volt ezekben a lepusztult falvakban , régiókban ugy 20-25 éve.

De arról sincs élettapasztalata, napi tapasztalata, hogy mi is történik ezekben a leszakadt falvakban.
Mert itt nem csak a cigányok szegényednek-szegényedtek el, hanem az ott maradó , idős és középkorú emberek is.
Velük vajon mikor fog foglalkozni a politika?
Mert létszámban vannak annyian, mint a cigányság leszakadó létszáma. Ha pedig hozzáteszem, hogy ezek az emberek tisztességesen éltek, dolgoztak, gyerekeket neveltek, akkor bátran kijelentem, hogy ők többet érdemelnek attól, amit az állam nekik ad vagy adni fog!
Netán ők is járjanak lopni? Legyenek ők is bünözők?
Nekik miért nem jár alanyi jogon semmi?

Lehet itt empátiát emlegetni,tárgyilagosságot kérni, de csak akkor ha azok is tárgyilagosan irnak, akik mástól elvárják mindezt.
Aki pedig a valóságot, annak tényként való megjelenését, a problémák emlitését rasszizmusnak nevezi, az nincs tisztába az ország egyes részeiben zajló napi problémákkal.
Lassan ideje lenne a pozitiv diszkriminációnak, mint elvnek az elvetésére. Mert amikor ezt hangsulyozzuk és ennek megvalólósítását erőltetjük, akkor diszkrimináljuk, megkülönböztetjük a zembereket származásuk alapján.
"ahol Szögi Lajost nem azért támadták meg, mert nem volt roma"

"Öljétek megy a magyart, mert meghalt a gyerek!" ---> az egyik lincselésre buzdító olaszliszkai cigány szavai. A libsik szerint ebben persze nincs semmi etnikai tényező...
Bocsika, tévedésben van a poszter, Szögit nem indulatból ölték meg, hanem mert magyar volt. Tessék már bírósági anyagokat olvasni, kedves DK-sok - értem persze, hogy zavar bennetek a tény, s hogy zsigerből utáljátok a magyart, de a tények még attól tények maradnak. :S

"Hozzászólásod előzetes moderáció után jelenik meg." LOL - nesze neked szólásszabadság ... és pont ti ajvékoljátok körbe Európát, ti, legfőbb cenzorok ... ROTFL :D
Egy dologban van nagyon igaza a szerzőnek: kizárólag olyan felzárkóztatási (az elnevezés mindegy) politikát szabad folytatni, amilyennel a többség egyetért. Lehet, hogy a romák másmilyet szeretnének, de mivel ezeket nem az elszegényedett romák finanszírozzák, hanem a dolgozó többség, ezért ez utóbbiak véleménye a döntő. Ellenkező esetben kiszállnak a finanszírozásból, mondjuk úgy, hogy olyan pártra szavaznak, amelyik ezeket csökkenti vagy felszámolja.
társadalomtudományi szakkifejezésekkel, "értelmiségi" burokban kimondva is csak azt olvastam, hogy a romák integrációra, felzárkózásra, beilleszkedésre egyáltalán nem képes, vagy hajlandó, viszont magyar társával ellentétben - aki ha szegény se lop, hanem megpróbál termelni, amit viszont a roma ellop - igenis az anarchiára törekvő népcsoport.
attól félek, hogy a sok beszéd ide már kevés. hogyan várhatnánk a roma társukért felelősséget vállaló roma politikusokat, amikor a magyarok közt sincs ilyen???? a rendszerváltás óta nem volt olyan kormány, akit a saját és ismeretségi körük zsebének megtömésén kívül érdekelt volna a zemberek valódi felemelése... akkor hogy várhatnánk ezt el egy alacsonyabb szervezettségű csoporttól?
A sok beszéd kevés, a kormány minden nap maga alatt vágja a fát. egy alternatíva marad 2014re, egy párt, aminek még megadható a kormányzás lehetősége. tudjuk melyik. Továbbá igenis ki kell mondani, hogy nem vagyunk messze a polgárháborútól. benzingőz van végig É-MO-on, ahol egy szikra elég lesz, hogy lángba borítsa az országot. Szubjektív.
@tcpip:

A 'szólásszabadság' nem igazán azt jelenti, hogy az ilyen idióták bárhova odaönthetik mocskukat minden moderálás nélkül, de sebaj, csak egy újabb szó túl sok szótaggal. :)
@Sir Galahad: semmiben nincs igaza a szerzőnek.
A Jobbik az első párt, aki hatékonyan fel tudna lépni (ha hagynák)a cigányság problémáinak megoldására. Azért, mert meg meri nevezni a helyzetet, a kiváltó okokat, és a lehetséges megoldást.
A többi párt (DK, LMP, MSZP) vagy gyárilag defektes, de valószínűleg igazából aljas aljas, mert meg akar felelni a külföldi megbízóinak.
A Fidesz kapisgálja a problémát, de lépni nem mer.Bár talán szeretne)

Egyéb iránt a pozitív diszkrimináció is diszkrimináció, és akit hátrányba hoz, annak felháborító.
-Ha nincs cigány bűnözés, akkor ne beszéljen a blog írója, meg még sokan cigány integrációról sem.
-Ha a cigány elkövető származását tilos nyilvánosságra hozni, akkor ha ő az áldozat, akkor, ha cigány nem szabad megírni, akkor legyen tilos akkor is, ha áldozat.
-Ha tilos valaki származását nyílván tartani, akkor a(úgynevezett) jogvédő szervezetek milyen alapon mondhatják azt, hogy a cigányokat ilyen-olyan hátrányos megkülönböztetés éri? Honnan vannak adatai? Nyilvántartást vezet a cigányokról? Milyen alapon?
"Gyakorlatilag ezeken a településeken a törvény és a törvényesség, mint olyan megszűnt létezni. De ezen nincs is mit csodálkozni, munkalehetőség nincs, semmilyen perspektíva nem adódik az ott élők számára. A válság ezeket a településeket és az ott élőket sújtja a legjobban. Ha az ember elmegy ezekbe a falvakba, tömegével lát tizen- és huszonéves erős fiatalembereket az utcán lődörögni – hát ne csodálkozzon senki, hogy nő a roma fiatalok között az agresszió és hogy az ott élők, különösen az idősek, félnek."

Az miért annyira magától értetődő, te alternatív Nobel-díjas hülye, hogy az unatkozó ember (itt speciel cigány) agresszívvé kell váljon?! Semmi ok-okozat kutatás, simán elfogadod: Nincsen munka, a cigány fiatal rettegésben tartja a falu - leginkább fehér - időseit!

Na, itt kezdődnek a gondok!
@imperial: Magyar nyelv alapfok? Megy?
"MERT meghalt a gyerek"
Nem az van ott, hogy "öljétek meg mert magyar".
A "magyar" itt az illető neve helyet áll, te igen szerencsétlen.
Ez a gyilkosság tényén persze nem változtat, és az áldozatnak sem jobb ettől, de még a te idézeted is azt mutatja, hogy az ok(!) nem a származás volt. (Ellentétben a másik esettel.) Ez persze a résztvevőket nem menti.

@tcpip: Na? Megjelent? Cenzúrázták? Meghúták valahol?
Vagy csak ajvékoltál feleslegesen?
Elkezdtem olvasni, hátha többet tudok meg arról, hogy miért is jó nekem, ha több a cigány az országban, mint magyar. Néhány bekezdésnél nem jutottam tovább, mert megtudtam, hogy én vagyok a hibás, mert rasszista vagyok. A cigányok természetesen törekszenek arra, hogy munkájuk legyen, hiszen a 8 általános a minimum végzettség náluk, de inkább érettségi vagy egyetem. A sok gyerek is csak a magyar nemzet felemelkedését szolgálja, hogy legyen sok erős fiatal, aki tovább építi szép hazánkat. Arról pedig csak a faluban lakó öregek tehetnek, hogy kevés élelmiszert termelnek a kiskertjükben, ezért szegény cigányok éheznek.
Kedves polgárjogi aktivisták, fajvédők és TASZ-os társaik. Akinek nem lakik a szomszédjában legalább 10 éve több cigány család, az ne is próbáljon meg a cigányokkal kapcsolatban írni, megfogalmazni bármit is. A cigányság a következő ezer évben sem fog felemelkedni a normális emberi szintre, mint ahogy az előző 1000 évben sem sikerült neki. Nem akar, neki így jó, még az indiai legalsóbb kasztbeliek is lenézik őket, pedig hozzájuk képest mi is a Kánaánban élünk. Nem a felemelésük a feladat, hanem a szaporodásuk megakadályozása.
"Nincs az a magyar kormány, amely leküldené a csapatokat Borsodba a roma gyerekek diszkriminációja miatt "

nincs az a kormány, amely leküldi a rendőrséget amikor éveken keresztül terrorizálják a helyi lakosságot a romák egyes csoportjai.

"akkor ezzel párhuzamos és összemérhető történetté tesszük a romákat ért sorozatgyilkosságokkal. Márpedig nem tehetők azzá: az egyik egy indulati lincselés, ahol Szögi Lajost nem azért támadták meg, mert nem volt roma, míg a másik eset egy előre eltervelt rasszista gyilkosságsorozat, ahol az áldozatokat azért támadták meg, mert romák voltak. "

pont ti vagytok a rasszisták, akik két rasszista bűncselekmény esetén relativizálnak.
Szögi Lajost azért ölték meg mert magyar.
Sok öreget azért rabolnak ki és ölnek meg, mert nem roma. Ha roma lenne, nem tennék. "csak egy paraszt", így vélik a romák, értük nem kár, őket ki lehet rabolni, le lehet gyilkolni.

ez lenne a haladás, hogy letagadjátok azt, hogy egy kisebbség is lehet rasszista, amit pedig minden értelmes ember belát?
Vagy szerintetek egy palesztin terrorista sem fajgyűlöletből gyilkol, hiszen ő is kisebbségben van?

az a ti megoldásotok, hogy a valóságot a szőnyeg alá sepritek a politikai korrektség vallásának jegyében? hogy a többségi társadalmat hibáztatjátok?
A romakon mar sokszor, sokfelekeppen probaltak segiteni, sikertelenul.Ez nem azert van, mert az allam nem tett mar anno is probalkozasokat, hanem azert mert a zomuk nem akar integralodni.Nem erdekuk dolgozni leven azaltal, hogy roma, mindig hasznalhatja a rasszista kartyat( egyebkent ez a legtob kisebbseg utokartyaja es megunhatatlan vessziparipaja).
A segelyuk nem szunik meg, leven akkor az UNIO rasszistanak belyegez minket, mikozben rendszeresen bantalmaznak/ olnek meg magyarokat mindenfele retorzio nelkul. Oszinten, liberal konzervativkent kerdezem, h miert kell szeretnem a romakat? Persze ez csak egy retorikai kerdes volt. Minden embernek alapveto joga, hogy velemenye legyen- megha az lesujto is- nepcsoportokrol addig, amig ezzel nem art masoknak(nem ol,uszit, szervez nepirtast).Ertem en h unio, de az en szememben csak egy rakat lusta, agressziv ember akik imadjak a lakossagot terrorizalni.Nem azert nem szeretem oket, mert mas a boruk szine (az tomeny rasszimus lenne) hanem azert, mert semmit nem tettek hozza a tarsadalom epulesehez, elorejutasahoz, sot hatraltattak azt.

Igenis van ciganybunozes, es tudom , hogy ez nagyon nem piszi, meg fuuuu rasszista megjeloles, de csak azert mert x szamu ember ugy gondolja, hogy a ciganyokat ciganynak nevezni is rasszista (mint ahogy nincsenek feketek, csak szinesboruek) attol meg azok. A szart is nevezhetem kakinak, meg poo-poo-nak, attol meg szar marad. Ezek csak rugozasok fogalmakon.

Jobbikot es egyeb rasszista partokat nem szeretem, nem tamogatom, felesleges magyaraznom , h miert.Viszont az nonszensz, h ciganyok bantalmazhatnak magyarokat, de ha forditva tortenik akor jon Haga, meg Stassburg, es hirtelen kis orszagunk naci allama avanzsal. Ez edig kettos merce, eklatans peldaja a pozitiv diszkriminacionak.
A rendorok sem akarnak konfrontalodni, nem kapnak eleg fizetest ergo korruptak.
Fantasztikus.

Mi remenye marad a szara falvan elo kisnyugdijasnak, akit rendszeresen kirabolnak, megfelemlitenek a ciganyok? Marad a garda. Aki mentelenek, megfelemlitenek, es akkor a ciganyok hirtelen rettegnek, o de szornyu. Az a szornyu, hogy ehhez egy kupac onkent jelentkezo, vicces ruhakba oltozo naci kell, es az a szornyu, h liberaliskent, rasszistaktol elhatarolodva, a 21. szazad kozepen nekik kell igazat adnom azert, mert legalabb odamennek. Nonszensz.

Nem vagyok ezzel egyedul, a barataim is liberalisak, es egyetertunk abban, hogyha ez igy megy tovabb akkor kvazi meghasonulunk az ideologiainkkal.

Ez pedig nagyon nincs rendben. Nem a nacik generalnak rasszizmust, hanem a ciganyuk. Ez persze nem menti fel a nacikat, de most nem is ez volt a kerdes:-)
@Arrius (ex-Nathan D'Xantine):
"
"MERT meghalt a gyerek"
Nem az van ott, hogy "öljétek meg mert magyar".
A "magyar" itt az illető neve helyet áll, te igen szerencsétlen."

tehát ha tucatnyi ember öljétek meg a cigányt felkiáltással támad valakire, az nem rasszizmus, és csupán azért mondják a "cigány" szót mert nem tudják hogy hívják az illetőt?

@emmersson:
"Semmi ok-okozat kutatás, simán elfogadod: Nincsen munka, a cigány fiatal rettegésben tartja a falu - leginkább fehér - időseit!

Na, itt kezdődnek a gondok!"
a nyugdíjas öreg el tudja magát foglalni, kapálgat a kertben. Ez miért nem megy a romáknak? A rasszista magyarok ellopták a kapát?
ha a családjuk az agresszióra neveli a kisgyereket, ott semmilyen állami program sem segíthet.

a jobbik távolról sem tökételes, de nélkülük még mindig csak a pc-be csomagolt hazugság lenne. Nélkülük a vidéki terrorban élő lakosság még mindig sokadrangú lenne, akiket az összes jogvédő leszarja, hiszen csak magyarokról van szó, őket nem divat védeni.
Pedig egy valódi jogvédő az áldozatot védi a tettestől, még akkor is ha a tettesek vannak kisebbségben. Ahogy a melegfelvonuláson a többségben lévő többezer felvonulót kell védeni a száz főből álló agresszív csürhével szemben, úgy egy faluban is a többezer békés embert kell védeni a száz bűnözővel szemben, még ha ők egy kisebbség tagjai is.

"örömmel" látom hogy bajnaiék még mindig a szőnyeg alá söprésben látják a megoldást, lesz is majd pár százalékuk Bp-i liberális körzetekben, a milliós tömegek meg szavaznak a jobbikra, akik legalább figyelembe veszik a problémáikat.
Nem tudom, hogy a Nóbeldíjas úr milyen életet és világot gondol a leszármazottainak, nyilván különféle vágyaink vannak. Vannak akik (magam is), akik nem szeretnének olyan világban élni, ahová a cigányok "integrálódtak", mert ez automatikusan jelenti, hogy napi szinten, kvázi "normálisan" és rendszerszerűen érintkeznem kellene velük, az általuk berendezett és immár alakított világban. Akkor inkább irány egy lakatlan sziget, vagy Grölland, vagy akármi, ahol nincsenek cigányok. Kanada már kiesik. A szabadságjogok közé tartozik az is, hogy elmeneküljek, mint ahogy az is milyen ételeket szeretek. Ettől kezdve bármilyen tudományos valóságelemzés értelmét veszti.
Muszáj idéznem fentebbről: "az egyik egy indulati lincselés, ahol Szögi Lajost nem azért támadták meg, mert nem volt roma, míg a másik eset egy előre eltervelt rasszista gyilkosságsorozat, ahol az áldozatokat azért támadták meg, mert romák voltak." A magyar emberek, vagy a cigányok viselkedésére jellemző a gyorsan történő, csoportba verődéssel járó indulati lincselés? Olaszliszka után is jó pár eset történt (pl. egyszerre több Nógrádban), de a média ilyenkor kihagyja a közölni való információk közül, hogy romák voltak az elkövetők. Mint ahogy szintén nem lehetett csak azt olvasni a nemrégiben kipattant angliai csicskáztató-botrány kapcsán, hogy magyarok az elkövetők. Pedig a csicskáztatás kimondottan cigány-sportág!
Az interjúalany vajon mennyi időt töltött el putrikban, az általa divatosan mélyszegénységben élők mellett/között, vagy azon tudós emberek táborát erősíti, akik olvasnak a témáról, és értekeznek anélkül, hogy meginnának egy kávét mondjuk egy kolompár családnál? Persze ez azért működik így, mert aki a témában publikálni szeretne, netán eu-s pályázatot adna be, annak ma M.O.-on kötelező hazudnia az integráció nevű szent cél érdekében! Megvannak a kulcs-szavak, melyeknek ezeknek a pályázatoknak tartalmazniuk kell, és mivel együtt kell működni a roma szervezetekkel, hát azokhoz is dől az eu-s lé! Persze a roma szervezetek ritkán tudnak elszámolni a bármilyen célokra kapott pénzzel, hiszen a vezetőknek lett belőle merdzsója, a roma plepsz meg nyomorog, esetleg bográcsozik/mulat egyet!
A cigányság alulról jövő szervezkedése pedig a rokkantosítás! 3-4 tök egészséges nagy darab cigány ember elment szépen a vidéki szakorvoshoz, és addig nem ment el, amíg a szakértői vélemény meg nem lett! Hány és hány pszichiátriai beteg van közöttük, hány és hány olyan betegséglistája van jó néhánynak, amely alapján még az is kérdéses, hogy eddig hogy élte túl a sok bajt?! Sokat tudna erről mesélni - ha végre őket kérdeznék meg a témában, és nem íróasztal szociológusokat - önkormányzati dolgozók, civil szervezetek szociális szakemberei... Ja és nem pályázatírás környékén kell faggatni őket!
"ahol Szögi Lajost nem azért támadták meg, mert nem volt roma." --> DE! Nagyfokú naivitás ilyet mondani, kedves András.
Csak idézek egy cigány iskolástól, amikor arról volt szó, hogy a faluban megöltek egy idős "magyar" nénit: "Mit sajnáljak rajta? Hát magyar."
És nekem most feltételezhetőleg szégyelleni kellene magam, hogy eme empirikus tényt megosztom a kommentelőkkel?
Na igen,öntsük csak az adófizetők pénzét tovább a szegény elnyomott romák féktelen segílykézésébe,cigánybűnözés pedig nincs,csak a csúnya,gonosz,kirekesztő nácimagyar.LoL.
@Arrius (ex-Nathan D'Xantine):

A "magyar" nem név az idézett mondatban, hanem származás, tehát a cigányok rasszista indítékból lincseltek Olaszliszkán. Ezt kis barátom, se te, se a haverjaid nem tudják kimagyarázni.
Például azért nem műveli a kertjét, mert az már csak papíron az övé, vagy talán már úgy se, már régen az uzsorásé. Akkor meg minek művelje meg? Pénz pedig akkor kellett, mert a gyerek beteg volt és be kellett vinni a városba "taxival" (a volán már nem jár, helyi rendelő nincs).

Kissé hosszú, de nagyon jó cikk egy olyan ember tollából, aki ott is lakik - önként. Ha nincs türelmük végigolvasni, annyit elmondok, hogy ama bizonyos nyuszika odúja sokkal de sokkal mélyebb.

mozgovilag.com/?p=1482

A riportalanynak maximálisan igaza van abban, ha nem is így mondja, hogy kell egy roma Martin Luther King.
Csak a Szögi Lajossal kapcsolatos hazugságból lemérhető, hogy mennyire elfogulatlan és objektív ez a pikó andrás...
@Arrius (ex-Nathan D'Xantine): de azt ugye tudod, hogy a gyerek nem halt meg, sőt, meg sem sérült súlyosan! Ez mindössze egy indok volt, ami alapján feljogosítva érezték magukat a gyilkolásra.
Ettől függetlenül szerinted természetes dolog, hogy egy közlekedési baleset, karambol után legyilkoljuk a többieket???
@imperial: Mert szerinted ha cigány vezette volna a kocsit, akkor nem "öljétek meg a cigányt" felkiáltással verték volna agyon?
@milyen szép a Vértes, ó:
Hát elég szégyen, hogy a magyar sajtó blogok mögé bújik, és moderálással irányítja a "beszélgetést"
Bántó, hogy a online lapoknál ezt tanulatlan suttyókra bízzák, akik kimondottan a hangulatkeltés okán CENZÚRÁZNAK!

Tisztességes országban egy ilyen blogban is a normális többség löki ki önmaga az oda nem illő gyalázkodókat!

Ha meg a bloggazda dönti el, mi maradhat, az meg olyan, mintha bemenne egy kocsmába, hangosan feldobná a témát és elkezdené leugatni a neki nem tetszőket... Aztán csodálkozna, ha többet nem mehetne oda! Szóval ha valaki blogot ír, akkor kockáztasson és hallgassa meg az "utca emberét" is!
Az, hogy a Jobbik ilyen erős lett, az egyértelműen a cigánykérdésben tett megmozdulásai, kommunikációja miatt van. Mert a nagytöbbség egyet tud érteni velük még akkor is, ha egyébként elhatárolódna tőlük, mint ahogyan én is. Egyáltalán nem tartom magam rasszistának, soha nem különböztetnék meg senkit vallási vagy faji alapon, de a cigányok ez alól kivételt képeznek. Felháborító, hogy miket csinálhatnak meg ebben az országban büntetlenül. És az is felháborító, hogy amíg megtámadják őket, mindig bemondják a faji hovatartozásokat, addig fordítva véletlenül sem emlegetik ezt. Pedig 99%-os pontossággal meg lehet mondani egy-egy bűncselekmény milyenségéről ,hogy azt cigányok követték-e el vagy sem. Mindenki tudja, de csak a Jobbik mondja ki, ezért lehetnek ilyen erősek. Akik meg azt látják megoldásnak, hogy százmilliárdokat költsenek roma integrációra, miközben a valódi szegények nem kaphatjják meg ezt a támogatást, azok csak a kukába öntik ki az adófizetők pénzét. Elég volt ebből. Ha nem akarnak beilleszkedni, nem akarnak integrálódni, akkor az állam se törje magát tovább, és főleg ne fizessen nekik. Ha meg a bűnözést választják, válaszoljunk sokkal szigorúbb btk-val.
Minden cikknek vagy egy pontja, melyből következtethetünk arra, hogy őszinte az írás vagy valamilyen prekoncepció "mögé" van rejtve a valóság!
Ennek itt van ni:
"...Ha az ember elmegy ezekbe a falvakba, tömegével lát tizen- és huszonéves erős fiatalembereket az utcán lődörögni – hát ne csodálkozzon senki, hogy nő a roma fiatalok között az agresszió és hogy az ott élők, különösen az idősek, félnek..."

Számomra ez az a mondat, ami igazolja, a szerző egy a sok tucat elfogult és álszent "gondolkodó" közül!
Mert mi a magyarázata annak, hogy az említett faluban KIZÁRÓLAG a cigány fiatalok az agresszívek??? Vajon a többi munkanélküli, a többi szintén kilátástalan sorsú az miért nem késsel flangál az úton? Miért nem lopja el a szomszéd tyúkját, fáját, zöldségét?
Ez lenne a rasszizmus, hogy észrevesszük a csúsztatást és a mellébeszélést? Az egyik munkanélküli gondozza a kertjét, összeseper, javítja a kerítését, veteményezik. A másik szarban-sárban él, egész nap üldögél vagy megy a kocsmába inni.
Most akkor ez nem cigánykérdés? Most akkor ha a két munkanélküliből az egyik trehány, tolvaj, garázda, a gyerekeit nem mosdatja, veri az asszony és a lurkókat, akkor a miért ne várhatná el a TÁRSADALOM, hogy legalább annyit tegyen, mint a MÁSIK munkanélküli???
Na ez a rasszizmus a liberálisok, a Mohácsi Viktóriák szerint!
Azok szerint, akik azért nem mennek oda takarítani, nem mosdatják meg a purdét - csak hatalmas pofával fenyegetnek mindenkit.
És a legsértőbb, hogy a társadalom számtalan rétegét mossák össze a jobbikkal meg a gárdával!
Nos, egy dolog biztos, ha valaha vidéken járva bármit elsodornék úgy, nem szállok ki, hanem vissza kettes padlógáz.......
Aki elémugrik akkor így járt.....
A polgárjogi aktivista meg menjen a pi....ba.
ott kell kezdeni, hogy lenullázzuk a gyerekgyártási segélyeket...
"az egyik egy indulati lincselés, ahol Szögi Lajost nem azért támadták meg, mert nem volt roma, míg a másik eset egy előre eltervelt rasszista gyilkosságsorozat, ahol az áldozatokat azért támadták meg, mert romák voltak."

A roma származású cigányok rassz alapon választanak maguknak áldozatot, ez tagadhatatlan kulturális szokásaikból (böszkék is rá, folklórjaikban is tömören jelenlevő jelenség) és szocializációjukból származik. A romákat egyébként nem vehetjük egy kalap alá a cigányokkal - a cigány a parazita lumpen bűnöző, bőrszínfüggetlenül, a roma pedig az a kreol bőrű polgártárs aki nem cigány és romának vallja magát. Értem én hogy nagy biznisz összemosni a kettőt de a magyar nem hülye és igenis tökéletesen különbséget tud tenni, dacára annak hogy irtózatos összegeket költ a média ködfalépítésre.

Amikor pedig azt olvasom hogy "rasszista gyilkosságsorozat" akkor nem a titkosszolgálat polgárháborúra uszító gyilkosságai hanem a több ezer brutálisan meggyilkolt magyar nyugdíjas jut eszembe, akiket mind kivétel nélkül cigányok öltek meg, gyakran olyan állatiasan aberrált kegyetlenséggel ami kimondottan afrikai faji- törzsi háborúkra jellemző. Aki pedig kicsinyíti vagy jelentőségében elbagatellizálja azt a tényt hogy a magyarság ellen elkövetett népirtást követnek el cigányok aktív felhasználásával az számomra hazaáruló és bűnpártoló.
-"Most milyennek látja az integráció esélyét?"

-"Sajnos nem tudok semmi jót mondani, az esélyek tovább romlottak."
hát vajon mi lehet ennek az oka? Ja megvan! A magyarok mocskos rasszisták,mert nem adnak sokkal több pénzt a cigányoknak,ha a cigányok kirabolják őket nem nyújtják oda a másik arcukat is pofonért,sőt,lassan már lázadoznak is. Felháborító ez a kirekesztő nép. Meg is értem a cigányokat,hogy külföldön keresnek boldogulást akár emberkereskedelemről, prostitúcióról,vagy csak szimpla megélhetési menekült-státuszról van szó,mert itthon már a bodza business sem a régi már.
Ma Magyarországon vannak települések, városrészek, ahova idegen nem mehet be, mert nincs rá garancia, hogy vissza is jön. Egy újságíró ismerősöm tíz percet tölthetett Taktaszadán - ha tovább marad, lebontják körülötte a kocsit, és ott helyben meglincselik. Mindezt azért, mert egyedül volt, és kérdezni mert az uzsorásokról. Pesten, a Diószegi Sámuel utcában a rendőrautó sem lassított le pár évvel ezelőtt - ha balhé volt bent, a jard az utca szélén várta meg, míg véget ér. Addig, míg az alapvető közbiztonságot nem állítják vissza, nincs értelme bármi másról beszélni.

Amit viszont nem értek: ha a cigányság nem akarja, hogy azonosítsák a "slummosodott" réteggel, magyarán a bűnözőkkel, miért nem tesznek ellene? Ha egy faluban csak egy bűnöző család lakik - legyenek bár húszan - miért nem megy oda a többi 200 becsületes cigány, hogy húzzatok el innen? Amíg volt törvényük, a tolvajt, gyilkost kizárták maguk közül, de már ez sem működik.
"készpénz transzfer" cserébe "együttműködés"
Bajnaiék megőrültek. Szerintük mi történik ha kp-t adunk nekik? Meg lehet nézni minden segilyke kiosztásakor. Ezek meg növelnék.

Én se kártyát, se utalványt nem adnék. Csak és kizárólag, natúr élelmiszert, mosószert. Mert ezt nem lehet bedobni a gépbe,meg az uzsorásnak se kell.
A nejem a "nyóckerben" pedagógus.Amíg az iskolaudvaron egy szülővel foglalkozott, több gyerek összeverekedett.Az anyuka kezdte a rendcsinálást: "Ne egymást bánccsátok,ti is csigányok vagytok! A magyart üssétek ! "
Amúgy pedig a "fiatalkorú bűnözés" kifejezés nem bántja liberális szép lelketeket?
@mikkyo: "Például azért nem műveli a kertjét, mert az már csak papíron az övé, vagy talán már úgy se, már régen az uzsorásé. Akkor meg minek művelje meg?"

Életszerű, hogy az uszorás a kölcsönért cserébe fedezetként kéri a rozsdás bilivel és disznóparéjjal borított, kvázi 0 Ft 40 fillért érő 100 négyszögöles putriudvart, a volt tulajdonos meg a tulajdonviszonyok eme megváltozása miatt nem tarja rendben (uram bocsá, nevel benne répát).

Ez egy zsé kategóriás scifiben lehet esetleg az alapötlet, de csak úgy a Pirx pilóta kalandjai alatt 8 kategóriával.
"az egyik egy indulati lincselés, ahol Szögi Lajost nem azért támadták meg, mert nem volt roma"

Lehetséges, hogy nem azért támadták meg, mert nem cigány, viszont ahogy és amilyen módon megtámadták, az jellemzően cigány módi.

Ha az ember olvassa a rendőrségi híreket, szándékosan kell hülyének tettetnie magát ahhoz, hogy a bűncselekmények elkövetési módjából ne találja ki azonnal, hogy melyik az, amelyiket nagy valószínűséggel cigányok követtek el.

Példák: két haragos család tagjai szerelemféltési ügyből kifolyólag egymásnak estek, a konfliktus során szamurájkardok és vasvillák kerültek elő...

Ez tipikusan cigány módi. Még oda sem kell írni, hogy a rendőrök előzetes letartóztatásba helyezték K. Márió és L. Rafael N.-i lakosokat.
Keserves, de lassan megszokott dolog azzal szembesülni, hogy a magyarországi emberi/polgári jogokkal és azok érvényesítésével kapcsolatos ötletek általában egy budai társasházban vagy egy pesti kávézóban, esetleg romkocsmában születnek, kellő mennyiségű szociológusi sznobizmussal átitatva.

Már olyan sokan leírták itt is és máshol is: az ilyen cikkek szerzőinek és az interjúalanyoknak valójában semmilyen kézzelfogható tapasztalata sincs a valós helyzetről, pl: nem élnek életvitelszerűen cigányok mellett, így hát gyakorlatilag az /egy kibicnek semmi sem drága/ alapon vagdalkozhatnak szakkönyvekből vett kifejezésekkel és torkollhatják le arrogánsan azt, aki nekik ellent mer mondani. Hiszen az csak rasszista lehet.

Pedig nem vagyok az. Ha pedig igen, akkor csak annyira, mint önök.
A szőnyeg alá söprés pedig-az interjú szövegéből kiindulva-nem csak az önök által szapult politikai elit sajátja.

És amíg munkanélküliként, de azért valamelyest emberi tartásomat megőrizve próbálok tenni azért, hogy az életem és a közvetlen környezetem rendben legyen(kertészkedem, tanulok, sportolok, tb-t fizetek saját magam után), addig talán joggal háborodom fel azon, hogy jártamban-keltemben folyton hőbörgő, éjjel-nappal mulatozó, agresszív cigányokba ütközöm.

Csak egy példa: a minap barátnőmmel kerékpározva egy komplikáltabb kereszteződésen való átkelésnél láttam, hogy az egyik betorkolló útról relatíve nagy sebességgel jön egy borzasztó állapotban lévő autó, üvöltő zenével. Le nem vettem róla a szemem, mivel láthatóan nem volt tisztában azzal, hogy mikor és hol kell megállni-vagy elsőbbséget adni-mi pedig már az úttesten voltunk. Miután elhaladtak mögöttünk, a következő hangzott el mögöttünk: MI A K---A ANYÁDAT NÉZEL, TE G--I? Gondolom, ki nem találják: cigányok voltak. Három, igénytelenül felöltözött, biztosan hátrányos helyzetű, de valahogy mégis jó húsban lévő cigánygyerek. Bizony kinyílt a bicska a zsebemben.

Azt hiszem az ehhez hasonló helyzetek nem ritkák az országban. És tudják mit: az ilyen helyzetekben az átlagembernek nem a magasnyakú pulóveres szociológusmaszlagra van szüksége, amiben a diplomával-tanulmánnyal megemelt magaslatról megmondják neki, hogy valójában ő a rasszista k-cs-g és nem elég toleráns.

Hanem inkább a Jobbik mellé áll(na), mert ők legalább nem az átlagembert hibáztatják a helyzet mivolta miatt. És nem, nem szeretem a Jobbikot plusz a gárdát és szilárd meggyőződésem, hogy a képviselőik jó része pszichiátriai eset, de mégis: ebben a helyzetben inkább ők, mint az ilyen nevetséges, elfogult, haszontalan cikkek, meg a pogácsás-kólás civilszervezeti programok.
A Gárdáról csak annyit, hogy nagyban lapátolták 2 éve is a homokot a zsákokba, pakolták a zsákot a gátra, miközben a romák az árnyékban hűsölve nézték őket... A Gárdára szükség van, a kisebbségre nincs.
Engem nagyon idegesít ez a romázás.
Magyar nyelven ennek a népcsoportnak a neve: cigány. =meg lehet nézni a magyarországi kisebbségek listáját, ott sem roma van, hanem cigány) Úgy ahogy az angolt nem english-nek, a spanyolt nem espanolnak hívjuk, nekik EZ a nevük. Az, hogy ők magukat minek hívják az nem érdekel, majd akkor hívom őket romának, ha az amerikai, a német meg a francia sem Hungariannak, Ungarisch-nak hív, hanem magyarnak.
Különben is a roma szó jelentése cigány férfi - ha jól tudom - tehát pont a nőkre nem mondhato, hogy roma.
@vezér01: a purdéknak reszocializációs intézet, a szüleiknek pedig bentlakásos állami gazdaság nyújthat csak jövőperspektívát. El kell kezdeni a megszervezését végre mert másképp nem lehet befagyasztani a segélyezést, márpedig NEM TUDUNK ELTARTANI ennyi cigányt, eddig is belerokkant az ország a cigánypátyolgatásba. Szerintetek miért nem jelentkezett több mint százezer rokkantnyugdíjas újraellenőrzésre? Mert nem volt lába hogy elmenjen? Fenéket! Az mind-mind kamuroki volt, akik évtizedeken keresztül húzták le az adófizetőket az ingyenéléssükkel, és a kamuroki cigány szakma, mint oly sok más jellemző bűnözési szakterület.

Ki KELL pucolni a fejükből a magyarellenes (sőt, fehérellenes) rasszizmust és megértetni velük hogy miért elkerülhetetlen a munka világa. Generációkat tett tönkre a fordítsuk-el-a-fejünket-és-fizessünk segélyezés, nem csak a többségi társadalom adófizető- és nyugdíjas rétegét hanem a gyerekeink, unokáink jövőjét is nagyban veszélyezteti. Eleve meg se születnek a gyerekeink, mert nem akarjuk hogy ilyen országban éljenek ahol a bűnözőt védi a népirtó állam. :(
Jóvátehetetlen szinte az, hogy a cigányok a rendszerváltáskor mindenből kimaradtak. Ők nem kaptak semmit, hogy újra kezdhessék az életet. Esélyt nem. A többségi magyarok ellenben esélyt kaptak (vagy valóst, vagy csak hitegetést, reménykedhettek. Aztán jöttek a korrupt, hozzá nem értő mdf-esek, majd vissza a komcsik, s az Osz-Kóka brigád. A mostani fidesz se tett semmit a mélyszegénység ellen. De a jobbik talán jobb lenne? Csak is kizárólag egy liberális szellemiségű cigány integráció, valamint egy vidéket megmentő szegénypolitika a megoldás. Ez lesz a kulcskérdés az elkövetkező években. De ehhez nem Bajnaik, Kókák, Éy Gyurcsányok kellenek, hanem hiteles, valódi szabadelvű emberek. Érik ez a gondolat az emberekben. Én reménykedem, hogy ez az Erő is érik!
Amíg a magyar társadalom a saját problémáit is képtelen megoldani tk. fölösleges a romakérdésen agyalnia mert egyszerűen kevés hozzá...
"Két évvel ezelőtt jelent meg az ÉS-ben egy írása,”Az integráció ára” volt a címe, melyben azt írta, hogy „a roma integráció szénája soha nem állt rosszabbul”, mint akkor. Azóta eltelt két év, megtörténtek a romákat érintő sorozatgyilkosságok"

Megjegyezném, hogy a romagyilkosságok még az MSZP kormány alatt történtek, azaz több, mint két éve.

2008-2009-ben, ha jól emlékszem.

Már a második bekezdésben megvan az első hazugság.
Az írás kb 1 mondatban szól az integrációról.
A nagyrésze az a cigánybűnözés, rasszizmus, támogatás és hasonló témaköröket járja körbe, melyeknek annyi köze van mindösssze az integrációhoz, hogy minnél kevésbé van integrálva a cigányság annál több rasszista .. kiszólás lesz.

Az az egy mondat az pedig szerintem hazugság:
"Most már megjelent egy, a többé-kevésbé iskolázott vidéken élő fiatal romák rétege, amelyben kezd kialakulni egy új, pozitív tartalmú roma civil öntudat is."

Én ezt nem tapasztalom.
Integrációról pedig akkor tudunk beszélni, ha majd a roma gyerekek szülei veszik a fáradságot és rászánnak 2-3 órát hogy otthon foglalkozzanak a gyermekükkel.
Hogy adjanak neki enni, hogy elküldjék iskolába, és segítsenek neki megoldani a házit.

Amíg ez nincs meg, addig csak azoknak van esélye integrálódni akik megfelelő mentort találtak.

Van szerencsém ismerni a Hejőkeresztúri iskola modellt közelről.
Tanárok beszámolóiból tudom, hogy HejőSzalontáról a gyerekek nagy része mosdatlanul, éhesen érkezik, és a szüleik pont leszarják az iskolai munkájukat is.

Amíg ezen szerencsés környezetbe tudnak tanulni, amíg csoportokba mentorok segítenek neki, addig van esélyük az integrációra.
De amint kikerülnek ebből a közegből elveszítik a lehetőséget, hisz a szüleik környezetük mit sem tett értük eddig se, és ezután se fog.
A szabadesésben lévő tesztváros Pécs, a fideszes ámokfutás miatt!
Három éve vezeti Pécset Páva Zsolt, ami egy önkormányzati ciklus háromnegyede, szóval eljött az ideje a számvetésnek. Sok csillogás, kevés tartalom, de legalább mi pécsiek idő előtt megtapasztalhattuk, hogy mit hoz az országnak a Fidesz uralom.

Még nap is elbújt a felhők mögé azon a jeles napon, amikor Páva Zsolt pécsi polgármesterségének harmadik évfordulóját ünnepeljük, és ki hibáztathatná ezért? Az elmúlt három év jó eséllyel megpecsételheti Pécs sorsát - Páva mentségére legyen mondva, hogy az ezt megelőző három is majdnem ennyire káros volt a város számára. Három év távlatából már jól látni, hogy 2009 májusa és azt követő szűk egy év a Nemzeti Együttműködés Rendszerének előjátéka volt, bepillantás a jövőbe. A pár évvel korábban még az örökös ellenzéki létre berendezkedő Pávának így nem csupán a polgármesterség, hanem a közgyűlési többség is az ölébe pottyant.

Sajátos fintora a sorsnak, hogy a Fideszen belül pehelysúlyúnak számító ügyvéd semmit sem tudott kezdeni ezekkel az ajándékokkal, csupán az arcát adta az einstand nagyüzem beindulásához. Páva Zsolt polgármesterségét az eddig történtek alapján inkább Bánki-Szebelédi , avagy Várhegyi-korszaknak kellene elneveznünk, mintsem Páva-korszaknak, ez a három ember - a Fidesz száműzetés előtt álló regionális pártigazgatója, és a párt örökös kampányguruja - ugyanis sokkal jobban rajtahagyta a keze nyomát a városon, mint annak állítólagos első embere.

A Széchenyi téren megejtett népünnepélyszerű beiktatásról kezdve a Nagy Októberi Vízműfoglaláson át egészen a Pécs2010 beruházások maradékának leosztásáig Páva nem csinált mást, mint arcát és aláírását adta mindenhez, ami bizonyos szempontból be is jött, hiszen 2010 őszén komolyan vehető program nélkül választották újra. Mindennek persze meglett az ára, amit a politika természetéből kiindulva természetesen nem elsősorban Páva Zsoltnak, hanem Pécs lakóinak kell majd megfizetnie.

A pécsieknek is nagyon elege van ebből a bóvlista bandából!
Az első kérdés valóban félreérthető, javítottam is, eképpen: "most folyik a romákat ért sorozatgyilkosságok vádlottjainak pere." Sajnos, figyelmetlenségem miatt az interjúalannyal egyeztetett verzióban ez maradt és ez került ki.
Most már így marad.
Érintettségem okán veszem a bátorságot, hogy hozzászóljak. Részben hadházi cigány családból származom. Az őseim komoly ambíciókkal rendelkeztek - és bizony ez nem minden családban volt meg - így visszamenőleg pár generációra munkából éltek (valaha hagyományos szakmákból, aztán kubikus stb.) és egy picivel többet igyekeztek a gyerekeiknek adni, mint amit ők elértek. Így esett meg, hogy a négy elemit végzett nagyszüleim szakmához juttatták a gyerekeiket. Azt is mesélték ugyanakkor, hogy 50-60 éve ők voltak kb. az egyetlen cigány család, akik kijárták az általánost.
Nyugat-Magyarországra került a család, tök átlag vagyunk. Az én generációmban átlag 2 gyerek született, legalább szakmája mindenkinek van, semmi különös.

Az a következtetésem, hogy az egyéni ambíció elengedhetetlen, és kell valami perspektíva is, konkrétan munkalehetőség. Ez az áldatlan állapot azokat is lehúzza, akik változtatnának.
@mikkyo:
Csak az a kérdés, hogy Martin Luther King, vagy Barna Párducok lesznek hamarabb.
@pandacsökiboborján: M.Cozma gyilkosainak büntetését sok-sok évvel csökkentették. Tudjuk kik és milyen származásúak az elkövetők. De megérteni nem tudjuk.
Ezt elkúrta a cigányság - nem ma, nem tegnap - generációkra, ősidőkre visszamenően. Úgy jártak, mint a kis kakas a mesében - és bizony a farkas megzabálja őket. Egy cigány gyerek óriási hendikeppel indul az életben - nem cserélnék velük egy percre sem.
Nem könnyű cigányként élni Európában - de egy generáció alázata és szívása elég lenne változtatni ezen. Félő, hogy ez az említett generáció sosem fog megszületni.
@_zulu_: Azt én nem mondtam, hogy csak azt, hanem azt is. A belinkelt cikk el lett olvasva? (Nem baj ha nem, de érdemes.)

@kuktabúvár: Ha megnézik, hogy MLK mit ért el, és mondjuk a párducok mit értek el, akkor az MLK a jobb választás hosszú távon. Attól én is félek viszont, hogy az X-féle radikalizmus könnyebben fog menni. Egyelőre romákat foglalkoztató roma vállalkozókkal is boldog lennék. Vagy mondjuk mobil munkaközvetítőkkel, pár éve pl. Spanyolországban, vagy most az Öbölben az építőipar nagyon ment. Cukrász tanfolyam helyett lehetett volna alap angolt. Ezt pár millió indiai, román, stb. egész jól megteszi, nem?
Van az a szlovak, francia, olasz stb. kormany, ami a tobbseg erdekeben lekuldi a csapatokat.
Amúgy: a segélyezés drága dolog, de hosszú távon nem segélyezni még drágább. De a legrosszabb ha a segély mögött semmilyen hosszú távú, jól megtervezett koncepció: ez drága most is és még drágább lesz. Olyannyira, hogy az már pénzben nem is mérhető.
@Sárga Király: Ezt az elhatárolódást szeretné látni Forgács István is. Hangot is adott ennek a véleményének.

az eredmény: az úgynevezett jogvédők felheccelésére a megélhetési cigányok nekimentek, és mindennek elmondták. :-(

Megtalálod a vonatkozó cikkeket a neten.
@szürkegém: "Jóvátehetetlen szinte az, hogy a cigányok a rendszerváltáskor mindenből kimaradtak."

A cigányok a rendszerváltáskor csak a munkából maradtak ki. Azt meghagyták a gádzsóknak. Felvettek viszont töméntelen mennyiségű rokkantnyugdíjat, szocpolt, támogatást integrációra, ingyen tankönyvet, telepfelszámolást..stb Ha ezeknek a segélyeknek a végösszegét megnézzük akkor bőven több lesz annál mint amiben azok részesültek akik megmaradtak a munka világában és fizették az adót amit aztán az inaktív állampolgárokra költöttek. Ideje felébredni, nincs több pénz központi integrációra, az integráció nem is jelent megoldást a cigányok problémáira. Ha magyar - európai módra akarnak élni akkor asszimilálódniuk kell az európai elvárásokhoz, ha ahogy eddig mindig a könnyebb utat választják akkor viszont le kell mondaniuk az adófizetők pénzéből finanszírozott eltartásukról. Ha valaki még nem vette volna észre, a cigány aranykornak vége, itt a válaszút.
Akkor nézzünk tényeket is, Nyíregyháza, Orosi út egyik oldali mellékútjain romák élnek.
Nem a palotaépítős romák, nem a csendesek és nem a tiszták.
A másik oldalon autószalonok, irodaházak, kisebb-nagyobb vállalkozások, indokolatlan(nak tűnő) biztonsági-szolgálat apparátussal, aminek azért adott körülmények között van létjogosultsága. Magyarul az azon az úton érkezőt eléggé vegyes benyomások érik, míg bejut a centrumba.
Elkészült egy körútféleség a városon belül, de a városmagtól távol, mely tehermentesíteni hivatott a városközpontot ill. a belső körutat.
Ez az út keresztezi az Orosi utat, és keresztezi a romák lakta területet.
Városrendezés jön.
Kitelepítések.
Pár szerencsétlen kisközség megkapja a roma családokat, akiknek ott sem lesz munkája, ott sem lesz kilátása, szorgalma, vagy kulturált megjelenése. Ott sem fognak dolgozni, ott sem lesznek csendesek, ott sem épülnek paloták, sőt.

Ez így megy, és vak aki nem látja, sajnos általában ők hiszik magukat szakértőnek.

Tudomásul kell venni, hogy a felülről megszervezett integráció kútba dobott pénz, ill. lesz annak helye, a szükségestől jó távol, valamilyen két-/többkulacsos önjelölt "vajda" ékszeres dobozában.

Ez is így megy, és vak aki...

A magyar ~25 éve tanulja a demokráciát, ellenben ~1150 éve az együttélést és mégis előfordulnak durva hibák.
A roma soha nem tanult meg beilleszkedni, és akármilyen konstruktív együttműködést kialakítani nem romákkal, pedig ideje ugyanannyi volt minderre. Vitás kérdésben hamarabb kerül elő valamilyen penge, mint egy tisztességesen összesrófolt mondat.
Kb. 200 évvel le vannak maradva a legbicegősebb nem roma közösségtől is, már ami a "közösségi külpolitikát" illeti.
Így nem lehet integrálni, maximum lefizetni főkolomposokat a szőnyeg alá seprésért, akik azért szépen visszaosztanak a pénzből a politikus uraknak is.

Ez is így megy,...

Sokkal jobban járnánk, ha nem lennének "alanyi" jogon járó segélyek, valamint ha mindenféle pénzkifizetés adóbevalláshoz kötődne, esetleg jóváírásos, kedvezményes formában, akinek pedig nem jutott munkalehetőség, így adózott jövedelem (mert előfordul az is, bármennyire is hihetetlen jóléti államunkban), azt egyrészt a munkaügyi hivatalok kiszerveznék - kötelező jelleggel elvégzendő - munkákra, közmunkákra stb., amelyek után a kedvezményeket/jóváírásokat is kifizetné/elrendezné a becsülettel helyt állóknak, a maradékot pedig lehetne kiutasítani az országból is, hisz még gazdagság közepette sincs szükség lógósokra, nemhogy a legnagyobb bajban.
"De akkor hogyan lehet mégis beszélni a romák integrációjának esélyeiről, ha a többségi társadalom ez irányú indíttatása negatív, ha büntetni akar?"

nem zörög a haraszt...

valamint a demokrácia a többség véleményéről szól, bármennyire is fáj ez a kisebbségnek.
tetszettek volna alkotmányos monarchiát grundolni magyarországon, most lenne bársonyszék.

komolyan szánalmas...
@szikjáró:
Csak a többségi demokrácia szól a többség véleményéről, ez azonban mindenképp kirekesztettséghez vezet. Példa lehet erre az ókori görög demokrácia, ahol is mindenki szavazhatott, csak épp a nők és a rabszolgák nem. Az igazi demokrácia megegyezésre törekszik, nem pedig a többség (az erősek) döntése. Igaz ezt néha nehéz megélni, és igazságtalannak is tűnhet egyesek szemében, de a demokrácia erről kell, hogy szóljon.
A cigányok integrációjához annyit, hogy ha a kutyám nem akar orvoshoz menni, akkor hiába húzom oda két kézzel, félelemből, vagy haragból, de támadólag fog fellépni, ezért kell ott lennem és visszafognom. Az egész lényege annyi lenne, hogy míg a cigány lakosság nagy részénél a jobb élet puszta igénye kimerül abban, hogy pénzt ide munka nélkül, addig ez csak egy feneketlen kút. Hogy a feleségemnek évekkel ezelőtt volt olyan cigány munkatársa, aki titokban járt dolgozni, hogy a család ne is tudjon róla, az a cigányság szégyene.
@Arrius (ex-Nathan D'Xantine): Igen, cenzúrázták és még mocskolódó szöveget is nyomtak mellé, magánban. Ennyit erről a Gyurcsány blogról ...
Jól kezdődik ez is:"Vajon milyenek a magyarországi romák integrációjának esélyei és mi az az ár, amelyet egy sikeres felzárkózásért a többségi társadalomnak vállalnia kell?"

Nyilván a többségi társadalomnak "vállalnia kell" a cigányok meg majd eldöntik, hogy lesz-e kedvük bármit tenni az integrációjukért vagy sem...
Engem is a guta kerülget, amikor roma stratégiáról hallok, egyrészt azért, mert tudom gyakorlatból, hogy soha, semmit nem valósítanak meg belőle. Másrészt azért, mert a magyarországi roma társadalom annyira heterogén csoportokból áll, hogy szamárság, sőt jogsértő egységes stratégiát vagy módszereket meghirdetni számukra - elvégre csak a bőrük színe alapján lehet egységesen magyarországi romákról beszélni.

Miután a gutaütést elintéztem, szeretnék rámutatni két dologra:
1. Az Európa Tanács roma ügyben hozott egy deklarációt, amelyben egyrészt összegzik 10 év erőfeszítéseit roma ügyben, másrészt megírják, hogy ideje a romáknak is erőfeszítéseket vállalniuk sorsuk jobbításáért, továbbá, hogy vállalniuk kell a jogkövető magatartást.
2. Nagyon sok jó, sikeres helyi kezdeményezés, program fut, nemegyszer az egyházak révén. Senkinek nincs átfogó képe, mert az egyik nem akarja tudomásul venmni a másikat, vallási vagy politikai okokból. A nehézkesen csoordogáló állami támogatások is politikai kedvencek útján jutnak el (vagy el sem) azokhoz, akik a lelküket is kiadják, hogy tegyenek valamit a romákért.
Ha valaki vállalná, hogy sine ira et studio kiadjon egy Jó Gyakorlati Megoldások kézikönyvet a hazai roma felzárkóztatási programokról....
A cikk 2012-ben jelent meg és így kezdődik:
"Két évvel ezelőtt jelent meg az ÉS-ben egy írása,”Az integráció ára” volt a címe, melyben azt írta, hogy „a roma integráció szénája soha nem állt rosszabbul”, mint akkor. Azóta eltelt két év, megtörténtek a romákat érintő sorozatgyilkosságok,..."

A gyilkosságok 2008-ban és 2009-ben történtek:
ciganyvadaszat-per.blog.hu/

Amelyik cikk ilyen ordas hazugsággal/csúsztatással kezdődik, azt minek komolyan venni?

Rólunk

A Haza és Haladás Közpolitikai Alapítvány szakpolitikai publikáció, konferenciái mellett rendszeres blog-bejegyzésekkel is hozzá kíván járulni napjaink legfontosabb kérdéseinek higgadt, szakszerű és elmélyült megvitatásához.

Tovább

Legutóbbi bejegyzések

Támogasson minket

Legutóbbi kommentek

Címkék

2011 (3) 2012 (8) 2013-as költségvetés (2) 2014 (3) adó (3) adósság (1) adósságrendezés (1) adósságválság (2) afganisztán (1) agrárpolitika (1) akadályok (1) alap (1) alaptanterv (1) alaptörvény (1) alkotmány (9) állam (1) államadósság (6) államilag finanszírozott keretzámok (1) Állami Számvevőszék (1) államosítás (2) állampolgárság (2) antikorrupciós technikák (1) arab (3) ÁSZ-jelentés (1) átalakítás (3) átláthatóság (1) atomenergia (3) atomprogram (1) autonómia (1) autópályafejlesztés (1) bajnai (1) Bajnai Gordon (1) Bajnai Gordon. (1) balkán (1) balti út (1) belpolitika (1) Best of (1) beszéd (1) bevezetése (1) bíró andrás (1) birtokpolitika (1) biztonság (1) btk. (1) budapest (1) Budapest Pride (1) büntetés (1) büntethetőségi korhatár leszállítása (1) business (1) cenzúra (1) cigányok (1) Címkék (1) demokrácia (2) demokratizálódás (2) devizahitel (1) Diktátorok Kézikönyve (1) Drogjelentés 2012 (1) drogpolitika (1) drogstratégia (1) dzsong (1) e-útdíj (2) e.on (1) E.on (1) EB jelentés (1) egyházak (1) egyiptom (1) Egyiptom (1) együttélés (1) ekb (1) eljárás (1) elnökválasztás (3) előadás (1) energetikai privatizáció (1) energiapolitika (3) energiastratégia (1) esélyegyenlőség (1) észak korea (1) EU (3) eu (9) EU-csúcs (2) euro (1) euró (1) eurobarométer (1) euróbevezetés (1) európai (2) európai bizottság (1) Európai Bizottság (2) európai bizottság jelentése a magyar gazdaságról (1) Európai Unió (2) eurózóna (2) euró zóna (7) euro zóna válság (1) EU költségvetés (1) EU támogatások (1) évértékelő beszéd (1) Fehér könyv (1) fejlesztési támogatások (1) fejlesztéspolika (1) fejlesztéspolitika (6) Fejlesztéspolitika Kormánybizottság (1) felsőoktatás (11) feltételes (1) felvételi (1) fiatalkorúak büntető igazságszolgáltatása (1) fico (1) finanszírozás (1) foglalkoztatás (2) foglalkoztatáspolitika (4) földtörvény (1) forradalom (1) forum (1) franciaország (2) fukushima (1) fukusima (1) gazdasági (3) gazdaságpolitika (19) gordon (1) görögország (5) görög válság (1) görög válságkezelés (1) grexit (1) használatarányos útdíj (1) határon túli magyarok (3) határon túli magyar közösségek (5) Haza és Haladás Alapítvány (1) Haza és Haladás Blog (1) hiány (1) hollande (1) hungarian (1) identitás (1) ideológiai (1) il (1) illeték (1) imf (2) IMF-hitel (1) ingatlanválság (1) integráció (2) interjú (1) intézkedések (1) intézménytelenítés (1) irán (1) iskolaátadás (1) iskolai szegregáció (1) Izrael (1) izrael (1) janukovics (1) járások (1) javaslat (1) jó kormányzás (1) K+F (1) kaczynski (1) kampányszabályozás (1) Karabah (1) katonai intervenció (1) keretszámok (1) kettős (1) kettős állampolgárság (1) kiemelt egyetemek (1) kifizetési stop (1) kilépés (1) kim (1) kína (1) Kína (1) kínai-magyar gazdasági kapcsolatok (1) kockázatelemzés (2) koháziós politika (1) kohéziós (1) kohéziós politika (1) költségtérítés (1) költségvetés (12) költségvetés. (1) költségvetési (1) költségvetés 2013 (1) konvergenciaprogram (3) kormány (2) kormányzás (1) kormányzat (1) kormányzati (1) korrupció (2) kötelezettségszegési (1) közbeszerzés (1) közbeszerzési (1) közel kelet (2) középosztály (1) középtávú gazdasági előrejelzés (1) Közgép (1) közigazgatási (1) közmédia (1) közmunka (2) közoktatás (6) közöskassza.hu (8) közpolitika (2) közvélemény kutatás (1) külföldi befektetés (1) külpolitika (8) lakásfenntartási (1) leaders (1) leminősítés (1) lengyelország (1) leszállítás (1) líbia (1) magyar (1) magyarország (7) Magyarország (4) magyar gazdaság (1) magyar gazdaságpolitika (1) magyar GDP (1) magyar labdarúgás (1) makrogazdaság egyensúlyhiány (1) mandiner (1) Mario Monti (1) Matolcsy (1) médiapolitika (1) megoldási (1) megszorítás (2) melegjogok (1) merkel (2) messziről (5) messzirőlnézve (17) Messziről nézve (1) messziről nézve (1) mezőgazdaság (3) migráció (1) mol (2) MOL (1) monarchia (1) munkába (1) munkahelyteremtés (3) munkanélküliség (3) MVM (1) mvm (2) nabucco (1) nagykoalíció (1) nagy britannia (1) nato (1) NEM (1) német (1) németország (1) nemzeti (1) nemzetpolitika (6) nézve (5) NFÜ (3) nők (1) non-profit közszolgáltatások (1) nonprofit közszolgáltatások (1) növekedés (1) nyilvánosság (1) nyugdíj (1) nyugdíjrendszer (2) obama (1) off shore (1) oktatás (1) oktatási (1) oktatáspolitika (7) olajembargó (1) olaszország (1) Olaszország (1) olimpia (1) önkormányzat (2) önkormányzatok (1) orbán (1) orbán viktor (1) örmény-azeri konfliktus (1) oroszország (2) Oroszország. (1) országgyűlési képviselő (1) országjelentés (1) összefoglaló (1) paks (1) Paksi Atomerőmű (1) palesztin-kérdés (1) palikot (1) pályázatok (1) parlament (2) parlamenti (1) pedagógusok (1) polgárháború (2) politika (1) politikai realizmus (1) portugália (1) privátsarok (18) privatsarok (2) putyin (1) recesszió (1) reform (13) rendszer. (1) rokkantnyugdíjas (1) roma (1) romaintegráció (1) Románia (1) romapolitika (1) Safarov-ügy (1) sarkozy (1) segély (1) segélyezés (1) segítés (1) selectorate elmélet (1) semjén zsolt (1) soros elnökség (2) spanyolország (1) sportfinanszírozás (1) sps (1) stadionprogram (1) stratégia (1) szabadságharc (1) szakképzés (2) széchenyi (1) szegénység (6) szegregáció (1) Széll Kálmán Terv 2.0 (1) szigorítás (1) szimbolikus (1) Szíria (2) szlovákia (1) szociális (1) szociális ellátórendszer (1) szociálpolitika (4) szolgáltatások (1) támogatás (1) támogatások (3) támogatáspolitika (1) tandíj (1) tankötelezettség (1) tavasz (1) technikai kivetítés (2) terv (1) tervezete (1) timosenko (1) törökország (1) törvény (2) transzfer (1) trianon (2) túlzott deficiteljárás (1) túlzott deficit eljárás (1) túlzott hiány eljárás (1) tusk (1) új (1) Új Btk. (1) ukrajna (1) ün (1) unió (2) uniós (3) uniós fejlesztések (1) uniós fejlesztések intézményrendszere (1) uniós források (4) uniós költségvetés (1) uniós költségvetés 2014-20 (2) uniós támogatások (3) USA (1) usa (3) USzt (1) válásgkezelés (1) választás (6) választási rendszer (11) választások (5) választójog (12) válság (16) válságadók (1) válságkezelés (17) vegyifegyverek (2) vezető (1) vidékfejlesztési stratégia (1) világháború (1) wen jibao (1) Címkefelhő

Impresszum

Felelős kiadó: Schmidt-Hegedüs Dóra kuratóriumi elnök
Felelős szerkesztő:Pikó András
Szerkeszti az alapítvány kuratóriuma

süti beállítások módosítása