Közöskassza.hu: alkotmányellenes-e az államadósság aránya a 2012-es költségvetésben?

2011.11.11. | Szigetvári Viktor - Tordai Csaba | 37 komment

A dolgok jelen állása szerint a kormány gyaníthatóan azért nem akar egyelőre változtatni a 1,5 százalékos növekedési előrejelzésen, mert akkor nyíltan el kellene ismernie, hogy az államadósság korlátozására és csökkentésére vonatkozó alkotmányos szabályokkal ellentétes a költségvetési törvény tervezete. Blogbejegyzésünkben azzal foglalkozunk, hogy mi a baj az adósságplafon jelenlegi szabályozásával és a kormány gazdaságpolitikájával.

 

A 2012. január elsején hatályba lépő Alaptörvény egyik újdonsága lesz az „adósságplafon” bevezetése. A világgazdasági válság hatására több országban történtek kísérletek annak érdekében, hogy az elkövetkező kormányok előtt a felelős költségvetési gazdálkodás területén a korábbiaknál erősebb jogi korlátok álljanak. Az új magyar alkotmányba iktatott szabály e törekvések sorába illeszkedik.

 

A magunk részéről önmagában egyetértünk azzal, hogy a mindenkori parlamenti többség mozgásterét csökkenteni kell a jövő generációkra háruló anyagi terhek, vagyis az államadósság növelésében. A magyar adósságszabállyal azonban a kétharmados többség – hasonlóan a kormányzat általános gazdaságpolitikájához – rettenetesen leegyszerűsítő, sőt, adott esetben gazdasági károkat okozó megoldást választott. Az alaptörvény elfogadása óta eltelt idő fejleményei alapján mindez hamarabb okozhat majd alig kezelhető helyzeteket, mint azt korábban gondoltuk volna.

  

Az adósságplafon és az új alkotmány

 

Az új alkotmány kétfajta adósságplafont szabályoz. Egyrészt a 36. cikk (4) bekezdése a költségvetési tervezés vonatkozásában állít korlátot, amikor úgy fogalmaz, hogy „[a]z Országgyűlés csak olyan központi költségvetésről szóló törvényt fogadhat el, amely nem eredményezi az államadósság mértékének növekedését.” Másrészt a 37. cikk (3) bekezdése a már elfogadott költségvetés végrehajtása során érvényesíti az adósságplafont, mivel úgy rendelkezik, hogy „nem vehető fel olyan kölcsön, és nem vállalható olyan pénzügyi kötelezettség, amelynek következtében az államadósságnak a teljes hazai össztermékhez viszonyított aránya a megelőző évben fennállóhoz képest növekedne.” A két szabály alól csak akkor kap felmentést az Országgyűlés, illetve a kormányzat, ha különleges jogrend van érvényben (háború, belső zavargások, árvíz stb.) vagy ha a „nemzetgazdaság tartós és jelentős visszaesése” áll fenn.

 

A kétfajta korlát szankciói is eltérnek egymástól. Míg a tervezési korlát megsértéséből csak az következhet, hogy az új összetételű Költségvetési Tanács nem adja meg a hozzájárulását a költségvetés elfogadásához, a végrehajtási korlát megsértésének polgári jogi és büntetőjogi következményei lehetnek. Az alaptörvény megsértésével felvett kölcsön törvénybe ütközik, ezért polgári jogi értelemben semmis. Az a hivatalos személy pedig, aki dönt az alaptörvény-ellenes kölcsön felvételéről, könnyen a hivatali hatalommal visszaélés bűncselekményét követheti el. A végrehajtási korlát gyakorlati alkalmazása persze vet fel problémákat. Mivel év közben még nem tudható, hogy a GDP mennyivel fog nőni, így helytelen kormányzati előrejelzés esetén előállhat az a helyzet, hogy utólag derül ki: alkotmánysértően történt egy kölcsön felvétele.

 

A 2012-es kilátások

 

Tegnap, 2011. november 10-én hozta nyilvánosságra az Európai Bizottság a hazánkra is vonatkozó gazdasági–költségvetési előrejelzéseit. Ha a Bizottság előrejelzései igaznak bizonyulnak, akkor sem 2012-ben, sem 2013-ban nem tartja be a kormányzat a saját maga által alkotott adósságplafon-szabályt, hiszen a 2011-es 75,9 százalékos államadósság 2012-ben 76,5 százalékra, 2013-ban pedig 76,7 százalékra nő. Minderre pedig úgy kerül sor, hogy eközben, ha szerény mértékben is, de nő a GDP, vagyis nem alkalmazható a gazdaság „tartós és jelentős visszaesése” esetére irányadó kivételszabály.

 

Ha a jövő év gazdasági és pénzügyi folyamatai a Bizottság előrejelzése szerint alakulnak, a kormányzat négy lehetőség közül választhat. Megteheti, hogy újabb, évközi költségvetési kiigazítást (értsd: újabb megszorítást) hajt végre, amivel az államadósság arányát a 2011-es szint alá csökkenti. Ez persze minden valószínűség szerint tovább rontaná a GDP növekedését, ami újabb államadósságarány-csökkentést tenne szükségessé. Minden jel szerint ez a megoldás távol áll a kormány fiskális törekvéseitől, hiszen mindeddig csak a bejelentések szintjén kötelezte el magát a fenntartható és nem egyszeri tételeket felélő költségvetési pálya mellett, de ennek tényleges megvalósítása jelentős részben elmaradt. Ennek eredménye volt a strukturális egyenleg romlása, a költségvetési politika hitelességének eltűnése, és végső soron az államadósság arányának 2012-re prognosztizált, alkotmánysértő növekedése.

 

Ha ez az újabb kiigazítás nem történik meg, akkor év közben eljöhet az a pillanat, amikor külső forrás bevonásával nem lesz törvényesen finanszírozható az államháztartási hiány egy része. A technikai csőd bekövetkezését ekkor csak a Nemzeti Banknál elhelyezett kormányzati betétek felhasználásával tudja jogszerűen elkerülni az ország.

 

Harmadik lehetőség, hogy a kormány tudottan megalapozatlan számokkal fogadja el a költségvetést, így papíron nem kell elismernie előzetesen az alkotmánysértés esélyét. Egy megalapozatlan számokkal operáló költségvetési törvény azonban tovább rontaná a költségvetési politikai hitelességét, ráadásul nem mentesítené a kormány a tényekhez való alkalmazkodás rövidtávon bekövetkező kényszere alól sem. Ráadásul minden negyedév után egyre világosabbá válna, hogy az adósságszabály nem tartható, ami visszavezetne az imént vázolt első vagy második megoldáshoz.

 

Végül, negyedik lehetőségként ott marad az alaptörvény nyílt megsértése, ami azonban a kölcsönszerződés polgári jogi semmisségének lehetősége miatt a finanszírozók számára sem tűnik életbiztosításnak. Nem is beszélve arról, hogy ez a lehetőség politikailag komoly kockázatot hordoz a kormány számára, hiszen az elmúlt időszak két olyan szimbolikus cselekvését (az új alkotmányt és az államadósság elleni küzdelmet) ásná alá, amelyek sarokkövei a kormányzó erők jelenlegi politizálásának.

 

A cél helyes, a szabály rossz

 

Helye van az államadósságra vonatkozó szabályoknak az alkotmányban. A kétezres évek vagy az elmúlt másfél év tapasztalatai azt mutatják, a kormányzatok – pártszínezettől függetlenül – hajlamosak arra, hogy sutba dobják a fenntartható és felelős költségvetési politika alapelveit. Az alkotmányok arra valók, hogy a közhatalom gyakorlóit rászorítsák olyan alapvető értékek tiszteletben tartására, amelyeket egyébként a hatalom természeténél fogva hajlamosak megsérteni.

 

Kiemelkedő óvatosság és józanság kell azonban az alkotmányi szabályozás kialakításakor. Egy rosszul megfogalmazott mondat könnyen vezethet akár az ország kormányozhatatlanságához is. A világgazdasági válság újabb hullámának küszöbén állva egyszerűen nevetséges lenne, ha az államadósság-arány 0,6 százalékos emelkedése pusztán a jogi szabályozás voluntarizmusa miatt technikai államcsődöt eredményezne. A kormánytöbbség által alkotott plafonszabály problémáira egyébként sokan még időben felhívták a figyelmet, így élesen bírálta azt Neményi Judit és Oblath Gábor, de Madár István is rámutatott az életszerűtlenségére. A jelen írás egyik szerzője társaival ugyancsak érvelt korábban az új szabály alkalmazásának ellentmondásossága mellett. Talán még nem késő, hogy a jó szándékú bírálatokat meghallva a kormánytöbbség korrigálja a hibáját, és pontosabban, voluntarizmustól és doktrínerségtől mentesen alakítsa ki a felelős költségvetési politika alkotmánybeli szabályait. Félünk, ehelyett a szómágiához fog folyamodni a kormányzat, és az alaptörvény módosítása nélkül, pusztán a szavak megerőszakolásával rendezi majd a helyzetet. Ez viszont a jövőre nézve teremt majd olyan precedenst, ami alapvetően megkérdőjelezi az alkotmányba foglalt költségvetési szabályok komolyan vehetőségét.

 

A közjogi kérdésekről függetlenül előbb-utóbb szembe kell nézni majd az államadósság elleni politikai küzdelem szólamai és a ténylegesen folytatott gazdaságpolitika között húzódó ellentmondással is. Míg szavakban a kormányzat szinte mániákusan lép fel az államadóssággal szemben, jövőre a jelenleg látható folyamatok tanúsága szerint nőni fog az államadósság nominálisan is, sőt, akár reálértékben és a GDP-hez viszonyított arányát tekintve is. A kormány mindeddig maximum a Széll Kálmán Terv meghirdetésekor látszott eltökéltnek abban, hogy javítsa a költségvetés strukturális egyenlegét, ugyanakkor az elmúlt majd két év alatt semmit nem tett azért, hogy például nyugdíjpolitikai intézkedéssekkel évtizedes távlatokon is fenntarthatóvá tegye a magyar államháztartás várható finanszírozási szerkezetét. Mivel ezek a bátor döntések elmaradtak, a kiigazítások pedig alapvetően egyszeri tételekre épültek, a jelenlegi költségvetési politikának nincs tartós államadósság-csökkentő hatása. A kormány a 2012-es költségvetési törvénytervet szintjén ugyan eltökéltnek látszik arra, hogy komoly megszorításokat léptessen életbe, azonban – mint arra a Közöskassza projekt részeként a Haza és Haladás Alapítvány által közzétett költségvetési kockázatelemzés  is rámutatott – a várt egyenlegjavulást már 2012-re nézvést sem támasztják alá megfelelő intézkedések, ráadásul ezen a pályán haladva 2013-ra a helyzet csak tovább tud romlani, ismét nagyobb kiigazítási kényszert teremtve.

 

A jelenleg kormányzó erők a reálisan várható forgatókönyv szerint jó eséllyel meg fogják sérteni az államadósság elleni politikai és közgazdasági küzdelem összes szabályát az elkövetkező egy-két évben. Ennek fényében az új alkotmány szinte azonnali megsértése már csak következmény, nem a probléma maga.

· 3 trackback

Címkék: költségvetés államadósság válságkezelés adósságválság közöskassza.hu

A bejegyzés trackback címe:

https://hazaeshaladas.blog.hu/api/trackback/id/tr543371003

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Egyre közelebb az államcsődhöz 2011.11.11. 18:13:34

Mindössze három hete írtunk arról, hogy ha tovább romlik az állampapír aukciók lefedettsége, hamar bajba kerülhetünk. Nem akartunk farkast kiáltani, de most már látjuk, hónapokra lehetünk a csődtől. Az államcsődhöz ugyanis nem kell más, mint néhán...

Trackback: Közöskassza.hu: alkotmányellenes-e az államadósság aránya a 2012-es költségvetésben? 2011.11.11. 17:22:54

A dolgok jelen állása szerint a kormány gyaníthatóan azért nem akar egyelőre változtatni a 1,5 százalékos növekedési előrejelzésen, mert akkor nyíltan el kellene ismernie, hogy az államadósság korlátozására és csökkentésére vonatkozó alkotmányos szabályok

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

majd igénybe veszik a nyugdíjpénztári maradványt.
Nesze neked alkotmanyozas, de mar az is milyen, hogy allamositassal lehet csokkneteni az adosagot.
Öööö....

Ez azt jelenti, hogy addig gyakorlatilag csődben is marad az ország, ameddig valakinek nem lesz újra 2/3-a, hogy megváltoztathassa a Kerényi-képes Csodaalkotmányt?
A Matolcsi egy ürgebőrbe varrt kommunista ügynök. Az Orbánt már 2012-ben börtönbe akarja juttatni.
@tikitaki: Valószínűleg igazad lehet. Többektől hallottam, hogy 2012-ben át akarja venni a hatalmat és ki akarja kiáltani a Hun Szemétdombot, aminek ő lesz a fejedelme.
@Almaleves: ahogy azt a Nagy Bölcs Vezető megmondta: az almaleves legyen almaleves:)
Brüsszel nem diktál nekünk de azért előírták aZorbánnak az államadósság visszaköhögését. És Orbán becsicskult
Nsh, vége egy értelmes blogbejegyzés a témáról a sok baromság után...
olyan kishitűek vagytok, hát majd eladják az olcsón vett MOL részvényeket!
(amiért remélem börtönben végzik) :)
"Ez viszont a jövőre nézve teremt majd olyan precedenst, ami alapvetően megkérdőjelezi az alkotmányba foglalt költségvetési szabályok komolyan vehetőségét."

Az egész alkotmány komolyan vehetőségét már ott megkérdőjelezték, amikor az AB nem kapta vissza teljes jogkörét, tehát a kormányzó erők fenntartották maguknak a jogot, hogy a friss-ropogós alkotmányt bizonyos témákban bármikor megsértsék.
@tikitaki: igazat szólt vala! Ámen
Leszel a követőm, vagy a rabszolgám, esetleg a főnököm?
"a kormányzat négy lehetőség közül választhat..."

Azt senki nem olvassa ki a fenti sorokból, hogy "a szabály(ok) alól csak akkor kap felmentést az Országgyűlés, illetve a kormányzat, ha különleges jogrend van érvényben (háború, belső zavargások)..."

"Véletlen" is előállhatnak zavargások, amikre hivatkozva máris megvan a felmentés!?
A haza nem lehet alkotmányellenes.
@agyamputáltak: Azt Kayaibrahimnek , meg a többi havernak vették , ...csak még várják hogy lejjebb menjen az ára...na ez ütősebb ügy lesz , mint Sukoró......ezért már éveket lehet adni !
@unionist: Miért nem mindjárt a zemberek megtakarításait , bankbetéteit ? ( A Manyup vagyont se hittük hogy le merik nyúlni....)
Nos, 2/3-dal nem okozhat gondot a friss-ropogós Alkotmány módosítása. Ehhez persze az kellene, hogy a módosítást eldöntők is megértsék, ami itt a cikkben áll. Szerintem számukra túl bonyolult ez a 4féle lehetőség A számokról már nem is beszélve... (Amúgy van 5.lehetőség is: olyan eredményeket mutatni, hogy beleférjen minden a megszabott keretekbe.)
Ja, amúgy meg mért halljuk mindig azt, hogy Magyarország háborúban áll, csatát nyerünk, meg ilyenek? Mi a háború defíniciója az új alkotmányban? Elég, ha a kormány azt mondja, hogy háború van? (még ha csak az államadósság ellen is)
@kíváncsivagyok: híresen megtakarító nép vagyunk :D
A 'Harmadik lehetőség' kezdetû bekezdés valószínûsíthetô. Eddig is ez folyt. A 'tudottan megalapozatlan számokkal fogadja el a költségvetést' megfogalmazás nagyon pontos, és sajnos kiterjeszthetô a büdzsén túl, az egész mûködésre. Szóval ez megy még egy darabig, aztán elôáll a 'különleges jogrend'.

Félek, nem az árvíz miatt ...
Jajj már! Ezek a rendelkezések egyértelműen nem ERRE a kormányra vonatkoznak, hanem bármely másikra, aminek eltérő a színe.
@unionist: azt már lényegében idén elköltötték. jövőre semmi sem marad belőle.
@tikitaki: Bárcsak varrná már valaki tényleg ürgebőrbe azt a jobb kezet!
3000 milliárd lenyúlása és elköltése mellett még nőtt 2000 milliárd ft-al az államadósság, a különadók bezsebelése ellenére. Ennyire nagyot nem kellett volna álmodni a Matolcsi-Orbán- Kopátsy triónak.
@is:
lesz ott még maradvány részvénypakett. és a magánpénztári rendszerben maradók pénze is ott van. az államadósság csökkentésében próbálnak minden áron eredményt felmutatni. ceausescu költségvetési politikája.
@unionist: Nem. A lakossági megtakarításokat fogják fosztogatni. Majd előtte legfeljebb kihirdetik a szükségállapotot. Akinek esze van, kiviszi innen a pénzét.
Ki kell vetni újabb adókat, és kész. Bírja ég a nép a terhet.
Undorító ami itt folyik.
Amennyiben tényleg csak ez van az Alkotmányban és a 36. és 37. cikkekben, az egyéb problémákat is felvet, hiszen nincs definiálva bruttó vagy nettó államadósságról rendelkezik az alkotmány, ami elég tág teret adhat a mozgástérre.

A számláló:

Amennyiben a Bt. adósság állományhoz mérjük a GDP-t, a meglévő tartalékokat figyelmen kívül hagyva, akkor elképzelhető, hogy ez magasabb mint 50%, de a Nt. esetben, a tartalékok levonása után lehet, hogy ez alacsonyabb mint 50% (jelen cikk bruttó számokkal dolgozik).

Az államadósság deviza összetétele sem közömbös, hiszen pl. amennyiben a devizában adósodtunk el, akkor az időközi, devizaerősödés a Ft-hoz, vagy a tartalékok esetleg eltérő devizáihoz képest, az államadósság emelkedését okozhatják.

Azaz az alkotmány szellemében jelenleg csak Ft erősödés (illetve az adósságunk deviza nemeinek gyengülése és/vagy a tartalékok deviza nemeinek erősödése) lenne engedélyezhető, tehát a kormánynak az MNB-nek év végén olyan árfolyamot kell elérnie, amivel teljesíteni tudja a legalább szinten tartás követelményét (ez kissé illuzórikus, bár papíron remekül fest).

(Egyébként ezért is ostobaság a jelenlegi Ft gyengítő gazdaságpolitika, hiszen az állami deviza eladósodottság miatt ez Bruttó elszámolás esetén ez növeli az államadósságot, ami növeli kockázati besorolásunkat … (másrészről az exportunk ~90%-ban import alapú, így 10% leértékelés is csak 1% verseny előnyt jelent, és a hazai bérek leértékelése fogyasztás visszaesést okozhat, stb.)).

A nevező:

Másrészről a GDP meghatározásának módszertanát is jó lett volna rögzíteni, hiszen ezzel is lehet trükközni, illetve ennek csökkenése aránynövelő tényező.

Esetleges defláció esetén a termelés változatlan szintje mellet is zsugorodhat a GDP, ami szintén problémát okozhat

Egyébként a Bt. álladósságot a legegyszerűbben az MNB 37MRD EUR értékű (~11.000MRD Ft) devizatartalékából lehetne csökkenteni (hiszen ezt hitelből tartjuk fenn).
Ezzel az ~76%-ról ~36%-ra csökkenhetne a GDP arányos államadósságunk, és évi ~500MRD Ft-os finanszírozási költséget is megtakarítanánk.

Egyrészről az MNB deviza tartalék nagysága uzsi pénz a külföldi spekulátoroknak, másrészről ezt alig használjuk.
Amennyiben e helyett egy IMF, Kína, ECB, SNB, FED, stb. készenléti hitel lenne alattunk védőhálóként, akkor erre semmi szükség nem lenne, illetve csak deklarálni kéne, hogy az EUR/HUF 230-310-es sávban tolerált, és amilyen gyorsan lehet csatlakoznunk kell az EUR-hoz (mert mint látjuk Svájcnak is gondot okoz a saját deviza racionális szinten tartása)

Legyen béke, szabadság és egyetértés. (az Alkotmány záró sorai szerint)
@Lakásfelújító Feri: ja. Azér kapálódznak a határon kívül élő magyarok állampolgárosítása után, hogy több adófizető legyen.
Először beszívatják őket az állampolgárságba, majd módosítják a törvényt, hogy aki egyszer az lett, az nem mondhat le róla. Ezután bevezetik az állampolgárság után fizetendő adót:) Kész, a kör bezárult. Ravaszak ezek:)
@miva?: híresen megtakarító nép vagyunk :D

Szerintem is államosítanak mindent!
Jönnek majd a padlássöprők.
De a végén örülhetnek, ha börtönben végzik.
Amúgy Lázár Jánosnak van svájci frank betétje.
Végszükség esetén majd azt is bevetik!:)
@unionist: Olyan már régóta nincsen. És nem is igen lesz többé :)
Hosszú lesz ez a 4 év a tehetségüknek.
==
Már csak a forma kedvéért: a fideszes urak külföldi betétjeit be kellene vonni valamiképp a közteherviselésbe.
Jövőre recesszió lesz, nincs olyan reális szcenárió, ami mellett ne lenne recesszió. Akkor pedig az gdp arányos államadósság mindenképpen nő.

A várható leminősítés(ek) miatti forintgyengülés és állampapír nem-vásárlás miatt (ugye magyar megtakarítok nincsenek, a külföldiek meg nem vesznek, ha azt gondolják, hogy le fog értékelődni a forint befektetésük) IMF hitel kell majd. Azt meg feltételekkel adják. (Plusz a GDP arányos államadósság méginkább nő, mert ugye az államdósság nagy része deviza most is és a leértékelődés nem fordul meg).

De simán lehet hogy elértük (vagy jövőre elérjük) a point of no return-t, amikor hiába kapunk IMF hitelt, nem tudjuk reálisan visszafizetni az adósságot - nem tudjuk kinőni azt.

De mindemellett érdekes megnézni a Bp. II. kerületi választásokat. Mintha nem lett volna az előző 1.5 év, az eredmény hajszálra ua. mint 2010-ben. Valahol ez az ellenzéket is minősíti - ennyire szakpolitikailag inkompetens kormánya nem volt Magyarországnak.

A kormánypárti választási gépezet teljesítményében úgy tűnik megközelíthetetlen az ellenzék számára, és ha a gépezet ilyen marad, akkor esély sem lesz beérni őket.

(Igaz a részvétel alacsonyabb, mint a 1.5 éve, és II. hagyományosan inkább jobboldali, de nem reménytelen hely: Horváth Csaba is tudott nyerni, legalább mint polgármester).

USAB-ban a republikánus gépezet is messze erősebb és jobban menedzseltebb, mint a demokrata, márpedig a fidesz nagyon sokat tanult az amerikai kampányokból és politikai stílusból és agresszivitásból.

Ha folyik a töketlenkedés az ellenzék körében (mint a napi politikában, mint a kampánymenedzselésben, stratégiában) akkor semmi esély nem lesz legyőzni őket, sem esetleg jövőre (ha az IMF hitelek miatt legalább szükséges nyugdíjadóztatást nem vállalja be a kormány; ha már úgy is be lesz betonozva az összes alkotmányosan fontos pozíciókba, akkor a népnyúzást majd megcsinálja, nagy nehezen, mert többség nem nagyon lesz, a mostani ellenzék; ők már csak ilyenek, szeretnek népnyúzni, ott lesz az újabb bizonyíték; ha meg nem, akkor simán argentin típusú államcsőd lesz -- várható hogy a forint akármi lesz iszonyatosan begyengül) sem 2014-ben.

Az olasz baloldal, még amikor kormányon volt akkor sem, csinált semmit a Berlusconi féle totális média ellen: szint szó és tett nélkül hagyták, hogy a médiumokat vagy Berlusconi (a saját médiumain) vagy az állami médiumain keresztül totálisan uralja. Nem csoda, hogy 18 évig uralta a politikát és a baloldal még most sem biztos, hogy kormányra tudna kerülni.

Érdemes az alkotmányjogi kérdésekkel foglalkozni, de ha minden médiát továbbra is a kormány ural, akkor szintén nem lesz változás itt 10 év múlva sem.
@Mogwaii: Nagyon jol latod. A media totalis uralma, valamint a vegtelen penzugyi "lehetosegei" gyakorlatilag csirajaban folytanak el jelenleg minden probalkozast. Raadas csupan a toketlen ellenzek...amelz ketpolusu, es az egyik polus epp sajat magat faragja...
Nagyon sotet evek jonnek. A fejekben mar itt van.
A médiával az a baj, hogy a választók egy óriási része egész egyszerűen nem jut releváns információkhoz.

Főleg az 40 felettiek akik nem olvasnak internetet csak TV-t néznek, rádiót hallgatnak vagy helyi, ingyenes újságot olvasnak egyszerűen nem jutnak alapvető híradásokhoz. Ezt nem lehet alulbecsülni. Ami nekünk evidens (volt már hónapokkal ezelőtt), arról milliók nem is hallottak.

Vidéki (olyan megyéből - ahol alapból mindenki kormánypárti) vállalkozók mondják egy bankár ismerősömnek, aki nagyobb ügyfeleknek makrogazdasági előadásokat tart, hogy köszönik a szókimonó elemzést, mert érzik a problémákat, de nem olvasnak, hallanak róluk: max. azt, hogy "a nemzetközi pénzvilág el akarja tiporni Mo-t", de azt, hogy mi van az államosított pénztári pénzekkel, hogy az államadósság még növekedett is, hogy a növekedés idén a kb. hétszázalékos államháztartási hiány mellett lesz 1.5% alatt, stb. stb. semmilyen formában nem jut el az emberek nagyon nagy részéhez. De egy rakás közpolitikai kérdés, probléma sem.

(Most arról már nem beszélek, hogy az index és az origo is kormánypárti ellenőrzés mellett működik, de talán kevésbé tudnak vonalasak lenni, mert az olvasók gyorsabban megtalálják az alternatív forrásokat).

Amíg e téren nem lesz változás, a választók sem fognak változni - persze nem is holnapra kell kész lenni. De ha most elkezdődik valami akkor lesz csak kész a választásokra, két és fél év múlvára (de szerintem előbb lesz választás, mert a kormány inkább lemond, de nem szorít meg egy ponton túl, nem éri meg nekik, lemennek 35-40%-r hagyják, hogy a piszkos munkát végezze el a mostani ellenzék, kvázi koalícióval nagy nehezen, majd visszajönnek még erősebben.).

Nem gondolom, hogy pl. a népszavát támogatni kell, de a médiapolitika a fidesznél alapvető (jellemző a rádióbotrányra, hogy a a fidesznek volt favoritja, az mszp-nek nem) és bármely más pártnál is alapvető kell legyen. (Most meg már a jazzy rádióban is magyar nemzetes híreket olvasnak be.)

Jöhet bárki, de két perc alatt ledarálják majd, egyrészt mert az összes alkotmányos pozícióban párkomisszárok lesznek és ott lesz a média teljes spektruma ami alapból darálja majd az új kormányt, jöjjön bármikor is.
Orbán: "ha az IMF visszajön, én el"

hvg.hu/gazdasag/20111115_orban_imf_el#s=eco

Mondtam, hogy az igazi megszorítást más fogja elvégezni, addig Orbán pihenhet egy kicsit, hiszen amúgy is az lesz amit akar (a médiát uralja és az ügyészségtől a bíróságokig mindenhol a leválthatatlan személyes emberi ülnek), de legalább a népszerűsége összeszedheti magát.

Ez szerintem neki a dream scenario.

Úgy is visszajön, de legalább megint neki lesz igaza, a népnyúzók a baloldaliak (akár mit is jelentsen ez) vagy a mostani ellenzékiek.

És közben majd darálja az amúgy is bizonytalan új kormányt aki helyette megcsinálja a nyugdíjak, rokkantnyugdíjak megadóztatását, korhatár emelését, gyes/gyed csökkentését etc.

Ez lesz, aki ezt nem látja, az teljesen vak (egyébként Széky János twitterjén ezt a szcenariót hetekkel korábban megírta, igaza lesz).

Ugyanazt csinálja majd mind a republikánusok, amikor is Obama - szokás szerint - elpislogta magát. Inkább, hogy mentse az országot a káosztól (a fizetésképtelenségtől) Obama mégiscsak beadta a derekát (nem úgy mint a rutinosabb Clinton annó). Sucker.

Itt is a mostani ellenzék, mert ugye "felelősek", megcsinálják a megszorításokat majd, ezzel persze magukat is örökre elvágva (hiszen Orbán tiszta marad - láthatólag az eddigi megszorítások nem értintették a valódi népszerűségét, lásd II. ker.). Az MSZP-hez kapcsolódik már egy Bokros csomag, a Gyurcsányi megszorítások, de most lesz még egy harmadik forduló, az eddigi legkeményebbek.

Az alternatíva az államcsőd, de Orbán a rutinosabb politikus és keményebb is, és a mostani ellenzéket betojatja és azok inkább összeállnak egy rossz koalícióba és megcsinálják amit Orbánnak kéne, csakhogy ne legyen államcsőd. "Mert ők felelősek, Orbán meg nem." Mintha ez számítana valamit, amikor újra kellene választani magukat. Semmit, és az MSZP akkor fog megszűnni. De mások is.

Az IMF indukálta - de egyértelműen szükséges - megszorításokban nem vehet részt a mostani ellenzék.

Azonban ezt a káoszt Orbán okozta és nem szabad hagyni majd, hogy megússza. Bármi is az alternatíva, a mostani problémát a mostani kormánynak kell megoldani, kormányozniuk kell 2014-ig.

Mark my words.
blogs.wsj.com/marketbeat/2011/11/18/so-much-for-a-hungary-imf-deal/

Az IMF megállapodás "really, really long shot." Igaza van.

Ha pedig nem lesz megállapodás, akkor a zűrzavar miatt (pánik, csődközeliség), simán lehet választás, de úgy, hogy a fidesz vagy megtartja többséget vagy - és ezt remélik - mondjuk 35-40-45%-ra csökkennek.

Vagyis koalíció kell majd: de a fidesz azt mondja majd, hogy senki sem akar velük kormányozni. Sajnálják. Inkább, mert nagyvonalúak és nem ragaszkodnak a hatalomhoz, átadják a kormányzás lehetőségét a "sikeres" (magukhoz képest) mostani ellenzéki pártoknak (gartulálnak majd nekik), hadd szenvedjenek együtt.

Mossák kezeiket és darálják majd (a stílust ismerjük, igaz akkor még a teljes média nem volt az övék, sem az alkotmányos intzéményrendszer) az új, embertelen, népnyúzú kormányt.

Érdekes nézni, hogy mi sikerült nekik eddig policy ügyben: gazdaság semmi, egészségy semmi, sem önkorményzatok, sem okatás (ami hosszabb távon eredménnyel kecsegtetne - max. lesz egy zűrzavaros törvény) etc.

De lesz új: alkotmány, AB tv., bírósáégi tv. ügyészségi tv, média tv. etc. etc. amik bebetonozzák a hatalmukat.

És 2 év múlva visszajönnek -- with a vengeance. Az alapok meglesznek. Csak be kell ugrani az amatőrök, a naívak helyére.

Rólunk

A Haza és Haladás Közpolitikai Alapítvány szakpolitikai publikáció, konferenciái mellett rendszeres blog-bejegyzésekkel is hozzá kíván járulni napjaink legfontosabb kérdéseinek higgadt, szakszerű és elmélyült megvitatásához.

Tovább

Legutóbbi bejegyzések

Támogasson minket

Legutóbbi kommentek

Címkék

2011 (3) 2012 (8) 2013-as költségvetés (2) 2014 (3) adó (3) adósság (1) adósságrendezés (1) adósságválság (2) afganisztán (1) agrárpolitika (1) akadályok (1) alap (1) alaptanterv (1) alaptörvény (1) alkotmány (9) állam (1) államadósság (6) államilag finanszírozott keretzámok (1) Állami Számvevőszék (1) államosítás (2) állampolgárság (2) antikorrupciós technikák (1) arab (3) ÁSZ-jelentés (1) átalakítás (3) átláthatóság (1) atomenergia (3) atomprogram (1) autonómia (1) autópályafejlesztés (1) bajnai (1) Bajnai Gordon (1) Bajnai Gordon. (1) balkán (1) balti út (1) belpolitika (1) Best of (1) beszéd (1) bevezetése (1) bíró andrás (1) birtokpolitika (1) biztonság (1) btk. (1) budapest (1) Budapest Pride (1) büntetés (1) büntethetőségi korhatár leszállítása (1) business (1) cenzúra (1) cigányok (1) Címkék (1) demokrácia (2) demokratizálódás (2) devizahitel (1) Diktátorok Kézikönyve (1) Drogjelentés 2012 (1) drogpolitika (1) drogstratégia (1) dzsong (1) e-útdíj (2) e.on (1) E.on (1) EB jelentés (1) egyházak (1) egyiptom (1) Egyiptom (1) együttélés (1) ekb (1) eljárás (1) elnökválasztás (3) előadás (1) energetikai privatizáció (1) energiapolitika (3) energiastratégia (1) esélyegyenlőség (1) észak korea (1) EU (3) eu (9) EU-csúcs (2) euro (1) euró (1) eurobarométer (1) euróbevezetés (1) európai (2) Európai Bizottság (2) európai bizottság (1) európai bizottság jelentése a magyar gazdaságról (1) Európai Unió (2) eurózóna (2) euró zóna (7) euro zóna válság (1) EU költségvetés (1) EU támogatások (1) évértékelő beszéd (1) Fehér könyv (1) fejlesztési támogatások (1) fejlesztéspolika (1) fejlesztéspolitika (6) Fejlesztéspolitika Kormánybizottság (1) felsőoktatás (11) feltételes (1) felvételi (1) fiatalkorúak büntető igazságszolgáltatása (1) fico (1) finanszírozás (1) foglalkoztatás (2) foglalkoztatáspolitika (4) földtörvény (1) forradalom (1) forum (1) franciaország (2) fukushima (1) fukusima (1) gazdasági (3) gazdaságpolitika (19) gordon (1) görögország (5) görög válság (1) görög válságkezelés (1) grexit (1) használatarányos útdíj (1) határon túli magyarok (3) határon túli magyar közösségek (5) Haza és Haladás Alapítvány (1) Haza és Haladás Blog (1) hiány (1) hollande (1) hungarian (1) identitás (1) ideológiai (1) il (1) illeték (1) imf (2) IMF-hitel (1) ingatlanválság (1) integráció (2) interjú (1) intézkedések (1) intézménytelenítés (1) irán (1) iskolaátadás (1) iskolai szegregáció (1) Izrael (1) izrael (1) janukovics (1) járások (1) javaslat (1) jó kormányzás (1) K+F (1) kaczynski (1) kampányszabályozás (1) Karabah (1) katonai intervenció (1) keretszámok (1) kettős (1) kettős állampolgárság (1) kiemelt egyetemek (1) kifizetési stop (1) kilépés (1) kim (1) kína (1) Kína (1) kínai-magyar gazdasági kapcsolatok (1) kockázatelemzés (2) koháziós politika (1) kohéziós (1) kohéziós politika (1) költségtérítés (1) költségvetés (12) költségvetés. (1) költségvetési (1) költségvetés 2013 (1) konvergenciaprogram (3) kormány (2) kormányzás (1) kormányzat (1) kormányzati (1) korrupció (2) kötelezettségszegési (1) közbeszerzés (1) közbeszerzési (1) közel kelet (2) középosztály (1) középtávú gazdasági előrejelzés (1) Közgép (1) közigazgatási (1) közmédia (1) közmunka (2) közoktatás (6) közöskassza.hu (8) közpolitika (2) közvélemény kutatás (1) külföldi befektetés (1) külpolitika (8) lakásfenntartási (1) leaders (1) leminősítés (1) lengyelország (1) leszállítás (1) líbia (1) magyar (1) Magyarország (4) magyarország (7) magyar gazdaság (1) magyar gazdaságpolitika (1) magyar GDP (1) magyar labdarúgás (1) makrogazdaság egyensúlyhiány (1) mandiner (1) Mario Monti (1) Matolcsy (1) médiapolitika (1) megoldási (1) megszorítás (2) melegjogok (1) merkel (2) messziről (5) messzirőlnézve (17) Messziről nézve (1) messziről nézve (1) mezőgazdaság (3) migráció (1) MOL (1) mol (2) monarchia (1) munkába (1) munkahelyteremtés (3) munkanélküliség (3) MVM (1) mvm (2) nabucco (1) nagykoalíció (1) nagy britannia (1) nato (1) NEM (1) német (1) németország (1) nemzeti (1) nemzetpolitika (6) nézve (5) NFÜ (3) nők (1) non-profit közszolgáltatások (1) nonprofit közszolgáltatások (1) növekedés (1) nyilvánosság (1) nyugdíj (1) nyugdíjrendszer (2) obama (1) off shore (1) oktatás (1) oktatási (1) oktatáspolitika (7) olajembargó (1) olaszország (1) Olaszország (1) olimpia (1) önkormányzat (2) önkormányzatok (1) orbán (1) orbán viktor (1) örmény-azeri konfliktus (1) oroszország (2) Oroszország. (1) országgyűlési képviselő (1) országjelentés (1) összefoglaló (1) paks (1) Paksi Atomerőmű (1) palesztin-kérdés (1) palikot (1) pályázatok (1) parlament (2) parlamenti (1) pedagógusok (1) polgárháború (2) politika (1) politikai realizmus (1) portugália (1) privátsarok (18) privatsarok (2) putyin (1) recesszió (1) reform (13) rendszer. (1) rokkantnyugdíjas (1) roma (1) romaintegráció (1) Románia (1) romapolitika (1) Safarov-ügy (1) sarkozy (1) segély (1) segélyezés (1) segítés (1) selectorate elmélet (1) semjén zsolt (1) soros elnökség (2) spanyolország (1) sportfinanszírozás (1) sps (1) stadionprogram (1) stratégia (1) szabadságharc (1) szakképzés (2) széchenyi (1) szegénység (6) szegregáció (1) Széll Kálmán Terv 2.0 (1) szigorítás (1) szimbolikus (1) Szíria (2) szlovákia (1) szociális (1) szociális ellátórendszer (1) szociálpolitika (4) szolgáltatások (1) támogatás (1) támogatások (3) támogatáspolitika (1) tandíj (1) tankötelezettség (1) tavasz (1) technikai kivetítés (2) terv (1) tervezete (1) timosenko (1) törökország (1) törvény (2) transzfer (1) trianon (2) túlzott deficiteljárás (1) túlzott deficit eljárás (1) túlzott hiány eljárás (1) tusk (1) új (1) Új Btk. (1) ukrajna (1) ün (1) unió (2) uniós (3) uniós fejlesztések (1) uniós fejlesztések intézményrendszere (1) uniós források (4) uniós költségvetés (1) uniós költségvetés 2014-20 (2) uniós támogatások (3) usa (3) USA (1) USzt (1) válásgkezelés (1) választás (6) választási rendszer (11) választások (5) választójog (12) válság (16) válságadók (1) válságkezelés (17) vegyifegyverek (2) vezető (1) vidékfejlesztési stratégia (1) világháború (1) wen jibao (1) Címkefelhő

Impresszum

Felelős kiadó: Schmidt-Hegedüs Dóra kuratóriumi elnök
Felelős szerkesztő:Pikó András
Szerkeszti az alapítvány kuratóriuma

süti beállítások módosítása