Átbillenteni, visszaszerezni, meghódítani

2012.08.16. | Szigetvári Viktor - Vető Balázs | 88 komment

A Haza és Haladás Közpolitikai Alapítvány új tanulmányának (a tanulmányaz összefoglaló prezentációcélja, hogy megvizsgálja a parlamenti mandátumtöbbség megszerzésének lehetőségét egy győzelemre készülő demokratikus ellenzéki szereplő nézőpontjából az új, százkilencvenkilenc képviselős Országgyűlésben. Ennek érdekében a szerzők tipologizálják a százhat új egyéni választókerületet, és elemzik a többségképzés politikai feltételeit. Az alapítvány korábbi választáskutatási publikációival szemben e tanulmány nem az új rendszer kritikáját kívánja adni, hanem az általa kikényszerített alkalmazkodási kényszereket vizsgálja. Nincs panaszkodás, nincs szomorkodás – a demokratikus ellenzék új választói koalíciójára vonatkozó konkrét javaslatok vannak. A tanulmány eredménye annak bemutatása, hogy egy jelenlegi demokratikus ellenzéki politikai szereplő számára a régi, 2006-os támogatók lehető legnagyobb mértékű visszaszerzésén túlmenően több egyéni választókerületben új, korábban e politikai oldalt nem támogató választók megszólítása is nélkülözhetetlen a stabil győzelem érdekében. Kell a baloldal hagyományos bázisa, kellenek a Jobbik térnyerése után megtartható elégedetlen, északkelet magyarországi, vidéki baloldaliak, kell az ingadozó közép kiábrándult része, kell a 2006-os baloldali tábor azon, aktív korú része, amely a párt akkori nyitott, centrista, modernizációs identitása miatt támogatta az MSZP-t és az SZDSZ-t, végül pedig olyan szavazók is kellenek az ország bizonyos részén, akik még 2006-ban sem szavaztak a balközép pártokra. Földrajzilag ehhez szükséges a folytatódó kelet-magyarországi erősödés, továbbá a közép-magyarországi áttörés és a Dunántúl meghatározó részének politikai meghódítása. Ez az az új választói koalíció, amelynek megteremtésére a stabil parlamenti többség érdekében az új választási rendszer és a balközép oldal 2010 előtti politikai összeomlása egyszerre kényszeríti rá a jelenlegi demokratikus ellenzéket. Mindez jelenleg még számos ok miatt nehéz, de a kormányoldal a választók szintjén eddig mindent megtett azért, hogy egyre könnyebb legyen.     

                           

Az új választási rendszerben az egyéni választókerületek a korábbihoz képest fontosabb szerepet játszanak. A listás ág maximum kilencvenhárom mandátumának megszerzése területén a három nagy politikai tábor egymáshoz mért erőviszonyai lesznek a döntőek. Ha a legnépszerűbb jelöltállító harmincnyolc százalék körüli listás szavazatszázalékkal végez az első helyen, akkor harmincnégy-harminchat mandátumot szerez ezen az ágon. Ha a negyven-negyvenöt százalékos sávban nyer, akkor harminckilenc-negyvenhárom mandátumot. A parlamenti többségképzés szempontjából 2012 nyarán nehéz pontos kalkulációkat végezni, mert részben az átalakuló magyar pártrendszert, részben pedig a győztes-vesztes töredékszavazat rendszer pontos működését nehéz modellezni. Minél inkább domináns kétpólusú vagy egy nagy párt által megharázott a politikai rendszer, annál inkább csökken az egyéni választókerületek megszerzésének kényszere a parlamenti többség kialakítása érdekében. Ugyanakkor egy listán ötven százalékot, tehát negyvenhat-negyvenhét mandátumot szerző politikai erőnek is szüksége van ötvenhárom-ötvennégy egyéni mandátumra az egy fős többséghez. Így tekinthetjük azt mostantól ökölszabálynak, hogy a stabil kormánytöbbséghez a jelenlegi magyar pártrendszer feltételei közepette, az új választási rendszerben hatvanöt-hetven egyéni mandátum megszerzése szükséges a százhatból, a kétharmadhoz pedig nyolcvan-nyolcvanöt körüli.

                    

hesh_blogposzt_kep_1.jpg(Regionális pártpreferenciák az összes választó körében - Medián 2012. január-2012. június, 6000 fős, egyesített minta)  

                   

Ez földrajzilag egyenletes és magas támogatottság együttes meglétét igényli. Mert egyszerre kell sok listás mandátum és sok egyéni győzelem, utóbbi pedig csak akkor lehetséges nagy területen felölelően, ha kiegyenlített egy jelöltállító támogatottsága az ország különböző szegleteiben. 2012 nyarán egyetlen jelöltállító sem rendelkezik ezzel a két döntő tulajdonsággal egyszerre. A Fidesznek immár kevesebb támogatója van, de még relatíve egyenletes eloszlásban, az MSZP-nek több támogatója van, mint 2010-ben, északkeleten még a Fidesszel és Jobbikal is versenyképes  ez fontos eredmény, de a 2014-es választási győzelem szempontjából kulcsfontosságú közép-magyarországi és dunántúli országrészeken 2006-2008 óta strukturális szavazóhiány sújtja. (A Dunántúlon az MSZP-nek 2006 tavaszán az SZDSZ nélkül is huszonöt százalék körüli átlagos támogatottsága volt az összes választó körében az akkori véleménykutatások szerint.) A Jobbik támogatottsági szerkezete azonos a korábbival, egyelőre csak néhány egyéni mandátum megszerzésére esélyes a párt. Az LMP önállóan indulva maximum három-öt parlamenti mandátumra számíthat, választói azonban hasznosan egészíthetnek ki egy demokratikus ellenzéki összefogást, bár ez a párt elitje, tagsága és bizonyos választói számára szakításhoz vezethet. Az elkövetkező két évre nézvést evidensen fontos kérdés a balközép pártok népszerűségének változása, továbbá a Fidesz, illetve a Jobbik táborának egymáshoz viszonyított alakulása.

   

                               

Új politikai paradigma, új választók

                                          

Új politikai paradigma és új választói koalíció nélkül lehetetlen a demokratikus ellenzéki erők stabil és fenntartható választási győzelme. Az új szavazók megszerzésének és a régiek integrálásának mint feladatnak alapvetően három oka van: az új választási rendszer egyéni választókerületeinek elhelyezkedése, a Jobbik 2006 és 2010 közötti megerősödése, valamint a magyar balközép oldal mögött álló választói koalíció 2006 és 2010 közötti összeomlása. Mivel az egyéni mandátumok döntő megszerzéséhez az új parlamenti választási rendszerben részben a korábbi szavazótábor mennyiségi bővülése, részben pedig a szavazói csoportok összetételének átalakítását igénylő minőségi változása egyszerre nélkülözhetetlen – ez részleges politikai fordulatot kíván.

                         

mszp10_jobbik10_final_web.png

(Az MSZP és a Jobbik 2010-es listaszavazatainak korrelációs elemzése az új egyéni választókerületek szintjén)

               

A nehéz adottságok ellenére ez nem lehetetlen feladat, mivel 2012 nyarára a kiábrándult, de választási részvételükben aktív választók köre húsz éve nem látott mértékben széles. Ráadásul a modernizációban élenjáró dunántúli és közép-magyarországi országrészeket, politikai hátországukat a jelenleg kormányzó erők 1998 óta nem látott mértékben hagyták parlagon. 

                           

                    

Az új parlamenti választási rendszer hatásai

                          

Az egyfordulós, vegyes, gyenge kompenzációs elemet tartalmazó, kétszavazatos választási rendszerben egyetlen optimális megoldás van a szavazatvesztés megakadályozására. A választók támogatásának egy politikai szereplőre, jelöltállítóra történő fókuszálása. Ez lehet egy döntően népszerű, önállóan induló párt, vagy valamilyen formájú, egyesített erejű választási szövetség. Minden más megoldás, így a közös lista nélküli, visszalépéseken alapuló koordinált jelöltállítás vagy a külön indulás komoly kockázatokkal és szavazatvesztési eséllyel jár együtt a győzelem szempontjából.

                             

A közös egyéni jelölteket nem állító, önálló országos listával induló pártok egyéni választókerületi szintű visszaléptetésekre épülő, választásokat megelőző koordinálása a teljes összefogáséhoz nagyban hasonló politikai együttműködési mechanizmust igényel, bár némi függetlenséget megtart, és legalább a közös listáról nem kell megállapodni, csak az egyéni jelölti visszaléptetésekről. Ebben az esetben egymás ellen nem indulnak egyéni jelölti szinten a koordinációban együttműködő felek, de a visszalépő jelöltállító szervezet az egyéni jelölti szavazólapon nem jelenik meg. Minden ilyen félnek át kell lépnie önállóan a bejutási küszöböt, különben biztos a vereség. Az így részlegesen megőrizni vélt függetlenség egészen a kormányalakításig tart, amikor azonnal meg is szűnik. Hogyan akarhatnak a választás után közösen kormányozni bizonyos politikai szereplők, ha ilyen szintű eredményes egyeztetésre sem képesek? Ha pedig képesek rá, akkor szavazat-optimalizációs és kockázatminimalizálási szempontból a közös, szövetségben történő indulás hatékonyabb megoldás.

                   

A szövetség megjelenési formája lehet közös jelöltállítás az együttműködő felek részéről, de formálisan lehet egy választási párt indítása is, amely a választási eljáráson kívül teremti meg az összefogáshoz szükséges keretet, és ott köti meg a szükséges együttműködési alkukat. Míg a közös indulás szokásjoga és választói ismerete az elmúlt húsz évben kialakult, addig az utóbbi megoldásnak nincs hagyománya demokráciánkban, technikailag még lehetséges, de a hátralevő eljárásjogi szabályozási elemekkel el lehet lehetetleníteni. Az új, kétharmados Házszabály például egyelőre tiltja egy ilyen jelöltállító szervezet választások utáni szétszakadását önálló frakciókra. Bár ez utóbbi szabály alkotmánybírósági felülvizsgálata folyamatban van. A választási párt esetében további nehezítés, hogy az egyéni jelöltek és az országos lista mellett meg kell állapodni a választási eredmény után kapott központi költségvetési párttámogatás felosztásának elveiről is. Választási vereség esetén egy választási párt szétbomlása nehezen irányítható, a vereséget tovább mélyítő kihívássá válhat. De a közös listaállítás plusz közös egyéni jelöltállítás mellett ez a megoldás az, amelyik a legtisztább és legnagyobb győzelmi eséllyel is kecsegtet mind politikai, mind pedig választási matematikai értelemben.

                 

Az összefogás győzelmi esélyeket megteremteni képes alternatívája a demokratikus ellenzék egy pártjának döntően népszerűvé válása földrajzilag kiegyenlített támogatottsági szerkezet mellett. Erre jelenleg – 2012 tavaszi erősödése után különösen  az MSZP esélyes még leginkább, de támogatottságának területi szerkezete az erősödés ellenére is az öröklött, 2008-2010-es mintázatot követi, fájdalmasan sok támogatót nélkülözve a modernizációban kulcsfontosságú és élenjáró országrészeken. Ha nem lesz egy domináns párt, vagy nem lesz semmilyen összefogás, vagy pedig csak gyenge és részleges összefogás valósul meg, akkor az elvesztett szavazatok és az egyéni választókerületi szintű konkurálás miatt a demokratikus ellenzék úgy vág neki majd a parlamenti választásnak, hogy függetlenül a népszerűségi helyzetétől előre megakadályozta közös vagy bármely szereplő önálló győzelmét.

                                           

lmp10_szdsz06_final_web.png(Az SZDSZ 2006-os és az LMP 2010-es listaszavazatainak korrelációs elemzése az új egyéni választókerületek szintjén)

                                       

Az önálló arcél megőrzésére nem kínál ideális technikai megoldást az új választási rendszer, mivel tilalmazza a töredékszavazat-megosztás korábban engedélyezett lehetőségét. Így ez a rendszer kikényszeríti a táborválasztás politikai dilemmájának előzetes megoldását a potenciálisan együttműködő felek részéről. Az is döntés, ha valaki nem csatlakozik egy szövetséghez, de a célszerűség azt kívánja, hogy ebben minél hamarabb teremtődjék tiszta helyzet. A külön induló kisebb, illetve kis-közepes jelöltállító szereplők számára a listaszavazatok öt-tíz százalékának megszerzése mellett sem juthat több kilenc parlamenti mandátumnál. De az is csak akkor, ha minden egyéni választókerületben tudnak egyéni jelöltet állítani, és e jelöltek nem lépnek vissza, tehát szereznek vesztes töredékszavazatokat. Ezzel veszélyeztetik az egyéb demokratikus ellenzéki egyéni jelöltek győzelmi esélyeit. Ha azonban nem indít egy kis-közepes jelöltállító minden egyéni választókerületben jelölteket, vagy pedig visszalépteti őket, akkor csökkenti a töredékszavazat-szerző képességét, aminek egyenes következménye, hogy egy öt-tíz százalékos listás eredmény ellenére is csak három-öt parlamenti mandátummal rendelkezik majd. Ez az új választási rendszer kispártokat büntető vonása, amit nem ellensúlyoz a számukra relatíve könnyebbé tett országos lista állítás.

               

                                           

A 106 új egyéni választókerület tipológiája                      

                                

Az eredményül kapott hétfokú skála szintjei a következők lettek (zárójelben az oda tartozó egyéni választókerületek darabszáma látható): baloldali adottságú (tizenhat darab); átbillentendő, inkább kétpólusú (tizenhat darab); visszaszerzendő, közép- és nagyvárosi (hat darab); visszaszerzendő, inkább hárompólusú egyéni választókerület (tizenegy darab); meghódítandó, inkább kétpólusú (tizenöt darab); meghódítandó, inkább hárompólusú (tizennégy darab); jobboldali adottságú (huszonnyolc darab). A tipológia a jelenlegi demokratikus ellenzék nézőpontjából készült. A kormányzó jobboldal stratégiai érdekei és lehetőségei szempontjából máshogyan, más sorrendben és más elvek szerint kellene típusokat képezni az új egyéni választókerületekből. E típusok részben keresztbe metszenék a balközép oldal nézőpontjából készített csoportosítást.

                         

hesh_blogposzt_kep_3.jpg(A tipológia összefoglaló térképe - Magyarország)

              

A tipologizálás a 2012-es politikai erőviszonyokból indult ki abban a tekintetben, hogy nem számol a Jobbik döntő áttörésével, támogatottsági szerkezetének országos kiegyenlítődésével, így a Fidesz–KDNP népszerűségével konkuráló szintre emelkedésével. Ennek következtében a Jobbik támogatottsági szerkezetében alapvetően a 2010-es regionális mintázatok fennmaradása valószínűsíthető, amelyet 2012 tavaszi véleménykutatási adatokkal igazolt a tanulmány.

                     

hesh_blogposzt_kep_4.jpg(A tipológia összefoglaló térképe - Budapest)

                      

A tipológiában hárompólusúak azon egyéni választókerületek, amelyekben a Jobbik támogatottsága nem marad el döntő mértékben a Fidesz–KDNP támogatottságától és a demokratikus ellenzéki erők potenciális táborától. Kétpólusúak pedig azok lettek, ahol a Jobbik egyelőre strukturálisan gyengébb szavazatszerző potenciállal rendelkezik mind a kormányzó erőkhöz, mind pedig a demokratikus ellenzék mozgalmaihoz képest. Budapest és a Dunántúl meghatározó része ilyennek bizonyult. A tipológiában a visszabillentendő jelző azt jelenti, hogy az új választókerületi határok alapján korábban, 2006-ban a balközép oldalnak többsége volt a jobboldallal szemben, és a szavazótábor 2010-es összeomlása is csak kevéssé érintette a balközép pártokat. A visszaszerzendő jelző magyarázata abban áll, hogy az ide tartozó egyéni választókerületekben egy győzelemre készülő demokratikus ellenzéki politikai szereplő inkább csak mennyiségi jellegű szavazatszerzési kihívással néz szembe. E területeken 2006-ban az új egyéni választókerületi határok között is együttesen rendre több szavazata volt 2006-ban az MSZP-nek és az SZDSZ-nek a Fidesz–KDNP-nél, de a Jobbik megjelenése és a balközép oldal 2010-es összeomlása megnehezítette a demokratikus ellenzék mai helyzetét. A szavazatszerzési kihívás van, ahol a helyi hárompólusosság miatt kisebb, mint 2006-ban, van viszont olyan országrész is, ahol jellemzően ugyanakkora. A meghódítandó kategóriák egyéni választókerületeiben a tanulmány érvelése szerint egy döntően népszerű demokratikus ellenzéki politikai szereplőnek a mennyiségi szavazatszerzési kihívás mellett minőségi szavazatszerzési feladatai is vannak. Tehát az ilyen területeken új szavazatok megszerzése, a tábor megújítása is elengedhetetlen.

                                                          

Egy győzelemre törekvő, demokratikus ellenzéki jelöltállító szereplő számára nagy a kihívás 2014-ben, mivel a stabil egyszerű többséghez is kell legalább tizenhat-huszonegy győzelem a két meghódítandó kategória (zöld és világoskék) összesen huszonkilenc egyéni választókerületében, de a gyenge többséghez is kell négy-tizenöt ilyen mandátum. (Négy persze csak akkor elég, ha ugyanaz a jelöltállító ötven százalék körül szerez listán, amikor már amúgy is könnyebb az egyéni mandátumtöbbségek megteremtése.) Tehát teljes győzelem kell a baloldali adottságúakban (tizenhat darab), az átbillentendő, kétpólusúakban (tizenhat darab), a visszaszerzendő, inkább hárompólusú nagyvárosiakban (hat darab) és a visszaszerzendő, inkább hárompólusúakban (tizenegy darab). Márpedig akár a sárga, akár a rózsaszín, akár pedig a sötétkék választókerület-csoportban vannak nagy kihívások, annak ellenére is, hogy az adottságok ott relatíve kedvezőbbek a demokratikus ellenzék szempontjából, mint a két meghódítandó kategóriában. (Például sárga, tehát átbillentendő, inkább kétpólusú Budapest belvárosának Budát és Pestet összekötő, új egyéni választókerülete, amelynek meghatározó részén ma Rogán Antal az országgyűlési képviselő és a polgármester. Továbbá a rózsaszín, tehát visszaszerzendő, inkább közép- és nagyvárosi egyéni választókerület-csoportba tartozik a szolnoki mandátum is, ahol az MSZP ugyan korábban sikeres volt, de 2010-re a jobboldali pártok összeroppantották a támogatottságát.) Ha pedig a felsorolt kategóriák mandátumai közül akár egyben is sikertelen lesz e szereplő, akkor a listán ugrani kell egyet lefelé, és még többet kell nyerni a két meghódítandó kategóriából vagy a szinte elérhetetlenül nehéz jobboldali adottságúak között. 

                                                 

        o¨sszefoglalo_grafikon_web.png(A tipológia kategóriái és a parlamenti többség a jelenlegi demokratikus ellenzék nézőpontjából)       

                     

Nehéz egyértelműen eldönteni, hogy melyik meghódítandó kategória a könnyebb. Az igazság az, hogy mindkét kategóriában vannak relatíve könnyebbek és nehezebbek, jellemzően attól függően, hogy mekkora tábora volt ezen egyéni választókerültekben korábban a balközép oldalnak 2006-ban és az mennyire esett szét 2010-re. Mert például Borsod-Abaúj-Zemplén 5. – Sátoraljaújhely nehezebb, mint Szabolcs-Szatmár-Bereg 3. – Kisvárda, vagy például Pest 6. – Gödöllő könnyebb, mint Somogy 4. – Siófok. De az összesen huszonkilenc meghódítandó egyéni választókerület közül tizenegyben az MSZP-nek és az SZDSZ-nek 2006-ban együtt kevesebb szavazata volt mint a Fidesz–KDNP-nek. Ha az akkori MDF szavazók felét figyelembe vesszük a jobboldalon, akkor jellemzően nagyon kiegyensúlyozott választókerületeket kapunk. A huszonkilencből tizenhétben a Jobbiknak 2010-ben több szavazata volt az MSZP-nél, és az MSZP-nek és az LMP-nek együtt is kevesebb szavazata volt a Jobbiknál tíz ilyen egyéni választókerületben (e két utóbbi csoport egymás részhalmaza, nyilván).

       

A két meghódítandó kategóriában eltérő a visszaszerzendőkön túli, új támogatók választói karaktere. A zöld színnel jelölt, inkább kétpólusú, dunántúli és közép-magyarországi országrészek érintett egyéni választókerületeiben ők azok, akik 2006-ban sem az MSZP-t, sem pedig az SZDSZ-t nem választották, inkább MDF-szavazók vagy gyengén kötődő, centrista fideszesek voltak. Jelenleg aktív bizonytalan, csalódott 2010-es Fidesz-támogatók ők, akik elutasítják a kormánypárt unióellenes, unortodox politizálását. Az ilyen választókból kevés is elég, ráadásul nem is szükségesek ők minden ilyen karakterű egyéni választókerületben, de ott, ahol mégis kellenek, nélkülük lehetetlen egy demokratikus ellenzéki jelöltállító győzelme. A világoskék színű, hárompólusú és meghódítandó egyéni választókerületekben a győzelemhez szükséges új támogatók azért újak, mert 2006-ban nem voltak a balközép pártok szavazói, az ott is megtalálható mérsékelt, polgári közép mellett ők leginkább nem túl radikális, állandóan ingadozó protestszavazóknak tekinthetők, akik jellemzően az átlagnál alacsonyabb iskolázottságúak és társadalmi helyzetűek. Ők 2010-ben a Fidesz–KDNP-re vagy a Jobbikra szavaztak e kategória egyéni választókerületeiben, és azért van rájuk ott szüksége a demokratikus ellenzék győzelemre törő erejének, mert ezen új egyéni választókerületek relatíve jobboldalibb adottságúakként írhatóak le.

             

Az új országgyűlési választási rendszer egyéni választókerületei közül körülbelül öt-nyolc jelenleg jobboldali adottságút is meg kell szereznie egy balközép jelöltállító szereplőnek ahhoz, hogy kétharmados, alkotmányozó többsége lehessen a kisebb létszámú parlamentben.

                                                               

                         

Az erős vesztes

                                  

Az új választási rendszer a korábbinál többségibb karakterű, ami kormányzóképes többséget teremt egy döntően győzedelmeskedő politikai erő számára. Bár arra is van esély, hogy a többségi kormányzás feltételei ne teremtődjenek meg. Erre vonatkozóan a Haza és Haladás adataiból készített modellt a Republikon Intézet. A többségibb karakter másik fontos következménye, hogy kedvezményezetti helyzetbe hozza a rendszer második politikai erejét is, ha annak több szavazata és kiegyensúlyozottabb szerkezetű választói tábora van a harmadik helyen végző politikai erőnél. Ebből következően az új parlamenti választási rendszer meg tudja erősíteni a második helyen végző politikai erőt is, míg támogatottságához mérten érdemben alacsonyabb mandátumszázalékot biztosít a harmadik helyen végző jelöltállító számára. A magas támogatottság, a nagy népszerűség azonban önmagában önbecsapásra adhat okot, mert ha földrajzilag nem kiegyenlített szerkezetű, akkor csak listán hoz elegendő számú mandátumot, egyéni választókerületi szinten nem.

                                         

                         

Politikai stratégiai tanulságok 2012 nyarán                                                          

                                 

A tanulmány egyéni választókerületi, tehát mikroszintű elemzése elsődlegesen makroszintű tanulságot hordoz magában. Az új támogatók megszerzése nem történhet csupán helyi, egyéni választókerületi stratégiák mozaikja révén, hanem az országos politikai kínálat (program, ígéret, világkép és identitás) átalakítását, módosítását igényli.

                       

partpref_trend_final_web.png(Pártpreferencia az összes, aktív szavazó körében és az aktív szavazók aránya - Ipsos 1997 és 2012. június)       

                    

Az új választási rendszerben a baloldali, balközép identitású csoportok, a mindig ingadozó, az egymást követő válságokban összeroppant életpálya-kalkulációjú alsóközéposztályi szavazók megtartása, illetve visszaszerzése mellett a győzelem érdekében egy döntően népszerű demokratikus ellenzéki jelöltállító szereplőnek az ország bizonyos részen még akár 2006-nál is tovább kell mennie az politikai közép meghódítása területén, kiegészülve a rendszerváltás status quojával elégedetlen, rendszerkritikus, de a demokratikus konszenzuson belüli választókkal. Ez nem a korábbi, az egyszerűség kedvéért baloldalinak, balközépnek nevezhető szociáldemokrata és liberális politikai identitás hátrahagyását jelenti, hanem annak kiegészítését olyan választókkal, akiknek megszerzéséért 2006-ban elindult az akkori MSZP–SZDSZ, és a Gyurcsány Ferenc által megszemélyesített kampányban időleges sikert is elért a választói koalíció ilyen irányú kiszélesítésében. De az őszödi beszéd sokkja, 2006 őszének politikai viharai és a magyar, illetve a világgazdasági válság hatásai széttörték ezt a választói koalíciót. Földrajzilag mindez a balközép hátországi területek új egyéni választókerületeinek visszabillentését és visszaszerzését jelenti, valamint bizonyos dunántúli országrészek választóinak kulcsfontosságú meghódítását is. Ezt diktálja az új egyéni választókerületi struktúra, a Jobbik északkeleti szorítása és a Fidesz–KDNP által 2012-re Közép-Magyarországon és a Dunántúlon elhagyott választók megszólításának a lehetősége.

· 8 trackback

Címkék: választás választójog 2014 választási rendszer

A bejegyzés trackback címe:

https://hazaeshaladas.blog.hu/api/trackback/id/tr884682407

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Wilkommen in der DDR! 2012.08.17. 12:45:06

A Haza és Haladás legfrissebb tanulmánya – az írók szándéka szerint – gyakorlati útmutatót kíván adni ahhoz, hogy egy meg nem nevezett demokratikus ellenzéki erő miként győzheti le a FIDESZ-t a következő választásokon. Az eredmény igazából senkit nem l...

Trackback: Átbillenteni, visszaszerezni, meghódítani 2012.08.17. 10:51:02

Az új választói koalíció megteremtésére az új választási rendszer és a balközép oldal 2010 előtti politikai összeomlása egyszerre kényszeríti rá a jelenlegi demokratikus ellenzéket.

Trackback: Egyikre sem. Legyen az is egy érvényes szavazat! 2012.08.16. 18:00:07

Mik is a legnagyobb és alapvető fő gondok hazánkban? Már régebben felsoroltam és most a szavazási feliratkozás mizéria miatt talán elgondolkoznak rajta egyesek. Mert nem csak én, hanem egyre többen ebben, vagy hasonló változásokban látják a kiút egyik ...

Trackback: Egyikre sem. Legyen az is egy érvényes szavazat! 2012.08.16. 17:59:04

Mik is a legnagyobb és alapvető fő gondok hazánkban? Már régebben felsoroltam és most a szavazási feliratkozás mizéria miatt talán elgondolkoznak rajta egyesek. Mert nem csak én, hanem egyre többen ebben, vagy hasonló változásokban látják a kiút egyik ...

Trackback: Egyikre sem. Legyen az is egy érvényes szavazat! 2012.08.16. 17:59:00

Mik is a legnagyobb és alapvető fő gondok hazánkban? Már régebben felsoroltam és most a szavazási feliratkozás mizéria miatt talán elgondolkoznak rajta egyesek. Mert nem csak én, hanem egyre többen ebben, vagy hasonló változásokban látják a kiút egyik ...

Trackback: Egyikre sem. Legyen az is egy érvényes szavazat! 2012.08.16. 17:58:24

Mik is a legnagyobb és alapvető fő gondok hazánkban? Már régebben felsoroltam és most a szavazási feliratkozás mizéria miatt talán elgondolkoznak rajta egyesek. Mert nem csak én, hanem egyre többen ebben, vagy hasonló változásokban látják a kiút egyik ...

Trackback: Egyikre sem. Legyen az is egy érvényes szavazat! 2012.08.16. 17:58:20

Mik is a legnagyobb és alapvető fő gondok hazánkban? Már régebben felsoroltam és most a szavazási feliratkozás mizéria miatt talán elgondolkoznak rajta egyesek. Mert nem csak én, hanem egyre többen ebben, vagy hasonló változásokban látják a kiút egyik ...

Trackback: Alternatívaképzés, konszolidáció, szövetségkötés 2012.08.16. 13:57:40

Mint ismeretes, a kormány munkájának félidei elemzésével egy időben jelentek meg a Fidesz visszaesését és az MSZP emelkedését rögzítő felmérések. A TÁRKI után a Medián is jelezte a trendet, bár két azonos súlyú oldal még biztosan nem adott.Tegyük fel, ...

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Hiteltelen.

A mai helyzetben a Haza és Haladás mögött álló "erők" - ideértve azokat is, akiket a jövőben szeretnének maguk mögé tudni - nyakig benne vannak, sőt, annak első számú felelősei.

Mind az államadósságban, mind a devizaadósság miatti csapdahelyzetben, mind az alacsony aktivitási rátában, az oktatási rendszer erodálódásában, a társadalmi anomáliákban, szóval úgy általában az egészben...
Bezzem ami most van, az hiteles. Komolyan ilyen buta országot, ennyi buta emberrel, csak a mesében van még egy.
A baloldal akkor nyerhet, ha lenne hiteles vezetője ( nincs), ha lenne hiteles programja ( nincs),ha Magyarország érdekében politizálna ( nem ezt teszi).Addig lehet játszani a számokkal, hogy hol mennyi ember szavazna rájuk, stb. Ebből nem lesz választási győzelem.Szerintem első lépésnek megtenné az is, ha legalább maguknak nem hazudnának és szembenéznének azzal, miért fordult el tőlük a választópolgár.Bizony, nem a zorbán miatt, hanem a mutyik, a lopások, a korrupció és legfőképpen a választópolgár hülyének nézése miatt.( Attól sem lesz győzelem, hogy a fidesz is ugyanezt csinálja.) de nem baj, mert amíg a baloldal rágja a gittet, addig sem okoz kárt az országnak.Arra jelenleg itt van a fidesz.Egy kártevő bandát minek leváltani egy másik kártevő bandára?
Bízom benne, hogy sikerül. Nagyon kellenének a nagylétszámú tömegrendezvények is. Most egy-egy "békemenet" után a felületes szemlélőben az a kép alakulhat ki, hogy tömegtámogatottsága Orbánéknak van, miközben a szavazók döntő többsége jelenleg nem talál magának támogatható pártot.
@nemsirunk:
"Nagyon kellenének a nagylétszámú tömegrendezvények is."
Hát szervezz 1-et, nem tart vissza senki. Csak aztán nehogy félj egyedül. ;-)
@Kacsura: Nem hiteles ez sem. De ettől még nem lesz hiteles az előző csapat sem.
Az MSZP nem fog tudni megfelelni ennek a nehéz feladatnak. Több okból sem, egyet fentebb olvashattunk.
Itt csak egyetlen ember volna képes sikerrel keresztülvinni az országot a választási viharokon és utána realista módon vezetni is azt.
Ő pedig jelen esetben Bajnai Gordon.
Biztos jó ötlet nyilvánosságra hozni ilyen anyagokat? Remélem a választási kampány tervezetét nem faxoljátok majd át a Habonynak...

@kennyking: a tapasztalat ennek pontosan az ellenkezőjét bizonyítja. 2 éve a fidesz nyert, se hiteles vezetője, se hiteles programja nem volt, és csakis a saját érdekében politizál. programja azóta sincs se hiteles se hiteltelen. aki 2 év múlva a fideszre szavaz, az újabb 4 évnyi matolcsista ámokfutásra, a tartalékok és a jövő további felélésre, az ország végleges leszakadására szavaz.

megjegyzem nincs annál bájosabb, amikor jobbosok hiteles vezetőt követel a baloldalnak. ezt ők úgy értik, hogy _számukra_ hiteles :-)
Nagyon szép tanulmány de wishfull thinking az egész. Mivel az ország keleti felében (leszakadó régiók, rétegek) erős a Jobbik nem tudtok majd nyerni. Nyugat-Magyarország (fejlettebb régiók) mind Fideszes lesz ,de Pestet visszaveheti a Baloldal. ennyi
Tisztelt Szigetvári Viktor!

Az MSZP bázisát illetően újra csak azt láthatjuk, amit anno Tölgyessy Péter megfogalmazott a - nevezzük így, miért is ne? - Tölgyessy-doktrínában (és ami miatt ellenezte is anno a koalíciót), miszerint az MSZP a válságövezetek, a leszakadó régiók és az inaktívak pártja, így aztán modernizációs politikát reá alapozni (akár a liberálisok kormányba emelésével, akár, aktualizálva, Bajnai új Medgyessyként-fügefalevélként való szerepeltetésével) nemigen lehet. A tűz és víz házassága lesz ez.

Természetesen ettől még az MSZP győzhet a választásokon, sőt, még az sem kizárt, hogy létrejön ez a minden ízében összeférhetetlen-összeegyeztethetetlen szövetség (amely az 1994-es MSZP-SZDSZ koalanál is nagyobb bázist fedne le!), csak aztán hogyan lehet az egymást kioltó érdekekre-értékekre kormányzást alapozni?

Modernizációt akar majd az új kormányzat, avagy - a baloldali hagyományoknak és ígéreteknek megfelelően! - fokozott állami újraelosztást? Stb.

Nem irigylem Önöket, persze megértem a baloldal szándékát, hogy bármi áron leváltsa ezt a kormányt, de - már csupán saját maguk érdekében is - igazán tisztázhatnák, hogy milyen politikát akarnak folytatni. Vigyázó szemüket Pozsonyra és a Fico-ellenes koalára vessék, amely a magyar balellenzékhez képest maga volt a harmónia és a homogenitás.
Kéne olyan, mint Oroszországban: van olyan rubrika, hogy senkire sem... szerintem meglenne a 2/3-ad.
@Mérnork: Nem könnyű egy ilyet szervezni, én csak annyit tudok tenni, hogy részt veszek rajta. A „békement” nevű bohóckodásra is meg kellett szervezni a résztvevők szállítását (még külföldi importjukat is), hol van nekem annyi pénzem, mint egyes fideszes oligarcháknak? Meg azért sem könnyű, mert Orbánék meg az árpádsávos majmok valószínűleg nem bírják elviselni, hogy másnak is van véleménye, és megpróbálják majd ismét lángba borítani a várost.
Az idő megy, semmi sem történik.
Ez az egész okoskodás abból indul ki, hogy az LMP-nek nincs más vágya, mint az MSZP-vel koalícióban kormányozni, és már a választás előtt ennek rendeli alá saját érdekeit. Kíváncsi, vagyok, mit fog ehhez szólni hivatalosan az LMP... Mondjuk ha felvállalja, OK, de akkor mindenkinek tudnia kell majd, hogyha az LMP-re szavaz, akkor azzal az MSZP-re is szavaz.
@Waldeck: Nem vágom, hogy hol írtam azt, hogy a fidesznek lenne hiteles vezetője, vagy akár bármilyen értelmes programnak a csíráját fel lehetne fedezni náluk.Aki nem ájul el a " hiteles" baloldaltól, az már fideszesnek számít?
Egyszerű, bár lehet hogy demagóg és hatásvadász ötletek, hogyan szerezhetne(valamekkora,ám lehet hogy jelentős) támogatást a fentebb írott politikai erő.
- a vezetői beköltöznek Szendrőládra, és fél évig ott élnek
- senkinek a senkije nem dolgozik állami szervnél vagy cégnél, államtól is megrendelést kapó vállalkozóként sőt lehetőleg ne is dolgozzon.
- ebből kifolyólag lehetőleg utódaik se legyenek, vagy max. jó messze (pl. új Zéland) mert a mutyiország csak utódoktól mentesen pusztulhat ki
- amennyiben a későbbiekben erre lehetőségük lenne , minden olyan közérdekvédelmi hatóság felturbózása, amelyiknek a célja a fogyasztó, a föld, víz, levegő, ásványkincs védelme (lehetőleg teljesen ismeretlen, külföldről importált szakemberekkel.Lehetőleg a külföld ne kazahsztán, hanem inkabb Norvégia, Finnország legyen...)
Érdekes olvasni így összesítve a dolgokat. Azt hiszem, ha nem lesz valami gyökeres változás (a pártpreferenciákban is), akkor ez reménytelen.

Igazából ebből a tanulmányból látszik, hogy mennyire szánalmas a Fidesz. Hiszen a fent leírt tanulmány megvalósíthatósága mérhetetlenül kicsinek tűnik, mégis, ők mennek tovább, hogy a biztos még biztosabb legyen és megpróbálkoznak a regisztrációval, pedig aztán nagyon prímán fog mutatni 20%-os szavazattal szerzett abszolút többség, meg a téli kampány. Ennyire csak az félhet, akinek oka van félni!

Véleményem szerint a megoldás egy jobbközép párt lenne, de Orbán és a médiája mellett erre nem sok esélyt látok.
@kovácspanna:
Bajnai Gondon egész életében nem épített fel valamit a nulláról - mindig csak menedzselt már valami meglévőt. Ez ugyan fontos, de most más kell, mind a győzelemhez, mind pedig utána Magyarország "újjáépítéséhez".

Ráadásul Bajnai egyedül, országos, homogén, egyszerre mozdulni képes és hatékony politikai szervezet nélkül semmit sem érhet el a szervezett, agresszíven politizáló Fidesz ellen. Vagy talán az a terv, hogy az MSZP bázisán akar nyomulni? Ugyan már: azok a saját farkukat sem találják meg a sliccükben, nemhogy hatékony szervezet lennének!

Ha Bajnai nem épít saját pártot, nem lesz esélye a győzelemre – mert nem lesz kikre-mire támaszkodnia.
@kewcheg: Már nekem is eszembe jutott, hogy importálni kéne Skandináviából politikusokat.De két hét múlva arról menne a vita, hogy a finnek most nácik vagy kommunisták? Sőt, fideszesek-e, ha valami nem tűnik elég hitelesnek azoknak, akik hitelesek.
@Jari Litmanen: Nem figyeltél eléggé. A rendszer a nagy és egyenletes támogatottságú pártoknak kedvez. A Jobbik vagy Fidesz nagyságúra erősödik - ami azért valószínűtlen, vagy benyal a Fidesznek - aminek a jelei meg láthatók. A Fidesz még néhány botrányt intéz a Jobbiknak, és benyeli reggelire pont mint anno Torgyán dr-t. Az itt-ott nagy támogatottsággal csak kevés mandátum jár. Az új rendszerben listás hely kevés van, egyéniben meg nehéz nyerni a Fidesz ellen, a választókerületek leosztása miatt. Orbán nem kockáztat még egy bukást, nem bírná az EGOja.
Hű de komoly. Inkább azt kéne kitalálni hogy elindul-e Gordon, meg hogy ha igen, akkor a lendvaiildikkel mit csináltok.
@nemsirunk:
"a felületes szemlélőben az a kép alakulhat ki, hogy tömegtámogatottsága Orbánéknak van, miközben a szavazók döntő többsége jelenleg nem talál magának támogatható pártot."

szerintem így lenne helyes:

TÉNY egyelőre,hogy tömegtámogatottsága Orbánéknak van, miközben NINCS olyan másik párt -vagy akár pártszövetség-, amely tömegek támogatását tudhatná maga mögött
@kennyking, @kewcheg:

Valami hasonló ötletet olvastam már én is: Tökéletes illesztések
@ROZ:
és Bajnai, ha valóban alkalmas lenne, és szakértő stb., akkor már
1) vagy régen alapított volna pártot, és 3-4 év alatt a választásokig felépítette volna,
2) vagy odaállt volna valamelyik létező párt "élére" hívóembernak, és a választásokig elérhette volna a "tömegeket"

De Bajnai ugyanúgy taktikázik, kivárja hogy hol lennének esélyei, mint bármelyik más politikus.
Közben meg még mindig azt hangoztatja, hogy ő neem, csak független "tanácsadó" a "mindenkori kormányok" javító szándékú szentje.
Ugyanakkor b..szni és szűznek is maradni egyszerre nem megy. Pláne hogy ő más messze nem szűz, éppen eleget volt és tett azon az oldalon, ami szintén nem alternatívája a mostaninak.
@fizetekmegegysort:
" Az új rendszerben listás hely kevés van, egyéniben meg nehéz nyerni a Fidesz ellen, a választókerületek leosztása miatt"
Azért vitatkoznék.Én, személy szerint eleve megszüntetném a listás szavazást.Egyéni választókerületben pedig nem azért nehéz nyerni a fidesz ellen, mert megváltoztatta a fidesz a választókerületeket, hanem mert nincs olyan baloldali politikus, akit megválasztanának a választópolgárok.És miért nincs? Mert korruptak, mutyikirályok, lopnak, stb. Nem a váasztókerület szavaz, hanem a választópolgár.Ez olyan, mint fociban, amikor azt mondják, hogy nincs esély, mert az ellennek nagyobb a költségvetése.Bassz, nem a költségvetések küzdenek, hanem a csapatok.
Persze, persze.
Jó dolog az a baloldalnak, ha valaki kidolgozza azt a stratégiát, ami az új helyzetben szükséges ahhoz, hogy esélye legyen a nyerésre a baloldalnak.
Azt is megértem, ha a Haza és Haladás nem akar foglalkozni politikai kérdésekkel, pusztán technikai segítséget nyújt.
Lehet, hogy erre szerződött, ezért kapja a pénzt.
Nem tudom.
De.
Ez olyan semleges, politikailag seszínű magatartás.
Ja, hogy a többi már a baloldali pártok dolga lenne?
Biztos.
Amit látunk a baloldalon, az éppen az együttműködés ellen ható megnyilvánulások tömkelege.
Az MSZP ismét a többi baloldali párt hóna alá akar nyúlni, hogy kikapja a mankót... hozzásegítve a hasraeséshez.
1990-ben már egyszer eljátszották.
Most ismét arra készülnek.
Nekik többet ér, ha egyedül maradnak a porondon, mint egy koalíciós választási győzelem.
@kovácspanna: Nyilván erre fut ki jelen cikk - és minden igyekezet...

Azért attól talán ne vonatkoztassunk el, hogy Bajnait 2006-tól kezdve nem kis részben személyes felelősség terheli a (voltaképpen máig tartó) sikertelen gazdaságpolitikában. (Lásd még: IMF-hitel törlesztése, a 2010-es vesztett választásba oly módon "belenyugvó" ballib, hogy "a zorbán se tud mást csinálni úccse" stb.)

Na meg attól se, hogy Gyurcsány maga írt ilyeneket:
"Halljuk Bajnai nevét. Kiváló férfi. De vajon a nép akarja-e azt, amit ő tenne? Nem arról beszélünk, hogy mit kell tenni az országnak, hogy mit kell elviselnünk, hanem arról, hogy ki ül be a Nándorfehérvári terembe, a miniszterelnök dolgozószobájába. Ez, ne haragudj, elég satnya dolog. (...)

És mondd, ha mi kormányoznánk, több lenne a pénz? Tudnánk emelni a nyugdíjakat, az orvosok fizetését, a tanárok járandóságát a mai rendszerben? Ugye nem. Ők azt mondták, elég ha ők jönnek. De hazudtak. Én nem akarok hazudni. Nem akarom azt mondani, hogy elég üvölteni, hogy "Orbán takarodj!", és ettől minden jobb lesz. Bocs, hogy azt mondom: egy frászt.

Ma egyik ellenzéki párt sem elég erős, hogy önmagában legyőzze Orbánt. És egyiknek sincs a választók által ismert, részletes programja. Közös meg végképp nincs. Mi lesz ebből Péter, ha így kezdünk neki? Nem kellene felébrednünk?"

Na, hát kivételesen egyetértek vele, a próféta beszéljen belőle! :)
@Laeisz:
Jó a link !
Régi mániám, ( Most nem a dalocska:)), hogy nem az választ aki szavaz, hanem aki jelöltet állít.Minden jelölt mögött ott áll a-jobb szó híján- gazda.Aki a pénzt adja a kampányhoz, stb, és aki tartja a markát a győzelem után.És ilyenkor nehéz szakmázni...
Ezért alakult ki a pártokrácia és ezért hazug rendszer a demokrácia.De most ez van, ebből kell kihozni a legjobbat.Na, ez eddig nem sikerült.Pedig csak akad egy tisztességes és becsületes politikus az országban:)( Jó, ez hülye vicc volt, elismerem.)
@Balt: Ezt nem ismerem az élő klasszikustól, de elismerem:- igaza van.Kezdhetünk aggódni? Az első lépés, ha felismerik és azonosítják a problémát? Nem jobb, ha abban a hitben élnek, hogy azért nem nyernek, mert az orbán megváltoztatta a választókerületeket? Meg itt mindenki mucsai? Meg amúgy is, itt lelki szükségszerüség a fasizmus?
@kennyking: "ha Magyarország érdekében politizálna ( nem ezt teszi)" - definiáld már kérlek az ország érdekében teszi. De ha már itt tartunk, az emberek meglopása (nyugdíj vagyon), a haveroknak tolt százmillárdok (Simicska), a gazdaság teljes szétverése (nézd csak meg a beruházási rátát, itt nem lesz növekedés még jó pár évig, mert egy ma elindított beruházás évek múlva termel) ez ugye az ország érdekét szolgálja. Kacagnom kell a naivitásodon.
Ez a "demokratikus" egy elkoptatott és hazug jelző.

Ma már egy hatalom akkor tekinthető csak valamennyire is demokratikusnak, ha nem egy szabad mandátumos rendszerben választják, hanem folyamatosan számonkérhető.
@kennyking:
"Aki nem ájul el a " hiteles" baloldaltól, az már fideszesnek számít?"
Nem, igazad van. Bocs, nem akartalak megbántani.

Ezzel együtt ebben az országban bármiféle hitelesség nélkül nyertek a pártok választásokat.
"A demokratikus ellenzék akkor tud győzni, ha..."

Nem kell ehhez ilyen hosszú tanulmány.
Majd akkor: ha lesz egyáltalán demokratikus ellenzék, és megválasztják őket a szavazók. Na de utópia az egész. Folyt köv. 3211-ben. Akkor talán, esetleg... lesz.
@Waldeck:
" Ezzel együtt ebben az országban bármiféle hitelesség nélkül nyertek a pártok választásokat."
Ebben meg neked van igazad.
@Kard: Magyarország érdekében politizálni annyit tesz, hogy az ország gyarapodásáért, békéjéért és jómódjáért ( tehát az állampolgárok békéjéért, nyugalmáért és jólétéért) tenni. Hogy , hogy jön ide simicska , meg amiket írsz, azt nem tudom.Ez valami fóbia?
Tisztelt Szigetvári Viktor!
Először is, színvonalas munka! Legfőbb érdeme, hogy tudatos professzionális választási felkészülésre hívja fel a demokrata ellenzék figyelmét.
Itt viszont már véget is ér a tennivalók egységes szerkezetbe foglalhatósága. Céljait tekintve az MSZP "csak" kormányváltást akar, az Új pólus ennél lényegesen többet a kormányváltás elérése mentén: rendszerkorrekciót!
Ha a választói motivációkat tekintjük, egyre többen vannak azok,akik kormányváltást akarnak de még mindig kevesen ahhoz,hogy az a jelenlegi politika erőtérben sikeres és eredményes legyen. (Ez az oka, hogy az MSZP a 14' választáson jó eséllyel a biztos második (2.) befutó..első semmi képp... viszont egy nagykoalíció segíthet kiélni a hatalmi ambíciójukat..:))
Egészen megváltozik a politikai perspektíva ugyanakkor a rendszerkorrekció igényével rendelkező választópolgárok száma és ereje következtében. A rendszerkorrekció igényével rendelkező szavazópolgárok száma felülmúlja az összes parlamenti párt összesített szavazóbázisának számát...ugyanis, a bizonytalanok mellett a jelenleg pártot választók zöme is valódi elkötelezettség nélküli. Ebben az erőtérben az MSZP idegen és valószínűleg ellenérdekelt viszonyt kifejező mozgásokra lenne képes...itt hitelt vesztett,soha sem volt hitele. Az Új pólus az egyetlen politikai tényező a mai politikai palettán amely ESÉLYES lehet a rendszerkorrekciót elrendelő választói akarat képviseletére.
Ehhez a republikánus,mérsékelt konzervatív,nemzeti szavazókat is meg kell nyernie az Új pólusnak politikai képviseletet nyújtva számukra is...és ez már is felülírja a rendszerkritika baloldali privilégiumát. Az egyértelműség kedvéért: A rendszerkritikai oldal független,mert ténykérdés s így "jobb" és "baloldali" választók egyszerre és egyaránt jellemezhetik(pillanatnyilag "baloldaliak" képviselik inkább, a mérsékelt jobboldali szavazók késnek... egy kicsit..). Köztársaság párti és nemzeti attitűd őszintén felvállalt konzervatív képviseletével tud hozzájárulni pozitívan a Haza és Haladás...az alternatíva megerősödéséhez.
A rendszerváltó pártok csődöt mondtak, vagy nem is volt céljuk az ország felvirágoztatása.
Csak olyan szövetséget lehet nyugodtabb szívvel támogatni, amelyik teljes mértékben szakít az elődökkel, azokkal, akiknek 24 év is kevés volt eredmény felmutatásához. Amíg a Parlament csordultig van titkosszolgálati elemekkel, akik a zsarolás, adatgyűjtés és megvesztegethetőség eszközeivel züllesztik a hazát, addig a lejtmenet folytatódik.
Elfogadhatatlan mind a Fidesz MPP, mind az MSZP, vagy DK.
A Jobbik bár újkeletű párt, de elitjének célja ugyanaz mint az előbbieké. És itt sajnálom a párttagságot, amelyik gyakran meggyőződésből komoly munkát végez terepen, mert ezzel csak a vezetőség számára kaparja ki a gesztenyét.
Talán az első cél az lenhete a választáson, hogy a belügyminiszter ne megint maffiózó legyen!
(Az LMP meg kevés, mint mackósajtban a brummogás)
@kennyking: :) De, de. (Ez egy válaszlevél a Népszava fószerkének, januárból, a legnagyobb külső nyomás idejéből, amikor már maguk is azt hitték - már legalábbis a Népszavánál -, hogy karnyújtásnyira a győzelem, és "Feri, gyere vissza"...) :)
@zipe moha: "Ehhez a republikánus,mérsékelt konzervatív,nemzeti szavazókat is meg kell nyernie az Új pólusnak politikai képviseletet nyújtva számukra is..."

Csak szólok (Bors őrmesterként): Ehhez rossz irányba rohamoznak a Millával, Szolival meg a 4K-val való szövetségkeresésben...
@Kacsura: A mostani kurzus sem hiteles, pláne nem kompetens, de ezt a córeszt nem ők hozták össze, hanem részben a megelőző évek kormányzati munkája, még nagyobb részben a rendszerváltás előtti időszak.

A helyzet az, hogy olyan komoly problémák vannak- társadalmi/gazdasági/pénzügyi - amit az elmúlt 20 évben hatalomban, vagy annak közelében lévő erők közül senki nem mert még csak megmondani sem a népek, ebből kifolyólag tiszta lapokkal kb. lehetetlen lenne választást nyerni.
Nagyon elkeserítő az egész...

Nekem ebből az jön le hogy még 20 év fidesz..és közben szépen tönkremegyünk.

Elkeserítő...
@zipe moha: "az MSZP a 14' választáson jó eséllyel a biztos második (2.) befutó..első semmi képp... viszont egy nagykoalíció segíthet kiélni a hatalmi ambíciójukat..:))"

Ebből annyi tényleg valószínű, hogy az MSZP második lesz, de a nagykoalíció álmodozás. A Fidesz és a Jobbik együtt többségben lesznek és ők alakítják meg a koalíciós kormányt.
@WhiteLion:

Végre már kimondja valaki: Bajnaival kapcsolatban a legnagyobb baj az, hogy siralmas, hogy csak őt tudják felmutatni.
Hiszen ő GAZDASÁGI miniszter volt az országot a szakadékba vezető Gyurcsány kormányban. Regnálása alatt hazánk soha sem látott mértékben zuhant a térségen belül. A szolákok olyan gyorsan száguldottak el mellettünk, hogy még integetni sem volt időnk.
Mit akar ez az ember? Nem kétlem, hogy a hazáért és haladásért érzett aggodalma valós. De ha így van, akkor e fennkölt célokat ő csak egyetlen módon tudja szolgálni: távozzon a politikai életből. És ez persze igaz minden más internacionalistára is.
Az elmúlt 30 évben szinte végig ők voltak hatalmon (meg persze előtte is), és ez alatt az ország folyamatosan csúszott lefelé.
Mit akarnak ezek? Nincs az országnak szüksége rájuk.
Megint sok a troll, eleg sokan izgulnak, ugy tunik. Csak azt nehez erteni, hogy miert erzik olyan jol magukat a mai kornyezetben?

A pillanatnyi allapotbol indulnak ki a szerzok. Meg elvileg ket ev van hatra a valasztasokig (lehetne elorehozott valasztas talan oszig, de utana tul nagy lenne a kockazat, de talan meg akkor is jobban jarnanak mint kivarni 2014-ig).

A kovetkezo megszoritas sorozat 500-600 Mrd-al nemsokara jon (a GDP joval gyengebb iden es jovore is mint azt a kormany varta - aki kicsit is odafigyel annak ez persze nem meglepetes). Semmi esely arra, hogy az europai kornyezet javuljon (bar az latszik, hogy nekunk akkor is sokkal rosszabb, ha egyebkent a sokkal - fejlettebb- europai atlagnak meg megyeget) es hogy a belfoldi gazdasagi helyzet megvaltozzon.

Az elegedetlenseg, elkeseredettseg csak noni fog, boven lesz esely levaltani a kormanyt (de a Jobbik is erosodni fog, a szervezetuk ala van becsulve es a szalonkepesseguk is noni fog) - de mint azt valaki irta, csak ez nem lehet ambicio, ti. az egesz Orban-alkotmany/hatalmi rendszert kell atalakitani, mert ez peldatlan tortelmi visszalepes Europaban. Jellemzo, hogy mar Solyom is gyakorlatilag kieemeli, hogy a visegradiak elhuztak, mi Romania politikai kulturalis szintjen vagyunk.

Es es az atalakitas persze csak a szukseges, de nem elegseges feltetele a sikeres kormanyzasnak (lasd gazdasag).

Ehhez az MSZP azonban toketlen, mindig is az volt, plusz manapsag ugy tunik, hogy gyakorlatilag a leosztott Kozgep morzsakbol el, majd biztos el kezd kemenykedni (Bajnai Gordon sem eppen karizmajarol hires, marpedig ide egy komoly vezeto kell, enelkul is lehet nyerni, de sehova nem lehet jutni). Es akkor mit lehet mondai a tobbi ellenzeki szervezetrol?

Szoval a cikk jo, de a megvalositas messze van, igaz a valasztas is messze van (pl. ki tudja, hogy marad-e ez a szisztema ha az jon ki, hogy a fidesz nagyot bukna, siman lehet itt meg egyszeru listas szavazas is).
@kennyking: Hehe, mert a Fidesz nem korrupt, igaz? Ne röhögtess! Elég baj, hogy csapatok - leginkább a két kommunikációs küzd egymás ellen, nem a két jól átgondolt program. Ezért tartunk ott ahol. A választók nagy része nem is érti, miről van szó, csak érzelmi alapon csatlakozik jelmondatokhoz.
Azt látom legnagyobb problémának, hogy a választópolgárok 80%-a a demagóg, populista butaságokra vevő csak. Ha ki is állna egy értelmes, jobbító szándékú, komolyan vehető politikus (aki jelenleg nincs), arra senki nem szavazna, mert ő értelmi színvonalának megfelelően nem ígér "ingyen sört". Innentől szinte biztosra vehető a 3. fidesz kormány, aminek nagyon nem fogok örülni. Vagy ami még rosszabb, a jobbik, ha beindítják a butaság-generátorukat. (vesszentrianonéljenárpádvérecigánybűnözés...)
@Balt:
ez sokkal inkább ténykérdés: a "baloldalon" már megfogalmazódott a rendszerkritika:
" EZ...ÍGY ..NEM ..MEHET...TOVÁBB!!!"
mivel a "rohamozás" organikus és ezért természetes érdek azonosságon áll, ezért ALKALMAS lehet a rendszerfordulat megalapozására, megalkotására.
Miért a "baloldalon" jelent meg először?
Ez levezethető az MSZP rendszerváltás óta nyújtott kormányzati és parlamenti teljesítményéből...
A jobboldal eleve hajlamos a tekintélyelvűségre, ezért lassabb az erózió a társadalom valódi helyzetének ellenére is s annak mutatója egy személy állapotához köthető. A személy "elhasználódása" egyre több konzervatívot késztet elgondolkodásra..és majdan cselekvésre is, hisz még egyszer: a rendszerkorrekció nem baloldali privilégium...csak helyzeti előny....a felismerés gyorsasága meghatározó a pozicionálás sikerességének tekintetében!!
a "jobb" oldali rendszerkritikusok szervezett megjelenése a kartell jobboldal despotikus szervezettségének széthullása után szinte azonnal megtörténik. Egy személy köré szerveződve a széthullás radikális gyorsasággal zajlik le,ha már a személy "elhasználódott".Épp ezért az Új pólusnak be kell tudni vonzani a konzervatív megújulást képviselni akarókat is....segítve őket a szervezeteik megalakításában...
az MSZP nem fog megnyerni semmit, igazából nyugodtan feloszlathatnák magukat, a DK dettó, az LMP komolytalan
kijelenthető, hogy jelenleg nincs értékelhető baloldal, így jelen felállás szerint nyerni sem fog
teljesen új, a jelenlegi ellenzéket teljesen figyelmen kívül hagyó professzionális és hiteles alternatívát kínáló alakulat kell
ilyen nincs és ha nem tűnik fel idén ősszel, legkésőbb (nagyon legkésőbb) jövő év elején, akkor a Fidesznek megint csak nem kell majd csinálnia semmit és viszi a választásokat
@dhrbikes:
számomra már kifejezetten bántó :"Azt látom legnagyobb problémának, hogy a választópolgárok 80%-a a demagóg, populista butaságokra vevő csak. "....tipusú megszólalások. Jól felismerhető magatartás,hogy sokan tanítani akarnak....majd leülnek( vagy addig is ülve pocskondiázták nemzettársaikat) és ők is megisszák az "ingyen sört",senkit nem akarok megbántani,ám ha valaki a teljesítményt hiányolja, ezzel párhuzamosan ezt le is rakhatja a saját erejéből akár a hozzászólásával is...a mások leegyszerűsített minősítésén muszáj túl lépni!Tehát pl teljesítmény lenne hozzárakni,hogy hogyan válhat tudatosabbá a nemzet...
@dhrbikes: Pontosan erről van szó. A hülyenépszavazások országában még ha jönne is egy hiteles erő, hiteles vezetővel, és felmutatná a tuti gazdasági programot, ami kihúz minket a trutyiból, az emberek nem szavaznának rá. Valami ellen tudunk szavazni. De ha az sincs, na akkor meg úgy, hogy dögöljön meg a szomszéd tehene. Is.
A magyar demokrácia rövid története azt bizonyítja, hogy a többség egy középre húzó néppártra szavaz szívesen, a szélsőségeket, a szekértáborozást nem kedveli. Horn Gyula, igaz az SZDSZ-szel kormányzott, meg Bokrossal, de soha nem vette a nevére utóbbi neoliberális gazdasági ámokfutását és inkább játszott a kádári nosztalgiára, mint hangsúlyozta a progressziót. Az SZDSZ, a maga szekértáboros, ultra-urbánus, individualista politikájával, a mögötte álló "értelmiség" meg a kulturkampf túlhangsúlyozásával nem csak önmagát, a nagy tesót is megbuktatta. Gyurcsány már nem is akart néppártinak látszanak. Folyamatosan az SZDSZ dolgait vette a nevére. Milyen alapon számít a társadalmi problémákat alapvetően a szegénységen és "cigánykérdésen" (bármi legyen is az) keresztül megélő észak-kelet-magyarországi szavazóra egy LMP-MSZP-Gyurcsány összefogás? Mit tud mondani neki a Jobbikkal szemben? Miért gondolja, hogy a Jobbik a dunántúli erősítéssel a Fidesztől vesz el szavazót?
Ha a Fidesz letér a másik oldal szelleme által rákényszerített (meg persze alapjaiban a középosztályban a 40 évnyi kommunizmus alatt felhalmozódott) népi-jobboldali, szimbolikus politizálás útjáról és pragmatikusan mutatja be az ország gondjait, betölti az űrt középen. A Jobbik és a baloldal meg megküzdheti az elmúlt 150 év kulturális háborúját, tovább lökve magát a mélységbe.
Mire gondolok? Hogyan számít szavazókra Borsodban az a baloldal, amelyben részt vesz az LMP, aki szövetségben áll a "megyünk lopni"-s Pityingert alternatív köztársasági elnökké emelő Millával, aminek a vezetője mellesleg a könnyű drogok liberalizálásáért küzd évek óta. Visszavenni a Jobbiktól? Ok. És a mélyszegénységben élők miért higgyék el az MSZP-nek, hogy Gyurcsány most már nem milliárdos, Bajnai nem a libás?
Nem attól lesz néppárti egy összefogás, meg olajfa, meg ilyenek, hogy sok nézet van mögötte, hanem attól, hogy be tudja kormányozni magát a centrális térbe, ahol a szavazók vannak. Amíg a baloldal a szélekről akar csípkedni, veszteni fog.
El lehet itt mondani sok okosságot, hogy új, meg professzionális, meg el nem használódott emberek kellenek (most éppen hol bújkálnak vajon?) meg azt, hogy a fidesz 19 az MSZP egy híján húsz (lófaszt), lehet pc-t játszani, meg hiteles programra vágyakozni (mert a Mónikasó népe arra szavazna, ugye?), de a legvégén csak odajutunk a lényeghez:

Orbán/Matolcsy vagy Bajnai/Oszkó?

A rezsim közvetlen és közvetett haszonélvezőin kívűl (pár százezer ember) van még olyan idióta aki úgy gondolja, hogy a grazi ápolt és manifeszt elmebeteg jobbkeze fogja előrevinni ezt az országot?

(Persze, van, a fideszvallás megingathatatlan hívei. De ők azért messze nem a többség.)
@fizetekmegegysort: Ki állítja, hogy a fidesz nem korrupt?Attól, hogy valaki nem ájul el a Bajnaitól, az már fideszes? Szerintem ez a baloldal egyik nagy hibája.Aki nincs velem, az ellenem van?
Ha leírom, hogy szerintem Bajnai nem megoldás, egyből mindenki neki áll simicskázni, orbánozni.Az ész megáll.
A "demokratikus ellenzék"-től mást még nem hallottam, hogy miért KELL megnyerniük a választásokat
Mert most:
- nincs demokrácia
- nincs sajtószabadság
- mutyizás van
- sz@arban van a gazdaság

Az első kettő a legkevésbé fogja érdekelni az embereket 2 év múlva, egyrész mert elkoptatják ezeket a nagy szavakat addigra bőven, másrészt sokan tudják, hogy kampányszöveg, és valóságtartalmuk korlátozott.

Mutyizás mindig volt, van és lesz is, akármilyen színű a kormány, és európában, amerikában is mindenhol van. Erre mondják egyesek, hogy ez a demokrácia ára. Ez sem fogja annyira érdekelni a tömegeket, hogy rohanjanak szavazni más pártokra, akik ugyanúgy mutyiztak (vagy mutyiznának, ha odakerülnének).

A gazdasági helyzet valóban sokat számít.
Ha sokan érzik, hogy "rosszabbul élünk mint 4 éve" akkor sokan szavaznak az ellenzékre. De addig még van két év. (félidőben eddig még minden kormányt leváltottak volna) Én nem drukkolok, hogy úgy alakuljon a gazdaság, mert az mindenkinek rossz...

Csakhogy erre a kérdésre a "demokratikus ellenzéknek" mi a megoldási javaslata???
Az hogy ÍGY NEM MEHET TOVÁBB, az kevés lesz.
És nem a választási rendszer a hibás érte. Csak legalább lesz mire "kenni".
@zipe moha: Ezt mondom, Millával, Szolidaritással ez nem fog menni, még ha az LMP-ben lehetett is volna perspektíva. (Már rég nincs, pedig rendszerváltás óta következetes aktív szavazóként életemben először adtam ajánlószelvényt Jávornak 2010 őszén.)

Az látszik, hogy Ángyánnak, Mellárnak felállva vastapsolnak a "bal"oldalon, de ettől még ők nem (sem...) fognak a "bal"oldalra szavazni.
@lfleto: Nagyon pontos elemzés !
Akárhogy is kerülgetjük, mindig oda lyukadunk ki: hiteles, konstruktív ellenzéki erő(k) nélkül kár is az esélyeket latolgatni.
@Balt:
..sokkal érdekesebb az "újra tervezés" annál, mint sem hogy azt könnyen hajlamosak vagyunk marginalizálni (ezt látom legalább is jelenleg)ám az emberi lélek olyan, hogy minél sikeresebbnek lát valamit annál inkább hajlamos az odafordulásra...és viszont...meglátni a "szépet" időnek előtte nyitottságot és bátorságot feltételez...kíváncsi vagyok hogyan változik meg sokak véleménye amikor kinyílik a "virág"....

A jelenlegi "jobboldal" jelen formájában miután bedarált minden konzervatív mérsékeltet is , autokráciába, akár diktatúrába hajszolja önmagát ás a HAZÁT.További elmozdulása már csak a centrumtól a jobb szél irányába történhet ...és történik is!!
Épp ezért a "jobboldal" elkerülhetetlen megújításának hangsúlyozása már önmagában is a rendszer kritikája...a "baloldalon" viszont már ténykérdés
@kennyking: Nyugi, ne idegeskedj! Te hoztad fel érvként a bal ellen. Arra próbáltam rávilágítani, hogy ez akkor lenne helyes érv, ha a jobb viszont nem lenne korrupt, mert akkor - ebből a szempontból - lehet alternatíva. Mivel ugyanolyan korrruptak, sőt...., ezért szerintem ez az érved nem áll meg. No, ezt próbáltam egy mondatban, nem sikeredett. Talán így....
@lfleto: Egyetértek. Gyöngyöspata intő jel volt. Nem mintha a Jobbik megoldást kínálna a problémára, de legalább nem az eddigi elkendőzésben érdekelt, míg az LMP ott megmutatta, hogy ők igen.
@Balt:

Kedves Balt,

nem értek egyet, kivételesen.
Nekem sem szimpi a Szolidaritás vagy a Milla, de ha az LMP szavazatmaximalizálásban gondolkodik, akkor helyesen teszi, ha számol az általuk megszólítani képes 5-10(?) %-nyi tömeggel, és nem pedig légvárakat épít. Az első racionális döntésük.

Tisztelt Szigetvári Viktor,

ez csupán afféle költői kérdés, mivel látom, h többen felvetették itt Bajnai szerepét.
És, bár Önnek nyilván már csupán hivatalból is Bajnait kell "nyomnia", de van egyáltalán arról komoly felmérés, hogy ugyan mitől eladhatóbb, felépíthetőbb Bajnai, mint akár Mesterházy, akár a "még szűzebb" Botka?
Miből gondolják, h Bajnai karaktergyilkosságra felhasználható ügyeit, amelyekből azért, lássuk be, jócskán van (messze-messze több, mint pl. Botkának) 2009-cel ellentétben nem fogja feltupírozni a politikai ellenfél?

És azt miből gondolják, hogy Mesterházyék többévi kemény meló után hagyják majd, hogy a elegáns kívülállót játszó Bajnai és köre beleüljön majd a készbe?

De ezek csupán rosszmájú kérdések részemről, nyilván megoldják majd.
@Diocles:

Ezek is jó kérdések, de nekem volna egy ezt megelőző: akar-e egyáltalán Bajnai Gordon visszatérni? Mert ezt egyelőre csak találgatjuk.
@lfleto:

Ez valóban jó elemzés. Valóban eléggé nehéz a liberális városi értelmiségtől a segélyen élőkig egy egységes platformot létrehozni. Ez az MSZP/SZDSZ párosnak az elmúlt években csak azért sikerült, mert a "történelmi" pozíciójuk alapján készen kapták a szavazóikat. Ezek a szavazók 2010-ben elfordultak és nem nagyon látszanak visszafordulni.

A centrum-térben egyelőre valóban a Fidesz az erős.

De egyedül nem hiszem hogy meg tud a centrumban maradni. A demokrácia már csak ilyen: aki egyedül marad, azt a radikalizálódás fenyegeti. Vagy megszüli a saját ellenpontját.

2014-ben? Kétlem. De 2018-re már alighanem.
@Diocles: A dolog azért lesz érdekes, mert (szerintük) így lesz "hiteles", "kívül-" de legalábbis "pártok felett" álló Bajnai, hogy 4 évre levették a sakktábláról... Nyilván ez volt a cél, voltaképpen minden baloldali szereplőé: Gyurcsányé éppúgy, mint a Szolidaritásé vagy a Milla/LMP-é, hogy Bajnait ők kézivezéreljék. (Még talán az MSZP mamutoké a legkevésbé, vagy legalábbis nekik a legkevésbé az esélyesek erre, bár kétségtelen: megkerülhetetlenek a kérdésben, ill. hogy egyáltalán a kérdés felmerüljön. Ezt pedig jól tudják...
@Diocles: Ez szerintem a bejutáshoz is kevés lesz. Már csak azt se mondom: kár...
@fizetekmegegysort: Lehet, hogy hülye vagyok, de még mindig nem értem, miért érv a baloldal mellett az, hogy a jobb oldal is korrupt.Legalább is nekem nem érv, mert rühellem a fideszt.
Ennyi gyerekek egy jó kis baloldali kormányra van szüksége az országnak! Hogy erre miért nem jöttünk rá előbb...butuskák vagyunk még nagyon.
Meg egy. Erdemes Olaszorszagot megnezni. A baloldal gyakorlatilag fel evszazada nem tud felmutatni egy karizmatikus vezetot (igaz, a politikai helyzet specialis: Romatol delre baloldal nem tud nyerni es ez onmagaban nagyajbol eldonti a kerdest,hogy igazabol igen ritka, hogy egyaltalan kormanyra kerulhetnek, de ez reszben 22es csapdaja is), de a jobboldal sem nagyon az utobbi 2o evben, Berlusconit kiveve (ez eleg is volt hatalmi szempontbol, amugy policy szempontbol semmire nem jutottak).

Az oreg (azt hiszem most 76 eves, vo: magyar birok, korhazigazgaatok stb. 62 eves korban mar alkalmatlanok) siman visszaterhet jovore, vele a partja nepszerusege vagy 20 ponttal tobb mint nelklule. Csak az ido nem old meg semmit itthon, a magyar jobboldalon sincs Orbannak utoda (bar elvileg Lazar vagy Rogan meg az lehet).

Mindenesetre a magyar baloldalon nagyon keves az ambicio is (senki nem akarja osszepiszkolni a kezet, jol megvan ahol van), anelkul meg nem fog menni.
Nehéz lesz ez ,de nem reménytelen. Talán abból kéne kiindulni, hogy a fidesz-kdnp, 2014-ig még több nagy hibát fog elkövetni. Mert hogy fog az biztos.
Ebben belejátszik majd a külföldi befektetők hiánya, még egy-két-három adóemelés, amit mégis a "zemberek" fognak megfizetni, vagy a "zegymillió munkahely" megteremtése helyett, további cégek fognak tönkremenni, és nem hogy uj munkahelyek nem fognak létesülni, hanem a régieket sem fogják tudni megtartani, mert nincs beruházás, nincs GDP növekedés és nincs értékteremtő munka, munkahely.

Közmunkával nem lehet az országot kivezetni a bajból! Ehhez beruházások, beruházások, és megint csak beruházások kellenek! Ám ezek megvalósitásához pedig pénz, pénz és pénz kell!
Meg kell fizetni a jó szakembereket, hogy ne menjenek külföldre, mert a magyar tud és akar is dolgozni, ha értelmes célokat lát maga előtt és nem hazudnak neki mindig, hol ezt, hol azt. Aki pedig a szalagmunkát, az összeszerelő üzemeket , a közmunkát részesiti előnybe, az buta, hozzá nem értő, dilettáns!
Az ilyen unortodox minisztereket, államtitkárokat el kell zavarni, minél hamarabb és minél messzebb , kapálni, mert ott nem tudnak több kárt tenni.

Az hogy Bajnai elvállalja-e vagy sem, ezt ő dönti el. De a baloldalon jelenleg, csak ő van olyan helyzetbe, hogy neki sikerülhet. Más nincs.Lehet itt Mesterházit, Gyurcsányt felhozni, de felesleges. Mesterház nem való oda. Gyurcsány pedig azzal hogy lemondott,hiteltelen lett.
De ha valóban meg akarják nyerni a választást, akkor ne azon vitatkozzanak hogy kivel igen, kivel nem--hanem fogjanak össze végre.Hozzanak létre, egy választási szövetséget, és ne vitatkozzanak. Igy talán győzhetnek.

Hogy mit mondjanak az embereknek a választások előtt, az majd eldől.De mindenképpen hangsúlyozzák, hogy a fidesz tönkretette az országot,minden létező módon nyilvánosságra kell hozni,a visszaéléseket, a földek elsibolását, a nyugdijpénztár elpazrlását, az világbankkal megvivott "háborút" és azt hogy ez mennyit is ártott az országnak.Ezt csak jó propagandával meg lehet oldani.De ennek hitelesnek kell lenni!

A választási szövetségből--mszp,dk,szolidáritás, a milla,és a Bajnait választók --- győztesen jöhetnek ki ebből a 2014-es választásból. Csak nem szabad beleesni abba a hibába, amibe a fidesz is beleesett. Ők korruptabbak mint anno a szocik, hazugabbak mint a volt kisgazdák, és többet lopnak, mint a volt mdf-es "földesurak és zöldbárók együtt.Bár a propagandájuk harsog, mint a Kuncze-féle szdsz-é, de ezzel nem oldják meg a bajt, csak takargatják--amig lehet.

Utoljára a személyek kiválasztását, megjelenitését hagytam. Olyan személyeket kell állítani, aki szakember és nem politikus. Aki politikus, az ne legyen sem min.elnök, sem miniszter, vagy államtitkár.
Olyan személyeket kell állitani, akik nem korrumpálódtak, akiket nem lehet kikezdeni, akik azt csinálják amit mondanak.
Mert a zembereknek már elegük van a hazug, képmutató, zsebet tömő megélhetési politikusokból.
Az sem elvetendő szempont, hogy ne olyanok legyenek a jelöltek, akik életükben egy napot sem dolgoztak, mert most is az a baj. Olyanok beszélnek a munkáról, akik életükben nem dolgoztak cégnél, olyanok beszélnek a gazdasági stratégiáról, aki valódi működő céget, aki a piacon van és abból él--még nem láttak. Csak az íróasztalnál álmodoznak, hülyeségeket.És mindezt a hozzá nem értő min. elnök meg elhiszi.
Végezetül--a lehetőség adott, munkára fel!
He-he, mar Romania is azt nondja, hogy azert nem sullyed Magyarorszag szintjere.

HI publija a linken, hasznos. Sima kormanyvaltas nem lesz eleg, ha ez a cel, akkor az igen keves, sehova nem fog vezetni es kormanyozni nem is lehet ezzel az alaptorvennyel, ilyen hatalmi kornyezetben.

visegradrevue.eu/?p=1006
@szigetvári
ki lehet abból indulni, hogy a pártrendszer az elkövetkező két évben alapvetően nem változik. annyi történik, hogy a városias bal, és a vidékies jobb egyaránt mozgósítja a törzsszavazóit. ebből döntetlen körüli eredmény jön ki rendesen. csakhogy most a válság miatt a szélsőjobb a szokásosnál jóval erősebb. ha ez a forgatókönyv következik be, akkor borítékolható a patthelyzet. mindegy, hogy a szocik és a zöldek együtt, vagy külön indulnak.

ha minden így marad, és egy klasszikus manipulatív mozgósító kampány lesz, akkor 2014-ben szélsőjobbos támogatás mellett kisebbségi kormány alakulhat. vagy csekély többséggel felállhat egy balos ügyvezető kabinet. ez azonban már megalakulása idején bukás lesz ítélve. azért, mert az előtte tornyosuló feladatokhoz képest csekély lesz a legitimációja.

bajnai egy bankárpozícióért könnyen le fog mondani. akár fél év után. oszkó még korábban. persze ha kevés esze van, akkor egy csekély legitimációval rendelkező kormányba be sem ül. lehet egyébként, hogy ezt az utat kell bejárni magyarországnak.
@ridenschneider:
persze. itt a kérdés az, hogy ki vált rendszert.
orbán egy cikluselméletben hisz. ami egyébként könnyen lehet, hogy igaz is. a modern kori magyarország 20-25 évente váltott rendszert. az 1825-ös reform országgyűlés óta: 1848, 1867, 1896, 1920, 1945, 1968, 1989, ?.

kérdés, hogy most benne vagyunk-e a rendszerváltásban. vagy jön bajnai és ő vált rendszert. vagy jön bajnai, szűk többséggel leváltja orbánt, rövid úton megbukik. utána jön egy új elit. migránsokból, reál értelmiségből, illetve a pártok másod, harmadvonalából. azok a karrieristák, akik most okosan a háttérben maradnak. bajnai mögött sincs komoly értelmiség. inkább csak üzlettársak, gyakornokok, és a közéletben a közéletben levitézlett emberek. akik a 89-es rendszerváltás körült kialakult konszenzushoz akarnak visszatérni.

a közfeladatokat felosztották a központi kormányzat, és az önkormányzatok között. a koncepció az volt, hogy az állam viszi tovább a szociális és védelmi ügyeket. a város szervezi a gazdaságot és kultúrát. és megteremtik a bírói függetlenséget. törvényhozás, a rendeletalkotás és az igazságszolgáltatás így válik szét. ez nem volt annyira rossz terv '89-ben. akkor is ha az európai egyetemekről már akkor nevetségesnek tűnt.

már akkor világos volt, hogy magyarország így feudális marad. és egy ortodox nacionalista politikus lesz a korszak meghatározó személyisége. a 90-es évek közepén volt egy kísérlet. a kárpát-medencét eurorégiókra osztják. bajnai akkor lenne nagy spíler ha ezt a föderális felosztást bemondaná.

-- osztrák-magyar burgenland
-- pozsony
-- felső-pannónia (vö. felső ausztria): magyar-szlovák kisalföld
-- balaton
-- alsó-pannónia (vö. alsó ausztria): dél-dunántúl és pannonska hrvatska
-- budapest régió (agglomeráció)
-- közép-magyarország (duna-tisza köze)
-- szlovák-magyar felvidék: észak-magyarország és dél-kelet szlovákia
-- szlovák-lengyel kárpátok: tatra-fatra
-- nyugat-ukrajna: kárpátalja (zakarpattia), bukovina, halics (galicia)
-- magyar-román tiszántúl: magyar észak-alföld és a román részek (partium)
-- magyar-román-szerb délvidék: magyar dél-alföld, román bánság (banat), szerb vajdaság (vojvodina)

és azt mondja, hogy távlatosan ezeket egy középeurópai föderatív, vagy konföderatív keretek alá kell vonni. a célja az, hogy szövetségi kormányt alakítson. szövetségin nem koalícióst, hanem föderálist értik. akkor ő lenne a magyar tusk. csak ehhez azért nagyon sok minden hiányzik. mert itt tényleg egy új közjogi rendszert kell összerakni. ehhez olyan public law és public finance kell és olyan érzék, ami hiánycikk.

de elvben bajnai ezt megteremthetné. egy új cei kell. egy mitteleuropa tervet kell letenni a német diplomácia asztalára. tehát nem a nacionalista faszságok, hanem azt mondani, hogy a határon átnyúló régiós vasúttársaságokat akarunk. amilyen a gyesev. és mellette akár lehetne szövetségi intercity. régiós vízművek és szövetségi folyami hajózás. régiós gáz és olajipar és szövetségi gerincvezetékek. és hadd ne soroljam.

van nagyjából egy tucat az európai és magyar tradíciókból kiinduló olyan triviális, vagy majdnem közjogi váltás, amit egy batthányi kaliberű politikusnak be kellene mondani.

csakhogy a haza és haladás láthatóan nem ebben gondolkodik. nem értik ezeket. vagy ha értik, akkor sem érzik, hogy ezek egy akár a megyerendszer megtartása mellett is koherens közjogi rendszerré szervezhetők. az állam, a város, a régió és az unió alkotja az európai civilizációt.

itt az unió és a tagállamok közjogi viszonyát kellene tisztázni. a megyék szerepét. föderatív, vagy konföderatív közgondolkodás határait kell kijelölni. a németek láthatóan nem tudják maguk alá gyűrni európát. de középeurópát mégis csak. magyarország számára nem nagyon van másik út, mint német protektorátusnak, "nagy-német" "gyarmatnak" lenni. különben nem lesz ipar. ezt orbánék kínai fűszeresre akarják építeni. arab pénzváltókra. de ez nem megy. ebből balkanizálódás lesz. olasz maffiakormányzás sem működik. itt nagyon sok közjogi részletkérdést kell tisztázni. és e mellé kell tenni az államháztartási reformot. amit ugye oszkó vihetne.

elvben ez a bajnai-oszkó tandem batthyányi, vagy deák szintű történelmi karriert futhatna be. szigetvári viktor persze jöhetne a kampánytaktikai elemekkel. amit baja ferenc mellett megtanult. oké. de ez önmagában nagyon kevés lesz. szóval ebből az egész társaságból hiányzik a kakaó.

orbán viktor ezeket nem fogja meglépni. biztos nem fogja azt mondani, hogy középeurópai szövetségi médiatanács kellene. neki teljesen jó szalainé, vagy kicsoda. biztos nem fogja azt mondani, hogy szövetségi supreme court kell ide. neki teljesen jó az országos bírói hivatal élén szájerné. ő biztos nem fogja azt mondani, hogy kellene egy középeurópai szövetségi bank. mert kényelmesebb lenyúlni a jegybanki tartalékot, mint szigorú feltételekkel olcsó hiteleket teremteni. személyi kölcsönt akar, mint az összes levitézlett kormányzó.

itt ezekről kellene százoldalas tanulmányt írni. oké, hogy kifestik a térképet. teljesen jó, hogy végeznek ilyen összehasonlító elemzéseket. de ezzel patthelyzetet tudnak produkálni. én pontosan értem, hogy kijelölik a prioritásokat. akkor majd miskolcon, vagy nyíregyházán kell kampányolni.

csakhogy debrecen is ugyanilyen könnyen megszerezhető. nem arról van szó, hogy kósa lajos olyan népszerű. hanem arról, hogy nincs ellenfele. debrecenben egy könyvesboltos kitett egy tucat molinót. ez volt ráírva: "tegyük fel az i-re a pontot". ez volt az üzenete. és mellé tett egy logót. ez semmi, vagy alig valami. de a könyvesboltos 8% szavazatot kapott. a szocialisták kaptak 13%-ot. na most kósára is 36 ezer szavazott a 167 ezerből. tehát ha kiáll egy slágfertig fiatalember a nagytemplom elé egy van egy terve arra nézve, hogy mit akar. akkor kósa lajost elsöprik.

ehhez persze megint teljesen más típusú és logikájú előkampány kell, amit szigetvári megtanult. mert ezeket az embereket meg kell találni, ezeket az embereket a helyi programokkal ki kell emelni. ez is hiányzik, akárcsak az átfogó elképzelések.

ezért bajnai (ha belép) nagy valószínűséggel csak szűk többséggel nyer. már a beiktatása napján is ellentüntetés lesz. és gyors eredményeket nem fog tudni elérni. ha nincs egy éves részletesen kidolgozott kormányprogramja (a, b, c, d tervekkel), és nincs egy legalább egy évtizedre szóló középtávú terve, akkor beiktatása mellé a lemondó beszédét is fogalmazhatja.
Hálás köszönet a szerzőknek a kitűnő tanulmányért. Alaposan tanulmányozni kell. Jó és hasznos dolog lenne erről a témáról sok-sok helyi, kisközösségi beszélgetést folytatni, érzékeltetve, hogy nem a tegnapi és nem a mai helyzetből kell kiindulni, hanem tenni kell valamit a JÖVŐÉRT, amit ma még nemigen láthatunk magunk előtt. Alakul, még sokféleképpen változik a magyar belpolitikai élet a 2014-es választásokig.
Több, sokkal több figyelmet kell fordítanunk mindannyiunknak a jelenleg létező pártokon kívüli, ún.civil szerveződésekre, azok lehetséges szerepére (Szolidaritás, Milla, 4K). Elméletileg ezek a civil kezdeményezések lehetnek a pártokat összecementező politikai tényezők. De világosabban kellene látnunk létszámukat, működésüket, földrajzi elterjedtségüket, bizalmi tőkéjük alakulását. Lehet, hogy a saját párt-arculat feladása nélkül közös platformra jutnának a pártok egy efféle fórumon vagy ernyő-szervezetben, hívjuk akárhogy. Ráadásul ez a megoldás esetleg vonzó lehet a pártoskodásokból, pártmarakodásokból kiábrándult, de a közélet irátn tisztességes ember módjára érdeklődő választópolgárok számára is.
Mindenesetre, ősszel nagyon el kell indulni az állampolgári és választói tudatosság erősítését szolgáló programokkal, beszélgetésekkel, de internetes közösségi oldalakon nyitandó tematikus eszmecserékkel is.
@kennyking: Javasolom a svédeket. Nulla korrupció, munkamorál, maximális teljesítőképesség, jó szervezettség - és ha meghívjuk őket, hogy szállják meg az országot, hát amilyen becsületesek, ki is vonulnak, ha már rendet csináltak itt.
2006-os támogatók lehető legnagyobb mértékű visszaszerzésén "

Na. Igen. Mikor a Gyurcsány végig kampányolta szinte az egész országot, szinte mindenhol "teltház fogadta"........

Nem lesz könnyű feladat, nyerni) Már csak azért sem, mert a társadalom egy csoportja a napi politikai események értelmezéséhez sem nőtt fel.
Mondjuk azok" kiknek elég volt csak annyi, hogy lopott a másik.
Ki kell építeni az országos hálót, időben megszólítani a nagybetűs népet.
Úgy gondolom.
:)
Szerintem,írtam már! Nekem totálisan a magyar reménysugár a politikai palettán, a Bajnai Gordon.
osztjónapot!
:)

"Bajnai Gordon látszik ma a politikai paletta egyetlen olyan személyiségének, aki nemcsak világos képpel rendelkezik a jelenlegi gazdasági és társadalmi problémákról, hanem akinek víziója is van arról, hogy miképp kell a helyzetet kezelni."

atv.hu/cikk/20120207_halmai_bajnai_az_egyetlen_alkalmas_szemely_de_kellene_moge_egy_part?source=hirkereso

Pontosan így van.
:))

Mert)" ami most történik, az „ugrás a sötétbe” "

atv.hu/cikk/20120103_majtenyi_laszlo

*****

A fülkeforradalmárok" között (is) nagyon sok volt az ide-oda szavazó. Akik végső soron nem totálisan jobboldaliak. Ők azok akik elhitték , hogy valóban sokkal jobb lesz. Pontositok) Várták a Kánaánt. Az meg nem jött.
Jött helyette egy újabb elszegényedési folyamat, egy újabb leszakadó társadalmi réteg, kik lassan de biztosan haladnak az elszegényedés felé.

Az LMP önállóan indulva " Szerintem a bejutási küszöböt sem érik el.
A tanulmány tanulságos :-)
Ha már hivatkozva van itt, küldöm a linket:
endresy.blogspot.hu/2012/08/valasztasi-keveszindroma.html

(a blogger nem támogatja a trackback-et)
Ha az elemzést a saját műfajában értékeljük akkor ez egy alapos, jòl felépitett munka, amely bemutatja a folyamatokat, tendenciákat és azt mit eredményezhet az ùj szabályozò rendszer önmagában is, ezért bizonyára mint segédanyag igen jòl használatò egy leendő kampány politikai és menedzselési koncepciòja kidogozásához. Némely hozzászolás átfogòbb politikai helyzetelemzést, sőt politikai program javaslatot hiányol a munkábòl. Szerintem ennek az ùj választási törvény hatásait elemző műnek ez nem feladata. Más kérdés és más feladat egy polgàri balközép /juj mit írtam/ program és struktura megalkotása és az ehhez szükséges átfogò személyi megùjulás, amely eddig nem történt meg. A válasz arra a kérdésre, hogy az MSZP miért nem képes magához vonzani érdemben a Fidesztől elfordult tömegeket, pláne a képzettebb választòkkal nagyobb számban rendelkező Budapesten vagy nagyvárosokban az bizony a megùjulás képtelenségének a következménye. Amitől "50-60"%-ban elfordultak az emberek ahhoz forduljanak vissza tömegesen? Erre kicsi az esély. Bajnai és Oszko ùrakra bizony nagy szüksége lenne a politikának, de nem gondolom, hogy egy a balközépben bizò tömegeket eredményesen képviselni és vezetni nem tudò, a választásokon nem csak vereséget szenvedett, hanem szétzilálòdott és napjainkra megkövesedett pártstruktùra élén kellene ezt megtenni. Nem hiszem, hogy az LMP, MSZP, Szolidaritás, Demokratikus Koalicio stb, stb összeragasztgatására érdemes lenne tùl sok energiát pazarolni, mert választási siker abbòl nem lesz. Azt hiszem /vagy csak képzelem/ nem erre várnak a csalòdott tömegek. Politikai játékot és gyermeteg politikai taktikázást látok az ezzel foglalkozò írásokban, amelyeken átjön, hogy személyes érdekekek és kapcsolatok motiválják. Ma több bátorságra és megújulási szándékra van szükség ennél. Bár Bajnai úrnak bizonyára nincs szüksége a tanàcsaimra kéretlenül mégis arra biztatnám, hogy egy új politikai formácio élén jöjjön vissza a politikába, mielőbb.
Szerintem mind Bajnainak, mind Oszkónak van annyi esze, hogy most legalábbis ne jöjjenek vissza. Oszkó ezt meg is mondta, Bajnai pedig nagyon nagy csöndben van. Megvannak ők mind a ketten a politika nélkül is, nekik nem hiányzik, és nem tudunk nekik olyat mondani, amitől bevállalják a rettentő előnytelen pozíciót egy magvadult, vesztes Fidesszel, szétvert jogrendszerrel, likacsos gazdasági rendszerrel, bebetonozott klientúrával, folyamatos össztűzben. Ez van, erre a helyzetre alapvetően cezaromán vagy öngyilkos alkatú ember vállalkozik, a rendelkezésünkre álló információk szerint ők nem azok. Szóval...
@lokomotív: Kedves Lokomotív, írd csak le nyugodtan a polgári balközép fogalmát. Nem a szavak a bűnösek, hanem az a szellemi elvadulás, ami a szavak valódi értelmének eltorzításán, lejáratásán alapul. Már a szavak is a politikai karaktergyilkosság áldozataivá válnak, a fene egye.

Egyébként pedig messzemenően egyetértek mindazokkal, akik a Bajnai-Oszkó-Balázs Péter triót látnák szívesen újra kormányon.De azt kétlem, hogy egy új, önálló politikai formációt fel lehetne építeni 2014-ig úgy, hogy a választások eredményeképpen vezető politikai erőként léphessen fel.
A következő két évben kegyetlen politikai acsarkodások, karaktergyilkossági kísérletek, megalapozatlan bírósági hercehurcák, lejárató sajtókampányok és a politikai furkapiszkák egyéb formái várnak mindazokra, akik a Fidesz ellenzékeként nyikkanni mernek. Lesznek itt áldozatok, sőt, végleg el is lehet vérezni ezeken az ütközeteken, ha nincs megtartó politikai hátország, azaz: összefogás.
Amíg 1-2 elmeháborodott szocialista politikus MSZP-Fidesz koalíciót emleget, addig Orbánnak nincs mitől tartania. Ilyen húzásokkal csak maguk alatt vágják a fát. A nagy elánnal beharangozott gazdasági programjukat pedig még a Munkáspárt is leoltotta:D

Bajnainak meg valami iszonyat jó PR melósai lehetnek ha őt, mint Gyurcsány-érában szereplő gazdasági minisztert így el tudják adni az Istenadta népnek. Vagy az emberek ennyire buták?

Kíváncsi vagyok, hogy mi fog kisülni ebből az összefogásból, LMP-nek meg DK-nak nagyjából elemi érdeke, ha bent akarnak maradni a Parlamentben. MSZP meg naná, hogy kérné vissza a bársonyszéket bármilyen koalíció égisze alatt.
@ftk:
Kétségkívül, az Orbán "utódnak" könnyű dolga nem lesz. zért meg lehet fékezni a Fideszt. Csak a kistarcsai fideszfrakció megalakítása egy évre fogja megoldani a helyzetet. :))
Valahol arra a kérdésre szeretnék választ kapni, miért gondolják, hogy Bajnai G. jó miniszterelnök lenne?
Tudja valaki, hogy mit csinálna? Áruljátok már el nekem is !
A legfontosabb nem is az, hogy milyen a rendszer, hanem annak a kovetelese, hogy menet kozbenmar ne valtoztassak rajta.

Mivel a Fidesz alkotmanyt is 2 napon belul modositja amikor olyan kedve van, azt kell elerni, hogy abszolut konszenzus legyen az ellenzekiek kozott, hogy ha egyszer a szabalyok le vannak fektetve (minel hamarabb), akkor onnantol kezdve nem lehet rajta modositani (nyilvan annak fuggvenyeben modositana rajta a Fidesz, hogy idovel a kozvelemeny kutatasokbol kiderul, hogy valtozhat az a valasztoi preferencia ami alapjan kitataltak a mostani rendszert es ezert megint modositananak rajta, ami folyamatos strategiamodositasba, koltsegnovekedesbe kergetne az ellenzeket).

Ahhoz, hogy barki dolgozni tudjon a valsztason, az utolso 18-12 honapban nem lehet rajta modositani. Ellenkezo esetben fent kell tartani azt a jogot, hogy az ellenzek ne fogadja el a valasztas eredmenyet, mint legitim valasztast.

Rólunk

A Haza és Haladás Közpolitikai Alapítvány szakpolitikai publikáció, konferenciái mellett rendszeres blog-bejegyzésekkel is hozzá kíván járulni napjaink legfontosabb kérdéseinek higgadt, szakszerű és elmélyült megvitatásához.

Tovább

Legutóbbi bejegyzések

Támogasson minket

Legutóbbi kommentek

Címkék

2011 (3) 2012 (8) 2013-as költségvetés (2) 2014 (3) adó (3) adósság (1) adósságrendezés (1) adósságválság (2) afganisztán (1) agrárpolitika (1) akadályok (1) alap (1) alaptanterv (1) alaptörvény (1) alkotmány (9) állam (1) államadósság (6) államilag finanszírozott keretzámok (1) Állami Számvevőszék (1) államosítás (2) állampolgárság (2) antikorrupciós technikák (1) arab (3) ÁSZ-jelentés (1) átalakítás (3) átláthatóság (1) atomenergia (3) atomprogram (1) autonómia (1) autópályafejlesztés (1) bajnai (1) Bajnai Gordon (1) Bajnai Gordon. (1) balkán (1) balti út (1) belpolitika (1) Best of (1) beszéd (1) bevezetése (1) bíró andrás (1) birtokpolitika (1) biztonság (1) btk. (1) budapest (1) Budapest Pride (1) büntetés (1) büntethetőségi korhatár leszállítása (1) business (1) cenzúra (1) cigányok (1) Címkék (1) demokrácia (2) demokratizálódás (2) devizahitel (1) Diktátorok Kézikönyve (1) Drogjelentés 2012 (1) drogpolitika (1) drogstratégia (1) dzsong (1) e-útdíj (2) e.on (1) E.on (1) EB jelentés (1) egyházak (1) egyiptom (1) Egyiptom (1) együttélés (1) ekb (1) eljárás (1) elnökválasztás (3) előadás (1) energetikai privatizáció (1) energiapolitika (3) energiastratégia (1) esélyegyenlőség (1) észak korea (1) EU (3) eu (9) EU-csúcs (2) euro (1) euró (1) eurobarométer (1) euróbevezetés (1) európai (2) európai bizottság (1) Európai Bizottság (2) európai bizottság jelentése a magyar gazdaságról (1) Európai Unió (2) eurózóna (2) euró zóna (7) euro zóna válság (1) EU költségvetés (1) EU támogatások (1) évértékelő beszéd (1) Fehér könyv (1) fejlesztési támogatások (1) fejlesztéspolika (1) fejlesztéspolitika (6) Fejlesztéspolitika Kormánybizottság (1) felsőoktatás (11) feltételes (1) felvételi (1) fiatalkorúak büntető igazságszolgáltatása (1) fico (1) finanszírozás (1) foglalkoztatás (2) foglalkoztatáspolitika (4) földtörvény (1) forradalom (1) forum (1) franciaország (2) fukushima (1) fukusima (1) gazdasági (3) gazdaságpolitika (19) gordon (1) görögország (5) görög válság (1) görög válságkezelés (1) grexit (1) használatarányos útdíj (1) határon túli magyarok (3) határon túli magyar közösségek (5) Haza és Haladás Alapítvány (1) Haza és Haladás Blog (1) hiány (1) hollande (1) hungarian (1) identitás (1) ideológiai (1) il (1) illeték (1) imf (2) IMF-hitel (1) ingatlanválság (1) integráció (2) interjú (1) intézkedések (1) intézménytelenítés (1) irán (1) iskolaátadás (1) iskolai szegregáció (1) Izrael (1) izrael (1) janukovics (1) járások (1) javaslat (1) jó kormányzás (1) K+F (1) kaczynski (1) kampányszabályozás (1) Karabah (1) katonai intervenció (1) keretszámok (1) kettős (1) kettős állampolgárság (1) kiemelt egyetemek (1) kifizetési stop (1) kilépés (1) kim (1) kína (1) Kína (1) kínai-magyar gazdasági kapcsolatok (1) kockázatelemzés (2) koháziós politika (1) kohéziós (1) kohéziós politika (1) költségtérítés (1) költségvetés (12) költségvetés. (1) költségvetési (1) költségvetés 2013 (1) konvergenciaprogram (3) kormány (2) kormányzás (1) kormányzat (1) kormányzati (1) korrupció (2) kötelezettségszegési (1) közbeszerzés (1) közbeszerzési (1) közel kelet (2) középosztály (1) középtávú gazdasági előrejelzés (1) Közgép (1) közigazgatási (1) közmédia (1) közmunka (2) közoktatás (6) közöskassza.hu (8) közpolitika (2) közvélemény kutatás (1) külföldi befektetés (1) külpolitika (8) lakásfenntartási (1) leaders (1) leminősítés (1) lengyelország (1) leszállítás (1) líbia (1) magyar (1) magyarország (7) Magyarország (4) magyar gazdaság (1) magyar gazdaságpolitika (1) magyar GDP (1) magyar labdarúgás (1) makrogazdaság egyensúlyhiány (1) mandiner (1) Mario Monti (1) Matolcsy (1) médiapolitika (1) megoldási (1) megszorítás (2) melegjogok (1) merkel (2) messziről (5) messzirőlnézve (17) Messziről nézve (1) messziről nézve (1) mezőgazdaság (3) migráció (1) mol (2) MOL (1) monarchia (1) munkába (1) munkahelyteremtés (3) munkanélküliség (3) MVM (1) mvm (2) nabucco (1) nagykoalíció (1) nagy britannia (1) nato (1) NEM (1) német (1) németország (1) nemzeti (1) nemzetpolitika (6) nézve (5) NFÜ (3) nők (1) non-profit közszolgáltatások (1) nonprofit közszolgáltatások (1) növekedés (1) nyilvánosság (1) nyugdíj (1) nyugdíjrendszer (2) obama (1) off shore (1) oktatás (1) oktatási (1) oktatáspolitika (7) olajembargó (1) olaszország (1) Olaszország (1) olimpia (1) önkormányzat (2) önkormányzatok (1) orbán (1) orbán viktor (1) örmény-azeri konfliktus (1) oroszország (2) Oroszország. (1) országgyűlési képviselő (1) országjelentés (1) összefoglaló (1) paks (1) Paksi Atomerőmű (1) palesztin-kérdés (1) palikot (1) pályázatok (1) parlament (2) parlamenti (1) pedagógusok (1) polgárháború (2) politika (1) politikai realizmus (1) portugália (1) privátsarok (18) privatsarok (2) putyin (1) recesszió (1) reform (13) rendszer. (1) rokkantnyugdíjas (1) roma (1) romaintegráció (1) Románia (1) romapolitika (1) Safarov-ügy (1) sarkozy (1) segély (1) segélyezés (1) segítés (1) selectorate elmélet (1) semjén zsolt (1) soros elnökség (2) spanyolország (1) sportfinanszírozás (1) sps (1) stadionprogram (1) stratégia (1) szabadságharc (1) szakképzés (2) széchenyi (1) szegénység (6) szegregáció (1) Széll Kálmán Terv 2.0 (1) szigorítás (1) szimbolikus (1) Szíria (2) szlovákia (1) szociális (1) szociális ellátórendszer (1) szociálpolitika (4) szolgáltatások (1) támogatás (1) támogatások (3) támogatáspolitika (1) tandíj (1) tankötelezettség (1) tavasz (1) technikai kivetítés (2) terv (1) tervezete (1) timosenko (1) törökország (1) törvény (2) transzfer (1) trianon (2) túlzott deficiteljárás (1) túlzott deficit eljárás (1) túlzott hiány eljárás (1) tusk (1) új (1) Új Btk. (1) ukrajna (1) ün (1) unió (2) uniós (3) uniós fejlesztések (1) uniós fejlesztések intézményrendszere (1) uniós források (4) uniós költségvetés (1) uniós költségvetés 2014-20 (2) uniós támogatások (3) USA (1) usa (3) USzt (1) válásgkezelés (1) választás (6) választási rendszer (11) választások (5) választójog (12) válság (16) válságadók (1) válságkezelés (17) vegyifegyverek (2) vezető (1) vidékfejlesztési stratégia (1) világháború (1) wen jibao (1) Címkefelhő

Impresszum

Felelős kiadó: Schmidt-Hegedüs Dóra kuratóriumi elnök
Felelős szerkesztő:Pikó András
Szerkeszti az alapítvány kuratóriuma

süti beállítások módosítása