Bajnai Gordon beszéde a Milla október 23-i tüntetésén

2012.10.23. | Bajnai G | 20 komment

Honfitársaim!

 

Köszönöm a meghívást! Köszönöm, hogy elmondhatom, mit gondolok közös ügyeinkről.

 

Nehéz döntés volt a nézőtérről visszajönnöm a színpadra. Hiszen legutóbb, március 15-én is itt voltam, együtt veletek. Akkor ott álltam, ebben a sokszínű sokaságban: demokraták és hazafiak között – ennyit tudtam a mellettem állókról. Azt nem, hogy miben hisznek, kire szavaznak. De azt igen, hogy jogállamban akarnak élni és szeretik a hazájukat.  Ennyi elég volt akkor és ennyi elég most is.

 

Elég, ahhoz, hogy kiálljak erre a színpadra. Kiálljak mindazokért a dolgokért, amelyek összekötnek bennünket.

 

Tudom, egyszer azt mondtam, nem vagyok politikus. Akkor úgy is gondoltam. Egy normális, jól működő országban ugyanis nem kell mindenkinek politikusnak lennie.

 

Még akkor is hittem benne, hogy Magyarország ilyen hely lehet, amikor átadtam a hivatalomat. Az elmúlt két év azonban keserű ébredést hozott. A hazánk megint olyan hely lett, ahol utcára kell menni a jövőnkért és utcára kell menni a jogainkért. Ahol politizálnia kell annak is, aki csak egyszerű polgár, „civil” akar lenni.

 

Politizálnom kell nekem is, nem tehetek másként.

 

Most azért jöttem fel újra a színpadra, mert azt értettem meg és azt akarom most elmondani nektek, hogy 2014 nem csupán a következő választás éve: 2014 Sorsforduló lesz!

 

Olyan döntés, amely újabb negyedszázadra meghatározza a jövőnket. Márpedig a következő 25 év az én nemzedékem számára az aktív élet hátralevő része; a gyerekeink nemzedékének pedig az élet legfontosabb, mindent eldöntő szakasza. És mi nem olyan országot akarunk a gyerekeinknek, amelybe egyszer talán majd jó lesz visszatérni – hanem olyat, ahonnan nincs miért elmenni.

 

Ezért kellett ma találkoznunk! Ezért nem hagyhatjuk, hogy a sorsunkat már megint széthúzás, megosztás, korrupció, kisszerűség vagy ostobaság döntse el!

 

És ezért alapítottuk meg társaimmal a Haza és Haladás Egyesületet: hogy ösztönözzük, szervezzük és programmal támogassuk a változást akarók összefogását.

 

Biztosan tudom, sokan vannak itt olyanok, akik már 2010 áprilisában is a változásra voksoltak. Jó okuk volt rá. Alapos okuk, mert azt akarták, hogy egyszer s mindenkorra vége legyen a korrupciónak; mert, meg akartak szabadulni a rossz kompromisszumoktól, a kapkodó és félbemaradt reformoktól, a beteljesületlen ígéretektől.

 

És mindenekelőtt meg akartak szabadulni az előző 10 év állandósult politikai háborújától, amely minden kérdésben megosztott és szembefordított minket, magyarokat.

 

Sokan már 2010-ben sem pártokra szavaztak, hanem a változásra. Ők bíztak és megcsalattak. Általuk győztek, és most ellenük kormányoznak.  Bizony: 2010 áprilisának fideszes szavazói ma már tudják, szavazatukért azt kapták jutalmul, amit a többiek büntetésül.

 

Mert Magyarországnak olyan kormánya lett, amelyért bocsánatot kell kérnünk a világtól. De leginkább egymástól és a gyermekeinktől.

 

Ez a kormány módszeresen, csigolyánként törte el a magyar demokrácia gerincét.

 

Ez a kormány hűbérurai között osztja fel az országot. A hűbérurak a politikai hatalomból pénzt csinálnak, a pénzt még nagyobb hatalomba fektetik be, hogy abból végül még több pénzt csináljanak. Így megy ez, oda-vissza. Az állam a korrupció eszközévé vált.

 

Ez a kormány úgy osztja el a javakat, hogy a gazdag gazdagabb legyen, a középosztálybéli szegényebb. És aki szegény, az a legszegényebb.

 

Ez a kormány 1 millió új munkahellyel kecsegtetett és most azért indít munkahelyvédelmi programot, hogy saját intézkedéseitől védje a megmaradt állásokat…

 

Ez a kormány az oktatási reformjával a szegényeket kizárja az előre jutásból, a tehetségesebbeket pedig elüldözi az országból.

 

Ez a kormány úgy kér újabb és újabb áldozatot a jelenben, hogy közben két végén égeti a jövőnket.

 

Ez a kormány erősnek hirdeti magát, pedig csak erőszakos. De mi tudjuk: az erőszak a gyengék végső menedéke. Ez a kormány pedig gyenge. Nemcsak az a baj vele, hogy felrúg minden szabályt, hanem az, hogy még így is eredménytelen.

 

Ez a kormány biztonságot, nyugalmat és gyarapodást ígért a szavazatokért. Most az országban mindenütt félelmet, kilátástalanságot és az elszegényedést látunk. Ez a kormány a kudarcok kormánya.

 

Ennek a kormánynak mennie kell!

 

A leváltása önmagában mégsem elég: le kell bontani azt a rezsimet is, amelyet az elmúlt két évben építettek – amellyel a hatalom az övék maradna akkor is, ha a többség más választ helyettük.

 

Ezért a kormányváltás nem elég: rezsimváltás kell!

 

Ám még ez is kevés: új politikai kultúra, új politikai korszak kell! Alkotmányos garancia, hogy a hazánkban többé ne sajátíthassa ki a hatalmat egyetlen politikus sem!

 

Kormányváltás, rezsimváltás, korszakváltás. Ezt kell elvégeznünk, hogy a 2014-es Sorsforduló új esélyt hozzon Magyarországnak!

 

Változást Akaró Honfitársaim!

 

Mi 1990-ben még mindannyian azt értettük demokrácián, hogy 4 évente változtathatunk az irányon: hogy leválthatjuk a rosszul kormányzókat. Meg is tettük sokszor!

 

A mostani rezsim ebből nem azt értette meg, hogy jól kell kormányozni.

 

Hanem azt, hogy szűkíteni kell a polgárok jogait. A jogunkat arra, hogy változtassunk, ha akarunk.

 

Olyan választójogi törvényt erőszakolnak ránk, amelyben a pálya nekik lejt – függetlenül a kormányzati teljesítménytől. A regisztráció pedig nem más, mint megszorító csomag a szabad választásoknak.

 

Mindez azt jelenti, hogy már a kormányváltáshoz is választói összefogásra van szükség.

 

És kétszeresen igaz ez a hataloméhes rezsim lebontására. E furcsa polipot ugyanis kétharmadossá tett törvények és cinikus alkotmánymódosítások tartják életben.

 

De különösen nagy szükség van összefogásra akkor, ha a rezsimváltás nyomán új korszakot is akarunk nyitni!

 

Olyan korszakot, amelynek alkotmánya közös ügye lehet minden hazafinak, minden demokratának. Mert közösen alkotjuk, egyaránt tiszteljük, és egy emberként védjük meg.

 

Honfitársaim!

 

2014 nem a bal- és jobboldal szokásos küzdelme lesz.

 

2014-ben normális országot akarók összefogása küzd majd a megosztásból hatalmat építő erőkkel.

 

E küzdelemhez újjá kell alkotnunk, meg kell erősítenünk a politikai közepet! Új politikai közép kell, amely elég erős ahhoz, hogy kiszorítsa életünkből az olyan hatalmat, amely a nemzet megosztására épül. Új politikai közép, amely rendkívül sokféle, de egyvalamiben mégis azonos. Abban, hogy alapvetően elzárkózik a szélsőség erőitől. A kommunistáktól. A szélsőjobboldaliaktól. A hatalom megszállottaitól és kufárjaitól.

 

Az új, erős politikai közép szereplői ugyanis a másiknak csak a megoldásait vitatják, de a létét soha.

 

Honfitársaim!

A kormányváltást elhozó, az új korszakot megalapozó összefogáshoz közös nevezők kellenek. Új közös nevezők.

 

Egyszer, 1990-ben, a kommunizmus bukásakor már alapoztuk nemzeti közmegegyezésre a jövőnket.

 

Akkor voltak közös nemzeti céljaink. Akkor egyetértettünk abban, hogy demokráciát akarunk. Hogy a magántulajdon szentségére alapozott gazdaságot akarunk. Hogy szolidaritást akarunk és felzárkózást a Nyugathoz.

 

Az elmúlt években ezek a vágyaink, ezek a céljaink áldozatul estek – a megosztó politika áldozatául.

 

Újra ki kell hát tűznünk közös célokat, ami nélkül nincs normális ország, nincs nyugodt élet! Újra meg kell állapodnunk a legalapvetőbb dolgokban.

 

Nem mindenben, de végre valamiben.

 

Mindenekelőtt abban, hogy Magyarországnak jogállamnak kell lennie: újra jogállamnak. Olyannak, amelyet nem korlátoz semmilyen hatalom. És amely képes korlátozni bármilyen hatalmat.

 

Ez az alap, ebben nem lehet vita. A többi kérdésben pedig egyetértésre kell jutnunk – közös nevezőre.

 

Először is a nemzet kérdésében. Tíz éve azt mondták nekünk, „a haza nem lehet ellenzékben”. De ahogy itt végignézek rajtatok: a haza egyre nagyobb része kényszerül ellenzékbe. Mert mi is a haza vagyunk!

 

Magyar itt mindenki, aki testben vagy lélekben velünk van. És persze azok is, akik a Kossuth téren hallgatnak most beszédeket. De még azok is, akik mondják a beszédeket!

 

És azok is, akik az ünnepet a kertben, vagy a családdal töltik. Mi mind, együtt vagyunk a haza: magyarságunk nem elválaszt, hanem összeköt!

 

Másodszor, új megállapodás kell a szolidaritás kérdésében is, mert nem igaz, hogy mindenki annyit ér, amennyije van... A szolidaritás nem kegy, hanem felelősség egymásért és kölcsönös tisztelet egymás iránt. A fent lévők kötelező felelőssége a lent lévőkért. De cserébe az alura születettek és az oda csúszottak felelőssége is a közös célokért. Munkával és munkakereséssel, tanulással és taníttatással; közös erőfeszítéssel.

 

Olyan szolidáris társadalomban akarunk élni, ahol nehezebb lecsúszni, de könnyebb felemelkedni. Ettől lesz több a haza, mint az ország!

 

Harmadikként meg kell állapodnunk a haladás kérdésében is. Elsősorban is abban, hogy a haza és haladás – vagyis a nemzeti hagyományok megőrzése és az ország megújítása – nem egymást kioltó fogalmak. Haza és haladás ügyében a hangsúly az és-en van.

 

Egyetértésre kell jutnunk abban, hogy aki nem halad, az hátrál. A világban verseny van, akkor is, ha tagadják. Ám, aki tagadja a versenyt, az meg sem nyerheti.

 

Mostanában nem is nyerjük...

 

Aki ezt megérti, boldogul. Aki viszont homokba dugja a fejét, elszegényedik.

 

Valaha értettük ezt. 20 éve még azt méricskéltük, hány év kell ahhoz, hogy utolérjük az osztrákokat.

 

De mára feladtuk a számolást. Most lemondón nézünk még a mellettünk elhúzó Szlovákia és Lengyelország után is…

 

Újra a régió élmezőnyébe kell kerülnünk! Van hozzá tehetségünk, ha lesz hozzá akaratunk! Egyszer már megmutattuk, hogy képesek vagyunk rá – meg tudjuk mutatni újra!

 

Negyedikként: új megegyezésre kell jutnunk Európa dolgában! Európa számunkra az esély, hogy boldoguljunk a szédítő globális versenyben. Európa számunkra egyszerre érdek- és értékközösség. Nemcsak támogatás, hogy felzárkózzunk a bennünk élő Magyarországhoz, hanem kultúra is. Nyugodt erő, civilizált hangnem, nyitottság és kíváncsiság. Minőség az életben.

 

Európa sikere nekünk nemzeti érdek: a valódi nemzeti érdekeinket pedig Európában kell érvényre juttatnunk!

Európaiságunk 1100 éves nemzeti hagyomány; megmaradásunk záloga. Mi, itt mind Szent István örökségét hordozzuk. Több mint egy évezrede ebbe a hagyományba születünk bele, nem a Turulmadárba. Ezt az örökséget is meg kell tehát védenünk!

 

Haza és haladás, szolidaritás és Európa. Kevés, de annál fontosabb ügy, amiben évtizedekre egyet kell értenünk!

 

A ránk váró feladat épp ezért hatalmas: Magyarország határokon belüli újraegyesítése!

 

Mert amíg nem tudunk egyetérteni azokban a közös célokban, amelyek védettek a hatalmi harctól, addig a nemzet határok feletti újraegyesítése is kudarcra ítélt vállalkozás! Aki a 10 milliós országot osztja meg, az lelkében a 15 milliós nemzetet is megosztja.

 

Változást akaró honfitársaim!

 

Magyarország újraegyesítéséhez elsőként a változást akarók egyesítésére van szükség. Ehhez pedig nem kell újabb, a többiekkel versengő párt.

 

Úgy határoztunk ezért, hogy az új, erős közép megszervezésére lerakjuk az összefogás alapjait.

Erről szól a mai nap.

 

Ezt üzeni nekünk 1956 októbere. Ezt jelképezi ’56 sokféle hőse. Nagy Imre és Mindszenty József, Bibó István és Mansfeld Péter, Maléter Pál és Pongrátz Gergely. Sokfelől jöttek, de egy célban egyesültek: emlékük azt üzeni nekünk, hogy egy méltó cél érdekében a nemzet képes az összefogásra.

 

És ahogy akkor, úgy most is: jöttünk Jobbról és jöttünk ide Balról is. Hogy középen találkozzunk!

 

Az ország középen találkozik!              

 

Kedves Barátaim!

 

Nem új pártot alapítunk tehát, hanem összefogást, ahová szövetségbe hívunk mindenkit, akikkel a céljaink összekötnek. Akikkel a korszakváltás elvében, erkölcsében, programjában közös nevezőre tudunk jutni.

 

Akikkel meg tudunk egyezni a jogállam, haza és haladás, szolidaritás és Európa dolgában.

 

És ha ebben megegyeztünk, akkor erre alapozva közösen kidolgozzuk a talpra álláshoz és gyarapodáshoz szükséges konkrét programot – a jó kormányzás programját.

 

A Milla, a Szolidaritás és a Haza és Haladás egy ilyen, befogadó és nyitott mozgalom elindításáról döntött.

 

Ennek a választói mozgalomnak az Együtt 2014 nevet adtuk és programját a nemzet közös nevezőire alapozzuk. Az Együtt 2014 létrehozásával példát mutatunk az együttműködésre, és hitet teszünk amellett, hogy nemzeti közösségünk újraegyesítése a változást akarók egyesítésével kezdődik.

 

Reménykedő baloldaliak, csalódott jobboldaliak, politikailag elárvult szabadelvűek és hatni akaró zöldek összefogását kell megteremtenünk. És azokét is, akik nem tudnak, vagy nem akarnak maguknak pártot választani.

 

Ebben a szövetségben szükség lesz demokratikus pártokra és politikusokra, mert tisztában vagyunk azzal, hogy ezt a rezsimet csak politikai eszközökkel lehet leváltani. A politikusoknak pedig helyre kell állítaniuk a politika becsületét. A választópolgárnak újra bíznia kell a bizalmat megszolgáló politikusokban, különben újabb éveket, évtizedeket tékozlunk el!

 

Várjuk azokat a honfitársainkat, akik a maguk pártkötődését nem akarják megtagadni. Nem is kell megtagadniuk! És várjuk azokat, akik párthoz egyáltalán nem akarnak kötődni, de tenni akarnak a változásért.

 

Várjuk azokat, akik a szavazatukkal támogatni akarják azt a célt, hogy befejezzük a múltat és új politikai korszakot nyissuk Magyarország történetében!

 

Várunk mindenkit, aki kész és képes arra, hogy szembenézzen a mostani 2 év, a megelőző 8 év és az elmúlt 22 év tanulságaival. Hogy méltányosan válassza el egymástól az egyes időszakok bűneit, hibáit és megalkuvásait – és az erényeit is!

 

A megújuláshoz ez a méltányosság is hozzátartozik. Az érdem szerinti számvetés; az „egyik kutya, másik eb”-mondatok abbahagyása.

 

Mert igenis van lényegi különbség a mostani 2 év, és az azt megelőző 8 között. Aki ezt nem ismeri el, az nem igazságos.

 

És igenis sok tanulsága, hibája és bűne volt a 2010 előtti évtizednek is. Aki ezt nem ismeri el, az nincs kész a korszakváltásra.

 

A mögöttünk hagyott időszak minden kormányához lehet kérdőjelet tenni, de nem lehet közéjük egyenlőségjelet tenni. Nem lehet őket összemosni.

 

Több méltányosság és több önkritika kell a magyar politika megújításához. Ahhoz a politikai, erkölcsi megújuláshoz, amelynek alapja a 12 pont lehet, amelyet idén, március 15-én épp a Milla tüntetésén, együtt fogadtunk el.

 

Ezzel adhatunk garanciát a választóknak arra, hogy felhatalmazásukat nemcsak egy „szokványos” kormányváltáshoz használjuk fel, hanem egy új korszak megteremtéséhez is. Egy új korszakhoz, amely meggátolja, hogy a jelen, vagy a közelmúlt rossz politikája lopakodjon vissza az életükbe.

 

Kedves Barátaim!

 

Tudom, nehéz lesz. Nehéz lesz, mert össze akarnak majd veszejteni minket. Nehéz lesz, mert meg akarnak majd osztani minket. És azért is, mert valóban lesz száz olyan ügy, amiben nem értünk egyet.

 

De sosem szabad elfelejtenünk, hogy van négy fontos dolog, amiben egyetértünk: haza és haladás, szolidaritás és Európa! És ezzel az egyetértéssel mi alkotjuk az ország új, erős közepét.

 

Nehéz lesz, mert a szívünkbe rejtett másik Magyarországnak két ellensége is van.

 

A reményvesztettség és a csodavárás.

 

E kettő a mi fő ellenségünk, mert mindkettő a tétlenségre sarkall. És tudjuk a „rossz győzelméhez az is elég, ha a jók nem tesznek semmit.”

 

Tennünk kell tehát mindannyiunknak. Tennie szülőnek és gyereknek, nyugdíjasnak és diáknak. Tennie civilnek, jogvédőnek, bloggernek és volt miniszterelnöknek; kapusnak és csatárnak egyaránt!

 

Nehéz lesz, de meg lehet csinálni!

 

Ezért hát mondjátok el mindenkinek: van remény, ha van összefogás! Gyűjtsétek össze a változást akarókat: írjatok alá, jelentkezettek be a Millánál, a Szolidaritásnál, a Haza és Haladásnál vagy a választott pártotoknál! Tiltakozzatok és szerveződjetek. Mondjátok el a képviselőiteknek, a pártjaitoknak, hogy összefogást akartok, hogy együttműködést vártok tőlük és köztük!

 

Mondjátok el nekik, hogy most nem az a kérdés, kiből mi lesz. Hanem az, hogy mennyit tesz a kormányváltásért, a rezsimváltásért és a korszakváltásért. Mondjátok el nekik: ha nem tesznek meg minden tőlük elvárhatót az összefogásért, akkor az országrontó rezsim hatalmát védik. Ha szóval nem, hát tettel. Ha tettel nem, akkor mulasztással. És azért nincs bocsánat!

 

És közben ne feledjétek: ez a rezsim a megfélemlítésére épít! Veszélyben az állás, megbízás, szerződés. Fenyeget az adóhivatal, feketelista, Kubatov-lista, regisztráció. Magyarországon a fortélyos félelem közigazgat.

 

 De ne féljetek! Nézzetek körül: nem vagytok egyedül! Ez adjon erőt mindannyiunknak! Akkor is, ha sárral dobálnak, akkor is, ha bizottságok elé citálnak. Akkor is, ha perrel fenyegetnek, akkor is, ha háttérben üzennek. Akkor is, ha a hatalom közpénzből közgépesített hadosztályaival támadnak ellenünk. Ellenünk, akik hiszünk abban, hogy Magyarországnak meg kell változnia, és akik ezért cselekszünk.

 

Legyetek békések, de elszántak! Mondjátok el mindenkinek, hogy újra van remény. Mondjátok el, hogy vissza akarjuk kapni a hazánkat: a törekvő és gyarapodó országot. Amely szerethető, és ahol bízhatunk egymásban. A hazát, ahol a józan ész az úr, és a valódi problémákra érthető válaszok vannak. Ahol a teljesítmény jutalma, a megérdemelt biztonság.  Ahol nem az acsarkodásból épül politika, hanem a kölcsönös tiszteletből. 

 

A hazát, amelyre büszkék lehetünk.

 

Mi tudjuk, hogy ez a másik Magyarország létezik – ha máshol nem, bennünk. Ez a mi hazánk. Itt akarunk élni, boldogulni és gyarapodni. Itt akarjuk felnőni látni a gyerekeinket és az unokáinkat! Itt vagyunk otthon és itt is maradunk!

 

És, ha a rossz politika tönkreteszi a hazánkat, akkor nem nekünk kell elmennünk, hanem a rossz politikának.

 

Mondjátok el hát mindenkinek a mai nap üzenetét: nehéz lesz, de együtt meg lehet csinálni! Csak együtt lehet megcsinálni.

 

Egyenként elbuknánk, de együtt győzni fogunk!

· 1 trackback

A bejegyzés trackback címe:

https://hazaeshaladas.blog.hu/api/trackback/id/tr574865473

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Ki kivel harcol? 2012.10.24. 01:38:54

Orbán vs. Bajnai – a mai nap óta ország-világ tudja, az elkövetkező cirka másfél év róluk fog szólni. Eddig a kormány eredményei és Orbán Viktor folyt a csapból is – kérdés, vajon az ellenfele hol kap majd helyet a médiában? Kap egyáltalán? Agyonhallga...

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Már írtam, szerintem)

Nekem totálisan a magyar reménysugár, a politikai palettán, a Bajnai Gordon. :)
Üdvözlendő, nagyon jó, hogy mégis csak úgy gondolta, hogy visszatér, politikusként, a nagybetűs politikába.

Nekem picikét furcsa még) "Együtt 2014". De biztosan hamar megszokom.

Sokan vártak már erre, a társadalom egy hatalmas csoportja, hogy történjen valami. Azok - többek között -, kik a legnagyobb vesztesei a kormány politikájának.
Magyarul) a mélyszegénységben- szegénységben élők, s kik most lassan, de biztosan haladnak az elszegényedés felé.
Szerintem.
:)
Milla, Szolidaritás, Haza és Haladás "
Sikerült hatalmas tömeget mozgósitani. Biztató.

Mondjuk) Ez is.

" De ne féljetek! Nézzetek körül: nem vagytok egyedül! Ez adjon erőt mindannyiunknak! "
ebből így patthelyzet lesz.
Orbán Viktor dolgozhat ki új kampánystratégiát.
Egyszerűen köszönjük Bajnai Úr!

"Együtt 2014"..Ez mindenkinek üzenet.
Ha most világos kormány program iránt ácsingózunk, megint hibát követünk el, mi itt a kritikus tömegben...Nincs itt az ideje...helyette, mindenkinek megvan az az állampoglári feladata, hogy mérlegeljen: ki mellé áll. Nekünk most nincs más dolgunk, mint hinni abban, hogy amit a rezsim kiépített, amivel ellehetetlenített minden réteget, együtt lebonthatjuk. Hinni abban, és elfoganunk azt, amit Bajnai Gordon megfogalmazott:

"2014 nem a bal- és jobboldal szokásos küzdelme lesz.
2014-ben normális országot akarók összefogása küzd majd a megosztásból hatalmat építő erőkkel."

Ha ezt rosszul értelmezzük, ha ezt nem fogadjuk el, akkor vesztésre számíthatunk. Egységet, rendet kell teremtenünk..közösen!...Hinterlandot a frontembereknek!
Ma nincs helye a szándékon belüli megosztottságnak...és nincs itt az ideje a változtatni akarók körében tapasztalható különbözőségek elemzésének... Ma csak az összefogásnak érkezett el az ideje!
gratula. remek beszéd, nagy lehetőségek következnek belőle.
Kedves Bajnai Gordon !

Tisztelem az elhatározását. Örülök, hogy végül így döntött. Az utóbbi pár hétben már nagyon tartottam attól, hogy szinte messiásnak kiáltják ki Önt, amivel sokkal többet ártanak mint használnak mindannyiunk ügyének. Az Ön beszéde azonban eloszlatta ezen aggodalmamat. Minden tekintetben több mint megfelelő volt. Sőt, sokak számára meglepetés (indoklás: nem képzett politikus ill. szónok). Retorikai és tartalmi szempontból tökéletes. A főbb irányok mindenki számára érthető módon megfogalmazva, az emberek érzéseit és gondolatait tükrözte. Nem csak a problémára mutatott rá, de a célt is megfogalmazta s ami nagyon fontos, támpontokat nyújtott a "hogyan"-nal kapcsolatosan is.
Maga a szónoklás pedig csak gyakorlat kérdése. Elég gyorsan elmúlik a gombóc a torokból és egyébként sem kell minden szónoknak emelt hangon beszélnie. Normál hangon, jó hangosítással és persze sok beszéd elmondása után :), nem lesz probléma.
Mostanában nem írtam.
Viszont az év első három hónapjában igen. Szinte reszkettem az aggodalomtól. Türelmetlenül szerettem volna, ha azonnal történik valami.
Hiszen a sok apró akkori történésből összeállt a kép és előre láttam egy sor bekövetkezhető történést - melyek végül be is következtek - egyszóval féltem.
Annyi mindent írtam akkor, 2012. januárjában...

"Ami most teljesen biztos, hogy jelen helyzetben nincs időnk várni. Jelenlegi helyzetünk ezt nem teszi ezt lehetővé. Olyan szinte visszafordíthatatlan gazdasági és politikai események következhetnek be, amelyekbe belegondolván kiráz a hideg."

"Persze a „Hogyan?”-ra még mindig nincs válaszunk.
Talán, ha megszólítanának bennünket is…
Remélem olvassa az is, akit illet. Remélem."

Hát... örülök, hogy olvasta.:

Aztán írtam arról a bizonyos "hazafi"-ról is...

A "honfitársaim" megszólítás illeszkedik ehhez. Köszönöm.

Aztán írtam arról, hogy sosem fogja igénybe venni a "mindenkori kormány" a jelenlegi kínálatból az önök segítségét. Örülök, hogy rájöttek, csak mi valósíthatjuk meg azt. Mi - az emberek. Jó kormányzást, jó politikusokkal. Ellentmondás lenne? Lehet. De remélem Ön legalább olyan jó politikus lesz, mint amilyen közgazdász. Mindkettőre nagy szükségünk van. Nem tekintem messiásnak, hibátlannak vagy érinthetetlennek. Csak bízni tudok abban, hogy képességeihez mérten megtesz mindent amit csak tud ezért kis országért. Nincs is más választásom.

A fenti beszédet olvasva többször visszaköszöntek az év elején itt leírt gondolataim. Persze nem igazán hiszem, hogy Önök is olvasták azokat, valószínűleg csak a közös gondolatok találkoztak össze. Ez a lényeg.

Én a magam részéről felajánlom a mindenkori Magyarországnak a mindenkori segítségemet. Az egésznek, úgy ahogy van.:)
Mert mint januárban írtam:
"Én nem akarok máshová menni, én itt szeretnék élni, ez itt körülöttünk a mi közegünk, itt vagyunk itthon."
De nem akarom bizonytalanságban, tehetetlenségben, elkeseredetten, lenézve, kisemmizve és félelemben leélni azt a maradék 25-35 évet.

Tisztelettel: BM
Valamit kaptunk tegnap délután: REMÉNYT
De attól tartok nagyon nehezen lesz meg az a 2/3.
Ha egyáltalán meg lesz.....hogy tudja majd BG maga mögé állítani azokat akik -na jó, talán nem ok nélkül de -kifaroltak Gyurcsány mögül is...az első reakciókból nekem az jön le, hogy se lenyelni se kiköpni nem tudják/akarják BG-t a "demokratikus pártok". Csak el ne tököljék már megint az egészet...szerintem nagyon nem fogták fel a beszéd lényegét, és még mindig azt hiszik jó irányban ülnek a lovon.
A jelen helyzet egyszerre több rendszerproblémát mutat fel. Az első: a köztársasági alkotmányosságot szétzúzó/kiüresítő párt alkotmányos, demokratikus választásokon került hatalomra, és a jelen állapotban is - bár erős és alkotmányosság szempontjából még erősebben kétséges megszorításokkal is - lehetséges szabad választásokról beszélnünk, is tehát a köztársasági alkotmányosság helyreállítását is legitim, választási úton kell elérni - most nem alkalmazható Független Jogász Fórum vagy Ellenzéki Kerekasztal típusú, legitim felhatalmazás nélküli megoldás, sem "mozgalmi".

A második rendszerprobléma az, hogy a köztársasági alkotmányosság helyreállítását követelő politikai pártok valamennyien a baloldali címke alá sorolhatók - holott a jelen budapesti kormány éppen az úgynevezett jobboldali értékeket, illetve azok egy részét sajátította ki és ez akadályozza azok köztársasági-alkotmányos formában megjelenő reprezentációit. Ebből következően a köztársasági alkotmányosság helyreállítására irányuló szerveződésnek elsősorban és hangsúlyosan a magukat jobboldalinak tekintő választókat kell megszólítania - ez pedig nem lehetséges "Milla", Mszp, LMP vagy DK szervezésű "mozgalmaknak", hiszen olyan értéktartalmuk van, amely megalapozhatja a jobboldallal ellentétes oldalra való pozicionálásukat.

A harmadik rendszerprobléma, hogy a jelen helyzet (fenyegetettség, választási törvény, alaptörvényi bornírtságok, médiaviszonyok, az egyesítő nemzeti minimum megfogalmazatlansága, a választék egyenlőtlen és részben színvonal alatti jellege stb.) nem teszi lehetővé azt, hogy a köztársasági alkotmányosság értelmében érdekek és értékek reprezentatív pártválasztéka jelenjen meg a 2014-es választásra: a feladat tehát a jelen budapesti kormány centrális erőterének köztársasági alkotmányossággal való felváltása lehet.

A negyedik rendszerprobléma az, hogy a köztársasági alkotmányosság (joguralom) hiánya kritikusan és döntően befolyásolja ugyan az előállt gazdasági-társadalmi állapotokat és így az azokból származtatható elégedetlenséget, azonban az alkotmányossági kérdés mégis csak elvont, értelmiségi, balliberális maszlagként ( vagy sehogy sem) jelenik meg a választók jelentős hányadának tudatában és így közvetlenül alkalmatlan a mozgósításra.

Ezért, ha valaki meg kívánja oldani vagy válaszolni a fenti rendszerproblémákat, és vannak hozzá megfelelő eszközei, akkor a „mozgalmi” út – különösen pedig a „Milla” stb által alapított „mozgalom” útja - nem járható, hanem kell egy "Alkotmányos Köztársasági Pártot" vagy valami ilyesféle nevű szervezetet alapítania, kifejezetten azoknak, akik a majdani szűk választékból senkire sem kívánnak szavazni, hangsúlyosan a magukat jobboldaliaknak tekintőkre is számítva kialakítva a profilt, a köztársasági alkotmányosság helyreállításának választói fogyasztásra alkalmassá tett üzenetét kifejezetten nemzeti és jobboldalinak tekintett értékrend alapján vázolt problémakörökön is igazolva, és ugyanakkor nem fogalmazva meg markáns elképzeléseket az alkotmányosság helyreállítása utáni teendőkről. Világossá kell tennie, hogy a jelen alaptörvény és a választási rendszer keretei nem alkalmasak a programok és értékrendek alapján történő választás lebonyolítására, tehát hogy valójában aki rájuk szavaz, az magára a választás lehetőségére szavaz: arra, hogy a választás után újra alkotmányozás lesz, s majd az így kialakuló keretekben lehet újrakezdeni a pártok méltó versenyét. Tehát hogy a Nemzeti Együttműködés Rendszere csak két lépésben győzhető le. És aztán a választások előtt, a választási időponthoz viszonylag közel ez az Alkotmányos Köztársasági Párt választási koalícióra léphet minden ellenzéki párttal.
A beszéd jó volt. Köszönet a beszédírónak, akárki is volt.
Még Lánczi Tamás (Századvég ) is elismerőt böffentett a beszédíró teljesítményére. Persze akkor is kapott elismerő szavakat tőle a Haza és Haladás, amikor a választási rendszer változásainak elemzését készítette Sz. Viktor és V. Balázs az új választási rendszerről.
A lenyomat,a hatás jó, a kormánypárti elemzők szinte szűkölnek.
Most kell tovább ütni a vasat.
Nagyon sok emberben új remény ébredt, hogy lehet változás. Őket nem feltétlenül lehet elérni Facebook-on.

Kell más felület is, ahol jelentkezhetnek, akár támogatóként, akár szimpatizánsként.
Az alkotmány megújításának jogtechnikai módjai valóban okkal nyugtalanítanak sokakat. De éppen erre ad megoládst az a gondolat a Bajnai-beszédből, miszerint a demokratikusan gondolkodó jobboldalnak (ilyen is van) helyet ad az összefogásban.
Gondoljuk csak el, hogy mi lenne, ha Sólyom László kap(na) majd felkérést arra, hogy egy alkotmányjogászokból álló szakértői csoport élén dolgozza ki az új Alkotmányt. Szigorúan szakszerű, jogszerű, jó munka lenne a végeredmény. Sólyom László erkölcsi igényessége, korrektsége, szaktudása garancia rá. Ha egy ilyen szöveg kerülne a szükséges előzetes egyeztetések után az Országgyűlés elé, aakor akár kétharmad, akár nem, abból mindannyiunk igazi Alkotmánya lehetne.
Mint sokan mások, én is köszönöm Bajnai Gordonnak október 23-i beszédét. Valóban új politikai kultúra alakul a nyomában: vezérelvű politika helyett felelős, programalapú politizálás, tisztességes hangvétel, a lényeges pontokra koncentrálva, tárgyszerűen, ideológiai cafrangok nélkül. Az a négy pont, amit felsorolt a beszédében, elég alap - elég kell, hogy legyen - minden tisztességes, demokratikusan gondolkodó egyénnek, szervezetnek és pártnak ahhoz, hogy elinduljon az úton EGYÜTT 2014 felé.

Köszönöm a Millának, a Szolidaritásnak és a Haza és Haladásnak, hogy példát mutatnak az összefogásból, hogy szervezik éa éltetik az az újfajta politizálást, amire szükségünk van, amit sokaknak még tanulniuk kell, de jó, hogy tanulniuk LEHET.

"Akinek ennyi jó kevés, azt érje gáncs és megvetés" - zeng a finálé a Szöktetés a szerájból c. Mozart-opera fináléjában. Pedig a történet szereplői még csak ezután indulnak el a házasság rögös útján...
"A Gazeta Wyborcza című baloldali liberális lengyel napilap csütörtöki cikkében Bajnai Gordon visszatéréséről írva üdvözölte, hogy Orbán Viktor miniszterelnöknek végre van konkurense.

A lengyel lap szerint "az autoriter törekvésekkel vádolt" magyar kormányfő a szakadék szélére viszi az országot, míg Bajnai miniszterelnöksége során "egyszer már megmentette az országot a csődtől". A cikk szerint Orbán Viktor kormányfővel összehasonlítva a baloldali politikus nem karizmatikus vezető egyéniség, hanem inkább technokrata, aki "a politikát nem isteni megbízatásnak tekinti", és "a melankolikus hazaszeretettel megtelt magyar lelket sem tudja megszólaltatni". Erényeként viszont kiemelte, hogy szakértő, "ért a gazdasághoz (ami Orbán Viktorról nem mondható el)" - olvasható a cikkben.

A lengyel lap hangsúlyozta, hogy Bajnai Gordon nagy kihívás előtt áll, mert a kormányfő továbbra is nagy támogatottságnak örvend, pártja fegyelmezett, és a média is neki kedvez. Véleménye szerint az ellenzéknek egyesülnie kell, mert Bajnai az egyetlen reménye."

profitline.hu/hircentrum/hir/275936/Lengyel-lap-Bajnai-Gordonrol

***
Én úgy gondolom, hogy az "Együtt 2014" szervezetnek, párttá kellene egyesülnie, válnia. Természetesen Bajnai Gordon vezetésével, mint miniszterelnök jelölt. Azzal a jelszóval", aki nem csatlakozik, az lemarad.
Együtt kiépíteni az országos hálót, s megszólitani a nagybetűs nép egy hatalmas csoportját. Mondjuk nagyon sokan vannak, kik vártak már erre", hogy végre történjen valami. S szerintem lesznek még többen, sokkal többen.
:)

oppá" Le ne maradjon)

A Der Standard szerint az ellenzék reményei Bajnaira összpontosulnak, akinek a Milla rendezvényén mondott beszéde "tüzesebbre sikerült, mint azt sokan várták".

"Egyfajta Obama 2008-érzés van a levegőben" - fogalmazott Gregor Mayer cikkíró, aki szerint Bajnai lehet az ellenzék közös miniszterelnök-jelöltje,"

Az idei év "legvártabb megnyilatkozásának" értékeli Bajnai Gordon beszédét a Sme pozsonyi liberális napilap a budapesti megemlékezésekről beszámoló szerdai írásában. "Két és fél évvel a parlamenti választások előtt kezdetét vette a választási kampány Magyarországon" - írja a budapesti megemlékezések kapcsán megjelentetett egészoldalas cikkében a pozsonyi Pravda független napilap, amely szerint "az elégedetlen tömegből felbukkanó népszerű exkormányfő, Bajnai Gordon" személyében Orbán Viktor miniszterelnök "erős ellenfélre" lelt."

a baloldali ellenzéki tüntetésen pedig 100 ezren hallgatták Bajnai Gordont. "

Vagyis) profitline.hu/hircentrum/hir/275854/Kulfoldi-sajto-a-budapesti-tomegrendezvenyekrol

Hát! Ilyen ez. S. ez jó."
:))
Tegnap, amikor Rangos Katalin műsorában hallgattam Bajnait, akkor lett számomra világos, miért ő a megfelelő személy az ellenzék összefogására.
Bajnai Gordon - e műsorból szerzett benyomásom szerint - az üzletembereknek abba a fajtájába tartozhat, aki természeténél fogva megegyezni szeret. Nem csak praktikus vagy taktikai megfontolásokból, hanem alkatilag, aki egy tárgyalást nem akkor érez sikeresnek, ha sikerült a tárgyalófelekkel szemben a saját véleményét érvényesíteni, hanem ha minden fél úgy áll fel az asztaltól, hogy győztesnek érzi magát.
Jó készségei lehetnek a konfliktuskezelésben, két másik fél között a közös nevező megtalálásában. Erre a tulajdonságára nagy szükség lesz, mert ebből van hiány a magyar politikai kultúrában.
Az összefogásnak ugyanis a legnagyobb veszélye, ha a tagok közül valaki úgy érzi, hogy háttérbe szorították, nem vették figyelembe, lemosták az asztalról. Ez bosszúvágyat kelthet benne, ami intrikákat, kibeszélést, aknamunkát szül.
Sokféle ember között összhangot találni, addig nem állni fel az asztaltól, amíg bárkiben rossz érzés maradt, mindenkivel megpróbálni szót érteni - ez művészet, amely magas fokú művelőiből hiány van nálunk.
Nem kell csodát várni, nem szabad azt hinni, hogy ezentúl mindenki mindenben egyet fog érteni (az gyanús is lenne, olyankor a szőnyeg alól szoktak váratlanul kitörni az ellentétek). Reálisan viszont joggal lehet reménykedni, hogy Bajnai Gordon segítségével a különböző pártok és szervezetek meg tudják csinálni azt, amit maguktól nem feltétlenül sikerülne - szót érteni egymással.
Ezen múlik az összefogás sikere!
@CSENDES: Egyetértek Csendessel, nagy szükség lenne arra, hogy ne csak a Facebookon lehessen jelezni, hogy szimpatizánsok vagyunk. Feltehetően az egyesületek hivatalos bejegyzése után lesz erre is mód, meg arra is, hogy megadott számlaszámon anyagi támogatást is küldhessünk - mert ne csak a szájunk meg a klaviatúránk járjon!
Egy kis visszajelzés, avagy mit mutatnak a grafikonok (Google Trends) Bajnai Gordon politikai értelemben vett visszatéréséről:
joljarok.hu/hirek/megjelenit.php?cim=kozeppontban_bajnai_gordon
A 2014-es választásnak szerintem csak a jelenlegi államirányítás megszüntetését szabad célként kitűznie, ellenkező esetben a leváltást óhajtók elvesznek a vezetésért folyó csatározásokban és megegyezés hiányában a jelenlegi hatalmat nem tudják leváltani. Ha az összefogás utjában személyek állnak, akkor ezeknek a személyeknek félre kell állni, vagy ezeket a személyeket a körülöttük lévőknek félre kell állítani.
A készülő új választási törvényről vitatkozók leginkább a törvény értelméről és nem a választásról vitatkoznak. Először arról kell beszélni, ami a választás lényegéhez tartozik. Szerintem először is a mindenkori hatalom gyakorlónak kell megadni azt a lehetőséget, hogy elmondja azt, hogy amit tett miért tette és amit nem tett, azt miért nem tette. Másodszor, a hatalomra aspirálóknak meg kell adni azt a lehetőséget, hogy elmondják azt, hogy mit és miért akar megtenni és mit és miért nem akar megtenni. A választási törvény többi eleméről csak az előbbiek után szabad beszélni. Tehát akár a választást akár az előzetes feliratkozást meg kell hogy előzze a hatalmat gyakorló és a hatalomra törő vezetők vitája. E nélkül a vita nélkül, választásról érdemben nem beszélhetünk. Miután a választás értelméről és lényegéről megállapodunk, rátérhetünk a választási törvény egyéb szempontjaira is. Mivel a FIDESZ hatalomra kerülését ilyen vita nem előzte meg, ezért én a jelenlegi hatalomgyakorlást nem is tekintem demokratikusnak. Az ellenzék egy dologban egységes –nevezetesen a jelenlegi hatalomgyakorlás megszüntetésében-, az önálló arculatok megőrzése érdekében egy átmeneti időszak közbeiktatását látom célszerűnek, Ebben az átmeneti időszakban lehetne helyreállítani a megsérült demokratikus elemeket, és ezek alapján megtartani azt a választást, ahol az egyes pártok már megmutathatnák az önálló arculatukat. Ebben a választásban valamennyi párt (köztük a FIDESZ is) lehetne az első is. Azt azonban minden pártnak tudnia kell, hogy a múltunk, akár tetszik nekünk akár nem, a miénk – magyaroké. Ez azt jelenti, hogy akár a Horthy, Szálasi vagy a Rákosi, Kádár korszakot - mint a magyar történelem részeit- tudomásul vesszük és állami szinten nem tehetünk úgy, hogy ezekről értékítéletet mondunk. Természetes, hogy a pártok mondhatnak értékítéletet. Ha egy párt a választásokon lehetőséget kap arra, hogy az államot irányítsa, akkor a pártirányításról át kell térnie az állami irányításra, vagyis amit megtehet a párt irányítás során azt nem minden esetben teheti meg az állam irányításában.

Rólunk

A Haza és Haladás Közpolitikai Alapítvány szakpolitikai publikáció, konferenciái mellett rendszeres blog-bejegyzésekkel is hozzá kíván járulni napjaink legfontosabb kérdéseinek higgadt, szakszerű és elmélyült megvitatásához.

Tovább

Legutóbbi bejegyzések

Támogasson minket

Legutóbbi kommentek

Címkék

2011 (3) 2012 (8) 2013-as költségvetés (2) 2014 (3) adó (3) adósság (1) adósságrendezés (1) adósságválság (2) afganisztán (1) agrárpolitika (1) akadályok (1) alap (1) alaptanterv (1) alaptörvény (1) alkotmány (9) állam (1) államadósság (6) államilag finanszírozott keretzámok (1) Állami Számvevőszék (1) államosítás (2) állampolgárság (2) antikorrupciós technikák (1) arab (3) ÁSZ-jelentés (1) átalakítás (3) átláthatóság (1) atomenergia (3) atomprogram (1) autonómia (1) autópályafejlesztés (1) bajnai (1) Bajnai Gordon (1) Bajnai Gordon. (1) balkán (1) balti út (1) belpolitika (1) Best of (1) beszéd (1) bevezetése (1) bíró andrás (1) birtokpolitika (1) biztonság (1) btk. (1) budapest (1) Budapest Pride (1) büntetés (1) büntethetőségi korhatár leszállítása (1) business (1) cenzúra (1) cigányok (1) Címkék (1) demokrácia (2) demokratizálódás (2) devizahitel (1) Diktátorok Kézikönyve (1) Drogjelentés 2012 (1) drogpolitika (1) drogstratégia (1) dzsong (1) e-útdíj (2) E.on (1) e.on (1) EB jelentés (1) egyházak (1) Egyiptom (1) egyiptom (1) együttélés (1) ekb (1) eljárás (1) elnökválasztás (3) előadás (1) energetikai privatizáció (1) energiapolitika (3) energiastratégia (1) esélyegyenlőség (1) észak korea (1) EU (3) eu (9) EU-csúcs (2) euro (1) euró (1) eurobarométer (1) euróbevezetés (1) európai (2) európai bizottság (1) Európai Bizottság (2) európai bizottság jelentése a magyar gazdaságról (1) Európai Unió (2) eurózóna (2) euró zóna (7) euro zóna válság (1) EU költségvetés (1) EU támogatások (1) évértékelő beszéd (1) Fehér könyv (1) fejlesztési támogatások (1) fejlesztéspolika (1) fejlesztéspolitika (6) Fejlesztéspolitika Kormánybizottság (1) felsőoktatás (11) feltételes (1) felvételi (1) fiatalkorúak büntető igazságszolgáltatása (1) fico (1) finanszírozás (1) foglalkoztatás (2) foglalkoztatáspolitika (4) földtörvény (1) forradalom (1) forum (1) franciaország (2) fukushima (1) fukusima (1) gazdasági (3) gazdaságpolitika (19) gordon (1) görögország (5) görög válság (1) görög válságkezelés (1) grexit (1) használatarányos útdíj (1) határon túli magyarok (3) határon túli magyar közösségek (5) Haza és Haladás Alapítvány (1) Haza és Haladás Blog (1) hiány (1) hollande (1) hungarian (1) identitás (1) ideológiai (1) il (1) illeték (1) imf (2) IMF-hitel (1) ingatlanválság (1) integráció (2) interjú (1) intézkedések (1) intézménytelenítés (1) irán (1) iskolaátadás (1) iskolai szegregáció (1) Izrael (1) izrael (1) janukovics (1) járások (1) javaslat (1) jó kormányzás (1) K+F (1) kaczynski (1) kampányszabályozás (1) Karabah (1) katonai intervenció (1) keretszámok (1) kettős (1) kettős állampolgárság (1) kiemelt egyetemek (1) kifizetési stop (1) kilépés (1) kim (1) kína (1) Kína (1) kínai-magyar gazdasági kapcsolatok (1) kockázatelemzés (2) koháziós politika (1) kohéziós (1) kohéziós politika (1) költségtérítés (1) költségvetés (12) költségvetés. (1) költségvetési (1) költségvetés 2013 (1) konvergenciaprogram (3) kormány (2) kormányzás (1) kormányzat (1) kormányzati (1) korrupció (2) kötelezettségszegési (1) közbeszerzés (1) közbeszerzési (1) közel kelet (2) középosztály (1) középtávú gazdasági előrejelzés (1) Közgép (1) közigazgatási (1) közmédia (1) közmunka (2) közoktatás (6) közöskassza.hu (8) közpolitika (2) közvélemény kutatás (1) külföldi befektetés (1) külpolitika (8) lakásfenntartási (1) leaders (1) leminősítés (1) lengyelország (1) leszállítás (1) líbia (1) magyar (1) magyarország (7) Magyarország (4) magyar gazdaság (1) magyar gazdaságpolitika (1) magyar GDP (1) magyar labdarúgás (1) makrogazdaság egyensúlyhiány (1) mandiner (1) Mario Monti (1) Matolcsy (1) médiapolitika (1) megoldási (1) megszorítás (2) melegjogok (1) merkel (2) messziről (5) messzirőlnézve (17) Messziről nézve (1) messziről nézve (1) mezőgazdaság (3) migráció (1) MOL (1) mol (2) monarchia (1) munkába (1) munkahelyteremtés (3) munkanélküliség (3) mvm (2) MVM (1) nabucco (1) nagykoalíció (1) nagy britannia (1) nato (1) NEM (1) német (1) németország (1) nemzeti (1) nemzetpolitika (6) nézve (5) NFÜ (3) nők (1) non-profit közszolgáltatások (1) nonprofit közszolgáltatások (1) növekedés (1) nyilvánosság (1) nyugdíj (1) nyugdíjrendszer (2) obama (1) off shore (1) oktatás (1) oktatási (1) oktatáspolitika (7) olajembargó (1) Olaszország (1) olaszország (1) olimpia (1) önkormányzat (2) önkormányzatok (1) orbán (1) orbán viktor (1) örmény-azeri konfliktus (1) oroszország (2) Oroszország. (1) országgyűlési képviselő (1) országjelentés (1) összefoglaló (1) paks (1) Paksi Atomerőmű (1) palesztin-kérdés (1) palikot (1) pályázatok (1) parlament (2) parlamenti (1) pedagógusok (1) polgárháború (2) politika (1) politikai realizmus (1) portugália (1) privátsarok (18) privatsarok (2) putyin (1) recesszió (1) reform (13) rendszer. (1) rokkantnyugdíjas (1) roma (1) romaintegráció (1) Románia (1) romapolitika (1) Safarov-ügy (1) sarkozy (1) segély (1) segélyezés (1) segítés (1) selectorate elmélet (1) semjén zsolt (1) soros elnökség (2) spanyolország (1) sportfinanszírozás (1) sps (1) stadionprogram (1) stratégia (1) szabadságharc (1) szakképzés (2) széchenyi (1) szegénység (6) szegregáció (1) Széll Kálmán Terv 2.0 (1) szigorítás (1) szimbolikus (1) Szíria (2) szlovákia (1) szociális (1) szociális ellátórendszer (1) szociálpolitika (4) szolgáltatások (1) támogatás (1) támogatások (3) támogatáspolitika (1) tandíj (1) tankötelezettség (1) tavasz (1) technikai kivetítés (2) terv (1) tervezete (1) timosenko (1) törökország (1) törvény (2) transzfer (1) trianon (2) túlzott deficiteljárás (1) túlzott deficit eljárás (1) túlzott hiány eljárás (1) tusk (1) új (1) Új Btk. (1) ukrajna (1) ün (1) unió (2) uniós (3) uniós fejlesztések (1) uniós fejlesztések intézményrendszere (1) uniós források (4) uniós költségvetés (1) uniós költségvetés 2014-20 (2) uniós támogatások (3) USA (1) usa (3) USzt (1) válásgkezelés (1) választás (6) választási rendszer (11) választások (5) választójog (12) válság (16) válságadók (1) válságkezelés (17) vegyifegyverek (2) vezető (1) vidékfejlesztési stratégia (1) világháború (1) wen jibao (1) Címkefelhő

Impresszum

Felelős kiadó: Schmidt-Hegedüs Dóra kuratóriumi elnök
Felelős szerkesztő:Pikó András
Szerkeszti az alapítvány kuratóriuma

süti beállítások módosítása