Új uniós költségvetési időszak – euró-milliárdokat veszít Magyarország?

2012.02.24. | Simon László | 35 komment

 

A Magyarország számára elérhető kohéziós források 2013. évi kötelezettségvállalásainak 495 millió eurós felfüggesztésére tett javaslatot az Európai Bizottság. Az eset egyedinek és különlegesnek tűnik, azonban a következő években jó eséllyel egyre gyakrabban találkozunk majd más tagállamokkal szemben is hasonló intézkedésekkel. A mostani döntés jól jelzi, elfogyott a magyar kormánnyal szemben Európa türelme, de azt is előrevetíti, hogy a részben már elfogadott, részben még tervezőasztalon lévő új kohéziós szabályozásokkal egy új európai időszámítás is kezdődik. 

 

A 2014 és 2020 közötti uniós költségvetési időszak közösségi fejlesztési programjaira vonatkozó európai bizottsági tervek olyan szigorításokat tartalmaznak, amelyek jelentős mértékben alakítják át a Magyarország számára rendelkezésre álló uniós támogatások felhasználásának módját, lehetőségeit. A sokszor hasznos, de több ponton kockázatos javaslatokat is tartalmazó programcsomag elfogadása során hazánknak erős nemzeti érdekvédelemre, felelős költségvetési politikára és felkészült uniós fejlesztési tervezésre lesz szüksége.

 

Az Európai Bizottság tavaly nyáron mutatta be a 2014-2020 időszakra vonatkozó költségvetési javaslatát. Bár az Európai Tanács hónapokkal korábban az EU2020 Stratégiában rendkívül ambiciózus célokat tűzött maga elé, az optimizmus nem tükröződik a költségvetési számokban. A Bizottság a tagállamoktól bruttó nemzeti jövedelmük (GNI) 1,05 százalékának befizetését kérte a közös célok támogatására. Ez nagyon realista elképzelés, hiszen összehasonlításképp 2004-ben Barroso a GNI 1,21 százalékát terjesztette elő javaslatként, míg végül akkor, hosszúra nyúló költségvetési alkuban a tagállamok 1,045%-ban állapodtak meg. Valószínű, hogy a jelenlegi visszafogott pénzügyi tervezés során már az európai adósságválság költségeit is bekalkulálták és immár nem lehet több pénzt kifacsarni a nettó befizető tagországokból a közösségi költségvetés számára.
 
Mindez Magyarország uniós támogatásokból való részesedésére nézve annyit jelent, hogy a most kezdődő hosszú és nehéz alkufolyamatban nem a korábban elért támogatási szint javítása, hanem annak megtartása jelenti a reálisan kitűzhető célt.
 
Milliárdos forrásvesztés díszcsomagolásban
 
A Kohéziós Politika célja az Unió eltérő fejlettségű régiói közötti különbségek közép- és hosszútávú csökkentése. A források közösségi szinten létrehozott szabályrendszere határozza meg, hogy Magyarország mennyi uniós fejlesztési forrással rendelkezhet, azt mire és milyen feltételekkel használhatja fel.
 
Brüsszel a 2007-2013-as időszakban összesen megközelítőleg 348 milliárd eurót költ a Kohéziós Politikára, amelyből Magyarországra hozzávetőlegesen 25,3 milliárd euró jut. A most előterjesztett javaslat 2014 és 2020 között összesen 376 milliárd eurót szán ugyanezen célokra, így elvileg nem volna lehetetlen a jelenlegi uniós költségvetési időszakban a hazánknak juttatott fejlesztési források mértékének megőrzése.
 
Ugyanakkor a részesedésünk mértékét és a felhasználás módját nagymértékben meghatározzák az elosztási szabályok, amelyek a bizottsági tervek szerint számos ponton nemzeti érdekeinkkel ellentétesen változnak. Hiszen több, szakmailag előremutató változás ellenére Magyarország akár 5-6 milliárd eurót is veszíthet jelenlegi forrásaihoz képest, emellett egyes szakterületeken -például a felsőoktatás támogatásában- előre borítékolható a további forrásvesztés. 
 
Átmeneti régiók – a szegényebbek kárára
 
Az egyik legfontosabb változás, hogy átalakítani javasolják az egyes régiók besorolását. Az eddigi alapvetően kétosztatú (átmeneti szabályokat nem vizsgálva, leegyszerűsítve: fejlett–fejletlen) rendszert háromosztatú (fejlett–közepesen fejlett–fejletlen) váltja fel. Az úgynevezett átmeneti (közepesen fejlett) kategória támogatására a Bizottság 38,9 milliárd eurót különítene el, mely összeget elsősorban a fejletlen régiók számára juttatandó forrásokból vonják el.
 
Mivel a Budapest és Pest megye által alkotott, fejlett régiónk kivételével hazánk egészének területe fejletlennek számít, Magyarországon nem lesz közepesen fejlett régió és így a nemzeti szinten elérhető forrás az átrendezés okán csökken. A Bizottság elképzelése szerint a régiók beosztása az alábbi ábrán látható. Egyértelmű, hogy az új régiós kategória bevezetésével leginkább Németország, Belgium, Franciaország, az Egyesült Királyság, Spanyolország és Görögország profitál majd.
 

 

Pirossal jelzettek: Fejletlen régiók, melyek GDP-je az EU átlag 75%-át nem éri el.
Naranccsal jelzettek: Átmeneti régiók, melyek GDP-je az EU átlag 75-90% között van.
Halvány sárgával jelzettek: Fejlett régiók, melyek GDP-je az EU átlag 90% fölött van.

 

A sikertelen gazdaságpolitika duplán visszaüt

Második és egyben igazán drasztikus érvágásként a Magyarország számára elérhető fejlesztési források jelentős mértékű csökkenését okozza a javasolt új támogatásplafon. A jövőben egységesen egy tagállam GDP-jének 2,5 százaléka lenne a maximálisan elérhető uniós támogatás határa. Jelenleg a limit országonként változó, mivel Magyarország számára -  Gyurcsány Ferenc kormányfő Tony Blairrel folytatott sikeres tárgyalásainak eredményeképp - egy jóval magasabb plafon, a GDP 3,524 százaléka lett a 2005 decemberi Európai Tanács ülésén meghatározva.
 
Tekintettel arra, hogy Magyarország az elmúlt években többször gazdasági visszaesést produkált, továbbá a 2009-2011-es időszak rövid és gyenge növekedése után ismét a recesszió veszélye fenyeget, így a fix, 2,5 százalékos plafon is alacsonyabb maximális támogatást jelent. Pontos számok meghatározása egyelőre nehéz, de előzetes szakmai becslés alapján kisebb részben a régiós átrendezés és nagyobb részben az alacsonyabb támogatásplafon bevezetése a Magyarország számára elérhető uniós fejlesztési források összegét 5-6 milliárd euróval csökkenti. Ennek fényében pedig igen sovány vigasznak tűnik a Bizottság azon érvelése, miszerint a 2014-2020 időszak közepén a támogatás összegét a magyar GDP esetlegesen magas növekedése szerint korrigálják.
 
Egységes nemzeti szintű tervezés
 
A korábbi pénzügyi időszakokhoz képest sok szempontból újítónak tekinthető a Bizottság javaslata, ezek egyike a stratégiai tervezés módja. Egyrészt változna a Bizottság és a tagállamok között lévő viszonyrendszer, másrészt jelentősen csökkenne a tagállamok tervezési szabadsága. Ez utóbbi során a források felhasználási területeit már előre, uniós szinten meghatározzák a korábban elfogadott EU2020 Stratégia alapján.
 
Brüsszel a tagállamokkal Partnerségi Szerződést kötne, amelyben azon túl, hogy a források felhasználási szabályait, a feladatokra és felelősségre vonatkozó részleteket rögzítenék, nemzeti szinten egységesen szabályoznák az adott ország rendelkezésére álló valamennyi pénzügyi alap felhasználásának módját. Vagyis nemzeti szinten egységes keretmegállapodás készülne a Kohéziós Alapra, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra, ami mindenképpen segítheti az egyes programok későbbi végrehajtását.
 
Eredmény nélkül pénz sincs
 
2014 után jelentősen megerősíti a Bizottság az eredményfókuszú végrehajtás alapelvét. Azaz a jogszabálytervezet szerint egy tagállamnak a korábbinál jóval nagyobb felelősséggel kell majd vállalnia, hogy pontosan milyen kimutatható eredményeket ér el a források felhasználásával. A Bizottság a támogatások kifizetését egyszerűen az eredmények eléréséhez kötné, és fenntartaná a jogot arra, hogy forrásokat vonjon meg eredménytelen teljesítés esetén.
 
A Bizottság elvárja majd, hogy a források felhasználásának sikerét ne veszélyeztessék és nehezítsék a tagállamok nemzeti szintű szakpolitikai döntései. Vagyis Brüsszel elvárja, hogy például a munkahelyteremtésre szánt uniós források felhasználásával párhuzamosan egy kormány valóban kiszámítható, vállalkozásbarát és munkahelyteremtő gazdaságpolitikát folytasson. Vagy például, hogy a megújuló energiatermelést finanszírozó uniós pályázatok mellé egy kormányzat a megújuló energia-termelésnek és -fogyasztásnak valóban kedvező jogszabályi és pénzügyi környezetet hozzon létre.
 
Amennyiben a források felhasználásának megcélzott eredményessége nemzeti szintű szakpolitikai döntésekre visszavezethetően nem megfelelő, vagy az eredmény érdekében a tagállam egyszerűen nem teszi meg a szükséges gazdaságpolitikai intézkedéseket saját hatáskörében, akkor a Bizottság a támogatások kifizetésének részleges vagy teljes felfüggesztésére lesz jogosult.
 
Mindez rendkívül kockázatos lehet. Ha például ez a szabály már ma érvényben volna, a jelenlegi magyar gazdaságpolitika nemzeti szintű döntésekből (is) fakadó rossz eredményei miatt akár már most felfüggeszthető lenne az uniós gazdaságfejlesztési források kifizetése. Rendkívüli jelentőségű továbbá, hogy a túlzott költségvetési hiány is a források kifizetésének felfüggesztésével járhat.
 
Még aggasztóbb példaként megemlíthető a felsőoktatás infrastrukturális és humán fejlesztésének kérdése. A magyar kormány 2010-ben az EU2020 Stratégiában vállalta, hogy a felsőfokú végzettséggel rendelkező 30-34 évesek arányát a 2009-es 23,9 százalékról 2020-ra 30,3 százalékra emeli. Ez a célérték – nyilván vitán felüli – indikátorként jelenik majd meg az Európai Bizottsággal megkötendő, a kohéziós források felhasználását szabályozó 2014-2020-as Partnerségi Szerződésben is. A 2020-ban 30 évesek ma 21-22 évesen már éppen a felsőoktatásban való részvételi, illetve bennmaradási szándékukon gondolkoznak. Mivel a 2009-es arány jelentős növelése és a vállalt célok elérése nem lehetséges a kormány jelenlegi felsőoktatási tervei (a felsőoktatásban államilag támogatott férőhelyek csökkentése, a felsőoktatási intézmények támogatásának megvonása és a diákok esetleges röghöz kötése) révén, így egy ma elhibázott magyar felsőoktatási reform az évtized végén a 2014 és 2020 közötti teljes uniós felsőoktatási támogatás megvonását eredményezheti.
 
Szintén kérdéses, hogy hogyan teljesítjük majd a foglalkoztatási ráta 2020-ig 75 százalékra történő emelését (a 2010-es 62,9 százalékról), amit már szintén a jelenlegi kormány vállalt, és e cél elérésére is biztosan eurómilliárdos nagyságrendben tervezünk majd forrásokat lehívni.
 
Pénzjutalom és kiszámíthatatlanság
 
Az új szabályok szerint a határokon átnyúló kezdeményezések kivételével a Bizottság a tagállamokban pénzügyi alaponként olyan 5 százalékos fejlesztési tartalékot képeztetne, amelyet csak azon fejlesztési célokra lehetne felhasználni, amelyek időarányos eredményességi mutatói megfelelőek. Amennyiben ilyen nincs, akkor a tartalékot elvonják. A felhasználás kiszámíthatóságát és a végrehajtási feladatok sikeres megvalósítását tovább nehezíti, hogy a Bizottság a tartalékok felhasználásának engedélyéről csak 2019-ben döntene, az így keletkező pénzügyi keretet pedig 2020 végéig le kellene kötni és 2022 végéig felhasználni.
 
Tehát a következő uniós költségvetési időszak végén „pénzjutalmat” nyerhetnének az addig sikeres (illetve az eredményeket relatíve gyorsan felmutatni tudó) fejlesztési konstrukciók. De sajnos azt is látni kell, hogy Magyarország viszonylatában a kérdéses 5% igen jelentős forrás, melyet rövid idő alatt jó pályázati konstrukciók mellett is nehéz hatékonyan felhasználni. Nyilván egy mindössze 1-2 milliárd euró fejlesztési kerettel gazdálkodó Ausztriának, Belgiumnak, vagy Hollandiának az 5% nem okoz majd gondot.
 
Előremutató kezdeményezések – tovább erősödő LEADER Program
 
A jogszabálytervezet a kifogásolandó részek mellett több szakmailag előremutató, kedvező és egyszerűsítő elemet is tartalmaz. Az összehangolt programozás mellett megjelennek olyan komplex, különböző forrásokat átfogó és egységesítő irányelvek amelyek érdemben segíthetik a fejlesztési programok összehangolását és egységes megvalósítását.
 
Lehetővé válik több pénzügyi alap több operatív programjának több prioritását átfogó komplex, célzott fejlesztési csomagok létrehozása. Ez különösen a leghátrányosabb helyzetű térségek, vagy a roma lakosság integrációját segítő programok esetén lesz hasznos, de bármilyen kiemelt kormányzati célkitűzést érdemben segíthet. Emellett a Bizottság egyértelműen elkötelezi magát a LEADER elvek mellett és a tagállamok számára lehetővé teszi, hogy a vidékfejlesztési forrásokon túl más pénzügyi alapok forrásait is a LEADER-program keretében, helyi LEADER akciócsoportok tervezésének és végrehajtásának segítségével használják fel.
 
 
A jövőben várható lépések
 
Az Európai Bizottság javaslata már a Tanács és a Parlament elé került, és párhuzamosan zajlanak a teljes EU-költségvetésre vonatkozó hétéves pénzügyi kerettel kapcsolatos tárgyalások is. Mindeközben több kapcsolódó közmeghallgatásra és bizottsági egyeztetésre is sor kerül. Az Európai Bizottság talán túlzottan optimista reményei szerint 2012-ben le lehet zárni és el lehet fogadni mind a költségvetést, mind a Kohéziós Politikát szabályozó jogszabálycsomagot.
 
Sajnos a viták érdemi része mind a magyar, mind a lengyel uniós elnökség időszakából kicsúszott. A dán és ciprusi elnökség mellett nehezebb lesz érdekeinket képviselni, különösen, hogy a visegrádi országok is jó eséllyel megosztottak lesznek több kiemelten fontos szakmai és pénzügyi kérdésben. Szintén nem könnyíti Magyarország helyzetét, hogy az Európai Parlamentben kijelölt főbb jelentéstevő képviselők (német, holland) várhatóan több szakmai pontnál hazánk érdekeivel ellentétes álláspontokért lobbiznak majd.
 
Magyarországnak nagyon kemény és hosszú vitákra kell számítania, amelyekben uniós szövetségesek és más tagállamok támogatása nélkül könnyen alulmaradhat. Uniós szövetségesek terén pedig manapság sajnos sem az uniós intézményekben, sem az egyes tagállamokban nem állunk túl jól.

· 5 trackback

Címkék: magyarország támogatások uniós költségvetés.

A bejegyzés trackback címe:

https://hazaeshaladas.blog.hu/api/trackback/id/tr934191526

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Új uniós költségvetési időszak – euró-milliárdokat veszít Magyarország? 2012.02.25. 20:01:53

A Magyarország számára elérhető kohéziós források 2013. évi kötelezettségvállalásainak 495 millió eurós felfüggesztésére tett javaslatot az Európai Bizottság. Az eset egyedinek és különlegesnek tűnik, azonban a következő években jó eséllyel egyre gyakrabb

Trackback: KacsaLeaks: MÁV TO THE FUTURE. 2012.02.24. 15:31:24

A legújabb kiszivárogtatás szerint a MÁV félve, hogy gyorsan a BKV-hoz hasonló helyzetbe kerülhet, új koncepciót dolgozott ki a fennmaradásához.A legújabb retro őrületet meglovagolva, pénzt nem sajnálva belevágott a Vissza a jövőbe projektjébe. A közel...

Trackback: Jenő, Keszi, Kúrtgyarmat 2012.02.24. 13:35:21

Európa 2012. február 22-én megint (ti. Trianon után megint) alaposan meggyalázta a magyarok nemzeti öntudatát. Történt ugyanis, hogy Bizottsága révén közölte: erre a szarra lehet, hogy jövőre már nem ad pénzt. Illetve nem annyit....

Trackback: Az a piti 142 milliárd 2012.02.24. 13:25:41

142 milliárd forint, vagyis 495 millió euró elvonása miatt szűköl a magyar politikai elit. A szólamok szerint kivételeznek velünk, példát statuálnak velünk, kétszeres mércét alkalmaznak velünk szemben, és a többi, és a többi. Arról most ne beszéljünk, ...

Trackback: Amikor a 144 milliárd miatt csörög a piros telefon 2012.02.24. 13:12:13

A hírek szerint 144 milliárd talán elúszik, de Mutyiföldén vajon mik lehettek az első mondatok, amiket meghallhattak a nemes urak miután eljutott hozzájuk a hír, azaz - a szabályzatnak megfelelően - harmadik csörgés után felvették a piros telefont. Csö...

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Erre is csak a legnagyobbak képesek: csinált magának ellenzéket. Tarkóján fogja érezni Brüsszel „hideg leheletét” a ciklus végéig. Ha már itthon elszívta a levegőt a többiektől.

www.vagy.hu/tartalom/cikk/1653_orban_viktor_oriasi_ongolja_a_balfelsobe
hat akkor ezek utan felmerul a kerdes.Erdemes e tagoknak lennunk?
azert azzal a kijelentessel,miszerint nincs szovetsegesunk,azert ovatosan bannek..
Ha ez most megtörténik, akkor szinte biztosra veszem, hogy Simornak lenyomnak egy kokit aztán kisallerezik a MNB-ből és elégetik az ottani valuta tartalékokat.
A cikkben is említett többéves pénzügyi keretről szól tárgyalások valóban kulcsfontosságúak Magyarország számára.

Hogy milyenek is lehetnek ezek a tárgyalások? Száz magyar egyetemista/főiskolás kipróbálhatja magát, hogyan döntene Barroso, Orbán, Merkel, Cameron és a többiek helyében: www.rajtadmulik.eu
Valószínűsítem a további EU ellenes retorika erősödését, ebben a kérdéskörben is.
Hiszen a lakosság jelentős része már most is azt gondolja, hogy nettó befizető pozícióban vagyunk.
Még akkor is, ha a 2007-13-as időszakban kábé 4x-es szorzó volt ellenkező irányba. Mi lesz, ha ez az arány semmirevaló 3x-osra süllyed, már nem is kell! :)

A felsőoktatásba pedig nem is szabad pénzt tenni, látjuk milyen "elitet" termel ki :S.
Kiszámíthatóság, átláthatóság, tervezhetőség mind csak üres jelszavak a mai EU-ban. Hogy mi a valódi értékük, azt jól mutatja Görögország és Magyarország példája. Látszik a térképen, hogy a görög GDP majdnem ugyanannyi mint az európai átlag (legalábbis papíron), mégis oda zúdíanak 130 milliárdot, miközben tőlünk más címen elvonnak közel fél milliárdot. Nagyon optimista aki 2020-ra tervez az unión belül, ez a katyvasz nem fog sokáig együtt maradni.
Tisztelt Bajnai Úr!

Amikor az MSZP-vel tetszett közösködni akkor hova tűntek az uniós támogatások? Fatuskókra meg 10cm-s kilátóra költöttünk milliókat, szinte egytől egyig minden uniós forráspályázat mögött csúszópénzek mozogtak. Igazán az lett volna a feladata, hogy ezen változtasson és elzárja az ezer helyről csöpögő pénzcsapot. Nem tette meg, és kormányzása idején is sem, így hiteltelen minden ami ebből a tollból fakad.

Mióta beléptünk az EU-ba semmi mást nem csinálunk, csak pumpoljuk őket, lehúzzuk róluk a pénzt amit ők fejlődésünkre szántak aztán megy a pajtiknak meg a pártkasszába. Ez párttól független, mindenki ezt csinálja, úgyhogy ne csodálkozzunk hogy rálép a lábunkra az EU. Természetesen ennek sem lesz politikai felelőse, hanem megint a becsületes adófizetők szívnak.

Amíg kedves politikusaink nincsenek eltiltva a befizetett adóforintoktól addig nincs fejlődés, csak hazugság és lopás.

Kedves Bajnai Úr! Adja vissza az államtól ellopott pénzt, ossza szét vagyonát, majd kérem menjen ki külföldre boldogulni, ahelyett, hogy hamis szavakkal veri át az ország népét.

Tisztesség, erkölcs, becsület, felelősség. Amíg ezeket a szavakat nem lehet a neve mellé párosítani addig vissza se jöjjön!
Tisztelt Simor Úr!

Amikor az MSZP-vel tetszett közösködni akkor hova tűntek az uniós támogatások? Fatuskókra meg 10cm-s kilátóra költöttünk milliókat, szinte egytől egyig minden uniós forráspályázat mögött csúszópénzek mozogtak. Igazán az lett volna a feladata, hogy ezen változtasson és elzárja az ezer helyről csöpögő pénzcsapot. Nem tette meg, és kormányzása idején is sem, így hiteltelen minden ami ebből a tollból fakad.

Mióta beléptünk az EU-ba semmi mást nem csinálunk, csak pumpoljuk őket, lehúzzuk róluk a pénzt amit ők fejlődésünkre szántak aztán megy a pajtiknak meg a pártkasszába. Ez párttól független, mindenki ezt csinálja.

Amíg kedves politikusaink nincsenek eltiltva a befizetett adóforintoktól addig nincs fejlődés, csak hazugság és lopás.

Kedves Simor Úr! Adja vissza az államtól ellopott pénzt, ossza szét vagyonát, majd kérem menjen ki külföldre boldogulni, ahelyett, hogy hamis szavakkal veri át az ország népét.

Tisztesség, erkölcs, becsület, felelősség. Amíg ezeket a szavakat nem lehet a neve mellé párosítani addig vissza se jöjjön!
Tisztelt Gyurcsány Úr!

Amikor az MSZP-vel tetszett közösködni akkor hova tűntek az uniós támogatások? Fatuskókra meg 10cm-s kilátóra költöttünk milliókat, szinte egytől egyig minden uniós forráspályázat mögött csúszópénzek mozogtak. Igazán az lett volna a feladata, hogy ezen változtasson és elzárja az ezer helyről csöpögő pénzcsapot. Nem tette meg, és kormányzása idején is sem, így hiteltelen minden ami ebből a tollból fakad.

Mióta beléptünk az EU-ba semmi mást nem csinálunk, csak pumpoljuk őket, lehúzzuk róluk a pénzt amit ők fejlődésünkre szántak aztán megy a pajtiknak meg a pártkasszába. Ez párttól független, mindenki ezt csinálja.

Amíg kedves politikusaink nincsenek eltiltva a befizetett adóforintoktól addig nincs fejlődés, csak hazugság és lopás.

Kedves Gyurcsány Úr! Adja vissza az államtól ellopott pénzt, ossza szét vagyonát, majd kérem menjen ki külföldre boldogulni, ahelyett, hogy hamis szavakkal veri át az ország népét.

Tisztesség, erkölcs, becsület, felelősség. Amíg ezeket a szavakat nem lehet a neve mellé párosítani addig vissza se jöjjön!
Tisztelt Orbán Úr!

Amikor 2/3-al tetszik irányítan, akkor hova tűntek az uniós támogatások? Fatuskókra meg 10cm-s kilátóra költöttünk milliókat, szinte egytől egyig minden uniós forráspályázat mögött csúszópénzek mozogtak. Igazán az lett volna a feladata, hogy ezen változtasson és elzárja az ezer helyről csöpögő pénzcsapot. Nem tette meg, és kormányzása idején is sem, így hiteltelen minden ami ebből a tollból fakad.

Mióta beléptünk az EU-ba semmi mást nem csinálunk, csak pumpoljuk őket, lehúzzuk róluk a pénzt amit ők fejlődésünkre szántak aztán megy a pajtiknak meg a pártkasszába. Ez párttól független, mindenki ezt csinálja.

Amíg kedves politikusaink nincsenek eltiltva a befizetett adóforintoktól addig nincs fejlődés, csak hazugság és lopás.

Kedves Orbán Úr! Adja vissza az államtól ellopott pénzt, ossza szét vagyonát, majd kérem menjen ki külföldre boldogulni, ahelyett, hogy hamis szavakkal veri át az ország népét.

Tisztesség, erkölcs, becsület, felelősség. Amíg ezeket a szavakat nem lehet a neve mellé párosítani addig vissza se jöjjön!
"...felelős költségvetési politikára és felkészült uniós fejlesztési tervezésre lesz szüksége." - hála Istennek, minthogy ez az eddigi ÖSSZES magyar kormányból hiányzott!
"...egy tagállamnak a korábbinál jóval nagyobb felelősséggel kell majd vállalnia, hogy pontosan milyen kimutatható eredményeket ér el a források felhasználásával. A Bizottság a támogatások kifizetését egyszerűen az eredmények eléréséhez kötné... és forrásokat vonjon meg eredménytelen teljesítés esetén." - teljesen jogos. Ha a gyerekem négyesek-ötösök helyett folyamatosan egy rakás egyest meg kettest hoz haza, ne követelőzzön zsebpénzért, illetve ha a meglévő pénzét értelmes dolgok helyett helyett rágóra, kólára, meg chipsre szórja el, hát "így járt", erre nem adok neki többé pénzt!
"Uniós szövetségesek terén pedig manapság sajnos sem az uniós intézményekben, sem az egyes tagállamokban nem állunk túl jól." - hála ONT (Orbán Nemzetvezető Testvér) és sleppje kitartó, szívós munkájának.
Tisztelt Moderátor Úr!

Milyen érzés ilyen erkölcs és tisztességmentes társasággal együtt dolgozni?

Kérem menjen ki külföldre és ne rabolja tovább az adófizető állampolgárok pénzét, mert nem azért dolgozunk, hogy az adóforintjaink ilyen hasztalan, rosszcélú dolgokra guruljanak el. Önös érdekei helyett gondoljon arra, hogy mennyi hasznosabb helyre mehetne az a pénz. Ha nem képes tisztességes és hasznos munkát végezni, akkor ne élősködjön rajtunk!
Mondhatjuk, csehül áll a szénánk! A "számháború" beindult! Még mindig nem elég figyelmeztető jel, hogy az ígéret kevés, következetes, tényleges tettek az, amit a magyar kormánytól elvárnak.

"Brüsszel elvárja, hogy például a munkahelyteremtésre szánt uniós források felhasználásával párhuzamosan egy kormány valóban kiszámítható, vállalkozásbarát és munkahelyteremtő gazdaságpolitikát folytasson."

Nem is értem, hogy mernek őfelsége kormányától ilyet kérni? Munka? Munkahely? Munkahelyteremtés? A sok tévelygés mellett az EU elvárása háttérbe szorult. Most pedig csodálkozunk, hogy megvonással "fenyegetnek".
Az EU Bizottság 2012. évi a gazdaság- és költségvetés-politikai prioritások közül az alábbit is megfogalmazza: (23/11/2011)
"a munkanélküliség csökkentése és a válság okozta társadalmi problémák enyhítése – a vállalkozásindítás és az önfoglalkoztatás ösztönzése, továbbá a legkiszolgáltatottabb társadalmi csoportok védelme a jóléti rendszerek javítása révén;"
Van,lenne ezen a területen mit tennünk, mondjuk sértődés és méltatlankodás helyett. Túl nagy árat fizetünk a rágalom-politikáért! Ne! Ne értelmezzük félre! A regnáló kormányzásról van szó!....no és a beígért egy millió munkahelyről!
Szivesen latnek egy kimutatast arrol, hogy mennyi a netto befizetes, ill. mennyi jovedelemrol (vam, stb.) mondtunk le evente az EU javara es ebbol mennyit latunk viszont tamogatas cimen...
Bar lehet, hogy jobb nem tudni, hogy esetleg megint palira vettek az orszagot? :(
Ez a potom 147 milliárd, aprópénz. Mi lesz a 15-20 milliárd ájemef pénzzel? Pedig Fellegi úgy, de úgy készül!
A HH nagyban hozzájárulhatna a magyarok Európa iránti elkötelezettségének fokozához, ha készítene egy évekre lebontott tételes kimutatást az EU és Mo közötti pénzmozgásokról.

Ilyen kimutatást hiteles forrásból jelenleg nagyon nehéz találni a neten.

Ennek hiányában a szélsőjobb bátran hangoztatja, hogy nettó befizetők vagyunk, tehát a kilépéssel csak nyerhetünk.
Az EU figyelmeztetése, a 146 milliárd Ft. bakfity az IMF 15-20 milliárd €-os
reményekhez képest. Az EU figyelmeztetése jelzés lehet, hogy az IMF-től sem kapunk pénzt. Azt nem tudjuk, hogy sub rosa kinek és mit súghattak, hogy Orbánnak nincs pénz, ha új miniszterelnök lesz,….
Az IMF nélkül az államcsőd csak egy rövid idő kérdése. Ez bizonyára belső zavargásokkal fog járni.
Kell ez Európának? Ha az EU vagy a NATO nem ad fegyvereket, akkor csak orosz fegyverek beszerzése jöhet szóba.
Ez nem sértené az EU érdekeit?
Ha az oroszok adnak fegyvert, baráti segítséget, annak is ára lesz. A kérdés csak az, hogy mely érdekek erősebbek. Bízom abban, hogy ezeket a meggondolásokat már átgondolták.
Azt hiszem, Orbánnak mindenképpen mennie kell. Már nem úszhatja meg Matolcsy leváltásával. Ki jöhet utána? Na tippeljetek!
Navracsics kilőtte magát. Varga? Kósa? Én hátrább keresgélnék. Még talán nem is hallott név. :))
Az bizonyos, hogy változás közeledik.
A BKV, az Éhségmenet, a felsőoktatási törvény, és és és.
Az igaz, hogy az ellenzék olyan béna, hogy semmilyen módon nem képes vezetni, de zavargások esetén egyik pillanatról a másikra megjelenhet bárki!
Olvassátok el, Orbán szerint törvénytelen a kohéziós pénzek zárolása. ORBÁN SZERINT ! Ez jó.
Csattog a csőd az ajtó előtt. Nincs miből lopni, ha elveszik a kohéziós pénzt!
Na, én csak gondolkodom. Ha valaki esetleg velem tart,... :)))
Orbán a FAZ-nak: jogellenes a kohéziós támogatások befagyasztása"

Orbán hangsúlyozta: a tagországi államháztartás feletti bizottsági ellenőrzés szigorítása "lényegében a mi kezdeményezésünkre" történt. "Nem értem, hogy (a bizottság) elsőként miért éppen egy olyan országgal szemben" gyakorolja kiterjesztett jogait, amely nem tartozik az euróövezethez, és mégis "mindent megtesz az államháztartási konszolidációért" - fűzte hozzá a kormányfő a szerkesztőségi beszélgetésen. Orbán Viktor nem kívánt találgatásokba bocsátkozni az EB esetleges politikai motivációit illetően, ugyanakkor közölte: síkraszáll azért, hogy az uniós pénzügyminiszterek március közepén soron következő tanácsülésén a testület ne kövesse az EB ajánlását - áll a FAZ beszámolójában."

www.168ora.hu/itthon/orban-verbalis-cirogatassal-probalkozik-91732.html

"mi kezdeményezésünkre") Pontosan azért kellene tudni, legalább, egy picikét milyen szabályokat, kellene- illene betartani. Hogy ne legyen a kormány tevékenysége kifogásolható, szankcionálható. gondolom.
Továbbá gondolom, hogy a magyar kormányfő totális támadást vél, a "támogatások" megvonása , visszatartása mögött.
Szerintem.
:)))
Milyen "Európa türelme"? Amelyik megcsinálta Trianont? Amelyik cserbenhagyott 56-ban? Amelyik kiegyezett a fejünk fölött 45-ben? Én ehhez az Európához nem akarok tartozni!
@ponzi.hu: az atlathatosag a demokracia nelkulozhetetlen eleme. A netto penzmozgas kimutatasa az EU es Magyarorszag kozott atlathatova tenne a dolgot, tehat demokratikus lenne es a bizalmat epitene... ennek mi koze barmilyen politikai kozeghez?
Mellesleg mi ertelme is az ilyen kategoriaknak, szelsojobb, szelsobal es a kozottuk levo ter? Kulonosebben lenyegtelen, hogy a mussolini/hitler fele nemzetiszocializmust (allamkapitalizmus) vagy a marx/lenin fele szocializmust (kommunizmust) akarja megteremteni az adott politikai ero, mindketto diktatura. Miert is csak ez van az etlapon? A magyarok talan nem kivannanak vegre szabadon elni?
@Mystes:
Jó, ezt lehet kiabálni, miért ne? Megsúghatnád, hogy hova akarsz
tartozni. Szóval ezt kell eldönteni. Mert nagyon hülyén néznél ki a Sztálinszobor helyén ugrándozva, ahogy üvöltözől, hogy
" ruszkik haza! IMF haza!" csak a gatyádból kilóg a segged és a
gyomrod is korog. Az ablakopkból meg röhögnek rajtad. :))
"Uniós szövetségesek terén pedig manapság sajnos sem az uniós intézményekben, sem az egyes tagállamokban nem állunk túl jól."

pont ez a lényeg, ahogy a szerző fogalmaz. Akármilyen nehéz is lenne a elyzetünk, most annál sokkal szarabb minden. Olyan vagyunk, mint az osztály legbalhésabb gyereke, akit a tanárnéni már kiültetett az első padba, és hiába igyekzne már szerencsétlen (már ha egyáltalán iygekezne) a legkisebb balhénál is mindig őt veszik elő, még ha ártatlan is az adott ügyben. nos ezt sikerült elérni, hogy bűntiben vagyunk és minden irányból reflektorokat irányítottak ránk. ebből a nézőpontból pedig egy ferde pillantás is támadásra adhat okot...
@mesélek: Pontosan úgy van, ahogy mondod! Sem a "ruszkik", sem az IMF, sem más nem érdekelt a magyar érdekben, csak és kizárólag mi. Mindegyiknek az volt és lesz a célja, hogy hülyeszobrokat építsen nálunk, illetve ahogy mondod, "legatyásítson". Nem üdvhadsereg egyik sem. Amelyiknek hiszel, annak a szolgája leszel...
@mesélek: Tudod, amikor a magyarok a Sztálinszobor helyén ugrándozva üvöltöztek, ahogy voltál szíves szépen megnevezni, akkor nagyon is bexart egész "Európa". A ruszkik gyorsan haza is mentek...

De aztán a nagyondemokjatikus usa meg a szovjet megállapodott, hogy ezt nem szabad hagyni, mert akkor felbomlik az a hazugságkötelék, amit még 45-ben kötöttek. Aztán persze 89 ben ugyanők, feloldották. De akkor miről is beszélünk? Pontosabban beszélsz?
Az eset egyedinek és különlegesnek tűnik, azonban a következő években jó eséllyel egyre gyakrabban találkozunk majd más tagállamokkal szemben is hasonló intézkedésekkel."

Na.Igen. Pedig nincs ebben semmi különös, mármint, hogy az EB javaslatot tett a kohéziós források (részbeni) felfüggesztésére.
Tudomásul kell venni, hogy a szabályok" minden eu tagországra egyformán vonatkoznak. Nem a magyarok elleni nemzetközi összehangolt támadásról kellene vizionálni, :) hanem alkalmazkodni... Annak "fényében" meg főleg, hogy igényt tart a magyar kormány az IMF hitelre.

"2004-2010 között Magyarország 5,8 milliárd eurót fizette be a közös kasszába, ugyanakkor 15,5 milliárd euró támogatás érkezett. A mérleg rendkívül pozitív, a 2011-es rekordévet is számolva 14 milliárd euró (több mint 4000 milliárd forint) többlet, a mai világgazdasági helyzetben pedig ez az egyik legfontosabb külső segítség a felemelkedésünkhöz"

gondola.hu/cikkek/79665-Rekord_mennyisegu_unios_tamogatas_Magyarorszagnak.html

Bezony) "felemelkedésünk," ?
Nagyon várja már a társadalom egy hatalmas csoportja, mely (most) lassan, de biztosan halad az elszegényedés felé.
Így van ez.
:)
"Magyarország érdekeit mindenekelőtt szem előtt tartó jegybankárként és állampolgárként a magam eszközeivel szeretném a kormányt támogatni a kialakult helyzet feloldásában" - írta Simor levelében. A jegybank elnöke hozzátette: "ahogy azt többször is kifejtettem, számomra a jegybanki döntéshozók fizetésének ügye soha nem a pénzről, hanem a jegybanki függetlenség megvédéséről, a jogszerűség maradéktalan betartásáról és helyreállításáról szólt."

Simor András annak érdekében, hogy hazánk mielőbb hozzáférhessen az ország biztonságát garantáló nemzetközi pénzügyi védőhálóhoz felajánlotta, hogy visszamenőleg 2010 szeptemberétől jegybankelnöki mandátuma lejártáig, azaz 2013. március 3-ig havi egyetlen forintért végzi munkáját. Ennek feltétele, hogy az Országgyűlés állítsa helyre a jegybanki döntéshozók fizetésére vonatkozó jogszerű állapotot."

www.napi.hu/magyar_gazdasag/simor_lemondana_fizeteserol.511721.html

hm. Egy akadály már elhárulni látszik.......
Két légy egy csapás ) a jegybank elnöke a teljes összeget, mármint, járandóságait , a hátrányos helyzetű, tehetséges közgazdászhallgatók tanulmányainak támogatására ajánlja fel.
Úgy gondolom, hogy ez a helyzet" (is) egyedülálló itt Európa közepén.
:)
@Mystes:
Kérsz egy darabka bronzot? Csak egy körömnyit. 56 augusztusában túráztunk Csehszlovákiában. Ha nem jön közbe 1956 októbere, akkor
58-ban túráztunk volna Ausztriában. Közbejött. 20 évvel később még 3 évenként kaptál nyugati útlevelet. Voltunk, akik ugattunk. Többek között a BM. útlevélosztályán. A lányom már 80-ban, 10 évesen kapott útlevelet, hogy egy évvel előbb disszidált apját meglátogathassa.
Tudsz valamit, hogy Csurka Pista a kistarcsai internálása után, hogyan lett hazánk babéros költője és hogyan kapta meg egy 56-os letartóztatott lakását, aki aztán nem tért haza a letartóztatásból? Csurka elvtárs a jó Testvér? Hm, Hm.
@mesélek: Te akkor 79-ben mentél át az osztrákokhoz, azok meg 1686-ban jöttek ide, és olyan jól érezték magukat, hogy 1867-ig ki se mentek, sőt igazán még az után sem. Gratulálok. Mindketten büszkék lehettek. Csak azt nem értem, hogy ha olyan jól érzed magad, akkor mit kínlódsz? Örülj neki. Tiéd a legf@szább élet. Még azt is tudod, hogy Csurka hova költözött be, pedig a kutya nem kérdezte tőled. Mit _nem_ tudsz?
@Mystes:
Milyen igazad van, mit is kínlódom.
Azért elképzelem, hogy milyen jól is tudnám magam
érezni, megfelelő feltételek mellett.
Például kérdéseket tehetnék fel hogy kedves ------- elvt,
honnan is van a kiskanala? Kedves ------ úr, honnan van a kiskése?
Kedves Hölgyeim, Uraim, hol van?
5 000 milliárdot egy hét alatt összedobnák. Milyen jól érezhetném
magam, a 0,5 %-ból! Nem a 20 %-ból, nem. :)))
Furcsa ok miatt, ez az 5 000 milliárd senkinek sem kell.
Te tudod, hogy miért?
Szia. Nem, nem tudom, hogy miért, és nem is érdekel.
Úgy mondanám, nem is érdekes. Csak eszembe jutott. :))
Ha jól értem a Népszabadsáég cikkét, akkor nemrégiben Romániának is zárolták valamelyik EU-s keretét a folyamatos mutyizások és korrupt költés miatt. Szóval, nem Magyarország a pálcásfiú, másoknak is akörmére vernek, ha okot ad rá. A szamarat ütik, mert nem ért a jó szóból...

Elmélázom: ennek a mutyizós, összefogásra képtelen országnak milyen jól jönne, ha elfoglalnának minket a svédek, és mondjuk 10 évig ők kormányoznának?! Megtanulnánk, hol lakik az Úristen.

Ami meg a felsőoktatást illeti: fogalmam sincs, miért nem vezetjük be a felsőfokú szakmunkásképzést, mondjuk, bachelor szintű diplomával? Ma is sok az olyan szakma, amit csak érettségi után lehet tanulni,pl. optikus. A mai fűtéstechnikák mellett már kevés a kazánfűtői szakmunkásvizsga - a bonyolultabb gázkészülékek, a napkollektorokhoz, a geotermikus energia eszközeinek szereléséhez már tényleg majdnem mérnöki tudás kell. Sok hasonló példát lehetne említeni. Ha így csinálnánk, meglenne a statisztika is, meg a szakképzettség is, és még örülnének is a fiatalok, hogy egyetemi diplomát kaptak. (Sok munkanálküli mérnök dolgozik háztartásigép-szerelőként...)

Rólunk

A Haza és Haladás Közpolitikai Alapítvány szakpolitikai publikáció, konferenciái mellett rendszeres blog-bejegyzésekkel is hozzá kíván járulni napjaink legfontosabb kérdéseinek higgadt, szakszerű és elmélyült megvitatásához.

Tovább

Legutóbbi bejegyzések

Támogasson minket

Legutóbbi kommentek

Címkék

2011 (3) 2012 (8) 2013-as költségvetés (2) 2014 (3) adó (3) adósság (1) adósságrendezés (1) adósságválság (2) afganisztán (1) agrárpolitika (1) akadályok (1) alap (1) alaptanterv (1) alaptörvény (1) alkotmány (9) állam (1) államadósság (6) államilag finanszírozott keretzámok (1) Állami Számvevőszék (1) államosítás (2) állampolgárság (2) antikorrupciós technikák (1) arab (3) ÁSZ-jelentés (1) átalakítás (3) átláthatóság (1) atomenergia (3) atomprogram (1) autonómia (1) autópályafejlesztés (1) bajnai (1) Bajnai Gordon (1) Bajnai Gordon. (1) balkán (1) balti út (1) belpolitika (1) Best of (1) beszéd (1) bevezetése (1) bíró andrás (1) birtokpolitika (1) biztonság (1) btk. (1) budapest (1) Budapest Pride (1) büntetés (1) büntethetőségi korhatár leszállítása (1) business (1) cenzúra (1) cigányok (1) Címkék (1) demokrácia (2) demokratizálódás (2) devizahitel (1) Diktátorok Kézikönyve (1) Drogjelentés 2012 (1) drogpolitika (1) drogstratégia (1) dzsong (1) e-útdíj (2) E.on (1) e.on (1) EB jelentés (1) egyházak (1) Egyiptom (1) egyiptom (1) együttélés (1) ekb (1) eljárás (1) elnökválasztás (3) előadás (1) energetikai privatizáció (1) energiapolitika (3) energiastratégia (1) esélyegyenlőség (1) észak korea (1) EU (3) eu (9) EU-csúcs (2) euro (1) euró (1) eurobarométer (1) euróbevezetés (1) európai (2) Európai Bizottság (2) európai bizottság (1) európai bizottság jelentése a magyar gazdaságról (1) Európai Unió (2) eurózóna (2) euró zóna (7) euro zóna válság (1) EU költségvetés (1) EU támogatások (1) évértékelő beszéd (1) Fehér könyv (1) fejlesztési támogatások (1) fejlesztéspolika (1) fejlesztéspolitika (6) Fejlesztéspolitika Kormánybizottság (1) felsőoktatás (11) feltételes (1) felvételi (1) fiatalkorúak büntető igazságszolgáltatása (1) fico (1) finanszírozás (1) foglalkoztatás (2) foglalkoztatáspolitika (4) földtörvény (1) forradalom (1) forum (1) franciaország (2) fukushima (1) fukusima (1) gazdasági (3) gazdaságpolitika (19) gordon (1) görögország (5) görög válság (1) görög válságkezelés (1) grexit (1) használatarányos útdíj (1) határon túli magyarok (3) határon túli magyar közösségek (5) Haza és Haladás Alapítvány (1) Haza és Haladás Blog (1) hiány (1) hollande (1) hungarian (1) identitás (1) ideológiai (1) il (1) illeték (1) imf (2) IMF-hitel (1) ingatlanválság (1) integráció (2) interjú (1) intézkedések (1) intézménytelenítés (1) irán (1) iskolaátadás (1) iskolai szegregáció (1) Izrael (1) izrael (1) janukovics (1) járások (1) javaslat (1) jó kormányzás (1) K+F (1) kaczynski (1) kampányszabályozás (1) Karabah (1) katonai intervenció (1) keretszámok (1) kettős (1) kettős állampolgárság (1) kiemelt egyetemek (1) kifizetési stop (1) kilépés (1) kim (1) kína (1) Kína (1) kínai-magyar gazdasági kapcsolatok (1) kockázatelemzés (2) koháziós politika (1) kohéziós (1) kohéziós politika (1) költségtérítés (1) költségvetés (12) költségvetés. (1) költségvetési (1) költségvetés 2013 (1) konvergenciaprogram (3) kormány (2) kormányzás (1) kormányzat (1) kormányzati (1) korrupció (2) kötelezettségszegési (1) közbeszerzés (1) közbeszerzési (1) közel kelet (2) középosztály (1) középtávú gazdasági előrejelzés (1) Közgép (1) közigazgatási (1) közmédia (1) közmunka (2) közoktatás (6) közöskassza.hu (8) közpolitika (2) közvélemény kutatás (1) külföldi befektetés (1) külpolitika (8) lakásfenntartási (1) leaders (1) leminősítés (1) lengyelország (1) leszállítás (1) líbia (1) magyar (1) Magyarország (4) magyarország (7) magyar gazdaság (1) magyar gazdaságpolitika (1) magyar GDP (1) magyar labdarúgás (1) makrogazdaság egyensúlyhiány (1) mandiner (1) Mario Monti (1) Matolcsy (1) médiapolitika (1) megoldási (1) megszorítás (2) melegjogok (1) merkel (2) messziről (5) messzirőlnézve (17) Messziről nézve (1) messziről nézve (1) mezőgazdaság (3) migráció (1) MOL (1) mol (2) monarchia (1) munkába (1) munkahelyteremtés (3) munkanélküliség (3) mvm (2) MVM (1) nabucco (1) nagykoalíció (1) nagy britannia (1) nato (1) NEM (1) német (1) németország (1) nemzeti (1) nemzetpolitika (6) nézve (5) NFÜ (3) nők (1) non-profit közszolgáltatások (1) nonprofit közszolgáltatások (1) növekedés (1) nyilvánosság (1) nyugdíj (1) nyugdíjrendszer (2) obama (1) off shore (1) oktatás (1) oktatási (1) oktatáspolitika (7) olajembargó (1) Olaszország (1) olaszország (1) olimpia (1) önkormányzat (2) önkormányzatok (1) orbán (1) orbán viktor (1) örmény-azeri konfliktus (1) oroszország (2) Oroszország. (1) országgyűlési képviselő (1) országjelentés (1) összefoglaló (1) paks (1) Paksi Atomerőmű (1) palesztin-kérdés (1) palikot (1) pályázatok (1) parlament (2) parlamenti (1) pedagógusok (1) polgárháború (2) politika (1) politikai realizmus (1) portugália (1) privátsarok (18) privatsarok (2) putyin (1) recesszió (1) reform (13) rendszer. (1) rokkantnyugdíjas (1) roma (1) romaintegráció (1) Románia (1) romapolitika (1) Safarov-ügy (1) sarkozy (1) segély (1) segélyezés (1) segítés (1) selectorate elmélet (1) semjén zsolt (1) soros elnökség (2) spanyolország (1) sportfinanszírozás (1) sps (1) stadionprogram (1) stratégia (1) szabadságharc (1) szakképzés (2) széchenyi (1) szegénység (6) szegregáció (1) Széll Kálmán Terv 2.0 (1) szigorítás (1) szimbolikus (1) Szíria (2) szlovákia (1) szociális (1) szociális ellátórendszer (1) szociálpolitika (4) szolgáltatások (1) támogatás (1) támogatások (3) támogatáspolitika (1) tandíj (1) tankötelezettség (1) tavasz (1) technikai kivetítés (2) terv (1) tervezete (1) timosenko (1) törökország (1) törvény (2) transzfer (1) trianon (2) túlzott deficiteljárás (1) túlzott deficit eljárás (1) túlzott hiány eljárás (1) tusk (1) új (1) Új Btk. (1) ukrajna (1) ün (1) unió (2) uniós (3) uniós fejlesztések (1) uniós fejlesztések intézményrendszere (1) uniós források (4) uniós költségvetés (1) uniós költségvetés 2014-20 (2) uniós támogatások (3) USA (1) usa (3) USzt (1) válásgkezelés (1) választás (6) választási rendszer (11) választások (5) választójog (12) válság (16) válságadók (1) válságkezelés (17) vegyifegyverek (2) vezető (1) vidékfejlesztési stratégia (1) világháború (1) wen jibao (1) Címkefelhő

Impresszum

Felelős kiadó: Schmidt-Hegedüs Dóra kuratóriumi elnök
Felelős szerkesztő:Pikó András
Szerkeszti az alapítvány kuratóriuma

süti beállítások módosítása