Bajnai Gordon előadása a Hungarian Business Leaders Forum XI. pénzügyi csúcstalálkozóján

2012.05.20. | Bajnai G | 138 komment

 

 

 

Hölgyeim és uraim, jó napot kívánok! Köszönöm szépen a meghívást! Amikor készültem erre a mai előadásra, valahogy a fülembe csengett Ralf Dahrendorfnak az a 20 évvel ezelőtti mondása, amelyet oly sokszor idézünk: a politikai rendszert 6 hónap alatt meg lehet változtatni, a gazdasági átalakuláshoz 6 év kell, de a társadalom átalakulása a 60 évet is meghaladhatja.

 

 

Azért jutott ez eszembe, mert ha az ember madártávlatból néz a régiónkra, amely 22 évvel ezelőtt indult el a rendszerváltás után egy új irányba, akkor azt láthatja, hogy a korabeli várakozásainkhoz képest egyik ország sem fejlődött valamifajta egyenletes, lineáris pályán. Minden országnak voltak hosszabb-rövidebb egyértelmű fejlődési szakaszai és ezeket a szakaszokat szinte minden egyes országban megszakították cikk-cakkok. Emlékezzenek Szlovákiára a kilencvenes években, Lengyelországra a kétezres évek közepén, vagy gondoljanak Romániára, amelynek ugyancsak több cikk-cakkja volt. Ha pedig madártávlatból nézek a hazámra azt kell mondjam, hogy Magyarország jelenleg egy „cakkban” van éppen – egy meglehetősen hosszú „cikk” után. Újabb irányváltásban. De mindezzel azt is akarom mondani, hogy reményem és hitem szerint Magyarország képes lesz – akárcsak a szomszédjai és sorstársai – szintén visszatérni az európai társadalomfejlődés számunkra megadatott útjára. Arra az útra, amelyen 1990-ben történelmünk során már sokadszorra elindultunk.

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

 

Sok szó esik manapság nemzeti érdekeinkről, azok képviseletéről, sőt védelméről. Utcai tömegmozgalmak, radikális székházfoglalások szerveződnek rá; nemzetközi jogi eljárások és közgazdasági viták zajlanak e téma körül.

 

Van, aki Európával szemben kívánja a magyar érdekeket megvédeni, és van, aki a kormánnyal szemben. Van, aki az IMF és Brüsszel gyarmatosító törekvései ellen agitál, míg mások, sőt időnként ugyanazok, az IMF-től várják a megoldást. Talán a megváltást. Nagyszerű sikerekről, évtizedekre konszolidált költségvetésről hallunk az egyik oldalról, miközben a fizetésképtelenség fenyegető árnyékáról suttognak a másikon.

 

E vitákban eligazodni, a propaganda és ellenpropaganda függönyén átlátni nehéz feladat. Talán csak úgy lehet, ha a tényekből és a józan észből indulunk ki. Egy amerikai szenátor mondta egyszer találóan, hogy mindenkinek joga van a saját véleményéhez, de senkinek nincs joga saját tényekhez.

 

Márpedig a gazdaság területén a tényleges, a valódi nemzeti érdek meghatározása nem nehéz – még csak nem is nagyon szubjektív. Elnézést kérek, ha a következőkben közhelyeket sorolok, de most olyan időket élünk, amikor a nyilvánvaló célok, értékek leltározása is fontos. Fontos, hogy kimondjunk elemi közgazdasági igazságokat. A közgazdasági egyetemet ugyanis be lehet zárni, de a közgazdaságtan törvényei attól még érvényre jutnak és meghatározzák az életünket.

 

A nemzet érdeke tehát egy erős Magyarország, egy versenyképes, sikeres gazdaság, egy gyarapodó nemzet megteremtése. Ehhez a közösség – a magyarok közösségének –szintjén fő célunk a nemzetgazdaság stabil, hosszú távú, kiegyensúlyozott növekedése kell, hogy legyen, míg a polgárok, a családok, a háztartások szintjén a cél a tartós, lépésről-lépésre haladó, érzékelhető gyarapodás, a jólét fenntartható biztonságos növekedése a társadalom valamennyi csoportjában.

 

E növekedés döntő tényezői – még mindig a közgazdasági közhelyeknél tartva –, a munkaerő, ideértve a foglalkoztatást és a termelékenységet, a tőke, ideértve a hitelt is, az intézményi és jogszabályi környezet minősége és kiszámíthatósága, és az egyensúly, hiszen sok fájdalmas tapasztalat alapján megtanultuk, hogy növekedést csak egyensúlyra lehet építeni. Ezeken múlik a növekedés, ilyen egyszerű. Látszólag.

 

S ha ezek a tényezők rendben vannak, akkor a bővülő javak újraelosztása – annak társadalomfilozófiája, módja, kedvezményezettjei – persze lehet politikai vita tárgya. De az nem, hogy elosztani csak azt lehet, amit megtermeltünk. Hogy fedezet nélkül nincs többé fogyasztás. Ha mást nem, ezt a leckét beleverte minden európai fejébe a válság.

 

A jó kormányzás tehát a gazdaságban ezekre a tényezőkre koncentrál.  S ha ez alapján azt vizsgáljuk, jó utat járunk-e ma Magyarországon, követjük-e saját nemzeti érdekünket, szomorú megállapításra jutunk: a 2000-es évek első évtizedében egymásra épülő, egymást erősítő, kormányokon átívelő, hibás gazdasági döntések miatt, Magyarország fokozatosan és egyre nagyobb mértékben maradt el attól a lehetséges növekedési és egyensúlyi pályától, amelyet befuthatott volna. Így érte el a válság első hulláma.

 

2010-től kezdve a páratlanul erős politikai mandátumhoz jutott kormány viszont számos ponton egyenesen szembe fordult a gazdasági és társadalmi ésszerűséggel: a növekedés szinte valamennyi tényezőjében súlyos károkat okozott/okoz az ország hosszú távú érdekeinek. Elsősorban, azt hiszem, politikai, hatalmi érdekek miatt.

 

Pedig a jó kormányzás nagyon fontos dolog a gazdaságban is. Hiszen, ha a jó és a rossz kormányzás teljesítménye között évente csak 1 %-nyi növekedés a különbség, Magyarország ma, 22 évvel a rendszerváltás után akkor is négy hellyel lehetne előrébb az európai rangsorban az egy főre jutó GDP alapján!

 

Elemzésünkhöz nézzük meg, hogy hogyan alakulnak az elmúlt években a növekedés alapvető tényezői.

 

Kezdjük a munkával. A munka, a foglalkoztatás 2 évtizede Magyarország legnagyobb problémája. Az 56 % körül tartósan rögzült foglalkoztatás a rendszerváltás legnagyobb kudarca. Az akkor elveszített 1,2 millió munkahely, amiből 1 millió mai is hiányzik, vezetett oda, hogy ma alig több mint minden második aktív korú ember dolgozik Magyarországon – legalábbis legálisan.

 

Az elmúlt 20 év minden egyes kormányával szemben az a kérdés, hogy képes volt-e javítani ezen a helyzeten? És vajon képes volt-e javítani ezen az a kormány, amely –roppant ambíciózusan – éppen a rendszerváltás kijavítását tűzte forradalmi zászlajára?

 

Ha érzelemmentes és tényeken alapuló választ akarunk adni, akkor az úgy hangzik, hogy nem. Épp ellenkezőleg, Magyarország kilátásai a foglalkoztatás terén rosszabbak, mint két esztendeje voltak. Sok szempontból önsorsrontó folyamatok indultak be. Az alacsony képzettséget igénylő munkahelyeket a kormány szerencsétlen intézkedései megdrágították, pedig Magyarország munkaerő tartalékai elsősorban és óriási mértékben az alacsony képzettségűek körében van. Mégis, a két évvel ezelőtti és a tavalyi adóváltozások eredményeként ma az összes adóelvonás mértéke magasabb, mint a kormányváltás előtt volt, magyarul: az „adócsökkentés kormánya” ma több adót von el, mint amennyit az előző kormány. A jövedelemadó változtatása alapján – és ez talán még nagyobb baj – ma 4,5 millió ember él olyan háztartásban, amelynek csökkent a jövedelme – a munkavállalók kétharmada veszített a jövedelemadó átalakításával! Így hát a munkaerő-piaci kereslet ebben a szegmensben drámaian romlik, miközben a kínálat – az állam tudatos lépései folytán, és egyébként részben ésszerű céljai folytán - soha nem látott mértékig fokozódott. Gondoljanak csak a munkanélküli járadék három hónapra történő csökkentésére, amely a munkát keresők tízezreit hozza idő szűkébe és kényszerít rossz a képzettségének nem megfelelő állás elfogadására!

 

Olyan ez, mintha a kormány egyre több eszkimót küldene ki a hidegbe vadászni, miközben ő maga ritkítja a fókaállományt... Számításaink szerint, a minimálbér radikális felemelése miatt mintegy 50 ezer munkahelyet veszít el Magyarország az alacsony képzettségűek szegmensében a következő két évben. Ezzel nem is az a legnagyobb probléma, hogy még a fülünkben visszhangzik az „egymillió új munkahely” nagyotmondása, hanem az, hogy ennek a lépésnek nincs nyertese. Ez egyaránt rossz a gazdaságnak és még rosszabb azoknak, akik e miatt veszítik el munkahelyüket.

 

Nem új jelenségről van szó. 2001-2002-ben is történt radikális emelés a minimálbérben. Annak akkor örültek, akik több minimálbért kaptak, de az a 100-120 ezer ember, aki két éven belül emiatt veszítette el munkahelyét Magyarországon, talán nem is kötötte össze a fejében, hogy öröme korai volt és talán a munkaadójára haragudott amiatt, ami valójában egy kormányintézkedés miatt következett be. Érdemes tanulni a múltbeli hibáinkból.

 

És amikor erről a 4,5 millió emberről beszélek, aki olyan háztartásban él, ahol kevesebb lett a jövedelem az adóváltozások következtében, akkor jó, ha tudjuk, hogy minden ellenkező híreszteléssel szemben ők a magyar középosztály legnagyobb része! Ez az alig létező vékony és máris lecsúszástól fenyegetett rétege a magyar társadalomnak: ők a középosztály – nem pedig azok, akiket a kormány a politikája nyertesének nevez. Az a szűk réteg, a felső, talán pár százezer ember, amely tényleg haszonélvezője az elmúlt két esztendőnek, legfeljebb a magyar felső középosztály és az azon felüli leggazdagabbak.

 

A magyar középosztály egésze, nagyobb része csak ürügye, de nem nyertese az elmúlt két év kormányzásának. Az ő nevükben kormányoznak, de a kárukra.

 

A magyar munkaerőpiacot – és így ezt a törékeny középosztályt – ráadásul még egy csapás érte. Bár ez a szóhasználat azt sejteti, mintha egy természeti erő miatt történnének velünk a dolgok, pedig itt kormányzati döntésekről van szó…

 

Például arról, hogy a felsőoktatást, amely mindenütt a társadalmi mobilitás leghatékonyabb csatornája, bezárja, leszűkíti, elsorvasztja az új szabályozás. Egyre kevesebben jutnak egyre kevesebbet érő tudáshoz.  A közoktatás és a felsőoktatás a szakképzés átalakításával a szegényebb fiatalokat öröklött helyzetükbe zárják be a kormányzati intézkedések, míg a tehetősebbek és a középosztálybeli családok gyermekeit saját hazájuk elhagyására ösztönzik.

 

A magyar fiatalok többsége – szemben európai társaikkal – ugyanis nem azért megy külföldre tanulni, hogy világot látott emberként, a tudását még versenyképesebbé téve térhessen haza, hanem azért, mert a szülőföldjén nem vagy egyre kevésbé lát jövőt a maga számára. Egy szép, és sajnos fájóan igaz megfogalmazás szerint 100 éven belül Magyarország negyedszerre űzi el társadalma leendő elitjét, a holnap értelmiségét. Innen most nem tanulni akarnak elmenni a diákok, hanem élni – ők számolnak erről be nap, mint nap a sajtó híradásai és a személyes tapasztalataim szerint is.

 

A gazdasági növekedés másik tényezője a tőke. A tőke az, amelyben Magyarország különösen „hiányos” volt a rendszerváltás után, az első 20 év gyors fejlődésének motorja a gyors tőkebeáramlás volt. Nem azzal van a baj, hogy sok külföldi tőke jött Magyarországra, hanem az elmúlt 20 év kormányzásának azzal a kudarcával, hogy a KKV-k nem tudtak érdemben, nagy tömegben összekapcsolódni a beáramló modern külföldi tőkével. Hogy kettős, vagy duális szerkezetű lett a magyar gazdaság. Erre, úgy tűnik, most van „válasz”: a külföldi tőkebefektetőket elűzzük az országból. Miközben a régióban mindenhova növekvő mértékben áramlik be az a tőke, amely egyre alaposabban nézi meg, hogy hol érdemes költséghatékonyan termelni, eközben Magyarországon az elmúlt két év kormányzása alatt az 1997–es szint közelébe esett vissza a tőkebeáramlás mértéke. Ez jelenleg a legalacsonyabb a régióban. „Személyünkben” egy olyan ország kezdett el háborúzni külföldi befektetőkkel, beruházókkal, amelynek a gazdaságában az export a soha nem látott 93% a GDP arányában. Hiszen miközben a magyar gazdaság belső növekedése, fogyasztása, beruházása csökken, az egyetlen tényező, amely a magyar gazdaságot a víz felszínén vagy csak időnként kicsivel alatta tarja, az az export.

 

A tőke témájához tartozik a növekedés másik előfeltétele, a hitel is. Nem vitás, hogy a válságot megelőző hosszú időszakban jó néhány bank Magyarországon szakszerűtlenül, és időnként etikátlanul viselkedett az ügyfeleivel szemben. Annak idején magam is a „vadkeleti viszonyok” felszámolása érdekében szólítottam fel az érintetteket a banki etikai kódex bevezetésére. Ám a bankok ellen meghirdetett népszerű háború már rövidtávon is újra recesszióba tolta a magyar gazdaságot. Miközben a vállalati hitelezés a régió főbb országaiban már most is meghaladja a válság előtt szintet, aközben ugyanez a vállalati hitelezés nálunk a válság előtti szint 83%-ra esett vissza, és tovább csökken! Nem tudom, emlékeznek-e a válság előtti növekedő időszakban meglévő arányszámra: a Bankszövetség – saját tapasztalata alapján –, akkor azt állította, hogy 1% gazdasági növekedéshez, 4-5% banki hitelbővülésre van szükség. Abban, hogy Magyarország most a közép-európai régió leggyászosabb növekedési adatát produkálta, valószínűleg döntő szerepe van ennek a drámai hitelszűkülésnek is. És ne legyenek kétségeink: ez a hitelszűkülés nem a multinacionális vállalatokat érinti elsősorban, hanem a hazai KKV-tól veszi el a talpra állás, talpon maradás esélyeit…

 

A növekedés harmadik tényezője a kiszámítható és minőségi intézményrendszer, illetve jogszabályi környezet. Sokat lehetne erről beszélni, én azonban csupán két dologra szeretném felhívni a figyelmet.

 

A válság után ma széleskörű egyetértés van abban, hogy a piaci versenynek, külső felügyeletre, szabályozásra van szüksége, mert e nélkül a teljesen szabadjára engedett piaci verseny felfalhatja önmagát, tönkreteheti azt, ami jó lehet a kapitalizmusban, a piacban. Például kártékony monopóliumok alakulhatnak ki. De a döntően közgazdászokból álló közönséget hadd kérjem arra, hogy gondolja végig azt: ha a demokráciát egyfajta politikai piaci versenynek tekintjük, akkor valószínűleg ott is szükség van a szereplőktől független szabályozásra – ahogy máshogy mondják, fékekre és ellensúlyokra! Szükség van minderre ahhoz, hogy ne alakuljon ki olyan helyzet, hogy a verseny aktuális győztese nem zárja ki a jövőbeli verseny jótékony hatását a piacról – a politikai piacról. Mert, hogy is van az manapság Magyarországon, hogy a kormány a piac szabályozására lassan semmilyen eszközt nem tart elképzelhetetlennek, míg a hatalom gyakorlás piacán, a politikában kialakuló hatalom korlátozására már-már semmilyen eszközt nem tart elképzelhetőnek?

 

Amiképp az áruk, a tőke, a munkaerő és a szolgáltatások piacának kiszámítható és megbízható szabályozásra van szüksége, ugyanúgy arra van szüksége a politikai hatalom piacának is. Ezt a szabályozott versenyt hívják demokratikus jogállamnak, amelyet a fékek és egyensúlyok rendszere tart egyensúlyban.

 

Független, de a központi költségvetésből finanszírozott intézményekre van szükség, mint a cselekvőképességétől meg nem fosztott Alkotmánybíróság, az Állami Számvevőszék, a Nemzeti Bank, Költségvetési Tanács vagy a független bíróságok.

 

És persze a fékek és ellensúlyok rendszerébe beletartozik egészében szabad sajtó is. E fékek, ellensúlyok és kölcsönösen tisztelt hatalmi korlátok nélkül a politikai verseny éppen olyan embertelenné és kontraproduktívvá válik, mint a verseny nélküli monopolkapitalizmus.

 

Magyarországon ma ez: a politikai monopolkapitalizmus kialakulása fenyeget. Egy elvileg szabad, de gyakorlatilag korlátozott verseny kialakulása. Ennek véget kell vetni és nem pusztán morális okokból… bár motivációnak az sem volna épp kevés. Véget kell vetni neki jól felfogott érdekből is. Mert a demokrácia végső soron nem más, mint a rossz vezetés gyors és békés korrekciójának lehetősége. Ezt a lehetőséget mindannyiunk érdekében és hosszútávon meg kell őrizni Magyarország számára.

 

Nem állítom azt, hogy a mai kormánypolitika mögött nincsen racionalitás, csak azt, hogy az nem a teljes közösség fenntartható gyarapodását tekinti meghatározó szempontnak. Hanem a hatalmi pozíciók intézményi, személyi bebetonozását. Egy viszonylag szűk, de elkötelezett szavazói csoport és egy ennél is szűkebb kegyenckör helyzetbe hozását.

 

És ezen a ponton kell a magyar politikai közbeszéd egy másik refrénszerűen ismétlődő kifejezését idéznem. A korrupciót. Azt gondolom ugyanis, egyáltalán nem véletlen, hogy manapság a ’nemzeti érdek’ és a ’korrupció’ feszültségteli párosa határozza meg a magyar közbeszédet.

 

A korrupció, amely az elmúlt 22 évben, de mondhatnék 220 évet is, átszőtte életünket, mint sok más közepesen korrupt felzárkózó poszt-szocialista országét, államét. És ez a korrupció eddig is rendkívül sokat ártott Magyarországnak. De most úgy tűnik, hogy a választások győztese megelégelte ezt az érdekcsoportok által szabdalt, zűrzavaros hatékonytalan rendszert és úgy döntött, véget vet neki.  Véget vet és helyette, mint annyi más területen, egy központilag koordinált, irányított hatékony szervezetet, centrális erőteret épít.  Amit a Transparency International márciusi jelentése „foglyul ejtett állam” -ként jellemez, az egyre több nyilvános információ alapján egy olyan rendszer, ahol az állam törvényhozó, szabályozó, ellenőrző és szankcionáló szervezetei, a forrás elosztással, közbeszerzéssel foglakozó egységek, a koncessziók kiadói, az ezek ellenőrzéssel megbízottak mind, végső soron egy kézből vannak irányítva. A másik kéz pedig, amely ugyanabból a testből nő ki, kiterjedt magáncégek hálózatán keresztül teszi magánprofittá a közpénzek egyre nagyobb hányadát. A döntéseket nem azok hozzák, akik a felelősséget vállalják, és a döntésekben a közérdek helyét egyre nagyobb részben veszi át a magánérdek.

 

Ennek vesztesei a magyar kis- közép és nagyvállalatok, akik kiszorulnak a közbeszerzések, az állami megbízások rendszeréből; vesztesei az itt lévő és leendő külföldi beruházók; vesztesei európai és magyar adófizetők. És akkor még nem beszéltünk arról, hogy egy egységnyi magánérdek kielégítése érdekében sokszor 100 egységnyi méretű közérdekű döntést rosszul hoznak meg.

 

A nemzeti érdek és a szűk politikai, hatalmi érdek szembekerüléséből következik az is, hogy az Európai Bizottsággal és IMF-fel régóta folyó vitában valójában végső soron nem a nemzeti érdekeinkért folyik a küzdelem. Hiszen nehéz lenne nemzeti érdeknek nevezni például mondjuk a bírák korai nyugdíjazásának ügyét, valójában ezzel a bírói függetlenség felszámolására tett kísérlet, hol ebben a nemzeti érdek? Vagy ugyan mitől volna nemzeti érdek a jegybank függetlenségének csökkentése? Ez is hatalmi kérdés csupán, mindegy milyen jelzőt aggat rá a kormányzati kommunikáció.

 

2008-ban a válság kitörésekor a kormány tárgyalt és meg is állapodott az IMF-fel. Akkor elejétől a végégig körülbelül 4 hétre volt szükség ehhez a megállapodáshoz. Most 8 hónap telt el azóta, hogy a korábban kigúnyolt „három betűből” várva várt partner lett, de nem hogy megállapodás nincs, még a tárgyalások sem kezdődtek el.

 

Mindezt látva egyre többen teszik föl a kérdést itthon és külföldön is: vajon csak tárgyalni akar Magyarország kormánya, vagy megállapodni is?

 

Mert az igaz, hogy már a tárgyalások esélye is képes átmenetileg stabilizálni a forintot. De az még inkább igaz, hogy a megállapodás viszont aligha lesz elképzelhető a jelenlegi gazdaságpolitika kudarcának beismerése és a zsákutcás kormányzás érdemi korrekciója nélkül.

 

Vajon hajlandó-e idáig elmenni Magyarország jelenlegi kormánya? És vajon érdeke-e? Mert Magyarországnak ez volna az érdeke, de vajon egybe esik-e Magyarország érdeke és a kormány, a kormány mögött álló erők érdeke?

 

Szeretnék világossá tenni valamint, mert sokan az IMF-ről, mint megoldásról beszélnek. Az IMF nem megoldás! Az IMF haladék, második esély. Második esély arra, hogy a korábbi hibákat legyen időnk kijavítani. A megoldás a mindenkori kormány kezében van. És ha megoldásokról beszélünk, akkor azt hiszem a megállapodás elhúzódása, hiánya, bizonytalansága döntően abból fakad, hogy a kormány valójában nem a gazdaságpolitika korrekcióját keresi, hanem a jelenlegi gazdaságpolitika minimális kompromisszumokkal, taktikai engedményekkel való folytatását szeretné elérni – ám tudja, hogy szüksége van az IMF védő-hálójára. Ebből fakad a bizonytalanság, ezért telik- múlik az idő megállapodás nélkül.

 

Melyek azok az alapvető fordulatok a magyar gazdaságpolitikában amelyre szükség van? Hadd utaljak arra, amit már elmondtam a növekedés tényezőiről, hiszen ebből következnek az azonnali teendők is.

 

Korrekcióra van szükség az intézményi és jogszabályi rendszerben. Helyre kell állítani a független intézmények erejét, becsületét, függetlenségét.

 

Helyre kell állítani Magyarország hosszú távú kormányozhatóságát és válságkezelő képességét. Például azoknak a 2/3-os törvényeknek a módosításával, amelyek az ország napi kormányzásához szükséges jogszabályokat – például az adótörvényeket –2/3-ossá tette. E nélkül Magyarország nem lesz képes a jövő válságait kezelni.

 

Vissza kell szerezni a külföldi és hazai ország finanszírozói bizalmát, és helyre állítani a jogszabályok biztonságát. Talán Önök is látták, én az Indexen olvastam, hogy az elmúlt évben átlagosan 2 hetente módosítottuk az adójogszabályokat. Nos, ha ilyen gyakori módosításokra lehet szükség, akkor talán nem kéne őket alkotmányba, vagy 2/3-os törvénybe foglalni…

 

 Az intézményi kérdések rendezése még önmagában nem megoldás, a növekedés képességét kell helyreállítani Magyarországon. Mai előrejelzések szerint a magyar gazdaság lehetséges növekedése középtávon 2% körül van. Nem, nem az aktuális, hanem az amit, akkor lenne képes elérni, „ha minden jól alakul”. Ez azonban édes kevés. Magyarországnak abban a fázisban, ahol az Európai Unióhoz szeretne felzárkózni, ahol társadalmi stabilitást akar teremteni, hosszútávon legalább 2%-kal meg kellene haladnia az Európai Unió átlagos növekedési potenciálját, ahhoz hogy érdemi, érzékelhető társadalmi, politikai stabilitást jelentő felzárkózásban vegyen részt!

 

Ez azt jelenti, hogy legalább 3-4% közötti növekedési potenciálra kellene a magyar gazdaságot visszajuttatni.

 

Ennek elsődleges feladata – és a korrekciónak ezzel kell kezdődnie –, hogy a munkaerőpiacon beállt aránytalanságokat, hibákat korrigáljuk: koncentrálnunk kell arra, hogy rövidtávon az alacsony képzettségű munkaerőt visszahozzuk, visszaengedjük és „vissza-késztessük” a munka világába. A másik oldalról középtávon pedig arra van szükség, hogy a magyar oktatási képzési-szakképzési rendszer a magas hozzáadott értéket előállítani képes munkaerőt, a hasznos, versenyképes tudást állítsa elő.

 

És persze rendkívül sürgető a tőkevonzó, vagy legalább a tőkemegtartó képességünk helyreállítása: a külföldi és magyar vállalkozók bizalmának helyrebillentése. Mint ahogy új egyességre lesz szükség az országban finanszírozó bankokkal is ahhoz, hogy a magyar KKV-k minél előbb hitelhez jussanak. Ehhez is gyökeres fordulat kell.

 

Természetesen az egyensúly megtartása, illetve az egyensúly fenntartható biztosítása is szükséges egy ilyen korrekciós programban. Magyarországnak tartósan elsődleges többletet – 2% körüli elsődleges többletet – kell produkálnia, ahhoz hogy az államadósság csökkentésének (egyébiránt helyesen kitűzött) célja valóra is válhasson.

 

Szóval ma sok a kétely abban, hogy Magyarország meg akar-e egyezni: én azt gondolom nincs más választása, nincs más választásunk. De értem a bizonytalanságot a tamáskodó kérdéseket. Ráadásul a kételkedők gyanakvását csak táplálhatja az a fajta új Európa-ellenesség is, amelyet időnként a kormány vezetőpolitikusai is sugallnak. Ennek kitalálói, önbeteljesítő jóslatként akarják ezt az új harcot működtetni. Nem azért beszélnek róla, nem azért utalnak rá olyan sokszor és tudatosan, mert Magyarországon meghatározó mértékben létezik Európa- ellenesség, hanem azért, hogy legyen. Mert ha van kivel küzdeni, az elfeledi az itthoni hiányosságokat, az itthoni tévedéseket.

 

A mindenkori magyar kormányok Magyarország drukkereként szeretnék figyelmeztetni minden döntéshozót: lehet, hogy rövid távon hasznos és kifizetődő bűnbakot, politikai mumust csinálni legfontosabb szövetségeseinkből, de hosszú és-középtávon a saját jövőnket veszélyeztetjük ezzel.

 

Az az okoskodás, hogy „jobb ma egy Európával szembe fordított Magyarország, mint holnap egy új kormány” romlásba viheti a nemzetgazdaságot, és letérítheti a helyes pályáról Magyarországot. Egyességre van szükségünk, mert ha valamikor akkor most különösen igaz a mondás, hogy aki időt nyer, az életet nyer. Ez igaz. A legfontosabb most, hogy a mentőcsónak közelébe úszhassunk. De ehhez például az is kell, hogy a vízből, ne próbáljunk feltételeket diktálni a csónak evezősének. Aztán csónakba kell szállni, pokrócot kell teríteni a vállunkra és kievickélni oda, ahol a legközelebbi kikötő van.

 

De attól még meg kell őrizni a józan eszünket. És különbséget kell tudnunk tenni a ’partot érés’ és a ’révbe érés’ között. Különbséget haladék és gyarapodás, időnyerés és győzelem között.

 

Az ámításnak és az önámításnak: ennek a nem az elmúlt 2 évben kezdődött magyar feneségnek véget kell vetni. És nem elsősorban azért, mert tisztességtelen, hanem azért, mert tönkremegyünk bele mindannyian.

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

 

Mi, magyarok, világnézettől és pártállástól függetlenül, valamennyien drukkerei – sokszor kényszerű drukkerei – vagyunk a mindenkori magyar kormánynak. A mindenkorinak, így a mostaninak is, mert a hazánk sorsa van rábízva. A gyermekeink hazájának a sorsa.

 

Ezért is mondom azt, hogy változtatni kell. És a változtatás nem a 2 évvel ezelőtti állapot visszaállítását jelenti. Akkor sem mentek jól a dolgok és nagyon sok mindent nagyon alaposan meg kellett és kellene még mindig változtatni ahhoz képest is ebben az országban.

 

A válság utáni Magyarország nem tud és nem is szabad, hogy olyan legyen, mint a válság kitörése előtt volt. Magyarország jóval régebb óta van válságban, mint mások. Gondolják meg, Magyarországon a megszorítások 2006—ban kezdődtek! Egy fáradt, elgyötört társadalom néz szembe a még nem belátható végű megszorításokkal. Egy ilyen helyzetben a mindenkori kormánynak 3 kötelessége mindenképpen van.

 

Az első, hogy az áldozat ne tartson tovább és ne legyen nagyobb, mint amennyi elkerülhetetlenül szükséges a válságkezeléséhez.

 

A második, hogy azok, akiktől az áldozatot kérik, értsék-érthessék, hogy mindez mi végre van. Lássák be az értelmét és fogadják el. Ez nehéz politikusi feladat.

 

És a harmadik – talán a legfontosabb mind közül –, hogy a mindenkori kormány felelőssége az, hogy a rengetek áldozatnak, amelyet Magyarország polgáraitól kértünk/kérünk, valóban legyen értelme. Hogy jussunk ki végül ebből az állapotból, és ami utána jön, az érezhetően jobb legyen, mint amilyen előtte volt.

 

Ezért sürgetem, hogy Magyarországon gyökeres, elemi, alapvető fordulat következzen be, minél gyorsabban.

 

Köszönöm a figyelmüket!

 

(Az előadás szerkesztett változata olvasható a mai Vasárnapi Hírekben.)

 

· 3 trackback

Címkék: előadás business hungarian forum gordon bajnai leaders

A bejegyzés trackback címe:

https://hazaeshaladas.blog.hu/api/trackback/id/tr294527025

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Konszolidálódó hatalom 2012.05.21. 10:32:08

Kétségkívül minden demokratikus rendszernek előbb-utóbb eljön a válsága. Az ókori demokráciák is elbuktak egy idő után, Németország is nehézségekkel szembesült a II. világháború előtt, és hazánk is úgy néz ki, hogy komoly kihívások előtt áll. De akik e...

Trackback: Mennyibe került nekünk eddig a Fidesz szabadságharca? 2012.05.20. 18:20:11

Naponta 700 millió, hetente 5 milliárd, havonta 20 milliárd, éves szinten pedig 250 milliárd adóforintba. Fejenként naponta több, mint 70, hetente 500, havonta 2000, éves szinten 25.000 forintjába kerül minden egyes magyar adófizető polgárnak a Fidesz ...

Trackback: A biztos pártválasztók 63%-a nem a Fideszre szavazna, míg a teljes felnőtt lakosságnak csak 16%-a voksolna a kormánypártra a Szonda Ipsos szerint 2012.05.20. 18:17:30

  Ha most vasárnap lennének a választások, az összes választásra jogosultaknak csak 16%-a szavazna a Fideszre, míg 54%-uk nem jelölt meg pártot a Szonda Ipsos május 5-12 között végzett felmérésén. * Mit tudhattunk meg a teljes választókorú lakossá...

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

@parrre:

"Egy átlag viktoriánus nem hogy megérteni nem fogja azt amit ő mond, hanem meghallgatni sem. Így soha nem lesz esélye."

*

Szerintem nem is az "átlag viktoriánusokhoz" szól, hanem ahhoz a több, mint 50%-nyi (az Ipsos májusban 54%-ot mért) bizonytalan szavazóhoz, akiknek egy részét Orbán már valószínűleg elveszítette, és annál nagyobb számban veszíti el őket, minél eredményesebben szólítja meg őket a handabandázó fülkeforradalmár ellenpontja.
Az ész és a ráció nem versenyképes a hittel és az uszítással.

Néha azt gondolom, hogy egy 32 kbyte pascal program jobban vezetné az egész világot, mint a különböző politikai erők hatalmi küzdelmei...

Bajnai egy nekem szimpi üde szinfolt a politikában. Valószínűleg lesz rá igény a Fideszses ámokfutás után, de a nép többsége jól elvan a hittel, majd a templomban megmondják mit gondoljon, meg jól megvan az ellenséggéppel, hogy elmúlt 8 év...

Szoval hajrá meg sok sikert de félek, hogy a jobbik irányába mozdul majd a nép.
@Arbet:

"Bajnait is láthattuk már kibontakozni Gyurcsány és Kóka üzlettársaként..."

*

Nem láthattad.

Azt láttad az "ügyből" amit a Fidesz propagandagépezete a 2010-es választások előtti hónapokban láttatott.
@igenember: Az a nagy helyzet, hogy a értelmes emberek (a butákkal együtt) az ilyen szánalmas megnyilvánulásokra csak legyintenek, és húznak más pártokhoz.
"Magyarország jelenleg egy „cakkban” van éppen – egy meglehetősen hosszú „cikk” után"

Muhahahahaha
Ez egy olyan szöveg amit az ember tipikusan végigbólogat, de ha végiggondolja marhára nincs benne egy betü sem hogy miként is képzel el konkrét változtatást, amivel el lehet szakadni a problémáktól.
Ez egy szimpla politikai rizsa, gondolom a 2014-es választásokra történő felkészülés jegyében.
Bajnai az egyetlen, akinek esélye lehet Orbánnal szemben 2014-ben.
@wmiki: A részleteket 3 okból nem teszi (teheti) bele.
1: Ha leírja a porgramot, mindenki elkezdi kielemezgetni, a Fityisz média pedig csak a negatívumokat fogja kiemelni. Pl.: "Bajnai 5 új adót vezetne be." Azt, hogy esetleg közben 15-öt megszüntetne, sehol senki nem mondaná.
2: Bármi használhatót, és nem nemzet elleneset mond, akkor azt az ellenfelei felhasználhatják, megvalósítják, és elmondhatják, hogy lám mi hallgatunk a jó tanácsokra, mi milyen fasza gyerekek vagyunk. No persze ez utóbbira ennél a kormánynál halvány esély van csak, de a lehetőség megvan.
3: Nem ő van kormányon, nem neki kell a részleteket kidolgozni.

+1: 2010-ben a szavazók 2/3-át egyáltalán nem zavarta, hogy a Fidesznek nem volt programja. Sőt még most sem zavarja, hogy 2 éve nincs. Akkor most neki kiért is kéne előállnia egy teljesen kidolgozottal?

@Vén Csataló:
Részben igazad van, részben meg nem. Egy dolgot látni kell. Az MSZP többé kevésbé demokratikus párt szemben a Fidesszel, ami centralista. Az MSZP-ben egy-egy javaslatnál mindig kompromisszumokat kellett kötni, nem lehetett egyik nap törvényt kitalálni, másnap meg elfogadtatni. És hát lássuk be, utólag lehet ez nem is olyan nagy hátrány. Persze vannak negatívumai, de melyiknek nincs. A kérdés melyiknek vannak kisebbek. Másrészről akkor az MSZP-nek egy gyenge többsége volt, a Fidesznek most 2/3-a. Ezért sem szabadna a kettőt egymáshoz mérni. Vagy ha mérlegelsz, akkor ezt is vedd számításba.
@wmiki: "hol vannak a konkrétumok elvtársak?

ennyi konkrét, megvalósítható ötletet ami ebben a halandzsában volt, még Dopeman is ki tud találni, az új elnök, és példakép"

Nem unod ezt a szöveget?

Én már nagyon...
Az undorító orbanokráciánál még egy technokrata bajnaizmus is sokkal tűrhettőbb.
Megörültem amikor a címet megláttam. Talán most! Sajnos megint egy csalódás. Azt vártam, hogy szakértő hallgatóság füléhez mérten most a szokásostól eltérően némi konkrétumot is kapunk.

Hát sajna nem. Egy jó összefoglalás a bajokról. Kb olyan, mintha az orvos azt mondaná, hogy aszongya: a baj az, hogy a szív sokat ver, a bőr verejtékezik, a testhőmérséklet túl magas stb. Sem a vélelmezett betegség nevét nem tudtuk meg, sem főképp a gyógymódot.

Mindennek a tetejében az elemző szinte figyelmen kívül hagyja a "hitelválság" nevű jelenséget.

Szakértői beszédnek ez kevés, ez politikai beszéd volt. Viszont ebből a szempontból biztató is lehetne a dolog: lehet mégis visszatér a ringbe Bajnai? Messze a legvállalhatóbb alakja a baloldalnak (legalábbis egy konzervatív szerint).
milyen okos lett hirtelen ez a pislogós fiú!...a szolíd, szerény, hatékony, akit gyurcsány lökött a kormány élére, hogy végrehajtsa az imf parancsait amikor már minden mindegy volt: a hatalmas politikai bukást elkerülni nem lehetett. azelőtt ő volt a gazdasági miniszter - mint tudjuk - a gyurcsány-kormányban...

most ő a baloldal üdvöskéje...röhely
Végülis elfogadható gondolatok, ja, csak teljesen feleslegesen lett ennyire leegyszerűsítve...akinek van esze eddig is tudta, hogy ezek a gondok, akinek meg nincs esze, annak még ez is túl bonyolult szöveg.
@röhögő: "mi az Orbán kormány konkrét terve"

nem volt tervük... illetve ami (gazdasági) volt az első hónapban befuccsolt

1) megszállni minden intézményt és minden kasszát, médiát stb - 100% siker

2) a választási törvényt egyoldalúvá tenni... vö: lejtős pája... - 100% siker

3) a lehetséges elszámoltatásokat megszállni ami nem mellesleg az ellenfél kiirtására/megfélemlítésére is alkalmas - 100% siker

4) a szentkétharmaddal mindent megszűntetni szétverni - 100% siker

5) újat alkotni hejette ... 0% siker

6) a gazdaságot felpörgetni a szokásos fides recepttel:
-infláció és más bújtatott adók)
-gyenge forint export pozitívum
-nagy éves hiány... beruházások miatt nő a gazdaság
-szja adócsökkentéssel fogyasztást növelni...
mind megvalósult: 0 % siker !!!!

7) mindent ellopni ami le van vagy nincs lebetonozva, MINDENT! - 100% siker

mivel nem számoltak? amik nem voltak 1998-2002 ben
-nem bokros csomag utáni stabil belgazdaságot kaptak
-a villággazdaság leszállóban
-eu (nincsenek határok) illetve az internet infó terjedés...

szociológia társadalmi következmények:
-népesség csökkenés +exódus
-erkölcsi válság kulminál (pl. bizalomhiány pártok, álam stb)
gazdasági: a fentiek miatt a fides álamcsőd elkerelhetetlen, mindenható szentkétharmad...

erre tanmese, a fides a Lyuk, az ország a zokni...

"Volt egyszer egy lyukas zokni. Új korában nem akárki lehetett, mert előkelő anyagból készült és hetyke kék minták ékeskedtek rajta. De hát most már megöregedett. S mondom, volt rajta egy lyuk. Amolyan pöffeszkedő, cafrangos szegélyű. Bent laktak egy rozoga szekrény legrozogább fiókjának legalján.
– Azért én szebb vagyok nálad – mondta a lyuk a zokninak.
– Mi – csodálkozott a zokni –, még hogy szebb?! Mitől vagy szebb?
– Mert átlátni rajtam – mondta a lyuk.
– Ugyan – oktatta a zokni –, rajtam éppen az a szép, hogy nem vagyok átlátszó, s nézd meg a gyönyörűséges kék mintáimat!
– És piszkos is vagy – folytatta a lyuk, fittyet hányva az oktatásra –, én bezzeg sohasem piszkolódom be. Ezen a zokni elgondolkodott.
– Na ugye! – hangoskodott a lyuk. – Te is belátod. Nem is méltányos, hogy én ilyen kicsi vagyok, te meg ilyen nagy. Fogta magát, nőtt egyet. Most már alig maradt valami a zokniból. Nagyobb volt a lyuk, mint a maradék zokni.
– Teljesen tönkreteszel – siránkozott a zokni.
– Örülj, hogy ilyen gyönyörű lyukkal lakhatsz együtt – fölényeskedett a lyuk, és még nagyobbra nőtt.
– Jaj, megölsz! – kiáltott a zokni, és akkor a lyuk nagy pöffeszkedve akkorára nőtt, hogy a zokniból nem maradt semmi.
De ahogy eltűnt a zokni, úgy eltűnt a lyuk is. Mert ha zokni nincs, lyuk sincs.Így aztán a nem létező lyuk most siránkozhat a nem létező zokni után."

(Lázár Ervin: A lyukas zokni)
@Arthur Dent:

"Néha azt gondolom, hogy egy 32 kbyte pascal program jobban vezetné az egész világot, mint a különböző politikai erők hatalmi küzdelmei..."

Arra még nem gondoltál, hogy Orbán nem egy hasznos program, hanem egy vírus?
szerencsétlen fideszes komcsik csak hápognak. nem csoda, hogy nem értik a leírtakat. nincs benne gyűlölködés, nincs megmondva ki a magyar, ki nem.
@csef:

"most ő a baloldal üdvöskéje...röhely"

A helyesírásod nemkülönben.
@TetraB: Szerintem Bajnainak pont az az előnye, hogy higgadtan, tárgyilagosan, szakemberként értékeli, kezeli a dolgokat. Bajnainak igen nagy a nemzetközi támogatottsága. Ma én egyedül benne látom azt a személyt, aki össze tudja fogni az Orbán-ellenes társadalmat, mert nem pártpolitikai síkon tenné, hanem csakis a realitás talaján. Lehet, hogy néhányan éppen ezért nem fognak mellé-mögé beállni, mert háttérbe szorulna a politikusi pályájuk.
@csef: nem a baloldal üdvöskéje, hanem a demokratikus erők lehetséges integrálója. Nagy különbség.
Bajnai miniszterelnök volt? Én nem láttam a nevét semmiféle szavazáson.
@csef: egy apró ponton tévedsz, és lenne egy kérdésem.
A tévedés: Az IMF-nek nincsenek parancsai, neki(k) egy kérésük van: stabil költségvetés, ami nem jár + hitelek felvételével, ezért cserébe ő a piacinál kedvezőbb hitelt nyujt, amivel a kedvezőtlen lejáró hiteleinket kiválthatjuk (ha akarjuk).
A hogyanra persze vannak javaslataik, de azokat nem kell megfogadni, lehet mást is kitalálni.

Kérdés: És ez miért baj? Mármint hogy az IMF ezt várja el tőlünk.
nem a baloldal üdvöskéje, hanem a demokratikus erők lehetséges integrálója. Nagy különbség.

@czjanos: Nyehehehehe.
@Fishwalker: Jaja, devizahitelt is azért vett efl a paraszt mert a piacinál kedvezőbb kamatra lehetett felvenni.

Na ezért paraszt a paraszt, mert kb. lát két kamatlábat, összehasonlítja aztán megmondja mér hülye a pénzügyminiszter....:DDD
@Lucky Larry Silverstein: A kedves bankárok pedig továbbképzett disznósajtkészítők, nemde?
Szinte már alig áll valami a MiZo egykori csarnokából, melyet a Pécsi STOP információi szerint a drámaian megemelt ingatlanadó miatt bontott el a tulajdonos. Az egetverő sarc miatt a vállalkozók tüntetésre készülnek a baranyai megyeszékhelyen.

Még áprilisban számoltunk be arról, hogy több pécsi vállalkozás is ingatlana lebontásába menekül az idei évben drámaian megnőtt adók elől. Úgy értesültünk, hogy a bőrgyár egyes épületei és a MiZo csarnokai is erre a sorsra juthatnak az ingatlanadó miatt, de rajtuk kívül más, korábban jól működő cégek is ezt tervezik, sőt, van, aki már a bontási engedélyt is megkérte. A bontás nem mentesít a 2012-es adózásról, a jelek szerint a cégek inkább bevállalják a bontási költséget és csak egyszer fizetik ki az adót, minthogy hosszabb távú működésbe gondolkodjanak.
A MiZo egykori telephelyén már szinte semmi sem áll, előző cikkünk óta csak a kapu feletti cégfelirat emlékeztet már arra, hogy itt egykor komoly munka folyt. Eltűntek az épületek, a markoló szombaton is gőzerővel dolgozva küzdött a volt csarnok megsemmisítésén. (a jelek szerint manapság sajnos jobban megéri rombolni, mint építeni.)

A gyárvárosi Rácz Bútorház tulajdonosa, Rácz Károly is lehúzza a rolót az ingatlanadó miatt. Korábban úgy nyilatkozott: a város 2,6 milliós adófizetésre kötelezte, de nincs ekkora bevétele. Úgy döntött, felajánlja a városnak a bútorházat a 8000 négyzetméteres területtel együtt a legalacsonyabb, egy igazságügyi ingatlanszakértő által megállapított árért cserébe.

De "köszönjük" az új nemzeti egyetemet, a csodaszép kerényi festményeket, az új veszteségre ítélt nemzeti mobilszolgáltatót, a csillagászati euró és benzinárakat...meg a jó édes anyátokat!

Ébredj magyar, itt az idő, hogy ezek is eltakarodjanak!
Orbán is remek beszédet mondott 2010-ben, mindenki lelkendezett, hogy igen, ez kell, kiadáscsökkentés, kisadók eltörlése meg a többi! Aztán meg látjuk, mi lett belőle. Sőt, Gyurcsány is remekül látta a dolgokat, jó dolgokat mondott időnként.

Nagy különbség van egy beszéd és a tettek között.
Erről egyébként Hofi jut eszembe:
"Milyen sokáig beszélt... és milyen keveset mondott..."
@Lucky Larry Silverstein:

Ugye neked még nem szólt senki, hogy az IMF az nem egy klasszikus, befektetésekkel és hitelkihelyezésekkel foglalkozó, és annak a profitjából élő pénzintézet?
@No_Fidesz_No_Problem: Ez csak nézőpont kérdése.
Ha például a te gépedet tenné harcképtelenné pár napra, már hasznos lenne.
Ja és ez a pascal (jele: Pa az SI szabványos nyomás mértékegysége. 1 pascal megfelel 1 newtonnak négyzetméterenként) nem az a pascal.Ez ugyan is a nem fejedben érzett nyomással
van összefüggésben.
@pirosfeherzoldezamagyarfold: ... meg úgy egyáltalán semmi konkrétum nincs benne megmondva, jó szdsz szokás szerint... :x

de azért nyugodtan mocskoljátok a fidesz szavazókat, hiszen ti attól érzitek magatokat felsőbbrendű liberális értelmiségieknek, akiknek Dopeman a vezetőjük
@Lucky Larry Silverstein: Részben igazad van, de csak részben a két hitelfelvétel nem összehasonlítható. A paraszt azért veszi fel, hogy legyen mit elkölteni. Az IMF-től vagy a piacról azért veszünk fel, hogy legyen miből kifizetni azt, amit már elköltöttünk. Ezenkívül ahogy a kormány kommunikálja, ez csak biztonsági hitel lenne, megnyugtatni a befektetőket, hogy van miből visszafizetni, ebben az esetben ugyanis a piacról is sokkal olcsóbban lehetne hitelt kapni, és a forint javulása miatt a gazdaságra is kevesebb teher hárulna. Tehát hajrá ellenezzétek csak a megállapodást.
@Orbán a magyar nép ópiuma!:
Kádár után csakis Antal jöhet.
Antalt le kell váltani, Horn mégiscsak jobb lenne.
Horn meg Bokros hatalmas bukás volt, Orbán az egyetlen aki rendet tehet.
Orbán kudarc volt, csak az MSZP mentheti meg az országot és Medgyessy.
Medgyessy egy pancser, Gyurcsány az egyetlen aki képes valamit elérni.
Gyurcsány egy világkatasztrófa, Bajnai mentse a képet.
Bajnai és MSZP 8 éve hatalmas káosz és bukás, inkább jöjjön újra Orbán.
Orbán még kétharmaddal sem tud rendet tenni, utáljuk. Inkább jöjjön újra a Bajnai.
Stb... stb.. stb...

Olvassátok egészen addig ezt újra és újra, amíg nem vonjátok le belőle a konklúziót.

Egyre lejjebb és lejjebb kerülünk minnél távolabb jutunk időben a meg nem történt rendszerváltástól.

Kedves polgárok, civilek! Amíg nincs rendszerváltás addig csak a sorozat folytatásán fáradozik jelenlegi rendszerünk és minden megtermelt pénzünket erre fordítja. Jóreggelt!
@TetraB: "Bajnainak egy baja van ... hogy nem egy harcos államférfi alkat"

Nekem éppen ez a szimpatikus. Orbán Mátyás király reinkarnációjának képzeli magát, én ettől hányok. Egy miniszterelnök (miniszter=szolga) ne legyen lánglelkű forradalmár meg szabadságharcos sem, hanem legyen egy egyszerű hivatalnok és dolgozzon. Erre van szükség ma Magyarországon, Európában. Majd a nagygyűlésekre írnak neki megfelelő beszédeket a kommunikációs szakemberek.
@Occam beretvája:

Ez egy rendkívül hasznos hozzászólás volt, sokat tettél hozzá vele a poszt eredeti üzenetéhez :)
@Lucky Larry Silverstein: Talán azért mert nem miniszterelnököt választunk, hanem pártokat.
@Arbet: jó jó, de akkor kire? Ki fog itt x. rendszerváltást csinálni? Első körben programnak elég csak ilyen nagy vonalakban felvázolt, mint a Bajnai irományok. Aztán ha szimpatikus, akkor talán kap lehetőséget a kibontásra. De jelenleg a magyar közéletben nem tudok ilyen emberről.
Bajnai for President!
Bajna Gordon 2006-tól hol fejlesztési, hol területfejlesztési, hol gazdasági miniszterként tevékenykedett egészen 2009-ig. Az, hogy az országot 2009-ben IMF lélegeztetőre kellett kapcsolni - elsőként Európában - Bajnainak hatalmas szerepe volt. 2006-2009 között hol voltak ezek a csodálatos ötletek? Akkor kellett volna vigéckedni, ott, akkor meg lehett volna mutatni, hogy milyen zseniális gazdasági szakember! Akkor nem tette meg! Most meg jön megváltóként, és elmondja a tutit?
Én azt elhiszem, hogy Bajnai szeretné, ha azok az idők feledésbe merülnének, de a dolog nem így működik! Bajnai minden egyes mondata hiteltelen és hazug, annak a 2006-2009. közötti időszak fényében.
@Arbet:
Szépen megfogalmaztad, azt, amit én valszeg minimum 2 oldalban tudtam volna!
Kösz, és nagyon egyetértek.

Azért kíváncsi lennék hogy a "haza" és "haladás" de merre... alapítványba vajon honnan folyik a pénz?
Vajon kik állnak Bajnai mögött? (Mert hogy nem magyarok az egyszer biztos...)
Kérdés továbbá az, hogy minek és kinek az érdekében okoskodik most Bajnai[óvatos]Gordon?

Ezek csak ártatlan kérdések... talán érkezik rá válasz tőle magától.

***
@pánpéter:

Matolcsy Bajnainak a szaros gatyajat se vihetne utana. Orbanrol nem is beszelve.
Azért jó ez a poszt, mert szinte magától szórja ki azokat, akik zsigerből farral állnak a gondolkodáshoz.

"Monopolkapitalizmus"?

A kormány kegyeltjeinek, ez a szó is ismeretlen.

A legtöbb, úgy tekint a mai, osztogatós, közpénz kaszára, hogy tart ameddig tart, -addig kell legelni, amíg zöld a fű.

Hozzájuk képest, -a magyar közpénzek viszonylatában- a veszett elefánt is csak egy légies fuvallat, a porcelánboltban. Nyolc év éhezés alatt megtanulták, hogy degeszre, de azonnal...

Nem akarok nagyon cinikus lenni, de a mai "hirtelen gazdagok", a "cimborák" és "régi harcostársak", idehaza, épp zabálnak.
Kövérek lesznek. De, ez addig tart, amíg a gazda önti a takarmányt.

Tudják. Ezért mohók.
Hajrá Gordon! Kösd fel a gatyádat, rázd le a politikát, szarj egy kétoldalasat és végre vedd a kezedbe a dolgokat! Közgazdászt az ország élére, nem politikust!
"A magyar fiatalok többsége – szemben európai társaikkal – ugyanis nem azért megy külföldre tanulni, hogy világot látott emberként, a tudását még versenyképesebbé téve térhessen haza, hanem azért, mert a szülőföldjén nem vagy egyre kevésbé lát jövőt a maga számára."

Igaz, ez minket még nem vígasztal, de azért ez messze nem csak a magyar fiatalokkal kacsolatos jelenség a tágabb térségünkben.
@salamander: Mindig is fenn volt az oldalon a külföldi partnereik listája, nincs ebben semmi titkos: www.hazaeshaladas.hu/nemzetkozi_partnereink.html
@pánpéter: volt egy minimális rálátásom Bajnai 2009 előtti munkásságára, és ezért pozitívan csalódtam akkor, amikor már azt tehette, amit akart. Ebből én azt a következtetést vontam le, hogy olyan miniszter volt ő 2009 előtt, mint most a Hoffmann Rózsa, aki ha nem úgy ugrál ahogy neki dudorásznak, akkor hátsón billegetik.

Biztos túl naiv és jóhiszemű vagyok, hogy ez jutott az eszembe. Mindenesetre az is az eszembe jutott, hogy ha Bajnai most terítené a Gyurcsány kormányzat szennyesét, akkor nyerne-e vagy veszítene. A jobbosokat nem lehet megnyerni utólagos nyíltsággal és őszinteséggel, ezt igazolta az őszödi beszéd. A leendő politikai partnerek kétségbe vonnák a megbízhatóságát és diszkrécióját. Ugyanakkor az ország érdeke valamiféleképpen az lenne, hogy az ilyen történetek tanulságait akár a szavazói szintig le lehessen vonni.

Ugyanígy tök hasznos volna a mindenkori parlamenti törvényhozás módosítóihoz hozzátűzni, hogy melyik mogul/cég mennyit fizetett érte :D (az utolsó árfolyamot még az előző Orbán kormányból hallottam félfüllel a távközlési törvényekről, egyesével 4 millió forintért, és volt belőle vagy harminc, jól elosztva - tök jó lenne tudni például ennek is az igazságtartalmát)

Szóval vannak ilyen kommunikálhatatlan dolgok, amik hiába fontosak, egyszerűen nem működnek, csak titokban..
Azert elgondolkodtato,hogy Bajnai urnak kivalo lehetosege volt bizonyitani,mert vagy 3 evig volt gazdasagi miniszter. Akkor nem volt meg ilyen okos es tajekozott? Hat ez gaz,hogy ilyen emberek kozott van csak valasztasi lehetoseg...6 ev mulva majd Matolcsy fog ilyen beszedeket tartani...
@wmiki: wmiki for prezident! ő tud mindent, mert ő a világ szívcsakrája!
@Makkasz: Bajnai rajongóknak el kell gondolkodni azon, hogy az a rövid idő amit úgy élveztek, miből lett finanszírozva, természetesen hitelekből, amik úgy lettek ütemezve, hogy majd 1 év múlva kell jen el kezdeni visszafizetni, szép húzás a L..-tól.
@salamander: Hillary Clintonné alapítványából...
@pánpéter: Orbán minden egyes mondata hiteltelen és hazug, a 2010-2012 közötti időszak fényében.
@A sunyi, álszent, bóvli fidesz kormány "sikerei" !: A Mizo évek óta a csőd szélén áll, már régóta nem finanszírozza a PVSK kosár csapatot sem...
Matolcsy két törvényjavaslatot is elnézett!
A héten két, az EU kötelességszegési eljárásában vállalt feladatát is teljesíthette volna a kormány a jegybanki függetlenséget sértő jogszabályok módosításával, de Matolcsy miniszter mindkét javaslatot elrontotta. Így a héten a médiatörvény módosítása és a gyermekbarát igazságszolgáltatásról szóló törvények elfogadása lehet a két legnagyobb dobás.

A héten két olyan javaslatról is szavaztak volna, amelyre a kormány az Európai Unió kötelességszegési eljárásában vállalt kötelezettséget. Matolcsy György javaslatára az alaptörvényt és a jegybanktörvényt is módosították volna, de a miniszter mindkét javaslatában nevetséges hibák voltak - az alaptörvényt módosító javaslatban nem találta el a törvény nevét, amit beemelt volna az alkotmányba, a jegybanktörvényből pedig teljes egészében törölte volna azt a passzust, amely a monetáris tanács tagjainak kinevezését szabályozza -, így egyikről sem tudtak volna zárószavazást tartani. Ráadásul a minisztérium elfelejtette leadni a törvényjavaslatokhoz a támogatott sort, azt a papírt, amin közli, melyik módosító indítványokkal ért egyet. Így végül inkább levették a napirendről a javaslatokat, amelyeket így leghamarabb már csak júniusban fogadhat el a parlament.

Bóvli kormány, bóvli ország!
Orbán az egyházak állami pénzeit is zároltatni akarja a pártoké mellett!
@salamander: Pedig bizony a magyar adófizetők pénzelik kedves kis hasztalan politikusainkat, és az most mindegy, hogy Orbán a vezetéknév vagy Bajnai.

Aki hisz a külföldi "nagytestvér"-ben, gondolja végig, hogy mi kell tőlünk külföldnek, és végül vegyük azt is számításba, hogy mi kell nekünk külföldtől.

Magyarország 10millió lakossága elég kevés a többi uniós vagy unión kívüli piachoz képest is. A 10milliós lakosság fele gazdaságilag inaktív, tehát gyermek, nyugdíjas vagy munkanélküli. A megmaradt aktív rétegből ha leszámoljuk a minimálbéren vagy részmunkaidőben foglalkoztatottakat akkor marad cirka 3 millió szorgalmas méhecskénk akik külföld számára fizetőképes keresletet jelent. Ez édeskevés ahhoz, hogy a külföldi nagyhatalmak vagy befektetőguruk rajtuk gazdagodjanak meg. Ezek nem is fordítanak ránk figyelmet és nem is céljuk, hogy beleszóljanak a belpolitikába.

Megismételve, a külföldnek és a világgazdaságnak elég kicsi szegmense ez a 3 millió ember, épp ezért a tőke és a nagy gazdasági játszmák messze elkerülnek minket.

Nézzük akkor meg a másik oldalt. Milyen kapcsolata és célja van a magyar belpolitikának. Egy cél vezérli. Minnél több külföldről jött forrást bevonni a magyar gazdaságba, hogy a korrupció és elosztás rendszerében támogathassa azokat az oligarchákat (jajj de divatos szavakat használok.. de most ez a legmegfelelőbb arra, hogy értsétek kikről beszélek) akik hűek a rendszerhez és segítenek ezt fenntartani gazdasági befolyásukkal. Aki ezt másképp gondolja, nézze meg az EU-ba lépés után mi változott. Bevontunk a gazdaságba több mint 10.000 milliárd!!! forint uniós forrást. De minek? Ezeknek a fejlesztési pénzeknek mindenki tudja a sorsát. Nem a gazdaság felpörgetésére és nem az ország fejlesztésére használtuk, hanem egyszerűen lenyúltuk mindenféle látszatprojektekre. Semmi más nem történt, csak elloptunk az ország jövőjétől egy akkora összeget ami az összes államadósságunk fele. Ezzel ugye Bajnai úr is tisztában van, de nem ejt szót róla.

Összefoglalva a válaszom, Magyarországot és politikusainkat nem a külföld pénzeli, hanem mi magunk adófizető civil szorgalmas méhecskék. Ami pénz külföldről jön azt egyszerűen ellopjuk. A politikai rendszert pedig egyszerűbb fenntartani a befizetett adóforintokból.
@pánpéter: a csodálatos ötletek megvoltak, ha rendesen figyelted volna a sajtot, és nem csak a narancsműsorokat / újságokat, akkor tudhatnád, hogy a legtöbb elképzeléshez 2/3 kellett volna, viszont a Fidesz nem hogy megszavazni, még tárgyalni sem volt hajlandó. Ami maradt kis játszótér, azt pedig a magyar nép "bölcsen" leszavazta, most helyette pedig hasonlót kap szarabb

kivitelben.@salamander: Elmélkedi lehet rajta, lehet, hogy nem magyarok állnak mögötte, de szerintem a H. és H. mögött saját maguk állnak. Mindenesetre az elmúlt 22 év politikájának fő bűne, hogy már nem bízunk meg senkiben, és úgy gondoljuk a mindegyik velejéig korrupt. Ezen szemléleten, próbáltak meg változtatni azzal, hogy hagyták lebukni, és felelősségre vonni a korrupcióba keveredett társaikat. Ezt a Fidesz viszont kihasználta, és a korrupció bélyegét rányomta mindenkire, aki nem velük volt. Ha valaki megpróbálná kívülről nézni, rájönne, hogy a rendes tisztességes politikai elit pont a Fidesz miatt nem alakulhat ki.
@Borogy: Már kapott esélyt. 20 milliárd dollárba került nekünk az egy éves kormányzása.
Nekem egy kis bohócka ez a gyerek, olyan apja fia strómanka... nulla fajsúly
@mese1:

"hitelekből, amik úgy lettek ütemezve, hogy majd 1 év múlva kell jen el kezdeni visszafizetni, szép húzás a L..-tól."

A Banai kormány egy éve alatt nem nőtt az államadósság, a forint 270 alatt volt, a kockázati felár 250 körül, az ország befektetési kategóriában.

Tudom, hogy ez téged nem zavar, ismételgesd csak a hazug fideszmantrát.

Az L betűs szót is nyugodtan kiírhatod, sőt akár még gágoghatsz is mellé. Az eszed megvan hozzá.
@Vén Csataló: Te tényleg nagyon vén csataló! Kellene csináltatnod egy igen erős szemüveget, mert nemcsak süket vagy, de nagyon vak is!!
@söralátét: Annyira szeretem amikor ilyen semmitmondó propagandista mondatokat nyögnek be. Én is tudok ilyet írni: Orbán regnálása már 400 milliárd dollárba került az országnak. és hogy honnan a szám, hát valahol hallottam. Kérem az ilyeneket mellőzni. Vagy ha már mondasz ilyeneket, légy szives a forrást, és azt, hogy miből is áll össze ez a 20 milliárd dollár.
Ezenkívül, ha az IMF hitelre akarsz célozni, akkor jelzem, hogy azt még Gyurcsány vette fel, hasonló célból mint most Orbánéknak kéne.
@Lindalinda: Nem baj:) Ha Bajnai súlytalan, akkor milyen jelzőt találnál Orbánra, vagy Uram bocsá' Matolcsyira? Már ha egyáltalán van rájuk jelző...
Nem értem én ezt a Bajnai dolgot. Úgy tesz mintha valamit is tett volna valaha is.
Úgy tesz, mintha a munkássága nem egy pause lett volna. Amikor is hitelekből - egy erősen Kádári módszerekre hajazó - látszat eredmény produkálás történt csupán - amit most is szopunk. És még így is hamisítania kellet .
Vajon mitől is olyan nagy gazdasági szakértő ez a Bajnai gyerek? Mert a '90-es években sikerült a ferivel meg a kókadttal közösen egy jókora állami vagyont a magáévá tennie óccón, és azóta jól megél ennek a jövedelmeiből?
Plusz bemagolt néhány közgáz jegyzetet, amit értelmes arccal tud visszamondani...
@wmiki: a fideszeseket nem kell mocskolni, viccesek önmagukban. nagymellénnyel magyarok meg keresztények és komcsikra szavaznak. ostobábbak mint az mszpsek szdszesek, pedig ugyanabból az mszmpbol jönnek.
Sajnos Magyarországon jelen időkben ez a kultúrált és korrekt beszéd és gondolat édeskevés. A jelenlegi maffiakormányt csak a saját stílusával, retorikájával lehet megszorítani. Az - itt is láthatóan jelenlévő - orbánzombik mást nem képesek felfogni. Önálló gondolatviláguk híján erősen korlátozottak e tekintetben. Nekik kell egy vezető, egy messiás, egy atya, akit követni lehet. Vakon. Ez számukra a legmegfelelőbb, mert könnyű, ész és gondolkodás nem kell hozzá. Nevezhetjük birkaszellemnek is. Ha ők találnak egy hasonló harcias (és hasonló elmebeteg képet mutatni képes) vezetőt, akkor esély van a másik úton való megvezetésükre. Őket nem győzik meg ész-érvek, csakis az indulataikra és érzelmeikre lehet hatni.
Ami szintén probléma, hogy ugyanez írható a jelenleg fásult és beletörődő óriási (sokkal nagyobb és döntő) tömegre. Őket sem lehet már felrázni, vagy aktivizálni ilyen európai stílusban. Sajnos, de ez van. Tehát két lehetőség van: vagy hasonló módon (mégha ez nehéz is) felvenni a kesztűt és ellentámadásba menni, vagy várni, hogy a jelenlegi rezsim felemészt mindent, végül magát és maga alá temeti a valóság.
Röviden: lehet a realítások talaján szépen beszélni és állást foglalni, ez azonban nem fog elvezetni semmiféle pozitív fordulathoz.
Mondjátok orbánzombik? Titeket nem zavarnak a tények?
Maj én leírom a választ, mert erre sem vagytok képesek:
Nem hát! Elég, ha mindig és mindenkor a jó orbán vezéretek fenséges farát látjátok. Nektek ez a világképetek.
@endike:
"Minek ez a sok duma?.....Hitelt kell felvenni...... húzunk külföldre!"

Felebaráti szeretettel, őszintén jobbulást kívánok!
@No_Fidesz_No_Problem:
@nemsirunk:

higgadtan, okosan manapság úgy tűnik nem lehet Magyarországon választást nyerni. márpedig az is kell hozzá, hogy ő legyen a miniszterelnök.
egyelőre a nagyotmondó, ígérgető, populista politikusokat választja meg a bölcs magyar nép.
@olajoslajos: 550 000 regisztrált álláskereső van. (fele semmit nem kap). A diplomások aránya köztük 5,4 %.
Jómagam is semmiológus lennék, és folyamatosan dolgozom, a versenyszférában.

A tudás az egyetlen forrás, ami használat révén növekszik.
@TetraB:

"egyelőre a nagyotmondó, ígérgető, populista politikusokat választja meg a bölcs magyar nép."

Módosítanám:

A legutóbbi választásokig a nagyotmondó, ígérgető, populista politikusokat választotta meg a bölcs magyar nép.

De még ezt is módosítanám:

A legutóbbi választáson azt a pártot választotta meg a többség, amelyik olyan módszerekkel kommunikált a kampányában, amely módszerek miatt a versenyszférában tisztességtelen piaci magatartás, valamint a fogyasztók tudatos megtévesztése miatt milliárdos büntetést, és kártalanítási kötelezettséget szabott volna ki rájuk a Gazdasági Versenyhivatal.

Egyszerűbben: hazudtak, ferdítettek, csaltak, alap nélkül mocskolták a konkurenciát, és betarthatatlan ígéretekkel befolyásolták a választókat.
@saravad:

"A tudás az egyetlen forrás, ami használat révén növekszik."

A diktatúra legnagyobb ellensége a gondolkodó, a tudásából megélni képes ember.
@Parajpuding:

"A jelenlegi maffiakormányt csak a saját stílusával, retorikájával lehet megszorítani. Az - itt is láthatóan jelenlévő - orbánzombik mást nem képesek felfogni. "

Nem egészen.

Az "orbánzombik" győzködésével nem érdemes foglalkozni. A bizonytalanok pedig a legkevésbé meggyőzhetők azzal, ha a másik oldalon is ugyanazt az ocsmányságot látják, mint azon az oldalon, amelyből kiábrándultak.
Az a baj, hogy Bajnai csak frázisokat puffogtat.

Hol vannak a konkrétumok? Miből lenne pénz?

Tessék kimondani, hogy nyugdíjakat csökkentjük 20%-al, segélyeket felezzük, fizetős lesz az egyetem (nem csak az emberek felének, hanem mindenkinek), stb.

Vagy, ha nem, akkor álljon ki Bajnai, és mondja el, hogy milyen adókat emelne meg? Ingatlanadó? Havi 5-10 ezer Forint minden ingatlantulajdonosnak? Mert minimum annyi lenne.

Én is tudom fikázni a kormányt, sőt, én még jobban is tudnám csinálni! Keményen csökkenteném a szociális transzfert... Persze akkor nyilván nem szavazna rám senki.
@ob.szerver:
"A Banai kormány egy éve alatt nem nőtt az államadósság, a forint 270 alatt volt, a kockázati felár 250 körül, az ország befektetési kategóriában."

Aha. Akkor azt magyarázd meg, hogy miért DEVIZÁBAN vette fel Bajnai az IMF-től a hitelt!?

Na, miért?

Talán az SZJA-t euróban kell fizetni? Vagy az állam áfabevétele Euro-ban képződik?

Neeeem?

Akkor mit csinált bajnai? Spekulált? Egy devizahitel válság közepén hogy lehetett olyan hülye, hogy devizában vett fel hitelt az IMF-től?
@Arbet:
"Megismételve, a külföldnek és a világgazdaságnak elég kicsi szegmense ez a 3 millió ember, épp ezért a tőke és a nagy gazdasági játszmák messze elkerülnek minket."

Ez nagyon téves dolog.

Ha nekem fogkrémgyártó cégem lenne, örülnék 3 millió új vevőnek. Sőt, tulajdonképpen 10 milliónak, hiszen hiába 3 millió dolgozik, 10 millió mos fogat.
@TetraB: Nem baj. Majd egyszer megtanuljuk, hogy a politika nem más, mint szolgálat, és a politikusok is majd ezért mennek a közéleti vágóhídra és végre jó vezetőink lesznek. Majd. Egyszer. :)
@VT Man: "10 millió mos fogat" - háááááát....

"Akkor mit csinált bajnai? Spekulált?"
Mondjuk akkor, mikor a fizetési mérleg erősen pozitív van abban ráció, hogy devizában vegyen fel hitelt az állam, tekintve, hogy a devizatartalékok ilyen esetben nőnek folyamatosan.
@subtotal:
"Mondjuk akkor, mikor a fizetési mérleg erősen pozitív van abban ráció, hogy devizában vegyen fel hitelt az állam, tekintve, hogy a devizatartalékok ilyen esetben nőnek folyamatosan. "

Aha. Csak mikor volt plusszos a GDP arányos éves államháztartási hiány? Bajnai alatt soha, de amúgy se nagyon.

Tehát Bajnai nemhogy csak spekulált, amikor az IMF-hitelt devizában vette fel, de ráadásul rosszul spekulált.
@Egy igaz ember:

Szépen felmondta a tankönyvet, meg nem találsz ötletet.

Van egy tippem, hogy a kivitelezés mikéntjével kapcsolatban is vannak ötletei, de egyrészt hülye lesz egy blogban leírni "szabad felhasználásra" (szerintem a jelenlegi kormány szempillantás alatt Schmittelné). Egyre jobban az az érzésem, hogy 2014-18 környékén indulni szeretne.
Nagyon remélem, hogy az eddigi brigádoktól függetlenül, hiteles szereplőkkel, akkor talán lesz esélye.
A konkrét kártyákat (ötleteket, számokat) pedig a kampány és a program során kell kifejteni, nem 2 évvel előtte, a jelenlegi kormánynak előkészítve (bár nem nézem ki a jelenlegi brigádból, hogy akármit is felhasználnának, mondván az "ellenség"-től jött).
@VT Man: ugye tudod mi a különbség a folyó fizetési mérleg ás az államháztartás egyenlege között? ha nem, nyugodtan nézz utána.
Jajjistenem, de utálom, amikor felnézek néhány blogra, és már mindenhol feltűnően hülye a wmiki.

Abban igaza is van a hülyegyereknek, hogy a problémák megoldásának számbeli konkrétumaitól mentes a szöveg, de konkrétan ott vannak a számszerű adatok a hitelezés visszaeséséről, a szektorok negatív változásairól, és az összes adat a konkrétan negatív trendről, amit felvett a magyar gazdaság.

Ami megkülönbözteti a Bajnait egy Matolcsytól, hogy Bajnai szövegeiből üvölt a kőkemény tárgyi tudás, amit a Fidesz struktúra egyetlen droidja sem mondhat el magáról.
@VT Man: Azt erősen elfelejted, hogy az IMF nem arról híres, hogy óriási mennyiségű forintot halmozna fel - nem hiszem, hogy a valutaalap tőkéjének akár egy aktatáskára való része is forintban lenne tartva.

Ergo, az IMF-től nem nagyon vehetett fel máshogy hitelt, csak devizában.

Mellesleg az már kevéssé a Bajnai hibája, hogy valaki képtelen olyan gazdaságpolitikát folytatni, amely tekintettel van a forint árfolyamára.
"miből lett finanszírozva, természetesen hitelekből, ..."

Szívesen elgondolkodom rajta, ha TE megválaszolod nekem a 20 forintos kérdést, miszerint 1972 óta melyik kormány amin nem hitelekből költekezett??? Avagy Államadósság vajon mi?

A beszéd meg optimista, de sok dologról keveset szól. Engem marhára érdekelne, hogy az országot versenyképtelenségbe döntő járulék rendszert ki mernék e dobni kukába és az így kieső bevételeket mivel pótolnák?
@VT Man: Én kérek elnézést amiért a Magyar Forint olyan konvertibilis valuta, mint az USD, a CHF vagy az Euro ...
Szakképzést! Az hogy lehet, hogy ezt senki nem tette szóvá?

"Mint ahogy új egyességre lesz szükség az országban finanszírozó bankokkal is ahhoz, hogy a magyar KKV-k minél előbb hitelhez jussanak."

"Egyességre van szükségünk, mert ha valamikor akkor most különösen igaz a mondás, hogy aki időt nyer, az életet nyer."

EGYEZSÉG és nem egyesség!
A magyar középosztály egésze, nagyobb része csak ürügye, de nem nyertese az elmúlt két év kormányzásának."

A mélyszegénységben- szegénységben élő, társadalmi csoport, "mellett" megindult egy újabb "folyamat", egy újabb társadalmi réteg lassan, de biztosan halad az elszegényedés felé.
A legnagyobb vesztesei a mostani gazdaságpolitikának. S a hatalmas probléma, ki most "elesnek", talán soha sem tudnak újra talpra állni. Pontosítok :) Mindennapi életminőségükben csak vegetálnak.

Biztosan vannak közöttük, már mint az elszegényedő réteg között, olyanok, kik nem hitték el. "Ne gondolja senki, hogy kolbászból lesz a kerités". :)
S hát persze van egy réteg" ki napi politikai események értelmezéséhez sem nőtt fel. Oka lehet az érdektelenség, értelmezési probléma, idő hiány, esetleg nincs megfelelő hozzáférésük........nincs aki elmagyarázza nekik, mi- miért is van.

Totális helyzet van az biztos, se nem jó, hanem rossz. Szerintem.
:)
"Bajnai Gordon látszik ma a politikai paletta egyetlen olyan személyiségének, aki nemcsak világos képpel rendelkezik a jelenlegi gazdasági és társadalmi problémákról, hanem akinek víziója is van arról, hogy miképp kell a helyzetet kezelni.
Nem világos, hogy milyen formában képzeli el a részvételét – lehet, hogy ő maga már tudja, de ez a nyilvánosság számára még nem egyértelmű. Én attól tartok, hogy párt nélkül ez nem nagyon megy.
A modern politikai rendszerekben nem nagyon sikerült párt – vagy valamiféle nagyon komoly mozgalom – nélkül politikai választási sikereket elérni.
Azt gondolom, hogy itt előbb-utóbb valaminek történnie kell: ha nem pártalapításnak, akkor egy szélesebb támogatottságú mozgalom létrejöttének. Bajnai Gordon politikusként hiába viszonylag népszerű, ha nincs mögötte párt."

atv.hu/cikk/20120207_halmai_bajnai_az_egyetlen_alkalmas_szemely_de_kellene_moge_egy_part

Bezony.
:))
BAJnai?
hát igen, Gyurcsány minisztere..ugye, akkor lett államcsőd majdnem ugye.
csak az imf pénz segített, amit MOST kell visszaadni.
aztán lett ő miniszterelnök, s csinál most is úgy mintha ő ott sem lett volna.
röhej
@Lindalinda: Ha bajnai fajsúlytalan, akkor mit mondanál Orbánra, vagy Matolcsyra? Ha egyáltalán van jelző...
@No_Fidesz_No_Problem: ahhoz hasonlítanám, mint amikor valaki a házba lépve megjegyzi, hogy rendetlenség van, nincs kitakarítva... ami tulajdonképpen jogos is lenne, de az igazi probléma az, hogy ég a ház, sőt, nemcsak a mi házunk, hanem más épületek is lángrakaptak... vazze, nem takarítani kell, hanem megszervezni a tűzoltást, menteni, ami menthető!

De ezt a provinciálisan handabandázó Orbán éppen úgy nem látja, mint a provinciálisan magyarázgató Bajnai...
Én úgy tudom a Bajnai off-shore manipulációit vizsgálják jelenleg is. Remélem hamarosan dutyiban fog csöcsülni és együtt áll sorban alu csajkával a kajáért a szakdolgozat lopó Ferikével!
BAJnai?"

Na,. Igen. Már bocsánat! A Bajnai így adta át az országot.

"Az államháztartási hiány 3,8 százalék alatt maradt, ezzel Magyarország megteremtette az Európai Unió egyik legfegyelmezettebb gazdálkodását. A hivatalos adatok 2010. év elejére azt mutatták, hogy Magyarország rendelkezik az Unió országai közül az ötödik legalacsonyabb költségvetési hiánnyal."
***
Az ismertség, elismertség, nemzetközi kapcsolat, sem hátrány.

A többségi kormány által megvásárolt MOL. csomag. Miből is??
***
"„a következő tíz év mostohább körülményeket teremt számunkra, mint amilyen a válság előtti évtized volt. Az ország vezetőinek olyan korszakra kell felkészíteniük hazánkat, amikor lassabb lesz a fejlett világ növekedése, és élesebb lesz a verseny a munkahelyekért, a hitelekért, a piacokért.”"
***
Ezt is megmondta. Csak az a probléma, hogy a versenyben" nagyon le vagyunk maradva. Hála a Matolcsy-féle gazdaságpolitikának (is). Mert hát! az a "fránya" :) gazdaság nem akar működni.
:)

Ja! Itt a forrás) http://hu.wikipedia.org/wiki/Bajnai_Gordon"
Hát! Ja!
A kormányfő is totálisan megmondta) "A kormány nem utópiát, hanem valóságot épit".
Elszegényedési folyamat, - többek között, - ez a valóság.
osztjónapot!

Egyébként tudja valaki? Hol van már? "az egyszeri nagyarányú adócsökkentés"??
Mert Én nem tudom.
Van millió" adó, mely a legérzékenyebb társadalmi réteget sújtja legjobban.
Én is már szegény vagyok, és persze picikét szomorú is, komolyan.
:)
@czjanos:
@Mylady: Igazuk van, Bajnai lenne a legjobb Oszkóval együtt, ők már bizonyítottak!
Bajnai az írásban :" A nemzet érdeke tehát egy erős Magyarország, egy versenyképes, sikeres gazdaság, egy gyarapodó nemzet megteremtése."
Az írás nagyon találó, de nem elég csak itt írni a cikkeket, ki kell menni az emberek közé, és elmondani nekik!Nem lehet várni, mert Orbán nem adja át a hatalmat!Minden intézkedésével a bebetonozását erősíti!Mit gondolnak, mi lesz a külföldi levélben szavazásokkal?Mi lesz az új választási körzetekkel?Mi lesz az egyfordulós választással?Mi lesz a vallási fanatizmussal?Mi lesz a papok prédikációjával?Mi lesz a kis emberekkel?Akik talán még sosem szavaztak?Most sem fognak szavazni?A népet kellene felrázni a tespedésből, alternatívát kínálni nekik!Most azonnal!!!!!!!!!!!!!!
Én is csak véletlenül találtam rá erre a cikkre, pedig olvasom Bajnai cikkeit, amennyiben elküldik a z emailomra.
Sajnos, ez a "csúcstalálkozó" sem hozta meg a választ, arra a kérdésre, hogy a rendszerváltónak nevezett politikai elit tagjai közül, kit és milyen arányban terhel felelőség azért, hogy az ország itt tart.
Mindenki mondott szépet, felnagyítva és jobb szinben tüntetve fel a saját szerepét és kimondatlanul ugyan-de a másikat hibáztatja.

Lehet itt stabil nemzetgazdaságról beszélni, hosszútávú növekedésről álmodni,de ez csak akkor lesz, ha olyan vezetők kerülnek oda, akik értik is amit csinálnak és azt csinálják amit mondanak.
Ugyanakkor el kell zavarni a politikusok közeléből a megélhetési "milliárdosokat, a zöld grófokat és bárókat, minden érdekcsoport és seggnyaló képviselőit, a lopott vagyonból ugráló mágnásokat és a harsányan orditozó iparkamara , a Vosz vezetőit, a haverokat, a barátokat, a hű talpasokat, azok családtagjait.Mert ezek lopnak, csalnak és hazudnak a legnagyobbat és a legtöbbet is!

Azzal egyetértek, hogy a munkahely , ezek teremtése elsődleges feladat kell hogy legyen. De rögtön utána a tisztességes munka megbecsülése is történjen meg--azaz fizessék meg a munkát és a munkást vagy dolgozót, vagy akárminek is nevezzük is őket.
Ugyanis a munka nálunk leértékelődött. Ezt is köszönhetjük a "széleslátókörü és nagytudású" politikusainknak!
Mert a magyarok tudnak és akarnak is dolgozni, ha van értelme.
Példa erre a sok honfitársunk, akik a világ számos országában,
kint dolgoznak pl: Németo.-Ausztria-Hollandia-Francia-stb,stb.
Csupán értelmes cél kell.
Nálunk pedig puffognak a nagyotmondások, a "Háry-böffenetek" és a zemberek nagy többsége, minimálbéren vagy valamennyivel felette keres.Aki már 120 ezret kap, az már nagyon jó!
De van egy-két "értelmiségnek" önmagát mondó, a munkát és annak menetét, irányitását messziről sem ismerő, de annál többet beszélő érdekképviselet, annak vezetöi--akik sokalják ezt és a "kinai-modelt "ajánlják a magyaroknak.
Legyen, de akkor a törvénykezésünk is olyan legyen, mint a "kinai-modellben". Megnézném, hogy hogyan koboznák el, egyes elvtárs--uraktól a vagyonukat, amit loptak és sokáig nézném a kötélen lógó holttestüket . Még bérsiratást is vállalnék értük!( Ha megfizetnék rendesen!)

A képzéssel gond van, nem is kicsi.Erről is a politika tehet.
A hozzá nem értésük, az álmodozásuk vezetett ide. Nem kell szakképzés, nem kell szakmunkás--mert ebbe az országban csak "kiművelt fők" kellenek. Járjon mindenki főiskolára, egyetemre, mindegy hogy milyen szak, lehet észak is--mert igy jobban fog boldogulni.
Bemagyarázták a zembereknek hogy a kapitalizmus maga Kánaán és az is jól él majd aki nem dolgozik--mert a kapitalizmusban ez igy van!Jól megélnek majd segélyből!
A helyzet pedig az, hogy van egy jelentős tömeg aki diplomás, nem a szakmájában dolgozik. Élő robotok a szalagsorokon, a multik áruházaiban, stb, stb.De örülnek hogy munkahelyük van , mert ha szegényen is de még élnek! Még!

Aztán ott a képzetlen ,hatalmas ,dolgozni sem akaró tömeg, akit közmunkában foglalkoztatnak. Ők majd annyit keresnek mint a szalagsoron dolgozó diplomás, vagy a multik pénztárosai.
Tűzoltásnak jó, de semmit nem ér ! Ez nem termel GDP-t ! Ez pont olyan, mint amikor a nehézipart megszüntették itt Borsodban és a Minisztérium egyes vezetői arról álmodoztak és zengtek hozsannákat, hogy milyen jó dolguk lesz az átképzés után a nőknek, mert lesz belőlük varrónő, pénztáros, kalauz.( palaválogatókról van szó )
A férfiakat meg átképzik varrógép műszerésznek, bolti eladónak, vagy targoncásnak! ( Bányászokról,kohászokról van szó )
Hülyére röhögtük magunkat az üvegpalotában , mint ahogy most is.
Kosárfonók , virágkötők ezrei,stb, stb átképzése baromság!
Igaz, egyes átképzésre szakosodott cégek, hatalmas pénzeket szakitanak le, de értelme, haszna nulla.

A munkanélküliség nagy, nagyobb mint 2008-ban volt.
Igaz, mitől is lenne alacsony, mikor munkahelyek nincsenek .
Csak a minisztériumokban, a politikusi körökben, a pártok vonzáskörzetében lehet csak jó munkát találni. Arra ott vannak a csókosok, a seggnyalók és a család tagjaik. Igy hát mindenki menjen politikusnak, akkor abból jól fog élni. Sőt még "félre" is tud tenni, mert még van miből. Igaz, nem sokáig.

De mitől lenne alacsonyabb a munkanélküliség, mikor a magyar politikai elit eladott, elkótyavetyélt mindent "szarér-húgyér", ami maradt azt pedig ellopta?!
Nincs iparunk, nincs mezőgazdaságunk, nincs lassan semmink, ami magyar tulajdon, mert mindet sikerült elszarni, ami jó volt.
Erre legyünk büszkék!

A Vállalkozások-KKV-k döglődnek. Nem elsősorban a tőkehiány a bajuk, hanem a megrendelések, a munkák elmaradása. A külföldi cégek nem nagyon ruháznak be, a nagy magyar cégek pedig csak állami sgitségre várnak és örülnek ha megérik a holnapot.
Minden áll a országban, csak a kormányzati propaganda megy ezerrel és a focistadionok épitése, vagy az olimpia megrendezése
nevetteti és idegesiti a zembereket. Legyen először profi foci és utána épitsünk stadionokat.Legyen olimpia nálunk , de csak akkor, ha lesz rá pénz. Amig az eü, az oktatás, a gyes, gyed, óvodai étkeztetésre nincs pénz és kéregetni kell, hol innen hol onnan a fenntartóknak--addig baromság minden egyébre pénzt költeni.

Ami pedig a kormányok 3 kötelességét illeti, az a kisembert már hidegen hagyja.Már nem hisz semmit és senkinek. Csak azt hiszi el, amit lát, amit érez és amit tapasztal.
Eddig is a szegényeket nyúzták és ezután is őket fogják.Minden egyéb csak áltatás, ámitás és kábitás.De biztos van aki ezt elhiszi--én már nem.
Én azért, hogy a sok éhenkórász, naplopó, hazug képviselő, politikus, pártkatona még többet tudjon ellopni a közösből, hogy még jobban tömje meg a zsebét--nem fogok többet tenni. Sőt!

A gengszterváltás óta, minden kormány kormányfője, minisztere, államtitkára , az adott párt, ahonnan kikerült--meggazdagodott.
Mindegy hogy mit tett, felelőségre nem vonták, mert nem lehet!
Az osztogatásból csak a haverok, a seggnyalók, pátkatonák, hű talpasok kaptak. Oldják meg a problémáikat.Ha nem tudják , mert nem értenek hozzá, akkor álljanak fel, tegyék le a ceruzát és menjenek el egy OKJ-s tanfolyamra, hátha ragad rájuk valami.

Aki pedig J.F.Kennedy mondatával akarja majd a zembereket a további megszoritások, elviselésére biztatni, annak üzenem: nem csak akkor legyen jó a kisember ha adni kell, ha a nadrágszijat kell huzni, ha lemondásokat meg kell érteni-ne csak akkor hivatkozzanak a politikusok az országra.
Mert amikor loptak, csaltak és hazudtak, akkor nem érdekelte őket az ország, és nem azt nézték hogy ők mit tehetnek az országért, hanem mit lehet lenyúlni, amiből még több pénzt lehet a zsebbe tömni.

Végezetül egy mondat. Valamikor a 98-99-es években egyszer találkoztunk Bajnai úr. Egy vizi-szárnyas üzemnél dolgoztunk
Azt hiszem a szellőzést és a hűtőrendszert csináltuk 'gelsén.
Mikor elment mellettünk, köszönt és azt mondta-- "aztán jól megcsinálni fiuk"! Mi amit vállaltunk megcsináltuk rendesen--akkor.
Ám--ha kell majd--Ön is csinálja rendesen!
Vétkesek közt cinkos, aki néma. Ha Bajnai néhány hónapon belül nem bizonyítja be, hogy "tökös", hogy kész a politikai arénába szállni a magyar választópolgárok felének (jó, 36 százalékának) a szavazatáért, akkor elsüllyed a semmibe, mint annak idején a sokáig hallgató, halogató Németh Miklós.
Változást-de milyet?
Most már Milliárdan várjuk, vagy esetleg nem várjuk, a független szakértő miniszterelnök úr zászlóbontását! eleanor-pitthy-palkho.blog.hu/2012/10/19/a_nagy_oktoberi_forradalom

Rólunk

A Haza és Haladás Közpolitikai Alapítvány szakpolitikai publikáció, konferenciái mellett rendszeres blog-bejegyzésekkel is hozzá kíván járulni napjaink legfontosabb kérdéseinek higgadt, szakszerű és elmélyült megvitatásához.

Tovább

Legutóbbi bejegyzések

Támogasson minket

Legutóbbi kommentek

Címkék

2011 (3) 2012 (8) 2013-as költségvetés (2) 2014 (3) adó (3) adósság (1) adósságrendezés (1) adósságválság (2) afganisztán (1) agrárpolitika (1) akadályok (1) alap (1) alaptanterv (1) alaptörvény (1) alkotmány (9) állam (1) államadósság (6) államilag finanszírozott keretzámok (1) Állami Számvevőszék (1) államosítás (2) állampolgárság (2) antikorrupciós technikák (1) arab (3) ÁSZ-jelentés (1) átalakítás (3) átláthatóság (1) atomenergia (3) atomprogram (1) autonómia (1) autópályafejlesztés (1) bajnai (1) Bajnai Gordon (1) Bajnai Gordon. (1) balkán (1) balti út (1) belpolitika (1) Best of (1) beszéd (1) bevezetése (1) bíró andrás (1) birtokpolitika (1) biztonság (1) btk. (1) budapest (1) Budapest Pride (1) büntetés (1) büntethetőségi korhatár leszállítása (1) business (1) cenzúra (1) cigányok (1) Címkék (1) demokrácia (2) demokratizálódás (2) devizahitel (1) Diktátorok Kézikönyve (1) Drogjelentés 2012 (1) drogpolitika (1) drogstratégia (1) dzsong (1) e-útdíj (2) e.on (1) E.on (1) EB jelentés (1) egyházak (1) egyiptom (1) Egyiptom (1) együttélés (1) ekb (1) eljárás (1) elnökválasztás (3) előadás (1) energetikai privatizáció (1) energiapolitika (3) energiastratégia (1) esélyegyenlőség (1) észak korea (1) EU (3) eu (9) EU-csúcs (2) euró (1) euro (1) eurobarométer (1) euróbevezetés (1) európai (2) európai bizottság (1) Európai Bizottság (2) európai bizottság jelentése a magyar gazdaságról (1) Európai Unió (2) eurózóna (2) euró zóna (7) euro zóna válság (1) EU költségvetés (1) EU támogatások (1) évértékelő beszéd (1) Fehér könyv (1) fejlesztési támogatások (1) fejlesztéspolika (1) fejlesztéspolitika (6) Fejlesztéspolitika Kormánybizottság (1) felsőoktatás (11) feltételes (1) felvételi (1) fiatalkorúak büntető igazságszolgáltatása (1) fico (1) finanszírozás (1) foglalkoztatás (2) foglalkoztatáspolitika (4) földtörvény (1) forradalom (1) forum (1) franciaország (2) fukushima (1) fukusima (1) gazdasági (3) gazdaságpolitika (19) gordon (1) görögország (5) görög válság (1) görög válságkezelés (1) grexit (1) használatarányos útdíj (1) határon túli magyarok (3) határon túli magyar közösségek (5) Haza és Haladás Alapítvány (1) Haza és Haladás Blog (1) hiány (1) hollande (1) hungarian (1) identitás (1) ideológiai (1) il (1) illeték (1) imf (2) IMF-hitel (1) ingatlanválság (1) integráció (2) interjú (1) intézkedések (1) intézménytelenítés (1) irán (1) iskolaátadás (1) iskolai szegregáció (1) Izrael (1) izrael (1) janukovics (1) járások (1) javaslat (1) jó kormányzás (1) K+F (1) kaczynski (1) kampányszabályozás (1) Karabah (1) katonai intervenció (1) keretszámok (1) kettős (1) kettős állampolgárság (1) kiemelt egyetemek (1) kifizetési stop (1) kilépés (1) kim (1) Kína (1) kína (1) kínai-magyar gazdasági kapcsolatok (1) kockázatelemzés (2) koháziós politika (1) kohéziós (1) kohéziós politika (1) költségtérítés (1) költségvetés (12) költségvetés. (1) költségvetési (1) költségvetés 2013 (1) konvergenciaprogram (3) kormány (2) kormányzás (1) kormányzat (1) kormányzati (1) korrupció (2) kötelezettségszegési (1) közbeszerzés (1) közbeszerzési (1) közel kelet (2) középosztály (1) középtávú gazdasági előrejelzés (1) Közgép (1) közigazgatási (1) közmédia (1) közmunka (2) közoktatás (6) közöskassza.hu (8) közpolitika (2) közvélemény kutatás (1) külföldi befektetés (1) külpolitika (8) lakásfenntartási (1) leaders (1) leminősítés (1) lengyelország (1) leszállítás (1) líbia (1) magyar (1) Magyarország (4) magyarország (7) magyar gazdaság (1) magyar gazdaságpolitika (1) magyar GDP (1) magyar labdarúgás (1) makrogazdaság egyensúlyhiány (1) mandiner (1) Mario Monti (1) Matolcsy (1) médiapolitika (1) megoldási (1) megszorítás (2) melegjogok (1) merkel (2) messziről (5) messzirőlnézve (17) Messziről nézve (1) messziről nézve (1) mezőgazdaság (3) migráció (1) MOL (1) mol (2) monarchia (1) munkába (1) munkahelyteremtés (3) munkanélküliség (3) mvm (2) MVM (1) nabucco (1) nagykoalíció (1) nagy britannia (1) nato (1) NEM (1) német (1) németország (1) nemzeti (1) nemzetpolitika (6) nézve (5) NFÜ (3) nők (1) non-profit közszolgáltatások (1) nonprofit közszolgáltatások (1) növekedés (1) nyilvánosság (1) nyugdíj (1) nyugdíjrendszer (2) obama (1) off shore (1) oktatás (1) oktatási (1) oktatáspolitika (7) olajembargó (1) Olaszország (1) olaszország (1) olimpia (1) önkormányzat (2) önkormányzatok (1) orbán (1) orbán viktor (1) örmény-azeri konfliktus (1) oroszország (2) Oroszország. (1) országgyűlési képviselő (1) országjelentés (1) összefoglaló (1) paks (1) Paksi Atomerőmű (1) palesztin-kérdés (1) palikot (1) pályázatok (1) parlament (2) parlamenti (1) pedagógusok (1) polgárháború (2) politika (1) politikai realizmus (1) portugália (1) privátsarok (18) privatsarok (2) putyin (1) recesszió (1) reform (13) rendszer. (1) rokkantnyugdíjas (1) roma (1) romaintegráció (1) Románia (1) romapolitika (1) Safarov-ügy (1) sarkozy (1) segély (1) segélyezés (1) segítés (1) selectorate elmélet (1) semjén zsolt (1) soros elnökség (2) spanyolország (1) sportfinanszírozás (1) sps (1) stadionprogram (1) stratégia (1) szabadságharc (1) szakképzés (2) széchenyi (1) szegénység (6) szegregáció (1) Széll Kálmán Terv 2.0 (1) szigorítás (1) szimbolikus (1) Szíria (2) szlovákia (1) szociális (1) szociális ellátórendszer (1) szociálpolitika (4) szolgáltatások (1) támogatás (1) támogatások (3) támogatáspolitika (1) tandíj (1) tankötelezettség (1) tavasz (1) technikai kivetítés (2) terv (1) tervezete (1) timosenko (1) törökország (1) törvény (2) transzfer (1) trianon (2) túlzott deficiteljárás (1) túlzott deficit eljárás (1) túlzott hiány eljárás (1) tusk (1) új (1) Új Btk. (1) ukrajna (1) ün (1) unió (2) uniós (3) uniós fejlesztések (1) uniós fejlesztések intézményrendszere (1) uniós források (4) uniós költségvetés (1) uniós költségvetés 2014-20 (2) uniós támogatások (3) usa (3) USA (1) USzt (1) válásgkezelés (1) választás (6) választási rendszer (11) választások (5) választójog (12) válság (16) válságadók (1) válságkezelés (17) vegyifegyverek (2) vezető (1) vidékfejlesztési stratégia (1) világháború (1) wen jibao (1) Címkefelhő

Impresszum

Felelős kiadó: Schmidt-Hegedüs Dóra kuratóriumi elnök
Felelős szerkesztő:Pikó András
Szerkeszti az alapítvány kuratóriuma

süti beállítások módosítása