Túlbonyolított betonozás

2012.09.19. | Szigetvári Viktor - Tordai Csaba | 45 komment

            

Mivel a kormánytöbbség semmit nem tett a választási reform átláthatóságáért, joggal gyanakodnak a szakértők és a pártok, politikusok. Pedig lehet, hogy számos hasznos változtatást meg lehetett volna értetni minden érdeklődővel. Az új eljárási szabályok nem változtatnak alapvetően az új választási rendszeren. De ismét vannak olyan átalakítások, amelyek alig leplezetten a jelenlegi kormánytöbbség érdekét szolgálják, egyben korlátozzák a mostani ellenzék lehetőségeit. Súlyosabb gond van az Országos Választási Bizottság és az Országos Választási Iroda jogutódjával; valamint a bonyolult, drága és továbbra is indokolatlan regisztrációs eljárással. Arra viszont egyelőre semmi garancia nincs, hogy hónapról-hónapra nyilvánosan követni lehessen a regisztráció előrehaladását.

                      

A Haza és Haladás blogján immár több mint egy éve elemezzük a választási rendszer átalakítását. Részben a működést és a politikai hatásokat vizsgáljuk, részben pedig az új rendszer alkotmányosságát, célszerűségét és szükségességét. A választási eljárásokról szóló részletszabály-gyűjtemény most benyújtott változata számos apró kérdést szabályoz újra, de vannak mélyreható változást hozó elemei is. Az alábbiakban nem a törvényjavaslat egészét ismertetjük és kommentáljuk, hanem a kulcsproblémákra koncentrálunk.

               

Alapítványunknak továbbra sincs saját reformjavaslata, személyes ideálképünket a nekünk leginkább tetsző választási rendszerről nem kérjük számon a kormányoldal által benyújtott tervezeten.

                  

                  

Egyeztetés nélkül

                     

Immár a reform egészét az egyeztetések hiánya és a felesleges szakaszolás jellemzi. A kormánypártok az elmúlt hónapokban a saját maguk által megígért parlamenti egyezetési folyamatot sem tartották tiszteletben, ráadásul még mindig nem teljes az új választási rendszer szabályozása, hiszen a kampányfinanszírozás és a kampányeszközök szabályozása továbbra sem ismert, illetve nincs információ a kormányzati hirdetési kampányok választásokat megelőző korlátozásáról sem.

               

blog_lj.jpg

             

A Fidesz mindent megtett azért, hogy úgy tűnjön, saját aktuális érdekei szerint zsilipeli az választási törvények reformját.

                

               

Jobb az új ajánlási rendszer, de

                        

Az elmúlt két évtized második felére az ajánlószelvény-rendszer egyszerre vált a pártpolitikai status quo túlzóan erős védművévé és a politikai alvilág átláthatatlan terepévé. Bár úgy gondoljuk, hogy akár a jelenlegi rendszer kis módosítása is sok létező problémát megoldott volna, de ettől függetlenül is jó irányba tett jogalkotói lépésnek tartjuk a politikai rendszer bemeneti oldalának egyszerűsítését és könnyítését. Nem osztjuk azokat az aggályokat sem, hogy a könnyített feltételek mellett boldog-boldogtalan jelölteti majd magát. Az elmúlt évek azt mutatták, hogy a valódi társadalmi támogatottság nélküli egyéni képviselőjelöltek rendszerint kevesebb szavazatot kaptak annál, mint amennyi ajánlószelvényt leadtak. Ha pedig az új belépők támogatottabbak lesznek, akkor a status quo pártjai magukra vessenek.

                       

fotó_ajanlo.jpgAzt azonban sem adatvédelmi jogilag, sem politikailag nem tudjuk elfogadni, hogy mi szükség van az ajánlási célú aláírásokat gyűjtő aktivisták központi nyilvántartására. A törvényjavaslat azt várja el, hogy minden egyéni jelölt, minden jelöltállító szervezet előre megadja mindazon aktivistái nevét, címét és egyéb személyes adatát, aki az ajánlási folyamat során aláírásokat fog gyűjteni. Az adatkezelési rendszer formálisan eddig is zárt volt, a korábbi eljárási szabályok megnyugtatóan kezelték az ilyen pártszimpatizánsok pártokon belüli nyilvántartásának kérdését. A vidékies élethelyzetekben a pártok mozgásterét szűkíti a választásokat szervező hatóság nyilvántartani akaró szándékának tobzódása. Kiélezett helyzetben sokan félhetnek a retorzióktól. Az új rendszer kötelezővé teszi, hogy a választások jogszerű lebonyolításáért felelős szervezet név szerint, hivatalosan ismerje a kormánypártok és az ellenzék minden kulcsaktivistáját. És mi lesz, ha egy rendőr olyan aktivistánál talál ajánlóívet, akit ugyan az adott párt hivatalosan nyilvántart, de a választási szerveknek nem adták le a nevét?

            

               

Szükségtelen és bonyolult regisztrációs folyamat

                     

Korábban már több blogbejegyzésben is foglalkoztunk a kötelező, jogvesztő és rendszeres regisztrációs eljárás szükségtelen és káros voltával. Érveink megismétlésétől eltekintenénk. Látva a végül választott új rendszert csak azt tudjuk mondani: lesz egy drága, teljeséggel szükségtelen, halálosan bonyolult és minden szempontból célszerűtlen regisztrációs rendszer Magyarországon, amely az új alkotmány felől nézve sem ment volna – és szerintünk még a most benyújtott alkotmánymódosítással sem megy – át a választójog legitim korlátozásának megítéléséhez alkalmazott szükségességi-arányossági teszten.

                    

Van abban valami végtelenül groteszk és parodisztikus, amikor a népességnyilvántartás alapján kell megállapítani az új szabályok szerint is a szavazóköri struktúrát, majd pedig az alulról felfelé összegyűlő regisztrációs adatokat ugyanezen adatbázis alapján ellenőrzi a jogalkalmazó, hiszen az összegyűjtött adatokat már ismeri a magyar állam. A nemzetközi példák ma Magyarországon nem érvényesek és félrevezetőek, ilyen rendszer sehol a világon nincs. A speciális helyzetek (állandó magyarországi lakcímmel nem rendelkezők, nemzetiségi szavazók, pl.) kezelésére lehetséges jogszerű speciális megoldásokat találni, hiszen például nemzetiségi névjegyzék eddig is volt. Ez sem indok a 7,5-8 millió magyar választópolgár egzecíroztatására.

                           

A most megismert javaslat már módosul is. A javaslathoz azonnal hozzá kíván nyúlni a kormánytöbbség. Még szerencse. Azt az elfogadhatatlan jogkorlátozást ki kellett köszörülni, amely előre megfosztotta volna a választási év későbbi választásain a választójogtól mindazokat, akik a parlamenti választást megelőzően nem regisztráltak a névjegyzékbe. Az eredeti törvényjavaslatból ugyanis ez következett volna.

                       

20081128alkotmany6.jpg

            

Elfogadhatatlanul rövid a levél útján történő belföldi regisztráció számára rendelkezésre álló idő. Az már eleve indokolhatatlan, hogy egy áprilisi választásra miért csak a megelőző év szeptemberében lehet levélben regisztrálni. A törvényben erre nyitva álló 15 nap pedig valójában csak 12-13, hiszen a 15. napon már be kell érkeznie a levélnek a jegyzői hivatalba, ha a 16. napon érkezik, akkor érvénytelen a regisztráció. Akinek nincs ügyfélkapu-hozzáférése és elmulasztja a levél útján történő regisztrációt, csak személyesen teheti ezt meg a jegyzői hivatalban, ami gyakorlatilag az önkormányzati ügyfélszolgálatot, a helyi okmányirodát jelenti. Ez a városiasodottabb országrészeken nem is annyira nehéz, bár teljesen felesleges, de a kisfalvas részeken fel kell kerekedni, és más településre kell utazni mindazoknak, akiknek nincs internet-hozzáférésük vagy csak későn küldték vissza a regisztrációs levelet.

            

Ennek a regisztrációs rendszernek az lesz az eredménye, hogy teljesen értelmetlenül veszítik majd a választójogukat figyelmetlen vagy elzártabb honfitársaink. Akiket egyébként a rendszer eddig is ismert, akiről minden adat rendelkezésre áll. És jogvesztő kockázat sosem fenyegette őket, akkor sem, ha csak négyévente egy-egy fordulóban akartak foglalkozni az országos politika ügyeivel.

                              

A törvényjavaslat még csak nem is utal a regisztráció állásáról szóló összesített információk nyilvánosságának biztosításáról. A választási rendszeren belül az szolgálja az esélyegyenlőséget, ha a nyilvánosság időről időre egyéni választókerületi szinten megismerheti a regisztráltak arányát.

                            

A regisztráció alaptörvény-ellenességét a kormánytöbbség is észlelte, nyilván ezért akarja egy újabb alaptörvény-módosítással máris elejét venni az alkotmánybírósági elmarasztalásnak. De rossz hírünk van. Attól, hogy a regisztráció előírásának lehetőségét tartalmazza az alaptörvény, attól még a feliratkozás tényleges előírása, és különösen annak részletes szabályozása ugyanúgy ütközhet az alkotmány rendelkezéseivel. Márcsak azért is, mert a papagájkommandó hablatyolásán kívül nem hangzott el semmilyen tartalmi érv a regisztráció elkerülhetetlensége mellett. A választott regisztrációs megoldás emellett nemzetközi egyezményeket is sért, elfogadása esetén a választás után jó eséllyel nyerhető lesz az ügy az Európai Emberi Jogi Bíróság előtt.

                  

               

A Nemzeti Választási Bizottság bebetonozása

                  

Szemben a népi legendákkal és hazug pletykákkal, az elmúlt két évtizedben tisztességes és átlátható volt minden magyar választás lebonyolítása. Ezt a folyamatot egy részben az Országgyűlés által választott, részben pedig az országos jelöltállító erejű pártok által delegált tagokból álló testület felügyelte, és a kormány alá rendelt igazgatási szervezet bonyolította. Az új rendszerben a választások lebonyolításáért felelős teljes szervezet kikerül a kormány fennhatósága alól és autonóm államigazgatási szerv lesz. Az OVB helyébe lépő Nemzeti Választási Bizottság tagjait kétharmaddal választja meg a parlament 9 évre, ha utódaikat nem tudja megválasztani a bizottság mandátumának lejártakor összeülő parlament, a régi tagok hivatalban maradnak.

                                         

Ezzel a jogalkotó egy olyan problémát old meg, amely sosem létezett. Ráadásul inkább gyanút keletkeztet, mivel a jelenlegi kormánytöbbség embereit betonozza be az új rendszerbe, és meggátolja az elkövetkező parlamenti többségek által megválasztott kormányok felügyeletét a választási eljárások központi folyamatai felett. A parlamentáris berendezkedéstől idegen ez a megoldás, hiszen a mostani, kétharmados kormánytöbbség személyi preferenciáit érvényesíti mindaddig, amíg nem lesz újra kétharmada valakinek a parlamentben. Mindaddig, amíg a Fidesz-KDNP-nek lesz legalább egyharmadnyi parlamenti képviselője, olyan tisztviselők fogják szervezni a magyar választásokat, akiket ők választottak ki. Az időről időre változó parlamenti többségek mellett nem ez jelenti a demokratikus és parlamentáris garanciát. Nem is beszélve arról, hogy alig két éve tökéletesen ellentétes logika szerint ugyanez a kormánytöbbség rövidítette az akkori OVB megbízatási idejét fél (!) évre.

                      

             

Sok új részletszabály

                   

Az eljárási törvény jellegénél fogva szerteágazó és bonyolult. Van számos helyénvaló pontosítás, de több szükségtelen változtatás is látszik a törvényjavaslatban. Egy körültekintő, nyitottabb reform-folyamat segített volna abban, hogy megértsük, miért így és miért ezt akarja a kormánytöbbség.                             

                               

idszav_1.jpg

                  

Egy módosítással helyénvalóan szigorítja a jogalkotó az állampolgárok adatainak pártok általi kezelését. Bár a törvényszöveg e tekintetben nem eléggé részletes, és nem tiszta, hogy mi különbözteti meg a választópolgár választási célú megkeresését a kampányon kívüli politikai tájékoztatástól. De az biztos, hogy ezentúl csak annak az adatait (név, lakcím) lehet kiadni a jelöltállítóknak, aki ezt a regisztráció során külön engedélyezi. Aki erről nem nyilatkozik, annak az adatait nem lehet kiadni. Ez még rendben is volna.

                           

De azt egyszerűen nem értjük, hogy miért itt rendezi a jogalkotó a telefonos és a személyes megkeresés kérdését is. Ha szöveghűen értelmezzük a törvényjavaslatot, akkor abból az következik, hogy valaki azt külön nem kéri, akkor nem lehet személyesen sem felkeresnie, sem pedig felhívnia őt telefonon egy pártnak a kampány során. (Lásd: 98§ „A választópolgár hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy a) a jelölő szervezetek és a jelöltek a választási kampányanyagok eljuttatása érdekében személyesen felkeressék […], címzett postai küldeményt küldjenek, vagy […] a választási kampánnyal összefüggésben nyilvános telefonkönyvben szereplő telefonszámon megkeressék.”) Tehát akkor ha ezentúl olyan emberhez kopogtat be egy aktivista a kampány ideje alatt, aki ezt külön nem engedélyezte, akkor megsérti a választási törvényt? Nem értjük.

· 7 trackback

Címkék: választójog alkotmány választási rendszer

A bejegyzés trackback címe:

https://hazaeshaladas.blog.hu/api/trackback/id/tr774787217

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Butaság, erkölcstelenség, cinizmus 2012.09.24. 19:55:37

Ha három szóban kellene összefoglalni, hogy 2010-ben miért büntették a választópolgárok példátlan mértékben az MSZP-t és az SZDSZ-t akkor ez a három szó lenne az. És pontosan ugyanez lesz a Fidesz veszte is.                                             ...

Trackback: Túlbonyolított betonozás 2012.09.19. 20:10:19

Mivel a kormánytöbbség semmit nem tett a választási reform átláthatóságáért, joggal gyanakodnak a szakértők és a pártok, politikusok. Pedig lehet, hogy számos hasznos változtatást meg lehetett volna értetni minden érdeklődővel. Az új eljárási szabályok ne

Trackback: Túl lehet-e harsogni az agresszív, rosszindulatú fideszes kommunikációt? 2012.09.19. 12:10:45

Lehet próbálni, de nem érdemes ezzel tölteni az időt. Megkerülni egyszerűbb. Nyilván észrevetted már, hogy bár a nyáron sem szűnt a szorítás, pár napja a Fidesz-közeli média az első vonalba tolta a szimpatizáns jobboldali bloggereket, hogy össztűz alá ...

Trackback: A fogyatékosok még kétharmadot sem érnek 2012.09.19. 11:07:09

Ez is kimondatott végre! A fogyatékkal élők kevesebbet érnek ép társaiknál. Nincs több köntörfalazás, nincs több political correctness. A fogyatékkal élők örüljenek, hogy élnek, a paralimpikonok pedig annak, hogy végre nem hangszórót kapnak jutalmul ol...

Trackback: Előzetes regisztráció: felesleges, drága, manipulatív 2012.09.19. 10:06:56

Ígéretéhez híven Lázár János egyéni képviselői indítvány formájában nyújtotta be a választási eljárásról szóló törvényjavaslatot 2012. szeptember 18-án.  Az időzítés talán nem véletlen: miközben továbbra is borzolja a kedélyeket az ál IMF-lista, az aze...

Trackback: Előzetes regisztráció: felesleges, drága, manipulatív 2012.09.19. 10:06:50

Ígéretéhez híven Lázár János egyéni képviselői indítvány formájában nyújtotta be a választási eljárásról szóló törvényjavaslatot 2012. szeptember 18-án.  Az időzítés talán nem véletlen: miközben továbbra is borzolja a kedélyeket az ál IMF-lista, az aze...

Trackback: Előzetes regisztráció: felesleges, drága, manipulatív 2012.09.19. 10:05:38

Ígéretéhez híven Lázár János egyéni képviselői indítvány formájában nyújtotta be a választási eljárásról szóló törvényjavaslatot 2012. szeptember 18-án.  Az időzítés talán nem véletlen: miközben továbbra is borzolja a kedélyeket az ál IMF-lista, az aze...

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Örülök neki, hogy volt aki felhívja a figyelmet arra a tényezőre, amely nekem első blikkre elkezdte szúrni a szememet, nevezetesen az aktivisták előzetes regisztrációjára. Amellett, hogy adatvédelmi problémákat jelent, nem tudok elmenni szótlanul a mellett, hogy ezzel is a jelenleg meglévő, illetve potenciális kis pártokat sújtják. Hisz emlékezhetünk, volt olyan párt 2010-ben, ahol az egyes megyék között csoportosították át az aktivistákat, mert gond volt a gyűjtéssel. Ez megint azoknak kedvez, akiknek van egy ajánlás-gyűjtő "hadseregük".

A regisztráció, illetve a kiértesítés teljesen kusza számomra. Ha elvileg a választás előtti 15. napig regisztráltathatom magam, akkor hogy lehet, hogy még előtte küldik ki az értesítőket a szavazóköri beosztásról? És mi van azokkal, akik a határidő mentén regisztrálnak. Most én értettem félre valamit, vagy ez így tényleg önellentmondás?
szerintem tudomásul kellene vennie az ellenzéknek, hogy a választások a kormány által diktált szabályok szerint fognak zajlani. lehet ez ellen tiltakozni, de majdnem fölösleges.

nagyjából egy év múlva kezdődik majd egy választási előkampány. ami arról szól majd, hogy regisztráld magad. mert fontos, hogy élj a választójogoddal. akkor is ha a kormány előtte akadályversenyt rendez.

na most miért ne lehetne azt megcsinálni, hogy az ellenzék egy előkampányos pulttal és egy előválasztási dobozzal kiáll kerületi és a járási kormányhivatalok el. és azt mondja: kedves feliratkozó. mondd meg, hogy szerinted melyik ellenzéki jelöltnek kellene az adott körzetben elindulnia. mert ugye nyilván mindenhol jelöltet akarnak állítani a szocik. a legtöbb helyen az lmp. éppenséggel lehetnek helyi szinten közismert civilek. vagy esetleg a haza és haladásnak is lehetnek jelöltjei. a kérdés az, hogy ki a legnépszerűbb. ki legyen az ellenzék közös jelöltje.

ehhez tartani kell egy nulladik fordulót. de akkor ez meg pont egybeeshet a regisztrációs előkampánnyal. na most ha valaki postai levélben iratkozik fel, akkor esetleg lehet az, hogy ő levélben "szavaz" az ellenzéki jelöltjére. ha pedig az ügyfélkapun keresztül, akkor forwardolja a visszaigazoló e-mailt-t. erre válaszul kap egy egyszer használatos egyedi linket, amivel előválaszthat.

egy dolog a lényeges. hogy a jelöltek között ne legyenek nímandok. mert akkor a kormányoldal esetleg elronthatja az ellenzék játékát: "indítsák el a hülyét" alapon. ha minden jelölt legalább helyi szinten ismert, vagy ha nem ismert, de van helyi szintű programja, akkor ez nem nagyon működik. másrészt itt a kormánypárt választóinak (!) kell tömegesen bunkónak lenni. és ugye minden nyilvánvalóan antidemokratikus kormányzati felhívás lehet kontraproduktív.

magyarul: "demokrata előválasztásokat" kell tartani. és ehhez eszközként lehetne használni a feliratkozást.
@unionista: Az alapötlet meglehetősen értelmes és logikus, azonban két buktatót látok benne:

Az egyik, hogy ha nagyon összefügg az előregisztrációs kampánnyal, elképzelhető, hogy a kormányzat adminisztratív lépéseket tenne az ügyben.

A második: Olvasván az MSZP 26 oldalas "stratégiáját" egyértelművé vált, hogy meggyőződésük, hogy egyedül kívánják dominálni a 14-es választást. Ez le is van írva. Fidesz-MSZP szembenállásként akarják láttatni. Továbbá, nem véletlen, hogy már most kinevezik mind a 106 jelöltet. Ebben az esetben ők már kész helyzet elé állítják akár a DK-t, akár a parlamenten kívüli erőket, akár - ha történne megállapodás - az LMP-t. Nem hiszem, hogy érdekük lenne belemenni egy olyan nyílt versenybe, ahol az MSZP "bejáratott" arcait esetleg legyőzhetné egy másik pártból érkező jelölt.

Az, hogy a H&H-nak is lehetnek jelöltjei nagyon érdekes javaslatként jelenik meg, és alapvetően racionálisnak tartom. Az új ajánlási rendszerben nem lenne megoldhatatlan elindulni - már ha hónapokkal előtte megtervezik - és nagy kérdés, hogy mi lesz a következő választás fő kérdése. Mert ha nagyon abba az irányba megy el, hogy "márpedig ezt a kormányt mindenképp le kell váltani", akkor szerintem egy H&H-s jelölt messze több szavazatot kaphatna, mint egy MSZP pártkötődésű. A többi ellenzéki pártról nem is beszélve.
" ehhez eszközként lehetne használni a feliratkozást"

Hol lehet feliratkozni a feliratkozásra?
"Akinek nincs ügyfélkapu-hozzáférése ..."
Lol. Többször próbáltam regisztrálni interneten, erre mindig oda lyukadt ki a rendszer, hogy az X hivatalban kérjek egy Y hivatkozású regisztrációs lapot. 2012-ben.
Egy olyan országban minek ügyfélkapu, ahol 23 év alatt nem sikerült hálózatba kötni az adóhivatal, a TB, a munkaügyi központ és a rendőrség adatbázisát???
"Ha szöveghűen értelmezzük a törvényjavaslatot, akkor abból az következik, hogy valaki azt külön nem kéri, akkor nem lehet személyesen sem felkeresnie, sem pedig felhívnia őt telefonon egy pártnak a kampány során." - Ez a mondat nem igaz, az idézet értelme nem ez.
„A választópolgár hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy a) a jelölő szervezetek és a jelöltek a választási kampányanyagok eljuttatása érdekében személyesen felkeressék […], címzett postai küldeményt küldjenek, vagy […] a választási kampánnyal összefüggésben nyilvános telefonkönyvben szereplő telefonszámon megkeressék.” A lényeg, hogy mindezen fajtájú megkeresésekhez a választópolgár HOZZÁJÁRULÁSÁT ADHATJA. Nem az írja, hogy hozzájárulását kell adnia és csak abban az esetben felkereshető, megkereshető levélben, telefonon. Vagyis szöveghűen értelmezve ez egy lehetőség (mármint a hozzájárulás-adás), nem kötelező, hiánya nem von magával szankciót.
Szerintem sokat lendítene a nemzeti ügyön, ha csak egyetlen pártra lehetne szavazni. Minek ide ez a nagy felhajtás! A Bölcs Vezér X-szel és a többi meg tapsol! Hajrá Magyarország, hajrá Kárpátok Géniusza!
@FAQlyás Menyét:

kerlek, olvasd el a trv-tervezet indoklasat. 113. oldal. a megkereses lehetosege az indoklas szerint a nyilatkozatok megletetol fugg.
A választópolgár hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy […] a választási kampánnyal összefüggésben nyilvános telefonkönyvben szereplő telefonszámon megkeressék.”)

a polgári körökbe előzetes kihirdetik majd, hogy ha ezt bepipálod, fideszes vagy, ha nem, komcsi. és máris megvannak az előzetes eredmények.
valaki írja már meg, hogy az új rendszerben hogyan képződik az országgyűlés! kizárólag "first past the post" rendszer lesz, vagy megmarad a listás helyek rendszere, vagy annak egy része?

szerintem ez sokkal fontosabb tényező (a jelőltállítás szempontjából), mint a regisztráció, a cédula, vagy a küszöb kérdése...

előre is köszi!
@Kotkodus:

keress vissza...

106 egyeni + max 93 listas
@unionista:

"szerintem tudomásul kellene vennie az ellenzéknek, hogy a választások a kormány által diktált szabályok szerint fognak zajlani."

Szerintem meg nem kellene a választópolgárokat szervilizmusra buzdítanod.

A Fidesz SENKITŐL nem kapott semmiféle felhatalmazást arra, hogy belepiszkáljon a választójogi törvénybe, ráadásul a belepiszkálgatásuk végeredménye ellentétes mind a magyar alkotmánnyal, mind számos uniós jogszabállyal is.

Az ellenzéknek kötelessége mindent megtenni annak érdekében, hogy a Fidesz ne tudja keresztülvinni az elképzelését, hiszen a vlasztópolgárok fel vannak háborodva, és ezt várják el az ellenzéktől.
@tothh:

"A második: Olvasván az MSZP 26 oldalas "stratégiáját" egyértelművé vált, hogy meggyőződésük, hogy egyedül kívánják dominálni a 14-es választást. Ez le is van írva. "

Az LMP minden alkalommal, amikor erről kérdezik őket, határozottan kijelenti, hogy NEM kíván együttműködni az MSZP-vel a 2014-es kormányváltás érdekében.

Nekik nyilván nem a kormányváltás a céljuk, hanem csak annyi, hgy a párt vezetőségében pozíciót kapott embereik a következő ciklusra is bekerüljenek a parlamentbe.

Ha gonosz akarnék lenni, akkor még azt is feltételezném, hogy a Fidesz "kérésére" játsszák ezt a szerepüket, amelynek lényege az ellenzéki oldal megosztása és szétforgácsolása. Biztosan remélnek valami jutalmat érte.
@Szigetvári Viktor: köszi!

tehát - ha nem jön létre ellenzéki koalíció - (a jelenlegi helyzet alapján) a 106 egyéni helyen gyakorlatilag osztozkodik az mszp és a fidesz + a 93 listás helyből még legalább 60at elvisznek a többin pedig osztozkodhat a jobbik, az lmp és a dk...

hát ez nem igazán kedvez magyarország politikai megújulásának... persze ki is akarhat egy tündérmesén változtatni...
@No_Fidesz_No_Problem: szerintem az lmp egyenlőre kivár és próbálja a bázisát szélesíteni, hogy jobb feltételeket tudjon kiharcolni egy esetleges koalícióban. a bázisát pedig nem tudja szélesíteni, ha már most beáll az mszp mögé...

ők is tudják jól, hogy az új rendszerben - ha egyedül indulnak - alig marad pár listás képviselőjük az országgyűlésben...
@Szigetvári Viktor: Akkor úgy van - nem mintha az rendben lenne - de ez a blog-végi idézetből nem derült ki. Egyébként hol olvashatom el? Lehet, hogy csak én vagyok figyelmetlen, de nem találtam hivatkozást rá.
valoban elmulasztottuk belinkelni a tervezetet. sorry.

www.mkogy.hu, es ott pedig az iromanyoknal a trvjavaslatok lekerdezesenel letoltheto a pdf.
@unionista: "szerintem tudomásul kellene vennie az ellenzéknek, hogy a választások a kormány által diktált szabályok szerint fognak zajlani. lehet ez ellen tiltakozni, de majdnem fölösleges."

Ezzel az erővel azt is tudomásul kellene venni, ha egyszerűen Orbán örökös uralkodóvá jelölné ki saját magát? Így döntött a 2/3-os parlament, ennyi? A történelem azt mutatja, hogy minél kevésbé lehet demokratikus keretek között leváltani valakit, annál inkább előtérbe kerülnek a kerülő megoldások.
Ha én most jelentős ellenzéki politikus lennék, azt tűzném ki célomul, hogy kormányra kerüljek, és bevigyem az országot az integrált EU-ba, aztán ott próbálnék EU-s pozíciót szerezni. Egyrészt Orbánék már úgy be vannak betonozva, hogy 2/3 nélkül ki se lehet robbantani őket, másrészt egy valódi hatalommal bíró EU-s pozíció sokkal értékesebb, mint egy magyar jelentéktelen provincia vezetése.
Orbán meg csak betonozza az embereit olyan tisztségekbe és intézményekbe, melyek alól remélhetőleg hamarosan minden jogkör kikerül.
@Szigetvári Viktor: Köszönöm, elolvastam (www.parlament.hu/irom39/08405/08405.pdf) az érintett szakaszt és az indoklását.
Ezek szerint ez a kampányanyagok eljuttatására vonatkozik, amikor vagy személyesen csönget be az aktivista, vagy felhívja, vagy névre szóló borítékban küldi el neki - tehát ezekre vonatkozik hogy (az indoklás szerint) kell az előzetes engedélye az adott választópolgárnak.
Vagyis nem személyre szóló - csak boríték nélküli szórólap pl. - kampányanyagok bedobálásához nem kell. És itt szóba se került az ajánlás miatti felkeresés (az nem kampányanyag-eljuttatás), tehát az nem tiltott.
Nem mellesleg a sokadik személyre szólóan küldött nemzeti konzultációs levélhez akkor majd kell előzetes engedély, vagy az nem minősül kampányanyagnak? Ki dönti el?
az mszp, lmp, dk választási stratégiáját komolyan behatárolja ez az új rendszer (persze, ha a dk nem tudja felmutatni az 5%ot, szóba sem fognak velük állni, hiszen többet veszítenének velük a potenciális koalíciós partnerek, mint amennyit nyerhetnek).

a kérdés a jobbik... egyedül indulva max. 10-15 helyre van esélyük az országgyűlésben (5-7%)... országos támogatottságuk viszont ennél jóval jelentősebb és szavazóik többségének a fidesz lenne a második alternatíva. valószínűleg a fidesz az utolsó pillanatig kivár majd és - ha a közvéleménykutatások nem jelzik előre a biztos többséget (jobbik szavazók tömeges átállását) - felajánlanak majd pár listás helyet, 1-2 bársonyszéket és pár bizottsági elnökséget nekik...
nyílván a jobbik az utolsó pillanatig tüzeli majd híveit a fidesz ellen, hogy azután a "kisebb rossz" illetve a "garanciákat kaptunk" szöveg mellett megegyezzenek...

mindkét esetben összeáll, ami összetartozik...:) legalábbis én így látom...
@tothh:
a kormány kerületi és a járási hivatalok környékén megtiltaná a szabad gyülekezést. mindezt egy választási időszakban. az előzetes regisztráció idején az ellenzéki előkampányát rendőri eszközökkel megakadályoznák. el tudom ezt képzelni. de ez nagyjából olyan lenne, mint grósz károly idejében a 88 március 15-én.

nem rajongok a szocialistákért, és mesterházy attiláért sem. mert nekem nem jönnek be az általa vezetett direkt marketing szeánszok. de itt a probléma nem az, hogy ők egyedül, vagy nem egyedül akarnak indulni.

hanem az, hogy a haza és haladás nem döntötte el, hogy mit akar. a mai magyar közéletben bajnai gordon a legnagyobb bizonytalansági tényező. kevesebb, mint egy év múlva kezdődik az előkampány. el kellene döntenie, hogy mit akar. értem, hogy nagy a kockáztat. mert egy ügyvezető kormányzásban benne van egy óriási bukás esélye. (ő viszi csődbe magyarországot). de benne van a történelmi lehetőség is. persze az látnivaló, hogy a haza és haladásnak ehhez nincsenek elképzelései. de akkor mondják azt. létrehoztunk egy alapítványt. beletettünk néhány száz millió forintot. és nem jutottunk semmire. van ilyen. ez nem szégyen. de akkor ezt kell mondani. bocs lányok, fiúk. mégse indulunk. sose mondtuk, hogy fogunk. ez nem egy shadow cabinet. hanem csak úgy tűnt. bízzatok a szocialistákban és a zöldekben. ciao.

vagy azt kell mondani, hogy a bajnai-oszkó tandem vállalja, hogy a költségvetésnek nevezett számolótáblában a sorokat egyeztetve ide-oda tologatja. leül a valutaalappal. és ha szerencséjük van, akkor egy év alatt nem buknak el.

de a helyzet szerintem az, hogy a jelenlegi közjogi keretek között nincs mód az ország felemelkedésre, nincs mód a tömeges felzárkózásra. mert képtelenség minden feladatot miniszteriálisan ellátni. ha nincsenek városok, nincsenek régiók. és az unió sem könnyíti meg a dolgunkat. de akkor azt kell mondani: gyerekek, nem tudjuk, hogy mi a megoldás. és akkor nép legalább rájön, hogy ne várja a csodát.

vagy a másik lehetőség, hogy konkrét javaslatokkal, konkrét elképzelésekkel állnak elő. és az sem probléma ha ebből a fidesz valamit átvesz. mert akkor nem lehet mondani, hogy bajnai a hibás. el lehet ezt magyarázni a nézőgyerekeknek.

nem ragozom tovább. el kell dönteni azt mondják: ez nem egy fair játszma. és akkor nem ülnek le az asztalhoz. vagy azt, hogy oké, akkor kezdjük.
@No_Fidesz_No_Problem:
ezt a komment folyamot elolvassák max 50-en. nem hiszem, hogy ezzel bárkit bármire biztatnék.
@nemsirunk:
nem nagyon hiszek abban, hogy hétfőn demokrácia van, kedden meg már nincs. ez egy tanulási folyamat. és egy ideje visszafelé lépkedünk. legutóbb erre feudális restaurációra szavazott a nép. be kellene látni, hogy orbán viktor (aki egy populista politikus) nem a népakarattal szemben kormányoz. a probléma nem az, hogy a kormánynak nincs elegendő felhatalmazása. hanem az, hogy amit csinál az nem működőképes.

a kérdés, hogy mi az alternatíva. elég sok dolgot gondolok arról, hogy mi az, amin ez a sztori megfordulhat. szerintem van legalább egy tucat olyan pont. de nem látom azt, hogy ez a think tank érezné bármelyiket. vagy tudna másik tucatot mondani. vagy legalább egy elemet. hanem csak himi-humi elemzések vannak.

akkor lehet, hogy ennek az országnak időlegesen balkánivá kell válnia. mert nincs jobb. nem ez lesz az első, és nem is az utolsó eset a történelemben. szóval azt nem értem, hogy néhány egymással megegyezni nem tudó volt kiszes politikusban miért bíztok annyire? mintha ők nem szerepeltek volna le. mintha az altus, wallis, perfekt tanácsadót nem a tolvaj szinonimájaként emlegetnék. nem állítom azt sem, hogy feltétlen jogosan.

de az nem véletlen, hogy ma a lakosság többsége (!) azt mondja, hogy egyik sem. azt mondja, hogy bajnai sem kell. neki is csak 30 pont körüli a népszerűsége. nem sokkal több, mint matolcsy györgyé. lehetne persze ennek a duplája is. de ahhoz ennek a körnek valamit fel kellene mutatni. vagy húzzanak a fenébe.
@komplikato: Ahhoz, hogy a Ügyfélkapu hozzáférésed legyen, valakinek hitelesen azonosítania kell téged. Ezért kell elmenned egy okmányirodába (vagy ahova most menni kell emiatt), ahol megnézik, hogy az vagy-e, akinek mondod magad, majd kitöltetik veled az űrlapot és lőn Ügyfélkapu hozzáférésed.

Neten hogyan azonosítanának hitelesen? Mennyire lennél felháborodva, ha valaki netes igénylés alapján kapna olyan Ügyfélkapu hozzáférést, amivel a te adataidban turkálhat és a te nevedben eljárhat?

Na ezért kell egy alkalommal elmenni személyesen.
@tothh: Azért nem kellene ilyen végletes következtetéseket levonni. Az értelmes ellenzék tudja, hogy össze kell fognia. De ha egy politikai pért programot, stratégiát készít, akkor kinyilvánítja, hogy kik lennének azok, akikkel indulnának, meg persze,hogy saját programot is készítenek. Ebből a logika szabályai szerint nem következik, hogy biztosan egyedül is akar indulni, meg dominanciát akar.Különben nem az MSZP az, aki az összefogást mereven elutasítja, hanem az LMP. Persze, az LMP olyan távol áll a magyar néplélektől, mint Makó lovag Jeruzsálemtől. Ezért bár kapálózik, el fog tűnni a következő választásokon. Kár érte, az indulásakor reménykedtem, hogy lehet más a politika, de sajnos látom, hogy nem.
ügyfélkapu-hozzáférése "

Persze. A társadalom egy hatalmas csoportjának nincs internet hozzáférése. Vagy) Nagyon sokan használni sem tudják.
Én úgy gondolom, hogy az aláírás gyűjtés visszaélésre is lehetőséget adhat.
Szerintem.
Tehát akkor ha ezentúl olyan emberhez kopogtat be egy aktivista a kampány ideje alatt, aki ezt külön nem engedélyezte, akkor megsérti a választási törvényt? Nem értjük."

Na. Igen!
Akkor mi van? ha az aktivista a kocsmák ajtaján kopogtat, pardon) megy be toborozni, aláírást gyűjteni, kampányolni?
Mert ez némelyeknél választások előtt, vagyis kampány idején nagyon trendi volt. Mondjuk, akkor" sem örült minden egyes "vendég" a hívatlan vendégnek.
hm?
@unionista: A választást soha nem a statisztikák sokasága és sokoldalúsága nyeri meg, hanem a zemberek leadott szavazata.
Jelen pillanatban bármit lehet irni, mondani, de várjuk ki a végét.
Mert ezt a gátlástalan hazug képmutató pojáca 2/3-ot el lehet és el kell zavarni!
Más megoldás nincs!
Illetve még egy van, de akkor ebben az országban kő-kövön, politikus lámpavas nélkül nem marad!
Ami '56-ban történt az csak délutáni matiné lesz ahhoz képest, amit a zemberek véghezvisznek majd.
Ez elkerülendő, ezért mindenkit el kell vinni regisztráltatni, a legeldugottabb kis falukban is.Akkor nem lesz baj!
@unionista: "de ahhoz ennek a körnek valamit fel kellene mutatni"

Teljesen egyetértek, színre kell lépniük.
Abba bíznak a bunkók, nem regisztrálnak a bunkók! Eddig nem volt "akadálymentes" a szavazó fülke! Most azzá teszik! Utcára lökött, ellátatlan roki, mind rájuk szavaz majd? "mindenki olyan hülyének néz mást amilyen maga!" Mondást se ismerik? Meg az álláskereső elvont segélyes!
Szabó Dezső írta, jó 80 éve! Végül a középosztály tényleges magyar része: a lefelé és felfelé bukottak két rétegéből tevődött össze: az első típus az úr betyár, minden szociális igazság, kultúra, könyv művészet ösztönös ellensége, a születési kivételezettség és kiváltságosság vadagyarú emberbaromja. A második típus az ezercsalafintaságú ravasz haszonvadász, szolgál minden űrt és érdeket, elnyom minden gondolatot és munkát, lesz bármily párt vagy érdekszövetség ágense, lesz idegen érdekek zászlója, poroszlója, vagy vérebe: csakhogy a maga vagyonát és hatalmi helyzetét emelje. A harmadik típus: talán a leghitványabb, aki nem vállal soha semmilyen felelősséget, kezdeményezést, nem kockáztat semmilyen melléállást, aki mindenszínű és semmi színű, barátja minden sikernek, és elszökője minden tragédiának.
A középosztály felfelé bukott magyar elemeinek, minden lépésüket előre, minden deka több kenyerüket az­zal kellett és kell megfizetniük: hogy buzgón megmutassák az uralkodó érdekszövetségnek, mindenképpen al­kalmasak az álláshoz jutásra, az előléptetésre... A fentebbi lelki sajátosságból szükségszerűen következik a ma­gyar középosztály egy másik általános vonása: antidemokratikus, demokráciaellenes... egyszerűen a jól nevelt házi kutya úrkutyasága, mely fogat vicsorít a kevésbé pártfogolt és „be nem érkezett vértestvérei ellen!... a folyto­nos szolgaságban Annyira úri emberré csonkult, hogy képtelen emberré egészségesedni.
(És ez az a „polgári középosztály" amelyet az új politikai kurzus szerint újjá kell teremteni?)
@nemsirunk:
elvben ezt a grafikont kell követniük:
docs.google.com/spreadsheet/oimg?key=0AhE0nri-LcSSdHRlM0d4QXZKQVFRUnU5aDAxWVktUUE&oid=7&zx=vbq1w387v6lg
ez azt mutatja, hogy racionális döntés a belépés.
de azt is jelenti, hogy ha mostanában nem áll össze számukra a kép, akkor borítékolható a bukás. mert ha a közéletben nem történik lényegi változás, akkor az elitellenesség válik dominánssá. vagyis bajnai hiába esik kívül a politikán ugyanolyannak fogják tartani, mint a többieket.

orbán viktor egyetlen esélye, hogy angela merkellel megegyezik. ha ott (akár csak taktikusan) felveti, hogy egy középeurópai államszövetséget kellene létrehozni (egy laza konföderációt), akkor a közvélemény szemében nagy spílernek mutatja magát. bajnainak van három hete arra, hogy ezzel biztosan megelőzze. persze lehet, hogy a jelenlegi kabinetnek nincsenek ilyen tervei.

a középeurópai szövetségi kormányzást kell a politikai napirendre tűzni. pénzügyekben: középeurópai szövetségi költségvetési tanács, szövetségi monetáris tanács, szövetségi bank, szövetségi tartalék alap. szövetségi oktatás, szövetségi bíróság. ha nem akarnak tovább lopni, akkor korrupció ellenes szövetségi nyomozóiroda (középeurópai fbi). szövetségi közlekedés, szövetségi közművek. szövetségi oktatás. labdajátékokban középeurópai bundesliga.

gondolatkísérlet. a középeurópai bundesliga első osztálya az uefa klub rangsor szerint így állna össze:
002 FC Bayern München GER
018 FC Schalke 04 GER
027 SV Werder Bremen GER
029 Hamburger SV GER
037 VfB Stuttgart GER
042 FC Basel 1893 SUI
044 Bayer 04 Leverkusen GER
050 VfL Wolfsburg GER
060 Borussia Dortmund GER
061 Hannover 96 GER
063 FC Salzburg AUT
069 GNK Dinamo Zagreb CRO
070 KKS Lech Poznań POL
073 CFR 1907 Cluj ROU
074 FC Steaua Bucureşti ROU
082 AC Sparta Praha CZE

a bundesliga 2 keleti csoportja:
099 MŠK Žilina SVK
104 SC Vaslui ROU
105 Wisła Kraków POL
111 FK Partizan SRB
114 Legia Warszawa POL
115 FC Viktoria Plzeň CZE
122 FC Dinamo Bucureşti ROU
128 PFC Levski Sofia BUL
141 SK Slavia Praha CZE
146 Debreceni VSC HUN
152 FC Timişoara ROU
156 HNK Hajduk Split CRO
159 PFC CSKA Sofia BUL
160 ŠK Slovan Bratislava SVK
162 FK Crvena zvezda SRB
163 PFC Litex Lovech BUL

tehát kiáll bajnai és nem azt mondja a jobbikosoknak, amit gyurcsány, hogy nácik vagytok. hanem azt, hogy ebben a felállásban a bundesliga 4 egy kárpát-medencei bajnokság lenne. és amúgy meg elvben lehetne, hogy a ferencváros bajnokin fogadja a bayern münchent. mert magyarország lehetne ugyanolyan szabadállam, mint bajoroszág. budapest súlya a világban nagyjából ugyanakkora, mint münchené. és elmondja, hogy milyen menő lenne ha a miskolc és kassa egy szövetségi ligában focizna.

tehát el kezdi sulykolni azt, hogy federal-federal-federal. szövetségi kormányzást akar mindenben. középeurópai szövetségi alkotmánybíróságot. szövetségi alkotmányt. ugye világos, hogy akkor a jelenlegi alaptörvényt akkor is el kezdheti lebontani ha nincs kétharmada. ezzel az egésszel bajnai batthyányi vagy deák magasságába emelkedhet. persze sokkal valószínűbb, hogy bajnai németh miklós lesz.

de ha orbán viktor akár taktikai szempontokból beveti, hogy ő kész középeurópai együttműködésre, és persze esze ágában nem lesz. mert tovább járja a pávatáncot, akkor bajnai gordonnak nem lesz tere. mert mit fog mondani. hogy ő a libás és orbán a hibás?

simán mondhatja a fidesz, hogy a káprát medence és benne magyarország középeurópa éléstára. és ez rögtön tetszene a parasztoknak. hosszasan lehetne ezt sorolni.

szerintem ma ezzel a középeurópai szövetségi gondolkodással lehet választást nyerni. és aki ezt hamarabb bemondja az nyeri meg a választást. ehhez képest ezek még mindig ott tartanak, hogy a regisztráció antidemokratikus. és? középeurópai bundesrepublik egy olyan koncepció lehet, ami akkor is komoly választási győzelmet ér ha nem valósítható meg. mert mondjuk a németekben nincs ilyen hajlandóság.

de ugye világos, hogy ez egy koherens elképzelés. csináljunk szövetségi iskolarendszert. lesz szakképzett munkaerőd. csináljunk szövetségi bankot. lesz olcsó hitel közberuházásokhoz. csináljunk szövetségi legfelső bíróságot. lesz jogbiztonság. ez elvben a németeknek is az érdeke.

nem ragozom tovább. szerintem ezzel lehet nyerni. és simán újrázhat orbán viktor ha ezt az egészet kommunikációs trükként veti be.
Jó lenne tudni, hogy a (majd véglegesen megszavazott) választási törvényt a Velencei Bizottság elé lehet-e vinni? már most láthatóak benne olyan kitételek, amelyek, amelyek az európai normáknak nem felelnek meg - és még most jönnek az utolsó percben esedékes módosítók...
Más.
Az aláírásgyűjtő aktivisták nyilvántartása sajnos, biztonsági okokból valamennyire indokolható. Nem mindegy, hogy kinek nyitok ajtót, és ha igen, akkor aláírást kér, vagy kirabol? Aláírásokat lehet gyűjteni közterületen és erre a célra kijelölt irodákban.
Sokkal jobban szeretném, ha olyan szabályok lennének, amelyek tiltják az állampolgár otthonában való megkeresést (telefon vagy személyes) - ne zaklassanak a békés otthonomban.

Erős kételyeim vannak a levélbeni regisztrációt illetően, ugyanis nem kerül sok figyelmetlenségbe elgórni egy levelet akár a postán, akár a hivatalba beérkezése után. Így korlátlanul lehet csökkenteni a szavazólistákat... Az ügyfélkapus megoldás pedig számítástechnikailag problematikus, mint már többen írták a kommentekben.
Az egész regisztráció egy marhaság, csak annak kéne előírni, aki nem az állandó magyarországi lakhelyén akar szavazni, vagy ilyenje nincs is nekije, mert kettős állampolgár és nem Magyarországon él - utóbbiak estében továbbra is antidemokratikusnak tekintem, hogy szavazhatnak Magyarországon, sőt, minden valószínűság szerint a másik állampolgárságuk szerinti országban is (egy ember, dupla szavazati joggal?!)

További súlyos gondnak látom azt, hogy a választások során bekövetkező problémákra (csalás, rendzavarás, stb) miatt enm lesz mód jogorvoslatra az új tervek szerint, az pedig szégyenletes, hogy a választásokat ellenőrző nemzetközi szervek nem állhatnának szóba az állampolgárokkal - hát hogy képzelik ezt a Fideszes Mórickák?!? Csak nem gondolják, hogy az EBESZ vagy az Európa Tanács kiküldöttjét ilyesmiben korlátozhatják?!
Csöndben remélem, hogy 2013-ig még sok idő van hátra, és lesznek olyan változások addig, amelyek csökkentik ezt az őrületet.
Azzal a megállapítással vitatkoznék, hogy:

„Érdekes például, hogy az új rendszerben a szavazatszámláló bizottságok pártok által delegált tagjainak az adott településen kell élniük.”

Feltételezem, ezt a törvénytervezet 17. §-a támasztja alá, ami így szól:

„(1) A 26. §-ban, a 28. §-ban, a 35. § (3) bekezdésében és a 158. § (1) bekezdésében foglaltak kivételével

a) a szavazatszámláló bizottságnak és a helyi választási bizottságnak csak a településen,
b) az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságnak csak az országgyűlési egyéni választókerületben,
6c) a területi választási bizottságnak csak a megyében, illetve fővárosban,
d) a Nemzeti Választási Bizottságnak csak
magyarországi lakcímmel rendelkező, a központi névjegyzékbe vételre jogosult választópolgár lehet tagja .”

A bekezdés elején felsorolt kivételek egyike, a 28. § viszont épp a pártdelegáltakról szól:

„A területi választási bizottság, az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság, a helyi választási bizottság és a szavazatszámláló bizottság további egy-egy tagját a választókerületben jelöltet, illetve a listát állító jelölő szervezetek, valamint a választókerületben induló független jelöltek bízzák meg .”

Ebből szerintem az következik, hogy a lakhely-megkötés nem vonatkozik a 28. §-ban szabályozottakra, tehát a pártdelegáltak továbbra is bármely település lakosai lehetnek.

Ha elkerülte a figyelmemet valami, akkor elnézést.

László Róbert
Az Európa Tanács (Strasbourg) Parlamenti Közgyűlésének október 1-5. közt esedékes közgyűlésén, ahol a 47 tagállam parlamenti képviselői lesznek jelen, az egyik fő megtárgyalandó téma a választások demokratikusabbá tétele. A Monaco Group nevű munkacsoport jelentése alapján folyik majd a vita. Hát igen, az ET az EU számára megrágja a témát, serves as a pan-European think-tank, ahogy Jean-Paul Juncker írta egy elemzésében. Érdemes lesz odafigyelni rájuk.
Ennek a regisztrációs rendszernek az lesz az eredménye, hogy teljesen értelmetlenül veszítik majd a választójogukat figyelmetlen vagy elzártabb honfitársaink."

Hát! Igen! Kialakulhat ilyen helyzet is. De, én úgy gondolom, hogy a nagybetűs nép többsége regisztrálni fogja magát, megtalálja a módját, illetve szakít rá időt.
Az a hatalmas társadalmi csoport biztosan, kik a legnagyobb vesztesei a kormány politikájának.
Kik kilátástalanságban, mélyszegénységben, szegénységben élnek.
Kik mindennapjaikban már csak vegetálnak. Esetleg vállalkozásaikat vesztették el. Soroljam még?

Egyelőre, ez az egész szavazósdi egy teljesen átláthatatlan "halmaz" és érthetetlen is.
De gondolhatom én, és bárki, hogy visszaélésre is alkalmat adhat. Mondjuk regisztrálja magát a polgár, s esetleg nem lesz benne mégsem a névsorban?

"Arra viszont egyelőre semmi garancia nincs, hogy hónapról-hónapra nyilvánosan követni lehessen a regisztráció előrehaladását."
Hát. Igen. Ez is az átláthatatlanság egyik fő eleme, példája.
Szerintem.
Olvasom a véleményeket és úgy tünik az előzetes regisztráciò kritikája mellett, kiérlelt vélemények fogalmazòdnak meg más fontosabbnak gondolt kérdésekről. Például, hogy Bajnai Németh Miklos lesz-e, hogy az MSZP felépiti e magát és hátterét a 2014-es versenyre, hogy a szegèny DK vagy az LMP kell- e 'A' SZÖVETSÈGBE, stb. stb.
Azt gondolom a Bajnai-Oszko páros elképesztően nehéz gazdasági, társadalmi és politikai viszonyok között bizonyította képességét a kormányzásra. Másrészt igaz, hogy korábbi véleményebben én is sürgettem az erősebb politikai jelenlétüket, meg hogy szüksége van rájuk az Országnak, de ha ma nincs még meg a kormányzáshoz szükséges személyi, szervezeti, szellemi és anyagi erőforrás bázis nyilván nem lehet 'előállni'. Gondolom az őket segitő menedzserek /Szigetvári Viktor stb./ sok szempontot, folyamatot, informáciot mérlegelve segítenek felépiteni /pl. szakszerű elemzésekkel is/ az erőteljesebb jelenlét lehetőségét, de -bár szükségszerűen én is gyorsabbnak és erőteljesebbnek gondolnám ezt a folyamatot- ma még korainak gondolják ezt.
Másrészt ma több ellenzéki politikus bizonytalan abban, hogy 2014-ben versenybe kell e szállni, mert ùgy gondolják nincs meg a kormányzáshoz szükségese erő és bázis az ellenzéki oldalon. Ez akár igaz is lehet 2012-re, de szivòs, céltudatos és sikerorientált munkával véleményem szerint ez már 2013 derekára megteremthető, ha elég nagy elszánás van fajsùlyos kvalitásainkban ez iránt.
Ja és senki ne gondolja, ha halasztgatunk majd 2018-ban könnyebb lesz, mert nem lesz. A jelelegi kurzus zseniális hatalom kiépitési és megtartási technikákkal bír.
Ez a regisztracios hulyeseg amerikai otlet. A Fidesz remekul hasznalja az amerikai know-howt, amit minden elemeben a republikanusoktol tanultak el.

Am a problema a kovetkezo. Egy - fist past the post - ketpartrendszerben (OK, elvileg az USA-ban tobben is indulhatnak es a gyakorlatban lehet szavazni masokra is, de az utobbi evtizedekben a harmadik jeloltek egyuttesen nem sokat ertek el, tehat az egyszeruseg miatt hagyjuk oket figyelmen kivul) van erteleme annak, hogy a sajat potencialis szavazoidat elviszed.

Republikanuskent megnezed kiknek van SUV-je, kik fizetik elo a Hunting And Fishing magazint, kik toltottek le Sara Palin konyvet es ha ezeket az embereket elviszed szavazni, akkor nagy meglepetes nem erhet, ez jo lesz a republikanus jeloltnek es rossz lesz a demokratanak.

Am a tobbpartrendszer nem teljesen igy mukodik. Amennyiben a Fidesz nem fogja a szavazok kezet (es itt meg lesznek jatekok pl. a kulfoldi szavazokkal stb. akik levelben szavazhatnak esetleg es majd a Fidesz elintezi, hogyan kell szavazni), akkor 'fennall a veszelye', hogy a 2006-ban es 2010 ben Fidesz szavazo, lelkes nepszavazo (allamplgarsag es anti-vizitdij) most esetleg a fulke maganyaban mar masra szavaz.

Ez lehet a Jobbik es az LMP vagy akar ures lapot is beadhat. Nyilban kevesen lesznek korabbi hard core fideszesek, akik MSZP-re szavaznak, de pl. ha elvisznek valakit aki hard core, a felesege mar lehet, hogy kicsit maskent szavaz. Vagyis abszolut nem egyertelmu, hogy a Fidesz korabbi es most szavazoi valoban olyan erot kepviselnek mint korabban.

Felreertes ne essek a gepezetuk reggelire megeszi es kikopi az LMP vagy az MSZP gepezetet (a Jobbik szerintem sokkal jobban szervezett mint sokan gondoljak, de talan a tomeg appealjuk limitaltabb).

Es azert majd a regisztraltak szamabol a Fidesz (nyilvan ok latjak majd az infot) tudni fogjak mire szamithatnak. Ha mondjuk az osszes regisztralt ember felet egyedul ok kezelik (miattuk regisztraltak es az o adatbazisukban van benne), akkor azert nagy valoszinuseg szerint a 2/3-uk megvan, hiszen mondjuk az osszes leadott szavazat 27-30%-val valoszunileg megnyerik az osszes egyenit (1-2 kivetellel) es a listas nagy reszet plusz a nyertesnek jaro kompenzaciot (tehat ha az 50% 1/3-a lemorzsolodik mint ellenzeki szavazo, akkoris marad 30%-uk). De ki tudja, lehet, hogy nem fognak olyn sokat elvinni regisztralni es az 'altaluk regisztraltak' aranya nem lesz olyan nagy.

Am szerintem, ahogy kozeledunk a valasztasok fele es a Fidesz elonye csokken, akkor a regisztracio vonzereje csokkenni fog, olyannyira, hogy a vegen lehet, hogy el is torlik az utolso hetekben. (Bar szerintem az inkumbens elonye kozvetlenul a valasztasok elott javulni fog, ugyanis sokan nem akarnak nagy felfordulast egy valasztassal es ha a deviztartalekot nyugdijelemesre stb. elkoltik, akkor lesz egy bounce back az egyebkent lefele meno trendben es emiat megsem torlik el).

Meg valami, szerintem a magyar politika egyik rule of thumbja volt eddig, hogy a liberalisabb/nyugatosabb/baloldalibb szavazok leginkabb Budapesten vannak, aztan a videki nagyvarosokban es legkevesebb a falvakban. Ha most csak a tudatos szavazok mennek el (regisztracio utan) akkor biztos vagyok benne, hogy a budapestiek, videki nagyvarosiak messze tul lesznek reprezentalva. Ez egyatalan nem biztos, hogy a Fidesznek kedvez, meg a gepezetuk es adatbazisuk mellet sem. Szoval szerintem tesztelgetnek es a valasztasok elott meg atirjak egy kicsit a szabalyokat ahogy az jo lesz nekik.

De a helyzet az, hogy ilyen pocsek kormanyzas mellett (hacsak el nem kezdik osztogatni a devizatartalekot, ami azert sanszos) le lesznek valtva, barmit is csinalnak.

[Az mar mas kerdess, hogy meg kell-e nyerni a kovetkezo valasztast az ellenzeknek. Amit a Fidesz muvelt, sem az alkotmanjogi strukturat, sem a gazdasagot, sem szakpolitikakat ming az oktatas vagy kornyezetvedelem, nem nagyon takarithato el egykonnyen, plane nem eddig nem kormanyzott, egymassal civakodo primadonnak altal.]
Szerintem az előzetes regisztrációt (is) azért vezeti be a kormány, mert nem lehet tudni, hogy milyen politikai erővel találja szemben magát, a választásokon. Lehet régi- régiúj"- , de új politikai erő is jöhet. Vagy széleskörű összefogás.
(Szóval ez" az "embereket" nem fogja távol tartani, a szavazó fülkéktől. szerintem.)

S hát persze az is nagyon nem mindegy, ki lesz a "jelölt". Egyébként ez" minden képpen arra ösztönzi a politikai pártokat, erőket, hogy dolgozzanak, épitsék ki azt a bizonyos országos hálót, időben szólitsák meg a nagybetűs nép egy hatalmas csoportját. Tudatni, hogy minél többen regisztrálják magukat, s nyilvánitsanak határozott véleményt. (szavazzanak majd).
Szerintem.
***
"Bajnai Gordon látszik ma a politikai paletta egyetlen olyan személyiségének, aki nemcsak világos képpel rendelkezik a jelenlegi gazdasági és társadalmi problémákról, hanem akinek víziója is van arról, hogy miképp kell a helyzetet kezelni."

atv.hu/cikk/20120207_halmai_bajnai_az_egyetlen_alkalmas_szemely_de_kellene_moge_eg

***
Na. Igen.
:)
Totális helyzet, gazdasági,- politikai zűrzavar.

"Majtényi: ami most történik, az „ugrás a sötétbe”
:)
******
Regisztráció ide- vagy oda.. a "népek" többségükben élni fognak vele. Nyomatékot adjanak majd, hogy nagyon nem jó irányba mennek/mentek a dolgok".

Egy körültekintő, nyitottabb reform-folyamat segített volna abban, hogy megértsük, miért így és miért ezt akarja a kormánytöbbség."

Hát! Ja! De még ilyet! A kormány részéről, " a kommunikáció látványos hiánya" tapasztalható, mindenkor, minden ügyben.
Szerintem.
osztjónapot!
:)
@Zebuzebuzebu:
itt majd annyi történik, hogy bajnai. a maradék önkormányzati közvagyont fogják kimazsolázni. ami talán arra jó lesz, hogy ingatlanhasznosítók tőkebevonásával budapest és a megyei jogú városok elkerüljék a csődöt.

ezek után ha szerencséje van az országnak, akkor globális konjunktúra jön. ami azt jelenti persze, hogy a forintgazdaság leszakadó pályára kerül. mert nincs válasz se versenyképes iparra, se mezőgazdaságra. oktatásról nem beszélve. szóval a konjunktúra itt aligha eredményez majd tömeges fellendülést. de legalább elkerülhető vele az összeomlás.

a rosszabbik forgatókönyv, hogy kínában klasszikus túltermelési válság alakul ki. ahogyan az a kapitalizmus elején lenni szokott. megszűnik a globális hitelezés. akkor a forintgazdaság összecsuklik, mint egy zollstock. mert hiába vesznek el egy havi nyugdíjat, vagy kettőt. azonnal összeomlik az egészségügy. mert a hálapénz tartja fent. amit döntően nyugdíjasok fizetnek. hiába teszik fizetőssé az egészségügyet. a gyerekek többsége vidéken szegénységben, vagy mély szegénységben születik. hadd ne soroljam.

bajnai gordon könnyen lehet, hogy ebbe az örvénybe fogja manőverezni az országot. persze lehet, hogy ezt meghagyják mesterházy-nak. vagy ami legvalószínűbb: patthelyzet fog kialakulni. senki sem fog tudni kormányozni. ahogyan most se tudnak. kétharmaddal sem.
Unionista:

Meg kene ertenie mindenkinek, hogy a felzarkozas azt jelenti, hogy mi akkor is novekedunk, ha masok esetleg recesszioban vannak. Rohejes, hogy mi csak akkor novekedhetunk, tudunk novekedni (de persze kisebb mertekben), ha a vilag legfejlettebb regioja (Nemetorszag) is novekszik (a mienkenel jobban). [Ez a gyakorlatban ugy nez ki, hogy a magyar recessziot a vartnal alacsony nyugati konjukturara fogjuk.]. Mas szavakkal a tavolsag a nyugat es mikoztunk ugy tunik csak novekedhet es novekedik is.

Ettol fuggetlen kerdes, hogy a novekedes lehetseges-e, vagy kell-e egyaltalan (ha ez pl. a - reszben folosleges es haszontalan - fogyasztassal egyenerteku).

Am a leglenyegesebb: nem, ismetlen nem lesz EU-s konjunktura belathato idon belul, marpedig Azsia abbol elt, hogy ide exportalt (es kulonosen Nemetorszag meg abbol, hogy a gyartashoz szukseges high tech gepsorokat oda exportalta). Amerikaban kicsit lesz novekedes, de nem erezheto (a munkanelkuliseg miatt).

De a leglenyegesebb: hogy egyszeruen nincs eleg elemiszer/energia/nyersanyag/viz a mostani fogysztas fenntartasara es novelesere (amit a GDP novekedes implikalna).

Persze van arfluktuacio, neha megy le az olaj ara, meg az USA-ban olcso a foldgaz (amit az iszonyuan szennyezo frackingel banyasznak), meg mindig vannak teoriak, hogy ha csak az antarktiszi olajat meg gazt piacra dobnank minden meg lenne oldva stb. stb. De a valosag az, hogy az eddigi arszinteken nagyajabol kezdenek kifogyni a keszletek es kozben az eghaljaltvaltozas (Pesten 32 fok szeptember vegen??, mikozben amugy is evente dontogetjuk a rekordokat) miatt az elelmiszertermeles (ami nagyreszben olajra alapoz: lasd akombajnokba valo gazolaj meg a fosszilis alapu novenyvedoszer es mutragya) kezd igen problemas lenni egy csomo orszagban.

Szoval a problema baromi nagy: globalisan es kulfoldi fellendulesre nem lehet szamitani.

A Fidesz evek ota erre var, hogy egy kis lelegzetvetelhez jusson, most mar tenyleg itt van a novekedes Nyugat-Euban ami kivisz minket is a valssagbol, meg ott vannak az oroszok es szaudiak stb., de ez vart novekedes nem fog bekovetkezni egyhamar (bar most a globalis penznyomtatas miatt van egy kis likviditasi mpozgaster, de ez nem valtoztat a magyar fundamentumooan).

Mas megoldas kell, de ebbol keves nepszeru van (pl. lenne ertelme a nyugdijakat megadoztatni es atcsatornzani minosegibb oktatasba es beruhazasba, hogy a vonatok pl. ne 4 ora alatt erjenek Szegedre).

Ezert sanszos - messze jobban, mint ahogy a piac ezt arazza - egy allamcsod (konkretan devizakotveny default es magyar hiperinflacio, de eleg lenne 30-50% is, Torokorszagban volt 70% is nem is olyan regen), betetelvetel, devizakoneverzio es egyeb finom unortodox lepes.
@Zebuzebuzebu:
általános nyugdíjcsökkentésből nem érhető el költségvetési megtakarítás. azért, mert akkor az egészségügy azonnal összeroppanna. azt a hálapénz tartja fenn. a belső kereslet csökkenés könnyen csődhullámot indíthatna el a kiskereskedelemben, és a feldolgozóiparban. lehetne csinálni egy nyugdíjkorrekciót. vagy valamilyen sávos adócsökkentést. de abból komoly megtakarítás nem lesz.

itt külső forrást kellene tudni bevonni. a bajnaiék elképzelése nyilván a szokásos. a valutaalappal megállapodva feltőkésítik a bankokat. ezek után lesz néhány belvárosi ingatlanberuházás, amit meghiteleznek. budapest és a megyei jogú városok talán elkerülik a csődöt. de ezzel az ország nem lesz kint a vízből.
Unionista: elnezest, de teljes mitosz a halapenz es a nyugdijak ilyen osszefuggese.

Ezt gondolom orvosok terjesztik. A helyzet ezzel szemben az, hogy a nyugdujkiadasok (ideertve a rokkant stb. nyugdujakat is - most ezek legelabb harom kulonbozo helyen vannak a koltsegvetesben, de funkciojuk es eredmenyuk ugyanaz) 3.300 Mrd forint csak 2012-ben (de jovore biztos novekszik legalabb 200 tovabbi milliarddal). Ehhez kepest a halapenz ossztomege 100-150 Mrd-ra van becsulve.

Mivel halapenzt messze nem csak a nyugdijasok fizetnek (sot pl. a szuleszettel kapcsolatos az egyik legnagyobb tetel), es a nyugdijasoknak mas jovedelmuk is lehet (es sok esetben van is) a nyugdijon kivul, ezert kizart, hogy a 3300 Mrd megadoztatasa utan a halapenz megszunne vagy erdemben csokenne (kis visszaesest e tudok kepzelni, de nem erdemit). Nyilvan nem arrol van szo, hogy a nyugidjakat meg kene felezni, de 15-25%-os (effektiv) adot szerintem be lehet vezetni savosan es ez szerintem nem erintene az egeszsegugyi kiadasokat es erdemi hatasa lenne a koltsegvetes egyenlegere. Vagyis az orvosoknak nem kell izgulniuk.

A beruhazas a problema, ideertve az oktatast is, az is beruhazs a jovobe. Ha a legjobbak kuldoldre mennek mert Ausztriaban, Svajcban, Skociaban stb. egyelore nem kell (vagy nem sokat, plane ha mellette lehet dolgozni) fizetni a tanulasert, akkor ki az aki itthon akar tanulni penzert? Nagyjabol egy videki nemet egyetem messze jobb mint barmelyik magyar. De az alapfoku oktatas is a beka feneke alatt van stb.

Rólunk

A Haza és Haladás Közpolitikai Alapítvány szakpolitikai publikáció, konferenciái mellett rendszeres blog-bejegyzésekkel is hozzá kíván járulni napjaink legfontosabb kérdéseinek higgadt, szakszerű és elmélyült megvitatásához.

Tovább

Legutóbbi bejegyzések

Támogasson minket

Legutóbbi kommentek

Címkék

2011 (3) 2012 (8) 2013-as költségvetés (2) 2014 (3) adó (3) adósság (1) adósságrendezés (1) adósságválság (2) afganisztán (1) agrárpolitika (1) akadályok (1) alap (1) alaptanterv (1) alaptörvény (1) alkotmány (9) állam (1) államadósság (6) államilag finanszírozott keretzámok (1) Állami Számvevőszék (1) államosítás (2) állampolgárság (2) antikorrupciós technikák (1) arab (3) ÁSZ-jelentés (1) átalakítás (3) átláthatóság (1) atomenergia (3) atomprogram (1) autonómia (1) autópályafejlesztés (1) bajnai (1) Bajnai Gordon (1) Bajnai Gordon. (1) balkán (1) balti út (1) belpolitika (1) Best of (1) beszéd (1) bevezetése (1) bíró andrás (1) birtokpolitika (1) biztonság (1) btk. (1) budapest (1) Budapest Pride (1) büntetés (1) büntethetőségi korhatár leszállítása (1) business (1) cenzúra (1) cigányok (1) Címkék (1) demokrácia (2) demokratizálódás (2) devizahitel (1) Diktátorok Kézikönyve (1) Drogjelentés 2012 (1) drogpolitika (1) drogstratégia (1) dzsong (1) e-útdíj (2) E.on (1) e.on (1) EB jelentés (1) egyházak (1) Egyiptom (1) egyiptom (1) együttélés (1) ekb (1) eljárás (1) elnökválasztás (3) előadás (1) energetikai privatizáció (1) energiapolitika (3) energiastratégia (1) esélyegyenlőség (1) észak korea (1) EU (3) eu (9) EU-csúcs (2) euro (1) euró (1) eurobarométer (1) euróbevezetés (1) európai (2) európai bizottság (1) Európai Bizottság (2) európai bizottság jelentése a magyar gazdaságról (1) Európai Unió (2) eurózóna (2) euró zóna (7) euro zóna válság (1) EU költségvetés (1) EU támogatások (1) évértékelő beszéd (1) Fehér könyv (1) fejlesztési támogatások (1) fejlesztéspolika (1) fejlesztéspolitika (6) Fejlesztéspolitika Kormánybizottság (1) felsőoktatás (11) feltételes (1) felvételi (1) fiatalkorúak büntető igazságszolgáltatása (1) fico (1) finanszírozás (1) foglalkoztatás (2) foglalkoztatáspolitika (4) földtörvény (1) forradalom (1) forum (1) franciaország (2) fukushima (1) fukusima (1) gazdasági (3) gazdaságpolitika (19) gordon (1) görögország (5) görög válság (1) görög válságkezelés (1) grexit (1) használatarányos útdíj (1) határon túli magyarok (3) határon túli magyar közösségek (5) Haza és Haladás Alapítvány (1) Haza és Haladás Blog (1) hiány (1) hollande (1) hungarian (1) identitás (1) ideológiai (1) il (1) illeték (1) imf (2) IMF-hitel (1) ingatlanválság (1) integráció (2) interjú (1) intézkedések (1) intézménytelenítés (1) irán (1) iskolaátadás (1) iskolai szegregáció (1) Izrael (1) izrael (1) janukovics (1) járások (1) javaslat (1) jó kormányzás (1) K+F (1) kaczynski (1) kampányszabályozás (1) Karabah (1) katonai intervenció (1) keretszámok (1) kettős (1) kettős állampolgárság (1) kiemelt egyetemek (1) kifizetési stop (1) kilépés (1) kim (1) kína (1) Kína (1) kínai-magyar gazdasági kapcsolatok (1) kockázatelemzés (2) koháziós politika (1) kohéziós (1) kohéziós politika (1) költségtérítés (1) költségvetés (12) költségvetés. (1) költségvetési (1) költségvetés 2013 (1) konvergenciaprogram (3) kormány (2) kormányzás (1) kormányzat (1) kormányzati (1) korrupció (2) kötelezettségszegési (1) közbeszerzés (1) közbeszerzési (1) közel kelet (2) középosztály (1) középtávú gazdasági előrejelzés (1) Közgép (1) közigazgatási (1) közmédia (1) közmunka (2) közoktatás (6) közöskassza.hu (8) közpolitika (2) közvélemény kutatás (1) külföldi befektetés (1) külpolitika (8) lakásfenntartási (1) leaders (1) leminősítés (1) lengyelország (1) leszállítás (1) líbia (1) magyar (1) Magyarország (4) magyarország (7) magyar gazdaság (1) magyar gazdaságpolitika (1) magyar GDP (1) magyar labdarúgás (1) makrogazdaság egyensúlyhiány (1) mandiner (1) Mario Monti (1) Matolcsy (1) médiapolitika (1) megoldási (1) megszorítás (2) melegjogok (1) merkel (2) messziről (5) messzirőlnézve (17) messziről nézve (1) Messziről nézve (1) mezőgazdaság (3) migráció (1) MOL (1) mol (2) monarchia (1) munkába (1) munkahelyteremtés (3) munkanélküliség (3) mvm (2) MVM (1) nabucco (1) nagykoalíció (1) nagy britannia (1) nato (1) NEM (1) német (1) németország (1) nemzeti (1) nemzetpolitika (6) nézve (5) NFÜ (3) nők (1) non-profit közszolgáltatások (1) nonprofit közszolgáltatások (1) növekedés (1) nyilvánosság (1) nyugdíj (1) nyugdíjrendszer (2) obama (1) off shore (1) oktatás (1) oktatási (1) oktatáspolitika (7) olajembargó (1) Olaszország (1) olaszország (1) olimpia (1) önkormányzat (2) önkormányzatok (1) orbán (1) orbán viktor (1) örmény-azeri konfliktus (1) oroszország (2) Oroszország. (1) országgyűlési képviselő (1) országjelentés (1) összefoglaló (1) paks (1) Paksi Atomerőmű (1) palesztin-kérdés (1) palikot (1) pályázatok (1) parlament (2) parlamenti (1) pedagógusok (1) polgárháború (2) politika (1) politikai realizmus (1) portugália (1) privátsarok (18) privatsarok (2) putyin (1) recesszió (1) reform (13) rendszer. (1) rokkantnyugdíjas (1) roma (1) romaintegráció (1) Románia (1) romapolitika (1) Safarov-ügy (1) sarkozy (1) segély (1) segélyezés (1) segítés (1) selectorate elmélet (1) semjén zsolt (1) soros elnökség (2) spanyolország (1) sportfinanszírozás (1) sps (1) stadionprogram (1) stratégia (1) szabadságharc (1) szakképzés (2) széchenyi (1) szegénység (6) szegregáció (1) Széll Kálmán Terv 2.0 (1) szigorítás (1) szimbolikus (1) Szíria (2) szlovákia (1) szociális (1) szociális ellátórendszer (1) szociálpolitika (4) szolgáltatások (1) támogatás (1) támogatások (3) támogatáspolitika (1) tandíj (1) tankötelezettség (1) tavasz (1) technikai kivetítés (2) terv (1) tervezete (1) timosenko (1) törökország (1) törvény (2) transzfer (1) trianon (2) túlzott deficiteljárás (1) túlzott deficit eljárás (1) túlzott hiány eljárás (1) tusk (1) új (1) Új Btk. (1) ukrajna (1) ün (1) unió (2) uniós (3) uniós fejlesztések (1) uniós fejlesztések intézményrendszere (1) uniós források (4) uniós költségvetés (1) uniós költségvetés 2014-20 (2) uniós támogatások (3) USA (1) usa (3) USzt (1) válásgkezelés (1) választás (6) választási rendszer (11) választások (5) választójog (12) válság (16) válságadók (1) válságkezelés (17) vegyifegyverek (2) vezető (1) vidékfejlesztési stratégia (1) világháború (1) wen jibao (1) Címkefelhő

Impresszum

Felelős kiadó: Schmidt-Hegedüs Dóra kuratóriumi elnök
Felelős szerkesztő:Pikó András
Szerkeszti az alapítvány kuratóriuma

süti beállítások módosítása