Köztársaság, kiegyezés, kilábalás – Vízkeresztkor Magyarországról

2012.01.09. | Bajnai G | 496 komment

(The article is available in English.)

 

„Úgyse hiszi senki el magának,
hogy amit lát, az tényleg van,
hanem várja, hogy a valódi
látványt jelző kürtszó felharsan.”
(Kispál és a Borz: Zsákmányállat)A Haza és Haladás Közpolitikai Alapítvány egy évvel ezelőtt azért jött létre, hogy a jó kormányzás ügyét segítse Magyarországon. A jó kormányzás nem pusztán jelzős szerkezet, nem egy kormányzat önmagát pozicionálni igyekvő kommunikációs fogása. Olyan módja ez egy állam vezetésének, amely a közérdeket mindenkor a rész- és az önérdek elé helyezi; amely hosszútávon gondolkodik; amely kész és képes arra, hogy akár a népszerűség föláldozása árán is az eredményességet helyezze előtérbe.  És persze a világnak ezen a részén az is fontos, hogy a jó kormányzás eszménye a haza és a haladás ügyét nem egymást kizáró, hanem egymást erősítő célokként fogja fel.

 

A jó kormányzás, a mindenkori kormányok sikere vagy kudarca, történelmi távlatban az általuk vezetett társadalom céljaihoz való közelítésben vagy az azoktól való távolodásban vizsgálható. Kelet-Közép-Európában a rendszerváltás óta eltelt huszonkét évben az alapvető célok nem változtak. A kommunizmus bukásakor társadalmaink döntő többséggel három alapvető vágyat fogalmaztak meg:

 

1) Demokratikus jogállamban akarunk élni, amelyben a hatalom gyakorlását alkotmány szabályozza, intézményi fékek és ellensúlyok felügyelik, a jog az egyént és a kisebbséget védi az önkénnyel szemben, a civil társadalom erős, a média és az igazságszolgáltatás független és a politikai verseny lehetővé teszi a rossz kormányzás korrekcióját.

 

2) Az egyéni jólét fokozatos és érzékelhető ütemű gyarapodását akarjuk, amelynek egyetlen hosszú távon is működő rendszere a magántulajdon szentségén alapuló, szabályozott piacgazdaság, amely biztosíthatja, a gyors felzárkózást Európa gazdagabb feléhez.

 

3) A társadalom minél nagyobb többsége részesüljön az ország gyarapodásából, és a társadalmi kohézió, a mobilitás és a szolidaritás erősödjön az ország felemelkedésével párhuzamosan.

 

E három cél eredőjeként egyértelmű, masszív többségi akarat volt a régióban és hazánkban is a nyugati társadalomfejlődési modellhez való visszatérésre. Ezen értékválasztás zálogaként pedig azt kívántuk, hogy – sok ingázást megélt – kompországaink végleg lehorgonyozzanak az Európai Unió és a transzatlanti szövetségi rendszer kikötőjében.

 

A fenti célok teljesítésében Magyarország az első tíz év kétségbevonhatatlan sikereit követően fokozatosan lelassult, irányt vesztett és elbizonytalanodott. Az állampolgári bizalmat lépésről lépésre elvesztő demokratikus intézmények, a növekedési képességének egyre inkább búcsút intő nemzetgazdaság és fenntarthatatlanság felé mutató társadalmi folyamatok – ez volt az egyenlege a 2000 utáni évtized mindent maga alá gyűrő politikai küzdelmeinek felelőtlen ellenzékiségének és  kormányzati hibáinak: a sűrű irányváltásoknak és a jó szándékú, de félremenedzselt reformoknak. Ennek az állapotnak a fenntarthatatlanságára a nemzetközi gazdasági válság minden korábbinál kegyetlenebb következményekkel mutatott rá. Ez a kudarcos végű évtized ágyazott meg a Fidesz 53 százalékos szavazati aránnyal elért parlamenti kétharmadának és a parlamentben újra megjelenő szélsőjobboldalnak.

 

Az így elért masszív többség valóban történelmi lehetőséget adott az új kormánynak az eredeti társadalmi célokhoz való visszatérésre, a jó kormányzás eszméjének és gyakorlatának helyreállítására. Volt érthető ok a bizakodásra, mert sürgető volt a kényszer az ország újraindítására. Másfél év orbáni hatalomgyakorlása alapján azonban egyértelmű, hogy a kormány a történelmi lehetőséggel nem pusztán nem élt, hanem kifejezetten visszaélt vele: az eredeti célok mindegyikével(!) ellentétes irányba vezeti Magyarországot. Az erőszakos hatalomvágynak, a gazdasági hozzá nem értésnek és a cinikus társadalomszemléletnek olyan sajátos kormányzati ötvözete alakult ki Magyarországon, amelynek eredményeként Ady és mindannyiunk kompországa most ismét felhúzza az – évtizedek tévútjai után éppen csak kivetett – horgonyt, és megint elhagyja a nyugati partot.

 

Demokrácia

 

Ma már jól látható, hogy a Fidesz, vagy legalábbis annak vezetése előre kitervelt programmal rendelkezett a Harmadik Köztársaság felszámolására.  Úgy tűnik, hogy a 2002-es vereségből levont tanulság a Fidesz számára az volt, hogy a hatalom megtartásának záloga nem a jó kormányzás, a meggyőző kormányzati teljesítmény, hanem a közjogi, választási és médiarendszerek minél teljesebb kormányzati, sőt: valójában párthatalom alá vonása. Ez a logika a kormányzati ciklus folyamatából a demokratikus fékek és ellensúlyok rendszerének kiiktatását, a kormányzati akarat abszolutizálását jelenti. A ciklus végén, választási helyzetben pedig a Fidesz számára jelentős versenyelőnyt biztosító, az alternatív politikai erőket súlyos hátrányba hozó új rendszer kialakítását teszi-tette szükségessé.

 

Mindezeken felül pedig, abban az esetben, ha a Fidesz mégis kikerülne a hatalomból, a személyi függések informális rendszere a most kiiktatott ellensúly-intézményeket aktiválhatja majd és a sarkalatos törvényekben rögzített alapvető kormányzati kompetenciákkal együtt a vesztes, kisebbségbe került erő informális akaratával képes lesz, képes lehet megbénítani az új kormányzást – tekintet nélkül annak többségi legitimációjára.

 

2010 áprilisa, a fülke-forradalom deklamálása óta párhuzamosan folyt hazánkban az intézményi keretek átformálása (Alkotmánybíróság, Költségvetési Tanács, közszolgálat, igazságszolgáltatás, ombudsmanok, szakszervezetek, médiahatóság) és a régi-új intézmények lojális pártdelegáltakkal való feltöltése (Állami Számvevőszék, közmédiumok, Alkotmánybíróság).

 

Történelmi tapasztalat, hogy a nyugatias államszervezetben a közhivatalnok elsősorban az intézményhez lojális, míg a kelet-európai rendszerekben döntően a kinevező személyéhez. A most újra a keleti part felé sodródó Magyarországon a lojalitás e második formája vált meghatározóvá az elmúlt másfél évben. A mára kialakult, jogilag megfoghatatlan, a személyes hűségre vagy függőségre épített hálózat az alapja annak az új működési módnak is, amely a Magyarországon sajnos mindig jelenlévő korrupciót most egyenesen az állami döntéshozatal részévé tette. És ennek következménye az is, hogy számos jelentős közérdeket képviselő döntést valójában nem azok hoznak meg, akik az aláírásukkal felelősséget vállalnak érte. 

 

Módszeresen, csigolyánként törték el a magyar demokrácia gerincét.

 

A fenti folyamatokat már sokan elemezték, itthon és külföldön. A mi elemzésünk szempontjából két fontos következtetést kell levonnunk.

 

1) A demokrácia gyakorlatias felfogásban tulajdonképpen nem más, mint a rossz kormányzás gyors és békés korrekciójának lehetősége.

 

A rossz kormányzás előállhat tévedések, hibás döntések következményeként és/vagy a hatalomnak szándékosan a közérdekkel szemben való gyakorlása eredményeként.

 

Jelen esetben mindkettőről szó van.  Ám a demokratikus ellensúlyok felszámolása, a kormányozhatóságot nehezítő kétharmados tárgykörök kibővítése és a választójog manipulációja a korrekciót mind a kormányzati ciklus folyamán, mind pedig annak lejártakor és egy esetleges váltás után is megnehezíti.

 

2012 Magyarországának rosszul kormányzó, de nehezen leváltható kormánya van. Ennél rosszabb kombinációval nem is szembesülhetett volna a fiatal magyar demokrácia.

 

2) Még az úgynevezett irányított demokráciák (látszatdemokráciák) sem nélkülözhetik a tömegbázist. Ezért az ilyen rendszerek tartós fennmaradásához szükséges valamilyen extra gazdasági erőforrás (olaj, nyersanyag, speciális földrajzi helyzet stb.). Magyarország ennek teljességgel híján van, így az elkövetett gazdasági hibák gyorsított ütemben amortizálják, élik fel a kurzus legitimitását. A tekintélyelvű politika azonban elsősorban a hatalom hosszú távú megtartásával kapcsolatos közvélekedésre, várakozásokra épül.

 

Azok a kisebb-nagyobb törvénysértések, jogkör-átlépések, manipulációk, meghunyászkodások és szemet-hunyások, amelyeket ez a rendszer a működéséhez elvár, csak addig lesznek kikényszeríthetők, ameddig a végrehajtókban a jelennel kapcsolatos egzisztenciális szorongás nagyobb, mint a jövőbeni hatalomváltástól való félelem. A kétharmados forradalmi hangulatban még sokan próbáltak alkalmazkodni az irracionális, illegális és rendszerint informális, gyakran erőszakos elvárásokhoz. Ha azonban ma kell egy politikai vetélytárs ellen kreált büntetőügyet, egy gazdasági érdek érvényesítését szolgáló adóvizsgálatot, hatósági eljárást, vagy épp manipulált közbeszerzést végigvinni, illetve egy nyilvánvaló rágalmazást vagy hamis hírt leírni, a rendszerben működő közkatonák egyre többször kérdezik meg maguktól: „nem lesz ebből bajom? Ki fog engem megvédeni ha 'ezek' már nem lesznek hatalmon?”

 

És ha ez a folyamat lassan elér polgármestert, képviselőt, vezető köztisztviselőt: minden szemet a láncban, akkor fokozatosan leáll a kormányzás, megbénul az ország és béna kacsává válik a mégoly erőszakos hatalom is. Az egyre szűkösebb szekérvárba visszaszoruló bizalmi emberek csillapíthatatlan paranoiája és egyre dühödtebb kitörési kísérletei pedig csak súlyosbítják a bajt, növelik a káoszt.

 

Minél tovább tart ez a folyamat, annál súlyosabb és tartósabb károkat szenved el az ország.

 

Gazdaság

 

Magyarország ma minden objektív mutató szerint súlyosabb helyzetben van, mint a 2008-as válság kitörését követő első hullámban. Csak emlékeztetőül: a forint árfolyama, az államadósság, az országkockázati mutató és a forintkötvények reálhozama mind az elmúlt 20 év legrosszabb szintjén állnak, negatív rekordokat döntenek.

 

A kormány ma egyszerű választás előtt áll: IMF készenléti hitel, szigorú feltételekkel, vagy államcsőd, annak tragikus rövid és hosszú távú következményeivel. A válsághoz (vissza)vezető út legfontosabb előidézője a hatalmi szempontoknak alárendelt, inkompetens gazdaságpolitika volt. A magyarországi unortodoxia – már most közgazdasági tankönyvekbe foglalt – másfél éves ámokfutása.

 

2010 májusában a Fidesz azzal jutott 53 százaléknyi szavazathoz, hogy két ellentétes érdekű választói csoportnak tett összességében tarthatatlan anyagi ígéreteket. Hagyományos szavazóbázisának, a gazdaságilag aktív, közép- és felsőközéposztálynak (a polgárok) az azonnali és radikális adócsökkentést ígérte, míg a korábbi, inkább szocialista bázist alkotó, alacsony jövedelmű vagy inaktív, részben vagy egészben állami juttatásokból élőknek (a ‘zemberek), a jóléti kiadások megőrzését, a megszorítások végét sugallta. A két ígéret egyidejű betartása – némi eufemizmussal: a politikai hitelesség megőrzése – azonban a bevételek csökkenésének és a kiadások szinten tartásának összegeként a költségvetési egyensúly azonnali felborulásához vezettek volna – voltaképpen ennek trükkös bevallását jelentette a finanszírozhatatlan méretű, 7 százalékos hiánycél, az azzal való brüsszeli próbálkozás.

 

Az először igazán ekkor megdöbbenő Brüsszel ezt természetesen a legelső héten megvétózta, ám a kormány ennek hatására sem módosított a politikai bázisának tett irreális ígéretein, hanem helyette a magyar gazdaságban még föllelhető tartalékok felélésével próbált időt és mozgásteret nyerni.

 

Az első ilyen tartalék az országba az elmúlt húsz évben befektetett külföldi működő tőke és hitelfinanszírozás megcsapolása volt a szektorális különadók révén. Ez azonban már rövidtávon a munkahelyteremtő, tőkét és technológiát hozó beruházások Magyarországtól való elriadását eredményezte, amiből most korábbi versenytársaink profitálhatnak és profitálnak is.

 

Miután ez kevésnek bizonyult, másodikként a tizenkét év alatt felhalmozott, a jövőbeni nyugdíjak 25 százalékát biztosítani hivatott nyugdíj-megtakarítások államosítása következett. A nyugdíjtartalék államadósságra fordítása szakmailag vitatható lépés, de legfeljebb hiba; az a döntés azonban, amely a tartós nyugdíjpénzek jelentős részét egy éven belül elégette a deficit finanszírozására, már gazdaságpolitikai értelemben vett bűn volt, hiszen a családi ezüstnek ez a része füstté vált és már sohasem lesz pótolható: a jövőnkből mindig hiányozni fog. Az elkobzott megtakarításokból ráadásul sem a devizahitelesek helyzete nem oldódott meg, sem a közösségi közlekedés vagy az önkormányzati adósság nem került konszolidálásra.

 

A harmadik tartalék, az alacsony képzettségű inaktívak foglalkoztatásában rejlő esély volt, amely idestova húsz éve a magyar gazdaság egyik legnagyobb strukturális problémája.  Az ő bevonásuk a gazdaságba csak a foglalkoztatásukat terhelő bérköltség-elemek érdemi csökkentése mellett képzelhető el. A már aktív, jobban keresőket preferáló – cserében a közepes és alacsony jövedelműeket jelentősen sújtó – egykulcsos adó, valamint a költségvetési lyukak kompenzálása érdekében emelkedő járulékok, illetve a növekvő jövedelemadó-terheket ellensúlyozni hivatott, irracionális mértékű minimálbéremelés azt eredményezték az alacsony képzettségűek körében, hogy 2012-ben számukra nem a munkába állás, hanem a tömeges elbocsátás közeli jövőképe bontakozik ki, egyre élesebben.

 

A bankokkal folytatott, eleinte népszerű, ám végül mindenki számára káros háború nemcsak az ország maradék gazdaságpolitikai hitelességét őrölte fel, de a vállalkozói hitelek egyre gyorsuló ütemű kivonását is eredményezi. Márpedig tapasztalati tény, hogy a válság előtti években minden 1% gazdasági növekedés mintegy 4-5 százalékos hitelállomány-bővülést igényelt, és ha máshonnan nem, hát – a nevében oly sokszor hivatkozott, de szellemében most is megtagadott – Széchenyitől tudjuk, hogy a gazdaság fejlődésének egyik alapja a hitel.

 

Miközben a fenti intézkedések az ország növekedési potenciálját hosszú távon is rombolták, a kormány az egyensúlyt többnyire átmeneti, fűnyíró elven végrehajtott kiadáscsökkentésekkel, illetve adóemelésekkel próbálta – legalább rövidtávon – fenntartani. Ez alól fontos kivétel a külső nyomásra bejelentett Széll Kálmán tervben meghirdetett strukturális intézkedések egy része, ám ezek – az ígéretekhez képest – csak igen szerény mértékben teljesültek, így 2013-tól újabb, növekvő lyuk tátong a költségvetésben.

 

És persze érdemes felidéznünk, hogy a kapitalizmus a bizalom talapzatára épül. A folyamatos jogbizonytalanság, a visszamenőleges törvénykezés, a szabályozói erővel való visszaélés, az eufemizmussal kiszámíthatatlannak minősített kormányzati viselkedés mind a hazai, mind a külföldi vállalkozásokat elriasztja a magyarországi bővüléstől.

 

A kormány bő egy évnyi türelmi időt kapott mind Magyarország közvéleményétől, mind az ország külső adósságát finanszírozó befektetőktől. Mára azonban látszik, hogy az érthetetlen gazdaságpolitika, az agresszív kommunikáció, a teljesületlen reformígéretek, a csökkenő növekedési képesség, a növekvő deficitkilátások és a független gazdaságpolitikai intézményrendszer (Költségvetési Tanács, MNB) elleni támadások együttesen vezettek el ahhoz a totális bizalomvesztéshez, amely e sorok írásakor már a fizetésképtelenség közelgő rémével fenyegeti hazánkat.

 

Az IMF-el aláírandó készenléti hitel ma az egyetlen reális módja a csőd elkerülésének. Az IMF (és az Európai Bizottság) aktív segítségére szorulni nem siker. Ez minden esetben valamiféle kudarc beismerése – így volt ez 2008-ban is. Mégis: az elmúlt másfél év gazdaságpolitikáját tekintve a Valutaalap/EU-páros kijózanító részvétele a magyar gazdaságpolitika alakításában mindenképpen civilizációs előrelépést jelentene.

 

„Aki időt nyer, életet nyer” – ezzel a mondattal ragadható meg leginkább, miben áll az ún. készenléti hitel lényege. Az ilyen pénzforráshoz jutó, és az ahhoz rendelt, szigorúan ellenőrzött „életmód programban” részt vevő kormányok időt nyerhetnek, hogy kijavítsák azokat a hibákat, amelyek válságba sodorták az országot.

 

A megállapodásra azonban csak akkor van esély, ha a kormány kész szoros ellenőrzés mellett visszatolatni a zsákutcából:


- az egyensúly érdekében tartós és valós szerkezeti reformokat hajt végre a közkiadások terén (pl. közösségi közlekedés, állami vállalatok támogatása, közszféra hatékonysága);


- a növekedés helyreállítása érdekében korrigálja az eddigi intézkedéseit (pl.: ésszerűsíti az adórendszert, úgy csökkenti a bérterheket az alsó  jövedelmi szegmensben, hogy azt ellentételezi máshol, helyreállítja a külföldi tőke- és hitelvonzó képességet a különadók kivezetésével, vagy újragondolja a munkaerő-piaci szabályozás új és régi anomáliáit. stb.);


- intézményi garanciákat nyújt, hogy a készenléti hitel lehívását követően sem tér vissza az irracionális, hatalmi alapú gazdaságpolitikához (MNB, költségvetési átláthatóság, visszamenőleges jogalkotás tilalma, sarkalatos törvények szűkítése a kormányozhatóság érdekében)

Ilyen jellegű feltételek elfogadása a magyar gazdaságpolitika hitelességének, az ország finanszírozhatóságának visszaszerzését eredményezné középtávon. Befelé és rövidtávon ugyanakkor egy szigorúan betartatott, megszorító jellegű gazdálkodást és rendkívül nehezen kommunikálható politikai fordulatot jelentene. Ez utóbbiak miatt a megállapodás létrejötte legalábbis kérdéses.

 

Az államcsőd rövidtávon a közember, a munkaadó és a munkavállaló, illetve közalkalmazott, a nyugdíjas vagy épp a jövőjét tervező egyetemista számára beláthatatlan, tragikus, gyors összeomlást, az árak elszabadulását, a megtakarítások elolvadását, a munkanélküliség drámai emelkedését; a lecsúszás és a nyomor örvényét jelenti. Hosszú távon pedig az ország tartós leszakadását, mozdulatlanná dermedést és társadalmi destabilizációt: a szélsőségek minden korábbinál nagyobb térnyerését, kezelhetetlen társadalmi feszültségeket.

 

Mégis: a hatalmát féltő, sarokba szorított politikus számára az államcsőd tragédiája csupán a mérleg egyik serpenyője. A másik serpenyőben az eddigi iránnyal való szembefordulás, a politikai hitelesség elvesztése, tehát a kudarc beismerése áll: végső soron a személyes politikai felelősségvállalás és a bukás.

 

Dilettáns, de elszánt gazdaságpolitikájával a magyar kormány mára ördögi csapdát állított – önmagának is. Paradox módon minél inkább hajlandó szembefordulni eddigi önmagával a kormány és a mögötte álló párt, annál nagyobb az esélye az országnak a talpra állásra.

 

Kétharmad birtokában ez az érdekkonflikus életveszélyes szituáció.

 

Társadalmi stabilitás

 

A rendszerváltáskor megfogalmazott reményekhez képest az elmúlt két évtized csalódást jelentett a  magyar társadalom többsége számára. Az első tíz év történelmi léptékben páratlanul gyors felzárkózása meglehetősen szélsőségesen, igazságtalanul oszlott meg a magyar társadalom különböző csoportjai között, ráadásul még a kedvezményezett csoportok is nehezen élték meg a húzd megereszd meg ciklusokban jelentkező egyensúlyjavító kísérleteket, és a piacgazdaság ingadozásaiból fakadó egzisztenciális bizonytalanságot.

 

A rendszerváltás vesztesei, az egymillió új inaktív, az alacsony képzettségűek területileg is koncentrálódó és bővítetten újratermelődő tömegei számára azonban az új világ egyenesen a lecsúszást jelentette.

 

Ez, a rendszerváltással kapcsolatos csalódás kezeletlen, elfekélyesedő sebként rontotta tovább a társadalom közérzetét az elmúlt évtizedekben. A 2002-es választás pedig már feketén-fehéren megmutatta, hogy az újraelosztásban érdekeltek (nyugdíjasok, inaktívak, alacsony jövedelműek) választói aktivitása és szavazata a döntő a „Kié a hatalom?” kérdésre adott válaszban. Ezt követően mindkét nagy párt számára a szociális ígéretek váltak a politikai versengés fő terepévé, amelyet a 2004-es népszavazás szomorú folyamata csak megerősített, a 2008-as felelőtlen referendum pedig jó időre bebetonozott.

 

Az újraelosztás növelésében érdekeltek kegyeiért folytatott rövidlátó politikai licit fokozatosan terelte fenntarthatatlan pályára a költségvetést és a politikai elit a számos megoldatlan társadalmi kérdést soha meg nem keresett pénzek elköltésével, kiosztásával próbálta meg kezelni – anélkül, hogy az inaktivitás, az elöregedés és népességfogyás, a marginalizálódó cigányság, a reménytelenné váló térségek és települések valódi problémáival szembenézett volna. 

 

Bár a 2000-ben megindult középosztály-építés, majd a „jóléti rendszerváltás” és a 2006-os, gazdagabbakat adóztató kiigazítás eredményeként a társadalmi jövedelmi különbségek csökkentek, ezzel párhuzamosan az alacsony foglalkoztatás –magas újraelosztás továbbra is megoldatlan, sőt súlyosbodó problémája miatt az ország versenyképessége trendszerűen romló pályára került. 

 

A 2008-as válság, mint Európában mindenhol, először a munkahelyüket elvesztő aktív középosztályokat fenyegette a lecsúszás veszélyével, majd – a válságkezelés kapcsán kényszerűen szűkülő újraelosztás – a döntően állami juttatásokból élők helyzetét tette még nehezebbé. Speciálisan magyar problémaként súlyosbította az európai kór hazai lefolyását a devizahiteles tömegek végletes elszegényedésének, utcára kerülésének réme: a jószerint még ki sem alakult magyar középosztály felmorzsolódásának a veszélye.

 

A 2010-es választást követően a szűkös pénzügyi mozgástérben azonnal lehullott a kampányálarc, és felsejlett a Fidesz valódi társadalomfilozófiája: a közép- és felsőbb osztályokat akár a társadalom végletes kettészakítása árán is előnyben részesítő értékválasztás. A retorika paravánja mögé nézve, a tényleges intézkedések szintjén ez nem más, mint az adórendszer  felül ad–alul elvesz típusú átszabása, a végtörlesztés keveseket segítő, de sokakat ellehetetlenítő bevezetése, a közmunkarendszer zsákutcás átrajzolása, vagy éppen a köz-és felsőoktatási törvény társadalmi mobilitást csökkentő átalakítása.  A szaporodó bajok kommunikációs kezelését pedig a stigmatizáció, a szegények társadalmi ellenséggé tétele szolgálta. A szegénység helyett a szegények elleni hidegháború megindítása.

 

Nem véletlen, hogy a szövegnek ezen a pontján utalok egy olyan méretű társadalmi-nemzeti problémánkra is, amelynek méltányos elemzése természetesen önálló anyagot igényelne. Csupán nemzetközi látszattevékenység folyt és folyik az ország jövőjét talán leginkább meghatározó kérdés, a roma integráció vonatkozásában. Ennek a problémának a szőnyeg alá söprése persze a rendszerváltás politikai elitjének közös kudarca, amelynek a következményeit a mai rossz kormányzás csupán súlyosbította: ennek egyik jele a hátrányos helyzetű családok akut szociális vészhelyzete, a másik pedig a szélsőséges politikai erők felfutásában és a korábban nem tapasztalt szociális feszültségekben érhető tetten.

 

Miközben közhelyszerű tény, hogy e helyzetből való kitörés középtávon csak a foglalkoztatás bővülésével és az oktatás integráló szerepének erősítésével képzelhető el, éppen ezek a területek szenvedtek végzetesnek tűnő csapásokat az ideológiai hadviselésben.

 

Ám a társadalom szegényebb felével szembeni politizálás – még a leplezetlenül szavazatgyűjtögető életmódot folytató – kormány szempontjából is csak akkor értelmezhető, ha közben van megoldása a társadalom alul lévő rétegeinek a választási folyamatból való kiszorítására is. Talán nem véletlen, hogy a még el nem fogadott választási eljárási törvényben mérlegelik az előzetes regisztráció intézményét. Pillanatra se hagyjuk magunkat félrevezetni a nemzetközi, mondjuk, az amerikai gyakorlatra való hivatkozásokkal: a hazai közjogi tradíciók és a választói öntudat mai szintje mellett ez igenis afféle lopakodó cenzust – a választójognak informálisan létező (de létező) képzettségi/aktivitási feltételhez kötöttségét jelentené.

 

A társadalmi hierarchiában alul lévők tartós kiszorítása a politikai érdekképviseletből már rövidtávon is szociális alapú robbanáshoz vezethet, középtávon pedig – a mobilitási csatornák beszűkülésével – az elit hanyatlását, föltartóztathatatlan szklerózisát okozza. Míg ezzel szemben a szolidaritás eszméjének és a mobilitás csatornáinak erősítése, egy innovációra kész, versenyképes, modern társadalom sikerének alapfeltétele volna.

 

Jelenleg a válság és a rossz politika közös eredményeként súlyos és szinte visszafordíthatatlan anyagi és mentális kettészakadás küszöbén áll a magyar társadalom, amelyet lassítani és visszafordítani a mindenkori kormányzat kötelessége lenne.

 

Nemzetközi kapcsolataink

 

Az EU új, keleti tagállamai az elmúlt tíz évben kívülről nézve két egymásra csúszó stratégiai problémával küzdenek: a sikeres európai felzárkózás és a globalizálódott erőtérben leértékelődő európai teljesítmény jelentette kihívásokkal. Ez a későn érkezők klasszikus problémája, amelyre eddig eltérő minőségű válaszok születtek a régióban.

 

Egy kis ország érdekérvényesítő képességét a nemzetközi erőtérben döntően gazdasági-társadalmi teljesítménye határozza meg. Magyarország a válságot megelőző években fokozatosan csúszott egyre hátrébb ebben a versenyben. Ami azonban az elmúlt 18 hónapban a fentebb leírt módon történt, az emberemlékezet óta nem tapasztalt mélységbe taszította az ország nemzetközi megítélését és ezzel összhangban a nemzeti érdekérvényesítő képességét is.

 

Szövetségeseink kezdeti értetlenségét mára az aktív kritika, az elhatárolódás és újabban, a példa nélküli ellenakciók követik. Eközben a szövetségesi rendszeren kívüli partnereink óvatos, pragmatikus távolságtartással figyelik a magyar helyzet alakulását. Kívülről nézve a kétharmados kormányzás Magyarországon nem stabilitást, hanem az ország relatív súlyán messze túlmutató veszélyforrást jelent, mások számára is potenciálisan fertőző gazdasági-politikai modellt.

 

Nem nagyon akad ma olyan számottevő ország a világban, amely kormányunkra és ezen keresztül hazánkra, mint fontos és értékes partnerre tekint.

 

Rossz rágondolni, ki állna az oldalunkra, ha például a 2009-es magyar-szlovák vitához hasonló helyzet alakulna ki 2012-ben, bármely viszonylatban. Ennél is égetőbb kérdés, hogy most, amikor 2008 után ismét olyan helyzetbe lavíroztuk magunkat, amelyben az európai közösség segítségére szorulunk, vajon a szolidaritás vagy éppen ellenkezőleg a példastatuálás lesz-e velünk kapcsolatban a meghatározó szempont?

 

A nemzetközi politika világában a kisebb országok számára általában a kölcsönösen elfogadott szabályok szerint működtetett rendszerek sokkal kedvezőbbek, mint a nyers erőn alapuló, hagyományos érdekérvényesítési viszonyok. Ezért Magyarország számára ma az EU – belső szövetségkötésekre és kompromisszumokra épülő – rendszere a létező nemzetközi világok lehető legjobbika; feltéve, ha tudjuk, hogyan kell a javunkra fordítani.
Ezért most, amikor az Európai Unió – történetének legsúlyosabb válságával küzdve – sorsdöntő lépésekre készül, és amikor ennek az Uniónak a talpon maradása éppen nekünk legelemibb érdekünk, vajon racionális politika-e a közös ügyekben a közösséget gyengítő, a döntéshozatalból magunkat kizáró politikát folytatni? Valójában éppen ez gyengíti leginkább fontos nemzeti érdekeink képviseletét: a döntéseket ugyanis azok alakítják, akik az asztal körül ülnek, nem azok, akik a maguk mögött becsapott ajtók előtt magyarázkodnak a sajtónak…

 

Összegzés és előretekintés

 

Szétvert demokrácia, államcsőd felé sodródó gazdaság, szétszakadó társadalom és Európából kifelé haladó Magyarország – ez másfél év kormányzásának elborzasztó mérlege. A pályát, amelyen Magyarország halad, radikális irányváltással módosítani kell. Késlekedés nélkül.

 

A kétharmados többség és a cselekvés sürgető kényszere okán a legkedvezőbb forgatókönyv a jelenlegi kormány átfogó önkorrekciója lenne. Ezt a hosszútávú érdekek alapján kizárni nem lehet, de Fidesz mai vezetése, eddigi működése és finanszírozási háttere ilyen fordulatot ezúttal sem valószínűsít.

 

Ezért most, 2012 januárjában, bő két évvel a jelenlegi ciklus lejárta előtt a haza és a haladás ügye iránt elkötelezettek legfőbb reménye már a mielőbbi kormányváltásban van. 

 

Mi következik mindebből?

 

A következő választásokon dől el, hogy a Fidesz mostani uralma a rendszerváltás első, zűrzavaros 20 évének szomorú lezárása vagy a következő 20 év kurzusának nyitó-megalapozó szakasza volt-e. Burke híres mondása szerint, a rossz győzelméhez az is elegendő, ha a jók nem tesznek semmit. Kormányváltás akkor lehet, ha választható alternatíva szerveződik a politikai palettán – a kormányváltásnak pedig csak akkor lesz értelme, ha az új kormány képes a jó kormányzásra.

 

Az első feltétel tehát a választhatóság. Az új választójogi törvény és a még nem ismert további jogszabályok nem zárják ki a Fidesz vereségét, de – képletesen szólva – a százméteres síkfutásban jó harmincméternyi előnyt biztosítanak neki. Ezért, aki győzni akar, annak emberfeletti teljesítményt kell majd nyújtania.

 

A választhatóság ma jelentős részben menedzsment-kérdés: országos, kampányképes szervezet, versenyképes helyi és országos jelöltek, elégséges mértékű, átlátható finanszírozás, helyi és országos médiaelérés, megfelelő ismertség és természetesen vonzó politikai áru kell hozzá. Ezek megteremtése rengeteg idő, szervezés és persze más pártokkal való versengés a népszerűségért és az elérhető erőforrásokért.

 

A váltás egyik lehetséges módja, ha a választások előtt a demokratikus ellenzék valamely – parlamenti, vagy még azon kívüli, civil pártja – olyan domináns és integráló szerepre tesz szert, hogy lényegében egyedül képes kihívni a mostani kormánypártot.  Ez a – ma legnagyobb szavazói tábort jelentő – bizonytalanok sikeres megszólítását igényli ettől a már létező vagy „időben” párttá alakuló új erőtől.

 

Amennyiben azonban ez senkinek nem sikerül, akkor az egyfordulós, egyéni választókerületekre épülő választójogi törvény szinte megkerülhetetlenné teszi a számottevő demokratikus ellenzék erőinek együttműködését. Ez azonban nem lesz könnyű. A szavazói bázis átfedése a versengést erősíti, a kölcsönös szavazói elutasítottság pedig az együttműködést nehezíti. Amiképpen egyelőre nem látszik objektív mérési pont arra nézvést sem, hogy az esetleges közös listák belső arányait majd milyen szempont alapján határozzák meg.

 

Az új választójogi törvény a választás látható időpontjának ismertté válásáig – az ellenzék pártjait a különutas, pozícióépítő működésben teszi érdekeltté.

 

A Fidesz leváltásának és az ország talpra állításának erősödő választói elvárása ösztökélheti majd a demokratikus ellenzék vezetőit arra, hogy időben megteremtsék a hatékony modus operandit a szóba jöhető erők között.

 

A kormányváltás azonban csak akkor nyeri el értelmét, ha képes a mostani destruktív kormányzás helyén egy jobb, sikeresebb országot építeni. Ez pedig a szerveződő alternatíva kormányzóképességének kérdését veti fel.

 

Az új kormánynak nem lesz ideje kísérletezni és munka közben tanulni. A minden szempontból kivérzett gazdaságnak és kifáradt társadalomnak azonnali irányváltást kell érzékelnie, ellenkező esetben az új kormány legitimációja gyorsan szertefoszlik.

 

Ezért az új kormánynak kész, azonnal alkalmazható programmal kell rendelkeznie: a köztársaság, a kiegyezés és a kilábalás programjával.

 

A köztársaság programjával, amely az alkotmányos demokrácia és a kormányozhatóság azonnali helyreállításának cselekvési tervét jelenti, a harmadik köztársaság korrekcióját.  A helyreállítás azonban kevés, a pártfinanszírozás tisztaságával vagy a közmédia pártatlanságának korábban hiányzó, új garanciái nélkül, a köztársaság gyenge immunrendszerrel születne újjá.

 

A kiegyezés programjával, amely konszenzust teremt abban, hogy sem az inga újbóli kilengése, sem a bosszúállás nem lehet megoldás a köztársaság helyreállításakor –bármennyi sérelmet is szenvedtek el a most ellenzékben levők és támogatóik. Az új kormány egyik legfontosabb feladata lesz, hogy új, ciklusokon átívelő széles társadalmi megegyezést teremtsen alapvető nemzeti céljaink tekintetében. Ehhez pedig a mai jobboldal demokratikus meggyőződésű szavazóinak beleegyezésére éppúgy szükség lesz, mint a határozott politikai kötődés nélküli vagy baloldali szavazókéra.  Az ország nem bírja ki, hogy négyévente a legalapvetőbb elvi kérdések képezzék a politikai küzdelem tárgyát.

 

Végül a kilábalás programja arról kell, szóljon, hogy a külső és belső válságoktól meggyötört gazdaság és társadalom gyors talpra állását és újrainduló erősödését milyen konkrét kormányzati eszközökkel és reformokkal lehet elérni, és az idővel így megtermelt többletjavakat a megújított nemzeti célokkal összhangban igazságosan és okosan elosztani.

 

De mindannyiunknak, választópolgároknak, civil szervezeteknek, politika pártoknak, tudomásul kell vennünk, hogy 2014 Magyarországa már alapvetően egy más ország lesz, mint a válság és a fülkeforradalom előtti világ. Fáradtabb, kétkedőbb, tapasztaltabb és talán bölcsebb is, de alapvetően más. Máshol lesz a közepe, máshol az ingerküszöbe és mások a prioritásai. Talán azt a tanulságot vonja le ebből a korszakból, hogy a csodavárás és a reményvesztettség a biztonságos gyarapodás két legnagyobb ellenfele. És talán azt is, hogy a demokrácia olyan, akár a levegő: míg körülvesz, fel sem tűnik, de a hiánya azonnal fojtogat.

 

A jó kormányzásra eséllyel csak az vállalkozhat, aki ezt a változást megérti.

 

· 17 trackback

Címkék: magyarország demokrácia válság gazdaságpolitika államadósság 2011 válságkezelés foglalkoztatáspolitika

A bejegyzés trackback címe:

https://hazaeshaladas.blog.hu/api/trackback/id/tr333531285

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Aggódik az ET emberi jogi biztosa 2012.01.12. 12:03:01

A közelmúltbeli magyar törvényalkotás során nem vették eléggé figyelembe az alapvető emberi jogi elveket – véli az Európa Tanács emberi jogi biztosa.

Trackback: 2000-2020: Az elvesztegetett két évtized pozitív hozadéka 2012.01.11. 14:18:56

Azok után, hogy Bokros Lajos már évekkel ezelőtt Magyarország számára elvesztegetett évtizednek minősítette a 2000-től 2010-ig tartó két és fél politikai ciklust, ma már szinte mindenki tényként kezeli, hogy a 2010-től 2020-ig tartó évtized is érdemi g...

Trackback: Új év, új ötletek 2012.01.10. 20:58:07

Hamarosan lezárjuk a 2011-es évet, és talán már többen gondolkodnak azon, hogy mi lesz jövőre. Mi történt 2011-ben? Volt tüntetés március 15-én, október 23-án, és még számos más alkalommal. Bár a politikai pártok szintjén nem nagy a közeledés, de a civ...

Trackback: Nem szavazópolgár, kárpát makákó. 2012.01.10. 10:53:48

Az Orbán csomag margójára, lassan és szótagolva:Ameddig nem oktatunk GAZDASÁGI ISMERETEKET az általános és középiskolákban,addigtovábbra is 10 millió gazdasági analfabéta makákó fogja a GDP-nket termelni és szavazni a gazdaságpolitkáról....

Trackback: Hiteles tájékoztatás Magyar Nemzet módra 2012.01.10. 09:58:25

A valóság: A jegybanki függetlenség visszaállítása; a Költségvetési Tanács megerősítése; szigorúbb költségvetési politika, főként a kiadási oldalon; a válságadók mértékének jelentős mérséklése, majd kivezetésük; az ad-hoc gazdaságpolitikai intézkedése...

Trackback: Fundamentalisták 2012.01.10. 00:19:45

p { margin-bottom: 0.21cm; }Bengáziban is győzött a forradalom. Egyiptom, Tunézia után vannak még forrongó államok. Bölcs elemzők állítják, hogy „a kelet” letette voksát „a nyugati értékek” mellett. Lehet. A blog szerzője kevésb...

Trackback: Új köztársaság kényszere 2012.01.10. 00:04:36

Orbán – meg az azt várhatóan követő jobbikos koalíciós intermezzo – után igen nehéz munka vár ránk. Mindenekelőtt kell egy alapos cezúra. A politikai, a szimbolikus és az intézményi változás mellé akár büntetőjogi cezúra* is szükséges lehet...

Trackback: Cezúra 2012.01.09. 23:46:48

p { margin-bottom: 0.21cm; }Gyurbán Flektorok és Orcsány Virencek siralmas és szánalmas regnálásainak újratermelődését kell elkerülnünk. A tiszta lap is évek fáradtságos munkáját követeli majd. Ahhoz pedig, hogy ne termelje újra önmagát a rendszer, enn...

Trackback: Csináljunk ellenzéket! 2012.01.09. 21:46:19

December 23-án, a kormányellenes tömegtüntetésen a Szolidaritás nevében Székely Tamás bejelentette az új Ellenzéki Kerekasztal összehívását. Hogy ezt egy félig civil mozgalom (azért a szakszervezetek nem teljesen civilek) kezdeményezte, az taktikailag ...

Trackback: Hogyan kellett volna gazdaságpolitikát csinálni 2012.01.09. 19:50:05

Semmi bajom a kétharmaddal. Mint ahogy a piacok is örültek neki, amikor Orbánt stabil többséggel megválasztották, Lobster is úgy gondolta, hogy a 2/3 alapjában véve pozitív fejlemény.A kétharmaddal megvolt a lehetősége, hogy ne kelljen szétbombázni a d...

Trackback: Orbán százezrei 2012.01.09. 17:10:56

Állnak-e még tömegek Orbán mögött? Állnak bizony. És ez az igazi nagy gáz, nem a Viktátor maga. Azt írja az újság – pontosabban a NOL.hu – hogy egy nekik nyilatkozó FIDESz elnökségi tag szerint, ha Orbán mellett szerveznének tüntetést, &nb...

Trackback: UTOLSÓ ESÉLY 2012.01.09. 17:03:01

 Agónia, vagy élet? Lassú, hosszú és fájdalmas szenvedés, vagy kilábalás?   Nem kérdés ma már, hogy két lehetőség közül választhat a kormányzó többség - a fidesznek és ragadványának még van lehetősége válaszokat adni, de ahogy fogy körülöttük...

Trackback: Köztársaság, kiegyezés, kilábalás - Vízkeresztkor Magyarországról 2012.01.09. 16:10:01

Szétvert demokrácia, államcsőd felé sodródó gazdaság, szétszakadó társadalom és Európából kifelé haladó Magyarország – ez másfél év kormányzásának elborzasztó mérlege.

Trackback: Amikor tul nagy az allam 2012.01.09. 15:33:42

Milton Friedman Free to Choose sorozatanak tizedik resze a szabadsagrol szol altalaban es az allami beavatkozasrol. Nem a rendszervaltas utani Magyarorszagot taglalja, es megis mintha azt akarna leirni. Friedman az Egyesult Allamokrol: What we've been ...

Trackback: Rogán Antal életrajza 2012.01.09. 15:26:16

Rogán egyéves pénzügyi ügyintézői gyakorlattal megy tárgyalni az IMF-hez. Tényleg az a jó az országnak, ha nem három felkészült gazdasági szakembert, hanem egy jogászt és két pártkatonát küld a Fidesz az oroszlánbarlangba? "Kihagyják Matolcsyt az...

Trackback: Matolcsy György életrajza 2012.01.09. 15:25:24

Hogyan irányíthatja egy nemzet gazdaságát az, akinek egyetlen nap munkatapasztalata sincs a versenyszférában? Nemzetgazdasági miniszterünk soha nem dolgozott vállalkozásban, ám figyelemre méltó időt töltött igazgatással, elnökléssel, kurátorkodással és...

Trackback: Orbán Viktor életrajza 2012.01.09. 15:24:32

Alkalmas-e az ország vezetésére Orbán, akinek mindössze egy éves szociológus gyakornoki szakmai gyakorlata van a megélhetési politizálás mellett? Mihez ért az ELTE-n huszonnégy éve szerzett jogi diplomájával? Nézzük meg Europass sablonba feltöltött él...

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Fantasztikus írás

Köszönjük!!!

Remélem hajlandó lesz vezetni egy ellenzéki ernyőszervezetet, ma nincs más út mint az összefogás.

János
Van sok értelmes ebben, kár, hogy az a Bajnai írja, akinek az elcseszett ingatlanadóját a párttársai jól kiherélték és az a törvény az alkotmánybíróságon megbukott.

Biztos most sokat segített volna egy plusz ingatlanadó a devizahiteleseken, akik már most is nehezen fizetik a törlesztőt. Dobjunk rájuk havi 10-15 ezer Forint ingatlanadót, jajj de jó Bajnais ötlet!

A szociális kiadásokat és az többszázezres álrokkantakat se merte megpiszkálni Bajnai, mert ahhoz is gyáva volt.

A Fidesz sajnos továbbra is a legkevésbé rossz.

Az MSZP folyamatosan azt próbálja bemesélni, hogy "de a következő MSZP kormány bátor lesz és reformot csinál".

Csak épp mindig kiderül, hogy hazudnak, mert gyávák a reformhoz.
"Sajnálom, hogy azok a pártok, amelyek most annyira izgatottak, álszent módon csendben maradtak akkor, amikor az előző, szocialista miniszterelnök bevallotta, hogy hazudott minden állampolgárnak és az európai partnereinek. Nem szabad elfelejtenünk, hogy azok a nehézségek, amelyekkel ma Magyarország szembenéz, ezekből a hazugságokból erednek" - válaszolta az [origo]-nak Mário David
Alapos, megfontolt, körültekintő: épp amilyennek Önt ismerjük. Sokan várják ezt a hozzáállást ma Magyarországon.
@STX Joe:

1. Az ingatlanadó csak a 30 milla fölötti ingatlanokra vonatkozott.
2. Bajnai nem volt MSZP tag.
3. Felvetődik a kérdés, hogy akinek nincs magától 30+ milliója, az miért nem éri be szerényebb ingatlannal. Másrészt a vagyoni jellegű adók hatékonyabbak, mint a feketegazdaságot erősítő jövedelem- vagy forgalmi jellegű adók. De ezt Te is nyilván tudod :)
nosza Gordon, csinálj egy pártot
@STX Joe: Igaz amit írsz, annyi kiegészítéssel, hogy abban az időszakban Bajnait az MSZP fékezte rendesen.
Sok minden (köztük a rokkant téma) miattuk akadt el.

MSZP-nek már annyi, viszont Viktorod is úgy hazudik, mint a vízfolyás. A mostani manővereivel pedig eléri, hogy a Fideszről is múltidőben értekezhessünk.
nyerjel valasztast
el sem mertel indulni, tudtad, hogy gyufa lenne
Jó cikk, nyersen odamond a kormánynak. De remélhetőleg Gordon is tudja, hogy egy-két cikk írása önmagában édeskevés, (újra) aktív szerepet kéne vállalnia, legalább baloldali civilként, de akár pártszínekben is. Tehetséges szakember, és most ilyenekre van óriási szüksége a baloldalnak.
Nem lesz könnyű úgy nyernie a baloldalnak, hogy tudja, hogy két irányba is meg kell felelnie:
Egyrészt meg kell felelnie a nyugati irányba való nyitásnak, vagyis modernizálnia kell az állam működését, az embereket az oktatás felé terelni (főleg a leszakadó rétegeket, akiket nagyon nehezen lehet motiválni), stb., vagyis a modern demokrácia alapjait kell megteremtenie.
Másrészt viszont a választóktól jövő "paternalista állam" képét is meg kell őriznie, mivel sajnos a választók többsége ezt igényli.
A két arc nagyon nehezen összeegyeztethető... de csak remélni lehet, hogy valahogy sikerül.
Kedves Bajnai úr!

Köszönjük! Várjuk a lehetőséget, hogy támogatásunkról biztosíthassuk Önt!

A korábbi MSZP és Fidesz populista ostobaságai helyett továbbra is értelmes, nyílt kommunikációt várunk Öntől és remélhetőleg a következő kormánytól.

Minden jót és sok sikert!
@STX Joe:

"Csak épp mindig kiderül, hogy hazudnak, mert gyávák a reformhoz."

Vagy jön egy barom, és még ha jó is lenne a reform az országnak, csinál ellene népszavazást, mert neki az nem lenne jó, ha másnak és az országnak jó lenne.
még szerencse,hogy ezek a választási lehetőségek: Orbán és kancsal jobbkeze, a gazdasági zseni és minisztere,no meg a Jobbik. Akkor miért nem voltak okosak,amikor kormányon voltak?
Bajnai 1es demokrácia pontja szerint az "elkúrtuk" után le kellett volna valtani a kormanyt, ha valóban demokrácia lett volna.
Ebben az egyben egyet értünk.
Amúgy egy 2szinű g*ci.
Nagyon jó írás! Nem véletlenül kívánják vissza sokan Bajnait miniszterelnöknek, csak egy a baj. A kiművelt emberfőknek ebben az országban soha nem termett babér, mert a magyarok nagy részének hagymázas magyarkodás kell, huszáros virtus, egy igazi Háry János! Hát most megkaptuk.
Hogy tanulunk-e belőle? Leghamarabb 2014-ben meglátjuk, a remény hal meg utoljára. én mindenesetre támogatnék egy olyan formációt, ahol bajnai a miniszterelnök-jelölt.
@hagyma: Bajnai mikor elvállalta, akkor mondta, hogy egy évre vállalja. Akkor is a Fidesz mondogatta Szíjjártóval, hogy majd figyeljék meg, most építi az MSZP az új kormányfőjét a választásra, majd mikor kiderült, hogy betartja a szavát elkezdték savazni, hogy megijedt,vagy miért nem meri megmérettetni magát?
Gratulálok, elérte ezt a szíjjártói színvonalú következetességet, ami a gáncsoskodó hozzáálláson kívül nem sokra vezet. Ezért vagyunk itt.
STX Joe-val abban a tekintetben egyetértek, hogy a szociális segélyezési rendszert a Bajnai-kormány alatt valóban át lehetett volna alakítani - illetve elvonni a nyugdíjasoktól az ingyen utazás lehetőségét. Történelmi esély lett volna rá.
@STX Joe:

"A Fidesz sajnos továbbra is a legkevésbé rossz."

Amíg ti léteztek ezzel a gondolkodással, addig Magyarország kómában marad.
Amint látható, a hozzászólók most is két pártra szakadtak: az egyik egyetért a cikkel (ezekhez tartozom én is), a másik kígyót - békát kiált a cikk írójára. Értelmes vitának nyomát sem lehet felfedezni.

Én a magam részéről csak abban reménykedem, hogy az acsargás helyébe az értelmes összefogás lép majd, mert csak így oldhatjuk meg a problémáinkat. Azt hiszem, a cikk írója is valami ilyesmire számít.
@hagyma: The truth has been spoken.
a törvénykezés nem jogalkotást jelent, hanem jogalkalmazást. lassan már megtanulhatnák ezt a magyar megmondók.
kicsit szélsőséges írás.

kár, hogy a hivatkozott második évtized (döntően medgyessy - gyurcsány) gazdaságpolitikai kudarcát (beleértve az államadósság jelenlegi szintjének kialakulását) mindössze "jó szándékú, de félremenedzselt reformoknak" titulálja.

bajnai miniszterelnöki teljesítményét nagyra tartom, ez az írás viszont számomra inkább elfogult, mint tényszerű. remélem ez nem az mszp-hez (vissza)közeledés jele...
@STX Joe: Most is letezik ingatlanra ado, csak az onkorik szedik, epp milyen nevvel illetve.

Amugy ha jol emlekszem 30MFt folott kellett volna fizetni, a 2. ingatlan 15MFt-ig szinten adomentes.

Az ingatlanhiteleseken az alacsony jegybanki alapkamatok es az eros forint segit(ene). Nem pedig szabadsagharc, forradalom, puskadorges, stb....
Tisztelt Bajnai úr!

Ez írás megjelenésétől függetlenül remélem (és remélem, hogy még sokan), hogy jelenlegi hallgatása csupán annak tudható be, hogy nem akarja erejét túlságosan korán szétforgácsolni. Kivár, és ez jól van így, mert a dolgok afelé haladnak, hogy a társadalomnak viszonylag nagy része is felismeri, kivezető utat csak a szakmai, populizmustól mentes kormányzás adhat. Előbb-utóbb azonban be kell szállnia a ringbe, ha azt akarjuk, hogy 2014-ben egyáltalán érdemes legyen elfáradni a szavazóhelyiségbe. Kívánok ehhez sok erőt, megfelelően hideg fejet, kitartást és egy fajta rinocéroszbőrt, mert nyilván meg fog indulni a rinyálókórus, hogy jaj, a Bajnai.....mondom ezt úgy, hogy elképzelhető, az ingatlanadó engem is érinteni fog, de egy normálisan működő gazdaságban nyilván könnyedén kitermelhető lesz ez a teher.

Sok sikert kívánok!
A választói cenzussal kapcsolatos félelmeket nem tartom jogosnak. Aki bizonyos anyagi/szellemi szintet nem ér el, ne szavazhasson. A jogosítvány sem jár alanyi jogon, pedig a járművezetés mennyivel kisebb dologra van hatással, mint egy ország vezetése.
Pont a szöveg írja másutt, hogy az inaktívak szavazatai döntöttek 2002-ben. Ezt kiküszöbölendő is jó lenne a cenzus.

A cigány kisebbséggel kapcsolatosan igaza van abban, hogy a jövő kulcskérdése. Ha sikerül bekapcsolni őket a gazdaság körforgásába (képzettségnek/képzetlenségnek megfelelő munkát kapnak, vállalkozhatnak), a fiatalok kötelesek lesznek készségeiknek megfelelő piacképes szakmát tanulni, valamint ezzel egy időben a deviáns tevékenységet ("megélhetési bűnözés", miközben segélyre jogosultak és kapnak is) azonnal és konzekvensen, valós elrettentő erejű büntetéssel megtorolja az állam, akkor 10-20 éven belül javulhat a helyzet.

Ha jól érzem, önök vagy pártot akarnak alapítani, vagy Bethlen módra elfoglalni egy pártot. Kutya nehéz munka lesz az önök pedigréjével nyerni. Egy év érdemi meló kevés volt, a hátukon a cipelt csontváz még elég nagy. Bár ahogy a jelenlegi kormány működését tapasztalom, napról napra, inkább jöjjenek önök...
Újra el kell énekelni az Internacionálét, mint sz MSZP kongresszuson, aztán minden simán megy majd.
Milliárdosok kórusa.
@pandacsökiboborján: Osszetett problema.
1. Kibicnek konnyu.
2. Nem volt 2/3, bukott sok jo reform (szerencsere egy-ket eszement otlet is)
3. Hazon belul is sok volt az elenzo, akik a konnyebb utat szerettek volna jarni...

stb.
Az ingatlanadó nem rossz dolog alapjában véve, de nem úgy, ahogyan meg akarta csinálni, mert az a többszörös adóztatás iskolapéldája lett volna, ami egyébként gazdasági katasztrófába sodorta az országot, és ma is annak a levét isszuk.

Vagyoni típusú adót a hazai helyzet ismeretében (tehát ilyen hatalmas mértékű eltitkolt jövedem mellett) úgy kell bevezetni, hogy az adó az szja-ból leírható legyen, persze itt megfelelő hatásvizsgálatot kell végezni a pontos számok meghatározásához.
Ugyanis ezzel lehetne elrni, hogy a fekete- és szürke jövedelmekből vásárolt vagyonok is adó alá essenek, de ne terhelje ismételt adó azokat a vagyonokat, amelyeket személyi jövedelmeadó megfizetése után vásároltak.
Ezzel a leírhatósággal javulna a közteherviselés, igazságosabbá válna az adórendszer, mert azok is fizetnének a vagyon után adót, akik tisztességtelenül szereztek jövedelmet, akik pedig megfizették a közterheket, azokat nem terhelné újabb sarc.
A cikk jó, de akkor mostmár lássuk a medvét is.

@THY Rokk 'n' Troller: volt ott rendesen olyan is, amiben nem az MSZP fékezett, hanem a 'mostaniakkal' kötött háttéralkuk.
Az a baj, hogy a volt miniszterelnök szerző elég nehéz induló helyzetből ír.
Egyébként átgondolt és értelmes gondolatokat - de a "hitelességi deficitet" nem sikerül az elején felszámolni. Egészen máshogy olvasnék egy ilyen írást, ha némiképp önkritikusabban indítani.
Nem saját maga, de az őt magát miniszterelnökké emelő párt korábbi ténykedése, kormányzása felé, amellyel kénytelen-kelletlen közösséget kell vállaljon.

Hogy csak egy példát kiemeljek: aláássa az írás hitelességét az, ha a 2002-2010 közötti kormányzat utolsó miniszterelnöke rendszerszintű korrupció megjelenése fölött kesereg.
Pedig azt azért nehéz volna hitelesen állítani, hogy ilyesmi nem volt előtte (segítek, kezdjük mondjuk Hagyó Miklósnál).

És így az amúgy erős nyitásnak tűnő rendszerkritika rögtön ingataggá teszi azt a reménységet, hogy van másik, amelyik jobb lenne. Mert rögtön a küszöbben, a beugró kérdésnél megbotlott...
"Mi, magyar polgárok, akik egy évvel ezelőtt a Fidesz-kormány lejárató kampánya ellenére is vettük a fáradságot és elmentünk a Társadalombiztosító irodáiba, hogy személyes jelenlétünkkel és aláírásunkkal is nyomatékosítsuk, hogy nem hagyjuk magunkat megfosztani nyugdíj-megtakarításainktól, ezt nem csak gyakorlati, hanem elvi megfontolásból is fontosnak tartottuk....Mélységesen meg vagyunk győződve arról – és nemcsak észérvek alapján, hanem tiszta szívünkből hisszük – hogy hazánk Szent István óta a nyugati kultúrához tartozik. Minden kísérlet, ami eltávolítani vagy kiszakítani akarta innen, rengeteget ártott Magyarországnak. A nyugati értékrendtől történő eltávolodás mindig gazdasági hanyatláshoz vezetett.

http://www.facebook.com/#!/102ezerPOLGAR?sk=app_4949752878
@kinney: adná isten, hogy Bajnai jelentse a szélsőséget Magyarországon!
"Szétvert demokrácia, államcsőd felé sodródó gazdaság, szétszakadó társadalom és Európából kifelé haladó Magyarország – ez másfél év kormányzásának elborzasztó mérlege. A pályát, amelyen Magyarország halad, radikális irányváltással módosítani kell. Késlekedés nélkül."

Teljes mértékben egyetértek.
Amíg az előző kormányzás zajlott, addig a Fidesz kukorékolt, hogy nekik minden jobban megy majd. Most hogy bizonyítani kéne, kiderült, hogy mégsem megy. (erre mondjuk fogadtam volna)

El tudok könnyedén képzelni egy ÖN részvételével egy pártot (amennyiben szélsőséges eszméket nem tűz zászlajára)
(miért tenné?:)
@STX Joe:
"Biztos most sokat segített volna egy plusz ingatlanadó a devizahiteleseken, akik már most is nehezen fizetik a törlesztőt. Dobjunk rájuk havi 10-15 ezer Forint ingatlanadót, jajj de jó Bajnais ötlet!"
Az árfolyamokon sokkal többet bukik mostanában egy devizahiteles, mint akár egy 10-15ezer forintos ingatlanadón bukna. Nem is beszélve arról, hogy mennyit bukik, amikor a fidesz agyatlan "gazdaságpolitikájának" köszönhetően mondjuk elveszíti az állását, és beesik a fidesz-féle szociális hálóba... (Munkanélküli segély fideszes rendezésével kapcsolatban képben vagy?)

"Az MSZP folyamatosan azt próbálja bemesélni, hogy "de a következő MSZP kormány bátor lesz és reformot csinál". Csak épp mindig kiderül, hogy hazudnak, mert gyávák a reformhoz."
Ez tény. De egy (akármilyen) reform esetében a bátorság önmagában nem erény. A fidesz reformjai amolyan agresszív kismalac félék: "kuss, én így szoktam leszállni". Míg az mszp tétova bénázással kúrt el, addig a fidesz kőkemény arroganciával teszi ugyanezt.

"A Fidesz sajnos továbbra is a legkevésbé rossz."
Ezzel a gondolattal szavaztam 2010-ben a fideszre. Mára úgy látom, hogy a lehető legrosszabbat választottam.
@STX Joe:
"Biztos most sokat segített volna egy plusz ingatlanadó a devizahiteleseken, akik már most is nehezen fizetik a törlesztőt. Dobjunk rájuk havi 10-15 ezer Forint ingatlanadót, jajj de jó Bajnais ötlet!"
Az árfolyamokon sokkal többet bukik mostanában egy devizahiteles, mint akár egy 10-15ezer forintos ingatlanadón bukna. Nem is beszélve arról, hogy mennyit bukik, amikor a fidesz agyatlan "gazdaságpolitikájának" köszönhetően mondjuk elveszíti az állását, és beesik a fidesz-féle szociális hálóba... (Munkanélküli segély fideszes rendezésével kapcsolatban képben vagy?)

"Az MSZP folyamatosan azt próbálja bemesélni, hogy "de a következő MSZP kormány bátor lesz és reformot csinál". Csak épp mindig kiderül, hogy hazudnak, mert gyávák a reformhoz."
Ez tény. De egy (akármilyen) reform esetében a bátorság önmagában nem erény. A fidesz reformjai amolyan agresszív kismalac félék: "kuss, én így szoktam leszállni". Míg az mszp tétova bénázással kúrt el, addig a fidesz kőkemény arroganciával teszi ugyanezt.

"A Fidesz sajnos továbbra is a legkevésbé rossz."
Ezzel a gondolattal szavaztam 2010-ben a fideszre. Mára úgy látom, hogy a lehető legrosszabbat választottam.
Még egy éhes száj a baloldalon.
Alakul ...
@Gyugyu51: a cikkben helyes megállapítások és következtetések vannak. A gond az,ha tényleg Bajnai úr írta,akkor nem hiteles. majd 3 évig volt tagja a minden szempontból kártékony Gyurcsány kormánynak. Ez így már gáz.
Kedves Bajnai úr...

Kár volt azzal a "libás" bulival elrontania önnön vállalhatóságát, őszintén sajnálom. Hazánknak nagy szüksége lenne hozzáértő politikusokra, államférfiakra (nők sincsenek kizárva of kórsz), vagy akár csak egy jó menedzserre. Önben van mindehhez potenciál.

Ennek kiaknázásához/megvalósulásához ajánlanék kevesebb (párt)politikát, és több igazi, hiteles, bölcs leadership-et.

Néha a valóság magáért beszél, és van, hogy a kimondatlannak több a súlya. A felülemelkedés pedig szabadabb érzés...
Nagyon intelligens cikk, nagyra értékelem. Épp ezt a szakértelmet, körültekintést és éleslátást hiányolom mostanában nagyon...sajnos a demagógia, amit a kommentelők többsége is egyetlen eszközként használ, nem old meg semmit. Alternatív megoldások kellenek, lehetőség szerint szakemberektől...remélem, a helyzet remek elemzését követően talán az azok megoldására alkalmas emberekre is kapunk javaslatot :) ideje lenne, hogy hozzáértő kezekbe kerüljenek a fentiekben felsorolt ügyek. Köszönöm ezt az alapos elemző munkát feltételező, sarkításoktól és indulatoktól mentes cikket! Jó végre ilyen retorikával találkozni...
Remélem Burke beidézett mondását magáévá teszi a poszt írója :)
@felucca: Csatlakozva hozzád, csak azt kívánom, hogy Bajnai megtalálja a megfelelő pillanatot, mikor kell aktivizálnia magát. Talán nincs messze már ez az idő, és lehet, hogy jelen írás is erre utal.
@STX Joe:
Az ellenség keresésében már jó vagy.
Az, hogy a tényleges ingatlanadó mennyi lett volna, nem tudhatod mert nem vetették ki. Dobálózni persze lehet.
A többszázezres álrokkantakról mit tudsz?
Először ugye az volt, hogy 300 000 a számuk. Ez sokan be is szopták. Csakhogy ha ismernéd a paragrafusokat, tudhatnád, hogy aki rokkantnyugdíjas volt az a törvényes nyugdíj életkor elérése után is roki státuszban maradt. Hogy megértsd. Nem nyugdíjasként volt nyilvántartva hanem rokiként mert a törvény így írta elő.
Összességében már kiderült, hogy a nyugdíjkorhatárt el nem értek közül kb 100 000-re tehető a tényleges rokik száma. A magyar önkizsákmányoló életmódot ismerve /ti. majd megyek orvoshoz ha nem tudok felkelni/ Azonkívül a tényleges egészségkárosító munkát végzőket kivonva maradhat tán 25 ezer.
Összességében az elbaszott nyilvántartás miatt ez is csak becslés, de már közelít a ténylegesen rokkantak számához.
A Fityesznél rosszabbat momentán nem tudok elképzelni, mert ahol egy beteg törpe azt hiszi magáról, hogy csak ő érthet mindenhez, ott nagy a baj. Nagy a hasonlóság Hitlerrel, ki szintén legálisan jutott hatalomra, majd a jelenlegi fideszhez hasonlóan az ellenfeleket bezáratta, koncspciós eljárással börtönbe küldte, majd a szavazások manipulásával a későbbi szerepvállalásukat ellehetetlenítette. Nem mintha a szocikat visszasírnám, de ez a célja a fidesznek is. Teljes ellehetetlenítése az ellenzéknek.
@hagyma:
És szerinted mi lenne, ha most indulna?

Van a magyar társadalomnak egy (egyre szélesedő) rétege, aki(k) teljesen érzéketlenek már az ideológiára, nem várnak nagy ígéreteket, csak vállalható programot, hiteles személyiségekkel.

Remélem, hogy Bajnai Gordon (és még néhány hiteles arc, pl. Bokros Lajos) ott lesz a következő választáson a jelöltek között, de nem az mszp (vagy a gyurcsány-féle társaság) színeiben. Az mszp, illetve gyurcsány ugyanis számomra kizáró tényezők. És tuti, hogy ezzel nem vagyok egyedül.
Tudom, hogy sok szempontból komoly nehézségekbe ütközne (ezek egy részét a cikk írója is érinti), de a magam részéről (a Haza és Haladás szellemi műhelyére támaszkodó) önálló pártkezdeményezésnek örülnék a legjobban. Azt gondolom a választók többsége is ezt fogadná a legszívesebben. A jelenlegi ellenzéki pártok - közvéleménykutatások egyértelmű bizonyítéka szerint - ugyanis nem kínálnak hiteles alternatívát, a közös cél érdekében tett összefogásuk pedig garantáltan csak ideig-óráig tartana ki. A belső feszültségek ugyanis csakhamar szétvetik majd kényszerű koalíciójukat. Viszont ha bármely társaságban politika vagy választások szóba kerülnek, szinte kivétel nélkül minden alkalommal elő kerül valamilyen összefüggésben Bajnai-Oszkó páros neve. A nevükhöz ugyanis épp az a szakszerűség és ideológiamentes, pragmatikus kormányzás tapad, amelyikre a permanens "fülkeforradalomba" belefáradt többség már jó ideje vágyik. Ha jól sikerülne időzíteni egy ilyen pártot (ügyelve, hogy a Fidesznek ne legyen ideje karaktergyilkosságokra és adminisztratív akadályozásra), akkor meggyőződésem, hogy olyan földcsuszamlásszerű eredményt érne el a következő választáson, ami saját maga ellen fordítaná a jelenlegi kormányzópárt választási törvényben foglalt manipulációit.
Kétségtelen, hogy Bajnai a legkevésbé nagyon rossz baloldali miniszterelnök volt, de véleményem szerint amíg nem határolódik el hitelt érdemlő módon Gyurcsányéktól, addig semmiféle esélye sincs magát alternatívaként feltüntetni, hiszen egy pillanat alatt le lehet őt járatni Gyurcsány és köre puszta felemlítésével.
Nem értek egyet az úgynevezett baloldallal, de mivel elkerülhetetlennek látom, hogy időnként hatalomra kerüljenek, akkor már jobb lenne, ha lenne egy-két, kevesebb kárt okozó képviselőjük is, és talán Bajnai ilyen lehetne.

Ezen túlmenően, bár sok kifogásolni valót látok az írásban, az alábbit nem hagyhatom szó nélkül:

"Rossz rágondolni, ki állna az oldalunkra, ha például a 2009-es magyar-szlovák vitához hasonló helyzet alakulna ki 2012-ben, bármely viszonylatban."

Miért, 2009-ben ki a bánat állt a mi oldalunkra? Senki a világon, ugyanúgy, ahogyan ma sem.
"majd 3 évig volt tagja a minden szempontból kártékony Gyurcsány kormánynak"

Azt viszont ne feledd, hogy a "kártékonyság" ban igencsak ludas volt az ellenzék (Fidesz)és nem volt meg a 2/3
Emellett, sajnos volt egy világválság is amely Magyarországnál edzettebb országokban is galibát csinált. Mostmeg amikor kilábalni kéne, még mélyebbre taszítódunk.
@Nazarin:
"Történelmi esély lett volna rá."
Kisebbségi kormány egy évig. Lol!
@felucca:

Teljes mértékben egyetértek!

Tisztelt Bajnai Úr!

Nagyon sok ember bízik abban, hogy a következő választáson az Ön vezetésével indul egy olyan szövetség (direkt nem pártot írok), aki se nem bal, se nem jobb oldali érzelmű. Sokkal inkább egy olyan szakembereket a soraiban tudó csoport, akik valóban szakmai alapon hozzák meg döntéseiket. Bízom benne, hogy a háttérben már elindultak már az ezzel kapcsolatos egyeztetések, hiszen 2 év nagyon hamar eltelik.

Sok sikert!
...Egy új alkotmány csak új választás eredménye lehet. Azonban az addig hátralévő időben is ragaszkodnunk kell és ragaszkodni fogunk alapvető jogainkhoz, melyet őseink már 1848-ban kivívtak, így többek között a szólás és a sajtó szabadságához is....

www.facebook.com/102ezerPOLGAR
Szerintem aki már egyszer elkúrta, az ne akarjon már visszakapaszkodni. És eddig mindenki elkúrta.
Hagyjátok már a fiatalokat szerveződni baszki. Alulról. Az ilyen wannabe miniszterelnökök húzzanak már el a faszba, főleg, ha már egyszer leszerepeltek. Ja, hogy ő nem csinált semmi rosszat? Nem, a haverjával (simor) azt csinálta, amit mondtak neki azok, akik leváltották a gyurcsányt (akkor még nem frankfurti csoportnak hívták őket). De ha ilyen faszagyerek, akkor miért hagyták, hogy a fidesz agyonnyerje magát?
Ingatlanadó ha mögé nézünk rájövünk, full KOMMUNISTA adónem (ugye legyen mindenki egyenlő, költözzön ugyanolyan lakásba).
Amellett hogy a legundorítóbb is, mert ami után már te vagy az ősöd fizetett szja-t, áfát és megvette a telket, még jobban lehúznak az ingatlanadóval(másrészt meg jelenleg és 2008-ban sem lehet normális áron eladni az ingatlanokat, ugyanis VÁLSÁG van, ha még adót is kivetnek rá még kevésbé fog kelleni a zembereknek). Ez pont az a szint mint az mnyp lenyúlás, vagy a bankszámlák lefoglalása.

Mást meg mit csinált? Semmi érdemlegeset, ugyan azt mint az elődje... hitelt vett fel. Nem nyúlt a rokikhoz, nem nyúlt az elvtársak rendkívül gazdag holdudvarához, semmihez.
Maszop gátolta meg ebben? Miért ha mondjuk megtette volna ezeket, akkor mit csinál az maszop? Lemondásra parancsolja? Annak nagy bukta lett volna a vége, nem igazán tehették meg.
Szóval ennyi erővel azt is mondhatjuk, hogy viktorka is azért hagyta ki a nagy reformjait mert a párt nem engedi. Így hogy hangzik? :D

Szóval bajnai ugyanolyan volt mint a többi, semmi értelmes módosítás, csak újabb lenyúlások. Aztán a W alakú válsággörbe éppen emelkedő részén felvett egy hitelt, és sokak számában ő lett az isten... na csak hát ezt a fletó megcsinálta volna volna ugyanígy, ugyan úgy elért volna egy szerény gazdasági növekedést, ami után jött volna az erős visszaesés.
Ha tényleg szakértő lett volna és tényleg reformokat hajtott volna végre, akkor nem szerény emelkedés, hanem erős emelkedés lett volna, és kisebb visszaesés.
De még is bajnai "a megmentő" után is ugyan az a hatékonytalan korrupt fos államban élünk mint már 20 éve.

Amúgy bajnai mintha pénzügyminiszter is lett volna, ezt sokan elfelejtik. Akkor valahogy nem nagyon csápolt az ész nélküli pénzszórás ellen.
Bajnai volt az utolso 18 ev legkorrektebb miniszterelnoke. Nem pocskondiazott, nem teritette a szart hanem dolgozott. Higgadt es kiegyensulyozott volt a miniszterelnoksege es meg a mai Fidesz sem vitatja az erdemeit. 1 evet vallalt, jott, vegezte a dolgat es utana igeretehez hiven atadta a helyet (bar ne tette volna). Raadasul ha jol emlekszem meg a fizeteset sem vette fel.
Egy esetleges visszaterese eseten (nem az Mszp-hez es nem a DK-hoz) egeszen biztosan ra szavaznek.
2014-ig nem lesz kormányváltás, legfeljebb Orbán a háttérbe vonul, mint egy meg nem értett "zseni", MAtolcsy kap egy FB tagságot, és Varga Misi adja az arcát (még nem elhasznált) az IMF és EU diktátum végrehajtásához.
Egyébként igen, tisztán látszik, hogy ez is igaz:
"Úgy tűnik, hogy a 2002-es vereségből levont tanulság a Fidesz számára az volt, hogy a hatalom megtartásának záloga nem a jó kormányzás, a meggyőző kormányzati teljesítmény, hanem a közjogi, választási és médiarendszerek minél teljesebb kormányzati, sőt: valójában párthatalom alá vonása."
És ebben még 2006 is megerősítette őket, hisz ha nem így lett volna, az MSZP-SZDSZ már akkor is csúnyán kikapott volna, hisz a kormányzásuk minden volt, csak jó nem :-)
Szerintem meg pont hogy nem bal- vagy jobboldalra kell állnia annak, aki az előző kormánypártok (Bajnai nem volt tagja ezeknek!) után bármit is el akar érni, hanem valami teljesen más retorikával kell megjelennie, mert az eddigiek már szépen elásták magukat. Jöhetnek a robotok, azok legalább nem maguknak akarják kikaparni a gesztenyét.
@pandacsökiboborján: nem fogsz találni tökéletes embert, ezt a víziót már el kéne felejteni
Jo iras, hiteles, atgondolt, szakszeru. Talan BG atlatja ezt a szart ami itt folyik, mi csak az eredmenyt latjuk, ami szornyu.
Jo lenne ha marcius 15ig a fidesz lemondana, orban, matolcsy, lazar birosag ele kerulne es egy bajnai-bokros vezetesu szakertoi kormany venne at a hatalmat, meghozna minden szukseges intezkedest es jo iranyba forditana ezt a teljesen elbaszott meglekelt gyorsnaszadot.
A napokban olvastam a Bokros-interjút, most pedig ezt az írást. Nekem ezek a sorok a mostani sötétségben a Nap éltető sugarait jelentik. Egy Bajnai-Bokros vezetést azonnal megszavaznék. :) Bár tartok tőle, hogy a társadalom nagyobb részének még mindig inkább jelszavakra és ideológiákra van szüksége, mint az igazságra és szakértelemre.
@STX Joe: Fidesz mikor mondott igazat.Csak egy példát.
Én úgy látom, hogy az előző ciklus nem csupán az MSZP "bénasága" miatt lett oly nagyon elk...va, hanem magában az egész hazai parlamentáris rendszerben volt a hiba.
Szerintem ezeket az ún. demokratikus gátakat látja a Fidesz a siker akadályának és ezért próbálja megszüntetni őket. Hiszen, ha "egy a zászló" akkor nem kell különböző lassú és mindenféle kellemetlen kompromisszumokra kényszerítő, a döntéseket nehezítő vagy esetleg lehetetlenné tévő akadályokkal megküzdeni.
Az elv legalábbis megkérdőjelezhető, de a hazai viszonyokat figyelembe véve teljesen reális.
Mi sajnos még nem vagyunk érett demokrácia.
Itt ha egy politikus beígér 5000 forint segély vagy nyugdíjemelést, akkor jó eséllyel kap annyi szavazatot, hogy tényező lehet. Ennek valahogy véget kell vetni.
Bajnainak sok mindenben igaza is lehet, de azért ne felejtsük el, hogy Ő az MSZP színeiben volt kormányfő még akkor is ha nem volt tagja a pártnak.
Nem egy ún. szakértő kormánya volt, hanem a Gyurcsánytól megörökölt emberei. Így aztán minimum kérdéses a kritika hitelessége.
Sokban egyetértek, azonban:

Kár, hogy a szerző is az egykulcsos adót szapulja, és abban igaza is van, hogy fent adott, lent elvett, de ez a megelőző helyzethez képest igaz.
Viszont feltételezem, a szerző is ismeri az összehasonlító statisztikákat, már csak azért mert egy 500 ezer ft-os fizetésen az adóék több, mint 50% most is. Ezt azért én nem nevezném szolidaritásnak, inkább a tisztességesen adót fizető, nem gazdag, csupán viszonylag jól élő rétegek államilag menedzselt törvényesített meglopásának, hogy legyen mit szétosztogatni az inaktívak között.

És közben:

1. tudjuk, hogy ezermilliárdok folynak el a szürkegazdaságban, a látszólag rászoruló, valójában adócsaló rétegek miatt, akiknek még van pofájuk felvenni a támogatást, miközben dolgoznak feketén (ha másra nem, ezek kiszűrésére feltétlen jó a közmunkaprogram).

2. Tudjuk azt is, hogy a tőkejövedelmeknek az adója réges-rég egykulcsos, ha jól tudom, mindig is az volt. Még van rajta tizenegynéhány % eho és ennyi. Évi százmilliókat is ki lehet így venni a cégből, vagy kamatként, hozamként, stb...

Akkor ennek fényében gazdagnak tekinthető-e egy ember, aki 30 éve dolgozik 3 műszakban pl. egy nagyvállalatnál és most mer keresni 500.000. ft-ot, ami kerül a munkáltatójának 642.000. forintjába, és ebből még egykulcsos adóval együtt is megkap 310.000.-t?

Ne menjünk már vissza a szocializmusba, ha lehet.
@STX Joe: "Biztos most sokat segített volna egy plusz ingatlanadó a devizahiteleseken, akik már most is nehezen fizetik a törlesztőt. Dobjunk rájuk havi 10-15 ezer Forint ingatlanadót, jajj de jó Bajnais ötlet!"

Valószínűleg azzal a "Bajnai" ingatlanadóval megspékelt akkori törlesztőrészletet milliók áhítanák most a 320 EUR és 260 CHF helyett....

Csak egy kis összeadás
Csatlakozom az előttem szólókhoz, akármikor szavaznék egy olyan kormányra, amiben Bajnai és Bokros benne van.
Ennek az ellenzéki koalíciónak nagyon kritikus pontja lesz, hogy Gyurcsánytól hogy lehet megszabadulni annak érdekében, hogy ne legyen az egész ügy eleve vesztes.
A mai ellenzéki vonalon rengetegen gondolják azt (én is), hogy a Fidesz 2/3-át és a Jobbikot is személyesen Gyurcsány Fletónak köszönhetjük, hogy csak a két legszörnyűbbre utaljak, persze az ország gazdasági helyzete mellett, ami szintén szörnyű és aminél Fletó szintén jól odatette magát...

Nagyon arra bíztatnám Bajnai Gordont, hogy térjen vissza a politikába!!!
@kisvakondcica: a chfeur-ról hallottál már?
@gbka:

Mit tett jót bajnai 1 év alatt, és mire lett volna képes, ha nem hívja le az IMF hitel egy részét, amit majd most kell visszafizetni?
Jó az írás csak az a furcsa hogy akkor amikor tehetett volna érdemben is valamit 3+1 év akkor nem nagyon tett az előrelépés érdekében.A magánnyugdíj pénzek államadósság csökkentésére fordított része nélkül ma nem 88% lenne a hiány hanem 100.
Valóban az alternatíva hiánya a legnagyobb probléma. A Fidesz rengeteget hibázik és szintén a különféle lobbi vezérli. De hogy a mostani "demokratikus ellenzék" körében egyetlen egy vállalható csoportosulás sincs az is biztos. Semmi pénzért nem szavaznék egyikükre sem. Ergo akkor már inkább maradjon a Fidesz.

"2010 májusában a Fidesz azzal jutott 53%-nyi szavazathoz, hogy két ellentétes érdekű választói csoportnak tett összességében tarthatatlan anyagi ígéreteket."

Tévedés. Azzal jutott 53%-hoz, hogy a politikai ellenfelei teljesen lejáratták magukat a választók nagy többségének szemében. Az ország gyakorlatilag "megbüntette" a szocialistákat. Ennek oka a katasztrofalis korábbi 8 ev. Nagyon sokan úgy voltak vele, hogy bárkit, de ezeket semmiképp. Ha csak az ígérgetésről lett volna szó, akkor sokkal szorosabb eredmény alakult volna ki, lévén a másik oldal is irreális dolgokat vetített előre hatalmon maradása esetére.
Tisztességes politikai nyilatkozat, az ehhez szükséges erős túlzásokkal és leegyszerűsítésekkel fűszerezve.
Igazán "szakértői" szerepben való feltűnéshez már nem annyira illik, ugyan úgy ahogy pl. a demokrácia deficit csak a jelenlegi kormányra való "tolása" sem... emlékezzünk kicsit a már sokszor megénekelt 2006-ra pl.
Nem állítom, hogy az épp regnáló FIDESZ kormányzat a gazdasági/politikai vezetés non plus ultrája, számos nagyon komoly baklövést követtek el. Ugyanakkor ne felejtsük el, hogy milyen örökséget vettek át: 8 év teljesen abszurd gazdasági kormányzást nem lehet 1.5 év alatt ellensúlyozni... mint látjuk rontani viszont igen.
Akkor válna szerintem igazán valid választási lehetőséggé egy feltételezett új politikai platform, ha a fentieket nem felejtené el és az induló nyilatkozataiban, valamint gesztusaiban erre figyelne is!
Vagyonadó kérdésben mindig őrlődöm.

Egyrészt látom a gazdasági erényét. Akinek vagyona van, az valahogyan azt szerezte, vagy eltitkolta a jövedelmet vagy nem, de minden esetre adóztatható, hiszen van vagyona. Csakhogy a passzív vagyon nem feltétlenül jár együtt olyan jövedelemmel, amivel a vagyonadó kitermelhető. Vegyük a nem bérlakásban lakó, kis jövedelmű / nyugdíjas nénit! Miből fizetne vagyonadót a jó fekvésű, nagy értékű ingatlana után? Azonnal ki kellene költöznie abból a lakásból, amiben akár a korább fél életét leélte? Vagy mi más módon tehetne szert aktív jövedelemre, amiből a passzív vagyona adóját fizetné?

Igen, értem, hogy az ingatlan a legkönnyebben megfogható vagyontárgy. Nehéz kivinni az országból, nehéz eldugni stb. Azonban a sajátos magyar helyzetnek köszönhetően ez a legfőbb vagyontárgy sokaknak "egy élet munkája". Innen nézve a nehezen megszerzett javak időről időre történő újrasarcolás nem egyéb, mint egyfajta modern adósrabszolgaság. Ahol nem elég valamit megszerezned, időszakosan mindig újra meg kell küzdened érte, különben elvész. Más szavakkal, addig lehet magántulajdonod, amíg "hasznos" vagy, újra meg újra fizetsz érte, hogy lehessen.

Szerintem itt az ördög a részletekben. Ugyanis a 30 milliós ház vagy lakás lehet egy nehezen szerzett, több évtizedes eladósodás eredménye is, meg egy gyors, eltitkolt gazdagodásé is. Ez pedig messziről nézve lehet mindegy, közelről már korántsem az. A vagyon gyarapodása a lényeg. Persze ezt nehezebb ellenőrizni, mint a vagyon puszta meglétét kimutatni.

Ha engem kérdezne bárki, azt mondanám, a fő gond az adórendszerünkkel, hogy kivenni sokan sokat akarnak a rendszerből, miközben betenni kevesen keveset hajlandóak. Ezen nem segít az sem, hogy a rendszer pazarló, és sok helyen folyik ki belőle a pénz. A legfőbb gondom vele nekem mégis az, hogy nem érzem a magaménak eléggé. A helyi döntéseket helyi szinten kell meghozni, a saját sorsomba jobban szólhassak bele, lássam, mire megy el a pénz, amit beadtam a közösbe! Ennek megvalósulása pozitív hatással lenne az én adómorálomra. +Tudatosítani kell: azt lehet szétosztani, amit befizettünk. Az égből nem potyog a manna. A mostani helyzet sajnos sokkal inkább az ellenkezője ennek. A jelen kormány elszakítja az embereket a realitásoktól: ígér és elfed.
Elolvasva Bajnai írását és a hozáászólásokat, ismételten megerősödött bennem, hogy mennyire él a kettős mérce jelensége.

Egyrészt Bajnai egy teljesen hiteltelen, gazdasági kalandor figura - szerény véleményem szerint, aki az üzleti életben nagyon dörzsöltté vált. Erről hosszú és indulatos mondatokat tudnának írni, azok az emberek, akiknek az ő vezetése alatti társaság nem fizetett ki jogos járandóságokat (emlékezzünk csak: Hajdú-Bét kontra liba tenyésztők...). Másrészt a hozzászólók és Bajnai hirtelen fene nagy igazságérzete és aggódása a demokrácia után, nem is beszélve az új alkotmányhoz való hozzáálláshoz..., kicsit későn ébredt fel.

Hol voltak ezek a demokráciáért aggódó hangok 2006 őszén?

Mi a baja Najnainak és elvtársainak az új alaptörvénnyel?

A válasz kézenfekvő: csak akkor van demokrácia, ha az MSZP azt mondja, csak az a jó alkotmány, amit ők írnak. Igaz, végre lecserélt alkotmányban benne volt, hogy az ideiglenes alkotmány. De ezt (is) figyelmen kívül hagyják.

Az elmúlt egy évben kétségtelenül több olyan törvény született, amely sérti az érdekeit bizonyos politikai és gazdasági erőknek Európában.

És ez az amit nehezen emésztenek meg egyesek!

A magam részéről szorítok, hogy Magyarország (aminek az államformája természetesen továbbra is köztársaság!) határozottan és következetesen kiálljon a saját nemzeti érdekei mentén, legalább olyan határozottsággal és eredménnyel, mint azt teszik mondjuk a franciák, angolok.

Aztán engem az sem igazán érdekel, ha mondjuk az USA külügyminiszterének (akinek volt szdsz-esek előre megírt és aláírásra kiküldött levelére hivatkozik az ellenzék és a sajtó néhány tagja) nem tetszik, hogy Magyarországnak önálló gondolatai vannak.

Nem szeretném, ha a Szovjetúnió egyik csatolt tagállama után, az USA csatolt és lihegő csatlósa lennénk, de még csak az is nemzeti identitásunk elvesztésével járna, ha a majdani Egyesült Európai Államok tagjaivá válnánk.

Ez az ország a mi országunk. A magyar embereké. És mindenki magyar, aki annak vallja magát. Legyen éppen ellenzékben, vagy kormányon.

Hajrá, Magyarország!
Az alapvető probléma ezzel az írással az, hogy a kádári elit megakadályozta, hogy kikössünk a "nyugati partoknál". A balliberális erők fenntartották és továbbfejlesztették a kádári "legvidámabb barakk" hatalmi eszközeit - ezzel látszólag felhúzták a demokrácia zászlaját a hajóra, de a hajót ugyanazokkal az eszközökkel irányította, mint a rendszerváltás előtt. A balliberális erők ellopták a rendszerváltást - nem véletlenül vonta le következtetésül 2002-ben Orbán, hogy kiváló kormányzással nem lehet politikai eredményeket elérni. Hiszen a legjobb csatlakozó ország voltunk, éltanulónak hívott bennünket az EU, és a versenytársainkhoz képest kétszeres növekedést produkáltunk. De a baloldal hazugságok, manipulációk és trükkök százaival kispadra küldte a kormányt - akkor nem volt sehol a Haza és Haladás, nem volt sehol egy Bajnai Gordon, illetve tudjuk hogy hol volt.
2002-ben ellopták az ország jövőjét, ellopták a fiatalságomat és eladósítottak. Lezüllesztették a társadalmat, visszarángatták a csodavárásba és megvezették pofátlan hazugságokkal.
Kedves Gordon, Ön hazudik! Nem, nem indultunk el a keleti partok felé, onnan el sem mozdultunk. Ahhoz, hogy a keleti partoktól elrúgjuk magunkat, előbb szét kell tépni a balliberális hazugságok hálóját a vetítőkkel és a finanszírozókkal együtt. Rá kell mutatni a hamis lobogóra és az aljas eszközökre, amikkel a társadalmat zátonyra futtatta a ballib.
Kedves Gordon, Ön egy tapodtat sem tud előrelépni a nyugati partok felé, ha magával hurcolja ezeket a hazugságokat. Ez pedig nagyon szomorú, mert én személyesen nagyon bíztam abban, hogy egy alkalmas vezetője lehet a megújult baloldalnak.
De ha csak ezekkel a hazugságokkal a hóna alatt akar előre haladni, akkor ugyanúgy el fog süllyedni, mint sokan mások az ilyen terhek alatt. Erkölcsileg válik az első pillanattól alkalmatlanná, hogy megújítsa a baloldalt.
Egy tisztelője.
@Hohó60:

Hány éves vagy, Hahó60?
Igen?
És még mindig hiszel a népmesékben, ahol mindig a legkisebb királyfi győz a végén?

A reálpolitika a valós esélyek tudatos, okos megjátszása és nem a himbálódzás a mítoszok emlőjén.

www.sulinet.hu/eletestudomany/archiv/1997/9708/bethlen/bethlen.html
Nagy diplomatáink – Bethlen Gábor
Ha lelkemet kiokádnám is...
A Fidesz "nyolcévezik", Bajnai másfélévezik" majd "négyévezni" fog. Szép lufikat ereget, mint eddig mindenki. A kormányzás meg ugyanúgy nem ment. Azért had ne lelkesedjek, hogy eleresztette a fűnyírót és betű szerint végrehajtotta az IMF elképzeléseit. Mellesleg meg az törölte fel vele a padlót, aki akarta... Lásd Ficó. Szóval szép írás, csak nem sok benne a realitás.
Pedig annyira lehetett látni 2002, de főleg 2006 óta, hogy a Fidesz semmi, de semmi másra nem lesz képes, mint destruktív, hatalomvágyból elkövetett dilettáns intézkedésekre. Az összes szóvivői és miniszteri, mostmár miniszterelnöki megszólalás nélkülözött és nélkülöz minden ész-érvet, egyáltalán tényeken és logikus gondolkodáson alapuló érvet. Emlékszem, intelligens barátaimat kellett győzködnöm, hogy ember, nem látsz a szemedtől? Csak a demagógia, a nemzeti, a magyar, az együtt, a mindenki... Mégis megszavazta a nép. Most már a többség a saját zsebén érzi, meg hát senki se látta előre, meg a válság miatt van, meg minden. Pedig esküszöm, minden percét előre lehetett látni.

És előre lehet most is. A kormány nem fog visszakozni a politikai zsákutcából, mert soha eddig egyetlen hibáját sem ismerte el. Próbálja majd kifelé is elsunnyogni a részleteket, és birkának nézni az EU-t, IMF-et, és magyarázni a bizonyítványt. Aztán ha szerencsénk van, valahogy elkerüljük az államcsődöt, ha nem nem.

Ide azonnali kormányváltás kell. Le kell mondatni a kormányt és új felelős szakértői kormány felállítását és új választást kell kiírni.
@Mesemondó Medve: szerintem olyan rendszerszintű problémákat feszegtsz, amelyek az SZJA mindenkori mértékén túlmutatnak. Ezen kérdésekről mind lehet és kell is beszélni, de ezek egy része pusztán az adókulcsok változtatásával nem korrigálható, másfelől a kritika az egykulcsos adó bevezetése körül leginkább arra vonatkozik, hogy bevezetése gazdaságilag felelőtlenül történt. Ugyanis a bevezetésének sem a külgazdasági feltételei nem voltak adottak, sem a belgazdasági fundamentumok nem tették volna lehetővé. Mindamellett, hogy ez a fajta jövdelemátrendezés társadalmi igazságossági kérdéseket is felvet, anélkül vont ki százmilliárdokat a költségvetésből, hogy a reálgazdaságra bárminemű pozitív hatást kifejtett volna (ennek egyébként minden alapfokú közgazdasági ismeretekkel rendelkező személy tudatában lehetett, de a jelek szerint Matolcsy nem sorolható közéjük)
@Mesemondó Medve:

"hogy a szerző is az egykulcsos adót szapulja, és abban igaza is van, hogy fent adott, lent elvett, de ez a megelőző helyzethez képest igaz."
különösen úgy érdekes, hogy a szerző minelnöksége idején az szja törvény 15 millióra vitte a felső kulcs határát, egyetlen szépséghiba, hogy 2011.01.01től tehát már a következő kormány kontójára. S a szuperbruttó csodálatosan magyaros megvalósítása is az ő nevéhez fűzödik.
Egy politikai kinyilatkoztatást olvastunk, amihez a labdát a sültbolond mostani banda dobta fel.
csatlakozva az előttem szólókhoz, Bajnai Gordon for President!
@Démonmac1: a 2/3 megléte nem szokványos, a Gyurcsány kormányok katasztrofális teljesítményt nyújtottak,réges-régen át kellett volna adniuk a hatalmat. Bajnainak már nem lett volna szabad elvállalnia a megbízást. Tehetetlen vergődésével éppen az az egy év ment el, amikor még az új kormány sokkal kedvezőbb környezetben kezdhette volna meg az átalakítást. 2009-ben és '10 elején még volt egy olyan piaci hangulat, hogy vége a válságnak, és ismét felívelő szakasz következik.
Azzal viszont, hogy az ő részvételével is működő kormány nyilvánvaló bukás ellenére Bajnai egy évet elvett az átmenet lehetőségéből, elillant ez a periódus, és mire a Fidesz munkához tudott látni, elindult a W második alja felé a folyamat.
@Mesemondó Medve: Nekem is ez volt a bajom Bajnai úr írásával, amivel ettől eltekintve teljesen egyetértek, és egyáltalán részemről abban látom a legnagyobb problémát, hogy mi legyen a rendszerváltás után ittmaradt és azóta csak szaporodó tanulatlan, műveletlen tömeggel, beleértve a romákat is? Mivel a nyugdíjasokkal együtt ők vannak a legtöbben, mindig ők legyenek a választás egyik nyertese, mindig őket kelljen támogatni, és állandóan csak azt hallgassuk, hogy ami nekik kell, azt tőlünk (dolgozó és becsületesen adózó kisebbségtől) kell elvenni? Nem beszélve arről, hogy ugyanezeknek mindent a szájába kell rágni, hogy ne menjen viharban utcára, ne vegyen fel akárhányszáz THM-es hitelt, és így tovább, mert teljesen képtelen önállóan élni. :-( Mit lehet velük kezdeni, hogy mindenkinek jó legyen?
Nem mintha azzal egyetértenék, hogy a Fidesz amúgyis pocsékul kereső emberektől képes volt még elvenni, ezt nagyon nem kellett volna.
Gründolni kéne valami jó, kis pártot meg propagandát Bajnai mögé, mert a Haza és Haladást nem olvassák azért túl sokan, meg asszem az mtv sem számol be róla. Szóval ez nem sok emberhez jut el és egyébként sem tőmondatokból áll.
A "Az erőszakos hatalomvágynak, a gazdasági hozzá nem értésnek és a cinikus társadalomszemléletnek olyan sajátos kormányzati ötvözete alakult ki Magyarországon, amelynek eredményeként Ady és mindannyiunk kompországa most ismét felhúzza az – évtizedek tévútjai után éppen csak kivetett – horgonyt, és megint elhagyja a nyugati partot." mondatot meg az életben nem tudnám megértetni Mamával.
@lajafix: na, jaa....
Az EUR/CHF kb 20%-kal gyengült Bajnai óta.
Hmmm, a forint mennyit is ? Jól saccolom, hogy
50-et ?
Mikor megláttam eme írás méretét, kizártnak tartottam, hogy végig tudom olvasni. Aztán belevágtam és mint egy jó könyvet nem tudtam abbahagyni.
Biztosan vannak benne vitára alkalmas gondolatok, de ez akkor is egy elképesztően jó írás.
Tisztelt Bajnai Gordon!

Nagyszerű dolog, hogy utolsó nem hantázó, komolyan vehető miniszterelnökként elemzés jelenik meg a nevével. Ám ez még kevés!

Tekintsünk egy tetszőleges pártpreferencia kimutatást. Vagy vegyük a legutóbbi tüntetést, melynek sikere nagy mértékben azon múlott, hogy egyetlen mai párt sem birtokolta.

Emlékezzen milyen volt Lendvai Ildikó és Szanyi Tibor pártjával mutatkozni. Kérdezzen meg egy öt "Milla tüntetőt" mit gondolnak Gyurcsány Ferencről.
Ezután Alapítson egy pártot. Választást nyerni nem lesz nehéz. Ha muszáj a parlamenti többséghez kössön koalíciót az esetleg bejutó LMP-vel.
Nevezze ki Oszkó Pétert pénzügyminiszternek.
Gratulálok a dolgozathoz.
Csak reménykedve tudjuk a várni, hogy a politika porondjára lépjenek.
Sok sikert és erőt hozzá!!!!
@Raoul Duke in hell: :-) A gründolás Bajnai úr dolga, de ha megteszi, életemben először elmegyek pártra szavazni, idáig csak az EU-ra meg a vizitdíj bevezetésére szavaztam...
Tegye fel a kezét az, aki szerint az önkormányzatok adósságainak állam általi átvállalása nem azt jelenti, hogy az önkorikat felhatalmazták, hogy intaglanadót vessenek ki. Minden önkorit, nem csak néhányat. Nem hoztak ingatlanadóra olyan törvényt, ami jelentősen kibővítette a megadóztatható ingatlanok körét és annak mértékét is jelentősen megemelhetővé tette?
Gyere vissza Gordon! Nagy a felelősséged. Úgy néz ki jelenleg az egyetlen ember vagy, akire még jobboldalról is szavaznának. Nagy szavak, de kezedben az ország sorsa.
Ma az egyetlen valós alternatíva a szerző Orbán Viktorral szemben. Én szurkolok is. Nincs szükség a jobboldali szavazókra ,csak az inaktivitásukra, elég a centrum a bizonytalanok egy jó részével, és a baloldal. Ezért nem kell foglalkozni a Gyurcsányi időkkel. Ha nem lehet nyugodt, racionális kampánnyal nyerni, akkor ez az ország megérett a pusztulásra.

Azzal viszont nem értek egyet, hogy meg kellene bocsátani azoknak, akik pártállamot építenek. Ez az akkor hatályos szabályok szerint az alkotmányba, és a BTK-ba ütköző cselekedet, ezért büntetőeljárás alá kell őket vonni.

Nyomoz a Pintér féle rendőrség, vádat emel Polt féle ügyészség, és majd dönt a Szájerné féle független bíróság. FU Orbán.
Tisztelt Bajnai Gordon! Úgy vélem ideje lenne megfontolnia, hogy a reménybeli "szerveződő alternatívában" részt kíván-e venni, esetleg annak élére állni.
Tudom, hogy - tekintettel a Fidesz és Orbán "játékszabályaira" - nehéz meghatározni a mikor időpontját, de közel, s távol nincs Önnél esélyesebb ennek az alternatívának a megtestesítésére. Ez a helyzet. Persze szíve-joga távolmaradni, de minden jel arra mutat, hogy hamar nagyon komoly bázist tudna magáénak az Ön által képviselt "alternatíva". Azt gondolom, hogy ideje a bizonytalan, kiábrándult, passzív, szorongó tömegeknek európai, biztonságosabb, szorongástól és megosztottságtól mentes irányt és célt mutatni.
Lenyűgöző írás, minden tiszteletem az Öné.
Bizottságnak még nem állítottak szobrot. Addig nem lesz itt másik kormány, amíg egy hiteles, karizmatikus, megfontolt személy élére nem tud állni a mostani ellenzéki mozgalomnak. T. Bajnai úr vajon elfogadható személy lesz-e 2 év múlva (és akarja-e egyáltalán (és lesz-e akkor még ország))?

Emellett az MSZP már leszerepelt, ott nem terem babér, a Jobbik túlságosan szélsőséges, az LMP gyakorlatlan és idealista, KDNP már nincs is, a civilek meg nem eléggé szervezettek, szétdarabolódtak.

A helyzet... hát, sz*r :)
@Hohó60: a leheto legjobb es batrabb dontes volt Bajnait kinevezni. Az akkori kormany belatta, hogy nem volt mas megoldas (a mostani nem fogja). Ha a Fidesz 1 evvel elobb kerult volna kormanyra akkor ma meg nagyobb gondban lennenk.
Tisztelt Bajnai Úr!

Körülnézve a jelenlegi politikai palettán nem nagyon látni hiteles pártot, vagy személyt, és különösen olyat nem, aki/amely már kormányon is bizonyította rátermettségét. Remélem hamarosan Ön is ringbe száll valamilyen formában, hogy ez a helyzet javuljon. Sokan támogatnák, ebben biztos lehet!
Nagyon jó írás!
A probléma az, hogy az ismerőseim 90 százalékát a magyar virtus gátolja a szövegértelmezésben, ezért változás részükről nem várható.
És sokan vannak így, ezért is biztos Viktor maradása még pár ciklusig.

Vagy a csődig, de erre kevés esélyt látok. A hatalomvágy felülírja az egót és beindul majd a kommunikációs gépezet.
Bajnai úr egyik utolsó húzásával korlátozta a szólásszabadságot (egy bizonyos népirtással kapcsolatban az alternatív megközelítések büntetendők) és egyben rasszista indulatokat gerjesztett (egy bizonyos népcsoportot kiemelt).
@Gordiusz:

Matolcsy dilettáns ez tény, de lehetett volna pozitív hozadéka az egykulcsnak, csak nem úgy, ahogy gondolta.
A magas jövedelmű valóban nem fogyaszt a pluszból, hanem inkább megtakarít, de ez a közhiedelmekkel ellentétben egyáltalán nem baj, sőt:

Magyarország kicsi, nyitott ország, a fogyasztásélénkítés leginkább a külker mérleget tudja megborítani az import miatt. Tehát ennek nincs értelme.
Ellenben nekem még makróról úgy dereng, hogy megtakarítás=beruházás, illetve, ha belföldön nincs elég, akkor külföldről kell bevonni, ami növeli a külső adósságot, és később jövedelemkiáramlást okoz. Megtakarítást meg leginkább úgy lehet ösztönözni, ha a megtermelt jövedelmet otthagyod annál, aki megtermelte, és nem zabáltatod fel a "rászorulókkal".

Egyébként meg lehetett volna a fedezete, ha a Fidesz nem lenne ugyanolyan gyáva, mint a szoci kormányok voltak, tisztelet a Szerző kormányának, mint egyedüli kivételnek. Ott van a fedezete a GDP arányos 50% újraelosztásban, aminek esetünkben a racionális maximum mértéke véleményem szerint nagyjából 40% (a szomszédos országokat tekintve), ami kb. 2700 milliárddal kevesebb kiadást feltételez. Ott van a tömegközlekedésben, a családtámogatásban, az egészségügyben, a közigazgatásban, a közmédiából (amit a szerző álláspontjától eltérően szerintem nem pártatlanná kell tenni, ha már eddig nem sikerült, hanem földig rombolni az egészet. Ugyanis nincs olyan, hogy közigény a médiában. Kádertemető van az aktuális klientúrának.)

Neki kellene már állni végre. Akkor meg lenne a fedezete. Még több is.
Nos, szerintem ez az írás nem elég hiteles, és a problémákat sem jól fogta meg.

Mivel a problémák jelentős részét a társadalomból sikerült levezetni, a megoldás is ott található.

Valószínűleg már az alapvetés sem volt teljesen pontos (pl. kizártnak tartom, hogy a rendszerváltáskor a társadalom a "fékek és ellensúlyok rendszere"-re vágyott volna, mivel az azt jelentette, hogy intézményesítjük az egymásramutogatást).
Nem hiszem, hogy a média függetlenségében a társadalom valaha is hitt volna (függetlenül, hogy egyébként független volt-e vagy nem).

Egyetértek azzal, hogy a Fidesz előre eltervezte a rendszer átszervezését egy hozzá kötődő struktúrává, és biztos vagyok benne, hogy a társadalmi többség ezt várta és a szavazói el is várták tőle. A Fidesz igenis ezt ígérte, a baloldalon ettől féltek, a jobboldalon ezt remélték.

Még egy értelmezési ellenvetés: a kisebbségek védelme nem a demokrácia, hanem a demokrácia korlátozása (még, ha jónak is gondoljuk)!

Sok mással sem értek egyet, nekem is vannak hitelességi problémáim, de örülök, ha a baloldalon elkezdenek gondolkodni.
Az eredmény azonban eddig még számomra sajnos kevés. - Sok sikert és kitartást kívánok a további próbálkozásokhoz.

u.i.: Ha jobb országot akar látni valaki (közéleti szereplő), akkor meg kell metszeni az elvárásokat (meghagyni az életképeseket, és megmondani az életképtelenről, hogy életképtelen), és jó példával megtámogatva el kell mondani és meg kell mutatni, hogy a többi álom elérhető (és hogyan érhető el). Meg kell tanítani a társadalmat élni, mert eddig sok tekintetben élhetetlen volt... Ez a következtetés szerintem teljes egészében hiányzott a bejegyzésből.
@bervas:

"A választói cenzussal kapcsolatos félelmeket nem tartom jogosnak."

A választói cenzussal kapcsolatos félelmek jogosak. Elég belenézni bármelyik, Kövér László vidéki turnéin, lakossági fórumain rögzített videóba.

www.youtube.com/egyenlitotv

Jászszentandráson pl ezt mondta:

"Mindenkinek van szavazati joga természetesen. Demokráciában sajnos - nem sajnos, ízlés kérdése, ez így van. Legyen mindenkinek szavazati joga természetesen, de adhassa el az államnak. Az állam kiad egy fix összeget. Mondok egy ötletszerű összeget. Mondjuk a mindenkori minimál nyugdíj összegét. Aki ezért le akar mondani a szavazati jogáról, visszaviszi a kis kopogtató céduláját, megkapja a pénzt, aztán menjen isten hírével. Bizonyos értelemben mindenki jól jár. Azok, akik kapnak ezért néhányezer forintot, azok azért járnak jól, mi meg megszabadulunk azoktól, akik tulajdonképpen másképpen adják el a voksukat."
@gbka: Én azt mondtam, hogy egy évet elveszítettünk, ami alatt még jobban lemaradtunk szomszédainkhoz képest az egy főre jutó GDP-ben, még lejjbb süllyedt az ország.
Te azt mondod, hogy jó döntés volt, hogy Bajnai egy évet mozgástér nélkül eltöltött. De nem indokoltad meg. Tehát miért is volt jó?
@ekat:

Nekem lenne egy ötletem. Tudom, képezni kell őket, stb. ez mind szép és jó, na de addig is:

Tudomásul kell venni, hogy a nagyszámú analfabéta munkája nem ér nagyjából sz@rt sem, nemhogy 92.000+tb-t. Azokat a munkákat amiket képesek lennének elvégezni máshol napi 2 dollárért megteszik.
Ideje végre a törvényt hozzászövegezni a valósághoz: minimálbér eltörlése, munkaügyi szabályozás teljes eltörlése a munkavédelmi szabályokon kívül, azaz a munkaerőpiac teljes szabaddá tétele, azaz kiírni a táblára: munkaerő olcsón eladó, csak vigyétek már.
Aztán majd, ha szoftverfejlesztőkből, mérnökökből, tudósokból fog állni a társadalom java része, de minimum jól képzett szakmunkásokból, és ismeretlen lesz az analfabetizmus, akkor majd visszatérhetünk az efféle bohóckodásra.
@Sanz: "Nem lesz könnyű úgy nyernie a baloldalnak, hogy..."

A baloldal kevés lehet a nyeréshez. Bajnai által érintőlegesen vázolt programjavaslat nem csupán a baloldalnak elfogadható. Így kezdődik: "Ezért az új kormánynak kész, azonnal alkalmazható programmal kell rendelkeznie: a köztársaság, a kiegyezés és a kilábalás programjával."
Nagyon hiányzik egy liberális vagy balliberális, szociálliberális párt ebben az országban. Az SZDSZ. Vagy valami hasonló.
"Kormányváltás akkor lehet, ha választható alternatíva szerveződik a politikai palettán"

A kétharmad már megvan, már csak egy pártra várunk akire szavazhatunk!
@Mesemondó Medve: a megtakaritások dolgában oké, fogyasztás dolgában viszont vedd bele, hogy az alacsonyabb bevétellel rendelkezők fogyasztanak többet belföldről, csak középtől felfele erősiti a fogyasztás az importot.
A címben szereplő kiegyezést lehetne például úgy is kezdeni, hogy a baloldal befejezi az általa a külföldi médiában gerjesztett Magyroszág-ellenes kampányt.
Nyilatkoztassa ki, hogy nem ért egyet a kormány x, y. z törvényeivel, de nem járul hozzá tetteivel, hogy az általuk gerjesztett bizalmi válságot is meglovagolva shortolják a forintot, és ezzel hozzák még nehezebb helyzetbe a magyar családokat.
Mutassák meg, hogy nem abban érdekeletek, hogy itt minél rosszabb legyen a helyzet, és hogy nem ezen az áron akarják megszerezni a hatalmat, az ennek következtében becsődölő magyar családok pedig nem a járulékos veszteséget jelentik számukra.
ÓÓÓÓÓ, nagyon jó! Szerintem sokan várták ezt a jelentkezést:) Olyan ember, akinek nincs konkrét elképzelése a saját szerepét illetően, ilyen elemzéssel/programmal nem áll nyilvánosság elé, ismervén a vele szembeni várakozást.
Nekem, ez egy Haza és haladás nevű párt programnyilatkozata.
Szigetvári Viktor meg is tudja szervezni. Hajrá!
Totalis elmebaj, a csusztatasok es hazudozas komplett gyujtemenye.

"Mindezeken felül pedig, abban az esetben, ha a Fidesz mégis kikerülne a hatalomból, a személyi függések informális rendszere a most kiiktatott ellensúly-intézményeket aktiválhatja majd és a sarkalatos törvényekben rögzített alapvető kormányzati kompetenciákkal együtt a vesztes, kisebbségbe került erő informális akaratával képes lesz, képes lehet megbénítani az új kormányzást – tekintet nélkül annak többségi legitimációjára."

A fidesznek most tobbsegi legitimacioja van, es a bukott mszp kezeben oszpontosul az informalis akarat - csak nezzuk a kulfold manipulaciojat, az mnbt es a tobbit. Ha tegyuk fel a kovetkezo valasztason cserelodnek a szerepek, ugynugy a baloldali bagazs informalis rendszere fogja nyomni, mint most.

Ugy tunik a tobbsegi legitimacio ha fidesznek van karos, ha mszpnek van udvos. Hat ez igazan otvaros.
jelen pillanatban ugy erzem Bajnai Ur az egyetlen akire szavazni lehetne...remelem egyre tobb ehhez hasono magas szinvonalu irast olvashatok meg tole
@_tx_: hogy állapítod meg korrekt módon egy ingatlan értékét? Mert azt arról csak akkor van korrekt infó amikor épp gazdát cserél.

Mi van azzal, aki jó sok éve vette/örökölte a házát, ám a környék időközben felkapott lett, ezért felment az ingatlan értéke, de a tulaj jövedelmi helyzete ettől még nem változott lényegesen.
@Gordiusz:
az egykilcsós adó elég sok egykori szocialista országban jól működik. Szlovákia talán a legjobb példa.
Az egykulcsos adó előnyei a progresszív adóztatással szemben:
- egységesen alacsony elvonást jelent, így javítja a vállalkozói hangulatot (ez akkor igaz, ha az adóék 40% körül van)
- kiküszöböli a kedvezményeket, így átláthatóbbá válik a szociális támogatások rendszere is
- a kisebb elvonás és átláthatóbb egyszerűbb adórendszer mellett a kormánynak kommunikációs és szabályozási szinten is nagyobb lehetősége van küzdeni az adóelkerülés ellen
- meg lehetett volna fogalmazni célként, hogy ezzel azokat a multikat akarjuk további beruházásokra ösztönözni, akik fiatal jólképzett munkarőt foglalkoztatnak, hiszen az adóék csökkenésével kedvezőbbé vának a feltételek
Nálunk ezk mind fordítva történtek.
- az adóék magas maradt
- a szociális támogatások rendszerét nem alakították át a lineáris adózásnak megfelelően,sőt a gyerekkedvezménnyel a gazdagok adója alacsonyabb lett, mint a szegényeké
- nem tettek semmit a szürkegazdaság kifehérítéséért
- a különadókkal és a multiellnes kampánnyal elriasztották a külföldi befektetőket (a nyugdíjpénztárak lenyúlásával és egyéb "bizalomerősítő" lépésekkle a belföldieket is.
A populista fideszes igérgetések és az MSZP-s tehetetlenkedés után Bajnai felüdülés lenne a politikai palettán és úgy gondolom az elmúlt év után igény is van rá. A fideszes mocskolódó/harcos média gépezet sem tudna igazán fogást találni rajta a múlt alapján a kampányban. Nyugodt de hozzáértő kormányzás szükséges.
Hajrá Bajnai Gordon!
Az árnyékkormány jó dolog.

Egyrészt, mert rengeteg szavazót koncentrálhat együvé egy részletesen kidolgozott, transzparens, pöccre indítható alternatíva.
Másrészt, mert a tényleges kormány is talán kénytelen lenne összeszedni magát, ha végre lenne ellenfele (mondjuk Bajnai esetében épp lehet hogy egyszerűbbnek tartanák a libázás felmelegítését).
@Hohó60: most innen visszanézve talán azt látom a legnagyobb pozitívumának, hogy megmutatta az embereknek (sőt, a külföldnek is), hogy lehet ezt jól is csinálni, lehet nem kizárólagos hatalommániából kormányozni Magyarországot, hogy lehet az ország érdekeit szem előtt tartva, anélkül hozni meg a döntéseket, hogy a következő választási eredmények lebegnének a szemünk előtt, hogy össze lehet hozni egy olyan csapatot (kormányt), ami lehet, hogy nem adja olyan mennyiségben a cirkuszt a népnek, mint Viktorék, de a kenyeret hosszú távon igen.
én személy szerint sokkal kétségbeesettebb lennék most, ha nem lett volna az az egy év, és nem láttam volna azt, hogy vannak olyan hozzáértő emberek még ebben az országban, akiknek fontos vagyok én és az országom, fontosabb, mint az önös érdekek, fontosabb, mint a hatalom birtoklása. (hejj, a szentimentalizmusom...)
@Mesemondó Medve: mondod "Egyébként meg lehetett volna a fedezete, ha a Fidesz nem lenne ugyanolyan gyáva, mint a szoci kormányok voltak, tisztelet a Szerző kormányának, mint egyedüli kivételnek."
Bajnai és kormánya azt csinálta, amit az IMF és az EU a 2008-as hitelcsomag fejében előírt nekik - nagy bátorság nem kellett hozzá. A szocik éppen ezért tolták őt előtérbe, hogy a népszerűtlen intézkedések ne rombolják tovább az ő imidzsüket, csak azt nem vették észre, hogy az akkorra már menthetetlen volt. Ha teszem azt Gyurcsány vitte volna végig a ciklust, a Fidesz nem 2/3-os, hanem 5/4-es többséget szerez 2010-ben.
@Mária: Mi ezzel a baj? Az összeget rosszul lőtte be szerintem, tizedannyi elég volna. De egyébként megoldásközeli a javaslat.
A demokráciának tényleg konstrukciós hibája, hogy ha egyszer egy nép ostoba, akkor a politikusai is folyton ostobaságokkal fognak neki kedveskedni (vagy nem, de akkor meg meg se lesznek választva, meg egy idő múlva meg már nem is lesznek politikusok).
Bajnai-Bokros szakertoi kormanyt varok, elorehozott valasztasokat, kilabalast
Vajon a moderáció azt jelent ezen az oldalon, hogy csak azokat a kommenteket jelenítik meg, amelyek nem tartalmaznak másképp gondolkodók mondatait???

Éljen a máskép gondolkozás, a liberalizmus?
Elég elfogult és tendenciózus írás, persze minden szentnek maga felé hajlik a keze, ha pedig a szenteknek is, akkor mit várjuk a szociktól. A helyzetértékelés sokban igaz, a jelenlegi kormány kegyetlenül elrontotta. Mivel semmiben nem akart engedni, ezért most mindenben engednie kell. Mert körömszakadtukig védik a nyilvánvalóan alkalmatlan Matolcsyt, rövidesen Orbánnak kell mennie. Bajnai Gordonnak - akit magam egy elég gyenge miniszterelnöknek tartok - van egy nagy előnye mind elődjével, Gyurcsány Ferenccel, mind utódával, Orbán Viktorral szemben. Nevezetesen, hogy nem egy hatalommániás egocentrikus figura. Ő csak egy sumák pali, aki minden különösebb hírverés nélkül csendben hagyta, hogy végrehajtsa a kormány az IMF megszorító csomagját, de a stabilitás érdekében az égvilágon semmit nem tett. Hacsak az ún. nyugdíjreformot annak nem nevezzük, de az egy gyenge vicc volt, az akkor hatályos rendszer két évtizeden belül összeomlana.

És mégis, lám, milyen sokan várják a visszatértét. Na itt rontotta el Gyurcsány és Orbán, azt hitték, hogy államférfiak, meg politikai show kell az embereknek, pedig pont nem. Most, amikor a politika már a csapból is folyik, pláne nem. Ezért fog a következő választásokon egy visszafogott pali győzni Orbán felett. Én csak remélem, hogy nem Bajnai lesz az, hanem Róna Péter, aki addig gründol magának egy pártot.
Rengeteget gondolkodom azon, hogy mekkora hatalom a jó kommunikáció.Utálják sokan a kommunista, szocialista, liberális, stb. szavakat (tartalmakat) olyanok, akik talán meg sem tudnák mondani, hogy mit jelentenek, mert valamiféle (okos, átgondolt, taktikus) kommunikációval bemocskolódhattak. Utáljuk Gyurcsányt, Hagyót, stb., mert a nevük és a lopás, becsapás, stb. közé egyenlőségjelek kerültek. Valóban mindig minden úgy van, ahogy mondják nekünk? Orwell az 1984-ben már mutatott egy példát arra, hogy milyen az "agymosás"...
Nem, nem hiszem, hogy patyolattiszták az előbbi szavaink, s nem hiszem, hogy ártatlan báránykák az említett politikusaink. De azt sem, hogy ők az első számú közellenségek.
Inkább azt gondolom, hogy jól működött az ellenzéki kommunikáció az elmúlt években. Tudtak mindig bolhából is elefántot növelni. Szeretünk magyarok lenni, erre jól lehet építeni. Kár, hogy esetenként inkább magyarkodók, mint magyarok leszünk így...Szeretjük, ha van bűnbak, hogyne...a hibákért legyen aki megfizet.Kár, hogy előbb ítélünk, mint hogy bizonyosságot szereznénk mindenről.
Mi van ma? A FIDESZ politikusai nem állnak ki, nem magyaráz(kod)nak, nem indokolnak döntéseket. Nekik szóvivőjük van. Ha hibázik a szóvivő, majd jön másik (most nem a politikusok hibáznak, csak a szóvivő!).Így a politikusaiknak sokkal kisebb a támadhatóságuk. Az előző 8 év politikusai sokkal rosszabbul kommunikáltak. De emberközelibben. Ők saját maguk vállalták fel a döntéseiket, kiálltak, indokoltak. S minden kiállásuknál jött harsányan az ellenzék, s rögtön minden szavukba beleköthetett, s igyekezett hiteltelenné tenni őket (néha nem is azzal, amit, hanem azzal, ahogy mondták).
Én azt gondolom, hogy azért (is) szakad jobb-baloldali fanatikusokra az emberek sokasága, mert különösebb átgondolás nélkül fogadják el a jól kitalált, jól megvalósított kommunikációt. A "nem zörög a haraszt" elv érvényesül (végül is emberek vagyunk), s minél többet, minél többen felkapnak egy hírt, egy véleményt, egy jelzőt, annál "igazabb" lesz, annál inkább tábora lesz - függetlenül attól, hogy valós vagy sem.
Nem vagyok benne biztos, hogy mindig a valós tettektől járatódnak le szavak, emberek, hanem attól, hogy valaki(k) azt mondják, hogy azok ott ilyenek-olyanok, ezt-azt tettek.
S hogy hogy jön ez ide?
Mindig csodálkozom a fanatikus, elvakult jobbos-balos kommenteken. Mintha csak az egyik, vagy csak a másik bűne lenne minden. S mindig az jut eszembe, hogy vajon aki ilyeneket ír, az gondolkodott-e már azon, hogy tényleg ennyire fekete-fehér-e a világ? Tényleg minden 100%-ban hihető-e, s igaz-e abból, amit ő valakitől elfogadott? Kétlem...
@STX Joe: demagóg is buta a szöveged. Napi ezer milliárdokat bukik az ország a szerinted "legkisebb rossz" kormányzás miatt. Bajnaiék 260 Ft-os árfolyamon és 4%-os kamatokkal finanszírozta az országot. Szerinted ki fizeti meg a 315-ös forintnak és a 10% dollárkötvény-hozamoknak az árát?
Nem csak unalmas, de mélységesen sajnálatos, hogy a kommenetek jelentős része még mindig a zsigeri gyurcsány-ellenességről szól. Pedig észre kellene venni, hogy amíg az "elmúlt8évezés" nem szűnik meg, addig illúzió a fidesz megdöntésében reménykedni. Amíg észérvek helyett továbbra is inkább a tudatosan manipulált érzelmek vezérelnek, addig a fidesz marad a nyerő!
Ami Gyurcsányt illeti: nemrég maga Semjén doktor ismerte be egy interjúban, hogy politikai feladat volt a GYF elleni kaktergyilkosság. Be kellene tehát végre látni, hogy az "elmúlt8éves" vádak nagy része ugyanúgy hazugság volt, mint a többi - mára nyilvánvaló - fideszes maszlag. Továbbra sem kell szeretni Gyurcsányt, tarthatjuk megosztó személyiségnek, de látni kell a tényt, hogy az "erkölcsi hullává" tévő propaganda nem volt más, mint Orbán mindenáron való hatalomakarásának gátlástalan és hazug eszköze. Abból, amit ma bűnként Gyurcsány nyakába varrnak, gyakorlatilag semmi nem állja meg a helyét. Aki manapság Orbánt hazugnak tartja, annak illene legalább gyanakodnia, hogy hátha nem csak a szakértelmükről, a profizmusukról és a tisztességességükről állítottak hamisat, hanem az ellenfeleikről is.
Ha valaki venné a fáradságot és végignyálazná 2004-től a hírarchívumokat, gyorsan kiderülne, hogy abból, amit ma bűnként Gyurcsány nyakába varrnak, gyakorlatilag semmi nem állja meg a helyét, az csupán lejárató koholmány és nettó aljasság.

1. Ami a trükkök százait illeti: bármennyire is hihetetlen, de a politika MINDENÜTT jórészt trükkök százaiból áll. Orbán önös hatalmi érdekből el akarta hitetni, hogy ez nem így van, hogy elég csak őt akarni és akkor minden azonnal tisztességes és tökéletes lesz. A tény az, hogy Fidesz-propaganda által felfújt ügyekről (pl. autópálya-építések elszámolása) a 2006-os választások előtt nyilvános diskurzus folyt. Gyurcsány nem hazudott és nem titkolt el lényeges adatokat a 2006-os választások előtt (vagy legalábbis semmivel nem szépítette jobban a képet, mint ahogy bármely fejlett demokráciában teszik egy választási kampány időszakában. A "hazudtunk éjjel-nappal" szimbolikus és erős túlzás volt, ismerősi körömben senki sem tudja megmondani, konkrétan mit is hazudott GYF!. Valaki mellesleg egyszer azt merészelte mondani: más a kampány és más a kormányzás! Na ki?) Mellesleg baromi nagy erőlködéssel mindeddig nem sikerült egyetlen olyan trükköt sem találni, ami ne fért volna bele a jogállami keretekbe (nem úgy mint ma!). Szóval nem történt semmi törvénytelen és ezt közvetett módon azóta bírósági ítélet is kimondta! Sajnos az orbáni gyűlöletkeltés és tudatos árokásás miatt az ország még ma sem képes a saját fejébe sulykolt tévhitek helyett a tényekkel szembenézni. Pszichológiai alapelv: gyűlölni sokkal könnyebb, mint értelmesen gondolkodni. (10 éve erre építkezik a fidesz) 2006-ban sok-sok nagyságrenddel voltunk messzebb a csődtől mint ma!

2. az őszödi beszéd a trágárságon és teátrális (de az adott körben indokolt) túlzásokon kívül nem tartalmaz semmi vállalhatatlant, aki ennek ellenkezőjét állítja, az vagy nem olvasta el a teljes szöveget, vagy abszolút nem ért a politikához).

3. a növekvő hiány és adósság miatti kétségtelen reformkapkodásról és bénázásról azóta kiderült, hogy több nálunk jóval fejlettebb és akkor még mintaországnak számító állam kormánya sem tudta jobban uralni a helyzetet, pedig nem is volt nekik olyan mindennek keresztbe tevő, destruktív ellenzékük, mint GY.F.-nek)

4. a Nabucco vs. Déli-Áramlat vitában (ami miatt a túlzott oroszbarátság vádjával házalta végig a külképviseleteket a Fidesz, elérve egyebek mellett hogy az amerikaiak is elpártoljanak Gyurcsánytól), nos ebben a vitában az élet nemrégiben végül a volt kormányfőt igazolta!

5. a "Gyurcsány elmebeteg" vád gusztustalansága tisztességes emberek számára azonnal nyilvánvaló volt, mára ezt a vádat már senki nem veszi komolyan, ellenben O.V.-ről makacsul tartja magát egy grazi pszichiátriai kezelés elmélete.

6. Az "elmúlt 8 év" alatt minden hazug mantra ellenére nem ment tönkre az ország, sőt MINDEN statisztikai számítás szerint 2002-2010 között összességében (tény hogy egyre romló tendenciával), de jelentősen nőtt az életszínvonal, hatalmasat fejlődött az infrastruktúra és nőtt a gazdaság (igen, a hiány is!). Éppen az volt a fő baj, hogy a kormány az ország valós lehetőségeinél többet osztott vissza a társadalomnak. Olyan mértékű és minden érdemi eredményt felmutatni képtelen romlás nem volt a 8 év alatt, mint az utóbbi másfélben. Az emberek mindig telhetetlenek (különösen a magyarok) de tény, hogy a 2010-es választások előtt magasabb volt az életszínvonal, mint 2002-ben. Az elképesztő ellenzéki destruktivitás és antipropaganda miatt ezt persze csak kevesen érezték így, de ettől még tény.

7. Hamisak a "kifosztották az országot és ellopták az emberek pénzét" vádak is! Nem állítom, hogy nem voltak disznóságok, de azt igen, hogy semmivel sem kirívóbbak, mint az első fidesz-kormány idején, vagy mint bármely más nyugati demokráciában. Ahol sok közpénz van, ott mindig előfordulnak visszaélések. (Biztosíthatlak, ez most sincs másképp!) A különbség annyi, hogy a fideszes disznóságokat a szőnyeg alá söpörte a poltpéteri ügyészség, a ballibes balhékat pedig az ártatlanság védelmének totális semmibe vételével verette nagydobra a fidesz! Minden kételkedőt kérek, hogy gondolkozzon el a következőn: miképpen lehetséges egy szinte totális kormányzati kontroll alatt lévő országban, hogy másfél év alatt jóformán egyetlen elmarasztaló ítéletet sem sikerült produkálni, egyetlen lényeges új ügyet sem sikerült feltárni, ellenben több régiről kiderült, hogy inognak a bizonyítékok. Vajon hogy lehet, hogy az óriási szájtépés ellenére, másfél éve egyetlen csontvázat sem sikerült előszedni a szekrényekből? Számoljátok csak össze hány ballibes politikus elleni perről tudtok? 10-15? Elkezdjem sorolni az első fidesz éra alatt napvilágot látott ügyeket?

Mellesleg nem akarok egyetlen szoclib politikust sem felmenteni: aki valóban bűncselekményt követett el (és még nem évült el), az pártállásától függetlenül igenis viselje a következményeket! A gond itt is inkább az agymosás: van néhány felkapott sztori és ez úgy van a fejekbe táplálva, hogy "ellopták a Zemberek pénzét, kifosztották az országot". Közben Kaja Ibrahimról, Josip Totról, Ezüsthajóról, Millenárisról, Tokajról mélyen hallgatunk. (A lista sokkal hosszabb, aki kéri, annak küldök linket.)

A ballib sok mindent rosszul csinált, sok kárt is okozott, de leginkább azzal bizonyította be a kormányzásra való alkalmatlanságát, hogy képtelen volt útját állni a fideszes hazugságoknak és a nyilvánvaló eredményeit sem tudta megfelelően kommunikálni.
rendben van a kormányváltás, de előtte mutassanak egy olyan valakit akire lehet szavazni. feltételek: nem komcsi, nem bűnöző és nem járatta le magát a sárga földig az elmúlt év(tized)ekben. ... ja, hogy nincs ilyen?
Szomorúan látom, hogy nagyon mélyen megosztott még mindig a magyar társadalom, és nem látja a körülötte történő dolgok hatásait a mindennapi, illetve a hosszútávú életére vonatkoztatva. Pedig lassan ideje lenne ébredni! Ugyanis ha elmegy a hajó, akkor csupán álomképeket fogunk kergetni ismételten azzal a nyugati jóléttel kapcsolatban, melynek elérése erőt adott őseinknek a szovjet kommunista (nyomasztó) diktatúrával ellenében.Hihetetlen, hogy még mindig van olyan ember, aki az elmúlt években (nyolc év) keresi a jelenlegi politikai erő által összeharácsolt nyomor okait. A Bajnai kormány egy elfogadott, kiváló nemzetközi megitéléssel rendelkező, stabilizáló erő volt egy világgazdasági válság közepén. Ez nem jelenti azt, hogy nála van az alapvető túlélés receptje, de mindenképpen egy hajszálnyi esélyt jelenthet annak a tudata, hogy létezhet egy józan megitéléssel rendelkező erő az ország túlélésének előmozdítása érdekében.
Valóban Bajnai kormányzása közelíti meg leginkább azt, ami "szakértőinek" nevezünk, szép csendben olyan területekhez is hozzányúlva, amiből mások komoly politikai tőkét kovácsolnának-pld. színesfémkereskedelem szabályozása. (Ez ugyanakkor egy kis kritikára is okot ad, ugyanis nem csak a szavazatokért, hanem a társadalmi közérzetért sem árt némi populizmus.) Viszont úgy gondolom a "szakértői" kormányzás némileg demagóg kifejezés. Hiszen nincs egyedül üdvözítő kormányzási út. Ez már korábban is így volt, nemhogy a mostani világgazdasági felfordulásban. Ráadásul a kormányzás, a javak újraelosztásából való részesedés a társadalomfilozófiai nézetek, értékrendek, ha úgy teszik, politikai szempontok alapján történik...
Orbánnak mennie kell!

Akinek fontosabb Orbán, mint a haza, az mehet Orbánnal haza Putyin Oroszországába!
@pucros:

A nép soha nem ostoba, legfeljebb kevés információhoz, vagy téves információkhoz jut, mielőtt döntene, ezért hoz rossz döntéseket.

De ezzel nem csak a "nép" van így, ami Ön szerint "ostoba", hanem bármelyik iskolázott ember is.

Vegyük például a Fidesz 2010-es választási programját, itt olvasható:

www.slideshare.net/Mariabloghu/fidesz-vlasztsi-program-2010

Szó sincs benne ugye mindarról, aminek 2010 tavasza óta a szemtanúi vagyunk.

Mondhatjuk, hogy a választások előtt a Fidesz nem arra kérte a felhatalmazást, mint amit azóta következetesen, minden intés ellenére csinál? Mondhatjuk.

Mondhatjuk, hogy a Fidesz a választások előtt keveset árult el a valós terveiről? Mondhatjuk.

Mondhatjuk, hogy a Fidesz téves információkkal látta el a választópolgárokat? Mondhatjuk.

Nos, azok, akik az egész választási kampányukat hazugságokra és téves információkra építették, majd a hazug kampányuknak köszönhetően nyerték meg a választást, azok csak ne papoljanak arról, hogy a választópolgár ostoba.

A hazug emberek inkább hallgassanak.
@fingerbangs: Egyetértek, mert Ők azok az emberek akik még nem játszották el becsületüket és hitelességüket, mint elődeik.
Az IMF bábja?:DDD Atyám :DDD (most nézem, moderáció.. gondolom itt is a "ti" "demokráciátok" van)
Hát ha szegény Bajnaiban reménykedtek, az több mint bűn, hiba...

Ugyanis, Bajnai kizárólag az államcsőd elkerülésével lett megbízva, és a hitel fejében IMF-EU kottából játszott, ami messze nem ugyanaz a feladat, mint a gazdaság beindítása, növekedési pályára állítása....

Többet mond a korábbi szereplése a gazdasági életben, ami semmivel sem tért el, a többi kormánykedvenc vállalkozásoktól, kihasználta Ő is a hátszelet...

Olyanra a tevékenysége során nem volt példa, hogy egy lerobbant vállalatból, vállalkozásból csinált volna működő, külföldön is jegyzett vállalkozást, mondjuk Demjánhoz, vagy Horváth Edéhez hasonlóan a hátszélből élt....

Kétséges az erkölcsi alkalmassága is, gondolok itt az offshore bulira is, ami egyszerűen adóelkerülés, pillanatnyilag jogos, de nem etikus, valamint a felszámoló biztosi tevékenységére, ahol a saját cégét előnyben részesítette, holott mint felszámoló biztos el sem vállalhatta volna a megbízást, mivel érintett révén, elfogulatlanul nem dönthetett és nem is döntött....
(a felszámolásnál a hitelezők be vannak sorolva, a végén levőknek - pl. a termelőknek már csak kézfogás marad)

Éles helyzetben önállóan még soha nem döntött, ezt azért érdemes végiggondolni..
Csak engem zavar, hogy a szerző gazdasági miniszterként támogatta azt a korszakot, mely leginkább hiteltelenítette a köztársaság eszméjét, és kiábrándította az embereket a teljes politikai elitből? Bár akkor lett volna ilyen bölcs és előrelátó.
Bajnai úr! Minden mondatával egyetértek. Remélem elvállalja ennek az ellenzéki összefogásnak a vezetését.
@hannawald: a szivembol beszelsz !
Korrekt írás. Ha ilyen irányvonalakkal, populizmustól mentes kommunikációval indul valamilyen szerveződés (teszem azt, a Haza és Haladás) a következő választáson, egy szavazójuk már biztosan lesz.
@Nazarin: "lletve elvonni a nyugdíjasoktól az ingyen utazás lehetőségét. Történelmi esély lett volna rá. " - és orbánék miért nem csinálták még meg?
@fizetekmegegysort: "Bár tartok tőle, hogy a társadalom nagyobb részének még mindig inkább jelszavakra és ideológiákra van szüksége, mint az igazságra és szakértelemre."
El kell menni a borsodi cigányokhoz, meg a kisnyugdíjasokhoz és el kell nekik mondani, hogy mért lesz jobb nekik a Bajnai (-Bokros) kormány alatt. Ha meg tudható, hogy a többségnek rosszabb lesz, akkor mire jó ez az egész?

Ezen kívül el kell mondani, hogy az elvesztegetett két évtized után alacsony a gazdaság teljesítménye, így per pillanat biztosan nem fogunk dőzsölni. Az eddigi - hitelből finanszírozott - magasabb életszínvonal hazugság. Ezért pedig nem a rossz hír hozójára kell haragudni.

Ha felmerül a hazaárulás, a nemzethalál gondolata a kiadások megnyirbálása kapcsán, akkor el kell mondani, hogy inkább az a hazaárulás, hogy a valós teljesítményen felüli kiadásokkal hosszú évekre eladósítják az országot. Ma minden magyar állampolgárra kb. 2 millió forint államadósság jut. Gondoljon bele mindenki, hogy ha ez a saját személyes adóssága lenne, milyen nehéz lenne megszabadulni tőle. Na pont ilyen nehéz megszabadulni tőle akkor is, ha nincs a saját nevünkre írva.

Ami a Gyurcsány kormánnyal való kapcsolatot illeti: Mint írta Bajnai, a döntéseket az asztalnál ülők hozzák. Nyilván ezt korábban is így gondolta, ezért igyekezett az asztalhoz kerülni. És valljuk be, ez nem úgy működik, hogy valaki az utcáról bemegy, és rögtön döntési pozícióba kerül.
Magyarország soha nem térhet vissza a szocialista kormányok által folytatott osztogatás és megszorítás politikájához. A megszorítás nem vezet sehová, ezt ismerte fel nagyon helyesen Orbán Viktor, és ezt képviseli unortodoxnak nevezett - valójában a népbarát, emberbarát lenne a helyesebb elnevezés - politikájával Matolcsy György. A multinacionális vállalatokra, a pénztőke machinációira és az ellenőrizetlen hitelkiáramlásra támaszkodó liberálbolsevik politika megbukott Magyarországon, és megbukott az egész világon is. A kormány nagyon helyesen látja, hogy a spekulánsvilág bukásával a hazai ipar, hazai mezőgazdaság megerősítésére van szükség, még ha ez az európai uraknak és itthoni beépített embereinek nincs is ínyére.

Felnőtt ember nem hiheti el, hogy az IMF, az EU vagy honi kommunistáink, a magyar gazdaság korábbi tönkretevői, kifosztói a magyar nép érdekeit képviselnék. A magyar nép érdekeit a páratlan támogatást maga mögött tudó nemzeti kormány képviseli, nem pedig a forint tönkretételében, az állam eladósításában és a halálos devizahitelcsapda felállításában jeleskedő, az elvesztett hatalom után búslakodó ballib oldal, beleértve a cikk szerzőjét is, akik a kicsiny, ámde annál fanatikusabb internacionalista nyugdíjasklubon kívül mást már nem tudhatnak maguk mögött.
Jó hosszú írás. És nagyjából ennyi. Ott ült Ferike kormányában éveken át, ha ennyire jól tud mindent, miért nem javasolt már akkor más irányt (2006-2007), vagy ha nem "engedték" neki, akkor miért nem állt fel és vette a kalapját, hogy ő nem adja a nevét ehhez. Annyiban valóban korrekt, hogy 2009-től nem a Ferike ámokfutását kellett végigcsinálni a választásokig.

Javaslatom T. Bajnai úrnak, hogy csináljon egy pártot (mint a volt főnöke), keressen hiteles szakembereket, meg egy saját GréczyZsoltot, építse ki az infrastruktúrát, aztán hurrá, nyerjen egy választást és mutassa meg mit tud (csak nehogy úgy járjunk, mint a libatenyésztők, és utólag azt mondja majd, hogy "sajnos nem értettünk hozzá"). Demokráciában ez így megy.

Így kintről okosakat mondani jó sokan tudnak, elég összeszámolni, hány komment érkezett (ezt is beleértve)
@Töksi: és az istened mit csinált az utóbbi időben a 2/3-val?
A Bajnai-kormány megtett mindent, amit lehetett egy választás előtt egy évvel a sz@rráverés küszöbén álló, az eszement osztogatáson kívül semmilyen más csodafegyvert nem ismerő posztkádárista kormánypárttal, egy MSZP-vel, bmeg! (OMG!!!)

A hatás látható volt igen hamar: visszatérő bizalom, csökkenő kamatok (ekkora adósságnál évi több 100 milliárd), stabil árfolyam stb.

Ellenben a törpe ott áll a párton belüli és kívüli személyi kultuszával, a sok birka proli istennek hiszi, és erre a híg f.sra volt képes másfél év alatt.

A különbség vakító.
@Cartman (ex Cartman): mondjuk Szakértők Pártja címen Bokros Lajos, Bajnai Gordon, Kupa Mihály ésatöbbiek. Valami hozzáértő elit.
Tudom, álmodom.
@STX Joe:
"A Fidesz sajnos továbbra is a legkevésbé rossz."

A számok nem hazudnak. Pl. bő másfél év alatt Orbán megtöbbszörözte(!) az ország kockázati felárát.
Lásuk a tényeket:
- soha nem látott, történelmi csúcson a ft árfolyam
- soha nem látott, történelmi csúcson az állampapírok kamatfelára (hosszútávon finanszírozhatatlan)
- soha nem látott, történelmi csúcson az országkockázat
- 1995 óta nem látott csúcson az államadósság
- a visszamenőleges törvénykezés, ad-hoc politika miatt megszűnt a jogbiztonság, a kiszámíthatóság
- bóvli, bóvli, bóvli.

Ezeket nem én mondom, ezek tények. A számokat ismeri mindenki. A Fidesz tehát a legrosszabb, és erről papírja van. Szerintem a párthűséged homályosítja el a látásod.
@Hohó60:

1 egy teljesen mas modszerrel kormanyzott. dolgozzunk es ne keverjuk a szart. Ez mar majdnem onmagaban eleg lehetne ismerven a magyar politikai kulturat. Es mindezt fizetes nelkul.
2 uj, hiheto es realis koltsegvetest keszitett rekordidoben ami jonehany szazalekkal javitott a kiadasokon, tobbek kozott ezzel is megerositette magyarorszag hitelkepesseget es bizalmat a nemzetkozi pacokon. es ha ehez az IMF kellett akkor az IMF kellett akkor az IMF kellett. Most is kell csak ezt nem ismertuk az utolso pillanatig el.
3 Aktiv es baratkozo kulpolitikat folytatott (peldaul az elso volt aki veszekedes es szarkeveres helyett asztalhoz hivta Fico-t, aki egy borzalmas alak de egy valasztott europai vezeto).

Melyik az ebbol a harombol amit a Fidesz megtett az utobbi masfel evben ?
Az a kérdés, hogyan lehet megakadályozni azt, hogy egy végletesen rossz kormányzás megfékezhető legyen mielőtt ámokfutásba fordulna. A végletesen rossz kormányzás szükségszerű következménye az, hogy a másik oldal extrém, akár alkotmányozó többséget is szerezhet, ahogyan ez 2010-ben történt. Természetesen, az, hogy ezzel mit tettek, az a Fidesz kizárólagos felelőssége.
A kormány elbukta a 2011-es hiánycélt:

hvg.hu/gazdasag/20120109_elbuktuk_hianycel

Ha emlékeztek rá, még arról is volt szó tavaly év elején, hogy 2011-ben (évtizedek után először) többletünk lesz, természetesen a lenyúlt manyup-kasszának köszönhetően. Nos, a kasszát lenyúlták, de a hiányt még a 3 ezer milliárddal sem tudták tartani.
fingerbangs: +1

Azt lehet tudni, hogy ők ketten mennyire értenek szót egymással? Mert külön-külön értelmesen és logikusan beszél mindkettő, toronymagasan kiemelkedve a mezőnyből.
@hagyma: Te csak takarítgass ott az USA-ban a friss zöldkártyáddal, különben felvesznek helyetted egy mexikóit!
@sztd: Nem értek egyet, a kisebbségek védelme része kell, hogy legyen a demokráciának, hiszen ha x, többségi, akaratát épp érvényesíteni tudó csoport, y, kisebbségi, akaratát épp csak maximum verbalizálni tudó csoporttal szemben túlzott érdekérvényesítésre ragadtatja magát, akkor kétféle lehetőség adódik: (1) y, kisebbségi csoport felborítja a konszenzust, és kiverekszi magának akarata érvényesítését, tehát a többségi demokrácia egyszer fent, egyszer lent elve felborul, az adott, akkori többségi választás helyett az erődemonstráció lesz a hatalomgyakorlás alapja; (2) y, kisebbségi csoport aláveti magát x, többségi csoport akaratának, tehát érdekeiből (kényszer hatására) önként lead, kvázi szolgává válik (adott időre), ezért kivillan a zöld lámpa az x csoport dominálta autokrácia irányába.

Egy rendszer pedig nem tartalmazhatja önmaga eltörlését, sem pedig önmagával ellentétes dolgokat. Konklúzió: az éppen nem uralkodó kisebbség védelme a rendszer feladata az éppen uralkodó többséggel szemben. Tehát a kisebbség védelme része a demokratikus felfogásnak.
Gyerünk Gordon! vannak néhányan akik tudásukkal, akaratukkal segítenének. Én is...:-)
Mi kell ahhoz, hogy szigorún pártoktól függetlenül az emberek elé álljon. itt a történelmi pillanat. Ha még egy január 2-i tüntetés lesz és nincs olyan ember aki értelmesen tud beszélni és összefogni az ellenzéket, akkor ez a hajó elmegy....
@sztd:
"Egyetértek azzal, hogy a Fidesz előre eltervezte a rendszer átszervezését egy hozzá kötődő struktúrává, és biztos vagyok benne, hogy a társadalmi többség ezt várta és a szavazói el is várták tőle. A Fidesz igenis ezt ígérte, a baloldalon ettől féltek, a jobboldalon ezt remélték."

Ugye csak viccelsz. Nem hinném, hogy az össze jobboldali a demokrácia felszámolását, és a fideszokrácia , fideszes pártállam felépítését akarta. Ilyet nem is ígért a Fidesz, ellenkezőleg, a demokratikus viszonyok erősítését ígérte.

Azért én nagyon bízom benne, hogy jobb oldalon a többségnek fontosabb a nemzeti érdek, mint a pártérdek...

A posztban ez szerepel, méghozzá jogosan:
"Ma már jól látható, hogy a Fidesz, vagy legalábbis annak vezetése előre kitervelt programmal rendelkezett a Harmadik Köztársaság felszámolására. "
Nekem is tetszik a cikk. Szerintem Ő az az ember aki még nem játszotta el hitelét, becsületét, és aki képes lenne kivezetni az országot abból a posványból, amibe elődeik a "rendszerváltás" égisze alatt belevitték. Sok sikert hozzá! Sokan vagyunk mellette.
Az írás nekem személy szerint tetszik, bár egyes részeivel nem tudok egyetérteni.

Az első ilyen a demokrácia és az összegzés alcímekben található, ahol Bajnai úr kifejezi félelmeit abban a tekintetben, hogy az új alkotmányos berendezkedés, illetve az új választási rendszer súlyos fékje lehet egy esetleges kormányváltásnak, illetve ennek megtörténte esetén is erős gátat szabna a kormányzati mozgástérnek.
Ugyan ebben igaza van, de figyelmen kívül hagyja azt a tényt, hogy ez a demokrácia általános játékszabályai közé tartozik, hogy a választási rendszer, a közjogi berendezkedés, és a nemzetközi szerződésekben kikötött vállalások mind-mind egy bármilyen követő kormány mozgásterét behatárolja.
Ezt nem új dolog, ismereteim szerint Bajnai úr nem vett részt az eddigi játékszabályok kidolgozásában sem 1989-ben, mégis képes volt pozíciót vállalni Magyarország élén. Most a kormány megváltoztatta a játékszabályok egy részét, önös érdekből logikusan számára kedvezőbben, de ettől még lényegi változást én nem látok.
Jó példa a 30 méter előny a futásban, csak azt kellene belátni, hogy más személyek számára az eddig fennálló alkotmány, választási rendszer adott X méter hátrányt a politikai versenyben.
Így a szerző ez irányú félelmei számomra nem hitelesek, mivel egy választási rendszer attól még nem rossz, hogy számomra nehezebb nyerni, és nem fogom egy előző rendszer szabályait jobban pártolni csak azért, mert azok számomra kedvezőbbek voltak. Ez egyszerű önzés lenne.
Olyan, mintha az MSZMP KB 1989-ben kifejezi félelmét, hogy az új 1989-es alkotmány számára elfogadhatatlan, mert megnehezíti az MSZMP győzelmét, és még ha nyer is, csökkenti a mozgásterét, és szörnyen antidemokratikusnak tartaná, hogy az addig évtizedeken át fennálló egypártrendszert holmi "jöttment" kerekasztal megváltoztassa.

A másik terület ahol csúsztatást érzek a társadalmi részben található, az a terület, ahol Bajnai úr jól jellemzi a gyűjtőpártok szavazatgyűjtő stratégiáját, tehát hogy a társadalomban többségben levő inaktív réteget próbálják maguknak ígéretekkel megnyerni. Mindeközben nemtetszését fejezi ki minden olyan próbálkozás ellen, ami ennek a rétegnek a befolyását, illetve szavazási aktivitását csökkentené.
Viszont nem foglal állást abban a kérdésben, hogy akkor mégis hogyan lehetséges az amúgy szűkös erőforrásokkal úgy gazdálkodni, hogy az a társadalom felemelkedését szolgálja úgy, hogy mindeközben a társadalom vezető befolyású rétege ebben segítséget nem kíván nyújtani, és ezen erőforrásokat fel akarja élni, illetve szerzett jogairól nem mond le, de ezek a jogok fenntartása már konjunktúrában sem finanszírozhatóak, pláne most, recesszióban.

A nemzetközi és gazdasági részekkel egyetértek.
De itt is hiányolom a szerző állásfoglalását, javaslatait, ugyanis hiába írja le jól a helyzetet, ha javaslatait csak arra korlátozza, hogy ezután hogyan érdemes a jelenlegi kormányt leváltani.
Ez engem nem győz meg semmiről, ugyanis egy kormányt csak úgy leváltani, csak mert nem szimpatikus, nem jelent megoldást, és az ilyen irányú politikai értékválasztás vezetett el a jelenlegi helyzethez is, mivel a Fidesz 2010-es győzelmében sem a Fidesz programja volt meggyőző, hanem az előző garnitúra elutasítottsága, "nem szimpatikus" volta.

Továbbá a gazdasági és nemzetközi területen történt lépések is mind a társadalmunk fenti problémáját képzik le, így ebből a szempontból nem lényeges, hogy mennyire pontosan írja le Bajnai úr a saját helyzetelemzését, és milyen javaslatokat tudna bárki is tenni a nemzetközi megítélésünk és a gazdasági pozíciónk javítására, ha a társadalom (inaktív) többsége nem ezt igényli.

A hőn pártolt demokrácia legnagyobb nehézsége, hogy a "zembereket" nem lehet leváltani, befolyásukat korlátozni, és mivel mára ők a többség, a "Haza és Haladás" ideológiája kevéske támaszt, fogódzót nyújt a társadalom kisebbségbe szorult "rabszolgáinak", Magyarország még aktív, dolgozó polgárainak.
@Hohó60: szerinted az MSZP irányítja a ZDF-t, Lemonde-t, Finencial Times hírszerkesztőit? Csak a magyar médiumok nem hódolnak be nekik. Sűrgősen keresd fel az orvosodat!
@Hohó60: Osztom, kérdés hogy a felmérés kivitelezhető e. Például tegyük fel van egy vállalkozó, aki a magának megállapított 200 000 forintos, legális, adózott fizetéséből él mondjuk 20 éve, a 200 000 a 20. évi reálérték, jelenérték. A vállalkozó legális vállalkozásából is jut profithoz, ez mondjuk évi kétmillió forint. A vállalkozó a fizetéséből él, az évi kétmilliót pedig elveri, mulat, szórakozik. Ez a vállalkozó feketén szerzett jövedelmeiből (pl. örömlányok futtatásából, illegális szerencsejátékból, bárminemű illegális cselekményből szerzett pénzből) felépít egy 35 millió forintos családi házat. Mit tudsz csinálni vele, ha azt állítja, hogy legális, adózott profitjából és legális, adózott jövedelméből építette a házát, miközben ez nem igaz? 20 év elmulatott pénzeit kéne számlához, majd a fiktív vállalkozóhoz rendelned. Szerintem lehetetlen feladat, egészen addig, amíg a bűnöző vállalkozó nem bukik meg illegális cselekedetein: de még akkor sem tudod ráterhelni az ingatlanadót, hiszen hiába vonul börtönbe, továbbra is állíthatja, hogy 35 milliós háza legális jövedelemből épült.
Higgadt, nyugodt hangnem. Mint egy falat kenyér, úgy hiányzik ez a megközelítés a közéletből. Lényegtelen, hogy ki jegyezte le. Oszkó és Bajnai urak hangütése, lényeglátása, köreik szalonképessége reményt keltenek. Az a tény, hogy egy gazdasági válságkezelésből kitűnőre vizsgázott miniszterelnök beszáll, a társadalmi válságkezelés türelmet, megértés, de főleg eltökéltséget kívánó küzdelmébe, még megnyugtatóbb.
A 2014-es dátum nem biztos, hogy tartható. A hűvösen elegáns távolságtartás, remélem, hogy bármelyik pillanatban bevethető, trenírozott profit rejt.
A választó vonalnak a közeljövőben nem a bal és a jobb oldal között lesz a helye, hanem a nyugatos civilizációs szint szellemi határán.

Bajnai Úr! Ön most kiszögelte téziseit az ajtóra, amit előbb-utóbb be kell rúgnia, hogy beljebb fáraddjon.
@STX Joe:
Az akkori Alkotmánybíróság még dönthetett ebben, de az ilyen kérdésekhez a mostani AlkotmánybírKóságnak már szava sincs.
@Hohó60:
Csacskaság, önámítás azt hinni, hogy a magyar baloldal bábja lenne a Baross, Sarkozy, vagy éppen Merkel, meg a többiek. És egyáltalán nem azért, mert mind jobbosok... hanem mert mind demokraták.

Inkább a jobboldalnak kéne legondolkodni egy kis tükörbe-nézésen, persze amíg minden mögött balos összeesküvés-elméletet látnak, addig biztosítják maguknak az önkritika elkerülését, de hát épp ez a céljuk.
Szeretném leváltani Viktorékat, de nem szeretném ha a következő banda 2/3-os lenne, annak nem lenne jó vége. Így viszont Viktorék mocskát kb. lehetetlen eltakarítani. Szép kis csapda.
Lehet, hogy az lenne a legjobb, ha Viktor helyett jönne most valaki más fideszes, levezényelne egy normális visszarendeződést, aztán jöjjenek a választások.

Szép álom, mi ?
Végre Gordon! Ezt már nagyon vártuk, és várjuk a folytatást is!
@Rive:

Ebben nem lennék biztos. A szegényebbek jövedelmének jó részét elviszi a rezsi, amiből a gáz kapásból import, az áram többek között szintén abból van, tehát az is.
Élelmiszerelből sem a csóró veszi meg a Pick míves kolbászt, 4000/kg-ért, hanem megveszi a sajátmárkásat, ami lehet, hogy szintén hazai, de kisebb eséllyel az előbbinél.
Egyéb háztartási szereket valószínűleg hasonlókat szereznek be, tehát az arányok is hasonlóak (tisztálkodási, mosószerek, stb)
Amiben igazad lehet, hogy jut belőle pl. plazmatvre is, ami valószínűleg import, de nem feltétlen.
Vagy mi van akkor, ha az egykulcsos adóval jól járó középvezető befizet egy Audi A4-re (Győr), míg a 100 ezret kereső Dacia Logant vesz (nem Győr)?

A helyzet koránt sem egyértelmű.
@Mária: ez az otlet nem uj, jopar evtizede kitalaltak, es teljesen ertelmes. Akinek nem er meg mondjuk 3000 forintot a szavazati joga, azt vagy nem erdekli, vagy annyira raszorul, hogy ugyis arra szavaz, aki tobbet iger.
@pandacsökiboborján: "a cikkben helyes megállapítások és következtetések vannak. A gond az,ha tényleg Bajnai úr írta,akkor nem hiteles. majd 3 évig volt tagja a minden szempontból kártékony Gyurcsány kormánynak. Ez így már gáz."

Már fentebb írta vki helyesen, hogy két "pártra" szakadtak a hozzászólások. Az egyik egyet ért a cikk TARTALMÁVAL, a másik pedig kritizálja az ÍRÓJÁT.

Van a "Thank you for smooking" című film, amiben a "főhős" - akinek a dohányipart kell megvédenie a médiában -, pont ezt a hibás érvelést használja, amiben nem a tartalmat támadja, hanem annak "személyét", aki azt mondja vagy írja. Remekül működik neki is, amikor más érv nem marad, márpedig neki nem marad :)

Ha holnap Vona Gábor, Lázár János, Szijjártó Péter, Orbán Viktor, esetleg maga Matolcsy vagy vmelyik szerb radikális pártvezér letesz egy gazdasági programot az asztalra, ami működőképesnek tűnik, AKKOR AZT ÉN "MEGSZAVAZOM", hogy hajtsák végre, mert rohadtul leszarom, ki írta és hajtja végre. De tényleg. És tudod miért? Mert tök lényegtelen. Ha a hatástanulmányok és utólagos vizsgálatok - az ebből adódó módosítások - egy KISZÁMÍTHATÓ és versenyképes gazdasági környezetet teremtenek, felőlem csinálhatja a Munkáspárt is. Én ezeket várom el: hatástanulmányokat, számokat és érveket, következtetéseket és az egész ügymenet végigkövetését, esetleges módosítását, ha vmi nem jó irányba halad. A sógor-koma kinevezések és a kontraszelekció teljes felszámolását. Nem várom el, hogy egy gazdasági miniszternek legyen diplomája - megint csak nem jó fokmérő -, de jobban örülök neki, ha az illető a versenyszférából jött, ahol már bizonyított, van neve és tekintélye. Továbbá az sem érdekel, hogy ezért mondjuk havi 4-5 milliót zsebre tesz fizetésként, mert ha jól végzi a dolgát, vigye. Örülni fogok, ha már tényleg csak annyi problémánk lesz, mennyit keresnek a miniszterek.
Őszinte tiszteletem Bajnai Gordonnak, ez az írás minden politikai elemzői, újságírói publicisztikánál jobb! Ez az igazi helyzetelemzés és kiútkeresés!

Ahogy Plutarkhosz írta, az erény átviláglik a legnagyobb sötétségben is, és az emberek észreveszik az igazi jellemet és köré gyűlnek.
"helyreállítja a külföldi tőke- és hitelvonzó képességet a különadók kivezetésével": Ez butaság, a magyar kormány csak a hazai tőke- és hitelvonzó képességet állíthatja helyre, nem? Vagy csak a helyesírással van van gondja Bajnai G-nak?
Komolyra fordítva a szót: miért mond véleményt a gazdaságpolitikáról az, akinek kormányzása végén 2010 júniusára teljesült a teljes azévi deficitcél?
Ez persze nem menti a jelenlegi gazdasági kormányzat dilettantizmusát, csak nehogy már egy leszerepelt játékos beszéljen a partvonal mellől...
Szerintem a legfontosabb lenne egy nemzeti vagyonleltár elkészítése, különös tekintettel a privatizációra. Ezt a baloldal nyolc éves országlása alatt nem végezte el, és az írásban sem tűnik fel a gondolata. (Fellegi 2011-re ígért vagyonleltárt ld. pl. hvg.hu/gazdasag/20100614_fellegi_tamas_vagyonleltar, de azt már nem kérhetjük rajta számon...)

Az írás néhány tartalmi, Fideszt bíráló elemével egyetértek ugyan, de tekintetbe véve, hogy egy volt miniszterelnök írta, mégiscsak egy közhelygyűjtemény, amely nem néz szembe az elmúlt bő húsz év kudarctörténetével, és nem ad választ a kialakult társadalmi problémákra.
@Mária: Már megint unortodox politika. Így lehet kiforgatni egy jó ötletet, ami eredetileg így hangzott:
Aki szavazni akar, az pár hónappal a választások előtt regisztráljon és fizessen be 5000 forintot.
Jó írás, de Bajnai hülye lenne ha elkezdene politizálni Magyarországon... csak agyonmocskolnák, Magyarországra Orbán, Gyurcsány, Vona, Lendvai stb. és rajongóik kellenek, nem pedig szakemberek. Persze ha szeret szenvedni, akkor csak tessék.
Pontos korkép, gratulálok! A cikk összegzésében felvázolt lehetőséghez szólnék hozzá egy gondolattal. Ma Magyarországon a legnagyobb társadalmi támogatottságot nem a politikai pártok képviselik, hanem a civil szerveződések és az elsősorban nem politikai célú társadalmi szervezetek. Ezért a hatalomváltó erő egy valószínű bázisa éppen ezek közül esetleg ezek szövetségével jöhet létre, hasonlóan a lengyelországi Solidarność történetéhez. Mivel ezen szervezetek elsődleges célja nem a politizálás, ezért vagy át kell alaklniuk, vagy egy olyan programmal fellépni, amely lehetővé teszi normalizált körülmények között a demokrácia újraélesztését, a harmadik köztársaság rehabilitációját. Előbbi mód a Solidarność történetéhez hasonló ismert út, utóbbi számomra ismeretlen, de működhet és igen érdekes. Ez azt jelenti, hogy egy ilen utat választva elsöprő választási nyereséggel egy igen rövid program rehabilitálná a köztársasági intézményeket, majd feloszlatva a parlamentet új választások kiírásával teszi lehetővé a demokratikus fair play szabályai szerinti újrakezdést a politikai szereplők (pártok) számára.
inforadio.hu/hir/belfold/hir-475770
"Az amerikai Time magazin az új magyar alkotmány apropójából készült írásában mások mellett megszólaltatta Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnököt, aki úgy vélte, hogy az alaptörvény fontos "fékeket és egyensúlyokat" távolít el a magyar demokratikus rendszerből. "Aggódom a szabadság és a demokrácia jövője miatt" - mondta Gyurcsány Ferenc."

---

Akkor kellett volna aggódni, amikor időben előrehozott választásokat kellett volna tartani, nem belecsúszni a Fidesz 2/3-ba.
A trendek nyilvánvalóak voltak. Ha 2008-ban előrehozott választások vannak, idén már Orbán bukna.
Amilyen az ország helyzete most, arra, aki 2014 után elvállalja a kormányfői feladatot, tonnás súly fog nehezedni. Nagyon bátor, nagyon okos ember kell hozzá, aki képes ezt a megosztott országot maga mellé állítani. A mindenféle párti politikusok meg egyszer már tehetnének ezért a szegény országért annyit, hogy befogják a szájukat (legalább egy kis ideig) és hagyják dolgozni.
Bárki lesz ez a bátor ember, szívből kívánom, hogy legyen kiváló szakértői háttér mögötte,állítsa maga mellé a tehetőseket és legyen empátia benne a többségben lévő szegények iránt.
Én személy szerint nem tartom rossz miniszterelnöknek Orbánt (hogy szimpatikus-e az más kérdés) mert sok esetben ez a "bulldog" mentalitás, az ellenvetést nem tűrő, tűzön-vízen át magatartás hasznos tud lenni. A Gyurcsány-kormánynál pont azt hiányoltam, hogy kb Bólogató Jánosként mindent elfogadtunk amit az EU mondott még akkor is ha az a mi hazai érdekünket nem épp szolgálta. Orbánnak a slepjével van a baj (azokat pedig Ő vette maga köré így az Övé a felelősség). Ha egy jó szakemberekből, Önös érdekeiken felül emelkedő miniszterek, államtitkárok stb lenne mögötte, nem itt tartanánk. De így a Bulldog mentalitás csak arra elég, hogy egy szoba minden falának nekimegyünk, de az ajtót nem találjuk. Véleményem szerint a fenti írás nagyon jól leírja a jelenlegi helyzetünket és okát annak, hogy miért jutottunk ide. Lehet személyeket, pártokat, kormányokat kritizálni de az hogy itt tartunk az összes olyan embernek a felelőssége aki döntést hozott az ország házában 1990 óta.
Mehh...
Apa, kezdődik!

Remélem a "formálódó" ellenzéki összefogás épelméjű tagjelöltjei felfogják a közelgő veszélyt, és nem sétálnak be a neolib csapdába!
VEGRE!

kedves Gordon, bizok Onben!
Masutt mar irtam, vannak olyan idoszakok egy orszag eleteben, amikor meg kell fognia a demokratikus ellenzeknek egymas kezet, meg akkor is, ha az ugy tunik: koszos. Nincs mar arra ido, hogy fintorogjunk, hogy felhanytorgassunk, hogy bunosoket keressunk a multba revedve.
Aki demokraciat akar, annak most felre kell tennie a prekoncepcioit, legyen parttag, vagy civil.
Az osszefogasnak nincs ara. Annak van ara, hogy eddig nem fogtunk ossze. Fizetjuk is, mint a katonatiszt...
@_tx_: Örökölni nem lehet ingatlant? Vagy azt feltétlenül el kell kótyavetyélni, és felélni, ha az ember egyébként nem magas jövedelmű? Történetesen én pont örököltem, és még örökségi adót is befizettem. Ha most engem megadóztatnak, akkor pont nem fogom tudni kifizetni, merthogy nem keresek annyira jól.
Arról kellene tanulmányt írni, hogy hol állt az ország 2002-es kormányváltáskor és a 2010-es nagy buktakor, mely éppen Bajnai fényes munkájának is volt köszönhető.Az az ember aki egyszer lebőgött nem legyen okos akkor amikor nincs hatalom a kezében.
Vegye a kalapját és tűnjön el a felszínről. Ha ez eddig bekövetkezett volna akkor most egy teljesen új generáció vezetné az országot. Ma is igaz a régi közmondás: Kutyából nem lesz szalonna.
@kisvakondcica:
aki hitelt fizet, annak nincs tulajdona->nincs ingatlanadó.
De pl nagyszülőknek, akik egy élet munkájával lett egy pesti lakása, majd az felértékelődött, na, nekik fájhatna a fejük egy ingatlanadó miatt.
A mostani árfolyamnak pedig csak egy része (igaz magas) írható Orbánék számlájára, mert pl a benzinár külföldön is az egekben jár...
Nekem tetszett. Vannak lényeges elemei. Illetve hiányoznak lényeges elemek, emiatt kicsit populistának is érzem. Gyors kilábalás? Talpon maradni is teljesítmény lesz.

Mikor lesz egy olyan politikai erő ami úgy elemez, hogy sikeres modellekből próbál alternatívákat bemutatni. Végig lehetne néhány ilyen esetet gondolni. Elmondani a népnek nem csak az álmokat, de a "mozgásteret" is. Ez egyfajta oktatása lenne a demokráciának amit top down lehetne megtenni, persze jó lassan jutna "down" de enélkül semmilyen politika nem lesz hiteles és mindig csalódni fognak benne.
@fludd: Mit tett Bajnai 1 év alatt? (barátunk a google!!!)

Azonnali válságkezelés

Ennek leginkább mérhető hatása a forint árfolyamának stabilizálódásában jelent meg. 31 milliárdos költséggel 100 ezer munkahelyet mentett meg a Bajnai kormány munkahelymegőrző programja. Az "Út a munkához" program segítségével további 100 ezer alacsony képzettségű ember tért vissza a munka világába, sokévi passzivitás után. A krízisalap támogatásaiból 100 ezer családnak jutott pénzügyi támogatás. A távhő árát is csökkentették, ez 650 ezer család, összesen mintegy 2 millió ember életében hozott könnyebbséget.

Egyensúlyteremtés

A költségvetés egyensúlyának helyreállítása érdekében 1200 milliárd forintos megtakarítást hajtott végre a Bajnai kormány. Ez, arányait tekintve, az elmúlt évtizedek legnagyobb hasonló kiigazításának tekinthető a világban. Az államháztartási hiány 3,8 százalék alatt maradt, ezzel Magyarország megteremtette az Európai Unió egyik legfegyelmezettebb gazdálkodását. A hivatalos adatok 2010. év elejére azt mutatták, hogy Magyarország rendelkezik az Unió országai közül az ötödik legalacsonyabb költségvetési hiánnyal.

Bizalom újjáépítése

A válságkezelő kormány programjának harmadik pillére a bizalom újjáépítése volt. Ez tette többek között lehetővé, hogy a jegybanki alapkamat 20 éves mélypontra volt csökkenthető, ami komoly segítséget jelentett a gazdaság újbóli felpörgetéséhez, így a vállalkozások jövedelmezőségének növeléséhez.

Növekedés beindítása

A nyugdíjrendszer átalakítása biztosította a nyugdíjasok járandóságát, de értékes munkaerőt is bent tartott a munka világában. A Bajnai kormány a szociális rendszerben is komoly átalakításokat hajtott végre. Ezek arra ösztönözték a munkára képes embereket, hogy segély helyett inkább vállaljanak munkát, ugyanis így jobban járnak. Az adórendszerben is komoly, mindenki számára érzékelhető változások történtek. Az adóátrendezés hatására 2010 év elején már több millió munkavállalónak emelkedett a nettó fizetése. Egy átlagos keresetű emberé kb. 15 ezer forinttal, így nem volt szükség kormányzati kommunikációra arról, hogy mindenki jól jár. Az adóátalakításoknak köszönhetően további 400 milliárd forint maradt a magyar vállalkozásoknál beruházásra és munkahelyteremtésre.

Bajnai Gordon parlamenti búcsúbeszédében hangsúlyozta: (…) „a következő tíz év mostohább körülményeket teremt számunkra, mint amilyen a válság előtti évtized volt. Az ország vezetőinek olyan korszakra kell felkészíteniük hazánkat, amikor lassabb lesz a fejlett világ növekedése, és élesebb lesz a verseny a munkahelyekért, a hitelekért, a piacokért.” Ugyanebben a beszédben elérendő célként tűzte ki a 2014-es euró bevezetését Magyarországon, valamint az oktatás és a szociális rendszer átalakítását. A Bajnai kormány által indulásakor célként kijelölt 142 pontból 139 teljesült úgy, hogy egy sor olyan ügyet is meg kellett oldaniuk, amit a kormányzás megkezdésekor még nem ismerhettek.
Hajra Gordon! Most mar csak azt kene tudni milyen szervezet elen lehet ezt az alapprogramot tamogatni!
Szerintem az utóbbi másfél év legkomolyabb írásával van dolgunk, ha sokan most ezt még nem is látják.

Ilyet csak az ír akinek még vannak politikai ambíciói és hálistennek nekem úgy tűnik a szerzőnek van.

Nem tudom 2014-ben meg lehet-e buktatni a mostani hatalmat, ez függ attól is hogy alakulnak az események de ha nem akkor akkor 2018-ra kell készülni.

A lényeg az hogy normális nyugodt erők kezébe kerüljön az irányítás sem a mostani őrület nem vezet sehova sem az ha mindent erőszakkal vissza akarunk csinálni.
@Mesemondó Medve: most akkor neked meg a Bajnai az Istened? Mit személyeskedsz? Egy szóval nem védtem Orbánt, csupán a Bajnaival kapcsolatos - szerintem - oktalan csodavárásotokra hívtam fel a figyelmet. Bajnai nem kívülálló volt, hanem min. elnöksége előtt kormánytag, persze azt az időszakot szerényen "tévedésnek" nevezi, pedig vastagon része van abban, hogy minket ennyire felkészületlenül ért 2008. És ismétlem, de miniszterelnöksége idején semmi innovatív dolgot nem tett, csupán 20 mrd EUR-ral a háta mögött megtette, amit megkövetelt az IMF. Ha javult bármi, az nem az ő érdeme. Abban viszont egyetértek, hogy ami most van, az viszont az Orbán bűne.
@tomwar: Meg akkoris csak 30M felett meg a második ingatlan 15M felett és csak 0.5%-l adózik, ezzel szemben a Fidesz tervben meg arról volt szó, hogy 0Ft-tól adózik minden és azt is 3%-l. Hát tényleg sokkal "jobb" a Fidesz terve, valóban.
Bajnai most kb. azt a szerepet játssza a balliberális oldalon, amit 1998-2002 között Németh Miklós és a 2010-es választások előtt Bokros. A ballib (inkább lib) értelmiség futtatja, de sem társadalmi támogatottsága, sem háttérszervezete nincs. Gyurcsányék kevesek, az MSZP-nél ő a 2. Gyurcsány (értsd: bűnbak) az LMP-nél meg bármilyen a szoci időszakkal összeköthető figura befogadása egyenlő a harakirivel.
A vége az lesz, hogy pörög még egy kicsit a politikában, aztán vagy mindenkire megsértődik, vagy ő is gyarapítja a "szellem politikusok" táborát: tevékenysége kimerül annyiban, hogy néha csatlakozik valami aláírási akcióhoz és néha meghívják az ATV-be meg a Klubrádióba "független szakértőnek".
@szgy: Van. Bajnai Gordonnak hívják.
A Bajnai cikk kommentjeinek jellege is mércéje a jelenlegi magyar állapotoknak. Amikor arról beszélünk, hogy ki mikor hibázott, mit "kúrt" el, egy szó sem esik olyan alapvető tényekről, mint üzemanyagárak, alapvető élelmiszercikkek árai, munkanélküliségi ráták, a háromszoros bóvli, és hosszan folytathatnám még ezt a nyomasztó a sort. Érthetetlen számomra, hogy mi játszodhat le az olyan pártkatonák lelkében, akik, ha bukik a magyar gazdaság teljesítőképessége (önhibából), és szakadt seggel az előzőleg pocskandiázott megmentőinkhez fordulunk koldulni, a korábban kiutált orosz illetékességű piacról várjuk a megmentőinket (a jobboldal által), egy kis szintén kommunista kinai salátával megspékelve. Észhez kellene térni! A gázolaj például száz forintal drágább mint a tavalyi azonos időszakban volt. Nem nehéz kiszámolni, hogy ez hány százalékos emelés, és mekkora terhet jelent a lakóság többségét kitévő (nyomorgó) emberek életében! Milyen mértékű béremelés követte ezt?! Hiteltelen lennék, ha azt állítanám, hogy a fent említett réteg soraiban semekkora? Felfoghatatlan, hogy egy demokráciában arról kell vitatkozni, az elvileg a néptől kapott felhatalmazással rendelkező,és ezzel az élet összes területén visszaélő kormány tovább vezetheti-e hajónkat a jéghegy felé, vagy az ilyen rendszerekre jellemző módon, a hibáit beismerve átadja a lehetőséget, egy olyan, ha kell szakértői kormánynak, aki elránthatná a hajót, még az ütközés előtt. Ne feledjétek, mindenkinek egy élete van jelenlegi ismereteink szerint, és mi is felelősek vagyunk abban, hogy kinek, és milyen áron engedjük végzetesen elkúrni azt. A hősök ideje lejárt.
Gordon a fűnyíróember, most jól megmondta.

1. Kár, hogy a Manyup rendszert nem engedték kivenni a hiányból a Brüsszeli népek, akkor még ma is lenne.

2. Kár, hogy az egykulcsos adót, nem a balib koalíció csinálta meg 2002-ben.

3. Kár, hogy ma sem tudjuk mit ígértek meg az IMF-nek 2008-ban, csak ködösítés volt, most legalább tudjuk.

4. A partvonalról könnyű beszélni, bár ha az idióta kormányzat, csak a vállát húzogatta volna két évig és 2013-ban kezdte volna elbaszni a renomét, akkor most előrébb lennénk, ez viszont fix. De hát Orbán Viktor akkor is kardot ránt, ha láncos buzogánnyal megy a csatába, mert az jobban hangzik....
Ez van akkor, ha realisták helyett fantaszták kezébe kerül a gyeplő.
"Az egyéni jólét fokozatos és érzékelhető ütemű gyarapodását akarjuk"

Kár, hogy kormányon ennek az ellenkezője sikerült a hetenkénti adóemelésekkel...
azonnali szakértői kormány felállítását KÖVETELEM!!
a mostani hazaáruló és rabló-bűnöző Orbán Kúrmány azonnali és végleges eltávolítását követelem a Haza megmentése érdekében!!
Valaki feljebb belinkelte a következőt:

"Sajnálom, hogy azok a pártok, amelyek most annyira izgatottak, álszent módon csendben maradtak akkor, amikor az előző, szocialista miniszterelnök bevallotta, hogy hazudott minden állampolgárnak és az európai partnereinek. Nem szabad elfelejtenünk, hogy azok a nehézségek, amelyekkel ma Magyarország szembenéz, ezekből a hazugságokból erednek" - válaszolta az [origo]-nak Mário David."

Részben talán igaz is, de:
- itt az európai szövetségeink elárulásáról is szó van, nem csak a magyar közvélemény becsapásáról (Mégis mi teljesült Orbán ígéreteiből?? 2006-ban 14. havi nyugdíjat ígért :)
- Márió David hazája (Portugália = Görögország 2) eu-s lélegeztetőgépen van, jobban tenné, ha csöndben maradna, mert a németek pénzéből könnyű költeni, csak ők 1986 óta lebzselnek rajta.
- szeretném látni, hogy az Európai Néppárt francia és német tagjai hasonlóan védik meg OV-t.
Rendkívül sajnálom, hogy a "jó szándékú és félremenedzselt reformok", puszta szerecsen mosdatásként a hitelességet erősen CSORBÍTJÁK!!!

Hogy milyen katasztrófális M.o. helyzete, azt jól mutatja, hogy a 2006-os gazdasági teljesítményünkre, JÓ ESETBEN, valamikor 2016 környékén leszünk képesek VISSZAKAPASZKODNI!!! És ennek a hosszantartó válságnak az időtávját, mélységét jóváttehetetlenül alapozta meg Gyurcsány szándékosan "lelazsált" első ciklusának 20, piármázas hónapja!!! Ami szintén szándékosan, hamis költségvetéssel vezetett a választási csalásig!!! Ami után két nagyon gyatra, stagnáló év következett!!! Majd 2009-ben a térség legbrutálisabb pofára esése!!! BENNE 2008 novemberétől fél év gyáva, gazember csodavárás!!! Az azt követő váltással a válságkezelés, reményekre jogosított! Csakhogy a középtávon felsejlő, masszivnak álmodott növekedés, DÉLIBÁBnak bizonyult!!! Erre a délbábra diadalittasan kapaszkodott fel a szabadságharcos váltótárs, hogy szakadatlan baklővések hazugságok hátán most birtokba vehesse a kilátástalan pusztaságot!!! A nihil Magyarországot!!! Itt struktúrális reformokra, mondhatni szemernyi lehetőség sincsen!!! A deviza hitelesek nagyobbik hányada menthetetlen!!! És az szja-n túl a nyugdíj fronton is kaszával lesz elkerülhetetlen rendet vágni!!!

‎10 hónappal ezelőtt, "szűk családi körben", lehettünk vagy ötvenen, Gyurcsány mondta: "amit itt, és most tenni kellene és tenni lehetne, azt a Gordon tudná megcsinálni! A végére egy 5%-os népszerűségi index-szel"!!! Csakhogy az eltelt 10 hónap alatt, drámaian romlott az ország gazdasági, társadalmi, nemzetközi helyzete!!!

Kérlelhetetlen őszinteségre van szükség!!!
A 0--24 óraig tartó szakadatlan kormányzati hazugságáradat
közepette!!!
Nagyon kíváncsi vagyok a moderációra!!!
Bajnak Ur!

Nem volna kedve atruccani ide Szerbiaba, egy kis rendet csinalni? Oriasi tamogatottsaga lenne. A Jelasics Radovant is szerettek, o volt a jegybankelnok. Maga is jo jonne ide.
A vagyondónak/ingatlanadónak van még egy haszna is. Egy kacsalábon forgó villa építése gazdasági szempontból "halott" befektetés, (a megépítésen kívül) nincs gazdaságélénkítő hatása. Ezzel szemben, ha a gazdag állampolgár kisebb villát épít, és a maradék pénzt bankba teszi/befekteti, akkor ezzel gazdaságot élénkít (és kevésbé "pazarlóan" él).

Amit már írtak mások is: Ha jól vezetik be, a vagyonadót nem lehet eltitkolni (és még a külföldön szerzett jövedelmekre is vonatkozhat).

Ezzel párhuzamosan persze csökkenteni kell a munkát terhelő adókat és járulékokat, csak úgy van értelme a bevezetésének.

Más. Néhány dologban amúgy nem értek egyet a szerzővel, de jó végre olyan írást is olvasni egy "politikustól", ami a kormányoldalról érkező üzenetek színvonala (ami körülbelül a Kiskegyed színvonala) után felüdülés.
@fchris82:
hmmm, szerintem egy írás tartalmát nem lehet elvonatkoztatni a szerző személyétől.

ha a pápa egy hosszú tanulmányban azt részletezi, hogy a világegyetem, és benne az ember, kizárólag a fizika törvényszerűségei alapján jött létre és fejlődött, akkor az adott tanulmányt valószínűleg nem fogjuk teljesen hitelesnek tartani. függetlenül attól, hogy a pápa személyét egyébként tiszteljük-e.

ha ugyanezt steven hawkings mondja, akkor nyilván kevésbé kérdőjelezzük meg.

ha bajnai gordon gyurcsány minisztereként és a szocik (pártonkívüli) miniszterelnökeként az elmúlt 22 év minden baját a fidesz elmúlt másfél éves tevékenységére keni, akkor minimum, hogy az ember összeráncolja a homlokát, függetlenül attól, hogy bajnai személyét és a fidesz tevékenységét egyébként mennyire tartja jónak vagy nem jónak.
tökéletes helyzetelemzes. bárcsak visszatérne a szerző a politikába.
Jó ez a novella, csak a hitelességén növelne egy korrekt aláírás:

Bajnai Gordon
2006-2010 között:
- Fejlesztéspolitikáért felelős kormánybiztos
- Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium vezetője
- Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium vezetője
- Miniszterelnök
@madárfiú: Hát... Ez a magyar rögvaló. :(
Nekem erről a helyzetről más a tézisem. Aztán majd az idö megmondja mennyire igaz vagy sem.. merthogy:

#1; Tény ugye, hogy az elözö kormányék hagytak egy óriási adósságot, egy zsákutcába haladó rendszert amiben csupán 1,5 millió adófizetö volt (mert egyébként tisztességesen nem lehetett megélni), tulburjánzott bürokráciát es egy olyan joggyakorlatot ahol szinte bárkinek bármit meg lehetett csinálni (büntetlenül) ha valakinek tőkéjéböl avagy befolyásából arra futotta. Elege is volt mindenkinek abból (azt mondták Legyen Más Politika) és lett is. Szó mi szó, ha az akkori helyzet legalább valamilyen szinten elfogadható lett volna, a Fidesz nem nyerte volna ekkora mértékben választást.

#2,Fidesz-KDMP
A Fidesz-KDMP kormány (avagy had hívjam csak Orbán kormánynak) megalakulás után,egyszerre szeretné csökkenteni az államadósságot, növelni a foglalkoztatást, és vissza szorítani a fekete gazdaságot. Hmm ez nagyon kemény feladat, hiszen munkaerö teremtés általában pénzbe kerül föleg ugy ha egyébként is alapból szar a vgazdasági helyzet.

Minden esetre belefognak. A munkáltatói járulékot csökkenti 4 avagy 6%-al ami eves szinten 190 milliárd forintot könnyítést jelent. Bevezeti az egy (illetve két) kulcsos 16-19%-os Szja-t, egyszerüsíti az adórendszert, start munkaprogram révén megpróbálja visszaterelni az életmód szerüen segélyböl élöket a munkaeröpiacra.
Ugyanakkor, fokozatosan megszüntetni a minimálbér adómentességét (ami a 2002-es Medgyesi MSZP választási gyözelmén tul, egy elvi hülyeség volt, avagy mega-frankó lehetöség a valós jövedelmek elrejtésére).
Csökkenti a kormányzati költségeket, csökkenti az önkormányzati képviselök számát, csökkenti következö cilkustól parlamenti képviselök számát (mint ahogy ezt eddig minden párt választási kampányában igérte aztán el is felejtette) , a kedvezményes nyugdíjakat adóztatható járulékká alakítja, egészségtelen termékekre bevezeti a csipsz adót, megreformálja a szocpolt, támogatja a magyar termékeket, emeli az áfát stb. Stb. Stb...

Megpróbálja az országot, egy élhető, magát eltartani képes országgá alakítani.

#3 Eddig ez mind szép és jó lenne,
viszont a tb-járulék és szja csökkentés, a munkaprogramok mind pénzbe kerülnek a hatásuk viszont csak idövel érzödik majd.( becsléseik szerint 3 év kell). A bevezetett megszorítások és megtakarítások egésze pedig nem elég a kiesések fedezésére. Mit tesz Orbán? Elkezd széllel szemben pisilni.

-Válság adó! Ideiglenes válságadót vet ki a kereskedelmi hálózatokra, energia szolgáltatókra és távközlési vállalatokra (ergo Multik). Adó éves mértéke becslések szerint 211 milliard forint !!!! Gondolom erre tescóék, Vodafonék nem számítottak, és bizony ezek a srácok nem gombokban számolnak.

-Bankadó révén megadóztatja az összes bankot Magyrországon, ami nem is uj ötlet mert USA és Nagy Britannia is ezt csinalja, viszont a magyar GDP-hez képest (ami Európa kemény 1.5%-át teszi csak ki) a kivetett adó 6-700%-al magasabb mint ugyanez az adó nyugaton. Ebböl adódó állami bevétel (avagy banki veszteség) itt is több száz milliárd forint 3 évre vetítve (googlin kéne megnézni pontosan mennyi ez, aztán átlagolni a száz helyen megadott százféle összget) minden esetre a bankok szerint ez kibírhatatlan veszteség.

-Elötörlesztés fix árfolyamon.. Ez volt a –ma divatos szóval élve- leginkább unortodox –és valszeg nem törvényes- huszárvágás a bankszektor ellen, viszont hozzá kell tennem, hogy bizonyos szempontból a bankok által teljesen kiérdemelt húzás volt.

A saját börömön tapasztaltam, hogy a Magyar banki szabályozás nem az ügyfelet védi hanem a bankot. Így állhatott elö az a marhára vicces eset, hogy én mult évben pl már közel 8% kamatot kellett fizzessek a CHF hitelemre mikor az éve elején éppen aktuális CHF piaci kamat 3% alatt volt.

Aztán panaszkodhattam a Banknak, irhattam a leveleket a PSZAF-nak, próbálkozhattam részleges elötörlesztéssel, de mindhiába. A banki szabályozás szerint a 8% kamat jogszerü volt, még akkor is ha az “etikátlan üzleti magatartás” minden kritériumát hiba nélkül pipálta.

Ráadásul az egyoldau szerzödési feltételek szerint a bank elvileg nem csak 200% de akár több ezer %-al magasabb kamatot is megszabhatott volna a piaci kamat felett jogosan. Ilyenkor legfeljebb biróságra terelhettem volna az ügyet, aztán ezzel kapcsolatban mindenki eldöntheti, hogy vajon egy magyar bíróságon ezt milyen eséllyel nyerhettem vona meg.

Én ugy gondoltam nem vesztegetem erre az idöt, de ez egyébként nem normális dolog.. Normális az lenne, ha ilyen helyzet eleve elö sem fordulhatna.

#4 Katarzis. Az európai válság miatt egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy tarthatatlan a növekedési ráta. A hitelminösítö cégek –megjegyzem kifejezetten jól idözített- leminösítése végett emelkednek államkötvényekre fizetendö kamatok mértéke, a forint gyengül ami tovább nehezíti a helyzetet és borul a költségvetés. A kormány pánikol, behuzza a magángyugdíj pénztárakat, nem lesz több nyugdíjtözsdézés alapon. Gáz van, Elfogyott a mozgástér, nincs lehetöség megvárni, hogy a meghozott reformok beérjenek. A buli nem jött össze.

Az elsö adandó alkalommal –végre- Magyarország segítségre szorul, és a nyugat ugy ugrik rá mint koncra a vadak. Persze mindezt a szólásszabadság, és egyéb EU értékek zászlaját lengetve teszi aminek a gondosz arogáns, vérszomjas és beképzelt Fidesz-Orbán-KDMP kormány a sárba tiprására készül.

Ezt mielöbb meg kell azt akadájozni mielött a világnak vége! Kb ez a hangulat jön át a manapság tucatszámra megjelenö internetes cikkböl.. Annyi van belölük, minha tényleg Magyarország lenne a világ közepe és másról sem szólnak a hírek.

Az, hogy ez a cikk áradat milyen hangulatot kelt Magyarországon, és miért pont az IMF tárgyalások elött jött ez a hullám, illetve kinek a pozícióját erösíti ez a tárgyalások elött, avagy a cikkáradatnak a bóvlizásnak van-e bármi köze a tárgyalások elökészítéséhet –avagy egyáltalán szükségességéhez- mindenki eldöntheti magában.

Minden esetre én biztosra veszem, hogy az IMF hitelbiztosíték egyik -persze ”csak” széljegyzetben megemlített- feltétele a válságadók azonnali megszüntetése lesz. Ha nem igy lesz megeszem a kalapom.

A többi feltétel és kifogás csupán eladható máz és maszlag, ami persze muszály, hisz a multik elmulasztott profit targetjeinek platformján elég nehéz lenne magyarországi támogatottságot szerezni a bulihoz.
(Egyébként ugyancsak érdemes venni a fáradtságot és elolvasni a jegybank törvényt és utánna megitélni, hogy effektive mennyire csorbult annak függetlensége, és összevetni azzal, hogy a törvény mekkora kritikát és visszhangot kapott.)
Ugye nem is olyan bonyolult ez a adolog.

Mi lesz eztután?

A) Optimista verzio.. Orbán nem tesz semmit 3 évig és várja, hogy a reformok beérjenek. A tüntetések és cikkek tömkelegének ellenére a Nyugat nem tud elég belsö támogatottságot szerezni a kormány megbuktatásához. Az IMF tárgyalások során kötnek egy nem tul gáz kompromisszumot a válságadó és egyéb különadók mérsékléséröl. Négy év mulva lesz egy koaliciós kormányunk, fele méretü parlamentünk, és kétszer annyi adófizetönk mint most. Ha igy lesz Nyerünk.

B) Pesszimista verzio. Még több tüntetés Magyarországon, még több és még nagyobb külsö nyomás a medián és egyéb európai politikai fórumokon keresztül. A forint még tovább gyengül, a közhangulat végleg a kormány ellen fordul. Az IMF hitel feltétele lesz Orbán lemondása, a kormány bukik és szakértöi kormány veszi át az irányítást. (A választópolgárok még hálásak is lesznek, hogy a nyugat megszabadította öket zsarnok vérszívó vezérüktől.)

Válságadó, bankadó persze azonnal storno.) 2011 összes törvénye és rendelkezése érvénytelenítve és esetleg elörehozott választások lesznek, a “mond te kit választanál problémájával” majd megy vissza minden a régibe... Avagy mégsem, mert ugye az a cérna is már végéhet ért, hiszen Sokkal nagyobb eladósodásra és privatizációra már nem igen van lehetöség.

B opció akkora káosszal járna, hogy azt javarészt jelen pillanatban a Nyugat sem akarhatja, még akkor sem ha Orbán elmozdítására talán ez most a legjobb alkalom, viszont most annyi a gond és bizonytalanság Európával, az Euróval a Görögökkel, a francia bevándorlókkal, az Olaszok államadósságával, a Spanyolokkal, Egyiptom és az Arab tavasz után megjelenö vallási kormányokkal avagy mondjuk Iránnal, hogy Magyarország szinte elhanyagolható ezekhez képest (még akkor is ha a pont nekünk a médiából nem ez jön le), és éppen ezért talán Orbánnal már nem akarnak most foglalkozni. Nem tudom igy van-e.

De mégis talán optimista vagyok, és ugy gondolom, hogy a Nyugatnak gazdaságilag avagy politikailag talán jobban megéri ha nem lessz káosz, Magyarországi ellenzékben pedig nincsa akkora erö (és összefogásra való hajlam –mert hát Gyurcsányékkal, a már többszörösen "IGEN megcsináltuk" MSZP-vel vagy a Jobbikkal ki ülne egy csónakba? Az LMP pedig kicsi ahhoz, hogy nagy tömegeket tudjon megmozgatni. Ha igy nézzük akkor elvileg és végezetül az A opció nyer majd. De vajon igy lesz vagy sem azt majd csak késöbb fogjuk megtudni. én kb kb ugy 65-60%-ot jósolnék neki.
Ez így mind nagyon szép meg jó, csakhogy a jelen helyzetben nem beszélni meg írkálni, hanem cselekedni kell!

Szóval Kedves Bajnai Úr, tessék végre előállni, visszatérni az aktív politikába és tenni is azt amiről itt szó van, ellenkező esetben viszont tessék inkább csendben maradni, mert ezzel így nem megyünk sokra. Amit leírt, arra magunktól is rájöttünk rég, köszönjük szépen, ettől még semmi nem oldódott meg.

Magyarországnak igazi alternatíva kell, nem a 432432423.-ik elemzés arról, hogy miért rossz az irány. A jelenlegi politkai elit, nem lesz képes leváltani a most regnáló kormányt. Sem hippik, sem nácik, sem exkommunisták mögé nem fog felsorakozni az ország, ide végre egy értelmes, szakmai vezetés kell! Aki pedig erre alkalmasnak érzi magát és felelősséget érez az országért, az áljon ki és tegye amit kell, ne csak beszéljén róla!
@notib: Ezzel együtt mégiscsak Bajnai a lokális maximum. Ebből kell főzni.
lépni kéne

miniszterelnök:Bajnai Gordon
köztársasági elnök:
gazdasági miniszter: Bokros Lajos
külügyminiszter:
jegybank elnök maradhatna
@Grensberg:
sajnos ezt konrád györgy maga vallotta be ma reggel az atv-ben, amikor elkotyogta, hogy berlinben rendszeresen nyilatkozik nemcsak a német sajtónak, hanem német politikusoknak is, és most éppen a new york times számára ír egy cikket a magyarországi viszonyokról. gyanítom, hogy nem lesz túl baráti írás, tekintve, hogy olyan szinten szidta a fideszt, hogy még a balos kálmán olgának is kényelmetlen volt...
de abban igazad van, hogy konrád nem az mszp :-))

nem azt mondom, hogy a fidesz nem tesz meg mindent a nemzetközi rossz hírünkért, mert sajnos eredményesen rombolják ők is, de a magyar baloldal kinti propaganda hatását sem szabad lebecsülni.
@¡Viva La Onda!: Fantasztának nevezni ezt a szélhámost azért erős túlzás ;-P

www.youtube.com/watch?v=7VZFOX5Q2vQ

Tessék figyelmesen meghallgatni, hogy és mit beszél!

Ezt az afektálós szellemi kihívásokkal küzködőt az elemi iskolából is kivágnák és ilyenek "vezetik" az országot - csődbe.

Bár van abban az elméletben is valami beteges logika, hogy orbánék szándékosan akarják az országot csődbe vinni.
@amatőr2: 1998 és 2002 között egy sor szerkezeti reformot kellett volna megcsinálni, amihez egy Horn Gyula szellemileg kevés volt, de sokan azt hitték - én is - hogy a 36 éves polgári gondolkodású Orbán, majd ügyesen, taktikusan, nemzeti színű szalaggal átkötve szépen megoldja a problémát. Aztán kiderült, hogy ami volt, az csak a Bokros-csomag megszorításai miatt volt. Bizony a növekedés, a beruházások stb. 98 után hozzá lehetett volna nyúlni az egészségügyhöz, az oktatáshoz, az önkormányzati rendszerhez. Az MSZP is padlót fogott Bokros alatt, de 98-ban majdnem nyertek. Ha Orbán csak egy kicsit is bátor, valamelyik nagy elosztó rendszert rendbe teszi az alatt a 4 év alatt. De nem. Elég szánalmas, de a legsikeresebb átalakításokat az a kormány csinálta meg, amit egy volt pufajkás vezetett. Ez van. Orbán az ő eredményeiből élt. Az más kérdés, hogy a populista ígéreteiből (4 kerék, 3 gyerek, 8 %-os növekedés, 400 km autópálya, 200 %-os fizetésemelés az egészségügyben) már akkor sem lett semmi. De 2001-től, amikor látszottak a bajok (1 komoly ígérete sem vált valóra), elkezdett osztogatni. Minimálbér -emelés (25, aztán 50 %), kétszeri nyugdíj-emelés, elhibázott lakástámogatás, dilettáns jegybanki politika (a saját embere, Járai csinálta, az "erős forinttal"). 2002 után, amikor már baromira elfogyott az a lendület, amit Bokros-csomag adott értelmes piacbarát, növekedéspárti ötletek kellettek volna, de nem voltak. Egyik oldalon sem. Orbán részről meg pláne.
Orbán megszavazta a 100 napos programot, 2006-ban 14. havi nyugdíjat ígért. Most lesz újra tandíj, lassan bevezetik a vizitdíjat is "Szent Margit Nemzeti Egészségügyi Hozzájárulásként". Lehet, hogy lesz ingatlanadó is (az önkormányzatok talán kivethetik - ha nem lesz bevételük, ki is fogják). Szerinted ezek után ki rontotta el? Csak szánni tudlak, ha még mindig az MSZP-ra mutogatsz. Ők eltűnnek a süllyesztőben. Normális ember már régen nem ebben a pártrendszerben gondolkodik, hanem egy normális technokrata kormányban. Ha nem jön, mindenki lelép innen, aki elmehet. Főleg a piacképes tudással rendelkező fiatalok. Egy részük már elment.
@Saimon48: Beválogatott Orbán a sleppjébe első uralkodása alkalmával "szakembereket" is, ám amikor rádöbbentették már '98-2002 között is, hogy az elgondolásai rosszak, már kötötte is az útilaput a talpukra. A fideszt minden "szakember", aki valamit is adott magára, már a kezdetektől szép fokozatosan elhagyta.

Más. Attól tartok, ennek az országnak eltökélt szándéka, hogy lehúzza magát a klotyón - már elnézést. Elég csak a hozzászólások tarkaságát megfigyelni. Igaz, akad elegendő számú józanul mérlegelő, gondolkodó ember is, de bőven akad a szokásos indulatból véleményező, a tények ismeretének totális hiányából fakadó hozzászóló is. Márpedig ha nem leszünk képesek kompromisszumot kötni egymással, Bajnai miniszterelnök úr (igen, ő ma is megérdemli ezt a titulust!) rettenetes jóslata beigazolódik:
"Az államcsőd rövidtávon a közember, a munkaadó és a munkavállaló, illetve közalkalmazott, a nyugdíjas vagy épp a jövőjét tervező egyetemista számára beláthatatlan, tragikus, gyors összeomlást, az árak elszabadulását, a megtakarítások elolvadását, a munkanélküliség drámai emelkedését; a lecsúszás és a nyomor örvényét jelenti. Hosszú távon pedig az ország tartós leszakadását, mozdulatlanná dermedést és társadalmi destabilizációt: a szélsőségek minden korábbinál nagyobb térnyerését, kezelhetetlen társadalmi feszültségeket."

Helóóóóóóóó ezt akarjátok????
@vazsmegyeigerdezsház: A@kinney: Vajon szükség van erre? Ott mnem tudnak olvasni?
Ez az írás egy új mozgalom programja/ ars poeticaja is lehetne akár. Tele van a hazánk kiváló emberekkel, ezért fájó különösen, hogy a lehető legalkalmatlanabb, populista, modoroskodó csőcselék vezeti az országot.
A mi pénzünkből füstölik el a milliárdokat és a mi gyermekeink jövőjével szórakoznak, ezért a büntetőjogi mellett, történelmi felelősség terheli őket.
Szerintem megtisztulás előtt állunk. Most kell úgy elzavarni ezt a brigádot, hogy az életbe ne kerülhessenek a politika közelébe - és nem kell őket sajnálni, mert annyit loptak, hogy az unokáik is milliárdosok lesznek.
Amit a 2010-es választásokkor is hangoztattam, az ugyan úgy igaz lesz a részemről a 2014-es választásokra is. Amelyik párt vagy szervezet színeiben indul Bajnai Gordon, Oszkó Péterrel, én oda húzom be a szavazatomat.
@nemorino: Az IMF csomagjára a megszorító az adekvát jelző? Olyan jó lett volna nélküle? Már akkor csődbe lehetett volna menni, és ráadásul nem maradt volna lehívható rész a MOL-pakettre.
Bajnaival egy gond van, hogy igaz, ügyvezető miniszterelnöknek jó volt és azt az 1 évet levezérelte egészen jól.
De tőle még nem láttam vízizót, elképzelést, hogy hova akarna eljutni és mik a jövőbeli céljai.
Ezek hiányoznak, bár ezek pótolhatóak, ha végre erről is beszélne egyszer.

Mindezzel együtt nagyságrendekkel karizmatikusabb és hitelesebb vezető, mint bárki a jelenlegi mszp-ben. Ha van esze, akkor nem áll össze az mszp-vel, esetleg csak úgy, hogy több pártnak elvállalja a miniszterlenöki megbízását.
@74: Az a baj az elemzeseddel hogy sok alapveto fontossagu reszletet figyelmen kivul hagytal.

Az egyik ilyen az hogy a koltsegvetesi hiany fenntarthatatlan es az iden is elerte majdnem a 7%-ot. Az egyszeri es nem megujulo bevetelforrasok (MNYP vagyon es szektoradok) nelkul a magyar allamadossag legkesobb jovore de talan mar iden ujra megallithatatlan novekedesnek indul. Mindez anelkul hogy akar a kotvenyhozamok akar az arfolyam romlani kezdett volna!

A rossz kiadasi struktura legalabb olyan fontos szerepet jatszott ebben mint a visszaeso novekedes miatt csokkenesnek indulo bevetelek. A tortenelmi felhatalmazasu kormanynak sem anyagilag sem poitikailag nem tetszett a strukturalis reformok ara es inkabb a hatalomtechnikai eszkozokhoz nyult ahogy azt a fenti dolgozat pontosan kifejti.

A kulfold reakcioja tokeletesen elore lathato volt es mar masfel eve folyamatosan minden jozan szakember erre figyelmeztetett. A fenntarthatatlan adossagpalyat es a modszeresen tonkretett jogbiztonsagot minden esetben novekvo kockazatkent ertekeli a piac es minden befekteto magasabb hozamot var ezekert. A hazai es kulfoldi toke kulfoldre menekulese pedig az arfolyamnak kezdett betenni (de az eddigi 20% gyengules meg sehol sincs valojaban!)

En ugy gondolom hogy egyenesen rekordhosszusagu turelmi idot kaptunk. Meg tavasszal is elhittek a Szell Kalman tervet es oszig renduletlenul finansziroztak az orszagot.

Vegul azt felejti meg el az elemzesed hogy az IMF - leven egy nemzetkozi szervezet es nem befekteto - a mostani piaci kamatok feleert hajlando minket finanszirozni. Ez a befektetoknek EGYALTALAN nem all anyagi erdekeben hiszen igy ugrik a rekord 10% hozam amit a magyar allamkotvenyen kereshetnenek. Raadasul az IMF felteteleibol ami eddig kiszivargott azt se nevezhetjuk kemenynek. Leszamitva persze a Fidesz koruli gazdasagi holdudvar szempontjabol - de hat nem roluk mondta Pokorni hogy a kezukre akarnak csapni ha a kozosbe nyulkalnanak? Masfel eve kesik az a kezre csapas...

Szoval ezeket kene figyelembe venni elso korben az elhamarkodott kovetkeztetesek levonasa helyet. Aztan lehet tovabb tajekozodni...
@ekat: "Mivel a nyugdíjasokkal együtt ők vannak a legtöbben, mindig ők legyenek a választás egyik nyertese, mindig őket kelljen támogatni, és állandóan csak azt hallgassuk, hogy ami nekik kell, azt tőlünk (dolgozó és becsületesen adózó kisebbségtől) kell elvenni?" Randa demagógia a nyugdíjasokat összemosni a segílyen élő rétegekkel. A nyugdíjasok a maguk aktív korában "dolgozó és becsületesen adózó" emberek voltak, akik a társadalmi szerződés alapján jogosulttá váltak arra, hogy amikor nyugdíjas korukat elérik, a társadalom biztosítsa számukra a megélhetést. Amikor ők dolgoztak, az ő kontójukra éltek az akkori nyugdíjasok és mellesleg e te korosztályodat is felnevelték, bízva abban, hogy majdan dolgozni fogtok és így nekik is lesz nyugdíjuk. Szóval ne mutogassunk úgy a nyugdíjasokra, mintha gennyes kelések lennének a társadalom testén.
Remélem, Bajnai sohasem lesz ismét kormányközelben. Uszító, csúsztató írás.
A jelenlegi kormánynak természetesen el kellene húznia a fenébe, de nem Bajnai kell helyette. Ő sem lenne jobb.
Hát... tény, hogy szívesebben élnék egy olyan országban, ahol Bajnai Gordonnak hívják a miniszterelnököt.

Másrészt: a szavazókörök átrajzolása és a határon túli kibicek szavazati jog miatt aligha lesz egyhamar leváltva a Fidesz.
Némelyik hozzászólás olvasva teljesen olyan érzésem volt, hogy más írást olvastunk. Azokról most nem is beszélek, akik csak fröcsögnek. (Az részemről rendben van, az is egy színvonal, az ő dolguk.)

Ám ha megoldásokat keresünk, akkor előre fele kell gondolkodnunk. Felmerülhet a kérdés, hogy mit lehetett volna máskor, vagy másképp tenni, de mire megyünk vele, ha ezt boncolgatjuk? Semmire. Elmúlt. Megtörtént. Ha valakinek nem tetszik egy személy, hiteltelennek tartja, az is rendben van. Ettől azonban a kiútkeresés, a jövő lehetőségeinek kutatásán alapul. A múlt hibái annyiban jönnek a képbe, hogy tanulni lehet belőlük, lehetőleg nem újra elkövetni azokat. Sajnos a Fidesz jelenleg épp történelmi mértékű, már régről ismert hibák (mások szerint bűnök) megismétlésén "fáradozik" érzésem szerint.

Számomra a cikk lényege (bár eddig a vagyonadóhoz szóltam hozzá), a kiigazítás, korrekció. A nép hatalma a képviseleti rendszerben azon mérhető, milyen gyorsan tudja kiigazítani, azt, amivel nem ért egyet? Én a képviselők időközi visszahívhatóságának híve vagyok. Jobb helyeken erre nincs szükség, a politikai kultúra magasabb foka miatt maguktól mondanak le. Nálunk viszont még szükség lenne erre.

Lehet olyanokat mondani, hogy a nép "hülye", "megtévesztett", "nem ért hozzá" stb. Sajnos elég sokan mondják is. Csakhogy aki ebből nem azt vezeti le, hogy a népet fel kell világosítani, megismertetni a lehetséges döntései következményeivel, és döntési helyzetbe kell hozni, az a Demokrácia ellensége. Ilyen egyszerű. Aki azt mondja, a nép helyett kell a nép nevében és érdekében kormányozni, az valamit nem vesz figyelembe. A nép nem 4 évente van. Hanem folyamatosan. Az nem Demokrácia, ha 4 évente le lehet cserélni a Diktátort egy másikra. (És a Fidesz még ezt is akadályozná a mostani irányvonalával.) Nem a nép van a politikusokért. Fordítva.

A 2/3-os "felhatalmazás" pedig egy rossz vicc a jelenlegi helyzetben. Ha a gyereket leküldöm a boltba kenyérért, de ő cigit vesz és hazafele elszívja az egész dobozzal, akkor azt fogom mondani: "Ez teljesen rendben van. Én adtam oda a pénzt, a többi nem érdekes." ? Én azt hiszem nem ezt mondanám. Persze, nem vagyunk egyformák.
@emberekembere: Ha bedöntik az országot (ami felé jó úton haladnak ugye sajnos), állítom, hogy szitokszó lesz a nevük generációkig, vérbenforgó szemeket fog előidézni puszta említésük.
Roppant megosztott a közösség, ahogy a társadalom is. Szerintem Gordon garancia lenne a jó kormányzásra, és igazából Ő az egyetlen reális OV-val szembeni alternatíva. Viszont nincs sok időnk, minden perccel közelebb vagyunk a szakadékhoz. Nem hiszem, hogy ki tudná várni Magyarország ezzel a kártékony kormánnyal a 2014-es választásokat. Akármilyen politikai konstellációban, Gordonnak kell kormányt alakítania. És attól fogva nyugodtan tudnánk aludni azzal a biztos tudattal, hogy jó kezekben van az ország.
Fájón hiányoznak a reálpolitikusok. Gordon e kevesek egyike.
@Cartman (ex Cartman):

Remélem, hogy Bajnai Gordon (és még néhány hiteles arc, pl. Bokros Lajos) ott lesz a következő választáson a jelöltek között, de nem az mszp (vagy a gyurcsány-féle társaság) színeiben. Az mszp, illetve gyurcsány ugyanis számomra kizáró tényezők. És tuti, hogy ezzel nem vagyok egyedül.

Ugyanígy érzek.
@kinney: Szóval, azon, amit írt, meg nem próbálsz elgondolkodni. Csak mások gondolatai éltetnek.
@74: Már az első mondatod sem igaz: "Tény ugye, hogy az elözö kormányék hagytak egy óriási adósságot, egy zsákutcába haladó rendszert...", úgyhogy ettől kezdve bukik minden, amit írsz.
Az értelmetlen megszorítások, az eladósítás, a totális hiteltelenség, végletekig eldurvult rendőrállato, lezárt közterületeke, a malév 100milliárdjával a háttérben, sukoróval, a gyárfási médiaszabadsággal, demszkíj és hagyó nokiásdobozaival, a terézvárosi ingatlanpanamával kissé hiteltelen ez a brancs.

Értelmes embereknek legalábbis.
A többi meg nem számít.
@losonczielvtárs: Mindenki figyelmen kívül hagyja, hogy mi volt a Fidesz gazdasági koncepciója 2010-ben, folytatva az előző ciklusbeli bukását okozó tévedését: növelni a fogyasztást, az növeli a termelést és beindul a felfelé vezető spirál. Ez a Matolcsy-doktrina. Nem hülyeség, az USA-ban működik. Csakhogy ehhez nagy felvevőpiac kell. Magyarországon hiába pörög fel a termelés, ha nem tudunk exportálni, a gazdaságunk nagyon nyitott. Itt ez a dolog nem megy. Azért voltak a tragikus lépések, mert meg voltak róla győződve, hogy bejön a lottóötös. De költekezni mégis csak a húzás után kellett volna. És még mindig nem hagyták abba: most is inkább kommunikációra szánnak százmilliókat, mert as legfontosabb az agymosás.
@losonczielvtárs:

Tökéletesen helytálló komment. Ideje lenne már eloszlatni a az 1998-2002 közötti "sikeres" kormányzás hazug fideszmítoszát.

Gordon és Péter! 2014-ben (ha előbb nem) visszavárunk.
dear gordon

bárki váltja a gráci őrültet vonától magáig, az tétényi éva sorsára fog jutni
fogják juttatni

én szóltam
@jet set: Azt azért leírhatnád (csak röviden), hogy ebben az írásban mi a csúsztatás, főleg uszítás?!

Biztosan van Bajnainál is még megfelelőbb, hitelesebb ember a feladatra, de az is biztos, hogy ha simán maradnak 2010-ben, akkor most max. 280 az EUR és 190 az USD plusz normális kapcsolatunk van az összes fontos külföldi partnerrel.
@AdamK: Nem mondom, hogy szükségtelen volt az IMF csomag. Engem is érintett, de szó nélkül elfogadtam, mert tudtam, hogy szükséges. Azonban nekem hiányzott a koncepció, mindössze a gyurcsányi szürrealizmusból visszaléptünk a realitások talajára, semmi egyéb. Viszont volt egy rakás hülyeség is, pl. szuperbruttó jövedelem. Nem értem, mi a fenének van ez így. Akkor legyen igazi szuperbruttó, minden munkáltató által fizetett közterhet is építsenek bele a bruttó fizetésbe és utána vonják le, hadd lássák az emberek, hogy valójában a bérköltség hány százalékát kapják kézhez. De a megvalósított megoldás csak egy nagy hülyeség.
Még nem kell komolyan színre lépnie senkinek, hagyni kell még orbánékat vergődni. Saját maguk, ellenzék nélkül leamortizálják magukat. Ha orbán esetleg nem, de a fidesz 2014-ig akkor is tuti kihúzza.
@ob.szerver: Az eddigi leghozzáértőbb miniszterelnök Bajnai Gordon volt. Ezt kár kétségbe vonni. Más kérdés, hogy mit tett azelőtt. Én annak örülnék, ha inkább Merkel venné át itt a hatalmat. Igaz nem magyar, lehet utálna Minket, de jobban járnánk.
@CyranodeBergerac: Nem is mostam egybe, legfeljebb csak úgy tűnt, ezt illetően egyetértek Veled. A nyugdíjasokat csak azért kellett odaírnom, hogy velük együtt van meg a - szavazati - többség, de gondolni továbbra is csak a tanulatlan és műveletlen rétegre gondoltam.
Az Isten áldja meg Bajnai ur maga az eggyetlen ebben az országban aki megszabadithat benünk a gonosztol imátkozom önért
@CyranodeBergerac: Nem is akartam összemosni, legfeljebb félreérthető volt, a nyugdíjasok csak úgy jöttek oda, hogy velük együtt lehet/van meg a szavazati többség.
Intelligens szöveg, intelligens gondolatok.

Azért Gordonka ne álljon itt semminek az élére. Azok után, ahogy a maga idejében kitömte a Wallis-t a következő négy évre. Az ingatlancégének átpasszolta a frekventált fővárosi telkeket és közpénzen megvetetett egy kb. 8 Mrd-ot érő székházat az MTV-nek 109 Mrd közpénzért. Szóval ez is ugyanannak a kocának a kölyke, amelyik a politikai elitünket ellette. Politikusként a kukába vele.
Bajnai Gordonnak kívánom, hogy ne csak a blogjában, hanem a valóságban, az igazságra és a haladásra éhes nemzet előtt is elmondhassa azt, amit itt leírt. És adassék meg neki a lehetőség, hogy kiemelje hozzáértő társaival az országot a mocsárból, ahova a dilettánsok süllyesztették. Én segíteni fogok. (nem csak azzal, hogy azt mondom: Hórukk!)
Még mindig nem látjuk elegen, de ez az egyetlen esélyünk. Már régen nem arról van szó, hogy kire mit tudunk felhozni (libás stb.) hogy megmagyarázzuk, ő is hiteltelen és más kellene a helyére. Most már ott tartunk, hogy drága Hofi apánk jut az ember eszébe minden nap "Hallotta Mama, demokráciában fogunk élni! És hova kell ahhoz költözni kisfiam?"

Kritikus helyzetekben tényleg sokszor rosszul döntünk, ezt mutatja a történelmünk is. 2014-ben nem dönthetünk megint rosszul, az már nem fog beleférni!
@jet set: Figyelj! Bárki jobb a fidesznél, aki nem veszik össze mindenkivel aki szembejön és pénzt lehet kérni tőle.
Nagyon örülök, hogy végre megszólalt Bajnai Gordon!
Olyan politikus, akinek tudok hinni..
@tede: Látod Matolcsynak van viziója. Na most az jó neked?
@troll ellenpólus: Nagy vagy :))) Gondolom roskadoznak a polcaid korabeli "Előre", meg "Dolgozó Nő" című lapoktól (egykori romániai magyar nyelvű újságok). Valamelyikükben olvastam anno ezt a nagyívű mondatot: (látogatás egy gazdálkodónál) "A fedetlen, árnyas kifutókban karcsú, izmos sertések nyújtózkodtak." Na, valahogy így tovább :D :D
Nagyon jó írás. Különösen megnyugtató látni, hogy nemcsak a makrogazdasági, hanem a társadalmi háttér tekintetében is világos a kép (minden "neoballibezés"-re rácáfolva). Ez nem jött át (nem is jöhetett) a Bajnai-kormány egy éve alatt. A probléma világos feltárása pedig már majdnem fél megoldás.
Gratula, és további sok sikert Miniszterelnök Úr!
Tisztelt Bajnai Gordon!

Ragyogó írás!

Gratulálok a tökéletes helyzetértékeléshez, és sok sikert kívánok! Amennyiben indul a választáson, egy szavazója már garantáltan van.
Miután mindent jól meggondolt, BG most beszállt egy olyan meccsbe, ahol óriási ütéseket lehet kapni övön alul is. Gratulálok a bátorságához!

Kívánom, hogy bontsa ki a zászlaját és vállalja fel azt a feladatot, amelyet olyan részletesen leírt a dolgozata második felében.

Lesz támogatója, meg imádója is bőven, csak élje túl azt a darálót, amibe most a Fidesz bedobja. Félő, hogy uralkodóink még mindig fognak találni feljelentőt, ügyészt, bírót, tanút és újságírót, akik összehoznak BG ellen egy szép kis koncepciós pert.

De mégis itt volt az ideje megszólalni, mert az emberekből már kezdett elpárologni a remény, hogy valaha is lesz egy esélyes kihívója OV-nak.

Egyet szeretnék kérni: Ha lehet, írjon, és jelentessen meg egy hat pontból és pontonként hat alpontból álló programot, ami az alábbiakat tudja:
1. Még én is megértem,
2. Visszavisz bennünket Európába,
3. Nagy biztonsággal elhozza a kilábalást,
4. Alapot ad a kiegyezésre,
5. Előre közli az akció árát,
6. Soha nem kell visszavonni.

Sok sikert kívánok!
2014-ben szükség lesz a kétharmadra, egy 50 %-os nemfidesz kormány béna kacsa lesz a fideszes bíróság fideszes ügyészség fideszes köztársasági elnök fideszes közmédia között.
sok sikert...
@b46: biztos névrokona lehet annak aki tetemes tartozással csődbe vitt néhány céget. néhány botrányt "fémjelzett" nevével. nem akarok vádaskodni meg bulvárba lemenni, mindenesetre szerintem ő sem az aki más lenne mint a többi. hiába hűdejó ha közben ugyanolyan rossz. sajnos ma ilyen a választék a politikusok terén, a legjobbak helyett a legkevésbé rosszakat lehet választani.
Van, amikor a kilátástalanságban egyetlen jelzés villantja fel az alagút végén azt cseppnyi fényt. Köszönjük. Ez a mostani helyzet, olyan, mint amikor tétlenül belefulladunk a légszomjba. Erős jellem, szilárd akarat, szakértelem, igen ez kell nekünk! Akkor is, "ha fájni fog!" A fájdalmat is jobban elviseljük, ha kongruens. Minden segítségre számíthat.
bozotirto:

Ne feledd! Övön alul csak az üt, aki nem ér fel övön felül!
valami hasonlóról beszélgettünk a napokban, mint amiről a bejegyzés szól. annyit tettünk hozzá: konkrét személyek, konkrét program kell. "árnyékkormány". akik mögé fel lehet sorakozni pártállástól függetlenül. a normalitás és a közjó eszméje mentén. kérdés: van-e magyarországon 250 normális ember (parlament + kormány), akiket lehetne követni? nem kell több. 250.
Vigyáznunk kell, nem szabad belemennünk semmilyen provokációba. Biztosan megjelennek majd itt is, a tudatosan bomlasztó kommentek. Gondolkodnunk, csak egy irányba lehet. Az erőt, ne felesleges dolgokra fordítsuk.

Cylon Brother Cavil: Bajnai Gordon helyzetelemzésének elolvasása előtt 10-es körben sem tudtam felállítani a sort! Majd indukálta a tartalom a lehetőségeket: van! Itt cseng a fülemben: a Haza és Haladás Alapítvány létesítése utáni gondolat:
.....Aki megérti céljainkat, egyetért velünk, azokkal mi is tudunk majd együtt gondolkodni....(nem idézet, csak úgy szabadon!)
@szgy: Asszem életrajzban nem vagy túl jó, de tudod mit? Segítek:
hu.wikipedia.org/wiki/Bajnai_Gordon
Mivel írtad, hogy nem akarsz bulvárba elmenni, jobb lesz ha innen tájékozódsz és nem a Blikk-ből. :)
Micsoda közhelyhalmaz a posztban... és micsoda nyelvcsapások a fan club részéről. Nem baj, csodát mindig lehet várni, csak nem érdemes, főleg nem hiteltelen, lejáratódott figuráktól.

Drukkolok a 4,99 százalékotokért, fiúk.
Tisztelt Bajnai Gordon!

Végre valaki! Tökéletes helyzetértékelés!

De velünk kis emberekkel mi lesz?
végre egy értelmes miniszterelnök...

fény az alagút végén...?

HAJRÁ BAJNAI!
Nem ez az első józan írás Öntől. Bárcsak valamilyen formában megjelennének a magyar politikában. Bár nem igazán voltam oda Önökért a kormányzásuk alatt, most már visszasírom azt.
Ha Ön, Bajnai Úr, bármely olyan szervezet élére áll, amely elfogadja miniszterelnöknek, 1994 óta először fogok elmenni szavazni. Önre!
Köszönöm.
Ha Bajnai vissza akarja hozni az igatságtalan, teljesítménycsökkentő és adóelkerülésre ösztönző progresszív adót, akkor azt akarja újra ránk erőltetni, ami közel 30 éves fennállása alatt gazdasági szakadékba vezette az országot.
A progresszív adó a gazdag, és főleg a miénknél 100-szor jobb adómorállal rendelkező orzságok luxusa, mi nem engedhetjük meg ezt magunknak legalább 25-30 évig.
Ennek az adónak egyetlen előnye az, hogy az irigységre mindig kapható rétegeknek jól lehet vele érvelni, hogy látjátok, jól megvágtuk a gazdagokat.
@Éhes_ló: Igazából vicces, hogy bármelyik blogon járok a fidesznyik kommentelők, folyamatosan az mszp-től, meg gyurcsánytól paráznak. Nagyon meg fogtok lepődni szerintem. Az a bagázs örülhet, ha megugorja az 5%-ot. Nem onnan jön majd a leváltás a Viktátornak...
A szükséges gazdasági és társadalmi reformok valójában egy jobbközép politika megvalósításának felelnek meg. Akár Bajnaival, akár mással valósulnak meg. Erre szükség is van, mert ma Mo-n nem létezik nyugat-európai értelemben vett jobbközép párt. Utoljára talán még az MDF minősülhetett ilyennek, de mára azok is eltűntek. A mai aktív magyar politikai jobboldal ott tart, ahol 1944-ben, legjobb esetben 1948-ban abbahagyta: masszív önismerethiány, kényszeres ellenségkeresés, végletekig eltorzított nemzetfogalom, feudalisztikus jelképek és retorika imádata, kritikátlan klerikalizmus. Félreértések elkerülése végett: nem a fideszről beszélek, mert az egy sáskaraj, ami a fenti jellegeket a pillanatnyi érdektől vezérelve alkalmazza. A fideszt leváltó új alakulatnak csak a legelemibb feladata a gazdaság rendbetétele és a teljesen átvilágított pártfinanszírozás megteremtése. (Mellékesen, hiba lenne olyan pártra szavazni, amelyik e két feladatot nem szerepelteti első helyen és részletesen kidolgozott menetrenddel megtámogatva.) Középtávon a fentieknél is fontosabb talán egy olyan társadalmi mobilitás és a kapcsolódó korszerű oktatási rendszer megteremtése, ami kitermeli azokat a koponyákat (szakmunkástól a kutatóig), akikre lehet egy innovatív, reakcióképes és stabilan növekvő gazdaságot építeni. A legnehezebb, de talán hosszútávon legfontosabb feladat viszont megteremteni és fenntartani egy érett jobboldali politizálást, amivel a krónikus kollektív torzulásaink (abnormális nemzettudat, felelősség folytonos hárítása, rendezetlen ügynöklisták, az eredeti tőkefelhalmozással megszülető állammaffia stb.) nemcsak kezelhetők, de gyógyíthatók is lennének.
Továbbra is fenntartom, hogy a populista ígérgetés egyik lehetséges ellenszere az általános választójog valamilyen korlátozása. Szavazhasson az, aki például:
- befizetett legalább a minimálbérnek megfelelő SZJA-t az előző 2 évben, vagy
- bruttó éves bére elért bizonyos szintet, vagy
- előre regisztrált a választói névjegyzékbe, vagy
- kifizette a szavazáshoz szükséges csekély összegű letétet.
Esetleg maradjon az általános választójog, de az állam fix összegért visszavásárolhassa a neki önként felajánlott szavazólapokat.
Szép dolgok az ideák, de az ország bizonyos részein egészen furcsa ábrázatú tud lenni a valóság.

A szerző úrnak valóban pettyes itt-ott a múltja, de jelenleg ő van, vele kell főzni. A Wallis is érdekes képződmény, az MSZP is. Minden furcsaság ellenére ezek máig létező, valószínűleg nyereséges cégek, ellenben a jelenlegi Magyarországgal, amely itt-ott nem működik. Rablóból lesz a legjobb pandúr, vagy ki tudja.
Nevetséges ez az egész Bajnaitól. Gazdasági miniszterként évek alatt mit is alkotott? Milyen hatékonyan használtuk fel az EU-s pénzeket például? Miniszterelnökként meg végrehajtotta az IMF programját... Ennyi volt Bajnai Gordon.
Nosztalgiával gondolok a Miniszterelnök Úr időszakából a 2009-es évre.

Kicsit esős volt, de szép év. Persze ez nem zavarta különösebben a szakértői kormány szakértőit, hogy futószalagon írják át megrendelésre, a Wallis érdekei szerint az építésügyi törvényt.

Eközben Hagyó évi 50 millióval zsarolta Bakonyit a gázművek élén, miközben Demszky félrenézett.
Üdvözlet mindenkinek,

Az írás szerintem sem mondanivaló nélküli, de azért ahhoz, hogy ide jutottunk az írónak is van köze, mégtöbb a pártnak, aki a székbe ültette. Nem kellene-e kicsit szorongani Bajnai Úrnak amiatt, hogy az ő "idejükben" történtek vezethettek ahhoz a csalódáshoz, és apátiához a politika terén, hogy a FIDESZ megszerezhette azt az elsöprő többséget, ami miatt úgymond ide jutottunk?
Sajnos túl gyorsan felejtenek tisztelt honfitársaink....
jó írás...

a fideszről csak annyi a véleményem hogy 2/3-dal ide jutni... elég nagy szégyen... jó dolgokra lehetett volna ezt használni...
dehát van aki maga alatt vágja a fát...
csak a legszomorúbb h persze mi alattunk is

remélem még államcsőd előtt sikerül váltani...
az biztos h az újnak, aki jön baromi nehéz lesz a nagytakarítás....
erős 2/3 kellene hozzá
Mi van Gordon, olvasod a Progresszív Blogot?:-)))
Tisztelt Bajnai Gordon Úr!

Nagy figyelemmel olvastam helyzetértékelését. Először is szeretnék gratulálni hozzá, mivel a magyar médiában igen ritkán olvasható ilyen igényesen megfogalmazott írás.
A kialakult helyzet valóban nagyon sajnálatos, és ebben nagy felelőssége van az állapolgároknak és politikusoknak is. Tapasztalataim szerint a magyar emberek nagy része nehezen néz szembe a valósággal, sokszor az az érzésem inkább szeretnék a dolgokat egy általuk megválasztott színes szemüvegen keresztül nézni. A lakosság önmegvalósító képessége szerintem nagyon alacsony szintű, így inkább az államtól, politikától és egyéb szervezetektől és személyektől várják problémáik megoldását. Mindezek mellet nagy fokú közöny és nemtörődömség tapasztalható, ami nem igazán a jó irányba tereli a dolgokat. Véleményem szerint korrekt és gerinces politizálással, a törvények, szabályok, az államigazgatás és gazdasági ügyek átláthatóvá tételével egyszerűsíteni lehetne a mindennapi életet, ami egyrészt pénzügyi megtakarítást eredményezne, másrészt jól átlátható ok-okozati viszonyokat teremtene. Talán ennek eredménye képpen egyre többen ismernék fel, hogy hatással lehetnek saját életükre, látnák értelmét a saját érdekeiknek, ügyeiknek képviselését. Természetesen a minden téren tapasztalható mutyizás is visszaszorulna és ez által javulna a versenyképesség is. Szerintem az igazán nagy fordulat ekkor következne be, de ennek megvalósításához nagy kaliberű politikusokra van szükség, mivel a lakosság nagy része sajnos az álmodozó kategóriába tartozik. A tartós jó kormányzásra az az erő lesz képes, aki a lakosság ezen széles rétegeit meg tudja nyerni a hozzállásuk megváltoztásához, valamint a mutyizáshoz szokott vezetői, gazdasági köröket vissza tudja vezetni a normális piacgazdasági viszonyok közé. Reméljük minél hamarabb elindul ez a folyamat.
@aeroller: a mostani időszak tetteire csak egy lehetséges gyógyszer létezik, ami nem vezet polgárháborúba: az előre nézés a gyűlölködés helyett. A süllyedő hajó partra navigálása.
@kinney: "hmmm, szerintem egy írás tartalmát nem lehet elvonatkoztatni a szerző személyétől."

Részben egyet értek, de nem teljesen, mert el lehet, max az előítéleteidet befolyásolja, de a végén odaállhatsz a pápa szövege mellé is, hogy "na, ezzel így 100%-ban egyet értek, kerek egész, a többi attól még hülyeség, amiket mond", vagy vitathatod a tartalmát is. Ráadásul itt nem arról van szó, hogy kezedbe nyomnak egy krimit, ami szubjektív vagy tetszik, vagy nem. Ok-okozati összefüggések vannak, amikkel vagy egyet értesz, vagy nem, és tök lényegtelen, hogy ki állította fel őket, mert azok az állító személytől teljesen függetlenek. És ismétlem, az előítéleteid befolyásolja, egy szakmai értekezésnél azonban ez tökre lényegtelen - kellene, hogy legyen.

Volt tanárom, aki a dolgozatokat is úgy íratta, hogy név nem kerülhetett rá, csak vmi kulcsszó, így a javításnál kicsit sem befolyásolta a személy, csak azt nézte, mi került a papírra. És ez lenne a lényeg. A pártok szépen adjanak be program javaslatokat, és mindenki szavazzon úgy, hogy nem tudja ki adja be. Megnézném, hogy a párthű szavazok hány része "vérezne" el.
@LongCafé: ha elovastad volna Bajnai írását, akkor tudnád, hogy a 2/3 az Orbán populista ígérgetésének, és a különböző hatalmi ágak, és médiák fideszes megszállásának a következménye. Gyurcsány, Bajnai, Bokros Lajos, Debreceni József, Dávid Ibolya megtett mindent, hogy megakadályozzák a Fidesz győzelmét (büntető eljársokat indított a fidesz ügyészség ezért velük szemben), de sokan elhitték az ígérgetéseket és a lejárató kampányokat, most pedig ennek isszuk a levét.
Azt azért lássuk be, hogy Bajnai nem más, mint Gyurcsány távirányított katonája. Se több, se kevesebb. Ez az írás Gyurcsány írása. Az, hogy kormányváltást követel - aljas taktikai húzás. Dehát aki rángatja a drótokat, nyomogatja a gombokat, az sosem az eleganciájáról volt híres.
Ha jól értem, írásának a lényege, legalábbis a számomra az, hogy végre meg kéne fogalmazni azt az értékrendet, azt a jövőképet, azt a berendezkedési formát, azt a gazdasági, politikai, kulturális, vallási, és egyáltalán az élet minden terét érintő konszenzusos álláspontot, ami felé nekünk, magyaroknak el kéne végre indulnunk, és ami felé, aztán, jöhetne bármilyen kormány bármikor, mindig összefogva haladhatna ez az ország. Én nem hiszem, hogy nem lehetne kijelölni ezeket az utakat úgy, hogy a végeredmény a legtöbbek egyetértésével ne találkozna, és hogy azokkal, akik mégis másképp képzelik a jövőt, ne lehetne valamilyen kompromisszumot kötni, hogy ők se szenvedjenek a többség akarata miatt.

Remélem tudja, hogy nagy tömegek várakozása egy Bajnai-Oszkó párosból álló országvezetés. Most nincs itt az ideje elkötelezni magát bármilyen párt, bármilyen csoport, formáció mellett. Még nem alakult ki, nem alakult meg az a közösség, amelyik az Ön által felvázolt programokat el tudná készíteni. Bízom én is annyira Önben, hogy amint körvonalazódik egy olyan társaság, olyan tervezet, amely le tudná váltani ezt a kormányt és nem ötletelő, hanem tudással és szakértelemmel megtervezett programot tud megmutatni, annak Ön nem csak segítségére lesz tudásával, hanem, reményeim szerint, élére is áll.

Sokunknak ebben az országban jelenleg Ön a legbíztatóbb reménysége, mióta tudhatjuk (talán jól értjük) hogy mégsem mondott le örökre a poilitikáról. Sokunknak jár az a fejében, hogy talán csak egy kicsit kellene az Ön lelkiismeretére hatni. Nyugodtabb élete lenne egy gazdasági vállalkozásban kényelmesen leélni az életét. De az Ön tudására, becsületes politizálására ma nagyon nagy szüksége van ennek az országnak. Ne hagyjon veszni bennünket! Csak nézzen maga köré, nézzen körül a politika és közélet területén. Nincs más, akire jó szívvel rá lehetne bízni az országot. Sok nagyszerű ember van még Önön kívül is, azokkal kéne összefogni, azok tehetségére támaszkodva Ön velük együtt egy boldog és gyarapodó államot lenne képes létrehozni. Ne hagyjon minket, a hazánkat elveszni!
Mennyi, de mennyi politikus van itt! Abból, hogy mennyien értenek a politikához az index blogolói és kommentelői között, az ember azt hinné, hogy minimum 20 párt van a parlamentben.
@74: Simán kivéreztetik a devizahitelbe belerokkanó középosztályt, majd az egész gazdaságot, csak azért, hogy ne kelljen kimondani, hogy a Matolcsy György által meghatározott gazdaságpolitika megbukott. A büszkeség, az egyéni karrier féltése felülírta a hazafiságot.

Egyedül küzdeni a szövetségesek ellen önmagában fura helyzet. De különösen beteg helyzet ez, ha nem is értjük, nem is tudjuk, hogy miért küzdünk. Soha, egyetlen kormányzati szereplő, szimpatizáns, holdudvarba tartozó nem magyarázta el, hogy miért volt annyira nagyon fontos a jegybanktörvény és a stabilitási törvény, aminél elszakadt az európai cérna, amire hivatkozva most ennyire lehet alázni Magyarországot.

Magyarország nem volt a nyugat felől ennyire elszigetelve 1957 óta, mint most. Az eddigi kudarcok beismerésének elkerülése a fideszesek számára fontosabb, mint az ország boldogulása.

Lehet még várni a hülyeség beérésére, de minek?
@amatőr2: Simán kivéreztetik a devizahitelbe belerokkanó középosztályt, majd az egész gazdaságot, csak azért, hogy ne kelljen kimondani, hogy a Matolcsy György által meghatározott gazdaságpolitika megbukott. A büszkeség, az egyéni karrier féltése felülírta a hazafiságot.

Egyedül küzdeni a szövetségesek ellen önmagában fura helyzet. De különösen beteg helyzet ez, ha nem is értjük, nem is tudjuk, hogy miért küzdünk. Soha, egyetlen kormányzati szereplő, szimpatizáns, holdudvarba tartozó nem magyarázta el, hogy miért volt annyira nagyon fontos a jegybanktörvény és a stabilitási törvény, aminél elszakadt az európai cérna, amire hivatkozva most ennyire lehet alázni Magyarországot.

Magyarország nem volt a nyugat felől ennyire elszigetelve 1957 óta, mint most. Az eddigi kudarcok beismerésének elkerülése a fideszesek számára fontosabb, mint az ország boldogulása.
@klacus: Simán kivéreztetik a devizahitelbe belerokkanó középosztályt, majd az egész gazdaságot, csak azért, hogy ne kelljen kimondani, hogy a Matolcsy György által meghatározott gazdaságpolitika megbukott. A büszkeség, az egyéni karrier féltése felülírta a hazafiságot.

Egyedül küzdeni a szövetségesek ellen önmagában fura helyzet. De különösen beteg helyzet ez, ha nem is értjük, nem is tudjuk, hogy miért küzdünk. Soha, egyetlen kormányzati szereplő, szimpatizáns, holdudvarba tartozó nem magyarázta el, hogy miért volt annyira nagyon fontos a jegybanktörvény és a stabilitási törvény, aminél elszakadt az európai cérna, amire hivatkozva most ennyire lehet alázni Magyarországot.

Magyarország nem volt a nyugat felől ennyire elszigetelve 1957 óta, mint most. Az eddigi kudarcok beismerésének elkerülése a fideszesek számára fontosabb, mint az ország boldogulása.

Kár, hogy még mindig akadnak olyan írástudók, akik nem látják, hogy a csőd szélén az ország, és még mindig hisznek a "bölcs" vezér mítoszának. Javaslom, hogy talumányozza Észak-Korrea történetét.
@74: Meg kell mondanom, nem olvastam el Bajnai írását, mert az index egyéb beharangozóiból úgyis lehet tudni, mit is ír. Sokkal érdekesebbek a kommentek, szerintem egy-egy kommentelőnek jóval okosabb meglátásai vannak, mint maguknak a blogosoknak. Persze, a többség paneleket ismétlő sötét, de nem baj, a gyémánthoz is több tonna kőzetet kell megmozgatni.

Szerintem a te írásod a legjobb, és én is a A)-ban reménykedem. Hajrá Magyarország. Érdemes volt a Bajnai blogjára eljönni ma este - na nem őmiatta.
Magyarországnak pont arra (kiszámítható, hosszú tervezés alapú, átgondolt, nem szélsőséges, toleráns, gyűlölet nélküli politika) van szüksége - kérdés, hogy magyarok tudják-e ezt? Ill. hogy a magyarok megérdemeltek-e? Nagyon remélem, hogy igen, mert (külföldi állampolgár lévén) szeretnék újra felnézni rájuk, mint amikor ide telepítem 1996-ban. Véleményem szerint egy Bajnai/Oszkó kormány ez jelenleg egyedüli remény arra. Nagyon drukkolók Nektek!
@ftxpmj: Igen, igazad van, inkább legyen egy olyan kormány, mely alaposan tönkre teszi minden esélyt arra, hogy kilábolunk a válságból és nemzetközi bohócé teszi Magyarországot, nem?
A fideszesek tenyleg benak, de azert a nyugat mar kezd tisztaban lenni azzal, amivel az ittenni baloldal nem, meghozza azzal, hogy ha a mostani kormany megy, akkor a jobbik jon. Marpedig akkor senki nem fog visszafizetni semmit, ami a nyugat szamara meg nagyobb bukas lenne, mint a mostani kormany hulyesegeivel megbekelni. Alternativa lenne meg egy kulso beavatkozas es egy bab (szakertoi) kormany, de akkora ellenallasba utkoznenek ami ha terjedni kezd (pl. gorogorszagban vagy olaszorszagban), akkor az egesz eu belebukhat. (nem csak a szervezet, de az osszes tagallam is)

Bajnairol meg csak annyit, hogy regen is o volt az mszp csodszakertoje, tehat anno az uzleti eletben is arra specializalodott, hogy nyereseggel jojjon ki egy ceges csodbol. A magyar allamcsodot is sikerult pont a kormanyvaltas utanra idozitenie, de a fidesz bekavart, mert nem a liberalis kapitalizmus szabalyai szerint jatszott. Mondjuk a nemzeti kommunizmus sem feltetlen jo irany, de most eppen nincs jobb otlete senkinek. A gond az, hogy a vilag tokesei ettol felnek a legjobban, mert ha elkezd terjedni, akkor nekik annyi.

Mindenesetre nem tudom hogy a kormany ebbol hogy fog kijonni, sajnos ugy nez ki meg ok sem...
Gordon!

Emberfeletti lesz, ahogyan írod, de végrehajtható! Szisztematikus, lépésről, lépésre történő építkezéssel, az ellenkezőket pedig, az eredményekkel kell elcsendesíteni! Erős, határozott, céltudatos, korrigálásra mindig kész, emberséges kormányzással! Az elesettek, a szegények iránt elkötelezett szociális érzékenységgel, az ifjúságba, az oktatásba, az innovációba, valamint a kultúrába történő befektetéssel, programokkal, látható változtatásokkal, pontosan és gyorsan lehet eredményeket felmutatni! Példamutatással támogató híveket szerezni, igaz hitet és bizalmat építeni!
Hajrá Gordon!
@ekat: Akkor azt kell leírni, amire gondoltál és nem leszel félreérthető. Mert így ez felesleges hangulatkeltés, amiből máris több van, mint kellene.
@ftxpmj: Mennyire igazad van! Bajnainak kb. annyi ideje volt, mint a mostani ciklusban Fidesznek. A Fidesz sokkal eredményesebb volt... Magyarország szétverésében.
Na ha már ennyien lettetéka voksot a "tényalapú kormányzás" mellet, akkor két szám:

Ez a blogbejegyzés egy nap alatt 3300 lájkot fogott.

A "Bízunk a kormányban" (konzervatív értelmiségi fiatalok facebook-oldala...) múlt héten indult, mostanában közelgeti az ezer kedvelőt.

Ok: semmi "szignifikancia" nincs a dologban, de jelzésnek azért jelzés.
@aeroller:

Miért aggódjon?

Az utódja mindenben lekörözte.

Csalódáskeltés számban pl. egy klasszissal.
@bervas: "Esetleg maradjon az általános választójog, de az állam fix összegért visszavásárolhassa a neki önként felajánlott szavazólapokat." Vicces javaslat, de nekem tetszik. :DD Az egyetlen baj, hogy a jelenlegi közhangulatban szinte finanszírozhatatlan lenne...
"1) A demokrácia „gyakorlatias felfogásban” tulajdonképpen nem más, mint a rossz kormányzás gyors és békés korrekciójának lehetősége."
Eddig olvastam. Aztán 2006-ra gondoltam, az elkúrtukra, meg arra, hogy abban Gordonka bizony nyakig benne volt.
Ő beszél demokráciáról. Aki választáson azért nem indult.
Ennyi tán elég is belőle.
Ezt az írást várom másfél éve. Másfél hete minden nap csekkolom, hogy megjelenik-e végre valahol. Külön örülök, hogy ezt Bajnai Gordon írta meg. Remélem egyben zászlóbontó is.
Azt gondolom, hogy 20 év jobbról-balról kapott pofonok után a magyar választók végre megérettek arra, hogy gondolkodjanak (vagy legalább: kételkedjenek) mielőtt ikszelnek. Ma minden eddiginél nagyobb az esély rá, hogy olyan programmal lehet választást nyerni, amit a választás után nem kell letagadni, előre látható módon visszamutogatni stb. Már ha még demokrácia van...
Tisztelt Blogíró!

Tetszetős, de teljesen fals helyzetértékelést olvashattam.
Mint ahogy az elmúlt években megszokhattuk ismét nagyon szépen besimult a Bajnai -féle kurzus a Gyurcsány alkotta kontrasztosan mintás háttérbe.
Most mintegy vezényszóra elősompolyog és elkezdi a mantrát:
A gazdasági mutatók a béka segge alatt, minden működésképtelen, a társadalom alrendszerei recsegnek-ropognak stb.

Igen valóban így van, csakhogy ez a nyolc év pofátlanul kollaboráns és tehetetlen és tehetségtelen politikájának oka.

Ennek során elhelyeztük magunkat egy "Európa segglyuka" pozícióba.

Ezt Európa és a örömmel fogadta. Európa öröme Önöknek - "bal-liberálisoknak" "szocialistáknak" sikert hozott.
Egyedül a magyar népnek a magyar embereknek és az ország szuverenitásának nem volt ez örömére.

gazdaságunk végérvényesen legyengült, hazai hozzáadott értéket hasznosító termelőágazataink nincsenek. Olyan versenytársakat engedtünk a magyar gazdaság szereplőinek nyakára akik hatalmas tőkeerővel rendelkeznek. Nem sorolom, mert ez 2 napig lehetne milyen kiszolgáltatott és alárendelt pozíciókat sikerült kiharcolni a "MAGYAR" vállalkozások számára. Mára olyan mély válság alakult ki a a duális gazdaság révén, hogy szinte saját magunk fenntartásához szükséges alapokat 30%-ban sem hozzuk létre.

Ezt nem lehetett folytatni, mert társadalmi robbanáshoz vezetett volna. Az ország elérte a kiszolgáltatottság maximumát. Ebben az országban mindent sikerült összehozni amit később úgy fognak tanítani - "no ezt így nem szabad".

Ebből az "Európa segglyuka" pozícióból vissza lépdelni és Magyarországot átfordítani egy előnyösebb politikai és gazdasági pozícióba - a gőgös és beképzelt pénzügyi csoportok vezetői "engedélyével"... szinte lehetetlen vállalkozás.

Pedig -= MEG KELL TENNÜNK =-, mert ez az ország érdeke!
pontosan a mostani helyzet mutatja azt mennyire kiszolgáltatottak vagyunk - a "szocialista-szabaddemokrata kormányzásnak" köszönhetően.
Szinte semmit nem tudunk tenni egyes európai csoportok vezetői részéről megfogalmazott elvtelen és jogtalan vádaskodásaikkal szemben.

** Ugyan mi volt a probléma a médiatörvénnyel - láttunk Európa számos országában sokkal keményebb médiaszabályozás van hatályban...
** Ugyan mi a probléma az Alaptörvénnyel - amikor semmiben nem módosítja a jogállami kereteket, csupán rendszerbe foglal bizonyos alapértékeket amit nekünk nem szabad, mert a "kis segglyuk" nem szövegelhet -
Mindezt úgy hogy gazdasági mutatóink - hatalmas erőfeszítések - árán viszonylag jók vagyis jófiúk akarunk lenni ez azonban mégsem elég.
Mert nem jónak, hanem használhatónak és prostinak kell lennünk.
(arról nem szeretnék diskurálni mi a különbség a prosti és a munkavállaló között, mert bizonyos cégeknél ez teljesen ugyanazt jelenti). Úgy tűnik számomra, hogy államok szintjén ma Európában a prosti kis államokat preferálja a degenerált kereskedelmi-pénzügyi hatalom. Ebből a prostituált segglyuk pozícióból kihátrálni csak nagyon komoly verések és súrlódások árán lehetséges.

Ez történik most.

tudjuk, hogy addig fogják az ország tökeit csavarni a mocskos pénzügyi rendszerükkel, amíg vért fogunk hugyozni, én ennek ellenére azt mondom: nem szabad meghátrálni sőt menni kell előre!
Minden sarkalatos törvény meg kell alkotni!
Az ország szuverenitását védeni kell a végsőkig!
Semmilyen engedményt politikai önrendelkezésünkből nem szabad adni!

Az európai unió szerint minden tagország joga törvényeit megalkotni és alaptörvényét létrehozni..., de ha nem úgy csinálod ahogy mondom, olyan demokráciát adok a pofádra a liberalizmus és a másság jegyében, hogy beledöglesz.

Remélem az ország lesz olyan bölcs és megérti, hogy nem szabad a szirénhangoknak és a véleményhatalom ordítozásának felülnie

A Bilderberg csoport sem lesz örökké!

***
@ftxpmj: Úgy látszik, arra sem alkalmas mindenki, hogy az IMF programját végrehajtsa...:(
Mindenképpen hasznos volna, ha "maszopozás" "libsizés" helyett a kommentelők egy része inkább az írás tartalmi részébe kötne bele, az ugyanis arról szól, hogy kedvenc kormányuk épp olyan katasztrófális "teljesítményt", aminek negatív hatásait még az is elszenvedi, aki egyébként politikai indulatai mellett az orránál se lát tovább. Ha meg szerintük a fenti helyzetértékelés helytelen, akkor tessenek azt tételesen cáfolni. Persze lehet itt még rogyásig "elmúltnyolcévezni" meg "gyurcsányozni", de ennek hitelességét, azért minimum zárójelbe teszi az a kormányzati ámokfutás, ami most zajlik.. Ja, és szabadidőtökben azért majd vessétek össze a jelennel azt, hogy mi mindent ígért itt a Fidesz az "elmúltnyolcévben"...
Végigolvastam a kommenteket, és időnként a frász kitört, mert a szerény képességű, orrukig sem látó fanyalgók hozzászólásai azt vetítik előre: ebben az országban nem lehet megegyezésre jutni. Soha.
Amíg nem leszünk képesek közös elhatározással tiszta lapot kezdeni,fátylat borítani a múltra, amíg örökösen acsargunk egymásra, a sorsunk a pusztulás.
Ostoba, szerencsétlen magyarok. Hány tragédia , gazdasági összeomlás kell még ahhoz, hogy megértsük: a boldogulásunkhoz abba kell hagynunk a gyűlölködést. Tudomásul kell vennünk végre, hogy kicsi ország vagyunk, épp ezért csak okos, diplomatikus kül-és belpolitikával tudjuk érvényesíteni a saját érdekeinket a világban.
Ne hőzöngjünk kint és bent! A méltóságunk , a respektünk nem attól lesz nagyobb , hogyha gorillaként döngetjük a mellünket, és mindenkit elmarunk magunktól.
Békét, békét, békét! És /ki/megegyezést a társadalomban!
Bajnai jól látja. Remélem, ad neki egy esélyt az ország népe.
@Cartman (ex Cartman): Te komolyan hiszed hogy ez a Gordon vagy a Bokros megoldana a problemat, ami amugy nagyon tulmutat magyarorszagon, feleuropa csodben van
\kicsit olvasgass a tortenelemben, igen jo ha vilagvalsag es haboru nelkul megusszuk
Orbanek akarnak valamit, lehet szar, de ha nem sorakozik fel moge a "nep" akkor eselytelen
az egyetlen igazan ketteszakadt hoborgo orszag vagyunk-tok
es meg mindig jobban el a tobbseg mint pl amerikaban a koznep
bezonyam!!!!!!!!
@sztd: értem, hogy neked tetszik ez a rendszer, csak ne hívd demokráciának, mivel néhány száz éve nem érti senki demokrácia alatt azt, amit leírtál. Tudod, amikor még guillotine segítségével építették még a demokráciát.

Azoknak szokott tetszeni az ilyen politika, akik szeretik hangsúlyozni, hogy "egy független Magyarországon akarok éhen halni", és komolyan is gondolják. Enyhén önző, hogy finoman fogalmazzak.
Bajnai hosszú idő óta az első, egy adott esetben esélyes lehetséges befutó. Nagyon remélem, hogy az írás lényegében a nevezésének bejelentése a versenybe.
Ugyanakkor féltem, és remélem ő is félti eléggé magát. Mert nem biztos, hogy a jelenleg hatalmon lévők az ő esetében elegendőnek találják majd az eddigi versenyzőknél bevált karaktergyilkossághoz felhasználható verbális és hatósági muníciót. Félő tehát, ha nem lesz elég hatékony a "libajnaizás", a hatósági gyanúsítás, netán vádemelés, sarokba szorítva, durvább akciókat is szervezhetnek, hogy minél előbb, még a szélesebb körű rokonszenv és a tömegbázis kialakulása előtt megakadályozzák a hivatalos kihívóvá, majd jelöltté válást.
De, még ha mindez meg is hiúsul - vagy csak túlzó rémüldözés -
minden bizonnyal tanulságos és sorsdöntő lesz a már megjelent alternatív politikai platformok és azok ambiciózus tényezőinek reakciója is. Vajon legyőzendő vetélytársat, zavaró konkurenciát, netán élre állítható, követhető/követendő alternatívát látnak Bajnaiban. Márpedig ennek nagyon gyorsan világossá kell válnia, hiszen még a normális menetrend szerint bekövetkező parlamenti változások sem engednek túl sok időt egy nyilván nehezen létrehozható nyerőesélyes (és a vázoltakat mindenképpen tartalmazó, meglehetősen súlyos következményekkel is járó, így sok elemében népszerűtlen) program-minimum, de még inkább az esetleges nyertes választások után is egyben maradó olajfa-koalíció összefércelésére. (Önállóan esélyes, különösen a bebetonozott kétharmados szabályok semlegesítésére alkalmas méretű politikai erő aligha születik addig). Arról nem is szólva, hogy a felsorolt nehézségeken is túljutó esetleges győztes a diadallal még korántsem végezte el a feladat lényegét. Mert ha egy ilyen - feltehetően nagyon távoli pontokat összekötő koalíció kibírná is a győzelem terhét, képes lenne átlábalni a mostani kormányzat által törvényekkel és humánpolitikai elemekkel teljesen elaknásított politikai és államigazgatási terepen, meg kellene valósítani mindazt, vagy annak nagyobb részét, amit Bajnai itt fentebb leírt.
Hát bizony ez aligha lesz sétagalopp. Ráadásul ezt mindannyiunknak (de leginkább a remélhetően kellően elővigyázatos Bajnainak) még meg kell érni...
Az is lehet, sőt, bizonyos, hogy ezúttal nem is lesz elegendő, ha csak drukkolunk...
@Malborough Man: ami azt illeti, én egyre kíváncsibb vagyok, mit tudna egy olyan Bajnai kormány, aminek nem kell a szoci kádereket a maguk baráti körével istápolni.
Tetszett az írás, főleg annak kontrasztjában, amit a hatalmat birtoklók jelenleg politika ("közjó") címén művelnek, és még van képük "nemzeti"-nek beállítani. Köszönő viszonyban sincs a valóság azzal, ahogyan ők a valóságot értelmezik. Félelmetes érzés számomra jelenleg Mo-n élni.
Az a baj, hogy a magyarok még nem nőttek fel. A kormány gyerekként kezeli a választópolgárait, nyíltan belehazudik a szemükbe, és üres ígéretekkel eteti őket, hogy jó úton haladunk, csak ki kell várni, hogy célhoz érjünk. De ez csak úgy lehet, ha a nép hagyja. Már a múlt rendszerben is így volt ez, jól éltünk a hitelekből, valódi teljesítmény és kemény munka nélkül, és ezen a rendszerváltás sem változtatott, meg az elmúlt húsz év sem. Egyetlen politikus merte csak felvállalni, hogy kimondja: nem az állam fog benneteket jól tartani, hanem saját magatoknak kell megdolgozni érte, ha jólétet akartok: Bokros Lajos. Nincs is nála népszerűtlenebb politikus a mai napig. Sajnos ez vár egy olyan felelős politikusra ebben az országban, aki felnőttként kezeli a "zembereket".
A "zemberek" meg kitermelik és éltetik a demagóg, hazug politikusi réteget, aki azt mondja, amit ők hallani akarnak. Ez van jelenleg is. Jó lenne már, ha megszakadna az ördögi kör.
Szívből drukkolok Bajnainak, ha úgy dönt, elindul a választásokon. Hátha addig sokan felnőnek. Egy kicsit legalább.
Ahogy jelenleg a dolgok mennek, ha 2/3 nem is, de egy 40% kinéz lassan a Jobbiknak... ami nem is baj, figyelembe véve, hogy a fidesz, mszp és a zöld köntösbe bújtatott szdsz (alias lmp) mégis mit alkotott az elmúlt években. Amennyiben ez az utóbbi trió együtt fog ülni a hűvösön, már az elégséges az összes hazafias érzelmű szavazónak.
@kamerasmobil: Köszi a tartalmas válasz.. (kevés ilyennel van manapság).

Én bízom benne, hogy mi Magyarok (szavazói hova tartozástól nemtöl és elfogultságtól függetlenül) megtanulunk kicsit hosszabb távon gondolkodni a folytonos oppurtunizmus és az abból következő egyhelyben topogás helyett.

Azt is remélem, hogy megmarad ebböl a 2/3-os reform évböl valami hasznos számunkra, akár az IMF-es tárgyalások után, akár egy naggyon gázos kormányváltás után.

Józan ésszel végig gondolva -számomra, és igazából mindenki számára- tisztán kellene, hogy látszódjon, hogy számtalan hasznos reform lett megcsinálva az elsö évben (amiböl párat talán említettem is) amiket mindenképpen meg kell tartani.

Sokan itt kormányváltást sürgetnek A sajtó az internet telis tele van kormányt kritizáló irások tömkelegével. Mindez aránytalan szerintem mindez ahhoz képest, amit ez a kormány összes hibáival kiérdemelhetett volna. (Pl. ugyanide tartoznak azok is akik a szólás szabadságának és a demokráciának csorbuláság veszik sérelmül, ami akármelyik internetes oldalt vesszük is alapul, kapásból önmagát meghazudtoló tézis . )

Az IMF-nek érdeke avagy inkább célja, a stabilitás megteremtése, hogy a piacok zavartalul müködjenek.. ugyazen piac szereplöinek érdeke a válságadók azonnali eltörlése.. (képzeld egy rafi igazgató fejét amint elsöként meghallotta a bevezetett fix elötörlesztésröl szóló törvényt..) ezek a srácok nem szaroznak..

Ami az IMF vezért illeti.. Christian Legard pedig egy ügyvédböl átnyargalt figura, aki számomra leginkább egy bábu benyomását kelti.. nem érdemes utánna nézni.. uncsi lesz..

Minden esetre lefogadom, hogy válságadó eltörlés és még talán Orbán menesztése is a feltételek között lesz.. De azt még ekkora hírdömping és propaganda ellenére sem lesz egyszerü megcsinálni..
@aeroller:

"Nem kellene-e kicsit szorongani Bajnai Úrnak amiatt, hogy az ő "idejükben" történtek vezethettek ahhoz a csalódáshoz, és apátiához a politika terén, hogy a FIDESZ megszerezhette azt az elsöprő többséget, ami miatt úgymond ide jutottunk?"

Hát nem. Éppen az "ő idejében" próbáltak meg modernizálni, a kommunista ellátórendszereket európai szintre hozni.

De hát ugye a populista demagógia olyan félelmetes fogékonyságra talált, hogy naív az, aki megpróbál akár egy csipetnyit is hozzányúlni a kádári világ pénzfaló rendszereihez. Orbánék nagyot kaszáltak ennek felismerésével. Jó irányba ment az uszítás, ijesztgetés.

Az ingyenebéd ígérete még most is lesöpör minden modernizációs gondolatot.

Sovány vígasz, hogy a '89 utáni időszak legrondább bukása készülődik mindez miatt...
Tisztelt Bajnai Úr,

érdeklődve olvastam cikkét és nagyon érdekesnek találtam. Mégis, van egy problémám, amelyet megosztok Önnel és azokkal, akik vették a fáradságot, hogy egy-két hozzászólással megtiszteljék Önt.

Problémám megértéséhez felvázolnék egy filozófiai kérdést, mely régóta foglalkoztatja a társadalomtörténészeket. Ez a kérdés a következő:

Lehetséges-e egy társadalmat a társadalmi fejlődés egy bizonyos lépcsőfokáról néhány lépcsőfok kihagyásával közvetlenül egy magasabb társadalmi lépcsőfokra emelni, anélkül, hogy az adott társadalom organikus fejlődése ezt megsínylené? És a kérdés másik fele, amely nem egyszerűen az előző kérdés átfogalmazása, vagy a benne szereplő szavak sorrendjének egyszerű cseréje: kell-e, szükséges-e segíteni egy társadalmat egy ilyen – közbülső lépcsőfokok kihagyásával végrehajtandó - lépcsőfokugrásban?

Az 1947 és 1989 között egyetemet végzett magyar értelmiség minden képviselője tévedhetetlenül ráismerne a társadalmi lépcsőfokugrás tekintetében a marxi-lenini-sztálini társadalmi voluntarizmusra.

A feltett két kérdés nem válaszolható meg egyértelmű igennel vagy nemmel.

Az Ön által leírt elemzés alaptétele, hogy a magyar társadalom, Magyarország, hazánk, nem bírja ki azt a sok megpróbáltatást és bajt, amelyet Orbán Viktor és kormánya mér ránk.

Ha tisztán gazdasági értelemben közelítem meg a kérdést, akkor napi szinten érezhető a helyzet romlása. Sokakat zavar a sajtószabadság szűkítése, a közintézmények vezetőinek pártos kinevezése, a gazdaságpolitikai káosz, amely naponta érhető tetten. Zavaró a 16%-os jövedelemadó, zavaró, hogy egyre többen zuhannak mélyszegénységbe, zavaró, hogy - mint helyesen írja - front nyílt a szegények ellen, ahelyett, hogy a szegénység ellen nyílna front.

Ugyanakkor, mindezek elismerése mellett, nem bizonyítható, hogy Magyarországnak jót tenne, ha az Orbán-kormány külső nyomásra mondana le. A purgatóriumot nem lehet megkerülni. Észre kell venni, hogy ma, 20 évvel a szocializmus bukása után, a társadalmi inga oda tér vissza, ahonnan 1947-ben elrugaszkodott: egy félfeudális, gyenge polgársággal rendelkező, túlnyomórészt alattvalói magatartásmintát mutató társadalom képe rajzolódik ki, amely csak a kivételezett kevesek számára nyújt igazi megélhetést.

Ezért engedje meg, hogy mégoly jó szándéka ellenére is azt mondjam: kiindulási pontja téves. (Pedig nem tudja, mennyire vágyom arra, hogy azt mondhassam, igen, igaza van!!!) Téves, mert a magyar társadalom nem olyan, mint amilyennek egy, az Ön által felvázolt fordulat véghezviteléhez lennie kellene. Fájóan nélkülözzük a magyar polgárságot. Egy polgár nem a jóléttől lesz szabad (bár az anyagi függetlenség fontos előfeltétel), hanem belső tartásától, szilárd értékrendjétől, ízlésétől. Nézzen körül: hány polgár létezhet ma Magyarországon? Bajnai Úr, ma vidéken, a termőföld közvetlen szomszédságában éheznek emberek. Ma városon tízezrek élnek munka és perspektíva nélkül. Ma Északkelet-Magyarországon hadban állnak a magyarok és a cigányok, mert ott a lopás éh- és fagyhalált jelenthet.

Mit tett az elmúlt 20 évben bármelyik párt? Hogy veheti bárki a szájára az összetartozás eszméjét, ha valójában csak ott lenn, a társadalom alján tartoznak össze az emberek, és ott is csak az éhezés sodorja őket egy táborba… Miért csodálkozunk, ha az első – bármilyen látszatmegoldásra – rávetődnek az ott élő választók? Mert arrafelé csak a Jobbik él meg, olyan a társadalmi feszültség.

És itt igenis fel kell tennem azt a kérdést, hogy nem közös a felelősségük Önöknek a szocialistákkal, FiDeSzesekkel, MDF-esekkel, egyáltalán az ún. elittel abban, hogy a helyzet így alakult? Nem kellett volna például önkorlátozás helyett 1994 és 1998 között a kétharmaddal élni a demokrácia és a demokratikus értékek bebetonozása érdekében, ahelyett, hogy a hatalomtól megijedve önkorlátozással bénították meg saját magukat, és azokat is, akik akkor Önöket támogatták? Nem ez vezetett a mostani helyzethez? De igen.

A hatalmat – demokráciákban is! – csak akkor tisztelik, ha cselekszik. Most az orbáni hatalom cselekszik. Eredményes fellépést kizárólag a civilektől lehet várni, majd ők eldöntik, mit akarnak. Én – sok más kedves megszólalóval ellentétben – azt tanácsolnám, hogy hagyja őket kibontakozni. Nem vezérre van ugyanis szükség, hanem jellemre, amely egyéni jellemfejlődés során alakul ki. Lehet, hogy politikailag tévedhet a választópolgár, de jellemtorzulások megítélésében tévedhetetlen. Hagyjuk, hogy ők döntsenek. A politikus most vonuljon háttérbe. A szakember jöhet.
"1) A demokrácia „gyakorlatias felfogásban” tulajdonképpen nem más, mint a rossz kormányzás gyors és békés korrekciójának lehetősége."
No elvtársak, polgártársak és egyéb magyarok, ez a hajó már elment. Már elég régóta írom és mondom, hogy orbántól már békésen nem tudunk megszabadulni. Neki egy polgárháború sem túl magas ár a hatalom megtartásáért. Erre készüljetek!
Ebben az országban, választás alkalmával az értelem soha nem győzhet!
Bajnai úr és kormánya sem választás, hanem megbízás alapján került irányítói pozícióba.
Itt a ZEMBEREKNEK egy Cipolla kell. Folyamatosan "önsorsrontunk".
Azt gondolom, hogy Orbán felelősségéről érintőlegesen sincs értelme beszélni, mert ehhez egyrészt belátásra, másrészt önkritikára lenne szükség a részéről, és ebben ő nem túl erős. Tehát az csak elvi kérdés maradhat, hogy Orbánék majd mit csinálnak jobban, hiszen ha csinálni akarták volna, akkor most nem tartanánk itt. Egyszerűbben: nincs másik Fidesz az árnyékban, aki majd most lecserélni a fejeket és majd észhez térve kiigazítja, amit ki kell.

Ezért szerintem ebből az következik, hogy a felelősség azokon van, akik képesek belátni a helyzetet és képesek koncepcióval rendelkező jövőképet felvázolva azt véghez is vinni. Ilyen nem sok van ma. A felelősség a jelen ellenzéki pártjain van abban a tekintetben, hogy nem lehet kérdés, hogy képesek-e együttműködni és úgymond koalícióra lépve egy közös úgymond válságkormányt összeállítani. Erre nem lehet még éveket várni, ezt most kellene meglépni.

És kedves Gordon, a felelősség az öné is, mert ma Magyarországon jószerivel ön az egyetlen olyan politikus, aki mögé a mostani ellenzék képes lehet felállni, és akit a mostani kormányzó erők mögött álló tömeg is elfogadna, ha valóban az itt leírtak alapján működne, és lenne stábja, aki ezt amit itt leírt, az egyszerű, kiábrándult embereknek is képes saját szavaival értelmesen elmondani. Mert itt a bökkenő, hogy a sok duma már az emberek könyökén jön ki, innen ezt, onnan azt mondják, statisztika, átlag ember számára ismeretlen fogalmak, és a végeredmény az, hogy legyint az ember, hogy nem érdemes még belekezdeni se, nem hogy végigolvasni.

Tehát a feladat az lenne, hogy Ön és csapat összefogja az ellenzéket, gyorsan összeállítsa az akciótervet és mindezt lefordítsa a "nép" nyelvére és belül is olyan összefogást mutasson, ami elég erős ahhoz, hogy ne repedezzen meg fél év alatt.

Tessék belekezdeni, tessék csinálni végre, erre várunk!
a bajnai imádat a kitalált legendák és hangosztatott jelzők alapján lassan gyurcsány/viktor imádati szintre emelkedik.
Azért látszik hogy ma is túl gyorsan felejtenek az emberek, és bizonyos dolgokról nem vesznek tudomást, szelektív hallásuk van.
@aeroller: annyiban igazad van, hogy ebben az MSZP és G@ftxpmj: yurcsány nyakig benne van. Én Bajnai személyes felelősségét csak annyiban látom, hogy lehetett volna kicsit erélyesebb is és akkor talán sikerült volna keresztülvinni 1-2 tényleges reformot is a megmaradt lepkefingnyi népszerűségéhez is kényszeresen ragaszkodó MSZP-n.

@ftxpmj: ha nem tett volna semmit gazdasági miniszterként, már akkor is sokkal jobban teljesített, mint Eltolcsy. De tett. Már amennyire az MSZP-ben vegetáló őskommerek engedték neki.
Fábri Péter: Számomra egy új elem volt benne, hiszen amúgy mi mást tehetne, mint hogy megírja mindazt, amit az ellenzéki elemzők nagy része. Van egy hárompontos programja. Politikusra, sőt államférfira vall a dolog egyszerűsége. Ugyanakkor nagyon hiányolom, hogy nem foglalkozik a jogállam helyreállításának látszólag technikai, valójában mélyen politikai kérdésével. Persze lehet, hogy éppen ettől politikus: nem akar előre elköteleződni pl. abban a kérdésben, hogyan váltja le a nemlétező köztársaság elnökét, a főbírónőt, hogyan hozza helyre, amit a Nemzeti Bankkal műveltek, és nem folytatom a listát, mert sosem érnék a végére. Mindenki az Alkotmánybíróságról, a Nemzeti Bankról, a közoktatásról, a magánnyugdíjpénzátárakról ír (joggal), és már alig valaki veszi észre, mi történt a közalapítványokkal, mit tettek a szerzői jogi törvénnyel, hogyan véreztetik ki a magaskultúrát, stb. Olyan méretű rombolást hajtottak végre nem egész két év alatt, hogy a feladat sokkal nehezebb lesz annál, amilyennek Bajnai, egyébként rokonszenves, középutas írásában leírja. Nekem amúgy tetszene, ha Bajnainak sikerülne egy tulajdonképpen konzervatív pártszövetséget összehoznia maga mögött, mert az úgynevezett baloldal most éppen azért nem tisztázza belső problémáit, mert körülírja őket a külső ellenség. Ezzel szemben nincs politikailag artikulált középkonzervatív erő, és lehet, hogy egy ilyennek nagyobb lehetőségei volnának, mint egy baloldali pártszövetségnek.
Én mindig jókat röhögök a kétharmados "bebetonozásaikon", mert a következő választáson valakinek szintén kétharmada lesz, akik nem ők lesznek.
A magyar mindig csak valami ellenében tud és hajlandó szavazni, most addig ügyeskedett a Fidesz, míg összekalapozott jó nagy adag szavazót - önmaga ellen. Öngól! Jelenleg a baj az, hogy a másik térfél üres illetve akkora ködben úszik, hogy nem tudni mi/ki van arra...
Szvsz:
Ha egy közösség több, mint fele úgy gondolja, hogy jó ötlet egy piromániásnak lángszórót adni, mert azt ígérte, hogy esőt fog fakasztani vele, akkor nem a piromániás a legnagyobb probléma. Az csak a tünet.

De mit lehet kezdeni a társaságnak azzal a részével, a többséggel ráadásul, akinek egyszerűen nincs valóságérzéke? Hogy lesz belőlük versenyképes kapitalista? Hogy lehet az istenadta nép fejébe gyömöszölni egy csepp józan észt?

A (sosem létezett) dicső múltba révedő, nagyot álmodó csodavárókat rávenni, hogy olykor vessenek egy pillantást a szemből érkező nyerges vontatóra: na, az lesz az igazi mutatvány.
Ez egy realista, a problemakkal szembenezo helyzetertekeles: titkos penzugyi tamadasnak, csataba vonulo ellensegnek nyoma sincs, a sallerokat sajat magunknak osztottuk.

"Magyarország ma minden objektív mutató szerint súlyosabb helyzetben van, mint a 2008-as válság kitörését követő első hullámban."
A "minden" az nyilvanvaloan tulzas, de az a nagyon is realis lehetoseg, hogy a gazdasag EVTIZEDEKKEL ezelotti szintre is visszaeshet, a jelenlegi valsagot sokkal sulyosabb kategoriaba helyezi.

Bizom benne, hogy tobbet fogunk hallani a Haza es Haladasrol az elkovetkezo hetekben, honapokban.
Ahhoz, hogy bármikor is eséllyel kecmeregjünk ki jelen áldatlan helyzetünkből, nem árt az alábbi, korábban írt véleményemet megfontolni:

Legalább egyszer nézz a tükörbe…
Emberek, van itt egy kis bibi, mégpedig az, hogy teleszájal, szidjuk, mocskoljuk a kormányokat, politikusokat, bankokat és mindenki mást hibásnak kiáltunk ki azért, hogy a szakadék szélére kerültünk. Arra nem gondolunk, hogy magunk is aktív részesei, részben okozói voltunk/vagyunk ennek az áldatlan állapotnak. Mi dolgozunk nagyon keveset, mi űzünk iparszerű adóelkerülést, mi nem adunk számlát, mi mutyizunk, ügyeskedünk, mi dugjuk az orvosok, rendőrök, kocsmárosok, apparatcsikok zsebébe a lét! Mi húzzuk be a kutyaszaros járdán a kenyeres ládákat, mi dobjuk el az utcán a szemetet, mi nem becsüljük meg környezetünket, mi utazunk bérlet, jegy nélkül, mi követelünk semmi-munkáért nyugati bért, mi vettünk fel minimális fedezet nélkül hatalmas hiteleket, mi verjük a tanárt, mi foglalkozunk iskolás gyerekeinkkel (a jövőnkkel!) naponta 7 percet, mi minősítünk másokat,mi gyalázkodunk, igaztalanul vádaskodunk, mi ismerjük a jogainkat, mi nem ismerjük a kötelességünket, mi tudjuk mindenre a választ, mi ismerjük az igazságot( ami odaát van!), mi nem tanulunk saját hibáinkból, mi várjuk vezetőinktől a mannát, a jobb életet, mi nem teszünk ezért semmit!
Nagyrészt ezért tartunk ott, ahol tartunk! Hölgyeim, és Uraim, vajon ezekről miért nem beszéltek/beszélnek soha vezetőink? Nagyon egyszerű: mert mi nekik csak a négyévenkénti ikszelésekhez kellünk! Ha nekünk ez a mocsár, ez a semmi jó, akkor ne siránkozzunk, ha nem, akkor éljünk/viselkedjünk másképp, mint eddig! Ideje változtatni, akkor talán 15-20 év múlva gazdagabbak, boldogabbak leszünk, no és az életünk is jobb lesz! Meg kell tanulni élni, nem csak minden napot túlélni, ha másért nem is, akkor azért, mert a biológiai óránk megállíthatatlanul ketyeg!
Tisztelt Bajnai Úr!

Köszönöm az írását. Az alábbi, véleményem szerint is fontos feladattal (kiegyezés) kapcsolatban kérdezem, hogy melyek lennének a fókuszpontok és mi lenne a kiegyezés technikája és a garanciarendszere? A garanciarendszer alatt értve, hogy a választási küzdelemben épp vereségre álló politikai erő, ne támadhassa azt meg rövidtávon népszerű, de hosszútávon szerencsétlen változtatási javaslatokkal.

"Az új kormány egyik legfontosabb feladata lesz, hogy új, ciklusokon átívelő széles társadalmi megegyezést teremtsen alapvető nemzeti céljaink tekintetében."

Köszönettel
"A választhatóság ma jelentős részben „menedzsment-kérdés”

De még az országkormányzás is, nem igaz? Ezt kellett eltanulni a KISZ-ben, ez kellett a szocializmus meghaladásához, a dicső magyar újkapitalizmus felépítéséhez, a gát nélküli kormányzati megszorításokhoz, ez kell majd a makrogazdaság fellendítéséhez. Ez járja át az idegpályákat, erre lehetett szocializálódni a foximarxin, de van itt helye még a cigányoknak és az oktatásnak is, nehogy úgy gondoljuk, a hatékonyság oltárán bármi feláldozható. Kár, hogy az országlakos legfeljebb beáldozható paraszt lehet a sakktáblán, futó, pláne bástya semmiképpen.

A többit nem kommentálom.
Borzasztó látni, hogy az ország gazdasága ily mértékben gurul a lejtőn. Képtelen vagyok felfogni azt, hogy narancsék választótábora, a nagy fülkeforradalmárok a mai napig elhiszik azt, hogy ez a kormány (sőt inkább dikta-kúria) csinált bármi hasznosat az elmúlt majd' 2 év alatt. Képtelenség, hogy mind a ~3 millióan ennyivel jobban élnek, hogy nem veszik észre a rideg valóságot.

A progresszív adózást elég lett volna csak átalakítani, a határokat belőni egy jobb szintre.
Bajnai/Boros-ra en is azonnal szavaznek.
Jó írás. Sajnos. Annyit azért tanácsolnék, hogy ha ez egy olyan coming out, ami egy esetleges hatalomátvételnek ágyazna meg, akkor nem az értelmiséget kell informálni, mert azok - ha nem vették meg őket kilóra - egyébként is tisztán látnak.
Attól tartok, ebben az országban kevés dolgot lehet elérni populizmus nélkül, mert a '89 óta kifejlődött magyar demokratikus generáció csak ebből ért már (ld. Jobbik 20% felett).
BAJNAI -Oszkó páros jó lenne, de nem ilyen " puhán".!!!!!!!!!
Első dolog, hogy 1. mindent illegítimnek, népellenesnek nyilvánítani ÉS VISSZACSINÁLNI!!!!!( eltávolítani a bebetonozott seggnyalókat is)
2. SZÁMONKÉRNI A FIDESZ BŰNÖSÖKET ÉS SEGGNYALÓKAT!!!!
VISSZAÁLLÍTANI A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGOT és a demokráciát.. (Sicc Palit elküldni " kapálni"...
Választást (nem a FIDESZ VÁlasztási törvénye szerint) "lezavarni". Képviselők legyenek pártokból és civilekből ... DE A KORMÁNY BAJNAI-OSZKÓ SZERINT LEGYEN ÖSSZEÁLLÍTVA, SZAKÉRTŐKBŐL.
( A SZÁMONKÉRÉS és vagyonelkobzás folyamatos legyen !)
Első héten az új szakértői kormánynak a NAGYTAKARÍTÁS a leglényegesebb!!!!!
( a jobbikot fasisztának nyilvánítani és)betiltani)
Ha Bajnai valamilyen politikai erő élén visszatér, egy plusz szavazóval máris számolhat.
az új választási rendszer megkívánja azt, hogy - az usá-hoz hasonlóan - előválasztásokat tartsanak: az (együttműködni szándékozó) ellenzéki pártok előválasztást tartanak, hogy kit is indítsanak az adott körzetben, aki (amelyik párt) mögé az adott kerületben felsorakoznak. ez biztosítja, hogy az ellenzéki jelöltek ne egymást "üssék ki". bizonyos viszonossági alapon nyilván az együttműködő partnerpártok a körzetek egy részében nem a legerősebb ellenzéki jelöltet indítják, hiszen a gyengébb pártok képviselői csak a nagyobban önmérséklete esetén tudnak képviselő(jelölt)höz jutni. és nincs szükség arra, hogy valós pártszövetség induljon a szavazatokért, ahol az együttműködők elveszítik saját arculatukat, illetve fel kell adniuk saját önállóságukat - ami ráadásul bizonyos szavazókat el is idegeníteni.
+1 szavazó, akinek jelenleg nincs kire szavaznia, és örömmel látna kormányon egy higgadt, "ortodox", tapasztalt politikust.
www.nepszava.hu//articles/article.php?id=508949

Nos, csakhogy el ne kerülje a figyelmeteket! Személyi-kultusz? Ma egy nemzetért kellene imát mondanunk, de legalább a szegénységbe süllyesztett családokért!

A HÍR, valóban döbbenetes! Nem is értem, hogyan jut bárkinek is ilyen az eszébe! Hol marad az IMA szentsége?
Gratulalok a cikkhez Bajnai Gordonnak.

Varga Bernadett, civil jogvedo, irodalomkritikus
Kedves Gordon!

Szerintem ugy kellene megint eladni mint regen: vallalnad 4 evre a kormanyzast part alapitasa nelkul, tobb part tamogatasaval, adott programra adott emberekkel (Oszko Peter). Aztan a negy ev utan lehet gondolkozni parton.

Miklos
Tisztelt Bajnai úr!

Szeretném megkérdezni, hogy Ön tervezi-e a visszatérést a magyar politikába, tervez-e olyan pártot keresni, amelynek zászlaja alatt egy új, szakértői kormányt alakíthasson?

Szerintem nagyon sok követőre számíthat, és a megszokott higgadt, szakszerű kormányzás bizonyára meghozná a gyümölcsét és szavazatokra is lefordítható lenne.

Köszönettel
Hozzátennék még valamit, bár nem tartozik szorosan a tárgyhoz.
Szerintem Gyurcsány sem abba bukott bele, hogy "végighazudta".
Az őszödi beszéd drámaian sorsfordító mondata szerintem az, hogy "teljesen nyilvánvaló volt". Gyurcsány ezzel- valószínűleg akaratlanul- nagyon plasztikusan megfogalmazta a lényeget:
sokan, igen, ennyire ostobák. Azt is elhinnék, hogy sajtból van a hold.
Ezeknek aztán nem az fájt, hogy valaki a szemükbe hazudott, vagy lenézte őket, vagy ilyesmi: hanem az, hogy valaki bebizonyította és közzé tette, hogy ők milyen buták.
(Ez történik, ha tükröt adunk az ostobáknak: gyorsan összetörik. Aztán átrohannak a kedves mosolyú fiatalemberhez, aki jó előre megígérte, hogy soha nem fogja beleverni az orrukat a saját ostobaságukba -vö.: 'én még soha nem hazudtam'- és cserébe alig kér valamit, még pénzbe sem fog kerülni, csupán az amúgy is használaton kívüli, raktárban porosodó teljhatalom kéne neki. Azok meg boldogan odaadják, abban a biztos tudatban, hogy jó üzletet csinálnak.)

Sajnos én nem látok a felelősséghez való hozzáállásban különösebb javulást, nekem nem tűnik úgy, hogy a választók a tapasztalat hatására bölcsebbek lennének. Sőt.

Szerintem az új kormánynak nem lesz elég a fejekben a változást megérteni, hanem többé-kevésbé létre kell hozni, majdnem a semmiből - vagy legalábbis nagyon kevésből.

Ha lesz egyáltalán új kormány - mert van itt nem kevés olyan 'választó' is, akit gyakorlatilag az sem zavarna, ha csak egy nevet látna a szavazócédulán.
Csak abban bízok, hogy a korrekt elszámoltatás, a Fideszt illetően is megfog majd történni, és az elszámoltatásnál, a leltárt a NÉP fogja össze állítani!
Rendkívüli írás! Amióta Bajnai Gordon miniszterelnök volt, azóta várom, hogy visszatérjen és aktívabb politikai szerepet vállaljon!

Reménykedem benne, hogy egyszer tudok majd szavazni arra a pártra amelyiknek Bajnai Gordon a miniszterelnök-jelöltje!
@bierkamp:
Szerintem ezeknél sokkal fontosabb lenne ELŐRE NÉZNI!
Lásd még a posztban "kiegyezés" bekezdés - pont ez a lényege, hogy ne arra pazaroljuk az energiáinklat, hogy bosszút állunk, felelősöket keresünk, büntetünk, tisztogatunk. Ez alapja a feljődésnek, hátra nézéssel a szekér is hátra szalad.
De kétségtelenül nagyon jól kampányolható és poplista ígéret a büntetés.
"1) A demokrácia „gyakorlatias felfogásban” tulajdonképpen nem más, mint a rossz kormányzás gyors és békés korrekciójának lehetősége."

Azért kár lenne vitatni, hogy a mostani helyzet kialakulásáért erősen felelősség terheli az ezt megelőző rossz kormányzásokat is, amelyektől egyáltalán nem sikerült (időben) megszabadulni.

Az, hogy mindenki a saját számára megbízhatónak ítélt embereket választ a nem-is-annyira-független intézmények élére, ismét csak általános tendencia. Sem Majtényi úr, sem Pataki úr nem a függetlenségükről ismertek, de szerintem ez normális is, annak, aki ilyen fontos pozicóba kerül, elvárható, hogy legyen kialakult értékrendje. És ha van neki, az nyilvánvalóan közelíthető lesz politikai iskolákhoz. Akinek meg nincs, az nem alkalmas ilyen pozíció betöltésére. Ezért van az, hogy ezek az intézmények távolról sem tekinthetők függetlennek, mindaddg, amíg valóban nem közvetlenül választják őket (mint Amerikában bizonyos (helyi) ügyészeket, bírókat, sttb.) És ezért van az is, hogy amerikában sokkal kevesebb sóhivatal van, mert a törvény értelmezése és alkalmazása a bírók feladata. Az ilyen magyar intézmények FELÉT, de legalábbis a hatásköreik felét meg kellene szüntetni és a bíróságokhoz rendelni. Környezetvédelem, média, adatvédelem, szerzői jog stb. Abszurd, hogy DJ Jeszi bírságolhat, a BSA privát rohamosztagot tart fenn. A nagy demokráciáért aggódás nem több, mint az azért való aggódás, hogy "hogyan fogjuk most a mi embereinket beültetni ezekre a helyekre". Ld. Bárámdy képviselő. Az egy dolog, hogy elküldené azokat a BÍRÓKAT! akik most kerülnek pozícióba, de arról nem beszél, hogyan töltené fel a helyeket, és szerinte mik a megbízhatóság kritériumai.
Kíváncsi vagyok, a most lelkesen kommentelők hányadrésze gyűlölte annak idején a "népnyúzó" Bokros Lajost :)
Remek írás! Első lépésben a hozzáértők számára felfogható szép hosszú elemzés. Innentől jól alkalmazhatóak a rövidebb és közérthetőbb hívószavak (köztársaság, kiegyezés, kilábalás), a 3K-val a a szélesebb tömegek felé is közérthetően lehet kommunikálni. Javaslom összefoglalásként a 4. K, mint kulcs bevezetését. Én ezt a kulcsot szívesen Önnek adom! Sok sikert!
Minden magyar kormánynak szurkolok - hülye lennék nem szurkolni. A következő kormánynak is szurkolok, akárki lesz a miniszterelnök. Ha Bajnai, neki is. De nagyon kíváncsi vagyok, hogyan tud megszabadulni az MSZP mindörökre lejáratódott (mármint önmagát lejárató), elhasználódott főembereitől - Kiss Péter, Baja, Szekeres, Lendvai, Mesterházy, Gyurcsány. Velük nem fog menni. Ha ezek közül egy is ott lesz a következő választási kampányban a képviselőjelöltek között, vége. Nem lehet Orbánt Gyurcsánnyal és a régi bandával felcserélni - már ismerjük, és köszönjük, nem kérjük.

Nem csak Orbántól várnám a strukturális reformokat az államháztartásban, hanem Bajnaitól is az MSZP-ben.
Nagyon jó cikk, ha nem is mindenben értek egyet vele, alapvetően reális leírást ad az ország helyzetéről. Végre valakinek van részletes koncepciója a Fidesz-kormány leváltására választásokon, alkotmányos keretek között és nem csak az utcán kiabálja, hogy: Orbán takarodj! Ez az egyetlen reális lehetőség megszabadulni a mostani kormánytól.
még a blogmotoristré :D
@Kepan:
"Képtelenség, hogy mind a ~3 millióan ennyivel jobban élnek, hogy nem veszik észre a rideg valóságot."

Ki mondta, hogy jobban kell élni bárkinek is? Azért van válságban egész európa, mert eddig lehetősgein túl, hitelből, jobban élt, mint megtehette volna. Csak most már nincs hitel! vagy ha van, akkor jóval drágábban, itt a baj.
Épp az kellene, hogy visszatérni a realitások talajára, nem osztogatni fűnek-fának segélyt, nyugdíjat, ingyenes utazgatást hitelből. Hanem csak annyit kiadni az államnak, amennyi a bevétele. És ebből nem jobban élés lenne...de ez nem is lenne baj.
csak csinálná meg végre valaki...
Ameddig nem oktatunk fajsúlyos ÁLLAMPOLGÁRI ÉS GAZDASÁGI ISMERETEKET az általános és középiskolákban,

addig

továbbra is 10 millió szociopata gazdasági és pénzügyi analfabéta makákó fogja a GDP-nket termelni és szavazni a gazdaságpolitkáról.

Ez egyenes út a nemzethalálhoz (jó esetben csak a miénkhez).

TEHÁT MÉG EGYSZER:

Nem (csak) az a bajunk, hogy rossz a fiskális politikánk, hanem az, hogy kevesen dolgoznak (nem értik, miért kötelességük), felkészületlenül és rosszul szervezetten (nem értik a gazdasági törvényszerűségeket és folyamatokat), és aki tehetné, az is inkább elkerüli az adófizetést.

Tehát még 1x, ELSŐSORBAN nem a szar gazdaságpolitika a probléma gyökere, és a megoldást sem ott kell keresni, hanem az OKTATÁSI RENDSZERÜNKBEN.

...

ELLENBEN,

Ha a "zembereknek" megtanítjuk, hogy miért kötelkessége minden állampolgárnak dolgozni, hogy miért kell adót fizetni és miért káros a korrupció, hogy mi az államháztartási egyensúly, ha tudják, hogy hogyan kell felkészülni a munkaerőpiacra, akkor NEM KELL folyamatosan hazudni és eleve demagóg programmal indulni. Ja, és a képzett emberek termelékenyek - lesz pénz mindenre. Norvégiában le kellett mondania egy miniszternek, mert elszámolt egy taxiköltséget, amit nem lett volna szabad. És jééééé, Svédországban 4x annyit keres egy tanár. A kettő közötti összefüggés az oktatási rendszerben van, nem a mikromenedzsmentben.
@Kusics Iván: Nem tudom milyen konszenzusról van szó. A konszenzus, cinikusan fogalmazva, de lényeget megragadva az, amikor mindenki egyetért VELEM!

A társadalmi kérdéseket tekintve konszenzus lehetőségében én (éppen ezért) nem hiszek, csak abban, hogy a kisebbség (ami azért többnyire csak egy adott kérdésben jelent kisebbséget, nem az élet minden területén) elfogadja, hogy nem az ő elképzelése érvényesül, hanem egy másik. Ez minden társadalomnak az alapja, vagyis a tagok alkalmazkodnak ott, ahol nem ők döntenek. A kérdés az, hogy hogyan születik a döntés, amihez alkalmazkodni kell.

@sárkányfő: Az, ami történt nem a demokrácia felszámolása. Az egypártrendszer demokratikus úton született, és elvileg (és gyakorlatilag) nem jelenti azt, hogy csak egy párt működhet. Annyi történt, hogy míg 1989-ben lényegében mindenhova a régi rendszer emberei ültek be, és az MSZP-re optimalizált volt a választási rendszer (ahogy ezt ez a blog is elismerte), most mindenhova a Fidesz emberei ülnek be, és a Fideszre optimalizált lesz a választási rendszer. Ahogy az MSZP-nek sem jelentett garanciát a hatalomban maradásra a választási rendszer, úgy a Fidesznek sincsenek garanciái.
Ettől még marad demokrácia a politikai berendezkedés.

A demokrácia helyreállítása a választásokkal történt meg. 2006 ősze óta (amikor egyértelműen kiderült, hogy csak manipuláció okán szavaztak Gyurcsányra, egyébként nem tették volna) a szavazók többsége előrehozott választásokat akart, és a hatalom ennek folyamatosan ellenállt (miközben 2008-2009-ig ténylegesen semmi mást nem is csinált). Még a békés megemlékezést is szétlőtték 2006 őszén.
Ha attól nem sérült a demokrácia, akkor most (amikor bátran lehet tüntetni, a vélemények mindenhonnan eljutnak), egyenesen virágzik.
Bajnai Gordon sem demokratikus felhatalmazással lett miniszterelnök, még akkor sem, ha a radikális jobboldal is elfogadta a kormányzását (ő alatta már nem voltak összecsapásokba fulladó demonstrációk és nemzeti ünnepek).

Amúgy 2006-ig én is hittem a demokráciában (mint elvben, és mint gyakorlatban), csak akkor lett elegem, amikor azt láttam, hogy senki nem veszi komolyan, Európában ez mindenkinek csak kényszer, cserébe még az ország is rámegy.
Szóval én nem sírtam volna, ha tényleg felszámolták volna a demokráciát (bár azt hiszem örömmel sem töltene el), de azt gondolom, hogy nem tették.

@flugi_: OK. Nem hívom a rendszert demokráciának, ha adsz egy olyan definíciót a demokráciának, ami
- létező lehetőség
- nem most találtad ki a helyzetre alkalmazva
- a mostani berendezkedés nem felel meg neki
- általam is elfogadható (Bocs, tudom, hogy ez nehezen teljesíthető feltétel, de mégiscsak azt kéred, hogy én ne hívjam demokráciának. Ha megelégszel azzal, hogy csak annyit fogadjak el, hogy te konzekvensen definíció szerint ne nevezd annak, akkor ezt a feltételt természetesen nem kell teljesíteni.)
Pl. ha az a definíció, hogy
- olyan politikai rendszer, amiben a Fidesz nincs kormányon, az megfelel az első három feltételnek, de a negyediknek nem.
- senkinek nem kell benne félnie, mert nincs miért, az mindenképpen elbukik az első ponton.
- senki nem szerezhet korlátozhatatlan (pl. most minősített) többséget a törvényhozásban, az elbukik a második feltételen.
- szabad választásokon alakul ki a törvényhozó hatalom szerkezete, az elbukik a harmadik ponton.
A definíciónak természetesen nem kell végletesen egyszerűnek lennie. - Sok sikert hozzá.
@istván9: Nem, a vezetőink nem ezért nem mondják a szemünkbe a hibáinkat. Azért nem mondják a szemünkbe, mert a demokráciában a nép a főnök, és az átlagos főnököt senki nem hülyézi le szemtől szembe, ha jót akar magának.

Egyébként jelzem, hogy a magyar termelékenység kb. a 60%-a a nyugat-európainak, a magyar fizetés pedig a 30%-a. Persze ezt is mi hagyjuk...
@bierkamp:
felejtsuk mar el a szamonkerosdit. vedd eszre, az vezetett idaig.
Ha egy uj kormany azzal kezdene, hogy "leszamol" a politikai ellenfeleivel, akkor mi valtozott???? jah, hogy most a masik kutya az eros, es o elhet nemi eletet?
NEM!
Hatarozottan nem!
Kompromisszumkeszseg kell, hogy a csatarozasba belefaradt bizonytalanoknak mutassunk alternativat.
@CyranodeBergerac: Én azt írtam le. Rossz az, aki rosszat gondol.
Szép szavakat írunk, ismételgetjük a liberális világ megtapsolt bohócainak üres lózungjait. Aztán mégiscsak szart se csinálunk. Ennyivel lehetne összefoglalni Bajnai eme írását. Mindenesetre nyugaton már nyalják a szájuk szélét a megmondóemberek, hogy lehet kit nyomni Magyarországon.

Alapvetően az írás alapja egy szélsőségesen materialista világnézet, mely eddig sem és ezután sem fog szilárd alapot adni az ország vezetéséhez.
@STX Joe:
Megjegyezném, hogy akkor még elmeszelhette az alkotmánybíróság, mert volt jogköre ilyesmire, most ugye meg nincs.
Úgy emlékszem Bajnaiék idejében 250-270 Ft volt az euró, nem 320 Ft.
A 30 millió+os lakásokra én is kivetném az ingatlanadót. (Kivételeket pedig létre kell hozni, mert nagykovácsiban egy 70-es években épült kocka családi ház is 30 milla felett van)
De alapvetően helyesnek tartom, mert nem a legszegényebbeket sújtja és az eltitkolt jövedelmekből vásárolt luxus ingatlanok tulajdonosai is látótérbe kerülnek.
@Kepan:
Jobb szintre?

Azt tudod, hogy Bajnai évi 15 milliós jövedelemig csinált volna egykulcsos adót (azt hiszem 16-18% körüli kulccsal).

Évi 15 millió az havi bruttó 1,25 milliós jövedelem.
Az évi 15 milliós határ és a mostani megoldás között a különbség elég csekély (20-30 milliárd Forint a számítások szerint).

Tehát ne jöjjön nekem itt Bajnai azzal, hogy az egykulcsos adó szar. Egy adóelkerülő országban, ahol még az egykulcsos adóval is 40-50% az adóterhelés, nem emelni kell a kulcsokat, hanem csökkenteni.

A másik dolog, hogy ha Bajnai nem egyedül nyer, hanem egy párttal, akkor ugyanúgy béna kacsa lesz, mint eddig.

Tehát egy lehetőség van: Bajnai legyen diktátor, és ne legyen mögötte párt.

De ez mondjuk nem nagyon valószínű, és még ez se biztos, hogy elég.
@istván9:
"Mi dolgozunk nagyon keveset, mi űzünk iparszerű adóelkerülést, mi nem adunk számlát, mi mutyizunk, ügyeskedünk, mi dugjuk az orvosok, rendőrök, kocsmárosok, apparatcsikok zsebébe a lét!"

Én azt mondom, hogy a te jó édes nénikédet!

Te NEM adsz számlát, TE mutyizol, ügyeskedsz. Az orvosok zsebe pedig más kérdés, amíg a bérük egy takarítóé közelében van, addig nem szégyen hálapénzt adni.
Nagyon boldog lennék, ha Bajnai úr és stábja 2014-ben leváltaná a Fidesz kormányt. De ahhoz, hogy ezt megtehesse, nem elegendő blogokat írni ( legyenek azok bármennyire jók és füleimnek kedvesek), hanem pártot kellene szervezni, hogy megismertethesse azokat az arcokat, akikre szavazhatunk majd 2014-ben. Mert úgy nem jutunk semmire sem, ha indulni fog Bajnai és Oszkó úr, mi rájuk szavazunk, aztán mind a ketten bekerülnek a a 2014-ben is fideszesek által uralt Parlamentbe. Mert ketten semmit, de az égvilágon semmit sem fognak tudni ott csinálni. Akkor van értelme ennek az egésznek, ha valós esély kínálkozik legalább az 51 % megszerzésére. ehhez viszont párt kell, s abban szavahihető, megbízható és főleg ISMERT emberek. Úgy nem fog menni, hogy 2014 januárjában feláll egy csapat, melynek 90 %-át senki sem ismeri. Most kell felállítani azt a csapatot, van még 2 év arra, hogy megismerhessük az indulókat, elfogadhassuk őket és nyugodt szívvel szavazzunk rájuk. Két év hamar elmegy, ha most nem lépnek Bajnai úrék, akkor semmi esélyük leváltani a Fideszt 2014-ben. Én szurkolok Önöknek, de azonnal lépni kell!
@bervas: világos, hogy nehezen benyelhető az, hogy alanyi jogon jár a szavazati jog, a hajléktalannak, a tájékozatlannak, a butának és a műveletlennek is...ellenben, ha nem így lenne, onnantól nehéz lenne demokratikus választásnak nevezni...lehet szeretni vagy sem, de egyelőre az van, hogy a demokrácia a legkevésbé rossz rendszer, amit kitaláltak eddig...
@fq:

Ha az imádat csak egy másképpen értelmezett szófordulat, akkor elfogadható a kommented. A magyarság jelenlegi helyzete nem épülhet illúziókra, csak realitásokra. Az imádat - emoció. Vétek leragadnunk a minősítések szintjén. A vélemények objektivitása, csak a minősítéseket elhagyó, a vélemény-, nézetkülönbségeket ütköztető vita viheti előbbre dolgainkat.
Én már totálisan várom, hogy visszatérjen a Bajnai a politikába", még ha nem is vallja magát totálisan politikusnak, akkor is.
Mert hát a tudás,- diplomáciai kapcsolatok) nagyon nagy szükség lenne rá.
:)
@istván9: A leghatározottabban visszautasítom, hogy az én felelősségem lenne ez a helyzet. Már nagyon unom, hogy állandóan a magyar melósokat szidalmazzák, hogy keveset dolgozik. Ez egyszerűen hazugság. Az állami szektorban talán, de a versenyszektorban nincs ilyen luxus. Sok munka van kevés pénzért és pofabefogásért. Ki lehet próbálni! Mi nem kerüljük az adót, mert nem tudjuk, ellenben a cég tulajdonosa ezt teszi, és rajta kívül a vállalkozói réteg jelentős része! Talán rajtuk kéne számonkérni, ahelyett, hogy még adókkal is támogatják őket! Micsoda luxus egyébként!
A rendszerváltást sem szeretném a nyakamba venni, nem én árusítottam ki az országot és nem én gazdagodtam meg rajta. Viszont én tartok el egy csomó megélhetési politikust, és az az igazság, hogy már nagyon vágyon egy SZAKÉRTŐI kormányra, ahol nem a pártállás számít, hanem a szakmai tudás.
Írásod sok igazságot is tartalmaz, de ennek semmi köze a gazdasági helyzethez. Ezek közül sok minden következménye és nem oka a helyzetnek. Nem lehet az embereket szisztematikusan szegénysorban tartani! Gondoltad volna, hogy a rendszerváltás óta a bérek 20%-kal emelkedtek? Évente kevesebb mint 1%-kal. Számomra az jön le, hogy az ember, a munka nem érték. Majd ha mindenki boldogan mehet dolgozni, mert önmagát, a munkáját megbecsülik és megfizetik, akkor majd lehet arról beszélni, hogy változzanak a dolgok. Fognak is, mert a történelem azt mutatja, hogy a jólét után jön a fejlődés. Gazdasági, erkölcsi, érzelmi, művészeti, bármilyen.
@nem én kiáltok:

...az ország dübörög! Éhségtől a szegények körében, a középosztály romló egzisztenciális állapotától. Nem vélem, hogy a tétlenségnek törvényszerű következménye kell, hogy legyen a regnáló kormány további gazdasági dilettantizmusa és hazárdírozása. A 2/3 kedvez az esztelen vesztébe rohanás szemléletnek. Ennek a kormánynak már nincs veszteni valója. Csak a nemzetnek! A nemzet legsúlyosabb tragédiája ma az, hogy rohanunk esztelen vágtában a szakadékba!
Nincs helye a gyűlölködésnek akkor, amikor a cselekvés, a tettek amúgy is 2/3 -nyi módon gátoltak.
@Zuzu Petals:

nagyon sok igazság van a hozzászólásodban! Törvényszerű...mindenkit a maga módszerével lehet kezelni. A veszély azonban ebben nagyon nagy: a tisztesség és a tisztaság/őszinteség forog kockán. Nem élünk könnyű politikai időt! (sajnos, ez is populista érv!)
Edes hazam, mit vetettel, hogy ennyi idiotaval rakott tele az Isten. Mintha csak a Brian eletet latnam. Nemelyik ugyanolyan tusko es demagog mint az Orban. A masik, aki ilyen helyzetben a Gyurcsanyozast tartja a legfontosabbnak, az nem komplett.Egy orszag iranyitasa nem nevekrol, hanem szamokrol kell hogy szoljon. Akinek nevekrol szol, az markolja fel a fidesz-kdnp-t a mai formajaban, ezt a salakanyagot, na meg a fasisztakat, es menjen veluk vissza a mongol pusztak melle (elnezest Mongolia) vagy Eszak - Koreaba.
Orbannak, ennek a cimeres gazembernek meg vannak eszkozei, ez meg a sajat nepenek loveteset is siman megszervezi provokaciokent. Ettol a beteg embertol minden kitelik.

A fo kerdesem viszont, hogy a politikusok (valamennyi politikai partbol) gengszterszeru gazdasagi pokhalojat vajon mikor szamolja fel az orszag...mert ez idesz most megmutatta, mia pokhalo felre fogja lokni aszakembereket es ujra a demagogiat fogja a helyukre ultetni - amint ujra csorog a kassza. A magyar nep pedig sok hulyevel van tele aki ilyesmire fogekony.

Sajnos, amig lent, a fejekben nem lesz rend, hosszu tavon ez az orszag nem fog elorehaladni.

Mindenesetre korabban az mszp-szdsz, most pedig a fidesz-kdnp megmutatta, mi az, ami elfogadhatatlan. (a jobbikrol ne is beszeljunk)

Hajra Magyarorszag, hajra ertelmes, jozan magyar polgarok.
@hhh.: Nem tisztem védeni és nem is szívesen szólok hozzá a kommenteket olvasva (mindenki nagyon okos), de azért legalább a tényekkel legyünk tisztában.

Őszödi elkúrtuk beszéd: 2006. május 26.
Bajnai Gordon minisztersége: 2007. július 1.
Bajnai első politikai szerepvállalása (kormánybiztosként, tehát nem is miniszterként): 2006. július 1.

Tessék legalább a wikipediát megnézni, mielőtt okosakat írunk.
A folyamat lépései:
1. entellektüel nyavalygás - félénk időszak - kicsi tömegelégedetlenkedés és szimpátia. (keresik egymást a szereplők visszautakat hagyva ha mégsem lehet előre menni) MÉG EZEN SEM VAGYUNK TELJESEN TÚL!
2. szakmai elemzés: erősödő tömegelégedetlenkedés és szimpátia
a, helyzet értékelés
b, megoldási tervek
3. Akció hirdetés és akciók: (populista beütésektől nem visszariadva, népvezéri státusz)(színterek megválasztása strukturált rendszere: -A, civil műhelyek, érdekvédelmi szervezetek, média, Pártok stb.; -B, hazai -nemzetközi fórumok; -C, utca, parlament)
a, tömegelégedetlenség élére állni: artikulálni a tömeg lehető legtöbb szegmensének az elégedetlenségét. Az elégedetlenség egységének hangsúlyozása mint összefogó erő. Különbözőségek pragmatikus elfojtása - győzelem utánra tolása (veszélye a forradalom felfalja gyermekeit)
b, meglepetés szerű, elemi erejű megjelenés (előre beharangozott dolog nem működik, hamvában fojtható)komoly előkészítettség.
b/1. szakmaiság az értelmiségnek
b/2. népvezériség a tömegeknek -kétség ne legyen az entellektül is népvezért vár a tüntetésen ahol részt vesz, még akkor is ha a "kiskocsmában" utána fikáz.
c, ellenfél saját eszközét okosan visszafordítva
4. A harc: ez az ellenfél soha nem adja fel, mint az aki valaha mondotta: Olyan Németországot teremtek, amilyet még nem láttatok. És annak ott igaza lett. Ne tudjuk meg ennek itt lenne-e!

Nem csak látni, érezni de véghezvinni is tudni kell.
@STX Joe: "az a törvény az alkotmánybíróságon megbukott"
Azon az alkotmánybíróságon, ami gyáva kukac volt, és hagyta elherdálni, gyakorlatilag kemencében elégetni az öregkori megtakarításokat. Nevetséges politikai megbízottak ők, semmi más.
Az a baj h a szerzőnek nem hiányzik a magyar politikai élet és ezt meg is értem teljes mértékben. De ez így semmi több, csak egy jó írás, egy nagyjából reális helyzetkép, amivel sokan egyetértenek. Szavakban nagyon jó ez az ország, a probléma az h tettekben a ott van a béka s..e alatt
Az a bajom ezzel az írással, mint az összes többi kritikábval: semmi konkrétum nincs benne, ezért hiteltelen. Ha legalább 1 dolgot kibontana, és a többit csak érintené, de nem.

Program nevekkel már tele van a padlás.
@losonczielvtárs: Úgy látom 8 év kiesett az emlékezetedből neked is mint a többi szánalmas kommentelőnek. Sajnos az a fél ország ebben szenved.
@hagyma:
Magyarország csődje már most sokkal mélyebb, mint Európáé, és ezt bizony orbánék okozták. Persze, Európa is csődben van (lesz), de nyilván egy jól menedzselt ország jobban viseli a következményeket, míg egy rosszul irányított inkább megszenvedi. Az, hogy mi az utóbbi kategóriába tartozunk, a rossz vezetésünknek "köszönhető".

A "nép" egyébként felsorakozott orbánék mögé, és - így utólag visszatekintve - elég sokáig ki is tartott. A sorozatos, agresszív és ostoba elkúrások miatt viszont kitelt orbánék ideje. Se társadalmi támogatottságuk, se mozgásterük nem maradt. Így ha leváltani nem lehet őket (nem lehet), akkor marad a kínos vegetálás. Valahonnan ismerjük már ezt a helyzetet...

Ez meg tényleg röhejes, ezt ismerd el:
"Orbanek akarnak valamit, lehet szar, de ha nem sorakozik fel moge a "nep" akkor eselytelen."
Ha szar is, akkor is végigcsináljuk? Miért? Csakazértis alapon? Miközben igazából csak nekünk szar, az orbán co. megszavazott magának családi adókedvezményt, adócsökkentést, rögzített árfolyamos végtörlesztést, meg radikális fizetésemelést. Én ezek után csak annyit kívánok nekik, hogy a sortűz sorakozzon fel mögéjük.

"es meg mindig jobban el a tobbseg mint pl amerikaban a koznep"
Ezt meg honnan veszed? Az ilyen okoskodások kb. úgy néznek ki, hogy az itteni középosztályt (azt a keveset, ami még van) méred össze az ottani szegénynegyeddel. Gyere, nézz körül Szabolcsban vagy Békésben néhány településen, és aztán viríts ilyen ide bölcsességeket.
Jó volna a Bajnai, Oszkó párost ismét kormányon látni.
Tudomásul kell venni mindaddig kicsi ennek az esélye, amíg sok a fideszes szavazó. 2014-ben minden magyarországi választópolgárnak el kellene menni szavazni (legalább 80-90%nak), így talán le lehetne váltani Orbánékat. Így talán a határin túli magyarok nem tudnának a fejünk felett átszavazni.
@Grensberg: Úgy látom nem értetted meg a lényeget, bukott politikus hagyjon fel az okoskodással. Függetlenül a pártállásától.
A fideszesek tenyleg benak, de azert a nyugat mar kezd tisztaban lenni azzal, amivel az ittenni baloldal nem, meghozza azzal, hogy ha a mostani kormany megy, akkor a jobbik jon. Marpedig akkor senki nem fog visszafizetni semmit, ami a nyugat szamara meg nagyobb bukas lenne, mint a mostani kormany hulyesegeivel megbekelni. Alternativa lenne meg egy kulso beavatkozas es egy bab (szakertoi) kormany, de akkora ellenallasba utkoznenek ami ha terjedni kezd (pl. gorogorszagban vagy olaszorszagban), akkor az egesz eu belebukhat. (nem csak a szervezet, de az osszes tagallam is)

Bajnairol meg csak annyit, hogy regen is o volt az mszp csodszakertoje, tehat anno az uzleti eletben is arra specializalodott, hogy nyereseggel jojjon ki egy ceges csodbol. A magyar allamcsodot is sikerult pont a kormanyvaltas utanra idozitenie, de a fidesz bekavart, mert nem a liberalis kapitalizmus szabalyai szerint jatszott. Mondjuk a nemzeti kommunizmus sem feltetlen jo irany, de most eppen nincs jobb otlete senkinek. A gond az, hogy a vilag tokesei ettol felnek a legjobban, mert ha elkezd terjedni, akkor nekik annyi.

Mindenesetre nem tudom hogy a kormany ebbol hogy fog kijonni, sajnos ugy nez ki meg ok sem...
Bajnait nagyon sokan várják vissza. Sok ember véleményét ismerem. Lassan az lesz a helyzet veszélye, hogy elkezdik isteníteni. Ez viszont nagyon káros lenne Gordonkának.
@kvp: Hazugságok tömkelege.

Bajnait akkora nemzetközi elfogadás, elismerés jellemezte, hogy a sunyi szövegeddel vitatkozni sem nagyon kell. Bajnai alatt minden gazdasági paramétere csak javuló tendenciát vett fel.

Bajnaiék megítélése 2010 év elején:

Le Monde:
"Magyarország mutatta meg a recesszióból kivezető utat."

Paribas:
"Várhatóan Magyarországon lesz a leggyorsabb az ipari növekedés a régióban."

BoA Merrill Lynch:
"Magyarországon lesz a leggyorsabb a gazdasági növekedés a térségben. Az ország a költségvetési kiigazítás terén jelenleg világelsőnek számít."

Standard & Poor’s:
"Negatívról stabilra javította Magyarországra érvényben tartott közepes befektetői, BBB– szuverén adóskockázati besorolásának kilátását, a kitartó konszolidációs erőfeszítések eredményeivel indokolva a lépést. A cég ezzel levette a napirendről Magyarország leminősítését."
Néztem Bajnait az ATV-n. Remélem azért azzal ő is tisztában van, hogy az a személy, aki össze tudja fogni az ellenzéki (részben parlamenten kívüli) erőket, az ő maga. Ma nincs senki, aki erre aspirálhatna és annak sem látom nagyon jelét, hogy a közeljövőben jelentkezne bárki is.
Ugyanakkor értem, hogy nem jött el az ideje a kártyák kiterítésének. Annak kifejezetten örülök, hogy a kategorikus "nem"-ből egy "még nem döntöttem el" lett.
@légycsapó: "Lassan az lesz a helyzet veszélye, hogy elkezdik isteníteni."

Aki mostanság politikust istenít, az semmit se tunult az elmúlthúszévből. Semmit.

Ez az iromány egy jó összefoglaló. De ha Bajnai 'jönni' akar, akkor elő a medvével. A magam részéről zsákbamacskát venni többet nem akarok, köszönöm: vagy lesz tisztességes program, vagy - hiába vezet nálam is Bajnai magasan az eddigi miniszterelnökök versenyében - el se megyek szavazni.
@sztd:
Te miről beszélsz mégis jóember? A fideszre szabott választási rendszer csak egy sok tételből, ami miatt ami itt van az nem demokrácia, és az se igaz, hogy korábban a szocikra volt szabva, frászt, 22 év alatt 3x nyert a jobboldal és 3x a baloldal, és ezt még nem is hallottam, hogy eddig volt torz, gondolom most kezdik kitalálni épp azért hogy legyen válaszuk. Mondjuk ahogy a fideszt ismerem, ha egy törvény nem nekik kedvez, akkor az fidesz-ellenes, stb.

Olyan nem volt még soha, ami most, hogy a fidesz saját emberivel foglalta el az összes "független" inzétményt, hogy a média az igazságszolgáltatás és minden pártirányítás alá került, ráadásul 9 évekre.
Tudod mia demokrácia defoníció szerinti alapfeltétele? Elárulom neked: a hatalmi ágak szétválasztása. Jelenleg van egy nevetségesen lekorlátozott, pártkatonákkal fokozatosan feltöltött AB-nk, amely ha mégis meg meri védeni az alkotményos jogokat nagy ritkán, akkor azonnal helyre rakják és elfogadják újra a törvényt, van egy főügyészünk aki a fidesz embere, régebben képviselőjelöltje volt, felesége államtitkár, és van egy olyan testület, amelynek elnöke eldöntheti melyik ügy hová kerüljön, na az meg Szájerné lett. Pont. A kör bezárult. Magyaroszágon felszámolták a politikától független igazságszolgáltatást. Nem tudsz nem fideszeshez fellebbezni. Ez nem nem demokrácia, ez a demokrácia legszűkebben vett definícióját is sérti. Ez maga a pártállam, és már nem is nagyon titkolják, épp most fúrták meg a Majtényi fiát, ilyenre 22 éve nem volt példa, ez az első.

Ha neked egy választási program be-nem-tartása, vagy egy korábbi döntés megváltoztatása illegitmmé tesz egy kormányt, akkor a mostani kormányról végképp lesújtó véleményed lehet, mivel minden ponton homloegyenet az ellenkezőjét csinálja annak, amit ígért, azaz megvezette, elárulta a saját szavazóit és, az országot is. Sorololjam? Vagy ugye nem kell?

Bajnai Gordon pedig tökéletesen deomkratikus felhatalmazással lett miniszterelnök, mivel nálunk pártokra szavaznak, és a pártok választanak kormányfőt. Ha majd egy hónap múlva Varga Mihály lesz a miniszterelnök, akkor mit fogsz mondani? És tényleg, Schmitt Pálra hányan szavaztak a fülkékben?
Visszafogott, lényeglátó és (nem utolsó sorban!!!) az ország helyzetével ŐSZINTÉN szembenéző írás.
Szinte minden megállapításával egyet tudok érteni, még akkor is, ha én radikálisabban és sokkal élesebben fogalmaznám meg.
Többek között ez (is) a különbség Bajnai G. és köztem.

Remélem, a jövőben is folytatja (nem mond le) a közgondolkodásról és gondolatai közreadásáról. Én minden esetre erre biztatom!

Az Isten legyen Veletek magyarok és Veled Magyarország! Különben nem tudom, mi lesz itt, bár sejtem, mert körvonalazódik: a felépült Nemzeti Együttműködés Új "Rendje". Koppányok bugris-rendje, területileg közel, de végtelenül távol Európától. Nehéz, nem is akarok beletörődni. Nem szeretnék ilyen országban élni, nem szeretném, hogy gyermekeim (és a Ti gyermekeitek), unokáim (és a Ti unokáitok) ilyen országban éljenek.
Nagyon tetszett. Egy ablak nyitás, egy biztató képre. Majdnem mindennel egyet lehet érteni. Legfeljebb a múlt lezárását kicsit keményebben kell majd kezelni. Menet közben bizonyára alakulnak majd a dolgok. :)
@sztd: kérlek. A modern demokrácia a "fékek és ellensúlyok" rendszerével akadályozza meg a "többség zsarnokságát". Ez főleg az olyan választási rendszereknél fontos, ahol a nyertes mindent visz, és 4 évig az itteni kétharmadhoz hasonló módon az ellenzék vétózási lehetősége nélkül kormányoz. Az ilyen demokrácia, és a fidesz jelenlegi rendszere között pontosan a "fékek és ellensúlyok" a különbség, tehát a kormány, akármennyire is akar, bizonyos dolgokat nem tehet meg, mert jogi akadálya van. Jelenleg a fidesz számára jogi akadály nem létezik, ellentétben tetszőleges korábbi kormánnyal (bármit alkotmányba foglalhat, akár azt is, hogy a Kovács Pistik fizessenek havonta ötezret, mert csak)

Ami ennél is szebb, és neked garantáltan nem tetszik, az a _parlamentáris_ demokrácia, ahol a fékek és ellensúlyok azt jelentik, hogy az ellenzék minden törvényjavaslatot időben megkap, annak elfogadását gátolhatja alkotmányossági kontrollra küldéssel, bizottságalakítással, köztársasági elnökhöz való fordulással. Parlamentáris demokráciában léteznek olyan független intézmények, amik se személyi, se rangbeli függésben nem állnak a kormányzattal. Ennek az a magyarázata, hogy így működik jobban egy ország. A pártpolitikusok _természetes_ módon sokszor akarnak baromságot csinálni, mivel a párt népszerűségét/hatalmát tekintik elsődleges célnak az ország sorsa helyett (ezt ezekben a napokban talán nem kell bővebben ecsetelni), ezért az a megoldás vált be, hogy a független intézményeknek olyan törvényadta jogaik vannak, amikkel az ilyen baromságokat megakadályozhatják, és ezek olyan törvények, amiket a kormány csak úgy nem változtathat meg. Érdemes megfigyelni a tényt, hogy a Medgyessy száznapos programot a fidesz megszavazta, holott ha érdemi ellenzéki tevékenységet folytat népszerűséghajhászás helyett, akkor természetesen ezekkel az eszközökkel élve megakadályozhatta volna, vagy legalábbis a társadalom számára világossá tette volna a károsságát.

A magyar választási rendszer alapvetően úgy lett kitalálva, hogy a "kétharmados" törvény jelentése az legyen, hogy bizonyosan legalább egy jelentős ellenzéki erőnek is rá kell bólintania. A magyar törvényhozás rendje úgy lett kitalálva, hogy a kormánynak ne lehessen érdemi vita nélkül átverekednie olyan törvényeket, amik a független intézmények függetlenségét csorbítják. Érdemes elolvasni Sólyom László írását a fideszes módszerekről ebben a kérdéskörben.

A gerrymandering csak hab a tortán, engem az zavar az egészből a legkevésbé, főleg mert a cinizmusa hosszú távon többet árt a fidesznek, mint amennyit a szavazatoknál számítani fog.
Na.Igen! A rendszerváltásban nagyon sokan csalódtak. Abban a rendszerváltásban) Magyarországon a kapitalista országok legnagyobb privatizációja zajlott. Melynek az elinditója az MDF. volt, az a nagy rendszerváltó párt", melyről mostanában nem igazán lehet hallani, mintha nem is lett volna részese annak a folyamatnak mely akkor elindult.
Végül is az eltelt időszakban kialakult egy középréteg, melynek rétegnek (is) volt némi biztos jövőképe. Mindennapi életvitelében tudott tartani egyfajta stabil létet.
Hála a fülkeforradalmároknak, a többségi kormánynak, a Matolcsy-féle csodaváró-, álmokkal diszitett gazdaságpolitikának ) :) ez a réteg (is) lassan, de biztosan halad az elszegényedés felé.
A rendszerváltás óta eltelt időben vannak folyamatosan megoldatlan problémák, ügyek (egészségügy, cigányság helyzete, ügye) melyet a mindenkori kormányok tologattak maguk előtt. Erre a többségi kormány, csak rátett egy hatalmas lapáttal :) rosszabb a helyzet, mint valaha volt.
A munkanélküliséget is maga a rendszerváltás termelte ki. A beígért új munkahelyek ellensúlyozására inditott nagyszabású közmunka programok, nem oldanak meg semmit. Ideig-óráig gyógyír, de a problémák maradnak ), olyan adok,- visszaveszek) :) Azt a réteget, melynek esetleg, esze-ágában sem volt dolgozni, nem fogja visszavezetni a becsületes munka világába, azoknak , akik pedig valóban dolgozni szeretnének, akarnak megalázó.
De lehetne a problémákat sorakoztatni. Az biztos, hogy helyzet" van az országban, nem jó, hanem nagyon-nagyon rossz.
Tripla bóvli. szomorú valóság.
Gyurcsányozás, visszafelé mutogatás, nagy szavak, mondatok, s közben kuncsorgás az IMF. hitelért......
:)
Amikor a demokrácia olyan állapotba kerül, mint azt ma megtapasztaljuk, nincs időnk arra, ráadásul nem is a mi dolgunk, hogy az elmúlt 20 év tanulságait kritizáljuk. Semmire nem megyünk vele, ha erre fordítjuk a maradék erőnket. Nem a mi dolgunk. A porig zúzott demokrácia nem építhető újjá rágalmi alapon. Miért?....mert tiszta alapok kellenek.
Vegyük már észre, amiben most létezünk, egy nemzeti, öntudatlan állapot, nem más, mint a kilátástalanság, nap mint nap megtapasztalt béklyója. Az egyén éli meg ezt az állapotot, de az tény, hogy csak összefogással veszíthetjük el a ránk kényszerített láncainkat.
Nincs más alternatíva, mint annak az eldöntése, hogy ki mellé állunk, kiben bízunk? Nincs arra sem időnk, hogy egymástól izoláltan létezve empirikusan elemezzük azt, hogy mit is tettek velünk... mert ugyancsak kényszerít bennünket a 2/3 minden "vívmánya". Most az az idő érkezett el, hogy az egyéni érdekeket, a demokrácia egyéni értelmezését félretegyük. Az intrika nélküli összefogással teremthetünk egységet. Két évünk van. Az idő szorít. Olyan hatalom megdöntéséről van szó, amelyik 8 évig készült a zsarnokságra. Ha más nem, de ez a 6 év különbség, mindenki számára figyelmeztető legyen, egyértelműséget jelentsen. A bőrünkön érezzük a nagy politikai tévedés következményét. Célba értek. A hatalomátvétel aktív szakasza lezárult. Most a megvédésének időszaka következik. Ezt, egy megosztott országban, hátradőlt állapotban is megtehetik.
A válságból kivezető erőnek nincs másra "szüksége", mint arra, hogy szilárd egységet tudjon maga mellett. Tudatos, megrendíthetetlen, támogató egységet. Ez az egyetlen dolgunk, ennek megteremtése.
Bajnait miniszterelnöknek!!!!!!

Az ismeretségi köröm 90%-a támogatná. Pedig vannak benne jobboldaliak is. Bajnaitól is óckodnak, de elismerik, hogy jobb volt az ő egy éve, mint a mostaniak 2 éve.
@sorsfordító: Sajnos a társadalom egy jelentős részét át kell nevelni, meg kell tanítani nekik, hogy mit jelent a piacgazdaság, és hogyan szabad piaci viszonyok között viselkedni. A vicces az, hogy a Jobbik retorikájára vevők is előszeretettel példálóznak olyanokkal, hogy "bezzeg Nyugaton az utcaseprő is szivarozik". Meg kell tanulni, hogy sikeresek csak összefogással lehetünk, szervezetten, ehhez pedig nem kiűzni kell a multikat, hanem inkább idecsalogatni, mert attól hogy nem leszünk kevésbé magyarok. Ezt viszont a szocializmusból ébredező embereknek nagyon nehéz elmagyarázni. nem is lehet ugyanazokkal a szavakkal szólni a különböző társadalmi rétegekhez. Ezért viszont több kommunikációs csatornára lenne szükség (és több pártra).
@Zuzu Petals:

Mindenben egyetértek veled. A véleményed, már a tettek konkretizálását, racionalizálását jelenthetné. Ez is nagyon lényeges. Bajnai tanulmányának hangvétele lehet irányadó. Kizárólag megfontoltsággal, sárdobálás helyett példamutatással nevelhetünk. Ha a jelenlegi rendszer (rendszertelenség!) bírálatánál leragadunk, még kevesebb időnk marad a mozgósításra. Nem könnyű megvalósítanunk. Az emberi gyarlóság, ha okoskodással párosul, általa alkalmatlanná válunk a konkrét tettekre. Másik meglátásom: a regnáló politika populista szólamai még mindig elkápráztatják az embereket. A szóvivők csúsztatásaira fel sem figyelnek honfitársaink. Megtévesztő az is, hogy nem ismerjük fel, hogy ezek a provokációk arra irányulnak, hogy tovább generálják a feszültséget, eltereljék a gazdaságpolitikai ámokfutásról a figyelmet. Nehéz idő, válságos idő. A tettek megfontoltsága, ..és igen a kommunikáció jelentősége felértékelődik.
Kellene csinálni egy Bajnait visszakövetelő tüntetést
@74: "(Pl. ugyanide tartoznak azok is akik a szólás szabadságának és a demokráciának csorbuláság veszik sérelmül, ami akármelyik internetes oldalt vesszük is alapul, kapásból önmagát meghazudtoló tézis . ) "
Az internetet csak Kína cenzorálja, a fidesz Magyarországon is megpróbálta, de nem sikerült.

A közmédiumokról van szó.
Egyszerűen féloldalas hazugságok hangzanak el benne.
Sürgősen szükség van olyan emberre mint a Bajnai Gordon. Minden ép eszű láthatja, hogy egy politikától mentes stratéga, akit a kormányzása alatt, elismert és ki kezdeni sem tudott se a bel és a külpolitika és a hírhajhász SajtÓ. Stabilizálta a gazdaságot, élénkítette, megnyugtatta, ösztönözte -rövid ideje alatt is- a befektetőket, a piaci szereplőket. Nem halandzsázott, röviden tömören irányított, tett, "utasított", nyilatkozott. Nem kennt senkire semmit. AMÍG nem KÉSŐ. Az Olaszok után, nekünk is fel kellene roppant sürgősen ismerni, hogy egy politika nélküli, szakértőkből álló kormányzásra van szükség, amelyet a BAJNAI-ra oda kell BÍZNI. SOS...nincs miért késlekedni. Minden perc további súlyos gazdasági veszeteség az államnak és az államot alkotó állampolgároknak. NYISSA KI MINDENKI A SZEMÉT ÉS TEGYEN? HOGY EZ MIELŐBB MEGVALÓSULHASSON!!!
Ovatosan egyelore a "megoldasokkal" Gordon, mert nagy a kockazat, ellenben, az iras lenyegeben bedobozolja azt a nagy rakas szart, amit a fidesz osszehordott. Grats, es suna+!
@sárkányfő: Kezdjük a végével. Bajnai Gordont a szememben nem csökkenti (és nem is növeli), hogy hogyan lett miniszterelnök. DE:
Schmidt Pál rajta volta Fidesz országos listáján az első 5-ben. Varga Mihály egyéni képviselő. A lényeg, hogy ugyan csomagban, de mindkettőről tudták a szavazók, hogy a Fidesszel ő is együtt jár. Ettől függetlenül, Varga Mihály tényleg rossz példa, de pl. Fellegi Tamás miniszterelnöksége igencsak kérdésessé tenné, hogy őt ki választotta meg? Senki. /Varga Mihály azért rossz példa, mert a Fidesz nagyon sokáig lebegtette, hogy kit gondol miniszterelnöknek, és Kósa Lajos, Navracsics Tibor és Varga Mihály neve is előkerült egészen 2009 végéig./

Hogy ki foglalta el az intézményeket. Az első parlamentnek több mint a fele az előző rendszer beépített embere volt. Antall József konkrétan nem, de pont az ő fia nyilatkozta a napokban, hogy nagyon kevés bíró, ügyész, újságíró és bankár lehetett volna, ha a III/III-asokat akkor kizárják a közéletből. (Ez egyébként nem egyszen van így, Észtország az ellenpélda, de akkoriban így látták.) Antall Józsefet akkoriban a... (kicsi voltam, nem emlékszem pontosan... valamelyik közmédiumba nem engedték be az önkormányzati választások előtt, pedig akkor már miniszterelnök volt. Az Alkotmánybíróság már az első szabad választások előtt felállt.
Szóval az új rendszer úgy indult, hogy a működtetés (a kormányt leszámítva) tele volt a régi embereivel. Antall József elvi okok miatt nem is nagyon akarta megtisztítani.

Azt, hogy az eddigi választási rendszer balra húzott Szigetvári Viktor is leírta, amikor elemezte az átalakítást (megjegyezve, hogy már az is a jobboldalnak kedvezett volna, ha csak simán arányosítják a körzeteket, mert az elmúlt 20 évben a népességmozgások következtében alacsonyabb lélekszámúvá váltak a baloldali körzetek, és magasabb lélekszámúvá a jobboldaliak. Példák tucatjait figyeltem meg én is (pl. Csepelnek két választási körzete volt, Debrecennek 3, Miskolcnak 4). 2000-ben valamelyik hetilap hívta fel a figyelmemet arra, hogy megyei listákon is a balra húzó területek több képviselőt küldhetnek.
A lényeg, hogy az, hogy elkerülte a figyelmedet, még nem jelenti, hogy titok volt. Úgy általában amiket írtam, azok ellenőrizhető állítások, szóval nem kamuzok.

Hatalmi ágak szétválasztása:
Szerintem nem mondok újat azzal, hogy az ilyesmi alapvetően emberfüggő. Pl. Handó Tünde személyiségét nem ismerjük, de Sólyom Lászlót hiába teszi akárhova a Fidesz, úgy is a saját feje után megy. A köztársasági elnök is lehet sokféle, de az intézmény függetlenséget biztosít a számára, és ő dönti el, hogy hogyan él ezzel.
A mostani intézmények is ilyenek. Lehet, hogy most együtt mozognak még a gondolkodásukat tekintve, de a Fidesz is változik, a beültetett emberek is változnak, a pártérdek is változik, és a parlament összetétele is, és mostantól már ezt egymástól függetlenül teszik. Mivel szakemberekről van szó, egyiknek sem érdeke, hogy nagyon pártkatonaként viselkedjen, mert nyilván utána is a szakmában kell majd dolgoznia. Ettől még minden embernek van saját személyisége, és értékrendje - de ez nem jelent intézményes személyi függést. Ilyen erővel mondhatnád azt is, hogy mindenhol magyarokba botlasz (leszámítva a köztársasági elnököt aki német), szóval nincs fékek és ellensúlyok rendszere.

A választási programokat nem olvastam. Egyedül a Jobbikét kezdtem el, de arra sem volt türelmem, pedig pontokba szedett jól olvasható szöveg volt.
Azt gondolom, hogy a Fidesz nagyjából tartja azt, amit ígért. Amiben másra számítottam
- gazdaságpolitika (minősége és következetessége)
- a korábbi kormányzatuk elég kiszámítható volt, de ez a tökéletes ellentéte.
Az egyetlen kemény hazugság az egykulcsos adó volt, mert azt korábban nem tartották jónak (maximum szükséges rossznak a nehéz helyzetben) erre most sarkalatos törvénybe foglalják. Ez tényleg agyrém.

@flugi_: Való igaz, hogy a fékek és ellensúlyok rendszerét a demokráciák biztosítékának szokták tartani. Ezért a definíciód elfogadom.
A problémám vele azonban kormányoktól függetlenül mindig is az volt (amíg hittem a demokráciában), hogy arról szól, hogy amit a többség akar, azt miért ne lehessen megcsinálni. Szerintem egy demokráciában a többségnek kell döntenie, és ez benne a legfontosabb. Az emberek lehetnek hülyék, és hozhatnak hülye döntéseket, joguk van hozzá.
Demokratikus körülmények között ott érzem jogosnak, amikor markáns kisebbségekről van szó (pl. Egyiptomban vagy Srí Lankán a vallási kisebbség, vagy a szomszédainknál a magyar kisebbség), és ott is csak az illető kisebbségek tárgykörében (pl. ne legyen kötelező korániskola a keresztényeknek, de említhetem a szlovák nyelvtörvényt is).
Az intézmények Magyarországon szerintem függetlenek. Nem a parlament kormányoz, és nem is ott hoznak bírói ítéleteket...
Azt azonban, hogy a korábbi alkotmányos rendszerben a parlament minden megtehet, ha kellően egységes nem a Fidesz okozta, és a korábbi alkotmányos rendszerben a választók alakították ilyenné az erőviszonyokat. 2014-ben pedig eldönthetik, hogy az előidézett szituáció beváltotta-e a hozzá fűzött reményeket (pl. lesz új közigazgatási rendszer) vagy nem (pl. még mindig az IMF-nél kuncsorgunk hitelért, de most már el is szigetelődtünk).
Már Martonyi elhatárolódott...Járai lemondott!
Elérkezett az ideje a nemzeti szintű elhatárolódásnak a kormánytól, a FIDESZ- KDNP parlamenti frakciótól
Bár nekem is megvan a saját véleményem a mai helyzetről, de soha nem mentem volna el egyetlen tüntetésre sem és eszembe se jutott volna, hogy a választáson való részvételemen kívül, bármilyen formában hozzá kellene tennem valamit is a politikához, vagy ahhoz, ahogyan a dolgok alakulnak körülöttem. Mára ez a helyzet megváltozott. Mára elegem van abból, hogy úgy érzem, folyamatosan unintelligensnek néznek, olyannak, akivel bármit meg lehet tenni és most nem sorolom fel, hogy az elmúlt 1,5 év történései közül mi mindenre gondolok. Olyan dolgokat mer megtenni a mai politikai vezetés, amit azelőtt egész egyszerűen nem hittem volna el. Felháborít az arrogancia, hogy nem szent a magántulajdon, hogy egyik napról a másikra visszamenőlegesen át lehet írni a törvényeket de legfőképpen az, hogy a válság kellős közepén, amikor amúgy is elég nagy a baj, az ország vezetése képes a saját presztízsét féltve,(nem is értem, ki előtt féltik még) őrült intézkedéseket hozni. Mivel nem csak magamért vagyok felelős, (2 kisgyermeket nevelek)folyamatosan félelemmel tölt el a mai helyzet és régóta vártam, hogy Bajnai Gordon újra megszólaljon, pozíciót vállaljon az ország irányításában. Olvastam a cikket és néztem a tegnapi interjút, ami alatt újra meggyőzött, hogy jelenleg számomra a legintelligensebbnek és leghitelesebbnek tartott szereplő a politikai életben. Ahogy Kálmán Olga is említette, én is biztos vagyok abban, hogy nagyon sokan vannak ebben az országban,akik képesek lennének kilábalni a jelenlegi apátiából és mellé állni, ha újra az ország élére állna. Ugyanakkor megértem, hogy ez iszonyatos munkával és felelősséggel jár és a körülötte lévő emberek még inkább sérülnének, mint a korábbiakban, de látva őt úgy érzem, nem lehet kérdéses egy felkérésre adandó válasza. Remélem, hogy eljön ez az idő és bízom abban, hogy minden politikai szereplő lesz annyira bölcs (mindig is idealista voltam), hogy támogassa abban, amit tennie kell.
3) A társadalom minél nagyobb többsége részesüljön az ország gyarapodásából,"

Csak az a baj, hogy egyelőre nem gyarapodás van, hanem lejtmenet!
Az kellene, hogy részesüljön, ne csak az elszegényedésből.
Én már olyan szegény vagyok, mint a templomi egész (mondjuk eddig sem voltam gazdag). Nekem már egy jófajta sajtocskám sincsen. Hiába dolgozom jól, és sokat. Mindent elvisz az adó, rezsi,..... Lassan, de biztosan haladok a totális elszegényedés felé.
Nagyon jó lenne ha jönne egy új politikai erő, mely gátat vetne az elszegényedésnek, a hatalmi politikának.
Mely megmagyarázná a nép azon csoportjának -mi , miért van, - kik nem igazán értik. Látnák már világosan, hogy nagyon rossz irányba mennek a dolgok.
Én már totálisan szomorú vagyok. Komolyan.
:)
Íme itt a következő hatalmi eszköz! Békemenet - kormánypárti demonstráció! Időpontja 2012. január 21-e.
Cél: a "kisember" megtévesztése. Cél: egy politikai indíttatású kényszer-kirakat az Erópai Uniónak, a világnak.
Itt a tettek lehetősége! Nem szabad felülnünk a merész provokációnak. (Csak halkan megkérdezem: hol van a kormány stabilitása? Miért megy ki az utcára demonstrálni annak érdekében, hogy a "minden rendben van" látszatot elhitesse? Miért nem ismeri fel, hogy a lázítás lehetősége akár emberáldozatot is követelhet?)
Nekünk most egy a dolgunk: akit csak lehet, óvjunk meg ettől a provokációtól! Ne vegyünk részt a világ-megtévesztő "menetben".
Tisztelt Bajnai Úr!

Most láttam az ATV-s riportját. Tetszett a megközelítése, de érdekelne engem valami - mivel nem értek a közgazdasághoz -, hogy ha a jelenlegi kormányzás teljesen vissza akar vonulni az EU-tól, mert láthatóan nem csak - ahogyan Ön fogalmazta - a saját csapdájába esve vergődik, és hozza meg az eszement és kockázatos döntéseit, akkor kell, hogy legyen egy másik szövetséges is a képben. Nem hiszem el, hogy a politikai vezetésünk ennyire hülye lenne, sokkal jobban hiszem, hogy ha nem az EU és nem az IMF, akkor egy másik gazdasági fölénnyel bíró érdek(csoport) az, aki minket jelenleg kísért.
Ha ebbőla szempontból készülne egy elemzés, akkor milyen lehetséges 2szövetségesek" állhatnak a háttérben, akiknek politikailag és ideológiailag is esetlegesen le kell majd feküdnünk?

Olvastam fentebb, hogy lehetünk mi az Eu vagy az IMF szukái, de így is, úgy is valakinek le kell feküdni, és ha az ember lánya már széttárja a lábait, akkor már jobban megérje neki, pénzben is, élvezetben is. Elnézést a hasonlatért!

Ön/Önök mit gondolnak egy ilyen lehetőségről? Van lehetséges "érdek"-versenytársa az EU-nak, IMF-nek, ha szerencsétlen kis országunkról van szó?

Megtisztelne a válaszával, vagy egy újabb elemző cikkel, ami ezt fejtegeti.

Maradok tisztelettel:
myofibrillum
Alapos, érvekkel bíró értékelés - megszívlelendő, továbbgondolandó és tettekre ösztönző
@márta)): Maga a privatizáció nem az ördögtől való, de nézzük meg kik is voltak annak a haszonélvezői.
Ugyebár 1990 után akik sérelmet szenvedtek valamilyen módon ( vagyontárgyakat államosítottak tőlük, politikai okokból börtönbe kerültek stb. ) azokat kárpótlási jegyekkel kárpótolták. Ezeket a kárpótlási jegyeket a tőzsdén jegyezték és az állam évről évre kamatokkal növelve számította be állami vagyon vásárlása esetén.
Mi is történt valójában? Nem sokkal a nagy mennyiségű kárpótlási jegyek kibocsátása után azok értéke a tőzsdén 1000 Ft-ról 3-400 Ft közé esett le.Nem állok távol az igazságtól ha kijelentem, hogy azok értékét a bankok leányaiként működő bróker cégek gyanúm szerint szándékosan devalválták.
Ezek után szinte minden bankvezér és második vonala alaposan bevásárolt belőle, hiszen bomba üzlet volt a végén már 1700 Ft értéken beszámított kárpótlási jegyeket darabonként 400 Ft-ért megvenni.Ennek következtében az állami vagyon mindössze az értékének 25%-ért került magán kézbe. Ezen a módon kerültek magán tulajdonba tej-és húsfeldolgozó üzemek, 10.000 ha nagyságú állami nagybirtokok tokkal vonóval stb.
Én ezekre a ma példaképp emlegetett milliárdosokra nem lennék büszke, mert a vagyonuk meghatározó részét annak idején a kisemberek alapos megkárosításával szerezték. Ma erre nem akar emlékezni már senki? Még 2-3 évvel ezelőtt is történtek próbálkozások egyes, sport egyesületet is birtokló milliárdosok részéről, hogy 40-50 ha osztatlan közös tulajdonban lévő külterületi szántót szerettek volna bagóért megvenni. Állítom mindezt bizonysággal, mert az összes tulajdonos így édesanyám is kapott tőlük értesítést a vételi szándékról.
Még mindig ezen jár esze nem kevés milliárdosnak. Átverni, becsapni a kisembert és megszerezni a tulajdonát.
@hhh.: wiki:

"2007 és 2008 között önkormányzati és területfejlesztési, majd 2009-ig nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter a második Gyurcsány-kormányban."

Az elkúrtuk az ugye leginkább a 2002-2006 közötti időszakra vonatkozott, amennyire én tudom. Amiben ő úgymond benne volt, az a 2. Gyurcsány kormány "Helyrehozzuk"-ja, amit leginkább a "nem adunk 300 forintot az orvosnak" fidesz fúrt minden eszközzel, meg persze a csökkentértelmű MSZP és a 2008as válság első, sokkal durvább hulláma.

Most akkor hasonlítsd ezt az elmúlt másfél év kisebb válság melletti felülmúlhatatlan elmatolcsizásához, aztán hadd kérdezzem meg hogy miről is beszélünk?
Egyetlen pici, ámde nagyon fontos tényezőt hiányolok az írásból: a szembenézést azzal a ténnyel, hogy az elégedetlenség a magyar társadalomban a misztériumok és a sámánizmus melegágya. Elég csak salamander borzasztóan ostoba hozzászólását elolvasni, és rá kell jönni, hogy a magyar társadalom válság esetén a kegyes nap anyához meg a csodaszarvashoz imádkozik, meg várja hogy Szent László felkel és majd vezetni fog minket, és azt hogy a Kínába irányuló családi gazdaságokban termelt fokhagyma importunk fogja fellendíteni a gazdaságot. A zűrös idők, amik előttünk állnak az indulatoknak meg szittya legendáknak kedveznek majd. A társadalmi mérteket öltött politikai woodoo ellen racionalitással küzdeni nem lehetetlen de nagyon nehéz csatákat ígér. Meg lehet fogalmazni nagyon jó igényeket a társadalom és a politika alakulását illetően, de sajnos kicsi esélyét látom annak, hogy ez a magyar fejekben valóban szervesülni fog. Mindenesetre sok sikert
@sorsfordító: "Megtévesztő az is, hogy nem ismerjük fel, hogy ezek a provokációk arra irányulnak, hogy tovább generálják a feszültséget, eltereljék a gazdaságpolitikai ámokfutásról a figyelmet."
Ez jelenti a legnagyobb problémát. Hogy az emberek figyelmét el lehet terelni ennyire könnyedén. Az a baj, hogy én attól tartok, hogy a FIDESZ ilyen egyszerű trükkökkel óriási károkat fog még okozni a következő két évben. Márpedig a jelenlegi politikai palettáról senki mellé nem állnék oda nyugodt szívvel. Ugyanakkor egy új erő létrejöttéhez pedig nem elég egy hirtelen felindulásból elkövetett pártalakítás, mert az csak 1989.v2 lenne.
"1) Demokratikus jogállamban akarunk élni, amelyben a hatalom gyakorlását alkotmány szabályozza, intézményi fékek és ellensúlyok felügyelik, a jog az egyént és a kisebbséget védi az önkénnyel szemben, a civil társadalom erős, a média és az igazságszolgáltatás független és a politikai verseny lehetővé teszi a rossz kormányzás korrekcióját.

2) Az egyéni jólét fokozatos és érzékelhető ütemű gyarapodását akarjuk, amelynek egyetlen hosszú távon is működő rendszere a magántulajdon szentségén alapuló, szabályozott piacgazdaság, amely biztosíthatja, a gyors felzárkózást Európa gazdagabb feléhez.

3) A társadalom minél nagyobb többsége részesüljön az ország gyarapodásából, és a társadalmi kohézió, a mobilitás és a szolidaritás erősödjön az ország felemelkedésével párhuzamosan."

Ez szép és jó, ámde a hogyan a lényeg.
Az írás hosszan taglalta az elmúlt idők tévedéseit és irányait, az okokat és összefüggéseket, kitüntetett figyelmet fordítva a gazdasági és politikai összefüggésekre.

Azonban hiányolom a társadalmi, szemléletmódbeli összefüggések feltárását, egyrészt a társadalom, másrészt az állam oldaláról.

Mivel nem vagyok társadalomtudós,csakis a saját nézőpontomat tudom képviselni.

Az állam és az állampolgár viszonyáról:
Nálunk nincs demokrácia.
Nincs demokrácia a nyugati országok nézőpontjából, mert nem vagyunk egyformák, az állam mérhetetlen ellensúllyal rendelkezik az állampolgárok felett, amelyeket a törvények és szabályok dzsungelével ér el. Ezen felül a társadalmi hierarchia is inkább emlékeztet feudális, mint modern viszonyokra.
A hazai viszonylatban a szocialista rendszer óta semmi sem változott a mindenható és mindenről tudni akaró állami bürokrácia leépítése, a dereguláció terén.
Ennek gazdasági következményei is vannak.
A mindent szabályozni akaró állam a szocialista gondolkodás óta változatlan, akkor a sajátos gazdasági berendezkedés miatt elkerülhetetlen volt, az állami gyanakvás mindent látni tudni akart, mert az alapelv a munka nélkül szerzett jövedelmek megakadályozása volt az osztály nélküli társadalom fenntartása érdekében, amely a legfőbb ellenséget, a kizsákmányolást kívánta elkerülni.
Ezért az állam mindent szabályozott, mindent ellenőrzött mindenre szabály, törvény vonatkozott.
Mivel minden állami kézben volt, ezt be is tarthatta, a bürokrata, a felelős mindent megtett hogy a munkájában ne legyen kifogás, tehát a törvényt, a szabályt mindenkivel betartatta.
Konkrét és kiragadott példa: ez látható minden fél méternél mélyebb vizű bányagödör szélén, melynél biztos hogy ki van tűzve egy vigyázz mély víz, úszni, fürödni tilos tábla.
nyilvánvaló: ha valaki neadjisten belefullad, a gondoskodó állam a hivatalnokot megkérdezi: miért ne volt tábla és ha nem volt, hát retorzió következik.
Nyilvánvaló hogy minden pocsolyánál ki lesz téve.
Csakhogy ez a metódus szükségtelenül korlátozza az életet, mert a józan ész is tudja hogy a mély vízbe bele lehet fulladni, ergo aki nem tud úszni, nem megy bele.
Tehát nem kell mindenhova táblát tenni, mert az épeszű ember meggyőződik róla mielőtt belemegy hogy biztonságos-e.
De ehhez nem gondoskodó, hanem épeszű ország szükséges.

De ez itt nincs.
Nem régen három fiatalt agyontaposott a pánikba esett tömeg egy rendezvényen, kiderült hogy túl sok embert engedtek be.
A bürokrata, gondoskodó állam hivatalának azonnal szabályozási kényszere keletkezett,és alaposan megszabályozták a dolgot,az eredmény az lett, hogy a szabályozás után a sziget-fesztivált, de még a Művészetek Völgye rendezvényt sem lehetett megrendezni, tehát valamelyest visszakoztak.
Mi lett volna egy épeszű ország esetén a reakció? megbüntetni az az EGY rendezvényszervezőt, nem MINDET.

Ez volt az írásom állami működést taglaló része.

Másik a demokráciát illeti.
Számomra az nem demokrácia, ahol van a pórnép és vannak a vezetők, akik kivételes ellátást élveznek, rájuk nem vonatkozik az a törvény ami a hétköznapi emberizinkekre igen, nekik jár az európai szintű bérezés, javadalmazás,a fegyvertartás, míg a társadalom alsóbb rétegeiben élőknek nem.

A demokráciában mindenki egyenlő, ha miniszter, ha segmunkás, akkor is.
A vezetői kiváltságokat meg kell szüntetni.
Ez legyen az első.
Együtt sírunk és együtt nevetünk, ez legyen a legelső cselekedet, ez a kiváltságokat élvező réteg az amely az ország lakosságát legjobban irritálja.

Harmadik pontom az hogy mi a fidesz népszerűségének oka?
Nos?
hazudtak, loptak, csaltak, mégis van egy olyan szavazótábora, amely mindent megbocsát nekik, míg ugyanazokért az ellentábort legszívesebben ledarálná.
Mi az ok?

Erre nem jött rá még a bal-liberális oldal.
Pedig a dolog egyszerű: patriotizmus.

Az internacionálé énekelgetése közben nem fogták fel hogy a hazaszeretet nagy összetartó erő, és amennyiben ezen érzésvilágot nem képviselik a politikában, az nagy baj. Hiba.
Sőt, bűn.
Ennyit szerettem volna mondani.
Kedves Gordon !

Örülök, hogy ilyen világos, áttekinthető, pontos és logikus formában adta vissza a gondolataimat. Nagyon régóta vártam már rá, hogy megtegye.
A gondolkodni képes és főleg hajlandó emberek értik, megértik. Aki pedig nem hajlandó gondolkodni, annak úgyis mindegy. Mindegy, mert mindenre mindig ugyanaz a válaszuk akár odaillik, akár nem. Mert nem a szavak értelmére figyelnek, csak a zenéjét hallgatják. Ez pedig butaság. Viszont a reménytelen kategórián kívül igen sokan (nyugodtan kimondhatjuk, hogy most már végre többen)értenek egyet az Ön által leírtakkal. Én azonnali változást szeretnék. Komolyan. Nincs időnk várni. Nem két évet, két hónapot sem! Egyszerűen nem engedhetjük meg magunknak. Rólunk van szó, a magyar emberekről. Nem a politikusokról, nem az egyik vagy a másik mellé állásról. A holnapról, a holnaputánról, az éjszakákról, a gyomorgörcsről, a félelemről...
Segíteni szeretnék, de nem tudom hogy tegyem.
Várom szíves válaszát,
Üdvözlettel
@LongCafé: Végre egy éleslátó komment. A baloldali demokráciaféltés sosem szólt többről, mint a saját oldal hegemóniájának eléréséről és fenntartásáról.
@G.Freeman: "Erre nem jött rá még a bal-liberális oldal.
Pedig a dolog egyszerű: patriotizmus."

Jókat írsz, én ezt így fogalmazom meg: a nemzeti összetartozás jó érzés, és egy állam működőképességének egyetlen hosszú távon érvényes vezérelve. Aki tagadja a nemzeti érdekérvényesítés szempontját, az vak a társadalom valódi igényeire. Ennek megfelelő sikerre is számíthat a választásokon.
Ez a poszt kiválóan összegzi mindazt a baloldali ténykozmetikázást, ami az utóbbi 20 évet végigkísérte.

1. A rendszerváltozás utáni első 10 év "siker" volt, állítja az elején, egymillió ember lett a vesztese (a munkavállalók kb. 25%-a), állítja középen. El kéne dönteni, hogy siker vagy kudarc, mert nem mindegy a további állítások szempontjából.

2. Történelmi mélyponton a magyar gazdasági helyzet? 2009 tavaszán mélyebben állt, meg lehet nézni a statisztikákat. Ezért kellett lemondania Gyurcsány Ferencnek.

3. Szétverték a demokráciát, állítja a poszt. 2006 tavaszának gazdaságilag tényszerűtlen kampányával, az őszödi beszéddel és az őszi tüntetések szétverésével a baloldal maga segítette hatalomra és 2/3-hoz a Fideszt. Ha baloldali lennék, erősen haragudnék ezért a táborvezetésre. A mai magyar viszonyok között "jobboldali" vagyok, így csak viccesnek találom ezt a tényleges felelősségel szembenézni képtelen, tényektől bátran elszakadó okoskodást, amely újabb vereséget jósol 2014-re.

Egyetlen dicséretes szempontot látok az írásban: a közérdek, a közjó és a haza említését. Érdemes ezen az úton haladni, csak célszerű átgondolni, miből mi következik. 2012 a Nemzeti Összetartás Éve lesz.
@bierkamp: Számonkérés? Vagyon elkobzás? A mostani kormány filozófiája ugyanezen az elven indult és működik jelenleg is. Nem kell belőle még egy. A megtorlás és bosszúállás, a dicsőséges múltba való kapaszkodás...a "magyarság" hangoztatása, és a nagy szavak, prédikációk...semmit nem jelent a világon. Ha a sallang mögé néznének az emberek, legalább egyszer! 25 éves nő vagyok, és nem érzem jól magam a hazámban. Félek, és kilátástalannak érzem a helyzetet. Azt látom, hogy az emberek egymás ellen fordulnak, családon belül is. Milyen haza az, ahol figyelnem kell minden szóra, ami elhagyja a számat?Milyen haza az, ami politikai hovatartozástól teszi függővé az ember munkáját, tudása hasznosítását? Ahol a besúgás követendő példának számít?
Magyarországot tökéletesen elbutították, és a mai napig kábítják. Hiába vannak jó meglátások, remek szakemberek akik talán ténylegesen tudnának alkotni valami jobbat, amíg az emberek haragtól, félelemtől, kilátástalanságtól vezérelve nem látnak és nem hallanak. Ennek köszönhető a szélsőjobb felé húzás...ami a vége lenne Magyarország gazdaságának és társadalmának.
Ezért az első és legfontosabb pont kellene hogy legyen eljutni újra az emberekhez. Hazugságok és ámítások nélkül. Pontosan meghatározva hol tartunk most,mik a lehetőségek...mindezt érthető nyelven és módon, hogy azok is meghallják végre, akiknek "befogják a fülét". Mindez persze felér egy tündérmesével, ezzel tisztában vagyok...de "a reményhez még van jogom".
@bebe tv:
Hol írtam, hogy a privatizáció ördögtől való. " Nem írtam. Szándékosan nem akartam különösebben véleményt formálni, de ha már "igy" van akkor fűzök hozzá néhány gondolatot)
Az MDF-et, mint nagy rendszerváltó pártot azért emlitettem, mert valamilyen furcsa oknál fogva mindig kimarad az emlitett pártok, politikai erők sorából.
Pedig a folyamat elinditója nevezett politikai erő volt. Annak a folyamatnak, mikor megkezdődött a tsz-e, ÁG-ok felszámolása - a gyárak üzemek, egyéb termelő egységek kiárusitása mellett- a vidék szétverése.??
A probléma, tehát a gyökerekben van. Ekkor indult el az a folyamat is, mikor "a gyerekkori" :)) nyugdíjazások elkezdődtek, a létszám leépítésekkel. A munkanélküliséget is az elmúlt húsz év maga termelte ki. A fent említett folyamatok következtében.
Azt nem írtad, hogy a szegény, tudatlan, embereket "ellepték" a kárpótlási jegyek felvásárlói, kit- hogyan tudtak becsapni, bagóért felvásárolták tőlük. Nem volt aki felvilágosítást adjon, elmondja, hogy ez így nagyon nincs jól. Finoman fogalmazva.
Ezekből lettek az új gazdák, kiknek most az állam ontja a pénzt, ha esik azért, ha fúj, a süt a nap meg azért.
Belőlük (is) lett egy meggazdagodott réteg, kik aztán (többségében) a szerencsétlen vidéki embereket, bagóért, bejelentés nélkül "alkalmazzák". Szóval lehetne ezt ragozni, de nem éri meg.
Én egyébként nem szeretek a múltba visszamutogatni. )
Az államadósság ügy is, a gyökerekben keresendő.
Gondolom.
:)
Tisztelt Bajnai Úr!

Emlékszem, 2010 őszén találkoztunk a bajai temetőben, amikor szerencsém volt kezet rázni Önnel. Sosem fogom elfelejteni, hogy édesanyám azt kérdezte Öntől: "Gordon, mi lesz itt? Félnek az emberek!", s Ön azt válaszolta: "Reméljük, hogy majd győz az igazság!"

Álljon ennek az Igazságnak az élére! Kell egy csapat! Nagyon sokan várják, csak ők még hallgatnak. Még...

Egy volt Bélás diáklány
@Zuzu Petals:

Versio 02. Egyetlen értelemben fogadható el: Bajnai- 2. szakértő kormánya esetében. Olvasom, hogy megint megindult a vájkálás! Ha nem Wallis-rágalom, akkor majd a hinterlandot feszegetik.
Amikor egy ország jövőjének érdeke a tét, hát nem teljesen mindegy, hogy kit, ki támogat? Kis ország vagyunk. Még jó, hogy van ember, akinek a világ előtt megmaradt a hitele! Ébresztő! Akkor ez az ember, aki egyszer már bizonyított, megmaradásunk érdekében, kapjon újra bizalmat.
Tisztelt Bajnai Úr!

Sajnálom, hogy itt tartunk! Minden tudásommal szolgálom szülőhazámat, egyre szomorúbban, de megteszem nap mint nap! Azért teszem, mert egyesek képzeletével ellentétben nem a mindenkori hatalmat szolgálom! Ők ezt nem értik, mert csak egy vagyok a sok közül, ahogyan nem érzik át azok sorsát sem akikért lennének!!! 2014 nagyon messze van! Bírálatot pedig nem mondhatok/nék... Szeretem ezt az országot és úgy szeretném felnevelni a gyermekeimet, hogy ne külföldön keressék először boldogságukat! Szeretném ha az ország keleti fele a mainál többre lenne hivatott, mert nagyon sok tiszta szívű, józan ember él ott magára hagyva! Sok dolgot látok és hallok amivel szemben tehetetlen vagyok, mert bizonyos körök érintettsége miatt ezek a dolgok "nem léteznek"... Végre Ön felvetette a pártfinanszírozásban rejlő fertőt! Bízom benne, hogy lesz újra országunknak arra méltó miniszterelnöke az Ön személyében!!! Minden jót kívánok!
mit lehet erre mondani?

Hajra Gordon:-)

nalam jo lesz egy voksra amit kepviselsz es hirdetsz.
Elnézést, de most láttam meg, hogy tegnap hibásan írtam a kommentem. "olyan szegény vagyok mint a templomi egér".
Közben meg a sok-sok hír között ezt találtam a neten, mely Nekem totálisan tetszik.:)

"A neves hetilap, az Economist blogja is foglalkozik a magyar eseményekkel. A bejegyezés szerint a nyomás egyre csak fokozódik a magyar kormányon.
Külföldről ezt mutatja például az, hogy az Európai Bizottság három törvény megfelelőségét is vizsgálja és közben az uniós pénzcsapok befagyasztásával fenyeget.
A brüsszeli éles bírálat mellett a belföldi események miatt is komoly nyomás helyeződik a magyar kormányra.

A blog ennek kapcsán megjegyzi, hogy Bajnai Gordon korábbi miniszterelnök véleményírást közölt a héten, ami komoly sokkhatást váltott ki a politikai vezetők körében. "

Állítólag, ez az év a "reménység éve") Hát, én csak remélni tudom, hogy a sokkhatás elmúlik?!! Vagy esetleg követi még másik (is)?! :))
A pénzcsapokról" Nekem a görögök jutottak eszembe.
:)
..mert bennem már erősödik a szégyen! Ugyan a hírek, információk politikai érdek-szűrőn jutnak el hozzám, de ami eljut, szégyenpírt csal az arcomra.
Körtársasági elnökünket a doktori disszertációja vonatkozásában plagizáláson, rajtakapták.
Plágium-vád, ráadásul tiltakozás,ismét egy szégyenténynek a rágalom-kategóriába süllyesztése.
Békemenet....javasolom, hogy kapja azt az alcímet: köztársasági elnökünk becsületéért!
Egy szabad pénzforrás a világpiacon!
Kitekintés a világgazdaságra, mi a helyzet a nyersolaj világában?
Készítette: Skripecz Dezső Imre

Tanulmányok és kutatások sokasága foglalkozik a világ nyersolaj igényével, felhasználásával. Mindenki egyetért abban, hogy a világgazdaság olajbázisú, melyről az átállás sokkal költségesebb volna, mint azoknak a technológiáknak a kidolgozása, melyek környezetkímélőbb megoldásokat jelentenek az eddigieknél. A nyersolaj és származékainak felhasználása két szempontból káros és támadható, az egyik a széndioxid kibocsátás, a másik főleg a tengeri szállítások során bekövetkező olajkifolyás („oli spill”), bár ilyen kifolyás megtörtént a Barátság- vezetéken is. Ha a világ teljes nyersolaj készletét egységnyinek vesszük, akkor a Nemzetközi Energiaügynökség szerint napjainkig 1/5 részét használtunk csak el, 4/5 része, vagyis további 80% nyersolaj még a föld gyomrában van. Ez a teljes bizonyossággal több száz évre elegendő készlet, érthetően kitermelésre ösztönzi az olajvilágot, mert van kereslet az olajra, nélküle az emberiség életszínvonala visszaesne a középkori szintre, felfoghatatlan körülményeket előidézve. Erre a jelen 7 milliárdos embertömegre ez olyan csapás lenne, ami talán magának a fajnak a pusztulásával is járhatna. Mindenesetre óriási visszaesés lenne, ezt senki nem vállalhatja sem felelősséggel, sem felelőtlenül.
Marad, mert csak ez maradhat, az olajbázisú gazdaság az elkövetkező kétszáz évre, közben pedig a háttérben a tudomány eredményeivel föl kell építeni az új alapokat arra az időre, mire az olaj kifogy. Csak ez az emberi faj számára a járható út itt a Földön!
Az olaj kitermelhetősége szempontjából is fontos a helyzetet átgondolni. Megkülönböztetünk könnyen kitermelhető olcsó költségű, közepesen nehéz kitermelésű sokkal nagyobb költségű, valamint nehezen kitermelhető magas költségű olajlelőhelyeket. Az olcsó költség felső határa 15-18 USD/barrel, a közepes költség határa 25 – 35 USD/barrel, míg a magas költség határa 60 – 70 USD/barrel. Földrajzilag olcsó költségű helyek az arab és a texasi, kaszpi lelőhelyek, közepesek pl. a partközeli, vagy a szibériai kitermelések és magas költségűek a mélytengeri, ill. az Arctic térségében (Jeges tenger) végzett kitermelés. Szibériában nem a fúrási mélység, hanem a hideg és a járhatatlan utak jelentik a fő nehézséget.
Láthatóan mind a földrajzi helyzet, a körülmények, de a politikai fordulatok is egyaránt nehézségeket jelentenek. Az arab világ forrong, a kitermelések állnak, vagy csökkennek, a vallási alapokon érlelődő új erők részt követelnek az olajgazdagságból, de fenyegetik a békés világot is. Ez nemcsak drágítja az arab nyersolajat, mely egyébként is fogyóban van, de bizonyos elhatárolódást is jelent. Ma a világ legnagyobb kitermelője Oroszország ami 550 millió tonna/év olajt jelent.
A tengeri kitermelésnek és szállításnak több gondja van. A fúrótorony platformok és dokkolók, továbbá szállító hajók sérülékenysége az egyre durvuló tengeri körülmények között, melyek
• a zátonyveszély, mely fokozottan érvényes a 20 – 25 méter merülési mélységű tankhajókra,
• a hirtelen és váratlanul feltámadó óriáshullámok,
• a kitermelési helyek megközelíthetetlensége,
• a kevésbé alaposan feltárt hajózó utak rejtett víz alatti veszélyei,
• a kalóztámadások,
• a keskeny és/vagy lapos átjárók használhatatlanok a tankhajókkal (pl. a Panama csatorna 12 m mély),
• a nagytestű dokkolók és tartályhajók egymáshoz verődéséből származó sérülések,
• az agyonhasznált, forgalomból időben nem kivont hajók elrozsdásodott szerkezeti részeinek kifáradása, repedése, kilyukadása, esetleg a hajó elsüllyedése,
csakhogy a leggyakrabban felmerülő nehézségeket és káreseményeket említsem. Nem kívánom itt érinteni a tengeri kitermelés platform-gondjait, ami szintén megérett a továbbfejlesztésre.
A szárazföldi olajtovábbítás csak csővezetéken hatékony, bár Oroszországban hosszú vasúti szerelvényekbe kötött nagyméretű tartálykocsikon is szállítanak. Az acél csővezetékek ki vannak téve a természeti és az emberi behatásoknak egyaránt, karbantartásuk költséges, őrzésük megoldhatatlan, vagy túlontúl drága és a természeti behatások ellen nincs hatékony védelem. A csővezetékekre legveszélyesebbek a földmozgások, a suvadások, felszíni elmozdulások és nem utolsó sorban a földrengésekből származó kőzetelmozdulások, melyek mindenütt jelen vannak, nemegyszer törési károkat okoznak és kivédhetetlenek. Ezek ellen nincs védelem, ha az elmozdulás meghaladja a rugalmas ágyazás határait.
A csővezetéken történő szállítás során egész jelentős belső energiaveszteségek is jelentkeznek, ami szintén ráfordítást jelent. A csővezetékes szállítás további nehézsége és drágító tényezője az, ha nagy szintkülönbségeket kell áthidalni. Ennek tipikus példája az OMV vezetéke Triesztből Bécsig. Számításaim szerint ez nagyságrendileg százszor drágább mint a Dunán történő szállítás, mert itt közel 600 méter szintkülönbséget is le kell küzdeni, de ide sorolható az utóbbi évtizedben átadott Grúziából a török partokig, a British-Petrol által kiépített „Ceyhan-csővezeték” is, mely több mint 1500 méter szintkülönbséget hidal át.
• legolcsóbb, minden nehézség és akadály ellenére, a tengeri szállítás,
• a tengeri szállítás ötszörösébe kerül síkon, csővezetéken szállítani,
• a tengeri szállítás tizenötszöröse a vasúti szállítás.

Napjaink kutatási eredménye, hogy a Jeges tenger alatt nagyon jelentős, mintegy 15 milliárd tonna olajkincs húzódik meg teljesen érintetlen állapotban, föltáratlanul, alig néhány száz méter mélyen a tenger alatt. Ennek jelentős része az orosz partok előtt van, de áthúzódik az alaszkai partok elé is. Ez az olajvagyon kutatási becslések szerint kétszerese a szaudi olajkincsnek, igen jelentős mennyiség.
Ugyanakkor egy geológiai grimasznak nevezném azt, hogy Európa szinte szemernyi olajjal sem rendelkezik, szemben a többi földrésszel. Mintha a Föld geológiai ereje eltolta volna Európa nyersolaj készletét a Jeges tenger alá. Kínos fintora ez a természetnek, de nem megoldhatatlan, bár gazdasági árnyékot vet Európára, főleg az EU országaira, hiába alakult ki méltányosan baráti kapcsolat az olajkereskedelemben Oroszországgal.
Ezt tartom az EU válság legmélyebb pontjának, legerősebb befolyásoló erejének. Ha ettől az Unió meg tudna szabadulni, kilábalna válságából. Nem pénz kell ide, hanem olcsóbb olaj. Ugyanakkor rá kell mutatni arra, hogy ez a helyzet nem új keletű, több mint száz éves történet, vagyis Európa tehet róla, hogy nincs egy saját „bejáratú” olajtársasága, mely a tőzsdei árnál olcsóbban tudná ellátni nyersolajjal. Szemlátomást kell Európának egy saját olajtársaság!
További kínos helyzet az, hogy az orosz olajvagyon Szibéria belső területein van, javarésze még fel sem tárt, de több ezer kilométerre az olcsó tengeri szállítási útvonalaktól. Ezért az oroszok sajnos csak drága olajat tudnak adni, amit tovább drágít a kereskedelem.
A felsorolt nehézségek és aránytalanságok ellenére alapvető olajválságról nem lehet beszélni, mert olaj van bőven, csak egyre nehezebb és drágább hozzájutni. Ez nem válság, hanem árdrágulás.
Ismert azonban egy olyan megoldás, mely olcsón tengerre tudná tetszőlegesen nagy tételben juttatni a szibériai olajat, de ezt még senki sem használja. Ennek ellenére ez reményt és lehetőséget adhat további olajár csökkenésre akár Európában is. Remélhetőleg előbb utóbb használni fogják azt a bizonyos megoldást.
Nincs szükség vészforgatókönyvre, csak a bekerülési számításokat új alapokkal kell indítani. Ez nem csak a gyártásra, de a bérezésre is igaz. Világméretű bérkompenzáció kell, hozzá kell igazítani a béreket az olajár emelkedéséhez is, mert ez igen jelentős, több irányból támadó tétel. A teljes energiaszektor a teljes szállítási szektor, a teljes világméretű közlekedést, a feldolgozó szektor alapellátását, a kereskedelem jelentős részét és végül a fogyasztást is alapvetően befolyásolja. Vagyis az olajár az egész életünkre kihat.
Ha ez változik, más életbefolyásoló tényezőket is hozzá kell igazítani, hogy mind az egyes ember, mind a társadalmak megőrizhessék életegyensúlyukat. Ezt az egyensúlyt a béke érdekében őrizni kell!
A felsorolt veszteségek mind-mind olajdrágító tényezők, melyet a fogyasztók fizetnek meg.

Mibe kerül Európának ez a hátrányos helyzet?
Az Európai Unió együttes olajfogyasztása 640 millió tonna/év, az USA fogyasztásának fele. Ez tőzsdei (750 USD/tonna) árfolyamon számolva legalább 480 milliárd USD/év. Ha ezt az olajmennyiséget az ugyancsak magas 75 USD/barrel áron szerezné be az unió, akkor éves szinten 180 milliárd USD/év megtakarítást érhetne el. Legalább ekkora jövedelem bevételtől esnek el az európai emberek.
Jelzem ez a tétel Szibériában a kitermelés közelében már 250 milliárd USD/év áron is beszerezhető lenne, amennyiben az a bizonyos megoldás használatba lép. A megtakarítás ez esetben 60%. Álomnak tűnik, pedig ez csak a jövő.
Az EU-t sem értem, hogy miért hagyja az egyensúlyt így felbomlani, mikor világosan látszik az ok-okozati összefüggés!
Ez egy kereskedelmi lehetőség az EU-ban. Kihasználható? Én azt mondom IGEN, könnyen ELÉRHETŐ!
A kérdés az, hogy kinek áll érdekében ekkora bevételre szert tenni?
Magyarországnak éppen jól jönne, sem érdekeket, sem törvényeket, sem semmilyen egyezmény, vagy vállalt kötelezettséget nem sért.
2012 a Nemzeti Összetartás Éve lesz."
Én ezt nem tudtam, komolyan.
Csak az a baj, hogy az ország népe messze nem egységes. Hatalmas a különbség a társadalmi rétegek között. Magyarul szegények, és gazdagok. Pardon) akkor már nem is kell rétegekről, - csak rétegről beszélni. alsó-felső)
Az a társadalmi réteg, mely most a nagy vesztes, mely lassan de biztosan halad az elszegényedés felé, kik nagyot estek és talán soha többé nem tudnak újra talpra állni, nem gondolom, hogy úgy érzik, összetartoznának akárkivel is. reményvesztettek, mert mindennapos megélhetési, fillérezési gondokkal küzdenek.
Egyes társadalmi csoport helyzete sokkal súlyosabb, mint azt némelyek gondolják.
Persze ) és a remény) Csak abból nem lehet megélni.
Szomorú valóság.
@sztd: jogtechnikailag van csak igazad, tehát a törvény betűje szerint, és nem a törvény szelleme szerint. Gondolok például az egyéni képviselői indítványra benyújtott alkotmánymódosításra. Ha az eredeti törvényalkotóknak eszükbe jutott volna ez a _trükk_, akkor benne lenne a törvénybe az is, hogy egyéni módosítóval alkotmányt nem lehet módosítani, mivelhogy pont az a kivételes az egyéni indítványban, hogy mivel elenyésző fontosságú ügyekre találták ki, gyorsított eljárással megy, és alkotmányossági kontroll nélkül. Arra lenne jó, hogy apróságokat kiigazítsanak, amik nem _igényelnek_ se nagy vitát, se nagy kontrollt.

Egyáltalán nem igaz tehát az, hogy az eredeti törvény szellemisége szerint a választások felhatalmazzák a fideszt, hogy azt csináljon, amit akar.

Ez az egyik. A másik pedig, ahogy írod, az, hogy ha vannak fékek és ellensúlyok, akkor nem lehet csinálni semmit, mert az ellenzék nem hagyja. Nos ez az, amit a nethuszárok minden fórumon ordenáré módon kezelnek, mégpedig az ellenzék felelőssége. Igenis létezik az ellenzék felelőssége, és ha a magyar választók egyszer megértik a demokrácia működését, akkor a választásokon ugyanúgy nem szavaznak a rossz ellenzékre, ahogy a rossz kormányra sem.

Sajnos ebben a kérdésben sem készültek fel a rendszerváltó alkotmányozók ekkora cinizmusra, valószínűleg az átkosban megszokták, hogy az ellenzékben az országgal törődők ülnek.
@sztd: "Szerintem nem mondok újat azzal, hogy az ilyesmi alapvetően emberfüggő. Pl. Handó Tünde személyiségét nem ismerjük, de Sólyom Lászlót hiába teszi akárhova a Fidesz, úgy is a saját feje után megy."

Érezhetően csalódott is volt a fidesz. Ahhoz van szokva, hogy a kinevezett mindenben rendelkezésre áll. Mostanában már nem követik el azt a hibát, hogy önálló gondolkodásra képes felelős embereket rakjanak a posztokra. Polt, Schmitt, NMHH, stb.

A független intézmények függetlenségének egyik lehetséges megoldása pont az, hogy nem a kormány jelöli, hanem a szakma.
@myofibrillum: Dehogy is kell lefeküdni. És nem vagyunk senkinek sem a szukái.

Az a helyzet, hogy itt nagyon nehezen tudják elképzelni, hogy amit az EU szeretne, azt éppen nekünk is a legjobb lenne. Más szóval: pont a mi érdekünkben harcol a kormánnyal. De azt sem tudja az átlag állampolgár elképzelni, hogy az EU elveivel - amit most éppen számonkérnek rajtunk - itthon is igen sokan (én is többek között) egyetértenek.

Ez azért van, mert itt érzelmekre, sztereotípiákra épül az átlag ember politikai gondolkodása. A politikusoknak persze az a jó, ha az emberek nem gondolkodnak. Magyarázás helyett nyomni kell egy olyan szöveget ami pozitívan hat rájuk (vagy éppen negatívan) és már azt mindenki a magáénak érzi. A gondolkodás, informálódás úgy is fárasztó dolog... dologból meg van éppen elég...

Mi önként beléptünk az EU-ba. Szövetségest választottunk, tehát 2004-től egy hajóban evezünk. Az EU nem is hálátlan: évente felveszünk tőlük cirka 800milliárd forintnyi pályázott támogatást. Ebből épül a metró, az iskolák, satöbbi.
Na most, nehéz azt felfogni, ha ezek után a szövetségesek nehezményezik, ha a a közös hajóban jól hátbatámadjuk őket? Ráadásul miután jól laktunk? Ez sima átverés lenne, és még jó, hogy csak az ország egy része működik úgy mint a szélkakas.

Nekem például tökéletesen megfeleltek a régi irányok. A régi alkotmány. Én nem kértem őket, hogy forgassanak fel mindent. A szavazóik nagy része sem. A rendszer természetesen óriási javításokra szorult. Ettől még viszont nem kell a csak azért is minden olyat megváltoztatni ami működött. Olyat sem ami az EU-ban (még egyszer: Ők a szövetségeseink, ahova mi tartozunk) élő sok száz millió embernek természetes.

Szuverenitás? Bele gondolt valaki, hogy kinek a szuverenitása ez? Igen. Csakis Orbáné. Nem az országé, nem az Unióé, hanem Orbáné meg a körülötte lévő szűk köré. Nekik mi csak az eszközök vagyunk, akiken szeretett hatalmat lehet gyakorolni.

És ez az ami mindenkinek oly természetes. Az, hogy valaki uralkodik felettünk. Azon gondolkodik a sok ember, hogy most vajon kinek a kutyái legyenek, Orbánnak, vagy az EU-nak...
Azt már el sem tudják képzelni, hogy van olyan megoldás amivel mindenki jól jár. Azt, hogy a világ gyarapszik, ami csak akkor lehetséges, ha vannak olyan szövetségek, amellyel mindenki jól jár.
Magyarország most azért nem gyarapszik, mert a hatalom cserben hagyta a szövetségeseit. Finoman szólva sem tartotta a szavát, míg ők igen.

Ezzel szemben az emberek meg inkább olyat fogadnak a szövetségeseiknek aki valójában nem is az. Csak mert tudja, hol a magyar ember gyenge pontja. Vagy talán mert magyarul beszél... ki tudja...

A kérdésre válaszolva tehát: semmi értelme nincs új szövetségeseket keresgélni, mivel a mostaniak éppen a világ vezető hatalmai, de legalábbis olyan életszínvonaluk amit itthon mindenki szeretne. Ezt hajlandóak megosztani és segíteni abban, hogy mi is ott tartsunk. Persze, ebből ők is profitálnak (munkaerő, bővülő import/export piacok, stb.). De könyörgöm, hol van ebben a probléma? Ezzel itt mindenki jól jár. Akkor meg miért nem lehet hinni azoknak, akik már eljutottak oda ahova most mi szeretnénk. Miért nem akarjuk mi is megjárni az általuk kitaposott utat? Komolyan nem értem.
@hegyilány: "Az a társadalmi réteg, mely most a nagy vesztes, mely lassan de biztosan halad az elszegényedés felé, kik nagyot estek és talán soha többé nem tudnak újra talpra állni, nem gondolom, hogy úgy érzik, összetartoznának akárkivel is. reményvesztettek, mert mindennapos megélhetési, fillérezési gondokkal küzdenek."

Mivel az állam a gyengéket védi az erősektől, az egyetlen logikus lépés az elszegényedők részéről az összefogás és a jóléthez vezető munkalehetőség követelése.

Mindenki tudja, hogy Magyarországon a reformok elhalaszthatatlanok. Azon sincs vita, hogy Gyurcsány Ferenc megpróbált reformálni, de nem sikerült neki. Bajnai Gordon minden érdeme mellett csak közjáték volt, bevallottan nem is foglalkozott reformmal.

Miközben heves vita övezi az Orbán-kormány reformintézkedéseit, arról nincs vita, hogy ezek tényleges reformintézkedések, és hogy megvan az elszántság a végrehajtásukra.

A nemzet érdeke, hogy a reformok valamilyen formában megtörténjenek. Ugyanakkor mindenkinek jogában áll vitatni a konkrét lépéseket, jogában áll követőket toborozni a maga álláspontja mellé, mögé. Ha Bajnai úr vagy Gyurcsány úr elkészítené a maga reformalternatíváit, egyből hitelessé válhatna, és nagyot nőne a szememben. Ne csak szövegeljünk, lássuk végre a baloldali reformmedvét.
@sztd: Véded a védhetetlent. nem kicsit, nagyon. lelked rajta.

a választási határok nem 1-2%-ot, hanem 10-20%-ot adnak a fidesznek. védhetetlen.

Handó személyiségéről meg épp elkég annyi, hogy Szájer felsége, Orbán régi családi barátja. védhetetlen.

És akkor még nem is szóltunk a többi eseményről, rengeteg péda van, főügyész, AB, stb., a klubrádiót is kinyírták, nyilván nagyon kellett a hely egy százkettedik zenei rádiónak, hiány volt a zenei rádiókból. védhetetlen...

A Fidesz választási programja fenn van a neten, nem keresek rá helyetted, meg tudod találni egyedül is. Olvasd el, kereken megígéri a jogbiztonságot, a demokráciát meg a többit. Amúgy egy szokásos általános blabla, főleg a szocik szidásával van tele (ez nyilván a program lényege, ez meg is valósult, azóta is szidják őket, amitől épül és szépül is a haza), és a számokat, számon kérhető konkrétumokat gondosan kihagyták belőle, de amilyen figyelmetlenek a demokráciás, jogbiztonságos panelszöveget belerakták. Ott van, egészen a vége felé, keresd csak.

A fentieket lehet védeni, de kb annyira, mintha azt akarnád védeni, hogy Pali bácsi nem is plagizált.
Konkrétan megszűnt a demokrácia Magyarországon. Tény. Nem vita tárgya.
@hegyilány:

A tény igaz! Azonban: a megállapítások után a tettek következ(né)nek. Ez, meg törvényszerűség. Meg kell találnunk a módját az összefogásnak, tisztességi alapon.
Nem maradhatunk tovább, a kényelmes, passzív elvárás szintjén. Igen, ma azokért tennünk kell, akik mély szegénységbe süllyedtek.(Egy bizonyos állapot után, nem az okok felderítése, hanem a következmények elemzése a feladatunk. Ezt meg a bőrünkön mi is megtapasztaljuk. Most nincs idő az okfeltárásra! Tőlünk (ma még,) elvárható a tett, tőlük, nem. Hiszem, hogy a racionális, összetartó cselekvés lendítheti előre a változtatást. ...hogy nehéz? hogy reménytelen? Kit érdekel a válságos időben!
Nem lázító szándékkal, ésszerű megfontolással. Még mindig kivárunk! Őszintén: mire várunk? A pártokra nem számíthatunk! A beindult civil mozgalmak szakaszosan működnek. A kampány-jelleg a mai politikai-, gazdasági-, diktatórikus helyzetre nem megoldás! Ne vesztegessünk időt, hogy majd egyszer a jövő tényfeltárása állapítsa meg: szorult a hurok mindenki nyakán, de senkinek nem volt bátorsága elindulni. Ma itt tartunk!
@gt_: Érteni sem én, sem sokan nem értik. Az sem aki kicsit ért hozzá, az sem, aki nagyon ért hozzá.

Én tudatos rombolást észlelek a kormány részéről. Ezt viszont csak úgy engedheti meg magának - hiszen ők is itt élnek, ebből a gazdaságból gyarapszanak, ebben az országban kell érvényesülniük -, hogy nincs a háttérben bárki, aki akár államcsőd esetén támogatást tudna adni, akár elkerülhető a velük való szövetségben az államcsőd.
Pont Bajnai Úr nyilatkozta, hogy az IMF azért kell, hogy ne legyen államcsőd. Ha a kincstári tartalékainkhoz nyúlunk, az egyenlő az államcsőddel. Ha elveszítjük a külföldi befektetők és a bankok bizalmát, az egyenlő az államcsőddel. ha nincs senki, aki növekedéseket tudna finanszírozni azok számára, akik még megpróbálnak itthon talpra állítani, teremteni, termelni valamit, az végkatasztrófa az itt élők számára. akkor nem hogy segélyek és nyugdíj nem lesz, hanem megsokszorozódott munkanélküliséghez és kivándorláshoz vezet. Akkor ki marad, aki GDP-t növel? Előbb-utóbb senki.
Ehhez nem kell sok ész, hogy belássa bárki is. Az már más kérdés, hogy ezekre való rálátást nem oktatnak az iskoláinkban, hanem vagy összeszedi az ember kútfőből, vagy marad a manipulálható kutyába sem vett tömeg része.
De, mivel azok, akik kormányoznak, nem ostobák, nem kútfőből dolgoznak és döntenek, hanem tapasztaltak már eleget, és Orbán személyisége ide vagy oda, nehéz elhinni, hogy az ő megalomániája hatására ennyire elvakult lenne. Egy megalomán is tudja, mivel tudja naggyá tenni a birodalmát. Ahhoz meg vagyon kell. tehát, kell, hogy legyen vészterv, kell hogy legyen egy nagyobb "másik", vagy egy jobb lehetőség, mint az EU. Engem az izgat, hogy az elemzők mit gondolnak erről, mert Ők érthetnek, és remélem, értenek is hozzá.

Érdekelne, ők ezzel kapcsolatban, mire jutottak.

Mindettől függetlenül én is amondó vagyok, hogy ne romboljunk le nullára mindent, és kezdjük a gödör aljáról pusztán azért, mert valakinek valami megszorítás nem tetszik. Más részről, a magyar gazdaságot bizonyos szempontból nagyon előnytelen politikai döntések - és ez igaz az elmúlt nagyon sok évre - tették tönkre. Bárki, aki ebben részt vett, ennek behódolt, vagy akkor túlságos szűklátókörűen, tudatlanul, vagy tévedések és megvezetések okán hozzájárult ehhez, az revideálja önmagát, a döntéseit, álljon ki a nép elé, hogy ő is "elkúrta" (sic) de tanult belőle, íme egy jobb megoldás.

Én várom a jobb megoldásokat, a revideálást, a tévedések és hibázások korrekt felvállalását, a GERINCESSÉGET a TÖKÖSSÉG HELYETT. És várok egy AGYAT a gerinc végére fűzve. Ha valaki elég bátor ehhez, én támogatom. Addig csak mindenki megmondóember, még tisztelt Bajnai Úr is.

A fentiek kezdő lépésnek nem volt rossz. De ez még csak egy világos paraszt kitolása a sakktáblára...

Maradok tisztelettel:
myofibrillum
@egymagyarember:
Hát, egy apró megjegyzés, miszerint ez igaz, viszont alapvetően nem az olaj drága, hanem a különböző államok olajra rakott adói drágítják meg a végterméket.
Európa valamiért más úton jár mint az USA, az Amerikai Egyesült Államok nem a benzin drágításával próbálja a gazdaságot finanszírozni míg Európa valamilyen oknál fogva nem ezt az utat követi. Nálunk pedig -kuriózumképpen- még a jövedéki adót is fogyasztási adó terheli az üzemanyag esetében.

Bennünket ez sokszorosan sújt, mert Európa az uniós 27-ek GDP-hez és átlagjövedelméhez lőtték be az üzemanyagok fogyasztói árát, ami ott minden további nélkül megfizethető, míg a mi benzinárunk paritásban van uniós árakkal, de a reáljövedelmünk csak azok húsz százalékát éri el.
Bajnai Gordon a legalkalmasabb egy szakértői kormány élére.

Nem ígéretek kellenek, meg populista nemzeti felhangok, nagygyűlések, szájkarate, fröcsögés!

Olyan ember kell aki higgadt, nyugodt, megfontolt, nem a levegőbe beszél, hisznek a személyének a piacok és mindenekelőtt nem akar hatalmat!

Úgy gondolom, Bajnai Gordon kiváló szakember (válságmenedzser) aki már bizonyított a Hajdú-Bét ügyben is(!) (akit tudott megmentett akkor) Valamint abban az egy évben is amikor Magyarország miniszterelnöke volt!

Nem utolsósorban bíznak benne a piaci szereplők, hitelesnek tartják!

A Bajnai-féle szakértői kormányt vissza!!! Bajnai Gordon várunk vissza!

Sajnálom, hogy 2010-ben nem tudtam Bajnaira szavazni! Ahogy volt az a szakértői kormány úgy nekem maximálisan megfelelt a szuperbruttó ellenére is!
Most hogy láttam Bajnait a tv-ben, olvastam a blogot, azt hiszem hogy nincs más lehetőség.
A kérdés csak az hogy lesz-e idő mindezekre amit leírtak, valamint, hogy fog a zemberek többsége hozzáállni.

Mert ha megnézzük az utolsó 20 évet, akkor bizony semmi mást nem láttunk, mint az igéretek millióit, majd a választás után, jöttek a haverok, a barátok, a hű pártkatonák, a seggnyalók és benyújtották a számlát, tartották a markukat, zsebüket, számon kérve az igéreteket.

De vajon, azok a zemberek, akik életük nagy részét munkában töltötték, töltik--akiknek már legalább 200-szor elmondták, hogy még egy kicsit húzzál a nadrágszíjon, még egy kicsit viseld az amúgy is nehéz terhet, még egy kis időre mondjál le mindenről( szinház, mozi, uj ruha, uj cipő, éttermi vacsora, vagy ne adj Isten, 5 évenként -- egy 7 napos üdülés Hajdúszoboszlón) mert az ország érdeke ezt kivánja--mit fognak mondani?

Vagy mit fognak mondani azok a fiatalok, akinek azt igérték a gengszterváltás után, hogy jobb lesz hamarosan, ezért "te" is húzd össze a nadrágszíjat, dolgozz itthon, ne menj külföldre, mert tiétek a jövő. Dolgozz, mint az idősebb generáció--összeszorított szájjal, fogcsikorgatva és "te" is vedd ki részed a lemondásokból.

Ellenben mit látott az idősebb és a fiatalabb generáció a politikai elittől?
A politikai elit, a hű pártkatonák, a seggnyalók, a kegyencek meggazdagodtak--munka nélkül, mert ők jókor voltak jó helyen--aki pedig a hátán vitte az országot, az szegényebb lett és még nyomorultabban él, mint a sokat szidott szocializmusban.

Ha az elit csak azért csinálta a "gengszterváltást", hogy az állami vagyonból,a pártfinanszírozásból, a lopásból, kétes ügyletekből meggazdagodjon, akkor itt az ideje, hogy ez az ország elsüllyedjen.
Mert bármi is lesz--ha lesz--akik összelopták magukat, azokat soha nem vonják felelőségre, mert ezt nem szabad. De vajon miért?

Vajon Bajnai és szakértői kormánya megtudja változtatni ezt a lezüllött politikai elit szokásait?

Kevesebbet fog a majdani elit lopni, csalni, hazudni?

Felelőségre vonják-e azokat akik loptak, csaltak , hazudtak és hozzájárultak az ország leamortizálásához?

Kivánom, hogy legyen hozzá erejük, ha majdan arra kerül sor.

Ha pedig ez nem lesz meg, akkor jöjjön aminek jönnie kell.
Államcsőd, fosztogatás, lincselés, a parlamenti képviselők és családtagjainak üldözése, rablás,gyújtogatás .

Ettől pedig a Jó Isten mentse meg az országot!
@márta)): Teljesen igazad van. Ha jól emlékszem maga megboldogult Antall József mondá, "Amerikában sem firtatják manapság, hogyan szerezték a jelenlegi gazdagok ősei az első milliójukat". Ezt pedig nem nem lehetett másképp érteni, ez felhívás volt a táncra.
@myofibrillum: Mintha elmennél az Agy mellett. Az Agy lát megoldást, nem csak megmond, csak el kell olvasni.
Ami azt illeti, Bajnai Gordont ismerni kell. Ő nem megmondó, hanem óvatosan de határozottan közelítő. Ezt van aki értékeli, van akinek kevés. Nekem pont megfelel.
Meddig kell még a világ előtt szégyenkeznünk? Azt még (nagy jóindulattal) elfogadom, hogy a kormányfőnk nem gazdasági szakember. Rossz volt a választása, amikor főszakértőnek a jelenlegi miniszterét tette meg, de! Hogyan néz majd jogi végzettségével Barroso szemébe? Mit mond majd az esetleges face to face kérdéseire?...hogy az EU alapszerződésével összeegyeztethetetlenek a szemfényvesztő gyorsasággal meghozott sarkalatos törvényeink, szinte mindegyike? A köztársasági elnök körüli plágium botrány felvetheti a költői kérdést: vajon, nemzetközi jogból a kormányfő miként teljesített?
..és még mindig a múlt a mea culpa érv! Szégyen, hogy piti érvékkel védi a mundért a főbírónő férje: nagyon sok törvényt kellett megalkotni, így csúszhattak be a hibák! Uraim! Sem az Európai Parlamentet, sem a 2/3-os parlamentünket ne tekintsék játszótérnek, homokozónak! A magyar állampolgárok, pedig nem az önök játszó-pajtársai, akiket lenéző tekintettel, tetteikkel sorozatosan megaláznak a sok áldozatot követelő játékaikban!
@flugi_: Nos, a törvény szelleméről azért nem akarok vitatkozni, mert a véleményem rettentően kiábrándító.
Az egyszerűség kedvvért igazad van abban az állításban, hogy a Fidesz viselkedése nem felel meg a korábbi alkotmány szellemének. Azt viszont tapasztalati okokból vitatom, hogy nem készültek fel az alkotmányozók akármekkora cinizmusra.

A fékek és ellensúlyok rendszerén viszont én nem azt értem, hogy az ellenzék megakadályoz bármilyen kormányt a kormányzásban (ez szerintem csak inkompetens kormányok esetén lehetséges), hanem azt, hogy mindenféle helyekre és hivatalokba kiszervezik a végrehajtó hatalmat, így az új parlament által megválasztott kormány nem tudja a végrehajtó hatalmát gyakorolni, és nem képes szükség esetén gyorsan intézkedni.
Pl. tipikus példa volt az alkotmánybíróság adóügyi gyakorlata, amikor következetlenül semmisített meg adóügyi szabályokat (ez konkrétan a Gyurcsány kormány idején, és Bokros Lajos alatt is volt), és egyszerűen kiszámíthatatlanná tette a gazdaságpolitikát - válság idején. A Fidesz megoldása sajnos rossz, de válság idején jobb eredményre vezet, mint amit előtte műveltek.
Ha a fékek és ellensúlyok törvényességi segítők lennének (pl. a jegybank ténylegesen együttműködne a kormánnyal a gazdaságpolitikában és támogatná az, amit sem Járai alatt, sem most nem tesz), és a fék helyett korlátot jelentenénk, hogy ne zuhanjunk le, de a korláton belüli irányokban még szakmai támogatást is jelentenének, akkor más lenne a véleményem.

@sárkányfő:
"Konkrétan megszűnt a demokrácia Magyarországon. Tény. Nem vita tárgya."

Bocs, azt hittem, hogy ez következtetés, és nem axióma. A magam részéről más axiómarendszer alapján tájékozódom.
Bocs, hogy zavartalak.
@vágtázó halottkém:
"Olyan ember kell aki higgadt, nyugodt, megfontolt, nem a levegőbe beszél, hisznek a személyének a piacok és mindenekelőtt nem akar hatalmat!"
Pontosan. Ma az egyetlen ember aki - embertelen munkával ugyan, de rendbe tudná tenni ezt a káoszt.
@sorsfordító:
Abszolút igazság amit írsz. "Hiszem, hogy a racionális, összetartó cselekvés lendítheti előre a változtatást."
"Még mindig kivárunk! Őszintén: mire várunk?"
Tényleg nincs időnk.
Egyszerűen borsódzik a hátam amikor a külföldi bíráló megjegyzésekben ezt hallom "a magyarok". Kikérem magamnak! NEM a magyarok - Orbán Viktor. Viszont jó lenne, ha ezt látnák is. Szerintem várják ezt a visszaigazolást, hogy a magyar embereknek nem ez a véleményük. Nem egyenlő a magyar szó OV-ral. Úgy gondolom, ha ez látványosan kiderülne a világ számára, talán felgyorsulnának végre itthon az események. (Gondolok itt arra, hogy a nagy társadalmi támogatottság egy jelzés lenne, hogy léphet az aki eddig erre várt.)Persze félek is, mert nem tudom hogyan lehetne ezt "finoman" megoldani. Szerintem sokan gondolják úgy mint mi, sok-sok-sok hasonlóan gondolkodó, de valahogy nem áll össze egy nagy egésszé. Talán nem tudják hogyan kapcsolódhatnának össze. Én sem tudom - pedig próbálkozom. A történelem során az ilyen alkalmakkor mindig volt valaki aki összefogta a dolgokat...
Én összefognám, de azt hiszem túl kicsi lennék hozzá.
Én nem számítok. Meg gyakorlatom sincs benne. :) (De azért
megtudnám csinálni, ha muszáj lenne. ;) )
@röhögő: Ez nem igaz. A fidesz is szar, de a jelenlegi pártok mindegyike az. Bajna is az. Teljesen új garnitúra kellene, akik tényleg szakértők.
@sorsfordító:

Itt tartunk! Persze.
Nagyon jó komment. köszönöm.
Tetszik az írás, drukkolok Bajnainak. Szerintem ez egy nagyon fontos mondat egyébként:
"Ehhez pedig a mai jobboldal demokratikus meggyőződésű szavazóinak beleegyezésére éppúgy szükség lesz, mint a határozott politikai kötődés nélküli vagy baloldali szavazókéra."

Ha Bajnai, vagy bárki más, élére áll a kiegyezés és kilábalás programjának, ezt szem előtt kell tartani. Szerintem itt a lényeg az, hogy nem jobb- vagy baloldalban kell gondolkodni, a hívószó a "jó kormányzás". Reálpolitika kell, nem mindenféle zavaros ideológiai maszlag. Egyébként emiatt én már a köztársaság szót is kerülném, túl áthallásos már az is, szerintem a jogállam ennél jobb megfogalmazás.
Nekem nagyon hiányzik már egy "Haza és Haladás" párt egy "jogállam-kiegyezés-kilábalás" programmal.
@kippkopp2:

- "Ma már jól látható, hogy a Fidesz, vagy legalábbis annak vezetése előre kitervelt programmal rendelkezett a Harmadik Köztársaság felszámolására."
- "Módszeresen, csigolyánként törték el a magyar demokrácia gerincét." - Hangulatkeltés, tények nélkül. Orbán maga az ördög, a demokráciának vége. Ez a mantra megy az oldalukon.
- "a kormányozhatóságot nehezítő kétharmados tárgykörök kibővítése" - tehát, ha egy törvény 2/3-os, akkor a mindenkori kormány nem tudja kénye-kedve szerint módosítani és ez óriási probléma. És ha esetleg összefogna az ellenzékkel? Ha nem az menne a parlamentben, hogy a kormányoldal bármilyen faszságot megszavaz az ellenzék meg mindent elutasít? A sikeres országok többsége akkor lett sikeres, amikor a pártok összefogtak és egyirányba tolták a szekeret.
- "2012 Magyarországának rosszul kormányzó, de nehezen leváltható kormánya van. Ennél rosszabb kombinációval nem is szembesülhetett volna a fiatal magyar demokrácia." - az mszp kormány nem ez volt?
- "Magyarország ma minden objektív mutató szerint súlyosabb helyzetben van, mint a 2008-as válság kitörését követő első hullámban." - Mint pl. az államháztartás hiánya, külkereskedelmi mérleg, devizatartalék. Mindezzel nem tagadva azt, hogy szarban van az ország, de objektív elemzők is azt mondják, hogy elég nagy hisztéria felár van akár az € árfolyamában, akár az országkockázati mutatóban.
- "Az államcsőd rövidtávon a közember, a munkaadó és a munkavállaló, illetve közalkalmazott, a nyugdíjas vagy épp a jövőjét tervező egyetemista számára beláthatatlan, tragikus, gyors összeomlást, az árak elszabadulását, a megtakarítások elolvadását, a munkanélküliség drámai emelkedését; a lecsúszás és a nyomor örvényét jelenti. Hosszú távon pedig az ország tartós leszakadását, mozdulatlanná dermedést és társadalmi destabilizációt: a szélsőségek minden korábbinál nagyobb térnyerését, kezelhetetlen társadalmi feszültségeket." - Lásd Argentína, Izland, Bulgária. Melyikben történtek hasonlóak?
"Az első feltétel tehát a választhatóság. Az új választójogi törvény és a még nem ismert további jogszabályok nem zárják ki a Fidesz vereségét, de – képletesen szólva – a százméteres síkfutásban jó harmincméternyi előnyt biztosítanak neki" - Aha. Szóval olyan választási törvényt hoztak, hogy csak a fideszre lehet szavazni? Ha az emberek nem szavaznak a fideszre, akkor nincs olyan választási törvény, amellyel hatalmon maradhatnának. Ja, hogy az ellenzék balfasz pártokból áll, melyekre kevesen szavaznak? Ez is a fidesz bűne?
@Vértes László:
Úgy gondolom, kettőnk között sem lehet vita. Ön leírja a véleményét, és Én is leirom.
Elfogadom amit írt.

Bajnai Gordon minden érdeme mellett csak közjáték volt, bevallottan nem is foglalkozott reformmal."'

Igen! Olyan közjáték volt, hogy gazdaságilag stabilizálta az ország állapotát. Melyről Merkel- és csapata, és olyan nemzetközi politikusok (is), kiknek "neve" van ) elismerően nyilatkoztak.
Egy év alatt nem lehet megváltani a világot.

A többségi kormányban meg van az elszántság!! Persze. meg van!!!

Ugyanakkor mindenkinek jogában áll vitatni a konkrét lépéseket, jogában áll követőket toborozni a maga álláspontja mellé,"
Pontosan. Hol irtam, hogy bárkinek (is ) nem lenne joga.?
@G.Freeman: Nem is oly apró ez a megjegyzés. Bennünket az életünk minden mozzanatát, már a Kádár rezsim idején is, de utána még jobban az olcsó, majd a lassan dráguló energiaárakhoz szoktattak. Erre épült minden ember élete nemcsak Magyarországon, de egész Európában.
Ez egy nagyon lényeges felismerés akkor, mikor Európa válságáról beszélünk. Ma már nagyon drága még az alapmegélhetés is, amely nélkülöz minden luxust. Nem tudjuk tovább csökkenteni rezsiköltségeinket, mert egy "DRÁGA" Európában élünk. Ezért magasabbak az átlagbérek is, ezért drágább az európai ember munkaereje is, ezért vitték el Európából a gyártást a világcégek rendre. Az átlag ázsiai ember olcsóbb munkaerő.
Nem mi tehetünk róla, hogy bennünket földrágítottak. Ez azután országonként kicsapódik, felszínre tör, de nem veszik észre az alapvető idétékot, a drága olajat, a drága energiát.
Mit tehetünk? Egyedül semmit, ez világos. Kormányoktól politikusoktól is csak úgy várhatunk segítséget, ha közgazdasági szemlélettel közelítenek ehhez a kényes helyzethez.
Mint rámutattam, meg lehet a helyzetet oldani, de ahhoz először föl kell ismerni és hangsúlyt kell helyezni a megoldásra.
Európának és vele együtt Magyarországnak olcsóbb olaj és ebből fakadóan olcsóbb energia, olcsóbb közlekedés kell, ami magával hozza az élelmiszerek olcsóságát, az életszínvonal áhított emelkedését. Ez ugye egyszerűnek mutatkozik? Az is!
Nekünk Magyaroknak jutott megint az a sors, hogy irányt mutassunk Európának ebben az alapkérdésben.
Olyan politikai váltás előtt állunk, melyben a feltörekvő politikai erőnek világosan kell látni, hogy a politikai konfliktusokat, melyeket a jelen kormány élesített ki végérvényesen, gazdasági eszközökkel, jelesül az olcsóbb olajhoz való hozzájutással kell megoldani.
Politikai küzdelmünk immár menthetetlenül Európai színtérre terelődött. Nem koldulni fogunk Európától, de adunk neki, hogy bőrükön érezzék, együvé tartozunk. Ez az út vezet Európába!
@Vértes László:

Vértes Úr!
Elnézést!

Mivel az állam a gyengéket védi az erősektől, az egyetlen logikus lépés az elszegényedők részéről az összefogás és a jóléthez vezető munkalehetőség követelése."

Igen? Milyen munka! közmunka???

Még annyit.

Minden politikai erőnek adva volt a lehetőség, megmutassák, hogyan működik egy ország a rendszerváltás után. Megmutatták??
Ugye meg??

Köszönöm
"Orbán Viktor nem közgazdász, nem hiszem, hogy a gazdaságpolitikai ballépések az ő számlájára írhatók"
vallja, Heim Péter közgazdász, a Századvég Gazdaságkutató Zrt. elnöke.
Nos, a miniszterelnököt a felelősség alól ez nem menti fel. Ilyen alapon minden alól felmentés járna. Ez, nem a felelős miniszterelnök magatartás!
@Mária: "akik az egész választási kampányukat hazugságokra és téves információkra építették, majd a hazug kampányuknak köszönhetően nyerték meg a választást, azok csak ne papoljanak arról, hogy a választópolgár ostoba.
A hazug emberek inkább hallgassanak."

Természetesen Ön gondolhatja azt, hogy amely szellemi állapotban a nép döntéseket hoz a választásokon (vagy akár az üzletek polcai között), annak nem ostobaság a neve.

Viszont olyat nem hallottam még soha, hogy bármelyik politikus arról papolt volna, hogy a választópolgár ostoba. Ki mondott ilyet?

A demokrácia alapjának az alapja az az élethazugság, hogy a választópolgár bölcs. Ezt a politikusnak minden körülmények között fent kell tartania, különben miből merítene legitimációt, ha megválasztják? Ez ugyanolyan alap, mint ahogy a politikus maga viszont mindig igazat mond (mármint ő saját maga, nem az ellenfele). Aki elismeri, hogy hazudott, azt a politikusok céhe kiveti magából. Az ilyen alapjaiban veszélyezteti a demokráciát.

Melyik politikus mondott olyat, hogy a választópolgár ostoba?
@jet set: Nincsen igazad! Mi magyarok a zsebünkön keresztül szavaztunk és azt vártuk el 98-ban hogy néhány év után, úgy élhetünk mint Németországban. Ez nem lehetséges ingyen leves nincs nem lehet 4 évtized lemaradását bepótolni. B G miniszterelnök úr volt az egyetlen aki nem akart hatalmat, elismerték a piacok, mert hiteles ember. Kb. még 10 év abból a gazdaságpolitikából és talán kikerülnénk a kakából. A demokrácia pedig igenis szét van verve. Ez nem más mint az irányított demokrácia kezdete. Két ismert alakja ennek a fajta politikánk Kádár János és az orosz Putyin. Nincsen másik politikusi garnitúra minden népnek csak egy elitje és egy csőcseléke van.
@STX Joe: Én idestova 6 éve vagyok lakosa Fideszes irányítású városnak. És 6 éve fizetem az ingatlanadót. Miről is beszélsz?
@Az a párt nyeri a következő választást, amelyik elsőként felkéri Bajnai Gordont miniszterelnök jelöltnek.Már egyszer bizonyított, Oszkóval együtt stabilizálták a gazdaságot, normális magasságban volt az euró árfolyam. Az biztos, hogy szűk pályán kellett volna Orbánnak mozogni, ahhoz, hogy ne így járjunk, hogy minden az egekben van. De nehéz lesz neki, és fájdalmas nekünk.Azt hiszem azonban , utána egyre jobb országban fogunk élni, mi, legalábbis a kis emberek.
Az események rohamosan előzik a cikket.
Az IMF elutasította az Orbánkormányt. A diplomácia szövegét lefordítva: Orbánnak nem adunk. Ezt fogja az EU is rövidesen megerősíteni.
Arra várnak, hogy a Fidesz eltakarítja Orbánt.
Persze mindegy, hogy ki fogja eltakarítani.
Csak nekünk nem mindegy.
Bajnai úr egyet nehezen fog tudni megkerülni. Elszámoltatást.
Erre vár az egész ország.
@sztd: abszolút igazad van abban, hogy fékek és ellensúlyok nélkül hatékonyabb gazdaságot _lehet_ csinálni, mint azokkal. A lényeg az, hogy fékekkel és ellensúlyokkal nehezebb igazán elpacsálni a dolgokat.

Hogy működne ez egy felelős kormány esetében: csinál egy adócsomagot, aminek az alkotmányosságáról előre meggyőződik, majd gond nélkül alkalmazza. Vagy: csinál egy adócsomagot, amivel szemben alkotmányossági kételyek merülnek fel, ezért készít egy új csomagot, és nem az inkonzisztens maradékot használja.

Namármost visszatérve a fékek kiiktatására, tényleg nagyon igaz az, hogy válságban határozottan és gyorsan kell tudni reagálni a történésekre, és nekem sem elsősorban az a problémám, hogy a gazdasági döntések túl gyorsak, hanem az, hogy rosszak, és nincs semmilyen mód korrigálni azokat. Matolcsy eddigi viselkedése, nyilatkozatai, stb nem megnyugtató képet ad.

Konkrétan belemondja a kamerába az összeesküvéselméletet egy miniszter. Ilyen az imprlistákkal volt legutóbb.

Én személy szerint örülök, hogy az EU keménykedik, mert közel sincs akkora egóm, hogy presztízskérdésnek tekintsem a dolgot, hanem azt látom, hogy ha a kormány azt csinálja, amit akar, akkor az nekem és a többi magyar embernek nem jó, és ilyenkor mindig hasznos, ha valaki megfékezi az ámokfutást. Presztízskérdéssé ugyanis a kormány emelte a témát, amikor a hazai hozzáértőket félreállította, tehát külföldre akart menni koki és saller ügyben.

Simor is nagyon helyesen teszi, hogy nem "együttműködik" a NER szellemében, hanem képességeit az ország érdekében használja. Az az utolsó olyan intézmény, ahol a valósággal való szembesítést még idehaza lehet szolgáltatni, és nem az EU kell hogy szájbarágja.

Azt meg szó nélkül elfogadom, hogy szkeptikus vagy a törvény szellemének fogalmával kapcsolatban, nyilván az lenne tökéletes, ha fel se merülne, mert a törvény szövege a célnak megfelel, és gondosan végiggondolt.
@Vértes László: Ideje letépni a narancsszemüveget mielőtt benő.Biztos fájdalmas tudomásul venni,de Bajnai fogja kiseperni ezt a kontraszelektált jobboldalinak mondott elitet a hatalomból!Az emberek ugyanis így fognak dönteni a kurucos baromkodás és a valósággal való folyamatos harc helyett.Üdv.
Ez éppen nem hiányzott! A zászlóégetés akció. Bármennyire nem akarjuk összefüggésbe hozni a kormányzó párttal, mint következmény: tessék! A magyarok megint renitenskednek!
1. Mit csinálna a Jobbik az EU és az IMF nélkül a felduzzasztott adóssággal? Ez nem "mellényzsebből" kifizetlek helyzet!

2. Akkor, amikor van éppen elég negatív megítélésünk, "jobb(ik)" lenne most minden politikai erőnek a visszafogottság.

3. A nemzetért érzett felelősséget nem válthatja fel a kizárólag exhybicionizmusról tanúskodó kéjelgés!
.....mert tény, hogy nagyon "égő" volt!
@hegyilány: "Megmutatták??
Ugye meg??"
Álláspontom szerint a Fidesz-kormány éppen most mutatja meg.
@egymagyarember: Ööö, nem elmegyek mellette, hanem szólok hozzá, és kérdezek tőle, hogy globálisan mit lát. Szerintem a tettekről fog kiderülni, hogy ki mennyire megmondóember. Én is kurva okos vagyok a saját szakmámban, és nagyon okosakat is tudok mondani másoknak arról, hogy mi a konkrét bajuk, még azt is nagyon okosan meg tudom mutatni és tanítani, mit kellene másképpen csinálniuk. De heti 1 órában ezt hallgatva még nem változik meg az életük, mert a maradék 167 órában a bajukat okozó butaságaik és tévedéseik alapján élnek, ha nem hallgatnak rám, vagy nem gyakorolják az új megoldásokat.

Ahhoz, hogy én megfelelően tudjak dönteni arról, ki tudja a jobb megoldásokat a jelen helyzetre - és Bajnai Úr is azt hangoztatta, hogy erre jelenleg a jelenlegi kormánynak volna nagyobb esélye változtatás szinten cselekednie -, ahhoz látnom kellene a megoldásokat. Igen ám, de két dolgot látok csak: a jelenlegi kormány a fenti megoldásokra nemet mond, és nem hajlandó revideálni ezen döntéseit, ergo ezt a megoldást nyomni jelen pillanatban az árral szemben úszást jelenti. A másik, amit látok, hogy más irányba akarja valaki terelni az utunkat, de nem nyilatkozik arról, hogy ez miben, mire és miért megoldás. De az árkot ássák az új folyamnak. Rendületlenül. És a gátat is építik a jelenlegi áramlással elapasztására. Azt is rendületlenül. No, most ha ezt sokáig csinálják, és ebben a folyamatban nem tájékoztatják a szegény parasztot, aki ássa az árkot, hogy a folyót miért terelik el, és ebből neki miért lesz haszna, hiszen az ő malmáról hajtják el a vizet, akkor a paraszt fellázad. És nem ás tovább. S akkor a gát szakad, az ár elönt, és jön a katasztrófa.

Az fent nevezett Agytól azt várom, hogy egy részről adjon észérveket, ötleteket arra, hogy miért terelhetik el a folyót, még akkor is, ha ezt nem tartja most logikusnak. Erre azért van szükségem, hogy, egy: megnyugodjak; kettő: ássam tovább az új medret a folyónak; három, hogy elkerüljem ezzel azt, hogy én is okozom a lázadással a gátszakadást.

Aztán azt várom a fent nevezett Agytól, hogy dolgozzon ki egy vésztervet arra az esetre, ha a gát nem bírná, vagy ha ott állunk, hogy van két jó meder, egy stabil gát, de a malom még így sem azt vízhez, tehát a paraszt éhen hal, a földje meg kiszárad. Aztán azt is várom tőle, hogy adjon megoldást arra, mi van, ha a medert véglegesen elterelik a másik irányba, vagy annyira elterelik, hogy ugyanezt a folyamatot kell végigcsinálnunk, csak az eredeti irányba, ami hasonló reakciókat válthat ki az ellenkező érvek oldalán állókból, mint amit belőlünk a mostani helyzet.

Az Agytól azt is elvárom, hogy álljon oda, és a két kezével vagy ásson, vagy támogassa a gátat, vagy segítsen lebontani, vagy akármi. álljon oda, és dolgozzon abban, amiben kompetens. És ezt tegye úgy, hogy én is lássam, hogy húzza az igát, én is értsem, hogy amit tesz az micsoda, én is értékeljem az ő munkáját, és ő is becsülje meg az enyémet. És ha feltörik a tenyerem, akkor legyen lehetőségem pihenni, és begyógyítani, amíg elég kérges nem lesz, ahhoz, hogy bírja az ásónyelet.

Azt várom az Agytól, hogy mondja meg és cselekedje meg a saját dolgát, mutassa meg, nekem hol a helyem a rendszerben, irányítsa a munkát megfelelően, és lássam azt a nap végén, hogy ő ugyanúgy leizzadt, mint én, és alig várja, hogy hazatérhessen az otthonába, és nekem legyen otthonom, ahova én is hazatérhetek, és ahol várnak engem, és ahol azt mondhatom: volt értelme. Ezt várom az Agytól. Mert én csak a Kéz vagyok, aki elvégzi a munkát...
A kormány szociális ígéretei

A választási zászlók feliratai mindig remény-keltőek. Manipulatív és spekulatív sikert hozó PR fogása a populista pártnak. Ehhez még tegyük hozzá a szemérmetlen hazudozást, a megtévesztő ígérgetést. Nekem ezzel kettős bajom van:

1. Az a bizonyos tükör, mitől lehet ennyire homályos? Az arc, egyszer sem képes felvenni a harcot a lelkiismerettel?

2. Hányszor hagyjuk, hogy ezt eljátsszák velünk? Mi soha sem tanulunk a tapasztalatainkból?

Olvasom a meghökkent és megkeseredett emberek véleményét. A tétlenség a hitetlenségből fakad. .....mert, mi kisemberek, még ma sem akarjuk elhinni, hogy mocskosul átvágtak bennünket.
Keserűség és csalódás. Ez az érzet, a legpozitívabb embert is apátiába löki, vagy, ha csak félig, akkor is csorbul a motivációja.
A kormány ígérete egy új világot hozott el és államosította a szegények egyre táguló szociálisan deprivált világát. Jah, hogy majd ezután kerülnek sorra az ígéret-beváltások? Jah, hogy most alapozzák a szociális biztonság és jólét garanciáját? Valamelyik kormányszócső, ha eléri a kitűzött, tervezett kormányzati iránycélt a megfagyó és éhen haló hajléktalanok száma, majd, biztosan kommunikálja!

Van -e jogunk a tétlen várakozásra? Vagy 2014 -ig ölbe tett kézzel nézzük végig ezt az esztelen vágtát?
Sajnos, Bajnainak abban igaza van, hogy nagy várakozások előzték meg Orbán és a Fidesz hatalomra kerülését, s e várakozásoknak szinte semmiben sem feleltek meg az elmúlt másfél évben. Sok mindenben felszínes látszatpolitizálást folytattak/folytatnak, számos területen pedig óriási károkat okoztak/okoznak. A közigazgatásban a kormányhivatali rendszer létrehozása ésszerűbbnek tűnik a korábbi, szinte áttekinthetetlen hivatali struktúránál, az egészségügy, s főleg a közoktatás államosítása azonban nemcsak visszalépés, hanem rendkívül kártékony is. Nehezen tudom elképzelni ennek belátható időn belüli vissza-alakítását, s ez várakozásaim szerint a magyar közoktatás csődjét jelenti viszonylag rövid határidővel. Minden szervezetelmélettel foglalkozó kurzus első óráiban tanítják a szubszidiaritás elvét, amely azt mondja ki, hogy a döntéseket a polgárokhoz, illetve a probléma keletkezéséhez a lehető legközelebb, a lehető legalacsonyabb szinten kell meghozni. Mondja meg valaki, könyörgöm, hogy egy középiskola igazgatóját miért a miniszternek kell kinevezni? Illetve, számomra nyilvánvaló, hogy az egész (újra)államosítási gondolat mögött lévő egységesítési és spórolási szándék kudarcra van ítélve. Előző azért, mert SOHA nem lesznek egyenlő, még hasonló feltételek sem Mocsolád-alsón és egy fővárosi elit iskolában, s ennek számos, a kormányzat által abszolute befolyásolhatatlan okai IS vannak. Az utóbbi pedig azért, mert mind az egészségügyből, mind a közoktatásból már minden forrást kivontak az elmúlt x évben. Lehet persze a béka hátsója alá menni, de attól előrelépés, színvonal nem várható, csak vegetálás.
Igaz, számomra egyre inkább úgy tűnik, hogy jelen kormányzat uralma alatt nemcsak az intézményrendszer, hanem az egész társadalom vegetálásra van kényszerítve.
@66lion:

Pedig magyarok vagyunk! Mi, itt valamennyien. Kegyetlen játékot űznek velünk. Éppen a Te kommented az alátámasztója, hogy elszigetelten egymástól, ismeretlenül, ugyanazok a gondolatok foglalkoztatnak bennünket. Ezt az elszigeteltséget kell oldanunk. Az utcán ott a provokáció veszélye! Másképpen kell összefognunk. Nem tudom a módját még én sem. Hidd el, ez nem gyengeség, nem is "kicsiség"...és igenis számítasz! Éppen a tiszta gondolkodás-módoddal, lényeglátásoddal! Egy biztos: a populista eszméket le kell söpörnünk! A hazugságokon alapuló, újabb népbutító téziseket is! Rossz a karmesterünk, disszonáns a zenemű!
Az is biztos, hogy a passzivitást, az elkeseredést meg kell fordítanunk: tettekké, lelkesedéssé. Tisztítanunk kell a megtévesztett gondolatokat a fejekben! Lázítás, ítélkezés nélkül. A nagy dolgok nem tűrik az anarchiát! ..Ja, hogy fáj amikor az országhatáron kívüli vélemények általánosítanak? Ez részben diplomácia kérdése, részben figyelmeztető intelem: meddig tűrjük még? Nem válhatunk Európa közepén egy mazochista nemzetté!
@sztd:
Amit írtam, az egyszerre következtetés + végkövetkeztetés és egyben tény is, mert cáfolhatatlan, amit most te is igazoltál.
A mondat előtt fel is soroltam rendre az érveimet, ott vannak most is, el lehet olvasni.
Az, hogy meg se próbáltál cáfolni, hogy a kontextust levegőnek nézted, az maga az elismerése annak, hogy nem tudsz cáfolni.
@myofibrillum: Én azt gondolom, Orbán egyedül van, Kína nem adott kölcsön, Oroszország úgyszintén. Ezért is félelmetes, amit csinál Orbán, mindenki ellen, az európai unió ellen is hadakozik.Nem is értem, normális gondolkodással hogyan lehet ezt kigondolni?De talán nem is normális?????
Visszatérvén a vitaindítóhoz, tegyük mérlegre ezen kijelentést:

"A harmadik tartalék, az alacsony képzettségű inaktívak foglalkoztatásában rejlő esély volt, amely idestova húsz éve a magyar gazdaság egyik legnagyobb strukturális problémája. Az ő bevonásuk a gazdaságba csak a foglalkoztatásukat terhelő bérköltség-elemek érdemi csökkentése mellett képzelhető el. A már aktív, jobban keresőket preferáló – cserében a közepes és alacsony jövedelműeket jelentősen sújtó – egykulcsos adó, valamint a költségvetési lyukak kompenzálása érdekében emelkedő járulékok, illetve a növekvő jövedelemadó-terheket ellensúlyozni hivatott, irracionális mértékű minimálbéremelés azt eredményezték az alacsony képzettségűek körében, hogy 2012-ben számukra nem a munkába állás, hanem a tömeges elbocsátás közeli jövőképe bontakozik ki, egyre élesebben."

Az alacsony képzettségű inaktívak számának növekedése miatt a húsz év kormányzásában részt vevő összes kormányt kritika illeti.

A jelenség a szemük, orruk előtt ment végbe, azonban semmit sem tettek az ellen, hogy sokan, megélhetési forrásként nem a tanulást választották.

Ezen felül az uniós jogszabályok maradéktalan átvételével és a bürokrácia féktelen terjengésével megszűntek azok a munkahelyek, ahol a képzetlen munkaerőt tömegesen alkalmazni lehetne.

Én nem tudom hogy a képzetleneket akár munkaköltség-csökkentéssel is alkalmazni tudják-e valahol, ilyen tematikájú tanulmányokat én nem ismerek, ami természetesen nem azt jelenti hogy akkor ilyenek nem is állnak rendelkezésre.
A munka erő drágulása szerintem csak egy ok amiatt az alacsony vagy semmilyen végzettségűek nincsenek a munka világában képviselve.

Én a bürokratikus túlszabályozottságra is gyanakszom, Magyarországon a munka világa remek vadászterület a bürokrácia számára, ahol dolgoznak, hamarosan megjelenik egy csapat ellenőrző hatóság, hogy a szabályokat és illetékességi területeket ellenőrizze, és hiányosság esetén természetesen büntesse.

A bürokrata természetesen pénzbe kerül.
Tehát az állam érdekelt a pénzbeszedésben.
Erről már készült tanulmány, például a kutya-adó került terítékre, amelyben kiderült hogy a kutyaadó abban a formában többe kerül mint a nyilvántartás és beszedés együttvéve, ezért lemondtak róla.
Sok más ilyen adóról le kellene mondani, amelyek csak a bürokraták számát növelik.
Nálunk még a Mari néni kertjének felásásáért is közjegyet kell venni, aki alkalmazottat foglalkoztat annak ezt meg kell cselekednie, de nem csak ez az egy szabály vonatkozik a foglalkoztatással.

Európa más országaiban, pl Nagy Britanniában nem foglalkoznak ilyen mélységben ilyesmivel mert az állam nem avatkozik bele minden szinten a lakosság életébe.
Hasonlót lehet látni az Egyesült Államok esetében is, nem ragaszkodnak a végzettséghez, a pecsétes papírhoz, csak lássa el a feladatát.
Egy példa:
Egy ideje vetítik a Gold Rush c sorozatot a Discovery adón, ahol egy 16 éves fiatal srác dózert, markolót, trélert, dömpert, teherautót vezet, nehézgépet kezel, láncfűrésszel fát vág, nálunk ezekhez a munkákhoz egyenként jogosítvány, végzettséget igazoló különféle papír, igazolvány, engedély, jogosultság,orvosi vizsgálat, hatósági engedély mifene volna szükséges, egymást érnék a különböző hatóságok, akik hol az emelőgép kezelési -karbantartási napló, hol a vízjogi bányászati engedélyek, hol az üzemanyag tárolásának szabályai, stb miatt függesztenék fel a munkát.

Nálunk felújítottak egy erdei utat, leaszfaltozták, hidakat erősítettek meg, de az átadás fél évig csúszott, mert az út szélén levő két arasznyi széles vályút amely a csapadékvizet tereli, a vízjogi engedélyezési procedúra miatt nem tudták befejezni.

Aztán csodálkozunk hogy nem jutunk egyről kettőre.

A hivatal feleslegességével egyenes arányban növekszik hivatali gőgje, és igyekszik újabb és újabb rendeletekkel kikerülhetetlenné tenni magát.
(Moldova, szabad átköltésben)

Ezzel nem azt mondom hogy mindenki csináljon mi jól esik, nem.

Valaki, aki az ország sorság a vállára kívánja venni, felülről, alapvető strukturális-működési szempontok alapján kezdjen hozzá az átfogó szemléletbeli átalakításokhoz, anélkül itt nem lesz, nem lehet változás.
Elméleti kérdés jelenleg a pártalapítás, vagy nem alapítás. Gyakorlati, napi gondok ellehetetlenítik a hétköznapokat. Az embereket a húsba vágó hitelek, a munkahelyek, a napi gondok érdeklik. Amíg a krt tele van autókkal, addig nem kell izgalomba jönni. Majd ha az Oktogonra kis kézikocsival a kilakoltatott családok kihúzzák a kis motyóikat, az Andrássy úton toljak a benzinkúthoz a kocsit, akkor szóljatok. Addig semmi baj.
Akkor viszont lényegtelen lesz, hogy alakul, vagy nem alakul új
párt.
Ezt is meg lehet várni, de van más módszer is.
@bulgakovmihaly: Tetszett Bajnai cikke , mert egyszerüen vázolja a reális helyzetet.Meg kellet szólalnia ezeken az oldalakon, ha már ö a társaság alapítója. A problém aktuálisan nem az, hogy ki és kit választ, kire szavaz majd 2014- ben, hanem az , hogy addig az ország telhesen tönkremegy, elizolálódik Európától, hiteltelen lesz, ( bár ez nyilván Csurkának, Orbánnak és Co. mindegy, a lényeg, hogy "magyarokként "(?)halunk éhen, vagy maradunk magunkra a felbosszantott szomszédok közt.)Vagyis hiába lesz a Fidesznél bérmelés, ha 10000 forint majd csak 1 Dollárt ér, mihez kezd a "magyar " vele?
@myofibrillum:

Ez stimmel, de az előző kormány idején elmondták, közre adták azt hogy miért és hogyan akarnak jobb egészségügyet csinálni, de az ellenzéki demagógia olyan szinten amortizálta le ezen akaratot, hogy még az új egészségügyi diagnosztikai központ alapkő-letételére érkező miniszterelnököt is kifütyülték, lehazaárulózták, leköpték.

Persze itt fel lehet sorolni hogy mi volt az ok, mi volt a a rossz amit fel tudtak használni a dolog ellen, de a legnagyobb baj az, hogy mindezek megértéséhez intelligencia kell, az pedig a politika eszköztárából hiányzik. A politika az érzelmekre hat.
@G.Freeman: Beszélni kéne, arról, hogy mi a demokrácia.
(Ha valaki azt gondolná, hogy ez közhely, akkor, menjen ki a körútra és kérdezzen meg erről néhány embert). Az elmúlt száz évben senki nem vette a fáradságot arra, hogy ezt elmagyarázza a magyar népnek. A „szocializmus”-ban rengeteget emlegették a demokráciát ma mégsem tudja a nép, hogy mi is az. Ezért nem megy szavazni. Ha azt akarjuk, hogy elmenjen, erről kéne meggyőzni, ezt kéne elmagyarázni.
Elevenítsünk fel egy közhelyet (nem tudom ki mondta és mikor):
A demokrácia a vitatkozás szabadsága.
Ebben a kijelentésben megint van egy szó, amit meg kell magyarázni: vitatkozás.
Mi a vitatkozás?
A vita szerintem maga az élet. ( Bár a nyelvész barátaim ezt nem hagyták jóvá. ) A dolog lényege: a vita azért folyik, hogy a vitatkozó felek rá mutassanak egymás véleményének hibáira. Logikusan gondolkodó emberek számára a nyilvánvaló ostobaság ostobasága nyilvánvaló. Ezért az ilyen embereket a vita során meg lehet győzni. A vita eredménye kompromisszum.
Itt megint el kell magyarázni: mi a kompromisszum?
A kompromisszum az amiben a vitatkozók egyetértenek. Egyezség, megegyezés. (ha azt akarjuk, hogy a nép is értse, akkor, magyar szavakkal kell az idegen szavakat helyettesíteni.)
A demokrácia előnye a diktatúrával szemben az, hogy a diktatúrában vannak vesztesek és győztesek, a demokráciában (mivel alapja a kompromisszum, ami mindkét félnek jó) csak nyertesek vannak.
(Tehát diktatúra az a rendszer, amely harcot hirdet és győzni akar! Lásd:proletárdiktatúra és a Fidesz törekvései).
Fontos, hogy a demokratikus vita során nyilvánvalóvá válnak és kiesnek az extrém vélemények és a nyilvánvaló hibák. A végeredmény sem lesz hibátlan, de legalább nem lesz nyilvánvalóan ostoba és hibás.
Ha valaki figyelemmel kíséri a parlament üléseit láthatja, hallhatja, hogy ott nem vita folyik. Mert mi nem a vita? A veszekedés, az átkozódás, a kivonulás, a mellébeszélés, az egymásra nem figyelés az nem vita.
A megelőző választások során az ellenfelek kiálltak és nyílt színen vitáztak. Most ez nem történt meg.
Ezért fontos a sajtószabadság. Hogy legyen vita! Ha már a parlamentben nincs.
Néhány szó a függetlenségről.
Magyarország jelenlegi függetlenségét az európai és amerikai demokratikus közösségnek köszönheti. A demokratikus államok megnyerték a hidegháborút. Ennek következménye, hogy Magyarországon többpártrendszer jött létre és a szovjet csapatok kivonultak. A független Magyarország most fölvette a harcot a számára függetlenséget biztosító világgal. Lehet, hogy ennek az lesz a vége, hogy Magyarország elveszti azt, amit az előbb említett közösség számára megszerzett és majd beléphet a kínai, vagy orosz, vagy arab birodalomba?
Úgy gondolom, hogy a szónokoknak erről is kéne beszélni!
@G.Freeman: Nem a vita kedvéért, de kezdetben egy hordó nyersolaj volt 15 - 20 dollár.
Most egy hordó ugyanilyen nyersolaj 620 dollár.
Azt állítod, hogy nem az olaj drága?
Dehogynem!
Már alapból 310-szeres a drágulás, mert én tudok számolni.
Ha viszont neked az bántja a szemed, hogy az egyes országok ráraknak tételeket még erre az árra, akkor legyen igazad!
Most jobb?
@Vértes László:

Álláspontom szerint a Fidesz-kormány éppen most mutatja meg. "

Vértes Úr!

Most viccel, vagy komolyan gondolja? Igaz itt Európa közepén, olyan lehet ez - a kormány által megmutatott rendszerváltás - mint a különútas" gazdaságpolitika.?
Némelyeket felemelő, másokat a szegénységbe taszító? ugye,ugye??
:)
@myofibrillum:
Írtam én egy eléggé részletes értekezést arról, hogyan lehet a jelen helyzetből kilábalni, pontosabban az első fontos lépéseket hogyan kell megtenni. Nem elméleti fejtegetés, vagy okoskodás! Ha ezt az értekezést megkeresed itt a blogon, válaszokat kapsz a feltett kérdéseidre. Nem szeretném ismételgetni magamat, nyomulásnak hatna.
Én nem vagyok politikus, csak egy gyakorlati ember, aki kutatásai közben rátalált több lényeges dologra. Ezeket összerakva kialakult egy gazdasági terv Európa vonatkozásában, tételesen, számokkal alátámasztva, benne mi Magyarok is, természetesen. Ennek a gazdasági tervnek a megvalósítása egy megoldása a jelen helyzetnek. A magyarság ügye nem rendezhető külön Európától, ez világos.
Azért szerepeltetem az anyagot itt, mert ennek a tervnek a kivitelezéséhez politikai akarat, törekvés szükséges, európai méretekben. Jómagam csak mellékszereplő vagyok, leszek.
Szóval az a válaszom neked, hogy légy kedves elolvasni azt a bizonyos gazdasági tervet és megkapod mindazt, amit vársz egy Agytól, bár én nem használnám önmagamra ezt a jelzőt.
Nekem az a bajom ezekkel a megmondós oldalakkal, hogy nem érünk vele semmit sőt, mintha szétforgácsolódna vele a társadalom. Mindenki mondja a magáét, de senki nem érti a másikat. Nem az egység felé visz ez a blogozás, de a facebook oldalak sem.
@436873: Valószínűleg a válaszomat kimoderálják majd, de megpróbálok felelni az értetlenségedre: ha a jelenlegi miniszterelnököt vesszük, akkor a viselkedéses jegyei arra _is_ utalhatnak, hogy egy nárcisztikus személyiségzavarral küszködő, több komplexus által _tudattalanul_ megzavart egyénről van szó, akinek valószínűleg vannak üldözéses félelmektől beszűkült fázisai is, amelyek miatt nem hallgat senkire, látványosan rátámad azokra is, akikre nem kellene, próbálja a területeit leszigetelni, és teljes kontroll alá vonni, a védelmi vonalait pedig sziklaszilárdan bebástyázni, az indulati kitöréseit a tárgyalások során látványos sértődéssel, kivonulással és agresszióval éli ki. A döntései hektikusak, racionális érveket olykor nékülözőek, amely még egy felületes ismeretekkel rendelkező szakember szemében is személyiség és viselkedési zavarok tünetegyütteseit mutatja.

De hasonló, csak más diagnosztikai kategóriába eső tüneteket produkált már más miniszterelnökünk is.

Természetesen ezek a jegyek és megfigyelhetőségük nem jelentik azt, hogy valaki patológiás eset, ahhoz mélyebb vizsgálatok, és több tünet egyszerre történő megjelenése szükséges hozzá! Csak az érdekesség kedvéért írtam le, hogy vannak jelei ennek az eshetőségnek is.

Persze, mindezt leírni, kimondani nincs sem szakmai jogom, sem erkölcsi felruházottságom. Ergo ne vegye senki készpénznek, pusztán egy felületes megfigyelés alapján történő elnagyolt és túl hamar levont abszolút szubjektív és hivatalos tényeket nélkülöző következtetésnek.
@sorsfordító:
Tehát összegezve:
A/.
Sokan látnak tisztán ebben az országban. Elvetik a szemellenzős, agymosós, pártállásos politikát, nem csupán azt látják, hogy „rossz irányba mennek a dolgok”, hanem azt is – ha nem is mértani pontossággal -, hogy mi lenne a jó irány.

Következtetés:
1. Igenis létezik egy „gondolkozós” réteg, szerintem nem is olyan kevés ember, mint ahogy sejtik, ők viszont nem olyan nagy hangúak. Ezért nem is figyelt rájuk eddig senki. Pedig ők figyelnek, de habitusukból adódóan nem kerülnek a figyelem középpontjába. Nem ordítoznak, nem verekednek, nem mocskolódnak, csak elkeserednek. Tehetetlenek. Hogy miért? Mert ők nem érdekelnek senki. Mert választáskor rájuk nem lenne alkalmazható a tömegpszichológiára jellemző hármas: befolyásolható, könyenhívő és kritikanélküli.
De, ha megszólítaná őket valaki vagy valakik! Nem tolonganának az utcán, viszont elmennének szavazni. Sok-sok értelmes, okos, gondolkodó magyar ember. Így talán kiderülhetne, hogy hány harmad vagy negyed vagy akárhányad az a 2/3. Nem csak a fentebb valaki által említett „ostoba” magyarok léteznek. De nem ám!
Én pl. abszolút nem tartom ostobának magam.

2. Ami igaz.
Valóban, a választók jó része nem képes a dolgok mögé látni, sokak pusztán csak a számukra szimpatikusabb szlogen, vagy szimpatikusabb fejszerkezet alapján teszik le voksukat valami vagy valaki mellé.
Ők lennének a tömegek? Nekik akarna megfelelni mindenki, aki az ország élére vágyik? A válasz sajnos igen. Legalábbis nekem úgy tűnt, hogy eddig csak erre koncentráltak. Pedig a fent leírtak alapján ott van azért a gondolkozó réteg is. Aki nem talált magának szavazható tervet és embert. Hányan is nem mentek el szavazni legutóbb? Hány fő is pontosan az a sokat hangoztatott 2/3? Mert hogy nem Magyarország 2/3-a az biztos. Azt pedig azért elég nehéz lenne elkívánni – még a gondolkozó emberektől is – hogy politikusként szavazzanak valakire, csak úgy, csak azért, hogy a több rossz közül az egyiknek ne legyen meg a 2/3-a.

B/.
Az időkérdés.
Ami most teljesen biztos, hogy jelen helyzetben nincs időnk várni.
Nincs időnk várni nemhogy 2014-ig, de szinte holnapig sem !
A jelenlegi helyzetünk ezt nem teszi ezt lehetővé. Olyan szinte visszafordíthatatlan gazdasági és politikai események következhetnek be, amelyekbe belegondolván kiráz a hideg. (Nem részletezem, ennek kifejtése nem férne ide és sokakat untatna is. Akit meg nem, az úgyis tudja.)

C/.
Hogyan???
Na itt megáll a tudomány. Tudjuk, hogy mi a rossz, tudjuk, hogy merre, de nem tudjuk hogyan. Nekem lenne egy könnyen kivitelezhető gyors receptem, de ehhez a jelenlegi „hatalom” nem lenne partner. Pontosan a hatalom miatt. Valaki/valakik nagy államférfi(ak) szeretne/szeretnének lenni – tudom -, a történelem könyvekben hősként szereplő bejegyzések, de az ehhez szükséges önfeláldozásra már nem képes(ek). És soha nem is lesznek képesek. Viszont pont ezért soha nem lesznek nagy „államfériak” sem.

Persze a „Hogyan?”-ra még mindig nincs válaszunk...
Talán, ha megszólítanának bennünket is...
Remélem olvassa az, akit illet. Remélem.
@436873: Kiegészítés: a tudattalan komplexusoktól való befolyásoltság mindenkire igaz, rám is, csak a mértéke nem mindegy, ill. ennek a ténynek a tudatos figyelembevételével egyfajta önkontroll és önkritika folyamatos gyakorlása. Ez az egyik kritériuma annak, hogy valaki egészséges, vagy már diagnosztizálhatóan valamilyen zavarral küzd.
@flugi_: Alapvetően egyetértünk, úgyhogy csak két apróságra térnék ki.

Az adószabályokon lehet alkotmányosságot számonkérni, de az eddigi gyakorlat azt eredményezte, hogy nem lehetett tudni, hogy mit fog az alkotmánybíróság alkotmányosnak tekinteni.
Eleve nem voltak leírva alkotmányos szabályok, így az alkotmánybíróság gyakorlatilag elképzelt és levezetett ilyeneket, de azt is következetlenül, hozzáértés és a hozzáértők megkérdezése nélkül tette. Az eredmény jogbizonytalanság lett adóügyi kérdésekben.
Ha pl. egy költségvetési tanács, monetáris tanács vagy ilyesmi szervezet felügyelné az alkotmányosságát ezeknek a területeknek, nem lett volna belőle ekkora baj.

Azzal sem értek egyet, hogy az MNB az ország érdekében cselekedett volna egészen a közelmúltig. Ez viszont csak érzés, nincs időm és szakértelmem tényekkel alátámasztani. Pl. milyen az a monetáris politika, ami 37 Mrd € tartalék mellett nettó exportáló országban így hagyja elszállni a Ft/€ árfolyamot? Szerintem eléggé inkompetens.

@sárkányfő:
Nem, amit írtál, azok kiragadott, és ténylegesen mostanáig megalapozatlan állítások, amelyekből látszik, hogy az axiómádhoz kerestél tényeket.
- Schmitt plágiumügye egyetemi kérdés, és ott az úgy tények ismeretében is kérés nélkül álltak ki mellette eddig. az ítélet részünkről is korai, de a demokráciához semmi köze (a német államfőnek ingatlanbotránya van).
- A választási rendszerben a megyehatárok tartása miatt kb. 3-4 megyében lehet érdemben variálni a választókerületekkel. Ez matematikailag is kizár 5%-nál nagyobb torzítást (saját becslés). Az pedig korábban is benne volt.
- Handó személyiségéről akkor se lenne elég az, hogy Szájer felesége, ha ismernénk személyesen Szájert. Én egyik említett embert sem ismerem személyesen.
- Az AB esetében kellene ítéletek sokaságával példálózni, ami átment, pedig alkotmányellenes volt (és ismered a pontokat, amik alapján annak kellene lennie). A többi esetben is hasonló, és az eltelt időhöz mérten nagy mennyiségű példa kellene.
- A Klubrádió esetében pedig a Sláger és a Danubius esete jut eszembe. Ott minden megy tovább, csak más a tulaj, és többet fizet az államkasszába. Egy kereskedelmi rádió pedig piacról él egy piacgazdaságban. Csak azért mert ellenzéki, nincsenek előjogaik. Egy évvel korábban a Katolikus Rádió tűnt el hónapokra a sugárzó adók közül. Ha a döntéssel nem értesz egyet, akkor a NMHH-val vitatkozz, mert én semmit nem tudok az ügyről azon kívül amit te és én együtt leírtunk.
www.nmhh.hu/?id=hir&cid=16446

Szóval fenntartom az állításomat, hogy az, állításod hogy "Magyarországon a demokrácia megszűnt", axióma, nem pedig következtetés.
Ezt a következtetést még Gyurcsány Ferenc sem vonta le (az elszólása alapján): index.hu/gazdasag/magyar/2012/01/15/gyurcsany_az_onkeny_rendszere_epul/

A további válaszodat is adott esetben elolvasom, és az, hogy nem válaszolok, nem fogja azt jelenteni, hogy nem is tudok válaszolni. - Üdv.
Tisztelt Bajnai Úr!

Olvastam a tanulmányát, láttam az ATV-n a megnyilatkozását, olvasom egy új párt alakítására készül.

Mondhatnám jó stratégia és taktika egy technokratától, akit a racionalitás, a jobbító szándék vezet, aki nem az érzelmekre akar hatni. Ezt tudva, látva én is úgy gondoltam mint sok más gondolkodó ebben a kis hazában: lám mégis lesz valaki, aki segít talpra állítani ezt a megroggyant országot.

Nemrég azonban történt valami, ami összezavart, megingatta az Ön személyébe vetett hitemet.
Történt ugyanis, hogy az egyik közösségi portálon megosztottam a Bartus Lásló - talán nem túlzó ezt írnom - ön mellett kampányoló írását, amire az alábbi komment érkezett:

"Kézcsókom és szép napot kívánok mindenkinek! A Bajnai urat én többször láttam amikor a választások előtt járta az országot, kampányolva az MSZP újra választásáért. Több esetben mentem a konvojuk után és szégyen volt látni, hogy amit az önkormányzatok és a szimpatizáns emberek oda adtak nekik ajándékba azt a falu határában ki dobálták a Bajnai úr és testőrei. Meg álltam és meg néztem a dolgokat amiket ki dobáltak és szégyeletem magam! Nemzeti szalaggal át kötött kenyér, sütemények és iskolák által készített ajándékok hevertek szanaszét! Több helyen a lakosok is oda jöttek és azt látni kellett volna és hallani amit mondtak! Sok szavazatot el vett az MSZP-től így a FIDESZ-t emelve a győzelemre! Én Bajnai urat egy jellemtelen embernek tartom azóta! Tisztelettel!"

Mivel hiteles embernek tartom a bejegyzés tevőt, ettől zavarodtam össze, mert önt is annak tudtam ezidáig.

Sikerült önmagam meggyőzni arról, mindez csupán egy vétek, vétett valami ellen, ami kijavítható.
Én örök idealista hiszem azt, hogy így lesz, mivel van más mód egy tehertől való megszabadulásra - mondjuk az odaajándékozás, ami ráadásul duplán öröm.
Kérem, segítsen helyreállítani az önbe vetett hitemet - és még számtalan hazánkfiáét is!
A sajtószabadság hiányából fakadó módszerek

Egyértelmű következménye a sajtószabadság hiányának, a média kormánypárti bekebelezésének-, a Bajnai Gordon körüli álhírek publikálása. Érdemes elgondolkodnunk azon, hogy ezeknek a híreknek mi a célja?
- A befolyásolás, mint módszer
A mai hatalom nyolc éve csiszolja ezt a módszert. Nyolc éve a populizmus határozza meg a befolyásolásukat. Ehhez a módszerükhöz válogatás nélkül vetik be az eszköztárukat. Ezekkel az eszközökkel, egy egész nemzeten keresztül gázolnak. (Vegyük észre a háttérben meghúzódó rendíthetetlen céljaikat/érdekeiket: a hatalom, a diktatórikus hatalom hosszú távú birtoklása)

-A megtévesztés, mint módszer
A hír, ha nincs is valóságalapja befolyásol. Ha a módszer ügyesen prezentált már kész is a népharag. (Ti:megtaláljuk a sorok között a hír negatív következményeit)
- Tudatosság, mint módszer
A lejárattatás érdekében álhírek közlése! Természetesen névtelenség jellemzi a hírforrást. (Megj: Ma az ilyen jellegű hírek többnyire gyanúsak, különösen ha a kormánypárti oldalról érkeznek.)
- A csúsztatás, mint módszer
A Fidesz szóvivői professzionista csúsztatók. Ez is része, sőt meghatározó része a módszernek. Igaz, hogy "pofa" kell hozzá (elnézést a minősítésért!), hogy a csúsztatásokat gátlástalanul prezentálja valaki, de ezek az arcok (arcátlanok!) időről -időre élnek a "módszer" befolyásoló lehetőségével.Ők hárman bravúros művelői a módszernek.
- a szégyenérzet hiánya
Ez, már nem tekintem módszernek! Ez már olyan szinten érvényesül, hogy kimeríti a súlyos személyiségzavar tényét. Ha, mint klinikai eset kezeletlen marad, úgy nagy a fertőzés-veszély......beolvadhat egy nemzet rosszul értelmezett értékrendjébe!
@66lion:

A helyzet, torokszorító. Megtennél dolgokat, csak a felelősséged szerint így értelmezed: nincs rá alkalom! Ez az elszigeteltség állapotának tudati terméke. Nem más, mint hatalmas vívmánya a regnáló kormánynak és a parlamentnek.
Az ellenzéki politikai pártok tehetetlenségére utalunk, közben mi sem tudjuk, hova, merre induljunk el....és hidd el, kell egy vezető, aki kijelöli az utat.
Csak addig lesz lépéselőnye a hatalomnak, amíg a higgadt, tudatos, világosan gondolkodó "réteg" meg nem indul. Az elszigetelődés egyszerre megszűnik, ha felvállal bennünket egy határozott, célorientált vezető. Értelek: nem arra várunk, hogy bárki megkérjen bennünket, szó sincs erről. Jól látod, hogy ez a réteg nem indul el csak úgy. Igen, ismerje fel, aki erre képes lesz, hogy van egy tiszta erő.....aki még sem a hitét, sem az erejét nem vesztette el....s nem mondott le a józan ítélőképességről sem. Nincs bennünk anarchista hajlam, nem felforgatni, hanem a mások által feldúlt létet akarjuk normalizálni.
Nem megoldás a gyűlölet, rossz tanácsadó a revans-politika. De! A hazugság kormányának árnyékában, tétlenségben még jogfosztottabbakká válunk.
@sztd: nem, semmi szükség további válaszokra, ugyanis befejeztem veled. Kitalálni azt pl. hogy Handó személyiségéről beszéltem (kit érdekel a személyisége?) vagy hogy ismerni kéne személyesen Szájert... ne viccelj te velem.
Nem vagyok hajlandó érvelni (minősítsd ahogy akarod, hajtogasd tovább az axiómát, nem érdekel, nevetséges), nem hiszem hogy lenne bármni, ami téged kibillenthetne a saját világodból. Ez már abszurd.
@flugi_: Simorral kapcsolatban elgondolkodtató, hogyan lehet 320 az eur árfolyma, miközben 37 milliárdos devizatartalék van. Arról volt szó, hogy az kell a forint védelmére. De hát mikor akarja megvédeni a forintot ha nem most, amikor spekulációnak van kitéve? Én nem érzem a hatalmas szándékot a forint védelme terén Simortól. Neki ahogy látom, nem fáj az árfolyam, nem baj, ha romlik a forint, hiszen az úgy is a kormány népszerűségét csökkenti.
@G.Freeman: több statisztika is egyértelműen alátámasztja, hogy a minimálbér emelésének általánosságban véve nincs érdemi negatív hatása a fogalkoztatásra. Tehát egyetértek abban, hogy nem a bérköltség az, ami visszatartó erő az alacsony képzettségűek foglalkoztatásában.
És az is biztos, hogy a szörnyű mérereket öltött bürokrácia egy jelentős tényező, ami ellehetetleníti a gazdaság működését.

Pár éve a céget ahol dolgozom, megbüntette a GVH, mert egy összehasonlító reklámban közzétett hat-hét terméktulajdonságot, amiért a versenytársa a GVH-hoz fordult. Az eljárásban bebizonyosodott, hogy minden, a reklámban megfogalmazott állítás tényszerűen igaz volt. Mégis elmarasztalás lett belőle azzal az indokkal, hogy bár ezek igazak, de nem a legfontosabb tulajdonságok. Mert hogy a legfontosabb tulajdonságok az ár és agarncia időtartama. Cégünk hiába igazolta, hogy a mi árunk kedvezőbb, garanciát pedig azonos időtartamban vállal,csak ez az összehasonlítás most nem erről szólt, mégis elmarasztalták.
Ez szerintem a bürokraták abszolút hatalma az értelem fölött.
@66lion: Sajnálom, hogy csalódást okozok, nem én vagyok az, akire vártál a válasszal.
A sors gonosz fintora számomra is, hogy én tudom hogyan, szinte gazdasági tervem van rá. Mégsem megyek vele semmire, mert nem vagyok kellően ismert. Ma ott tartunk, hogy okos sem lehetsz, meg szép sem, ha nem "olyan helyről, családból" származol, ha nem vagy elismert egyéniség, vagy szellemi nagyság, nincs címed, rangod, stb.
Szóval nincs válogatás, csak attól fogadják el a "hogyant", aki számukra elismert.
Így viszont marad minden a régiben, kicseréljük a képeket a falon és lapítunk.
@egymagyarember:

Többen vagyunk, akik sokszor a tehetetlenségünkben elkeseredünk. Azért nem osztom azt, hogy a származás, az ismertség ennyire meghatározó. Az ismertek közül nagyon kevés maradt, akire Te vagy 66lion felnézünk.
Van egy gát, amit valamiért nem vagyunk képesek átlépni. Nem tudom, hogy miért...Közben a hírek, események latolgató fogságában élünk. A kilátástalanságban nem hiszek. Egyetlen dolog létezik: az ésszerű tettek. Azt sem fogadom el, hogy még nem érett meg az idő...Elmegyünk a sok lehetőség mellett, ami nem forradalmi tett, ami nem az utca-politika.
Annyi minden rombol körülöttünk. Annyi ember roppan össze a kizsákmányoló terhek alatt. Megtévesztések, hazugságok...ezekkel nem tudunk mit kezdeni. Amikor felhalmozódik a tehetetlenség, feszültség....nem tudsz mit csinálni. Összefogás, de hogyan?
Békemenet a kormányért, Orbán Viktorért, Európáért

Valóban, megnyugtató békemenetet szervezett a kormányt támogató háttér-erő. A békesség szándékát elismerés illeti. Nagyon sokan voltak. A meghatározó érték, nem a részt vevők számossága, hanem a rend, a rendezettség, a nyugalom volt. A jelenlegi kormány melletti megmozdulás, szemben az ellenzéki időbeli tüntetéseikkel, szokatlan csendességével gondolatébresztő. Igen, lehet, ha nagy a tét, tömegszintű méltóságot gyakorolni.
(Éppen ez a visszafogottság, méltóság veti fel a gondolatokat: ha szervezőként, irányítóként felelősség-teljes elvárást, viselkedést közvetítünk a sokaságnak, akkor a támogatóink körében is az érvényesül. Ha lázító szándékkal buzdítom őket, kiszabadul a szellem a palackból, s kitör az indulat. A fellázított népharag futótűzként végzi el pusztítását. 2006-ra utalok! Minden vádaskodás mellőzésével, a szombati békemenet ezt (is) bebizonyította.)
Meglepett a rejtett Európa-ellenesség. Miért rejtett? Mert a békemenetet Európáért is meghirdették. "Nem leszünk gyarmat!" avagy a nagyon egyértelműen durva transzparens: Amerika, Brüsszel, Páris Libatolvajt fényez máris. Szó sincs itt a szervezők, meghirdetők intézkedésének elvárásáról. A következő kettősség jutott ezekben a célgondolatokban kifejezésre: ahogyan a kormányfő, a magyar nép képviseletében - ugyanezzel az ellentmondó kettősséggel, tudatos megtévesztéssel -, kommunikál Európa felé, ugyanúgy megjelentek a békemenet során az európai értékek kormányoldali értelmezései. Bizonyosságot kaphattunk újra arról, hogy egyértelműen más szándék érvényesül az új alkotmányban, a sarkalatos törvényekben, más szándék húzódik meg a bírói nyugdíjazások hátterében, mint ahogyan azt Európa felé a kormány megfogalmazásában közvetítjük.
Igen, sokat tanulhatnak a jelenleg ellenzékben létező demokratikus erők, a békemenet szervezettségéből. Többek között nem mást, mint a mozgósítás rendszerének professzionális kiépítését.
......és még egy rendkívül nagy jelentőséggel bíró tény: a békemenetet az egyre erősödő, sokszínű ellenzék tiszteletben tartotta. Ne feledjük a kölcsönös tisztelet felelősségét: ez, egy nemzet békességének, közrendjének, egyik, elengedhetetlen feltétele.
„Magyarország demokratikus, és az is marad. Mi a szabadságharcosok hazája vagyunk"

A populista szemlélet már csak ilyen. Majd a kormány megmondja, hogy demokratikus elvek alapján rendezkedett be Magyarországon hatalom. Demokratikus és kész! Nincs apelláta, a 2/3, ha kell majd megszavazza annyiszor, ahányszor csak kétség merül fel a demokratikus eszmékkel kapcsolatban.( a szabadság vonatkozásában a képlet a következő:
populista eszméket hirdetők:támogatják a kormányzati beavatkozást, de nem támogatják a szabadság kiterjesztését)
Kinn az utcán csak harcoljanak a szabadságért, a lehetőség adott, bár márciustól, már területileg meghatározott...Majd a kormány kijelöli a szabadságharc helyszínét is!
Az már teljesen lényegtelen, hogy a többség nem szeretne szabadságharcos lenni. Beleroskad a megélhetési gondokba. Vajon egy demokratikus, szabad országban miért van/lenne szüksége a kormánynak a szabadságharc ideológiájára?
Lejtmenet a két cikluson keresztül tartó mszp-szdsz kormányzás idején volt óriási mértékű és ott kezdődtek a bajok. Hatalmasra duzzasztották az államadósságot a folyamatos megszorító politika ellenére, bevezették a tandíjat, vizitdíjat, hatalmasra duzzadt az önkormányzatok adóssága, hatalmasra duzzadt a kórházak adóssága, sírba tette a szocialista kormányzás két cikluson keresztül az országot, szerencsére